Nieuwe thee met vruchtensmaak Afwasautomaat wint terrein Nieuw kunststof kozijn Energievoorlichting onder ZELFMAAK MODESHOW MET HANS VAN WILLIGENBURG met dubbele beglazing SHOW fc. een dak UNS VAKANTIE PER SPOOR 11 DE MARGRIET SH®W komt naar u toe! 4^31 Nieuws voor de moderne vrouw De moderne vrouw wil geïnformeerd zijn. Weten wat er ’te koop is’ 1 l f Sire Mfatwaar en hoe? DE MARGRIET llilï JKB Hoeveel zakgeld? I ...1 fl Ti A tl o II Vhjiï llltl IXii b EZ 1 lük lil i gi WOENSDAG 20 MAART 1985 4' Vi voorlichting NIBUD. T 1 4 II van de drugs afblijven. Koos Postema en Ruud ter Weijden, zijn als ervaren gespreksleiders aanwezig om de eventuele discussies in goede banen te leiden. Uit diverse onderzoekingen blijkt, dat een afwasautomaat soms minder energie en water vergt, dan de gewone afwas in een teiltje. Zij gebruikt in geen geval méér. De modernste afwasautomaten springen er energietechnisch heel goed uit De nieuwe Miele afwasautomaten gebrui- Trans is de reisorganisatie van de Nederlandse Spoorwegen, het is een 100% dochter. In het begin organiseerde dit bedrijf excursiereizen in Nederland, later ook elders in Europa. burg, Zwitserland, Oostenrijk, Noord- Italië, Ijechoslowakije, Denemarken, Groot-Brittannië, en verder naar Kreta en Guernsey en Jersey, de steeds populairder wordende Engelse Kanaaleilanden. kunt u proeven en zelf oordelen over deze nieuwe Décafé. Wij in Nederland hebben ineens weer even ervaren wat felle koude betekent. Moch ten wij er binnenshuis niet zo veel hinder van hebben gehad, het deed de brandstof- rekening flink stijgen. Exakta Benelux lan ceert nu dubbele beglazing in beslist ’tochtvrije’ kunststofkozijnen. In de kunststofkozijnen zijn zgn. super 3, rub- berafdichtingen gemonteerd. Daardoor heeft het profiel 3 luchtkamers die voor een perfecte isolatie zorgen. Geen tocht, nauwelijks warmteverlies! Een kunststof- kozijn vergt bovendien nauwelijks enig onderhoud, zoals schilderen, binnen noch buiten. Ook dit systeem wordt op de Margriet Vooijaarsbeurs getoond. De Margriet Modeshow wordt 5x overdag en 2x ’s avonds gehouden. Elke show begint met een optreden van de zanger Oscar Harris. De show wordt gepresen teerd door Hans van Willigenburg. De Margriet Praatshow wordt 2x overdag en lx ’s avonds gehouden. •^1 a In de Praatshow komen legio belangrijke zaken aan de orde. Opvoedkundige kwesties die elk gezin kunnen bezighouden. Dingen als, hoeveel zakgeld moet een kind krijgen? Wat vertellen wij over sexualiteit. Eén biertje kan geen kwaad, als ze maar show wordt gepresenteerd door Hans van Willigenburg. Vijf mannequin’s showen de veertig beste zelfmaakmodellen en de tien leukste creaties uit de nieuwste Margriet Breishow. Deze op het gebied van wonen, moderne voeding, reizen, ontspanning, sport enz. Op de Margriet Vooijaarsbeurs is er ruim gelegenheid zich daar over te informeren. Men zou het een produktshow kunnen noemen, die in de verschillende stands wordt opgevoerd. Informatie over nieuwe smaken, over dranken, over nieuwe typen vloerbedekking of woning- isolatie. Hier wordt gedemonstreerd met de Philips magnetron-ovens en de nieuwste electro- nische naaimachines. Er staan een slager en een chefkok klaar om de bezoekster te informeren over de beste bakresultaten. Men krijgt gratis tips en goede wenken mee naar