3.90 GEEN De nieuwe Corolla De nieuwe Starlet ZIE ONZE SHOWROOM 16 CTK0RTING! BOEKHANDEL BURGER WIJ HEBBEN ENORME BENZINE VOORBADEN OOSTERGARAGE J.L. NOMEN C.V. I WITTE PIUJZENIIAI. A. REAS WITTE PKI.IZENHAL 3 so 5 iimio W8 MH BBM <3 r TROUWDAG KLASSIEK BALLET Voor begrafenissen C. H. DEVRIES PER LITER DE WP RETAALT UW RIT F amilieberichten VAN DER OEST -een leraar (lerares) voor 5 lesuren Fotocopieën Drukwerk met trouwauto’s van Burger’s Autobedrijf. Boekhandel Burger 198 Woningen Personeel gevraagd f ■±J i voetverzorgingscentrum v. d. haven Duivenhok GEMEENTE WADDINXVEEN ■I nifinimiiiffiiiimimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiinimiiiiimiiiiuii^ 1 I ■1 Sportschool Marchant Torenpad 120 - Boskoop KEURSLAGER BETAALBAAR IS! VLEES VAN DE KEURSLAGER HOEFT NIET MEER TE KOSTEN MEDEWERKER/STER HIER LIGT HET BEWIJS DAT KWALITEIT TOCH Gouwestraat 18 Tel. 01727-3150 LEX Waddinxveense Begrafenis Onderneming B I I H H I I I I 11 I t f t HTTTTlTl 11 11 II 111111 I I I m t irri GLASREPARATIE GOUDSE RIJWEG 77 - BOSKOOP - TELEFOON 01727-2037 «■■Hi woninginrichters zonweringsspecialisten E. J. Oskam Jeugd: Woensdag 15.00 t/m 17.00 uur Donderdag 16.00 t/m 17.00 uur (01828) 12200 Dames: Woensdag 18.00 t/m 19.00 uur Slechts voor 180,- per jaar GEBRADEN BIESLOOK GEHAKT OUDERWETSE BRUINE BONENSOEP DE KEURSLAGER HELPT'N HANDJE GLASCENTRALE BOSKOOP ■■I ■■I ■■I ■■I ■■I ■■I VOOR AL UW LEDERWAREN NAAR DE SPECIAALZAAK Dorpstraat 39 - Waddinxveen Telefoon 01828-12298 wwwwwwwwwvwvwwlwwww wis- en/of natuurkunde - KRAMER’s BEGRAFENIS ONDERNEMING UW TOYOTA AGENT H r PER LITER fz SCHOUDER- KARBONADE f Een beetje op de leeftijd van 68 jaar 500 gram NU per liter 150 gram LEREN- EN SKAI DAMESTASSEN VOOR DE HALVE PRIJS DAMES- EN HEREN PORTEMONNEES w zorg HENDRIKA DE GROOT-KRAMER op de leeftijd van 84 jaar EEN SFEERVOLLE l/Vo Begrafenissen Transporten Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen Frits, Willy en Ron Oudijk zijn blij met de geboorte van Crematies Bouwcentrum Meidoornstraat 1 5 ”Ennu, wat verwacht ik, o Here, mijn hoop, die is op U. 18 januari 1985 Weegbree 26, Boskoop JOHANNA UITBEIJERSE-BONTENBAL 2742 XL Waddinxveen Gevraagd Geloofd zij God, met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen. Die God is'onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit: Dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil; Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, Ons ’t eeuwig, zalig leven; Hij kan, èn wil, èn zal in nood, Zelfs bij het naadr’en van de dood, Volkomen uitkomst geven. Psalm 68 10. In dankbare herinnering wat zij voor ons allen is ge weest delen wij u mede dat in haar Heer is ontsla pen, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder Na de plechtigheid is in de Aula gelegenheid tot condoleren. De Dienst zal worden gehouden op vrijdag 25 januari, aanvang 14.00 uur, in de Aula van de alge mene begraafplaats te Rockanje, waarna de ter aardebestelling zal geschieden. T. K. Ford Granada 2.0 1981 km.st. 68.000. Vr.pr. f 7900,- Tel.: 01727-5222. Julianastraat 24 - Boskoop. Telefoon: 01727-3890/3248. Goudenregenplantsoen 64 - Alphen a/d Rijn. Telefoon: 01720-94046. De begrafenis heeft op 19 januari te Waddinxveen plaatsgevonden. Waddinxveen, 15 januari 1985 Henegouwerweg 120 D. Uitbeijerse Gert en Henny Dieter, Arjen Hans en Sophie Mariska; René en Tanja Familie Bontenbal Familie Uitbeijerse OP ALLE NIET AFGEPRIJSDE TASSEN GEVEN WIJ NOG TOT 31 JANUARI 20% KORTING MODERNE KOLLEKTIE PARAPLUIES MET SCHOUDERRIEM Tel. 01727-3675 in goede staat. tel. 01727-2592 Te koop gevraagd roeitrai- ner, tel. 01727-3167. Gevraagd in huisartsen praktijk te Waddinxveen: Hulp bij schoonhouden praktijkruimte, 4 avonden per week. Brieven onder nr. 461 bur. v.d. blad. AREND VAN DEN BERG sinds 5 april 1971 weduwnaar van Maria Antje Drost op de leeftijd van 84 jaar. groensvoorde 74 waddinxveen tel. 01828-12887 Te koop: Daf 46, bj. 1978, 45.000 km, rood, f 1950,-. Tel. 01727-7491. I WOENSDAG 23 JANUARI 1985 Te koop Honda Civic econ. Juni 1980. 