Be Fair-veld onder water Florida heerste ANTILOPE 10 JAAR Afstraffing voor Korbis Schade aan uw auto vereist deskundige reparatie. bij TOOS MATIG WES BLIJFT TOCH NOG OP DE BEEN: 1-0 Kardol aan FLORIDA Karel Mulder WEER nieuwe trainer Verliezende Een boekenbon? Tweede ronde Vertrokken van Excelsior Greet den Haan Be Fair-tennistitels voor 11 WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Positief begin TOOS-basketbal HSW zondag- competitie gewonnen door W. v.d. Wal Open huis Van Wijk BV Leo v. Dam en Elly v. Tol TOOS-badminton SCHAAK MEE MET WSV kop bij WSV derde bij C- zwemwedstrijd Hockeyers hebben coach BEGONNEN Met een bijzondere oefenwedstrijd op vrijdagavond om zeven uur ’’Waddinxveen” neemt opgeknapte lichtmasten feestelijk in gebruik Sahara” WSE Waddinxveen Meer inzet Be Fair Mutaties Be fair-jeugd Fraai Moordrecht. FOCWA, l I Sfocwb GLASBEEK kenmerk voor vakwerk WADDINXVEEN De voetbalvereniging Waddinxveen gaat ko mende vrijdagavond om zeven uur op een bijzondere manier de ge- mende vrijdagavond om zeven uur op een bijzondere i renoveerde lichtinstallatie langs het gravelveld in het sportpark ‘de Sniep’ officieel in gebruik nemen. WADDINXVEEN Zaterdagtweedeklasser Be Fair kon in de kan tine blijven omdat het hoofdveld door de regenval onbespeelbaar was en bleef. WSE heeft in de eerste wedstrijd van het nieuwe sei zoen in 4E Groeneweg met 1-0 verslagen. De Waddinxveners dank- ten die goede start aan doelman Ton Kling, die met uitstekende reddingen WSE voor puntverlies behoedde. In de zondagafdeling Gouda verloor Waddinxveen, dat titeladspiraties heeft, met 1-2 van WADDINXVEEN Zaterdag heeft de Waddinxveense sportclub Antilope, oorspronkelijk de atletiekafdeling van de voetbalvereni ging Waddinxveen, het 10-jarig bestaan gevierd. Op het complex aan de Alberdingk Thijmlaan gebeurde dat met allerlei activiteiten aan de organisatie waarvan een feestcommissie in het vroege voor jaar al was begonnen. W ADDINXVEEN Het eerste korfbalteam van Korbis, dat vo rige week de wedstrijd tegen het Rotterdamse Thor zag afgelast, leed zaterdagmiddag een duide lijke 5-10 nederlaag tegen het twaalftal van de Kapellen uit Capelle aan den IJssel. I I WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1984 nog niet I NIET SEIZOENGEBONDEN! SteUing II Wit geeft mat in drie in deze bizarre stelling. Het lichtmasten-team, zal slechts met veel moeite kunnen worden gefor meerd door gebrek aan spelers/mede werkers. Het team van dp ‘kranten jongens.’ kent deze beperking niet. Met gemak zijn daar vier elftallen uit te formeren. dinxveen puntloos uit de openings- ronde kwam. Zondag speelden het le, 2e en 5e team eveneens hun eerste uitwedstrij den. Het 5e team moest genoegen ne men met een 5-3 nederlaag tegen het Alphense Flair 15, ondanks maar liefst vijf 3-setters. Het le en 2e team gingen heel wat voortvarender van start. Zaterdag gingen' zowel het 3e als het 4e team nog aarzelend van start in hun eerste wedstrijd. Beide teams speelden een uitwedstrijd. Het 3e team leed ondanks vier 3-setters een 6-2 nederlaag tegen het 6e team van BC Hazerswoude. Ook het 4e team leed een krappe nederlaag van 5-3 te gen het 5e team van BC Shuttlewou- de uit Zoeterwoude. WADDINXVEEN - Opperwacht meester CJ. Quist van de Waddinx- veense rijkspolitie is deze maand ver trokken naar Didam in de Achterhoek. De 29-jarige politieman heeft tien jaar in Waddinxveen gewerkt. Hij woont daar nog steeds, maar verhuist binnen kort naar zijn nieuwe standplaats. