DRIE TITELS WSE en Waddinxveen-zo BIJ KWIEK Jaap Akkerhuis: Handhaven eerste Nipt verlies voor Korbis doel Zevenhuizen Nieuwe zwemcursussen voor kinderen blijven aan de leiding Be Fair deelde punten met Oranje Wit TH. BUNNIK ERELID VERLIES VOOR WSV 3 Benauwde Geen finale- Basketballers maken eerste De Gouwe raakt D-licentie Peter Siedrecht WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE verder achterop leidt sjoelers Wout Spetter voorzitter TOOS-gym plaats niet waar voor coach J. Akkerhuis VA N WSE Matige vangst plaatsen voor turnploegen Zelfredzaamheid en B-diploma zege van Excelsior Een boekenbon? TRIUMPH ACCLAIM HL Nieuwprijs 18.300,- wegklaar incl. BTW lefouwehoek” Waddinx veen - za WSE Uitslagen Oriënteren Dames Waddinxveen-zo Onderlinge Stand Excelsior 3 Onderlinge Be Fair WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 5 DECEMBER 1984 GRAAG GEGEVEN! 5 p Ammerstol de leidende afdeling verstevigd. Wad- ;en Perkouw. Be Fair 4 ver- te winnen. WADDINXVEEN Na de voorlaatste ronde van de najaarscompe- titie kon de tafeltennisvereniging Kwiek een drietal kampioenen begroeten: Kwiek 1 (jeugd), Kwiek 8 (senioren) en Kwiek 16. WADDINXVEEN Het korfbaltwaalftal van Korbis heeft met 7-8 het onderspit moeten delven tegen Spirit I. In de sporthal ‘de Sniep’ werd zaterdagmiddag een wedstrijd gespeeld die zich overi gens kenmerkte door twee totaal verschillende speelhelften. WADDINXVEEN WSE heeft zondagmiddag in de vierde klasse E een punt laten liggen bij het Goudse DONK, waar.de Waddinx veners niet verder kwamen dan 1-1. Het sterk in Gouda begonnen W’SE voert trots met 17 punten uit 11 wedstrijden de competitie aan. Zaterdagtweedeklasser en huidige middenmoter Be Fair speelde op eigen veld met 2-2 gelijk tegen Oranje Wit, hoewel de Waddinxveners halverwege het duel met 1-0 leidden en vrijwel de gehele wedstrijd het beste van het spel hadden. Waddinxveen- zondag heeft door een 2-0 overwinning op A.dc Icidtr.d: positie in de eerste klasse van de Goudse dinxveen-zaterdag speelde 2-2-gelijk tegc raste door in Polsnroek met 0-1 van SPV de eredivisie be- Klasse A: 1. Peter Sliedrecht 1363 pnt. 2. Ton Cozijnsen 1356 pnt. 3. Jan Kersbergen 1346 pnt. 4. Kees Kuypers 1345 pnt. Klasse B: 1. Joop Breedijk 1294 pnt. 2. Mevr. T. v. Leeuwen 1290 pnt. 3. G. v., Renesse 1270 pnt. 4. T. v. Leeuwen 1230 pnt. Klasse C: 1Bas Koppenaal 1156 pnt. Klasse D: 1. Henk v. Beek 1133 pnt. 2. Mevr. C.G. Cozijnsen 1082 pnt. 3. M.C. Taktor 964 pnt. Op deze lage temperatuur van het water na, wordt aan al deze facetten Dames 1 kon in het begin van de wed strijd door een goede “man-to-man“ nog gelijk opgaan met Jumpers-IL Het Stand aan de kop na de 13e ronde: 1. Philipse 1023 pt, 2. W. van Oort 968 pt, 3. Kardol 953 pt, 4. Bloem 908 pt, 5. Van Deelen 868 pt. WADDINXVEEN - Het waterpoloze- vental van De Gouwe gaat in de compe titie een steeds slechtere rol spelen. De Waddinxveners verloren ditmaal met 8- 5 van Vivax. De minimale toelatingseis is de di ploma’s A en B voor de cursus zelf redzaamheid. De cursusduur is 4 we ken, waarin 2 maal per week een half uur les gegeven wordt. De cursus wordt afgesloten met een certifi caat, dat men de cursus doorlopen heeft. vaardigheid bij te brengen om zich zelf uit het water te redden. Het is in de loop der jaren steeds duide lijker geworden, dat het zwemdi ploma A niet toereikend genoeg is. De kinderen leren zwemmen in hel der blauw water en in badkleding, dus ideale omstandigheden. Tijdens het diplomazwemmen