2.98 1 ERVAREN BEDRIJFSWAGEN MONTEUR van Gils cBloemsierkynst I»., 0.95 I ERK 1.85 1.95 1.98 3.98 2.98 3.98 2.98 2.98 spruiten VROEGKOOP IS GOEDKOOP Voor begrafenissen C. H. DEVRIES Familieberichten 1 BURGjCOLIJNSTRAAT 28 ^■■BÖSKÖÖPi^HP M.B.A.-er (m/v) andijvie handappelen 4 4.9Ö DANSSCHOLEN 1 I "THE STYLE" I tomaten. Auto Baas Jr. b.v. Nissan Dealer „De Kouwe Hoek” b.v. Bi. Dealer life PROVINCIE ZUID-HOLLAND ej 5.tótovo»a«*omaat met 850 centrifuge*06^ e 1399,- KILO HANDPEREN KILO ROSAKI DRUIVEN Lessen en clubs 1.59 1.98 1.95 1.95 2.98 0.98 1.25 1.98 7.95 1 kilo REHDRST BOUW 2 sla1.25 ZANKER A AANBIEDINGEN DO T/M ZAT. DE HELE WEEK IN DE AANBIEDING Waddinxveense Begrafenis Onderneming 2 kilo handperen 3 kilo goudreinetten (groot).. 3 kilo james grieve 3 kilo benonis 10 citroenen 3 kilo stoofperen (St. Remy) t/m 7 oktober o ZANKERSCENTER Gouwestraat 18 Tel. 01727-3150 ZANKER 5020 LET IEDERE DAG OP ONZEOXTfa WINKELREKLAME TEUN BIER, architect Begrafenissen Transporten Crematies Bouwcentrum A A A A A Wij zoeken een 1 e klas monteur die geheel zelfstandig in een team van enthousiaste kollega’s kan funktioneren. Heeft II interesse in deze baan, bel dan voor een afspraak met Dhr. J. van Leeuwen of Dhr. N.S. v.d. Lans. Telefoon 01828-16333. boekhandel veldwijk Afwezig van 29 septem ber Kilo kleine spruiten 500 gr. witlof 3 kilo uien 3 kilo winterpeen kilo groene paprika's knolselderij 2 mais 500 gr. gesn. snijbonen 20 kg. zeeuwse kleibinten Zaterdag van 8.30 tot 10.30 uur Iedere vrijdag op de markt en elke zaterdag op het Kon. Wilhelmina- plein te Waddinxveen. Zuidelijke Dwarsweg 1B 2741 PB Waddinxveen Telefoon 01828-17713 -MAAK ZELF UW KEUS: Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen E. J. Oskam Dit hele pakket tesamen slechts 15,00 DORPSSTRAAT 6 TEL. 01727-7056 BOSKOOP (01828) 12200 Th. G. Blom DINSDAG 2 OKTOBER 500 gr. Brabantse hutspot 0.98 kg. Chinese kool0.98 2 kg. Holl. Golden Del.1.50 Van Leeuwen Truckservice vraagt een Deze week bij Van Gils: WOENSDAG 3 OKTOBER 500 gr. geschr. wortels0.79 20 brazill. pers.sn.appels 6.95 MAANDAG 1 OKTOBER kilo andijvie0.98 500 gr. gesn. rode kool0.69 3 kg goudreinetten 2.98 y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y xx\x\\xx\\\\\\x\\\x\x\n KRAMER’s BEGRAFENIS ONDERNEMING - Babyroosjes met gips 3,00 - Pracht Cyclaam 5,00 - Grote Koningsvaren 8,00 HINDERWET/WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN van Leeuwen Truck Service B.V. Piasweg 16 Waddinxveen WB e I el: K r e r n e d k Elektro-technisch bureau DORPSTRAAT 33 WADDINXVEEN - TEL: 01828-12218 UJHhlIlllllilllllllilllllllilllllllilllllllilllllllllllllllilllllllilllllllilllllllO A A\ A JVD w JACOBA RIJKAART op de leeftijd van bijna 32 jaar Boskoop, september 1984 Z Geen bloemen P. BOSTELAAR S De crematie zal in besloten kring plaatshebben. Wij hebben veel aan hem te danken. kilo T. BIER Boskoop, 25 september 1984 kilo T. BIER MA-N 5/463 1 oud-lid van de gemeenteraad en van de planologi sche werkgroep. Zij gedenken met dankbaarheid zijn grote inzet voor de Boskoopse gemeenschap. Burgemeester en wethouders van Boskoop hebben met leedwezen kennis genomen van het overlijden van de heer Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van Met ontroering ervaren wij het gemis, na het heengaan van onze Medeoprichter, jarenlang voorzitter en bescherm heer van onze vereniging. Met dankbaarheid denken wij terug aan wat hij voor ons heeft betekend. Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur, donder dag van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur is aan het woonhuis gelegenheid tot condole ren. De rouwdienst zal D. V. worden gehouden op vrij dag 28 september om 14.00 uur in de aula van de al gemene begraafplaats aan de Roemer te Boskoop, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Zijn vriendschap zal in onze herinnering voort blij ven leven. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe. Liever geen bloemen Boskoop, Zijde 133 Correspondentieadressen G. Bier, Vogelenburgstraat 2, Deil of A. Bier, Laag-Boskoop 34, Boskoop Diep getroffen zijn wij door het plotseling overlij den van ons lid Zij was een kind, door velen bemind, Voor haar was het klaar, dat Jezus stierf ook voor haar. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, K. Dunnink. de burgemeester,!. H. Reinders. D’eenvoudigen wil God steeds gadeslaan Psalm 1166 Bestuur Tennisvereniging Boskoop. Medewerkers en directie architectenbureau Gelderblom, Zijde 133, Boskoop. Door de overweldigende stroom reakties is het ons niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken voor de blijken van belangstelling tijdens mama’s ziekte, haar overlijden en de begrafenis. Het heeft ons goed gedaan te ervaren dat zovelen zich in die moeilijke dagen met ons verbonden voelden. Wij hopen en vertrouwen dat diezelfde verbonden heid - waaraan mama zoveel waarde hechtte - ook in de toekomst aanwezig zal zijn. J. W. Stigter Kinderen en kleinkinderen Waarneming door de artsen J. Hemminga en C. N. Vreeken. DIVERSE SOORTEN zo uit 't vat 500 gram Meidoornstraaf 15 OPENINGSTIJDEN maandag: 13.30-18.00 uur dinsdag/donderdag: 08.30-12.00 en 13.30-18.00 uur vrijdag: 08.30-12.00 en 13.30-18.00 en 19.00-21.00 uur zaterdag: 08.30-16.00 uur Dwarsfluitjes of pianoles. Er kunnen enkele leerlin gen geplaatst worden in Zevenhuizen. Inl.: 01802- 2168. WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1984 2742 XL Waddinxveen Arts, Waddinxveen oc Tv o o» E JS i Geldig wo 3-10 zuurkool 0.59 kilo PASSAGE 53 - TEL. 12620 'j Indien u dit wenst kunt u in stilte afscheid nemen in het Rouwcentrum, Gouwestraat 18 te Boskoop, op woensdag 26 september van 19.30 tot 20.30 uur. Wilt u dan, op zijn verzoek, in dit afscheid zijn Jo gedenken. Boskoop, 25 september 1984 Zuidkade 133 Boskoop, A. Rijkaart M. J. Rijkaart-Scheer Hazerswoude, B. Harkes-Rijkaart C. Harkes Boskoop, A. Rijkaart E. N. Rijkaart-Guldemond M. J. Rijkaart E. J. Rijkaart-van Tol J. M. van den Bosch-Rijkaart J. P. van den Bosch M. Kolster-Rijkaart P. Kolster G. Rijkaart W. J. Rijkaart-Dodmond T. Rijkaart K. van Veen Nichtjes en neefjes De ideale volautomaat voor grote gezinnen, waar vaak en veel moet worden gewassen. Hij garandeert u precisie- wassen onder alle omstandigheden: 12 basisprogramma's, 2 energie-spaar- programma's voor kook- was, kortprogramma voor bonte was 40°-60°C, spaar/kortprogramma voor licht vervuilde was, 1/2-spaarprogramma en traploze temperatuur- keuze. Speciale programma’s voor kreukherstellende en fijne was en voor wol. 850 centrifugetoeren. Trommel en kuip van roestvrij edelstaai. Verbruik in het zwaarste programma slechts 2,7 kWh en 108 liter water. Wegens omstandigheden te koop: Antieke platte- buis kachel, prijs n.o.t.k. Tel. 01808-2138. na 