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk Autoschade reparatiebedrijf Noord kade 24 2741 EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 De oefenwedstrijd wordt geleid door de heer J. Overes. De aftrap zal wor den verricht door de ‘grootste’ kran tensponsor, D. Grootendorst. Als de conditie der spelers toereikend is, zal getracht worden twee maal een half uur te spelen. WADDINXVEEN - Van Wijk Tran sport BV in Waddinxveen hield zater dag voor een week open huis ter gele genheid van de opening van het nieuwe De volledige uitslagen zien er zo uit: Heren enkel A: 1. Leo van Dam, 2. Ad van Maaren. Heren enkel B: 1. Frans Eversteyn, 2. Hans Bandell. Heren enkel C: 1Paul van ‘t Hart, 2. Ton Glasbeek. Dames enkel A: 1. Elly van Tol, 2. Nel Vermeulen. Da mes enkel B: 1. Marjolijn Hunsche, 2. Joke van ‘t Hooft. Dames enkel C: 1. Leonie Glasbeek, 2. Babs Lelie veld. Heren dubbel: 1. Erik van de Oest, en Edwin van Erk, 2. Floor van Tol en Hans Wijnstok. WADDINXVEEN - Het vierde com- petitieseizoen is TOOS-badminton gestart met vijf teams. Onder leiding van de nieuwe trainer Karei Mulder van BC Rotterdam waren de Wad- dinxveense badmintonners al in au gustus met oefenwedstrijden begon nen. TOOS besloot de trainingen meer te centraliseren en over te brengen van het veel te kleine gym nastieklokaal van de samenwerkings school voor HAVO/Atheneum naar de voor de badminton veel beter ge schikte sportzaal ‘Groenswaard’. ‘De staat waarin de velden verkeren is ronduit slecht te noemen en voor al het hoofdveld is een knollenveld en aan totale renovatie toe. Ook de manier van bezanden van het trai ningsveld is bekritiseerd, het gevolg is dat dit veld verandert in een Sa hara. De dienst Openbare Werken heeft toegezegd zo snel mogelijk wat aan de situatie te zullen doen. Plet bestuur zal nauwlettend de vor deringen in de gaten gaan houden en wacht met spanning af’. WADDINXVEEN. - In het Burge meester Wamaarplantsoen kon za terdagmiddag de voetbalwedstrijd Be Fair-Vitesse D niet gespeeld wor den omdat het hoofdveld te slecht was om er een bal te kunnen trap pen. Tot de middag hadden leden van de zaterdagtweedeklasser er al les aan gedaan om het veld ‘water- vrij’ te krijgen, maar dat lukte niet. Een ongelovig Vitesse nam fr ken nis van dat de tweede competitie wedstrijd moest worden afgejast. Vorige week schreven we al dat de Waddinxveense voetbalclubs in koor klaagden over de slechte kwa liteit van de velden. Volgens wet houder P.F.J. van Schie (CDA) is de afwisselend natte en droge zo mer niet zo goed geweest voor de grasmatten in de Oranjewijk, Bur gemeester Wamaarplantsoen en het sportpark ‘De Sniep’. In het clubblad ‘De Voltreffer’ van de rooms-katholieke sportvereni ging WSE werd laatst'uit een be stuursvergadering het volgende ge meld over het sportpark aan de Wil lem de Rijkelaan: ‘Al gedurende ja- Het le team komt, evenals het vorige seizoen, weer uit in de 4e klasse van het district Zuid-Holland Noord. In vergelijking met het vorig seizoen is dit team in zoverre veranderd, dat er twee mensen zijn weggevallen. Dit seizoen bestaat het le team uit Joke Wijsman, Marjo Koster, Frits v.d. Toom en Dick