dragen de kin deren zomerkleding. “De omstandig heden waarin een kind onverwacht te water kan raken is echter totaal anders dan in het zwembad”, vertelt ons chef-zweminstructeur W.A. van Voor het B-diploma zijn er lespe- riode’s van 4 weken, waarin 2 maal per week een half uur lesgegeven wordt. Deze periode wordt herhaald totdat het B-diploma verkregen is. 2e plaats. Nadat beide teams een en- kenspel gewonnen hadden, liep kop loper Ilac 2 uit naar een 5-2 voor sprong. Ronald Verboom maakte er daarna 5-3 van, maar toen Wim van Wageningen z’n laatste partij verloor, was een 6-4 nederlaag, ondanks winst van Jacques Brand in het laatste en kelspel, een feit. Kwiek 2 verloor met 9-1 van koplo per NTTC 1, waardoor de kans groot wordt dat Kwiek beide 2e klasse- teams verliest, omdat Kwiek 3 reeds gedegradeerd is. In de 3e klasse is er voor Kwiek 5, na het gelijke spel te gen Bok 2, een grote kans op een 2e plaats. Ook Kwiek 4 heeft deze kans nog, maar dan moet er in de laatste wed strijd tegen Bok 3 wel gewonnen worden. In de 4e klasse verkeren Kwiek 9, 11 en 13 nog in de gevaren zone, waarbij veel van de wedstrijden in de laatste ronde zal afhangen. WADDINXVEEN - In de onderlinge competitie van de sjoelvereniging Wad- dinxveen heeft Peter Sliedrecht in de klasse A de eerste plaats overgenomen van de nu op de derde plaats staande Jan Kersbergen. De leider heeft nu 1363 punten. Woensdagavond 12 december wordt er weer gesjoeld in het clubge bouw van de schuttersvereniging Wad- dinxveen aan de Alberdingk Thijmlaan. Binnen vijf minuten leek het zon- dagelftal van Waddinxveen in de wed strijd tegen Ammerstol op een voor sprong af te stevenen. De kopbal van John Speelman spatte echter uiteen op de paal. De Waddinxveners wisten de eerste helft wel een licht veldover- wicht af te dwingen. De doelpunten bleven daarentegen uit. Pas na een donderspeech in de rust kwam Wad dinxveen tot leven. Vrij snel na het fluitsignaal kon John Speelman een listige hakbal van Wim den Beste ver zilveren: 1-0. Het stug spelende Am merstol wist zich enkele schietkansen buiten het strafschopgebied te cre- eren, zonder rendement. Tien minu ten voor tijd besliste Kees Bonefaas de wedstrijd met een laag hard schot: 2-0. Bij de jeugd toonde Kwiek 1, na zijn mislukte seizoen in de landelijke competitie, dat het over het sterkste team in de Goudse jeugdcompetitie beschikt. Er werd met 7-3 van BTTV gewonnen, met als bijzonderheid dat Tim Daalhof in deze wedstrijd z’n 2e nederlaag leed. werd het initiatief genomen en mid dels treffers van Wim Lebbing (2x) en Dick Haagsman tot uitdrukking gebracht. Helaas bleek de tijd te kort om nog langszij te komen hetgeen bepaald verdiend te noemen zou zijn ge weest. Komende zaterdag vindt in ‘de Sniep’ het ongetwijfeld spannende treffen plaats tussen Korbis en Thor uit Rotterdam. De aanvang van dit duel is gesteld op 5 uur ‘s middags. van het te water geraken aandacht besteed. De kinderen leren in zware winterkleding het hoofd boven water te houden en tevens naar de kant te komen. Tevens leren zij zich te oriën teren in het donker en het onver wacht te water raken. Het mag duidelijk zijn, dat de diplo ma’s A en B in de cursus zelfred zaamheid geen garantie is dat kin deren volledig veilig zijn in het wa terrijke Nederland, maar ze dragen hiertoe wel voor een belangrijk deel bij. WADDINXVEEN - In tegenstelling tot wat het Weekblad voor Waddinx veen vorige week berichtte heeft niet Nico Zwijnenburg, maar Klaas Zwij- nenburg