NAAR BRUGKLAS VOORTGEZET ONDER WIJS VOORLICHTINGS A VONDEN: ECHT WAAR Jorisband met VAN BASISSCHOOL Van der Sluys en Hagen willen af van bodemprijs WNxK Louis van Dijk in Ontmoetingskerk NODIGEN U UIT VOOR HUN CDA-Vrouwen- Hondenshow Judo successen SHOW VAN BONSAI beraad in Hazerswoude DE WADDINXVEENSE SCHOLEN VOOR Stunt van voordeelmarkt Club 199 en cursussen kynologenclub Diversen Lessen en clubs SAMENWERKINGSSCHOOL voor Havo/Atheneum Sniepweg 61, tel. 16055: donderdag 31 januari 20.00 uur KON. WILHELMINASCHOOL Chr. school voor Mavo/LTO Sniepweg 57, tel. 18744: dinsdag 5 februari 20.00 uur DE RANK Chr. school voor LHNO Esdoornlaan 26, tel. 12967: woensdag 6 februari 19.00 uur PROF. KOHNSTAMMSCHOOL Openbare school voor Mavo Mauritslaan 55, tel. 13548: woensdag 13 februari 20.00 uur r V 1 wR I I* If ECHT WAAR... BELT U MAAR GELD LENEN? DE WIT WADDINXVEEN B.V. Huismerk Super Club 199 01828-14996 Er is gelegenheid kennis te maken met docenten en schoolleiding. De gebouwen kunnen worden bezichtigd. Lesprogramma’s, het onderwijs in de brugklas/brugperiode en de dage lijkse gang zullen worden toegelicht. Op de Samenwerkingsschool krijgt U tevens informatie over het levensbeschouwelijk onderwijs aldaar. Voor leerlingen met een MAVO-4 diploma, die overwegen hun studie voort te zetten in HAVO-4 wordt op de Samenwerkingsschool een afzonderlijke voorlichtingsavond gehou den. (Advertentie volgt nog). Op deze avonden worden in het bijzonder verwacht ouders, die overwe gen hun kind voor de brugklas 1984/1985 aan te melden. De leerlingen van de 6e klas basisonderwijs krijgen via hun school een uitnodiging met de school van voortgezet onderwijs en de leer krachten kennis te komen maken. WEES OOK EENS ZUINIG MET UW EIGEN ENERGIE ZOEK NIET LANGER NAAR EEN GOEDE LOODGIETER MAAR BEL METEEN 12123 Verzekeringen ÈglTETO I I I /tl tJ 4 1.000 m2. clame en presentatie naar buiten. A i 1 WOENSDAG 23 JANUARI 1985 HAZERSWOUDE - Volgende week woensdagmorgen om half tien houdt het CDA-Vrouwenberaad in de zaal bij de Gereformeerde Kerk aan de Dorp straat in Hazerswoude-Dorp een bij eenkomst waar zal spreken de emanci- patiemedewerkster Nel Crum-Okkens over het onderwerp: "De economische zelfstandigheid van de Vrouw”. De toe gang is vrij en iedereen is van harte welkom. Louis van Dijk studeerde vanaf zijn ze ventiende jaar piano en orgel aan het Conservatorium in Amsterdam, alwaar hij in 1968zijn solistediploma behaalde. In 1965 ontving hij echter al een Edison in de catagorie Jazz. Overtoom 35, Waddinxveen Het adres voor alle soorten glas Nijhofs Glashandel b.v. Tel. 01828-12864. EEN TYP-DIPLOMA ALTIJD HANDIG - per maand: b.v. 6 mnd. 340,- - SPOEDCURSUS 3-4 mnd. 30 lessen ƒ395 - incl. huurmachine Nu ook ’s-morgens. Steno Typ-sChool Een bonsai boompje (conifeer). nuari, dagelijks van en is gratis toegankelijk. Parkeren kan op het grote parkeerter rein bij de Beurshal aan de A. P. van Neslaan. Van daar pendelt een busje re gelmatig naar de show. Hiervan kan gratis gebruik worden gemaakt. De getoonde bonsai valt op door de ver fijning van opbouw. Camellia's met knop, zelfs bloeiende Azalea’s, en dat in januari. Evenmin qntbreken de be kende coniferen. Er is een speciale af deling bonsai door binnenshuis, zoals Ficus, Sagretia, Carmona e.d. Men krijgt gratis uitleg en informatie tijdens de show. Vaak was dat onder eigen naam maar ook regelmatig met andere bekende ar tiesten zoals Toots Tielemans, Thijs van Leer, Rogier van Otterloo< Daniël Wagenberg en Elly Ameling. Daar naast is Louis van Dijk regelmatig in het land te beluisteren in samenwerking met bekende Nederlandse orkesten. Een van zijn laatste activiteiten tot nu toe is een toernee met Daniël Wayen- berg en Pim Jacobs. juj INSTALLATIEBEDRIJF ZUIDKADE 116-117-2741 JH WADDINXVEEN-TEL. 01828-12123 Ons assortiment Indische producten mag er zijn. Toch eens even gaan kij ken bij: Slager en Poelier Van Beest, Luifelbaan (onder de klok), Waddinx veen. Tesselschadelaan 15-13 Tel.: 0 1828 - 13038 Waddinxveen Ook STENO en TALEN: Ned., Fr., D., Eng., Spaans. Videotheek Zuidkade 56, veen. tel. 01828-13671. Uitsluitend legale Vide ofilms. VHS - Betamax - VCC. Geopend: ma.