82.000 km. Tel. 7713. In het kader van het werkgelegenheids project onderwijs kan voor 11/2 jaar ge plaatst worden aan de Prof. Kohnstamm- mavo, Mauritslaan 55 te Waddinxveen Leeftijd tot 20 jaar. Wij zoeken een persoon die na een inwerk- periode Zich ontplooit als een goede verkoper. Belangstelling heeft voor het Boekenvak, en zich ook wil verdiepen in onze kantoorinrichting afdeling. Na een liefdevolle verpleging in „Huize Souburgh’’ geven wij U kennis dat na een moedig gedragen lij den van onze zijde is weggenomen onze vader, groot- en overgrootvader EDDCkl' HET GROTE N|EUWS VAN TOYOTA. BEKEND UIT DE RACERU.NU VOOR HET 7ÜL r\LCrr CfVa eerst toegepast op de nieuwe generatie toyota motoren, de MULTI KLEPPEN TECHNIEK. RESULTAAT: EEN GEPERFEKTIONEERDE VERBRANDING WAARDOOR DE NIEUWE VOORWIELAANGEDREVEN STARLET NOG ZUINIGER RIJDT EN NOG MEER PRESTEERT. Inlichtingen bij de directeur, de heer J.M. van Hofweegen, tel. school 13548 of thuis 16395. Steunend op Gods Liefde en Genade is van ons heengegaan onze lieve, zeer zorgzame moeder en oma De grootste autofabrikant van Japan en op één na grootste ter wereld heeft in elk opzicht het onderste uit de kan gehaald. Fraai en van aero-dynamische perfektie. Om het maar eens een voudig te zeggen. Een lijn die weinig weerstand van de lucht ondervindt. Nieuw. De nieuwe Starlet laat werkelijk geen kubieke centimeter ruimte onbenut. Strek de benen, recht de schouders, want er kan een heel gezin royaal in. Nieuw. Van binnen riant en tot in alle details afgewerkt. Nieuw. Tot in de kleinste details is er gewicht bespaard. Van een ultra-licht motorblok, een aA r"*|"| HET GROTE NIEUWS VAN TÖYOTA. BEKEND UIT DE RACERU.NU VOOR HET rVLE» EfV» EERST TOEGEPAST OP DE NIEUWE GENERATIE TOYOTA MOTOREN. DE MULTI-KLEPPEN TECHNIEK. RESULTAAT: EEN GEPERFEKTIONEERDE VERBRANDING WAARDOOR DE NIEUWE VOORWIELAANGEDREVEN COROLLA HATCHBACK 3-DEURS NOG ZUINIGER RIJDT EN NOG MEER PRESTEERT. Ook grote oplagen en op eigen briefpapier. Wij verzorgen het snel en correct Rockanje, 22 januari 1985 Hector Klaaszstraat 6 Terneuzen, M. H. van den Berg-de Groot Th. van den Berg Rockanje, M. J. ter Hofstede-de Groot F. J. ter Hofstede Rotterdam, C. de Groot E. de Groot-Lems en de kleinkinderen Trouwauto en 4- en 7-persoons volgauto’s. Noordkade 88 - Waddinxveen 4 Telefoon 01828-18183 Kerkweg-West 6 - Waddinxveen - Tel. 01828-12165 Voor onze steeds groeien de relatiekring met spoed te koop gevraagd WONIN GEN in diverse prijsklas sen. De Pater makelaardij b.v., Waddinxveen, tel. 01828-13581. PROFITEER NU NOG VAN ONZE LAATSTE KOOPJES J Inlichtingen: 01727-4025/3500 fSindö 1932 met „eerbied en Dorpstraat 39 - Waddinxveen - Wij hebben volop de nieuwste gezond- heidssandalen en -klompen van: Birkenstock - Scholl - Bas- tad - Reichenberg - Wörishofer en Big Horn. Modieus en toch betaalbaar! ♦- 66 Toyota gelukt het verbruik verder naar beneden te brengen en de prestaties omhoog. Nieuw. Voor de echte sportie ve rijders. Corolla GT-injectie met 16 kleppen. Nieuw. Er is al Hatchback vanaf: 16.995,-, Toyota, sterk maar waar. STARLET 1.0 DX holle krukas in de 1.3 motor b.v.), tot en met een extra plat luchtfilter. Nét zo sterk.en veel ekonomischer. Nieuw. Voor het aller-allereerst werd de 12 kleppen techniek toege past op een 1.0 liter