zich niet herkiesbaar gesteld voor het bestuur van TOOS-gymnas- tiek, evenals de in het artikel ge noemde dames Winie Glasbeek, Len ny Bresser, Regina Hus en de heer Joop Smits. Aangezien er geen opvolging voor Klaas mogelijk was is Wout Spetter gevraagd gedurende een interimpe- riode het voorzitterschap op zich te nemen totdat er een geschikte voor zitster beschikbaar komt. Het huidige bestuur is nu als volgt sa mengesteld: Wout Spetter (voorzit ter), Monique Verbree (secretaresse), Frank Meyer (penningmeester), Phieke Fransen, Lia de Graaf, Wil Verwey en Dick Visse (bestuursle den). Om studieredenen heeft Marco Klei weg zich uit het bestuur teruggetrok ken. Mevrouw Wil Verwey is bereid gevonden in het bestuur plaats te nemen. Minnen. “Het klimaat in Nederland draagt er toe bij dat de kinderen het overgrote deel van het jaar gekleed gaan in win ter- en regenkleding. Het water waar een kind in valt is altijd donker. Daarbij komt dan nog eens de vaak zeer lage watertemperatuur en de ver rassing voor het kind is compleet”. WSE verzuimde in de eerste helft te gen het Goudse DONK af te maken. Er werden te veel kansen gemist en dat zou in het verdere verloop van de wedstrijd de overwinning kosten. Na aanvankelijk door de thuisspelen- de ploeg in de verdediging gedrongen te zijn kwam WSE al snel uit die omsluiting weg en werd gaandeweg de sterkere ploeg. De oranjehemden draaiden weer goed en lieten het leuke spel dat in de voorgaande wedstrijden te zien was geweest weer voor het talrijk opge komen publiek zien. Al na tien minu ten kregen Rob Verbakel en Peter Zaat enkele kansjes en toen Kees Mourits plotseling voor de gerouti neerde keeper Ton Kalmeijer op dook wist DONK dat het een moei lijke middag zou krijgen. De sluisbe- woners kwamen maar sporadisch voor het WSE-doel en alleen een ge vaarlijk schot van Rob Scheel had DONK de gewenste openingstreffer kunnen opleveren. Het was echter het sterkere WSE dat die openingstreffer verdiend kreeg. In de onderlinge competitie heeft Philipse zijn positie aan de kop ver sterkt door winst op Ellers. Doordat de strijd tussen de twee Van Oorts in remise eindigde, blijft W. van Oort op de tweede plaats. Ook Kardol kwam niet verder dan remise in de voortzetting van zijn afgebroken par tij tegen Schroten, maar handhaaft zijn 3 e plaats. Daaronder hebben echter grote ver schuivingen in het algemeen klasse ment plaatsgevonden. Bloem won n.l. met zwart van Van de Hoek, verdreef die daarmee uit de top en klom zelf naar de 4e plaats. Van Deelen, even eens met zwart, won van de tot dus ver ongeslagen Van de Starre en steeg daarmee van de 9e naar de 5e plaats, een meer passende positie voor de kampioen van vorig seizoen! Ook Van Vuuren, na 6 rondes nog op de 26e plaats, schiet als een komeet omhoog en staat na de 13e ronde op de 8e plaats door winst op Versluis. Remises als die van Asscheman/Claas- sen, Muit/Van Woudenberg en J.P. Kleiweg/Smitskamp (een knappe prestatie van eerstgenoemde!) veran derden weinig op de ranglijst. Van meer belang daarvoor waren de winst van V.d. Eijck op Nekeman, van De Bock op Van Offeren, en van Littooy op J. Kleyweg. De partij Wolfs-Bese- mer werd afgebroken. Bij de senioren kon Kwiek 8 de kam- pioensvlag uitsteken, door in de 4e klasse J met 8-2 van Bok 7 te winnen en daardoor onbereikbaar te worden voor de concurrentie. Proficiat voor Wim de Wit, Piet van Es, Ton Steen winkel en Gerard Venmans. WADDINXVEEN - Het eerste heren team van TOOS-basketbal