ECHT WAAR Jazzconcert GOUDA BIJ KAARSLICHT P Bremmer HEEMSKERK, in Boskoop Amnesty-avond in Het Trefpunt BZN in Boskoopse Beurshal Rijnlands Orkest in de lift, publiek blijft weg Voor concert misschien eens omzien naar andere ruimte Muziekschool FILM IN KOFFIEBAR Dinsdag 18 december Koffieconcert in Gouda van Op maandag 10 december HAKKEN krijgt 34 mille van provincie CHOENMAKERIJ Goudse Operette Andy Fieldman’s Jazz Machine Als u de enige zeer goede”TV wilt hebben profiteert u nu van deze B&O aanbieding Concert op vrijdagavond 28 december kost f 25,-per persoon Een boekenbon? Lessen en clubs Auto’s en motoren WIJ INSTALLEREN HET MOOISTE SANITAIR Bang&Olufsen ra ECHT WAAR... BELT U MAAR teletekst Zangeres Stille tocht VAN BUITENKRAAN TOT HOT-WHIRL-POOL DE WIT WADDINXVEEN B.V. Niet gemakkelijk Parkeren Na afloop Hoogtepunten Album 3 jaar garantie Elektrotechnisch bureau DORPSTRAAT 33 WADDINXVEEN - TE}. 01828-12218 BOSKOOP - De hit op het scorende Volendamse pop groep BZN (Band Zonder Naam) geeft vrijdagavond 28 december om acht uur een concert in de Boskoopse Beurshal. Plaatsbewijzen kosten 25 gulden per persoon en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar in het beursres taurant Florida. WOENSDAG 5 DECEMBER 1984 DOET'T... ALTIJD! KLAAR TERWIJL U WACHT!! x ca‘s top 40 en de naam BZN is geves tigd. Nauwelijks een jaar later had BZN zo veel werk dat de jongens hun baan op zegden en professioneel aan de slag gin gen, in de eerste prof-band in Volen dam, zelfs nog voor The Cats. De groep speelde pure rock and roll in die dagen en de nummers ‘Rock ‘n roll woman' en 'Bad bad woman' doen het zelfs goed in Engeland. De band wisselde een paar keer van sa menstelling maar ondanks de bijna 20 singles en LP's zijn de jongens niet echt gelukkig. Jan Keizer werd zanger in plaats van drummer en Jack Veerman werd de nieuwe drummer. Medio ‘76 wordt gezocht naar een nieuwe stijl en de op dat moment 17-jarige zangeres Anny Schilder wordt aangetrokken. ’Mon amour' is meteen een schot in de roos, meer dan 100.000 singles gaan over de toonbank en de eerste gouden single is een feit. Aan de reeks successen schijnt geen einde te komen, al komt in januari '84 als een donderslag bij heldere hemel het bericht dat Anny Schilder na acht jaar de groep gaat verlaten. Haar plaats wordt ingenomen door de eveneens uit Volendam afkomstige 20jarige Carola Smit die al lokale bekendheid had bij de groep ’Friends'. Op zondag 25 maart vond in Nijmegen het laatste optreden plaats van Anny Schilder. De dag daarop verscheen de single Tf I say the words' waarop voor het eerst Carola Smit te horen is. Deze wisseling heeft BZN geen schade berok kend. Componist Thomas Tol zorgt er voor dat de sound van BZN ongewijzigd blijft. Eind augustuis ‘84 komt 'La sais- on Fran$aise‘ op de markt, gevolgd door de LP ’Reflections'. de eremedaille voor verdiensten van de gemeente Edam-Volendam. Het concert voor twee hoorns en orkest in Es. van de vrij onbekende Franz Ant on Rössler (alias Antonio Rosetti) was het minst interessant van de avond. Voor de vijfde en laatste keer in 1984 wordt in Den Haag een stille tocht gehouden, waaraan ook weer Waddinxveners zullen meedoen. De tochten worden in saamhorigheid met de “Dwaze moeders” van Plaza de Mayo gehouden. Ook deze “Stil- EEN TYP-DIPLOMA ALTIJD HANDIG - per maand: b.v. 6 mnd. 340,- - SPOEDCURSUS 3-4 mnd. 30 lessen ƒ395 - incl. huurmachine Nu ook ’s-morgens. Steno Typ-school Het adres voor alle soorten glas Nijhofs Glashandel b.v. Tel. 01828-12864. Kerkweg-oost 177, Tel. 01828-12012 Gelijktijdig met de geboorte van de dochter van Anny Schilder wordt de sin gle ’Blue eyes' uitgebracht. In januari ‘83 ontving BZN de Gouden Harp van de Stichting