18.00 uur. Vol verdriet over het verlies van z’n Jo heeft hijge steund door velen, zijn strijd gestreden en ging in vrede van ons <S>indó 1932 met „eerbied en zorg Na een moedig gedragen lijden is door de Here van ons weggenomen onze lieve dochter, zusje, schoonzusje, tante en vriendin Judo voor jeugd en seni oren. In Waddinxveen: gymzaal A. van Burenstr. In Hazerswoude: Gymzaal Michaelschool. In Bos koop: sportzaal Torenpad. Judo - Jiu Jitsu - Taekwon do - Body Building - Bok sen - Figuurvorming voor dames - Zonnebank - Sau na - Beat-, Jazz- en Klas siek Ballet. Inl. L. Mar chant, Boskoop 01727- 4025/3500. TEUNIS BIER 4-3-1922 t 23-9-1984 weduwnaar van Johanna Ravensberg Sport voor de hele gezin: JEUGD JUDO v.a. 4 jaar; JUDO jr./sr.; JUI-JITSU jr./sr.; TAEKWON-DO jr./sr.; AEROBIC DAN CING. Inl.: Sportschool Den Edel, tel. 01828- 13659. Biljartvereniging De Unie, Waddinxveen Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben op 15 augustus 1984 een aanvraag krachtens de Hinderwet ontvangen. Het gaat om een aanvraag om vergunning van burgemeester en wethouders van Waddinxveen voor het oprichten en in werking hebben van een gemeentelijke garage annex opslag complex en brandweergarage aan de Noord kade 48 te Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie B, nrs. 6718 en 6719. Tevens is op grond van artikel 8 van de Wet chemische afvalstoffen op 15 augustus 1984 door burgemeester en wethouders van Waddinxveen een aanvraag ingediend bij de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om een vergunning voor het bewaren van kleine hoeveelheden chemische afvalstoffen op het terrein gelegen aan de Noordkade 48 te Waddinxveen. U kunt de aanvragen en de overige van belang zijnde stukken van 24 september 1984 tot en met 23 oktober 1984 op werkdagen tijdens de werkuren inzien in de gemeentesecretarie van Waddinxveen, Raadhuisplein 1, aldaar. Tevens kunt u de stukken gedurende deze periode iedere maandag van 19.00 uurtot 22.00 uur inzien op de afdeling Algemene Zaken van de gemeentesecretarie. De aan vraag krachtens de Wet chemische afvalstoffen ligt bovendien ter inzage in het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Dokter Van der Stamstraat 2 te Leidschendam (gebouw A, kamer 003) op werkdagen. Schriftelijke bezwaren tegen de aanvraag op grond van de Hinderwet kunt u tot en met 23 oktober 1984 indienen bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland, Konings- kade 1, 2596 AA 's-Gravenhage. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekend gemaakt als u daarom in een aparte brief bij het bezwaarschrift vraagt. Erzal geen openbare zitting worden gehouden. Indien u met vertegenwoordigers van de aanvrager en van gedeputeerde staten over de aanvraag inzake de Hinderwet van gedachten wilt wisselen kunt u h iervoortot 16 oktober 1984 telefonisch een afspraak maken (070) 11 69 86. Tijdens de daarop volgende bijeenkomst kunt u tevens mondelinge bezwaren naar voren brengen. Na bovengenoemde periode is tot en met het einde van determijn, waarbinnen tegen de beslissing op de aanvragen beroep kan worden ingesteld, inzage van de stukken mogelijk eveneens in de gemeentesecretarie op werkdagen, tijdens de werkuren. U kunt te zijner tijd alleen bezwaar tegen de ontwerp-besluiten maken als u bezwaar tegen de aanvraag heeft ingediend, of als u kunt aantonen, dat u redelijkerwijs niet