heeft welis waar met 65-76 gewonnen van het in de onderste regionen verkerende Delftse P‘74, maar de Waddinxveners maakten hun eerste plaats in de competitie niet waar. Na een rustige start liepen de heren makkelijk uit. Met een 24-45 ruststand na een overtuigende eerste helft zat er wel een ruime overwinning inMaar dat bleek niet waar, want in de tweede helft ging er van alles bij TOOS verkeerd. De aanval van de Waddinxveners kwam niet vaak uit de verf en de hardwerken de verdediging schoot soms behoorlijk tekort. Uiteindelijk was er slechts een 65-76 winst voor TOOS. Scores: Roy Lieuw A Sie 18. Bart Zwamborn en Klaas Bruins Slot 14 punten. Vrijdag om 20.45 uur in “de Sniep" zal TOOS tegen Gymnova aanzienlijk beter moe ten presteren. WADDINXVEEN - Op grond van de door hem als volleybalcoach gelever de bijzondere prestatie is de Wad- dinxvener Jaap Akkerhuis, trainer coach van de eredivisievolleybalclub Zevenhuizen, door de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) de D- licentie verstrekt. WADDINXVEEN - In de algeme ne najaarsvergadering heeft de Rooms-Katholieke voetbalvereni ging WSE de heer Th.Bunnik be noemd tot Erelid. De heer Bunnik is al lid van WSE vanaf de oprichting en speelde vele jaren in het eerste elftal. Later was Bunnik gedurende vele jaren bestuurslid en tot op he den is Bunnik nog steeds actief als scheidsrechter. In zijn dankwoord- memoreerde^ Bunnik de ups en downs van WSE' en zette hij de andere zes ereleden' die WSE kent nog eens in het zonne-, tje. De vergadering boog zich ver-i der over de winst en verliesrekening1 en balans, waarbij tevens de begro-, ting voor het boekjaar werd goedge-i keurd. WSE-voetbal sloot het vorige boek-1 jaar af met een licht verlies. Voor, het lopende seizoen is een sluitende' begroting opgesteld, maar dat bete-1 kent wel dat er zuinig met de centjes' moet worden omgesprongen. Door 'het aantrekken van een nieuwe toto/ •lotto funktionaris hoopt WSE via de 'abonnee-lotto de omzet te vergro- 'ten. De Gouwe kwam tegen Vivax al snel met 3-0 achter te staan. Leon van Beek scoorde 3-1, maar onmiddelijk werd het 4—1. In het tweede en derde part liep Vivax uit naar 7-2(>waarbij Mark Fa ber voor een tegenpunt zorgde. In de laatste periode scoorden Marco Kraak. Marcel Verhey en Erik van Leeuwen voor de Waddinxveners. De derde kampioen werd in de 5e klasse A Kwiek 16 met Jan en Anja Slagt en Tjerk v.d. Schaaf, door een 7-3 overwinning op OTTV 3. Hoewel 2 concurrenten in wedstrijdpunten nog gelijk met Kwiek kunnen komen, is de onderlinge strijd met de concur rentie zodanig in het voordeel van de Kwiekspelers uitgevallen, dat zij al tijd aan het langste eind trekken. Afgelopen vrijdag streed Kwiek 1 te gen Ilac 2 in de le klasse B voor een WADDINXVEEN Zaterdag hield de hengelsportvereniging Waddinx veen haar Sint Nicolaaswedstrijd. Hieraan hebben 28 vissers deelgeno men. Er werd gevist in de Leidse Vaart. De vangst was voor dit water matig. De eerste vijf waren: M. Reichard (3 720 gr), 2e D. Heeren (3450 gr), 3e M. v.d. Toom (2360 gr), 4e P. Dorresteyn (1740 gr) en 5e N. van Tol (1720 gr). Zaterdag 8 december wordt de vierde wedstrijd in de wintercompetitie ge vist. Er wordt dan gevist in de Zaan. Vertrek vanaf het N.S.