Conamus, in datzelfde jaar werd de' groep ook onderscheiden met Wellicht liet de uitvoering van met na me de twee solisten Wim Notenboom en Kees van Vliet weinig te wensen over, maar de compositie zelf was der mate vervelend, dat het mijn aandacht niet kon vasthouden. Waarschijnlijk ook hierdoor klonk het orkest wat mat en ongeïnspireerd. Er zouden er meer komen, een enorm project was het album ’Making a name' waarvan meer dan 100.000 exemplaren werden verkocht. In mei ‘78 verscheen de LP ’You're welcome' waarop de hit single ’Lady McCorey' waaraan het Vo lendams Operakoor medewerking ver leende en de successen begonnen zich aaneen te rijgen. Het BZN-geluid werd gehandhaafd, nummers als ’Rockin' the Trolls', Chanson d'amour' en ’The old Galahad' waren het resultaat. Anny Schilder, Jan Keizer, Jan Tuyp, Jack Veerman, Cees en Thomas Tol werden zelfs beloond met een platina plaat. JUJ INSTALLATIEBEDRIJF ZUIDKADE 116-117-2741 JH WADDINXVEEN - TEL. 01828-12123 gevarieerd werd omschreven, omvatte Franz Schubert, ’Ouverture in C'; Franz Anton Rössler, concert voor twee hoorns en orkest in Es; Frederick Deli us, twee orkeststukken; Charles Gou nod, Petite Symphonic' voor negen blazers. Toch was het programma alles behalve gemakkelijk. Vooral ’Summernight on the river' en ’On hearing the first cuc koo in spring' van Frederick Delius, eis ten veel van de uitvoerendenmaar j uist in deze twee werken kwam ook nadruk kelijk de kwaliteit naar voren. Deze im pressionistische muziek vergt met name wat de klankkleuren betreft erg veel, de zuiverheid is een delicate zaak en de dy namische verschillen zijn uiterst belang rijk. Al deze elementen echter waren vol doende aanwezig om een zeker luister genot te bewerkstelligen. Hetzelfde gold voor de uitvoering van Gounods ’Petite Symphonic' voor negen blazers. Het orkest mag zich gelukkig prijzen dergelijk materiaal in huis te hebben, zelfs indien de zuiverheid niet altijd op timaal is. GOUDA - Zondagmorgen 9 december om elf uur geeft de Goudse Operette, waarvan ookk Waddinxveners lid zijn, een koffieconcert in de Agnietenkapel te Gouda. Dit alles ten bate van de actie Eén voor Afrika. De gehele opbrengst zal hieraan ten goede komen zonder af trek van kosten. Er zal een programma gebracht worden in de Weense sfeer met een keur aan be kende melodiën. Het geheel zal onder leiding staan van dirigent J. van Eek, met aan de piano de oud-VVV-direc- teur F. Gaster. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Agnietenkapel. Na afloop van het concert zal het toaalbedrag bekend worden gemaakt. Twee jaar later ontdekte Hilversum de groep en er verscheen een demobandje plus de eerste langspeler: ’Maybe some day'. Vervolgens haalde de single Wai ting for you' een 24ste plaats in Veroni- Het wordt druk op de Markt in Gou da. Er zal rekening mee moeten wor den gehouden, dat de parkeercapaci- teit in de directe omgeving niet on begrensd is. De parkeermogelijkhe- den aan de randen van het stadscen trum zullen dan ook moeten worden benut. Wie wil komen kan dit dus maar beter vroeg doen, per auto of nog beter met het openbaar vervoer. Jesselschadelaan 15-13 Tel.:0 1828 - 13038 Waddinxveen Ook STENO en TALEN; Ned., Fr., D., Eng., Spaans. Judo voor jeugd en seni oren. In Waddinxveen: gymzaal A. van Burenstr. In Hazerswoude: Gymzaal Michaelschool. In Bos koop: sportzaal Torenpad. Judo - Jiu Jitsu - Taekwon do - Body Building - Bok sen - Figuurvorming voor dames - Zonnebank - Sau na - Beat-, Jazz- en Klas siek Ballet. Inl. L. Mar chant, Boskoop 01727- 4025/3500. Een AUTOVERZEKE RING is niet duur. Vraagt toch eens wat u moet beta len bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelmi- nasingel 83, tel. 01828- 12539. No claim kortingen