motor. Daarmee is deze Toyota Starlet in zijn klasse topscorer in zuinig heid en prestatie geworden. Er is al een Starlet vanaf: 13.995,-. Toyota, sterk maar waar. MARGARETHA ANNA TAMERUS-DE VRIES weduwe sinds 19 mei 1964 van Karei Tamerus op de gezegende leeftijd van 89 jaar. Gouda, M. Gorissen-Tamerus L. Gorissen Waddinxveen, M. Tamerus-Ravestein Gouda, P. Tamerus E. G. Tamerus-Kapteijn Klein- en achterkleinkinderen Waddinxveen, 21 januari 1985 Noordkade 219 Corr. adres: L. Gorissen, Lijsterbesstraat 27, 2802 KS Gouda Geen bloemen. Geen bezoek aan huis. Onze moeder en oma is opgebaard in een der zalen van de „Ontmoetingskerk”, Groensvoorde 3, waar gelegenheid is tot afscheidnemen en condoleren op donderdag 24 januari tussen 19.00 en 20.00 uur. Vrijdag 25 januari zal er om 14.00 uur een rouw dienst worden gehouden in de aula van de begraaf plaats, Alberdingk Thijmlaan 2, waarna de begra fenis zal plaatsvinden. Gouda, M. v. d. Berg Waddinxveen, M.v. d. Berg T. v. d. Berg-Droog W. A. van Duijn- v. d. Berg P. van Duijn M. van Duijn-v. d. Hoeven Joyce, Nick J. A. van Duijn E. van Leeuwen Waddinxveen, 21 januari 1985 .Huize Souburgh”Pr. Bernhardlaan 2 Corr.adres: W. A. van Duin-v. d. Berg, Nic. Beetslaan 94, Waddinxveen Geen bloemen. Onze vader en opa is opgebaard in de aula van „Huize Souburgh”, waar gelegenheid is tot condo leren op donderdag 24 januari tussen 19.00 en 20.00 uur. De crematie zal plaatshebben op vrijdag 25 januari om 11.45 uur in het crematorium Rotterdam-Zuid, Maeterlinckweg 101. Sterven doe je niet ineens Maar af en toe een beetje En alle beetjes die je stierf 't Is vreemd, maar die vergeet je Het is je dikwijls zelf ontgaan Je zegt, ik ben wat moe Maar op een keer dan ben je Aan je laatste beetje toe Na een langdurige, geduldig gedragen ziekte heeft de Heere, toch nog plotseling, tot Zich genomen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, onze zuster, schoonzuster en tante Burg. Colijnstraat 18 - Boskoop t Telefoon: 01727-2024 TECHNISCHE GEGEVENS: STARLET 3-DEURS. MET 1.0 OF 1.3 LITER BENZINEMOTOR. 12 KLEPPEN. RESP. 40 KW (55 PK) 6000 TPM OF 55 KW (75 PK) 6200 TPM. VOORWIELAANDRIJVING, ONAFHANKELIJKE WIELOPHANGING RONDOM. 1.3 LITER OOK LEVERBAAR MET AUTOMAAT.2 JAAR GARANTIE TOT EEN MAXIMUM VAN 100.000 KM. PRIJZEN INKL. BTW AF DEPOT. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. een Corolla Te koop: Lelijke eend, bj. 1977, i.g.st. 7 1450,-. Tel. 01727-7491. Bo I/O, ,?e dagen- o „T o uo Uur COROLLA HATCHBACK 1.3 DX Toyota, het mag best gezegd insiders), door het ultra-lichte motor- worden, is trots op de nieuwste ster van blok, de holle krukas, etc. is het de populaire Corolla lijn, Zelden kreeg een auto zoveel nieuws mee. Een eigentijds, uiterst sportief ontwerp gekombineerd met mini male luchtweerstand. Nieuw. Hypermoderne vorm geving van buiten en zeer ruim met ongekende luxueuze afwerking van binnen Nieuw. Onder de motorkap. Bij kenners loopt het water in de mond, anderen merken het onmiddellijk als .ze het gaspedaal aanraken. Nieuw. Door de verfijnde 12 kleppen techniek (12 valve zeggen TECHNISCHE GEGEVENS: COROLLA HATCHBACK 3-DEURS. 1.3 LITER BENZINEMOTOR. 12 KLEPPEN. 55 KW (75 PK). 6200 TPM. OOK MET AUTOMAAT. 1.8LfrER DIESELMOTOR.43 KW (59 PK)4500 TPM OF GT-INJECTIE MET 1.6 LITER BENZINEMOTOR. 16 KLEP PEN.89 KW (121 PK).6600 TPM. VOORWIELAANDRIJVING.ONAFHANKELIJKE WIELOPHANGING RONDOM. 2 JAAR GARANTIE TOT EEN MAXIMUM VAN 100.000 KM. PRIJZEN INKL.^BTW AF DEPOT. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. Op korte termijn is er bij ons plaats S voor een accurate ‘j kW, n~U°t 18.00 uur uur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 2