tot het maken van bezwaar in staat bent geweest. Gemotiveerde bezwaren tegen de aanvraag inzake de Wet chemische afvalstoffen kunnen tot 23 oktober 1984 schrifte lijk worden ingediend bij de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en dienen te worden gezonden aan de directie Afvalstoffen en Schone Technologie, Postbus 450, 2260 MB Leidschendam. Voor nadere inlichtingen en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken (dit laatste tegen betaling) kunt u zich wenden tot het Provinciehuis, Koningskade 1, 2596 AA ’s-Gravenhage, telefoon (070) 11 69 86, de heer M. Vaal. N.B. U wordt verzocht op het bezwaarschrift nr. B105869 te vermelden. Voetverzorgings- centrum V. D. HAVEN Groensvoorde 74 Waddinxveen Tel. 01828-12887 Behandeling volgens afspraak, eventueel bij u thuis. Met vestigingen in Bodegraven en Waddinxveen. Start zijn kursussen weer in: Bodegraven op maandag 17 september 1984. Waddinxveen op woensdag 19 september 1984. Met de volgende lestijden: Jeugd: 18.30-19.30 uur Beginners: 19.30-20.45 uur Zilver - gevorderden: 20.45-22.00 uur Beginners - ouderen: 22.00-23.00 uur Ook voor alleenstaanden Inlichtingen en inschrijving vanaf heden op: Maandagavond: Tussen 19.00-20.00 uur zaal nooit gedacht Zuidzijde 101 Bodegraven Woensdagavond: Tussen 19.00-21.00 uur gebouw Toos Soos J.W. Frisoweg Waddinxveen Of dagelijks telefonisch bij Uw dansschool; eigenaar c.q. leraar F.C.L. Broekhuizen Tel.: 010-261777 Tegen inlevering van deze advertentie bij uw inschrijving krijgt u 10% KORTING. REHORST BOUW bestaat uit een aantal ondernemingen, die ruim 70 jaar een vooraanstaande positie innemen in de bouwnijverheid. De groep heeft goede vooruitzichten en een gezonde financiële basis. Het management wordt gevoerd met een jong en enthousiast team van medewerkers.’ De organisatie is afgestemd op deze tijd en slagvaardig. Alle financiële informatie wordt verzorgd met behulp van een IBM-computersysteem 34. Op de afdeling Administratie is op korte termijn plaats voor een: Funktie eisen: In het bezit van een M.B.A.-diploma of gelijkwaardig diploma. Zij, die hiervoor studeren kunnen ook reflecteren. - Bekendheid met geautomatiseerde administratie. Zij, die ervaring hebben opgedaan in de bouwnijverheid genieten de voorkeur. - Leeftijd indikatie 23-28 jaar. Indien u interesse heeft om in een uitstekende werksfeer en tegen een goede beloning, die in overeenstemming is met het gevraagde niveau, uw werk te verrichten, verzoeken wij uw schriftelijke sollicitaties te richten aan: De Direktie van de Bouw- en Aannemingsmaatschappij P. Rehorst B.V. Postbus 109-2740 AC WADDINXVEEN Geldig ma 1-10 en di 2-10 Om een gezonde bruine tint te krijgen. Gewoon even een afspraak maken voor de ZONNECOMB1- NATIE. Tel. 01828-13764. Wegens verbouwing heb ben wij een grote partij vloerbedekking op de rol die wat stoffig is. U kunt deze kopen tegen hoge kortingen. Ook hebben wij de rijf uwe collectie binnen gekregen. Alles gatis ge legd (m.u.v. de trap). Ver der vindt u in onze koop- jeshal inruilmeubelen en 2e hands meubelen tegen aantrekkelijke prijzen. Ons adres: Noordkade 92A te Waddinxveen. DIVERSE SOORTEN Bo yXV Boskoop, J. Bier-de Lege Deil, G.Bier J.Bier-Poot Astrid, Liesbeth Boskoop, A.Bier R. van Wieren Sandra Ede, C. Bier R. Bier-Koot Boskoop, A. Oskam-Bier H. Oskam

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 10