nemen wij mee over. Te koop: Peugeot 104, A HvOrfPfPTI goede staat, nov. ’76. -C AVI V-JL Lvl k^ll 16759, na 18.00 uur.2 doet verkopen GOUDA Dinsdagavond 18 december vanaf zeven uur wordt in Gouda voor de 29e keer het wijd bekende feest “Gouda bij kaars op de ^Markt, het hart van de stad volle evenement deel te nemen. Programma’s (tevens toegangsbewijs) zijn na 12 november te verkrijgen bij: Ineke Verheul-de Wolff, Peuleyen 174, tel. 15376; de Wereldwinkel, Kon. Wilhelminaplein; Mannie van Leeuwen, Sweelinckhof 62, tel. 14405 en bij Hannie Glasbeek, Ire- nestraat 45, tel. 14772. Andy Field's Jazz Machine, zaterdagavond 8 december te zien en te horen in de Rozenburcht in Boskoop. Na afloop van “Gouda bij kaars licht” worden nog verscheidene acti viteiten georganiseerd. Het stedelijk museum “Het Catharina Gasthuis” biedt aan een ieder van 20.00-22.00 uur gratis toegang. Vanaf 20.15 uur wordt een, eveneens gratis, promena deconcert in de monumentale St. Janskerk gehouden, terwijl vanaf dat zelfde tijdstip ook in de Oud-Katho- lieke Kerk aan de Hoge Gouwe 107 een vrij toegankelijke kerkzangdienst plaatsvindt. verzorgen van avonden in besloten kring, treedt nu op voor elke jazzlief hebber. De avond zal een afwisselend karakter hebben. De big band speelt nummers van Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, Sammy Nestico en Stevie Wonder. Een tweetal andere samen stellingen geformeerd uit de band, te weten een jazzcombo en een dansor- kest, zullen zich toeleggen op het spelen van geïmproviseerde jazz en het gebrui kelijke dansreperteoire. gehouden. Vele duizenden belangstellenden zullen die avond Markt, het hart van de stad, bijeenkomen om aan dit sfeer- In de hoofdrol van deze rolprent een middelbare scholier, Peter, die zonder dat hij een vliegbrevet heeft in een noodsituatie een vliegtuig moet laten 1-nden. De film laat zien hoe Peter zijn vriendin dreigt te verliezen als deze op een schoolfeest met drugs in aanraking komt. Als hij haar in het ziekenhuis wil opzoeken ontmoet hij veel weerstand van vrienden. In het Waaggebouw aan de Markt zorgen leden van de Lions voor de verkoop van warme erwtensoep. Ook wordt ’s avonds in de nabij de Markt gelegen Agnietenkapel een vre- destentoonstelling gehouden, georga niseerd door Amnesty International. Sport voor de hele gezin: JEUGDJUDO v.a. 4 jaar; JUDO jr./sr.; JUI-JITSU jr./sr.; TAEKWON-DO jr./sr.; AEROBIC DAN CING. Inl. Sportschool Den Edel, tel. 01828- 13659. WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi draait vrij-x dagavond 7 december om half negen in het jeugdcentrum Het Anker aan de Nesse de film Where the Eagles fly. BOSKOOP - Big-bandmuziek mag zich tegenwoordig in een grote belangstel ling verheugen. De jaren veertig en vijf tig doen het weer goed. De big band Andy Fieldman’s Jazz Machine treedt daarom op in de Rozenburcht te Bos koop op zaterdag 8 december. Aanvang van het concert is 21.00 uur, toegang 5,- per persoon. De 17-mans formatie, grotendeels af komstig uit Boskoop en omgeving, be staat in zijn geheel uit amateurmusici. De band, vooral actief in het muzikaal BZN is een oudgediende in hetNederp- opwereldje. Al in de jaren '60 imiteerde sologitarist Cees Tol en bassist Jan Tuyp The Shadows op een zolderkamertje. Een eerste optreden volgde in 1966 en een berichtje in een plaatselijk blad meldde dat een ’band zonder naam' was opgetreden. Daarmee was ook de naam geboren: BZN. WADDINXVEEN De werkgroep Waddinxveen van Amnesty In ternational houdt maandagavond 10 december om acht uur in Het Trefpunt aan de Stationsstraat een bijzondere avond in het ka le Tocht” is weer een symbool van hen die in Argentinië, Peru en andere landen in Z-Amerika tot zwijgen zijn gebracht. De