- di.- wo.- do.- vr.: van 13.00-’ 21.00 uur; zat.: van 09.00- 17.00 uur. Judo voor jeugd en seni oren. In Waddinxveen: gymzaal A. van Burenstr. In Hazerswoude: Gymzaal MichaelschooL In Bos koop: sportzaal Torenpad. Judo - Jiu Jitsu - Taekwon do - Body Building - Bok sen - Figuurvorming voor dames - Zonnebank - Sau na - Beat-, Jazz- en Klas siek Ballet. Inl. L. Mar chant, Boskoop 01727- 4025/3500. Uw schaatsen kant en klaar voor volgend jaar. Vak kundig machinaal slijpen, met de hand nawetten, in vetten met zuurvrije vaseli ne, leder schoonmaken en bijwerken. Totaal 15,-. Wielaard. Dorpstraat 22- 28, tel. 01828-12009, Wad dinxveen. (Restanten schaatsen en handschoe nen met korting). de Waal, Waddinx- H® Het vignet van Super Club 199 waarbij ook de voordeelmarkten A. v.d. Sluys (Waddinxveen) en G. Hagen (Boskoop) zijn aangesloten. Naast het voeren van een compleet supermarktassortiment inclusief vers- groepen, krijgt de klant nog persoon lijke aandacht. Door de bundeling zijn de ondernemers in staat een doelgerichte lokale aanpak te koppe len aan nationale aktiviteiten. Dit al les tegen een sterk concurrerend prijsniveau. Ook de inkoop heeft een uniform ka rakter. Een groot gedeelte van het assortiment van de winkeliers wordt gezamenlijk ingekocht bij één groot handel. De aaneengesloten onderne mers zijn zelf eigenaar van hun su permarkt en als zodanig verantwoor- delijk voor het exploiteren van hun winkels. Sport voor het hele gezin: JEUGDJUDO v.a. 4 jaar; JUDO jr./sr.; JUI-JITSU jr./sr.; TAEKWON-DO jr./sr.; AEROBIC DAN CING; FITNESS; JAZZ- en SKIGYM. Inl. Sport school Den Edel, tel. 01828-13659. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het jaarlijkse concert van de Boskoop- se Jorisband wordt woensdagavond 23 januari om acht uur gegeven in de Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde te Waddinxveen. Aan deze uit voering, die toegankelijk is tegen betaling van f. 12,50 (65-plussers, CJP- houders en jongeren tot 15 jaar betalen f. 10,50), werkt mee de bekende en veelzijdige pianist Louis van Dijk. De Boskoopse Jorisband, vorig jaar en het jaar daarvoor optredend met de trompettisten de Gebroeders Brouwer, zal in de Waddinxveense Ontmoetings kerk een vrijwel geheel nieuw reperto ire ten gehore brengen en ook samen met Louis van Dijk enkele nummers spelen. Dit alles zal geschieden onder leiding van de nieuwe dirigent Wim Stoops. Dit concert is voor hem de eerste keer met de Jorisband en de bezoekers zullen tij dens het concert duidelijk kunnen ho ren welke invloed zijn komst heeft ge had. Naast de Jorisband is Wim Stoops ook nog actief bij de Amsterdamse Poli- tiekapel en geeft les aan de muziek school in Geldermalsen. BOSKOOP - Vorig jaar nog Zuid-Hol- lands kampioen bij de jeugd en ditmaal debuterend bij de dames, is Maureen Kemeling van sportschool Marchant an dermaal Zuid-Hollands kampioen ge worden. Zij bleef afgelopen zondag on geslagen in Maassluis waar de wedstrij den zijn gehouden. Susanne Gerlof, eveneens van sporschool Marchant, werd vierde bij deze kampioenschap pen. Meer successen vóór het Boskoopse ju do waren weggelegd in Wassenaar waar zaterdag een internationaal bezet toer nooi plaatsvond. In de uiteenlopende gewichts- en leeftijdsgroepen werd Edward de Kruijf tweede, Richard Mid delkoop eveneens tweede, Angela v.d. Laan derde, Ingrid Hommenga tweede, Roy van Klooster derde, Martin de Jong derde en nog een derde plaats was weggelegd voor Jeroen Verbakel. BOSKOOP - Oosterse wijsheid, liefde voor de natuur maar bovenal een on eindig geduld. Dat is bonsai. Een boom in een pot maar ook een levende cultuur die zo’n 850 jaar geleden ontsproot in China en Japan. Een cultuur die nog springlevend is, een levenswijze symbo liseert en ook westerlingen steeds meer aanspreekt. Een in Europa uniek te noemen show van bonsai, tevens van Japanse tuinen, wordt voor de zesde maal gehouden in de overdekte hallen aan Den Ham 22 (provinciale weg Gouda-Alphen) in Boskoop.'De show duurt vijf dagen, van vrijdag 25 tot en met dinsdag 29 ia- BOSKOOP/WADDINXVEEN - Zon dagmorgen 27 januari vanaf tien uur wordt