GEMEENTE WADDINXVEEN Kwart eeuw REVLON autobedrijf Kool BV y Provincie regelt aanzien van streek Herziening streekplan periode tot 2000 Aanrijding in dichte mist fors bestraft fit FIN fa ’’Zwevend naar de dood” over slag om Arnhem Damesfiets voor mevrouw J. M. v. Dijk Tl TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN MILIEUZAKEN TOILETTAS KADO. CORRECTIE VERGADERINGEN de drogist Mde(^opikdw KUNSTEN CULTUUR SPREEKUREN ^7 VERKEER EN VERVOER SPOR T EN RECREA TIE INZAMELINGEN TV Nieuwe verdeling parfumerie fjMtekg J ir~r 'I Met Moon Drops Moisture Care blijft uw huid jong. NISSAN Audi KOKC.V. -BOSKOOP' L/A - drogisterij PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL 01727-2110/3410 Ik' Maak dan meteen een afspraak met Garage Kok. Want Garage Kok levert niet alleen alle merken personen auto’s, zoals o.a. Opel, Ford, Nissan (Datsun), Audi en Volkswagen, maar zorgt ook voor perfect onderhoud. Voor vele jaren veilig rijplezier met uw nieuwe auto. En over de inruil van uw oude auto worden we het wel eens! N.'x ir REGATA 85 s WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1984 01820-16066 010-362244 het gemeentebe- c richten en in werking hebben van een tuinbouwbedrijf. 1 t -r mooie OPEL FORD DATSUN VOLKSWAGEN AUDI t/urd Ter gelegenheid van deze ’’Revlon-dagen” krijgt u bovendien bij aankoop van twee pro ducten uit de Moondepot-serie een leuke Het motto was "Autobedrijf Kool 25 jaar jong". Van de gelegenheid werd Commissie algemeen bestuurlijke zaken en commissie sociale zaken, volksgezondheid en woonruimtebeleid Dinsdag 25 september 1984, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunt: Concept-nota werkgelegenheidsbeleid. Woensdag 07.00-08.30 uur 1)2) 10.00-11.30 uur volwassenen 13.00-15.30 uur 21.00-22.30 uur Alarmering Brandweer Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) 01820-15767 01727-4044 070-210001 12222 13000 13000 Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven 14433 14433 Zaterdag 12.00-13.30 uur ouder en kind 13.45-16.00 uur Zondag 10.00-12.00 uur ouder en kind 12.00-13.00 uur Dinsdag 07.00-08.30 uur 1)2) 12.00-13.30 uur 2) 17.00-18.00 uur 20.00-21.00 uur 2115-22.30 uur volwassenen 2) Donderdag 07.00-08.30 uur 1)2) 12.00-13.30 uur 2) 17.00-18.OQuur ouder en kind 18.00-19.00 uur Vrijdag 07.00-08.30 uur 1)2) 12.00-13.30uur2) 17.30-19.00 uur In de rubriek van 12 september 1984 werd de aanvraag van de heer D. Oosterom, Henegouwerweg 100a, alhier, vermeld als zijnde een aanvraag voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun ning. Dit moet zijn: een aanvraag voor een vergunning voor het op- P ,1 1!if J en de nieuwe huidverzorgingsserie ’’Moon Drops Balanced Moisture Care Uw huid heeft vocht nodig om de natuurlijke, biologische balans te behou den. En dat biologische evenwicht zorgt ervoor dat uw huid er jong uitziet en zacht aanvoelt. Door ons jachtige leven en weersomstandigheden kan dat evenwicht echter verstoord worden. Gelukkig is er Moon Drops. Moon Drops Moisture Care geeft de juiste dosering vocht waardoor uw huid de jeugdige souplesse terug krijgt. drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen ningvoorraad bleek de laatste jaren zelfs relatief sterker geweest te zijn dan in de omliggende stede lijke ge bieden. Een en ander is in strijd met de geest van het tot nu toe gevoerde beleid. Voor geen enkele stad of dorp in Zuid-Holland Oost is daarom te ontkomen aan een afname van de be volkingsgroei. Bij het verdelen van die teruglopende groei wordt overi gens voorrang gegeven aan het be houd van de functies van de grootste kernen in het streekplangebied. Ir‘ry Commissie voor sociale zaken, volksgezondheid en woonruimtebeleid Donderdag 20 september 1984; aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunt: Jaarverslag afdeling Sociale Zaken c.a. 1) van 7.00-7.20 uur beweegbare vloer op 1.20 m, daarna op 0.50 m. 2) tevens zwemles. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. r I v V gebruik gemaakt om het publiek de ex clusieve Fiat Ritmo te laten zien. Het zilveren jubileum ging gepaard met een aantal voordelen, zoals 1.100,- voor deel bij de aankoop van een Fiat Ritmo en 2.500,- meer inruil bij de aanschaf van een nieuwe Fiat. Expositie in de raadzaal van. het gemeentehuis Van 1 t/m 22 september 1984 zal in de raadzaal van het gemeentehuis een expositie van werk van beeldende kunstenaars worden gehou den. Het betreft werk van Carla Rodenberg, portretten en Peter Tred- gett, beelden. Openingstijden: tijdens kantooruren donderdag van 19.00-21.00 uur zaterdag van 13.00-16.00 uur. Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00-11.30 uur. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. De verklaringen over de toedracht van het ongeluk liepen nogal uiteen. Offi cier van justitie mr. A.J. Dek zei: "De dichte mist, in combinatie met de hoge snelheid, gaf onverantwoorde risico’s van de verdachte, die om vrijspraak vroeg. De raadsvrouw was echter van mening dat de verklaringen, afgelegd bij de po litie, tegenstrijdig en tendentieus zijn. Zij verweet de rijkspolitie ’’onzorgvul dig' I *1 Van donderdag t/m zaterdag a.s. zal de Revlon-schoonheidsspe- cialiste van 10.00-17.00 uur in onze zaak aanwezig zijn voor het geven van gratis huidverzorging- en make-up-adviezen. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Duizend gulden boete en een voorwaar delijke ontzegging van de rijbevoegd heid hoorde een 38-jarige Waddinxve- ner bij de Haagse rechtbank tegen zich eisen, omdat hij vorig jaar in Bokoop in dichte mist een ernstig ongeluk had ver oorzaakt. Op 22 augustus 1983 reed de Waddinx- veense automobilist op de Hoogeveen- seweg tussen Boskoop en Hazerswou- de. Door de dichte mist was het zicht erg slecht (ongeveer 15 meter). De Waddinxvener paste zijn snelheid niet aan en zag de remlichten van de auto vóór hem te laat (er was filevor ming), waardoor een botsing niet meer was te vermijden. En passant reed hij ook nog een tegenligger aan, die zwaar gewond raakte WADDINXVEEN - Met een vrijdag, zaterdag en maandag gehouden open huis heeft autobedrijf Kool BV aan de Dorpstraat het 25-jarig bestaan gevierd De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere tijdstippen in overleg met de secretaris van de commissies. WADDINXVEEN - In deze dagen, waarin erbij wordt stilgestaan dat zich 40 jaar geleden de slag om Arnhem af speelde, staat ook weer het boek "Zwe vend naar de dood. Arnhem 1944" in de belangstelling. Aan dit boek werkte mee de aan de Peuleyen wonende Wad dinxvener A.L.J. van Vliet. Hij schreef het halverwege de jaren zeventig. "Zwevend naar de dood" geeft de (vaak gruwelijke) lotgevallen weer van de "gewone" mens, burger of militair, die tijdens die gedenkwaardige september dagen van 1944 in de heksenketel van Arnhem terechtkwam. Toen de Wad dinxvener samen met Th. Peelen uit Rheden het boek, dat drie drukken haalde, schreef was hij nog verbonden aan de Sectie Krijgsgeschiedenis van de Koninklijke Landmacht in Den Haag. De heer Van Vliet, die na zijn HBS-tijd de opleiding volgde tot beroepsofficier van de Koninklijke Militaire Academie in Breda en diverse functies bekleedde bij de Koninklijke Landmacht, is thans bij de voorlichtingsdienst van het minis terie van Defensie werkzaam. De slag om Arnhem kon beginnen na dat Montgomery eindelijk zijn zin had Links passeren van verkeerszuil Het komt helaas nog regelmatig voor dat automobilisten, die in file voor de geopende brug op de Kerkweg-Oost staan, de ter plaatse aanwezige verkeerszuil nabij de splitsing met de Julianastraat links passeren. Het links passeren van een verkeerszuil is niet alleen verboden, maar leidt bovendien tot gevaarlij ke situaties zeker als ter plaatse de moeder-verkeersbrigadiers druk doende zijn met het veilig laten oversteken van schoolkinderen. Door de rijkspolitie zal het weggedrag ter plaatse nauwlettend in de gaten worden gehouden zodat tegen het onverantwoorde gedrag van automobilisten kan worden opgetreden. gekregen. Op zondag 17 september 1944 zouden 35.000 man naar Neder land worden gevlogen teneinde bij Arn hem de grootste luchtlandingsoperatie uit de geschiedenis uit te voeren. Mar ket Garden was Montgomery’s gedurf de meesterplan; de overrompelende be weging om de Siegfriedlinie en het Roergebied.heen, de keiharde stoot in de kwetsbare rechterflank van de Duit sers, de knock-out die een einde aan de oorlog moest maken nog voordat de lange winter zou invallen. Het pakte an ders uit. Geen einde van de oorlog, een hongerwinter in het westen des lands en in Arnhem een brug die te ver wasWat een week later restte waren 2700 doden een verwoeste binnenstad en 95.