-station om 6.45 uur. Een enorme slalom van René Moons zette de hele DONK-verdediging op het verkeerde been en droog maakte hij zijn solo af met een doelpunt: 0-1. De wedstrijd werd steeds meer door WSE beheerst en er volgden vele goede aanvallen. De actieve Pim Sluijs dook 5 minuten voor de rust plotseling alleen op voor het DONK- doel maar het was wederom Kalmeij er die zijn ploeg voor een grotere ach terstand kon behoeden. Na de thee begon DONK uit een an der vaatje te tappen en de ploeg kon zich meer en meer aan de greep van WSE ontworstelen. De solide verde diging van WSE, met het sterke duo Bert Verlaan en Martin Moons, zorg de echter dat het WSE-doel niet in gevaar kwam. Een penalty in de 65e minuut voor DONK wegens handspel moesten de Gouwenaars op gelijke hoogte brengen met WSE en dat bleek de ommekeer. De aangeslagen WSE-ploeg probeerde alsnog een beslissing te forceren en men ging te gehaast en onzorgvuldi ger voetballen. Dit leidde weer tot balverlies waar de graag counterende DONK-ploeg op wachtte. De wed strijd golfde heen en weer; eerst een kopbal vlak voor het WSE-doel langs, even daarna moest DONK weer een bal van de lijn halen waardoor de spanning steeg. Het slot van de wed strijd gaf een verbeten aanvallend DONK te zien en WSE moest zich ge laten neerleggen bij de puntendeling. Na het laatste fluitsignaal zochten de oranjehemden teleurgesteld de kleedkamer op in de wetenschap dat er meer in had gezeten. Zondag 9 december speelt WSE in een uitwedstrijd tegen VEP uit Woer den dat slechts een punt minder, heeft. Aanvang 14.30 uur. WADDINXVEEN Zondag voor een week werden in de Hanzehal te Zut- phen de kwalificatie wedstrijden voor de Nederlandse kampioenschappen teamtumen 1984 georganiseerd. Aan deze wedstrijden namen deel: jon gens t/m 12 jaar (niveau 6) en jon gens t/m 14 jaar (niveau 5). De deelnemende ploegen bestonden ieder uit vier turners. Voor beide ni veau’s moesten de voorgeschreven ze ven wedstrijdonderdelen afgelegd worden: lange mat, sprong, rekstok, brug, free-standing, ringen en voltige. TOOS had voor deze wedstrijd met twee teams ingeschreven. Acht jonge turners zouden in klasse zes aantre den om de eer van de Waddinxveense turnvereniging hoog te houden. Hoe wel de jongens hun best deden, zagen beide ploegen geen kans zich voor de finale te plaatsen. Waarschijnlijk was dit te wijten aan te weinig wedstrijdervaring en aan schoonheidsfoutjes tijdens het draai en van de oefeningen. De eerste ploeg van TOOS kwam tot een totaal score van 155.85 punten. In klasse zes (ochtend wedstrijden) kwam de turnvereniging V en K-H uit Joure als beste uit de bus met 187.60 punten. Tweede werd de ploeg van BATO uit •Haarlem met 171.05 punten. WADDINXVEEN/ZEVENHUIZEN - De Waddinxvener Jaap Akker huis is trainer-coach van de in de eredivisie debuterende volleybal vereniging Zevenhuizen. Een nieuw leven in de schaduw van de groten, zo schreef laatst het dagblad Trouw nadat de debutant met 3-2 van AMVJ had verloren. Zevenhuizen kwam wat verrassend in de hoogste volleybalafdeling. Door de tweede plaats in de eerste divisie werd eind vorig seizoen de promotiecompetitie ingegaan. ‘Dat was op zich al een wonder’, weet Jaap Akkerhuis, die naast zijn trainerschap bij het ongesponsorde Ze venhuizen ook nog actief is bij het cursuswezen van de NeVoBo en de vereniging van oefenmeesters. ‘We begonnen het vorig seizoen met maar vijf spelers. Er kwam geluk kig nog wat versterking. Het verliep allemaal zo gunstig, dat de promo tiecompetitie werd gehaald. De grote stunt kwam tegen de VC Geldrop dat met 3-2 geklopt werd. En daarmee was de eredivisie be reikt’. ‘Natuurlijk is ons eerste doel: handhaven. Maar daarnaast wil ik weten wie het waardig zijn in de eredivisie