huis. Deze produktshow geeft zuiver twee-richtingsverkeer tussen pro ducent en consument WAT IS ER DAN NIEUW? Er zijn nog altijd mensen die geen koffie dri nken inde avond omdat het hen hindert bij het inslapen. Jammer dat ze daardoor vaak de smaak en het aroma van echt lek kere koffie moeten missen Douwe Egberts lanceert nu een nieuwe caféine-vrije koffie waarin de pit en smaak van ’echte’ koffie behouden is. Men noemt het Décafé, een caféine-vrije koffie die net zo lekker is als gewone koffie, een koffie die je rustig ’s avonds bij de TV kunt drinken. Op de Margriet Vooijaarsbeurs OSCAR HARRIS De bekende zanger met het warme stemgeluid Oscar Harris, bekend van toppers als ’Song for the Children’ en ’Disco Calypso’ opent elke -- Modeshow met een optreden. OOK OP DE MARGRIETSHOW AANWEZIG. Dat het reizende publiek steeds meer reis- De meeste reizen zijn per trein te maken, maar gebruik van eigen vervoer, de auto is eveneens mogelijk. Het vervoer naar de x ti V hm ervaring opdoet kan blijken uit het feit, dat steeds meer reizen zonder excursies worden ondernomen. Trans organiseert Kanaaleilanden geschiedt per vliegtuig, reizen naar: Nederland, België, Luxem- Trans heeft een aantrekkelijke stedenreis programma, genaamd Citytours, naar 36 Europese steden. Het zijn korte reizen, die zo’n 2-5 dagen duren, maar waarbij ver- Trans organiseert met een grote Engelse i voor De Margriet Show is geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 uur. De toegangsprijs voor alle evenementen is f 10,00. Margriet-abonnees met een Margriet-clubkaart krijgen een reductie, zij behoeven maar f7,50 te betalen. 65+ lezeressen betalen slechts f 7,50, maar zij hebben bovendien recht op de Margriet-clubkorting Toegangskaarten zijn uitsluitend aan de kassa te koop Groningen: Martinihal - maandag 18 februari al Leeuwarden: Frieslandhal - woensdag 20 februari Eindhoven: Philips Ontspann. Centr. - vrijdag 22 februari Breda: Het Turfschip - maandag 25 februari Drenten: De Meerpaal - woensdag 27 februari Enschede: Twentehallen - vrijdag 1 maart ’s-Hertogenbosch: Brabanthallen - maandag 4 maart Hoogeveen: Mauritshal - woensdag 6 maart Den Helder: Quelderduyn - vrijdag 8 maart 's-Gravenhage: Houtrusthallen - maandag 11 maart IJsselhal - woensdag 13 maart II CONSUMENTEN ADVIESCENTRUM Hoe verzorg je een zieke thuis? Wat is er Aan deze Margriet Show wordt meege- te doen tegen huiselijke ongevallen, waar werkt door bekende TV-persoonlijkheden van er jaarlijks 2,3 miljoen voorkomen? als Koos Postema en Ruud ter Weijden. Kokenvoorweiniggeldengoed,hoedoeje Zij leiden een speciale praatshow, waar dat? Deze en soortgelijke informatie belangrijke zaken aan de orde komen als wordt verstrekt door de, op deze beurs ’Opvoeden vroeger en nu’ en ’School- aanwezige bekende instanties als: keuze een zaak van belang’. De Kruisverenigingen, Het Voorlich- Wekelijks worden de onderwerpen inge- tingsbureau voor de Voeding, De Stich- leid in het weekblad Margriet. ting Consument en Veiligheid, De Stichting Huishoudelijke en Consu mentenvoorlichting HVP, De Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting en Het Nationaal Instituut voor Budget- Op de Margriet Voorjaarsbeurs kan men zich breedvoerig laten informeren over energie en energiebesparing. Op één stand treft men nl. Het