van Ligten. In de uitwedstrijd tegen het Zoeter- meerse Eridos 8 maakte men een sterke indruk en bleek men weinig moeite te hebben om tot een mime 7-1 overwinning te komen. Ook het 2e team liet zich nadrukkelijk gelden en versloeg het Bodegraafse Veder licht 4 met duidelijke cijfers: 8-0. De barbecue, begon tussen half zes en zes uur, waarbij toen al eep band- voor-één-dag acte de presence gaf. Ie der liet het zich goed smaken en er was meer dan genoeg voor de ruim 80 liefhebbers. Om zeven uur werd begonnen met bingo, waarbij veel hL_ lariteit ontstond, toen bij een valse bingo 300 meter binnen deWiinuut gelopen moest worden als strafmaat regel. WADDINXVEEN - De afdeling ten nis van de christelijke sportvereniging Be Fair heeft het tennisseizoen 1984 besloten met de op de banen van het tennispark De Buitenhof gehouden clubkampioenschappen. Winnaar bij het heren enkel A werd Leo van Dam en bij het dames enkel A Elly van Tol. Een wedstrijd die nog moet wor den gespeeld is het dames dubbel tus sen Nel Vermeulen en Atty de Vrind en Wiima Wijnstok en Rita v.d. Maas. WADDINXVEEN - Het zal de scha kende lezers varf deze weer in het Weekblad voor Waddinxveen van start gaande rubriek bekend zijn dat er sinds enkele jaren een groot aantal schaakcomputers in de handel is. Zo wel de prijs als de speelsterkte zijn sterk wisselend. Er is voor elk wat wils, van 200 tot 2.000 gulden. Hoe accuraat kan een schaakcompu ter zijn? Iedereen kent de zogenaam de miniaturen, een ‘schaakraadsel’, waarbij de stukken fantasievol zijn opgesteld. Een ieder die zo’n minia tuurtje geprobeerd heeft, zal beamen dat ze erg moeilijk zijn. Laat de com puter er zich maar in vastbijten. ren heeft het bestuur met de regel maat van de klok bij de gemeente aangedrongen op een verbetering van het toegangspad en de parkeer gelegenheid. Na enkele schriftelijke verzoeken te hebben gericht aan de gemeente is in april overleg geweest met de dienst Openbare Werken, dat moet leiden tot een verbetering van de algehele situatie. Door het bestuur is gewezen op de gevaarlijke staat waarin het pad verkeerd, door dat de tegels zijn verzakt ontstaan gevaarlijke voegen. Ook de bereik baarheid van de kantine door am bulance en brandweer is aangekaart. Aangedrongen is om het toegangs pad zo snel mogelijk te asfalteren.’ De jubileumviering begon zaterdag middag om drie uur voor jong en oud met een goed uitgezette speurtocht in het Gouwebos. Het woord ‘profi ciat’ was het uiteindelijke resultaat. Hierna werden op het atletiekveld al lerlei soorten spelletjes gedaan. WADDINXVEEN - Vorige week don derdag was de laatste speeldag van Ex celsiors onderlinge damcompetitie. In deze ronde liefst drie keer een treffen van eerste teamspelers onderling. Teun Twigt wist knap Fred Zaadhof te vloe ren en Dick Dibbets wist ten koste van Kees Kramp winst aan te tekenen. De strijd Adriaan Blom en Jaap van der Eist eindigde onbeslist. Henk den Ou ter deed zijn wat jammerlijk geëindigde strijd in de eerste ronde wat vergeten; hij wist nu Gerrit Heeren aan de zege- kar de binden. WADDINXVEEN - In de onderlinge competitie van de Waddinxveense Schaak Vereniging WSV kwamen in de tweede ronde de nummers 2 en 3, Van Deeien en W. v. Oort, tegen elkaar uit met remise als resultaat. Nummer 3, Kardol, profiteerde daarvan en kwam aan de leiding door