te spelerr. De overgang is erg groot. Vooral op taktisch gebied. Daar moet een groep aan wennen. Bovendien moest in de groep de van AMVJ overgekomen Wim Koot ingepast worden’, verduidelijkt Akkerhuis, die ooit bondscoach bij de nationale vrouwenploeg was. ‘Van Koot is bekend, dat hij graag aan valt en aan het stoppen onttrokken moet worden. Daar komt bij dat al die spelers ouder worden en andere dingen aan hun hoofd hebben dan alleen maar volleyballen’. Dat laatste geldt vooral spelverdeler Chris Schmidt. Hij maakte furore in de tijd, dat Pierre Mathieu Voorburg jaren achter elkaar kampioen maakte. De 28-jarige Schmidt heeft inmiddels een drukke praktijk als fysiotherapeut. ‘Maar hij is voor onze ploeg enorm waardevol. Hij werkt zeer gedisciplineerd en denkt goed over de zaken mee’. Er was sprake van een matte eerste helft, waarin Korbis naar een 1-4 achterstand werd gespeeld. De twee de helft, waarin Korbis een terechte 6-4 score wist te behalen, was daar entegen prima. Helaas gelukte het de ploeg van Cees Visser net niet om een toch wel verdiende puntendeling uit het korfbalvuur te slepen. Haast traditioneel werd Korbis vlot op een 0-4 achterstand gezet. Duide lijk is wel dat Korbis moet trachten in het verdere verloop van de compe titie, deze wedstrijdfase met gevari eerder en daardoor gevaarlijker aan- valspel tegemoet te treden. Lukt dat, dan zijn goeder resultaten bepaald niet uitgesloten. Voorwaarde moet zijn en blijven de eenheid in de ploeg. Dan pas zal het gelukken om de bal langer in de ploeg te houden, mede door goed verzorgd afvangen achter de korf. Nu gelukte het alleen aan Wim Leb bing om de eerste helft uit een straf- worp tot tegenscore te komen (1-4). De tweede helft met Dick Haagsman in de ploeg voor Jan Minekus zou, zoals reeds vermeld, een geheel ander spelbeeld te zien geven. Na 1-5 door Spirit gescoord wist René van Eek fraai 2-5 te scoren gevolgd door Dick Haagsman ook middels een afstands schot. Toch zou Spirit opnieuw uit gaan lo pen (3-7). Waarna opnieuw Haags man uit gevarieerd aanvalsspel 4-7 liet aantekenen. Na de vakwisseling kon Spirit toch weer van afstand 4-8 laten noteren. Toch wist Korbis ook deze tegenslag te boven te komen, met nog een -tien minuten te gaan TOÖS'spel viel echter geheel uiteen en Jumpers kon met 46-74 ruim winnen. De dames zullen het goede spel van vo rige week snel terug moeten vinden. Topscoorster was Wendy Posthumus met 20 punten. Tot en met de 11e minuut speelden de meisjeskadetten-1 tegen koploper Voorburg uitstekend. Na een 12-16 stand viel TOOS volledig terug en niet meer scorend werd het 27-16 bij rust. In een gelijkwaardige 2e helft konden de meisjes de aansluiting niet meer te pak ken krijgen en won Voorburg met 42- 32. Score: Mirjam Akkerhuis 12 pun ten. Dames 2 won met 41-50 in Zoetermeer van Zoebas. Na 20-19 met rust was TOOS door goed spel in de aanval en vooral verdedigend de betere Tops coorster: Addy Ruts 18 punten. Zowel dames 3 als heren 4 verloren met 33-38. Voor dames 3 was dit al weer een wedstrijd met klein verschil. Vijf scores op rij van Dunkinn in het begin van de 2e helft bleek doorslaggevend. Tops coorster: Saskia Bos 12 punten. Heren 4 moest met slechts 5 fitte spelers, spelen tegen Voorburg 5. De score bleef zeer lang in evenwicht en pas in de slotminu- tem kon het jeugdige Voorburg met wat geluk winnen. Eindstand: 33-38. Tops corer Thale Lesschen 11 punten. WADDINXVEEN Vrijdag voor een week behaalde het eerste achttal van de