Nationaal Isolatieprogramma van het Ministerie van VROM, de Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland SVEN, de Vereniging van Exploitanten van Elec- triciteitsbedrijven in Nederland kortweg VEEN en VEGIN, de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland. Afwisseling in theegebruik van de con sument is het, die DE er toe heeft ge- lenging mogelijk is. bracht om twee nieuwe Pickwick smaken te lanceren. Het zijn de nieuwe smaken touroperator SAGA speciale reizen Kersen en Grapefruitthee. 50-plussers. Al eerder werden fruitsmaken als Citroen en Sinaasappelthee in de handel gebracht, zodat men nu een plezierig assortiment kan bieden. Pickwick vruchtenthee wordt op unieke wijze bereid. Er worden uitsluitend na tuurlijke vruchtenaroma’s gebruikt, dus letterlijk ’uit de vrucht zelf. Deze aroma’s (warenwettelijk aangeduid als natuurlijke geur- en smaakstof) worden in zeer kleine theebolletjes opgesloten zodat geur en smaak behouden blijven als het doosje ge opend is. Bij thee in blikjes wordt het aroma vaak op de thee gesproeid waardoor deze meer geur dan smaak geeft en het aroma snel vervliegt. Pickwick vruchtenthee wordt verkocht in doosjes van 10 zakjes met elk 4 gram thee vooreen doorsneeprijs vanf 1,76. Plezierig te weten is, dat voor vruchtenthee minder suiker nodig is, dan voor gewone thee. U kunt op de Margriet Show genieten van een goed gezet kopje kersen- of grapefruit thee. De Slijters-Wijnambassadrice Marie- José van Gastel zal tijdens de Margriet- show aanwezig zijn om de bezoekers nader te informeren over het aanschaf fen en drinken van wijn. Bovendien zal zy bij de bak- en braaddemonstraties van het bedrijfschap Slagers steeds iets vertellen over de, voor de gerechten meest geschikte Duitse wijnen. Vanzelf sprekend kan daarvan ook een glaasje geproefd worden. ken bijv, bij het universele programma op 65° C. nog maar 28 liter water en 1,8 kWh aam stroom. Bij gebruik van het spaar programma is dat l,6kWhbij 21 literwater, hetgeen voor een gemiddeld gezin neer komt op 40 cent. Bezoek de Miele-stand op de Margrietshow. Op de foto: Miele type G 5601. "TH® F 4 fl V Van 18 februari tot 3 april a.s. trekt een wervelende show door 20 plaat sen in Nederland. Een show met tal van pakkende onderdelen. De show wordt georganiseerd door het bekende vrouwenblad Margriet Het evenement wordt gehouden in sport- of tentoonstellingshallen, van Groningen tot Goes en van Kerkrade tot Leeuwarden. De show omvat vier grote onderdelen nl.: ’zelf-maak’ Modeshow, een praat show, een vooijaarsbeurs met veel unieke produktinformatie en ruime consumentenvoorlichting PRATEN MET KOOS POSTEMA OF RUUD TER WEIJDEN DE MARGRIET SHOW MET MODESHOW, PRAATSHOW, VOORJAARSBEURS EN CONSUMENTENINFORMATIE! Zwolle: Bovenkarspel: C.N.B. Veilinghal - vrijdag 15 maart Amsterdam: RAI-Congrescentrum - maandag 18 maart Kerkrade: Rodahal - woensdag 20 maart Goes: Zeelandhallen - vrijdag 22 maart Rotterdam: Evenementenhal Weena - maandag 25 maart Dordrecht: Drechtstedenhal - woensdag 27 maart Utrecht: Kon. Nederlandse Jaarbeurs - vrijdag 29 maart Arnhem: Rijnhal - maandag 1 april Apeldoorn: Orpheus - woensdag 3 april Bi 1 i 1 V |||g|g W ff f 8 i ■a» ‘A 4 i I f*''' 1 X1;: f .'f B 4 DE4INI SHOW ■™1 1 f gé-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 17