een overwinning te gen V.d. Hoek. De jeugdige Egbert Schroten maakte een uitstekend debuut door een over winning op Versluis. Ook het nieuwe lid J. Kleiweg Jr. begon goed door zijn (bij na) naamgenoot J. Kleyweg sr. te ver slaan. Van Vuurens le partij (tegen Claassen) eindigde in remise. Met een in topvorm verkerende WSE- doelman Ton Kling kon WSE terug zien op een wedstrijd tegen Groene weg die geen groots voetbal bracht en waarin WSE zelfs de mindere ploeg was maar waarin toch de volle winst mee naar Waddinxveen geno men kon worden. Dankzij enkele fa belachtige reddingen wist de WSE- doelman zijn doel schoon te houden. Vooral in de beginfase w'as Groene weg de veel betere ploeg en de Zeven huizenaren creëerden al direct enkele kansen waarbij WSE goed weg kwam. Vooral in de persoonlijke duels was Groenweg de betere ploeg en er werd van WSE-kant veel te veel balverlies geleden. De Groenewegaanval be woog erg goed en was veelvuldig aan speelbaar, dat stelde de WSE verde diging voor grote problemen. Vooral de vele kopduels werden meestal beslist in het voordeel van Groeneweg doordat er van WSE-kant zeer slecht naar de bal werd gekeken. Enkele katachtige reddingen van keeper Kling voorkwamen zekere doelpunten zodat WSE niet onver deeld gelukkig de kleedkamer kon opzoeken om de thee te nuttigen. Na rust was het beeld al niet veel an ders, een fel aanvallend Groeneweg en WSE dat met de rug tegen de muur stond. De ploeg van trainer Wiek Hermans ging echter te gehaast voetballen zodat de echt gevaarlijke kansen zoals die in de eerste helft veelvuldig werden gecreëerd niet meer werden gezien. Het geluk was deze middag ook geheel aan WSE- kant doordat de lat ook nog werd ge troffen nadat de WSE-doelman al was gepasseerd. Zoals het zo vaak gaat in de voetbal lerij ging de mindere ploeg toch met de volle winst naar huis. Na een snel le uitval en een goede voorzet van linksbuiten Jan Janssens kwam de bal bij Jan Verbakel die de bal licht met het hoofd beroerde en tot grote schrik van de Groenweg-aanhang in het net verdween. Vlak voor tijd kreeg de wedstrijd nog een spannend slot. Eerst moest Ton Kling nog met een fabelachtige redding de bal over de lat tillen en even later kwam Pim Sluys nog oog in oog te staan met de Groeneweg-doelman, maar zijn slap pe schot werd gestopt. Zondag 23 september speelt WSE thuis tegen Unio uit Oudewater. Aan vang 14.30 uur. W’addinxveen acteerde zondag in zijn eerste wedstrijd tegen Moordrecht onder de maat. Desondanks ging het tegen ex-vierdeklasser Moordrecht lange tijd gelijk op. De doelpunten vielen na rust. Foutjes in de Wad dinxveense defensie boden Moor drecht zicht op de winst. Eerst liet Rik van Dijk een steek vallen en ver volgens dacht Fred Schoonderw'oerd er te gemakkelijk over. Moordrecht profiteerde dankbaar: 0-2. Daarna kopte Nico Monster uit een hoekschop van Karei Binnendijk 1-2 binnen. Dat was het sein voor een fel offensief van Waddinxveen. Kansen op de gelijkmaker kwamen er ook voor John Speelman, Nico Monster en Kees Zwart. Paal en lat stonden hem echter in de weg, zodat Wad- WADDINXVEEN - Zondag voor een week werd voor de zwerrimers/sters van De Gouwe het nieuwe zwemseizoen ge opend met een C-wedstrijd in zwembad De Tobbe te Gouda. Aan deze wed strijd namen zeven De Gouwe-leden deel op negen starts. Marike Russcher. Marco