Waddinxveense damvereniging Ex celsior in de uitwedstrijd tegen RDC 2 (Rijnsburg) een benauwde 7-9 over winning, waardoor het voorlopig een rianter uitzicht op behoud in deze sterke provinciale hoofdklasse houdt. Vrij vlot stonden de Waddinxveners overigens op een 0-4 voorsprong dankzij winstpartijen van Jaap van der Eist en Adriaan Blom (schitte rend overmachtseindspel). Tegenover deze winstpartijen stond één neder laag van Henk den Outer. De overige Excelsiorianen remiseerden allen en stelden daarmede deze nipte winst veilig. De remisespelers aan Waddinx veense zijde waren: Fred Zaadhof, Dick Dibbets, Piet Swart, Tijmen den Ouden sr. en Kees Kramp. Excelsiors derde viertal wist zaterdag in eigen huis knap BDV 2 (Bleiswijk) te verslaan en met een 5-3 nederlaag naar huis te sturen. Deze winst was hoger uitgevallen, wanneer Rinus van W’illigen, die ten koste van één schijf op dam was gekomen, niet meer re sultaat had behaald. In het eindspel vergaloppeerde hij zich en moest de winst aan zijn tegenstander laten. Daartegenover stonden twee knappe overwinningen van Cor Stolker en Sjaak de Wit, die daarmede de basis voor de totaalwinst legden. Vanuit de Roozenburgopstelling was Cor Stol ker op dam gekomen en met dat ster ke materiaal stelde hij 2 punten vei lig- Sjaak de Wit stond in het middenspel een stuk voor en had daarnaast nog een oppermachtige positie weten op te bouwen. Ook hier dubbele punten voor de ExcelSiorspeler. Wim van der Laan nam geen risico en werkte zijn gelijkwaardige stand naar remise af. In de 13e ronde van Excelsiors on derlinge damcompetitie vestigde eer ste teamspeler Adriaan Blom de meeste aandacht op zich door de tot dan toe ongeslagen Dick Dibbets te kloppen. In een 7-om-7-eindspel moest Dick een schijf offeren en dat voordeel werd door Blom fraai naar winst uitgebouwd. Teun Driesse wist de zegereeks van Gerrit van der Zij den te stoppen. Eerstgenoemde stond in het middenspel iets beter, doch door een zwakke zet van Gerrit werd de strijd spoediger beslist. Tijmen den Ouden jr. gaat door met het binnenhalen van punten. Hij wist nu Gert van Mannekes via een goed gespeeld eindspel te verslaan. Enigs zins verrassend mag de nederlaag van Ruud van Dijk tegen Piet van Es wor den genoemd. Vanuit de eindspelfase was remise wellicht binnen bereik, doch na een misrekening van Ruud gelukte het Piet van Es het maximale voordeel te behalen. Ook tegen de FC Perkouw wisten de zaterdagvoetballers van Waddinxveen geen kans om tot winst te komen (2- 2). Het werd een open, aantrekkelij ke wedstrijd, waarin Waddinxveen vooral in de eerste 20 minuten diver se kansen wist te scheppen zonder overigens te scoren. Perkouw speelde het slimmer en bij één van die uitvallen leverde dat dan ook een doelpunt op, 1-0. Waddinx veen moest wel terugkomen en deed dat ook. Het was de attente Arjan Brouwer die een te zacht terugge speelde bal onderschepte en tot een doelpunt omzette. Na de rust eenzelfde spelbeeld met een overwegend iets sterker Wad dinxveen. Waddinxveen kwam zelfs op voorsprong, toen dezelfde back van Perkouw voor de tweede maal voor ‘Sinterklaas’ speelde en weder om was het Arjan Brouwer die de te zacht teruggespeelde bal onderschep te en doelpuntte. Een flinke opsteker voor de Wad dinxveners die hierna nog alle kansen kregen op 1-3 doch het geluk zat weer niet mee. Het was Perkouw dat zelfs het laatste woord had en even voor tijd 2-2 aantekende. Een dikver diend punt voor de Waddinxveners ofschoon er meer had