in de Boskoopse beurshal Florida door de kynologenclub Gouda en Om streken de jaarlijkse show van rashon den gehouden. Deskundige en erkende keurmeesters zullen de daar aanwezige huisdieren op verzoek van de organise rende club, die is erkend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, bespreken. Om een gezonde bruine tint te krijgen. Gewoon even een afspraak maken voor de ZONNECOMBI- NATIE. Tel. 01828-13764. KOEL- EN DIEPVRIE ZERS serie 1985, o.a. Es- ta, Marijnen, Zanussi, Lin de, A.E.G. Ook weer vol op 2e keus tegen lage prij zen. Diepvriezers 5 jaar ga rantie en 5 jaar inhouds- verzekering. Keuze uit 200 a 300 stuks van 50 tot 600 li ter. J. Spruit, Dorpsstraat 53, Bleiswijk, tel. 01892- 2563, b.g.g. 6054. Uw Televisiedokter S. At- tema. 24 uur service, 3 maanden garantie. Tel. 01828-13500. Ook voor vi deo, radio, wasmach., koelkast, enz. 10.00 tot 17.00 uur. KENNISMAKING, sa menwonen, huwelijk, alle relaties. Vraag brochure! Telefoon 04160-40483. LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA TER: Door een persoonlij ke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het kopen van uw droomwens, zoals een auto, bromfiets, meubelen etc. Vraagt inl. bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelminasingel 83, W’veen, tel. 01828-12539. De zelfstandige ondernemers die zich hebben aangesloten bij “Super Club 199” (voormalige Vivo- en Végé- winkeliers) vinden dat zij te weinig mogelijkheden hebben om te concur- koopoppervlakte reren met grootwinkelbedrijven. An ders dan grootwinkelbedrijven heb ben zij geen huismerk. Hun assor timent bestaat voornamelijk uit merkprodukten. Voor de meeste merkartikelen zijn bodemprijzen gesteld, die moeten voorkomen dat kruideniers zich in prijzenoorlogen storten die verlies opleveren. De industrie en de groot handel stelden daarom twee jaar ge- Laat uw TEGELWERK door de vakman doen. Uw tegelzetter is H. W. van Oudheusden, Am. van Solmsstraat 6, W’veen, tel. 01828-15794. De gezamenlijke omzet van de groep bedraagt 750 miljoen gulden per jaar. De kleine 200.supermarkten zijn over het hele land verspreid. De zelf standige ondernemers die zich, bij de groep hebben aangesloten, hanteren eenzelfde formule met betrekking tot de inrichting van hun winkels, re- Openhaard hout te koop (hardhout). Af te halen: zaterdag 9-11 uur v.m. Houthandel Houtex b.v., W. de Zwijgerlaan 1, W’veen, t.o. kantoor. WADDINXVEEN/BOSKOOP De voordeelmarkten van A. van der Sluys aan de Groensvoorde in Waddinxveen en van G. Hagen aan de Puttelaan in Boskoop zijn met 200 anderen, die samen een supermarktketen vormen onder de naam “Super Club 199”, weke lijks gaan stunten met vijf merkartikelen. Reden hiervan is de on vrede met de bodemprijzen, die de groothandels en producenten van deze artikelen hebben vastgesteld. Super Club 199, met een kleine twee honderd zelfstandige ondernemers in de levensmiddelenbranche, bindt op die manier de strijd aan tegen groot winkelbedrijven en discount-ketens. De groep, die over het gehele land verspreid is en een gezamenlijke om zet heeft van 750 miljoen gulden, wil haar marktpositie verstevigen. Het vrijwillig filiaalbedrijf is, zo zeg gen ze, de laatste jaren steeds meer onder druk komen te staan. Het marktaandeel van de zelfstandige on dernemingen in de levensmiddelen branche zakte tussen 1981 en 1984 van 53 procent naar 40 procent. leden een ondergrens aan de ver koopprijs (inkoopprijs plus btw). In de praktijk blijkt deze bodem prijs echter de vaste verkoopprijs te zijn geworden. Grootwinkelbedrijven hanteren de bodemprijzen als ‘pu blieksprijzen’ en stunten met hun huismerken om klanten te winnen. De kleinere bedrijven, die geen huis merk hebben, kunnen zodoende op het gebied van prijzen geen concur rentie leveren, tenzij met verse ar tikelen als groente of fruit. Super Club 199 werd in april 1984 gevormd uit een groep zelfstandige ondernemers in de levensmiddelen branche. De bedrijven van de aan- geslotèn leden hebben een om- zetgrootte tussen f. 60.000,— en f. 200.000,— per week en een ver- tussen 300 en ,;.,j ..<4^ A 7

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 7