van Niekerk, Axel Russcher en Erwin Arnold zwom men een persoonlijk record. Greet den Haan behaalde op de 100 m vrije slag dames een derde plaats in de goede tijd van 1.13.7. Na 4-7 en 4-8 gelukte het tenslotte René van Eek om van afstand nog wat terug te doen (5-8). Het laatste kwartier was echter in handen van de Kapellen die dat met twee tref fers nog eens duidelijk onderstreep ten. De nederlaag was daarmee een feit en toonde tevens aan dat er nog heel wat gedaan moet worden om qua spelpeil opponenten als de Ka pellen doeltreffend te kunnen bestrij den. Wellicht dat wat meer zelfver zekerdheid annex inzet bij sommige Korbis-spelers er voor kunnen zorgen dat het tij spoedig kan keren. Moge lijk dat dat de komende uitwed strijd tegen RWR uit Rhoon het ge val zal zijn. De prijzen werden als volgt verdeeld: Dames: 1. N. Horsman (BC Florida) 197 punten, 2. A. v.d. Stoel (TOOS) 169 punten, 3. M. Appel (TOOS) 152 punten. Heren: 1. J. Zaat (BC Florida) 187 punten, 2. D. Doeve (BC Florida) 180 punten, 3. R. Hendriks (TOOS) 174 punten. bêdnjlspand. Het gehele bedrijf, werk plaats en kantoor, is nu onder één dak ondergebracht. WADDINXVEEN Zaterdag hield de hengelsportvereniging Waddinx- veen HSW haar finalewedstrijd in de zondagcompetitie. Er werd gevist in de Gouwe. De vangst was slecht: 18 vissers vingen 90 vissen. De eerste vijf waren: 1. R. Jenner (664 pnt), 2. M. van Leeuwen (213 pnt), 3. M. v.d. Toorn (189 pnt), 4. W. v.d. Wal (180 pnt) en 5. L. Engels (159 pnt). De eindstand na 5 wedstrijden is: 1. W. v.d. Wal (22 pnt), 2. L. Engels (26), 3. D. Heeren (29), 4. A. van Leeuwen (35), 5. R. Aalbers (38), 6. P. Dprresteyn (39), 7. R. Jenner (42), 8. M. Reichard (44), 9. W. Houtman (45), 10. J. de Zwart (52), 11. M. v.d. Toom (54), 12. M. van Leeuwen (54), 13. F. van Steenderen (55), 14. C. de Zwart (55), 15. S. de Wit (62), 16. W. de Bruin (62), 17. J. van Egdom (65), 18. J. Verhoef (74), 19. H. de Haan (82), 20. T. Hamstra (93). Zaterdag 22 september is de finale wedstrijd van de zomercompetitie. Er wordt gevist in het Amsterdam- Rijnkanaal (alternatief Haarlemmer ringvaart). Vertrek vanaf het N.S.- station om 5.30 uur. Op zaterdag 6 oktober is de jaarlijkse herfstdag-wedstrijd. Een ieder die lid is van de HSW kan meedoen aan deze wedstrijd. Er wordt gevist in de Hei- manswetering (alternatief Aarka- naal). Er wordt 2x2 uur gevist met 15 min. pauze. Vertrek vanaf het N.S. station om 6.00 uur, kosten f 6,-. Voor dit touwtrekprobleem had de computer exact 2 minuten nodig. KEES ASSCHEMAN WADDINXVEEN - De Waddinx veense hockeysters wonnen zondag met 2-1 van Westland. Komend weekeinde moeten ze uit tegen Al- phen aantreden. De heren, zondag thuis tegen Ommoord, verloren met 4-0 van Gouda. De dames keken al binnen enkele mi nuten tegen een 0-1 achterstand aan. Gedurende de le helft was Waddinx- veen zeker niet slechter dan Westland en kreeg verscheidene kansen om te scoren. Vlak voor rust kreeg een flink onder druk staand Westland een strafbal die door Eveline Ruiter be nut werd (1-1). De 2e helft tonnden de dames meer initiatief, kwamen achter de tegen stander vandaan en vulden elkaar goed aan. Na 3 ballen op de paal was het uiteindelijk Eveline Ruiter die scoorde zodat een goed spelend Wad- dinxveen de 3e overwinning behaalde (2-1). Gelopen werd er wel, maar met