tocht wordt georganiseerd door het Oecumenisch Vrouwencontact en Vrouw, Kerk en 2/3 Wereld. De ver trektijd is om 11.00 uur vanaf het Malieveld in Den Haag. Op het Bin nenhof wordt een petitie aangebo den aan vertegenwoordigers van de Nederlandse regering. Daarna gaat de tocht naar de Argentijnse ambassade, waar een stille tocht is en een petitie wordt aangeboden. In september werd ook een petitie aan de ambassa deur van Peru overhandigd. Na de tocht is er tot 15.00 uur een gebeds- en werkbijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk, Paleisstraat 8, waar men eventueel aan kan deel nemen. Vanuit Waddinxveen kan men de trein van kwart voor tien ne men om op tijd op het Malieveld te zijn. Wie meer inlichtingen over de ze tocht wil kan bellen naar Ineke Verhcul-de Wolff, tel. 15376 of Aty van Weelden-Groeneveld, tel. 13836. Het meest opmerkelijke verschil tussen toen en nu is dat het Rijnlands Orkest, waarvan ook diverse Waddinxveners lid zijn, geen werk meer speelt dat te hoog gegrepen is. Havenith weet kennelijk heel goed wat hij met zij n musici kan be reiken en heeft geen behoefte om meer te willen dan strikt haalbaar is. Zowel voor orkest als voor publiek is dit een vooruitgang. Men zit niet meer gespan nen te luisteren en het spelplezier straalt nadrukkelijk van het gezicht af. Toch is dit niet de enige verbetering van de afgelopen tijd die duidelijk in het oog springt. De ontwikkeling van de strij- kerssectie, die de vorige dirigent Basti aan Blomhert al was begonnen, zet zich door en daardoor is de kern van het or kest betrouwbaar en het aanhoren meer dan waard. Consumentengids november: Van de vijftien geteste 66 cm kleurentelevisies met teletekst behaalt er maar één het resultaat "zeer goed”. De Beovision 8802 van Bang Olufsen: hét volledige rapport ligt bij ons ter inzage. Om dat te vieren bieden wij u dit toestel aan zoals het is getest dus kompleet met de veelzijdige B&O-teletekstmodule. Tot 31 januari 1985 is de meerprijs voor die module niet f. 399,-, maar slechts f. 99,-. Onze teletekst-aanbieding geldt trouwens ook voor alle andere TV’s van Bang Olufsen. En u mag van ons rustig aannemen dat die precies even goed zijn als de geteste Beovision 8802. Voor gebruikte meubelen, bankstellen, kasten, eet- hoeken, slaapkamers, sa lontafels, enz. enz. tegen superspotprijzen naar Gebr. Bakker, Noordkade 92A, Waddinxveen. Om een gezonde bruine tint te krijgen. Gewoon even een afspraak maken voor de ZONNECOMBI- NATIE. Tel. 01828-13764. «7 De Deense «xmgwere van beeld en geilid - avonds de straatverlichting, de ver lichting van de winkels en de wonin gen worden gedoofd en vanuit het donker zo’n tienduizend kaarsen op het Marktplein oplichten. Alleen al achter de ramen van het monumentale stadhuis branden dan 2500 - natuurlijk Goudse - kaarsen. Slechts voor het bordes wordt het zachte schijnsel van de kaarsen ver sterkt door vlammende toortsen. Vanaf kwart voor zeven tot half acht wordt het carillon van de St. Jans kerk bespeeld door de stadsbeiaar dier van Gouda, met afgewisseld daarmee trompetspel vanaf het bor des van het stadhuis. Vanaf dat bordes leest de burgemees ter van Gouda, de heer drs. K.F. Broekens, vervolgens om half acht traditiegetrouw het Kerstevangelie voor. Na dit plechtige gebeuren wordt de kerstboom aan de stad Gouda overgedragen door een Noorse autoriteit. De overdracht vindt plaats door het doen ontsteken van de feestverlichting in de immense boom. Een massale samenzang, gevoerd door de velen die zijn samengekomen en afgewisseld door zangkoren, vormt daarna enen indrukwekkende afronding van dit Goudse gebeuren. LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA- TER: Door een persoonlij