(XX) burgers die van huis en haard werden verdreven. gegeven wordt aan de stichting de ruimte gegeven om deze oproep te plaatsen. Onder voornoemde stichting resorteren de werkeenheden, de Bon- kelaar, de Boog en het Gemaal. Vanaf l-l-’85 zullen deze.in nieuw te vormen verenigingen c.q. stichtingen worden gevormd. De besturen van deze eenheden zullen grotendeels worden samengesteld uit de huidige werkbesturen. Voor enkele bestuursfunkties o.a. voorzitter en penningmeester voor de Bonkelaar en het Gemaal zoeken wij nog enthousiaste men sen. Minimale vereisten zijn: interesse in het sociaal-cultureel werk enige bestuurservaring beschikbare tijd 1 a 2 avonden per week. Heeft u tijd en interesse, wij hebben u nodig in het belang van het vele werk dat wij voor de gemeenschap trachten te doen. U kunt kontakt opnemen met de huidige voorzitter van de Stichting, de heer Jan Hielema, Vondellaan 7, tel. 16131. Gemeenteraad Woensdag 26 september 1984, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Vaststelling vierde wijziging Algemene Politieverordening Wad dinxveen 1983. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan "Oranjewijk ’75" voor perceel Noordkade 18. Voorbereidingsbesluit i.v.m. uitbreiding Albert Heijn. Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan "Stationsstraat” voor per ceel Stationsstraat 12. Verlening medewerking gebouwelijke integratie kleuterschool "De Duiventil" met Groen van Prinstererschool. Goedkeuring jaarrekening 1983 Stichting Openbare Bibliotheek. Goedkeuring begroting 1984 Stichting Openbare Bibliotheek. Aanbieding rekening Wijkwerk Bomenwijk 1983. Aanbieding rekening Wijkwerk Waddinxveen-Zuid 1983. Reactie op plannen Gedeputeerde Staten m.b.t. gemeentelijke her indeling. Straatnaamgeving "Wijk Zuidplas”. Verkoop grond nabij Maarten Schoutenstraat aan P.F. Groen te Gouda. Verkoop grond Mercuriusweg aan Christelijke Woningbouwvereni ging "Ons Begin” te Waddinxveen. Concept nieuwe gemeenschappelijke regeling automatisering. Beschikbaarstelling krediet ad 100.000,- voor conversie admini stratie. Beschikbaarstelling krediet voor aanschaf bestelauto. Opheffing commissie sportzaken. Benoeming leden commissie Sociaal-Cultureel Werk. Begrotingswijzigingen, w.o. beschikbaarstelling krediet ad 6.000,-voor herdenking vijftig jarig bestaan spoorlijn Gouda-Alphen a/d Rijn. Aanvraag Hinderwetvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 31 augustus 1984 is ingekomen een aanvraag ingevolge de Hinderwet van de heer N. van der Eijk, Abr. Kroesweg 10, alhier, voor het oprichten en in werking hebben van een bloemenkwekerij annex handel in bloemisterijprodukten aan de Abr. Kroesweg 10, alhier. Aangezien er op voorhand wordt aangenomen dat er geen behoefte zal bestaan over de aanvraag advies uit te brengen of daartegen be zwaren in te brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschik- king tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.- Wij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder 5 F voorschrif ten ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder bui ten de inrichting. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen tot 19 oktober 1984 op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecretarie ter inzage, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur en buiten kantooruren op afspraak. Tijdens deze periode kunnen gemotiveerde bezwaarschriften schrif telijk bij ons college worden ingediend. Degene die een bezwaar schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet be kend te maken. Programma vrij-zwemmen overdekt zwembad seizoen 1984/1985 wijzigingen voorbehouden Maandag 07.00-08.30 uur 1)2) 10.00-11.00 uur volwassenen 1200-13.30 uur 2) 17.30-18.30 uur WADDINXVEEN - Een in 1986 eindigende tijdrovende procedu- om Zuid-Holland Oost, waarin ook Waddinxveen is gelegen, aan een nieuw aangepast streekplan te helpen om vast te leggen hoe de Goudse streek er in het jaar 2000 zal moeten uit zien. Voor dat doel is het ‘voorontwerp in hooflijnen’ voor de her in het voorontwerp xwordt op dit principe voortgebouwd, zij het dat veranderingen worden aangebracht. Deze betreffen in het bijzonder de totale omvang van de te bouwen wo ningen, kantoren en andere voorzie ningen. Het provinciale beleid dat tot op heden is gevoerd, was erop ge- NIEUWE AUTO? Collectevergunning De chef van de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening heeft aan de Nierstichting vergunning verleend voor een collecte in, de periode 24 t/m 30 september 1984. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatiebewijs moeten zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van stuur gebracht. Herstrukturering sociaal-cultureel werk Oproep Als gevolg van de uitvoering van de Nota Herstrukturering Sociaal- Cultureel Werk zal de Stichting Sociaal-Cultureel Werk per l-l-’85 worden opgeheven. Aangezien de gemeente de aanzet tot deze herstrukturering heeft E t I i 1 k v Prijswinnares mevrouw J.M. van Dijk-van Tol uit de Meidoornstraat met de gewonnen damesfiets. Rechts op de foto Mieke Verboom-Ververs van "Mieke” in de Passage. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De aan de Meidoornstraat 49 wonende mevrouw J.M. van Dijk-van Tol heeft zaterdagmiddag uit handen van Mieke Verboom- Ververs een Gazelle-damesfiets gekregen. Dat gebeurde in de drogisterij- parfumerie-schoonheidssalon-byouxwinkel "Mieke” in het winkelcentrum ”de Passage”.’ De Waddinxveense had de tweede prijs gewonnen met het oplossen van een zomerkruiswoordpuzzel in de huis-aan-huis verspreide folder Zomergebeu- ren ’84. Het prijzenpakket bestond uit surfplanken, fietsen, horloges en zonnebrillen. De door tweewielerspecialist Gijs Kraijestein van de Brugweg geleverde damesfiets werd door Mieke Verboom-Ververs vergezeld van een bos bloemen. richt om de natuurlijke aanwas in het gebied op te vangen. Dit nu blijkt een grotere aantasting van het open lan delijk gebied te veroorzaken dan des tijds was bedoeld. De groei van de bevolking en de wo re is opgezet i hoe de Goudse streek er in het j Voor dat doel is het ‘voorontwerp in ziening van het streekplan verschenen. Het terugdringen van de woningbouw en een rem op de bedrijfsvoering moeten er voor zorgen dat Zuid-Hol- land-oost het oorspronkelijke, lande lijke karakter behoud. Op die manier denken GS het zo kwetsbare open veenweidegebied in dit deel van de provincie voor het nageslacht te be waren. Voor de steden en dorpen heeft de provincie een zogeheten kemenbeleid uitgestippeld. Daarin wordt per ge meente de ontwikkelingsmogelijkhe den beschreven. Tot nu toe werd er van uitgegaan dat in die kemen de natuurlijke aanwas opgevangen moest en kon worden. Anders gezegd: er werd alleen voor de ‘eigen’ bevolking gebouwd. GS willen op dat uitgangspunt terug komen omdat gebleken is dat het een grotere aantasting van het open lan delijk gebied veroorzaakt, groter in elk geval dan was bedoeld. De groei van de bevolking en de woningvoor raad bleken de laatste jaren zelfs re latief sterker te zijn geweest dan in de omliggende stedelijke gebieden. Daar gaat de nu in procedure ge brachte herziening een eind aan ma ken waarbij de teruglopende bevol kingsgroei mede wordt aangegrepen om een nieuwe verdeling te maken als het om aantallen woningen gaat. Alphen, Gouda en Gorinchem krijgen een iets groter aandeel; de kleinere plaatsen zoals Woerden, Waddinx veen, Boskoop, Leerdam en Schoon hoven zullen het met minder moeten doen. In cijfers betekent het dat de bevolking tot het jaar 2000 in dit ge bied met 38.200 zal toenemen tot 534.000 zielen. De woningvoorraad stijgt met 42.300 tot een totaal van 210.300. Centraal in de visie van GS op het streekplan staat dat het gaat om een gebied met een eigen - landelijk - ka rakter dat behouden moet blijven. Daarom is terughoudendheid gebo den bij het toelaten van nieuwe ont wikkelingen, zowel waar het gaat om woningbouw als om bedrijfsvestigin gen. Voor de steden en dorpen in het streekplangebied heeft de provincie in het geldende streekplan een zo genaamd kemenbeleid uitgestippeld. Per gemeente worden daarin de ont wikkelingsmogelijkheden beschreven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 3