pas volgegeten maag beslist niet binnen de minuut. Ook was er een kampvuur om 9 uur, waarna de band-voor-één- dag begon met enkele folkloristische bedjes en geleidehjk het repertoire naar de Everly Brothers werd verlegd. De activiteiten van Be Fair 1 en 3 bleven dit weekeinde beperkt tot een ingelaste training. Be Fair 2, vorige week gestart met een gelijk spel, be haalde in en tegen Noordwijk de vol le winst; 0-2. Een stand die reeds bij de rust was bereikt. Michael Sip, licht geblesseerd uitgevallen en vervangen door Erik Jan Godee, en Ed v.d. Brink scoorden de Waddinxveense doelpunten. Vooral in de tweede helft stond Be Fair onder zware druk van Noordwijk, maar door uitstekend keeperswerk van Kees Verhoef, die de geblesseerde Marcel de Vogel ver ving, bleef de nul gehandhaafd. Zaterdag wacht Be Fair 1 een zware opgave in en tegeh ‘s Gravenzande SV. Be Fair 2 speelt thuis tegen F.C. Lisse 2, terwijl Be Fair 3 uit voetbalt tegen DVO/32 3. wit: Lal, Dg5, Kd3 zwart: f2, f3, f5, Kfl De computer kraakte 50 seconden zijn hersen, en kwam toen met: 1. Lal-h8 (een zogenaamde stille zet): 1f5-f4 2. Dg5-g7, Kfl-el 3. Dg7-al mat! Tot slot een mat in vijf (zie stelling III in diagram). 1. Lh5-f3, Lc4-b3 2. Lf3-g4, Lb3-c4 3. Lg4-e6, Lc4-b3 4. Le6-c8, willekeurig 5. Lc8-b7 mat! WADDINXVEEN - Ook voor de Waddinxveense badmintonclub Florida is de competitie weer begonnen. Overi gens hoefde het in de tweede klasse van de Nederlandse Badminton Bond (NBB) spelende eerste team van Flori da niet in actie te komen, aangezien te genstander Flair 1 uit Alphen a/d Rijn enkele weken geleden alsnog promo veerde door het wegvallen van een team in de le klasse. Flair 1 was vorig jaar tweede geworden, Florida 1 derde. Florida 2, bestaande uit Martien Kuyf, Rogier Steenbergen. Ilona Groeneveld en Anita v.d. Starren, maakte een goed debuut in de bondscompetitie (4e klas se). In de sporthal ”de Sniep” werd het Wateringse Velo 6 met 7-1 verslagen. Florida 3 kampte met enkele uitvallers en leed in Rijswijk een 1-7 nederlaag te gen Nivo 2 (Overgangsklasse district Z.H.). Ook de meeste andere van de 12 Florida-teams liepen tegen een neder laag op. Competitieleider Arie v.d. Bos zag daarmee direct de niet al te optimisti sche verwachtingen voor dit seizoen be- vestigd. In de eerste plaats spelen liefst 7 van de 12 teams een klasse hoger dan vorig seizoen, een uniek resultaat waar op desnoods wel iets ingeleverd mag worden, Het werkelijke probleem ligt echter bij de dames, want liefst 8 speelsters moes ten vervangen worden door verhuizin gen en komend moederschap. Dat bete kent natuurlijk een flinke verzwakking. Het versneld opschuiven van vele jon gere spelers heeft op langere termijn ze ker ook positieve kanten en de competi tie is nog lang. Zondag komt Florida 1 in actie tegen Drop Shot uit Den Haag. Erik de Frankrijker, Ronald Struys, Herma Schwiebbe en Conny v.d. Hijden begin nen om 11.00 uur in ”de Sniep”. Ook Florida 3, 7, 10 en 12 spelen thuis. WADDINXVEENj Het zaterdag door TOOS-badminton voor de twee de maal gehouden invitatie-recrean- tentournooi is succesvol verlopen. Bij de dames van N. Horsman van BC Florida en bij de heren J. Zaat, even eens van BC Florida. Alhoewel er voor het recreantentour- nooi, waarvan TOOS een jaarlijkse traditie wil maken, vijf verenigingen uit de streek