ingezeten. Zaterdag spelen de Waddinxveners thuis om half 3, tegenstander is dan kinschoten 2. WADDINXVEEN - Dinsdag 11 de cember gaat er in W’addinxveens overdekte zwembad in het sportpark “de Sniep” zowel een nieuwe cursus zelfredzaamheid voor kinderen als de opleiding voor het B-zwemdiploma van start. Komende donderdag ein digt de nu lopende cursus en oplei ding. Over aanvangstijden, kosten en aanmelding kan men terecht bij de kassa van het zwembad (tel. 12570). De cursus zelfredzaamheid heeft als doel kinderen in een vrij korte perio de het uithoudingsvermogen en de In een meer spannende dan fraaie wedstrijd hebben Be Fair en Oranje Wit onder het toeziend oog van Sinterklaas en z’n Pieten de punten broederlijk gedeeld (2-2). In het door blessures van Peter Konijn en Peter Loef gehandicapte Be Fair was Erny Dieckman als laatste man opgesteld wat hem niet onverdienstelijk afging. Arjan Blom had de backplaats van Erik Verkerk heroverd. In de eerste 10 minuten behoedde keeper Marcel Straver, door goed uitlopen z’n doel verkleinend, Be Fair voor de achterstand. Dit optre den was nodig omdat Kees Verbree wat nonchalant uitverdedigde. De zelfde Kees Verbree kwam even later in botsing met Kees Kleijendorst die hiervan een beenbreuk overhield. In een van de spaarzame goed opge zette aanvallen was het uit een com binatie tussen Aart Bos, Frans van Woudenberg, René v.d. Wilk en Hans Wouter Valk dat laatstgenoemde met een harde droge knal uithaalde en de Dordtse keeper wist te passen. Met deze 1-0 voorsprong brak ook de rust aan. Al na 5 minuten in de tweede helft kwam Oranje Wit op gelijke hoogte toen Erik Plaisier in een laatste wan hopige poging de doorgebroken spits aan z’n shirt vasthield. De vrije trap genomen door Wim Brand ging ef fectvol langs de muur in de uiterste hoek het doel in: 1-1. Vijf minuten later werd het 1-2. Wim Brand speel de zowel Erik Plaisier als Erny Dieck man op snelheid uit en tegen zijn vlammend schot was ook Straver niet bestand. Hoewel HansWouter Valk niet goed in de wedstrijd was gekomen, was het toch na inleidend werk van alweer Aart Bos dat vaix Uc Hal - geschon ken door VIVO - voor de tweede maal in het Dordtse doel wist te de poneren: 2-2. Met nog zo’n kwartier te spelen wisselde trainer Hup de grieperig gestarte Erik Plaisier in voor Erik Verkeer en de in deze wedstrijd wat onzichtbare Leon Konijn voor Michael Sip. Deze wissels gaven Be Fair echter niet de kick om alsnog de winnende goal te scoren. Daar ook Oranje Wit voor de winst bleef spe len, bleven de toeschouwers geboeid de wedstrijd volgen. Zaterdag komt Spirit op bezoek bij Be Fair, de wedstrijd tegen deze al oude tegenstander vangt om 14.30 uur aan. WADDINXVEEN - Door verhinde ring van bijna alle reserves kon het derde team van de Waddinxveense Schaak Vereniging WSV in de uit wedstrijd tegen het Goudse Bloemen- daal 1 slechts met 7 man uitkomen in de competitie voor de Rotterdamse Schaakbond. Gelukkig kon reserve- speler Verwaal wel, want hij was de enige, die zijn partij won. Aan bord 8 wist hij in korte tijd de volle winst binnen te halen. Verder wist alleen Ritter aan bord 3 remise te halen en verloren Schroten, Van Woudenberg, Goor en Van de Ree aan de borden 4 t/m 7 alle hun partij, terwijl de partij van Van de Starre aan bord 1 door arbitrage beslist zal worden. Hij staat een pion achter, maar remise mag verwacht worden. Opnieuw dus zwaar verlies voor het 3 e team van WSV.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 15