ke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het kopen van uw droomwens, zoals een auto, bromfiets, meubelen etc. Vraagt inl. bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelminasingel 83, W'veen, tel. 01828-12539. Een gebeurtenis, welke in 1956 zijn oorsprong vond in een vanaf dat mo ment jaarlijks terugkerend vriend schapsgebaar van de aan Gouda ver bonden Noorse zusterstad Königs berg. Een uiting van vriendschap in de vorm van het jaarlijks zo’n twee weken voor kerstmis aan Gouda en haar inwoners aanbieden van een vele meters hoge kerstboom, die voor het middeleeuwse stadhuis op de Markt wordt geplaatst. Eén van de hoogtepunten van “Gou da bij kaarslicht” is ongetwijfeld het moment waarop om zeven uur ’s De Band Zonder Naam (BZN) uit Volendam met de niéuwe zangeres Carola Smit. der van de landelijke actie Martelen is mensenwerk, maar de be strijding ervan ook. Aan de avond op 10 december, de dag van de rechten van de mensen, werken mee Tito Pais, kinderarts uit Uruguay, de Chileense muziekgroep Yupanki en de theatergroep “Nieu we Waterweg” uit Vlaardingen met een door hen zelf geschreven stuk rond de Campagne Tegen Martelen. De toegangsprijs is f. 4,—. WADDINXVEEN - De Rijnlandse Orkest Vereniging (ROV) zit nog steeds in de lift en dat belooft in ieder geval voor de toekomst heel wat goeds, maar de publieke belangstelling voor het luistergenot dat dit orkest uit Alphen aan den Rijn biedt is helaas zeer matig. Dat bleek wel vrijdag avond in de Waddinxveense Ontmoetingskerk waar het Rijnlands Orkest weer te horen was. Misschien dat de weinig inspirerende publiciteit rond dit concert daar debet aan is. Wellicht zou men ook eens van muzièkruim- te moeten veranderen. In ieder geval leidde in Waddinxveen de jeugdige dirigent Michel Havenith, die momenteel een post-conservatoriale directieopleiding volgt in Den Haag bij Pierre Stoll en Lukas Vis, voor de tweede maal het Rijnlands Orkest en reeds nu begint zich bij het Ensemble een bepaalde stijl te ontwikkelen. Aan dit concert, dat een dag later in het Alphense De Bron werd herhaald, werkten mee op hoorn Wim Noten boom en Kees van Vliet. Het propgram- ma, dat door de muziekrecensenten Pe ter van Muijen (Alphens Dagblad) en Kees Roes (Rijn en Gouwe) als goed en WADD1NXVEEN/DEN HAAG - De muziekschool Waddinxveen aan de Zuidkade kan voor het programma 1985 voorlopig rekenen op maximaal f 34.000,- van het provinciaal be stuur, zo blijkt uit het provinciale programma sociaal-cultureel werk en emancipatiewerk in Zuid-Holland. Voor dit jaar (1984) was f 37.742,- aan subsidie toegekend, terwijl het programma uitging van f 36.732,-. In het programma wordt over de mu ziekschool Waddinxveen geschreven dat het werkgebied van deze school alleen de eigen gemeente omvat en dat er steunfunctie-activiteiten wor den uitgeoefend ten behoeve van on derwijskrachten in het basisonder wijs. In navolging van de in 1983 door het provinciaal bestuur gevolgde proce dure ter vaststelling van het program ma 1984 maakt ook de vaststelling van het programma 1985 onderdeel uit van de begrotingsbehandeling waardoor enerzijds afweging tussen het beleidsterrein waarop het pro gramma betrekking heeft en andere beleidsterreinen beter mogelijk is en anderzijds meer zekerheid wordt ge schapen voor de gesubsidieerde in- stellingen/organisaties. Dit betekent in een aan feil gevallen de zekerheid dat men met minder finan ciële middelen zal moeten werken. In 1984 is namelijk een korting van 20 procent op de rijksbijdrage toegepast. In december 1983 werd besloten deze korting voor het jaar 1984 voor rékening van de provincie te nemen en deze een jaar later aan de instel lingen door te berekenen. 9 F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 7