waren uitgenodigd, wa ren er slechts 3 verenigingen verte genwoordigd. Plaatsgenoot BC Flori da kwam met 4 dames en 3 heren met de grootste afvaardiging. Daar naast was er een heer van BC Aarlan- derveen en een dame en heer van BC Zevenhuizen aanwezig. In totaal na men er 14 dames- en 15 heren-recre- anten deel aan het tounooi, dat ‘s ochtends om 11.00 uur begon in sportzaal ‘Groenswaard’. Ondanks de geringe deelname was er toch sprake van een bescheiden suc ces, gezien de korte voorbereidings tijd en het vroege tijdstip aan het begin van het badmjntonseizoen. Toen de balans rond 16.00 uur opge maakt werd, bleek zowel bij de da mes als de heren op de le plaats be slag te zijn gelegd door een vertegen woordiger van BC Florida. Na het spelen van zes mixed-dubbels op tijd bleken zij de meeste punten te heb ben gescoord. WADDINXVEEN Zeven overwin ningen en zes nederlagen bevatte voor TOOS-basketbal het eerste com- petitieweekeinde. Komende vrijdag start voor het eerste herenteam de competitie met de om kwart voor ne gen beginnende thuiswedstrijd tegen het Rijnsburgde Rijnvelden 1. De meisjes-kadetten 1 hadden direct een dubbele overwinning. Vrijdag avond waren ze beter tegen Jumpers 1: 45-32. Zaterdag werd in een zéér spannende wedstrijd Leiderdorp 1 in de laatste minuten versla'gen: 52-51. Topscoorster was Mirjam Akkerhuis met 24 en 22 punten. Het gepromoveerde jongens-kadetten 1 team had niet al te veel moeite met het nogal onsportieve Jumpers 1. TOOS won met 72-50 waarbij 24 punten van Peter Zwaan. Dames 2 won in Den Haag makkelijk van Jum pers 6. Mede door 22 punten van Hannie v.d. Loo werd het 47-18. Heren 2 had niet zo’n zware tegen stander in Sigi 2. Winst met 79-43. Hoogste scores: Gert Jan Oskam 24 en Ronald v. Pinxteren 18 punten. Verdere overwinningen Voor jongens- junioren 1 en jongens-kadetten 2 met 87-30. Voor kadetten 2 scoorden Sven Thuis en Ralph Schouten bei den 30 punten. Nipte nederlagen waren er voor jon gens adspiranten 2, 28-32, en dames 3, welke in de verlenging met slechts 1 punt verschil verloren: 16-17. Ver der verloren heren 3 en zowel meis jes adspiranten 1 als meisjes kadet ten 2 van Leiderdorp. Ook de meisjes welpen waren niet sterk genoeg voor hun tegenstander en verloren met 30-5 7 vna Forwodians. Topscoorster: Monique de Vries met 20 punten. De lichtinstallatie is door eigen men sen van de 350 leden tellende voet balvereniging en uit de opbrengst van de inzameling van oud papier be taald. De deze week voor het eerst branden de lichtinstallatie wordt feestelijk in gebruik genomen met het spelen van een vriendschappelijke voetbalwed strijd tussen een ‘krantenelftal’ en een elftal bestaande uit ‘lichtmastres- taurateurs’. ‘Waddinxveen’ heeft de beschikking over zes lichtmasten. De renovatiekosten bedragen enkele dui zenden guldens. Zaterdag 29 september worden door Antilope de jaarlijkse clubkampioen schappen gehouden voor pupillen ju nioren, senioren, trimsters en trim mers. De pupillen doen een meer kamp en een 1.000 meter, de rest doet een To opnummer, een spring- nummer, een werpnummer en een extra nummer, dat zelf mag worden gekozen. Het programma aan de Alberdingk Thijmlaan duurt van 13.00-18.00 uur. Onderdelen zijn sprint, balwer- pen, verspringen, discuswerpen, speerwerpen en wedstrijdlopen. Er zijn in iedere categorie prachtige prij zen te verdienen. In het begin zag het er nog niet zc slecht uit: Middels en fraaie door braak wist new-comer Wim Lebbing 1-0' te scoren. Enkele fraaie kansen werden echter even fraai daarna om zeep geholpen en dat moet natuur lijk niet tegen een ploeg als de Kapel len. Even later werd het gelijk (1-1) en (jeek het er op dat Korbis het ini tiatief naar zich toe zou trekken. Maar dat was bedrog. Hoe langer hoe meer begon de Kapellen zich te we ren. Met agressief spel werd Korbis tegemoet getreden en daar wist men feitelijk geen antwoord op te geven, ook al omdat dé scheidsrechter hier niet altijd op de juiste wijze tegen op trad. Voor alle duidelijkheid zij ver meld dat de grenzen der sportivh teit hoegenaamd niet werden over schreden. Na een 1-2 en 2-3 achter stand gelukte het John Hamer en invaller Co Griffioen Korbis nog op gelijke hoogte te brengen, maar toen was de korfbalkoek voor Korbis de finitief op. Nog voor rust liep de Kapellen uit naar een 3-5 voorsprong en zou dat na de pauze niet meer uit handen ge ven. Even nog stribbelde Korbis te gen toen Truus Visser uit een straf- worp ruw spel wist af te straffen, maar toen was het met Korbis ge beurd. Goede voetbaltesultaten voor Be Fair A-l, dat dit seizoen uitkomt in groep 1 van de KNVB afd. Gouda. Zij be gonnen de competitie met een 5-0 overwinning op Spirit A-l en afgelo pen zaterdag stond de derby tegen WSE A-l op het programma. "Een flink aantal toeschouwers zag een matige eerste helft, die Be Fair af sloot met een 0-1 voorsprong. Een doelpunt van Marco Verschut, hoe wel WSE A-l de tweede helft sterk begon, was het na ca. 10 minuten opnieuw Marco Verschut die kon scoren, na zeer goed voorbereidend werk van Evert Jan Bakker. Vootal in de slotfase moest keeper Wilco Ver- meij zijn kunsten vertonen om voor Be Fair A-l de nul te houden. Dat lukte, derhalve een overwinning voor Be Fair van 0-2. Inmiddels is de wedstrijd Floréant A- 1 - Be Fair A-l, voorronde in het mi- ni-Europacuptoumooi, gespeeld. Een wedstrijd die reeds voor 5 september op het programma stond, maar door omstandigheden moest worden uitge steld. De eindstand werd 2-2. Voor rust opende Evert Jan Bakker de sco re. De ruststand was 1-1. Reeds in de 5 e minuut van de 2e helft keek Be Fair tegen een 1-2 achterstand. Het was Gert Kool, die de gelijkmaker scoorde uit een vrije trap van Ron Voerman. Dat was de eindstand. Een beslissing moest geforceerd worden door strafschoppen. In de eerste serie versloeg Be Fair A-l Floereant daarin en bekerde verder tegen Woerden A-l. De datum van deze wedstrijd is nog niet bekend. Stelling I wit: Lb5,Pb7,Dg4, Kc8 zwart: Ld4, e7, Kd5 1. Lb5-d31! Hier had de computer 7 seconden voor nodig. Wat zwart ook probeert, hij gaat altijd mat: 1 Ld4-e5 2. Dc4: 1e7-e5 2. Dd7: 1Kd5-e5 2. Df5; 1Kd5- c6 2. De6 Een nederlaag die feitelijk geboren werd door matig middenvakspel. Vaak gelukte het de Kapellen door agressief spel de aanvoerlijnen in het middenvak te ontregelen en vaak zelf het initiatief over te nemen. Mede daarom stond de Korbis-defensie in de tweede speelhelft vooral onder grotere druk als andersom het ge val was. Daardoor ook kon het ge beuren dat een op zich niet erg grote 3-5 achterstand halverwege in een kansloze 5-10 nederlaag werd om gezet.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 21