Winst voor De Gouwe Veelbelovende start Be Fair-tennis Verlies voor Be Fair, en winst voor WSE WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Jeugdcompetitie W’veen-tennis Winst voor TOOS-dames Antilope jongens laten twee districtsrecords sneuvelen Jeugdtoernooi Be Fair Schutters succesvol TOOS-kadetten in selectie De Sperwer FLORIDA WINT TOERNOOI 927ste... Jeugdteam TOOS- badminton kampioen Waddinxveen (Za.) vloert koploper Bergambacht Uitslag van sjoelwedstrijd gestart Slechte zondag voor topteams W’veen-tennis Dames van W’veen tennis Be Fair Be Fair A-2 Schade aan uw auto vereist r"r deskundige reparatie. WSE 4 arrrrfi GLASBEEK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 24 APRIL 1985 Het kampioensteam TOOS 4 samen met begeleiders. Staande v.l.n.r.: de iFOCWfl der Starren in actie tegen het eerste Rolls 1 Met nog drie wedstrijden te gaan heeft Be Fair nog een punt nodig om zich veilig te stellen. A.j. zaterdag speelt Be Fair thuis tegen D.S.V.P. De koploper dat bij winst de kampioensvlag kan hijzen zal Be Fair de benodigde punt zeker niet ca deau geven. Het belooft dus een span nende pot te worden met zeer uiteenlo pende belangen WADDINXVEEN - Zaterdag 20 april, guur en winderig weer op de prachtige kunststofaccommodatie in Lisse. Desal niettemin hadden 3 Antilope-pupillen volop zin in de wedstrijd. Voor debu tant Bas Hootsmans was hét z’n tweede echte wedstrijd. En hij deed het prima: Op de 1.000 meter verbeterde hij z’n ei gen record met zo’n 9 seconden. Jurjan de Vries was tijdens de meerkamp zo gemotiveerd dat hij de twee kilogram niet-objectieve benadeelden WADDINXVEEN - Op Koninginne dag, dinsdag 30 april, wordt het traditi onele A-l en B-l tournooi georgani seerd door c.s.v. Be Fair afd. voetbal; gespe.eld wordt er om de super wisselbe- ker, beschikbaar gesteld door C. v.d. Sluys, eigenaar van de voordeelmarkt aan de Groensvoorde. Aanvang van het tournooi is om 11.00 uur, naast Be Fair zullen de elftallen van Harmelen, sc Woerden, Esto uit Bodegraven en Ter Leede uit Sassenheim aan dit tournooi deelnemen, de laatste wedstrijden zul len om ca. 16.00 uur gespeeld zijn, waarna de prijsuitreiking zal plaatsvin den. Noordergraaf er nu een goed team van gemaakt. WADDINXVEEN - Eelco Derks en Mike Heerkens, beide spelend in kadet- ten I van TOOS-basketbal, zijn opgeno men in de selectie van het rayon West van de NBB. Deze selectie wordt geco acht door ex-international Toon van Helfteren. Binnenkort zal deze selectie zich in een tournooi in Haarlem moeten meten met de selectie van de 4 andere rayons. Uit deze 5 teams, zo’n 50 spe lers, zal dan de nieuwe selectie voor het Nederlands team worden gevormd. J. Toor 1-4-5-12-13-15-16-18-20-21-26- 55-86-90-93-94-96-105-106, D. Heeren 2-10-17-29-32-52-56-61, Smit-Troost 3- 34-38-39-60-62-87-104-108, N. Hooger- dijk 6-23-31-43-51, H. Metselaar 7-19- 24-36-42-67-81-82, J.W. Sekeris 8-49- 100-103, J.C. Koren 9-66, A.H. Kivits 11-74, M. Tollenaar 14-27-33-59-64-70- 71, C. Hofman 22-78-91, J. Jansen 25- 41-57-75-76-77, H. Vink 28-30- 46-69- 80-85, M.C. Anders 35-54-65-68-107, N. v. Tol 37-53-88-92, A. Hofman 40- 48-73-83-97, M. Verbeek 44-58-79-98, P. Bonefaas 45, J. Verbakel 47-84, Mevr. G. Toor 50-95-99, D. Degen hardt 63, F. Rip 72, F. Middelkoop 89, N.v. Vliet 101-102. WADD INXVEEN - Na een teleurstellend verlies tegen Lisse heeft Be Fair nog één punt nodig om zich veilig te spelen in de tweede klasse van de zaterdagamateurs. WSE speelde op zeker en won van Oudewater met 2- 1. WADDINXVEEN - P.V. De Sperwer nam deel aan een concours vanuit Strombeek. Afstand 128 km. In con cours 432 duiven. Gelost om 8.00 uur. Aankomst eerste duif 9.57 uur. laatste duif 10.18 uur. Snelheid eerste duif 1087 m.p.m. Uitslag: Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk De maandagmorgen zorgde voor een zonnig vertrek vanuit Hoek van Hol land met de boot naar Harwich. Van daar moesten de Rolls Royce bad mintonners nog ruim 5 uur rijden voordat zij voldaan thuis konden gaan uitrusten van dit enerverende en bijzondere Florida weekend. Gedwongen door deze achterstand speelde Be Fair na rust alles of niets. Met Peter Bos als vierde spits offerde men verdediger Erny Diekman op Men wilde het nog proberen, maar hoe an ders liep het af. Be Fair drong sterk op, zette Lisse onder grote druk maar het was Lisse dat scoorde. Arjan Blom speelde in de 10 min. knullig terug op de In de 4e periode moest Marc Faber voorgoed het water verlaten omdat hij alleen in deze periode 3 zware overtref dingen op zijn conto kreeg. De twee strafworpen die Zeus kreeg toegewezeri werden echter maar voor 50 benutf Keeper Kors van Tilburg wist een verschrikkelijk hard schot op meester-, lijke wijze te keren. Van Sas van Zeus wist de starfworp te verzilveren en maakte daarna het 4e en laatste doek punt voor Zeus. keeper, deze actie leverde Lisse drie scoringskansen op. Tweemaal wist men doorboring te voorkomen, de derde werd door Arie Schalk benut (4-0) waarmee hij z‘n hattrick voltooide. Na dat zowel Peter bos, Peter Konijn en Klaas Angenent hun kansen teniet za gen gaan was het aanvoerder Aart Bos die het definitieve vonnis trok. Onnodig verspeelde hij de bal, en ondanks een verwoede poging van Frans van Wou denberg scoorde Walter Schoone Lis- sers vijfde doelpunt. Met nog een half uur te gaan was de wedstrijd hierdoor eigenlijk al gespeeld. Peter Bos redde uiteindelijk de Waddinxveense eer door uit een corner tegen te scoren (5-1). Bert Wijnbergen en Anita van Royce-team. (Foto: Larry Reith). WADDINXVEEN - Hans Zoethout- maar van de Molenring 111 in Wad- dinxveen is bij de op 20 april in Rot terdam gelopen marathon die 2.600 deelnemers telde, geëindigd op de 927e plaats in 3 uur, 28 minuten en 47 seconden. Gesteld kan worden dat de competitie nu bewaarheid. Van een onsamenham voor dit de Gouwe-team te vroeg is af- gend stel poloërs heeft coach Nico gelopen. Zonder meer worden de ver- wachtingen die in het begin van deze competitie aan dit team werden gesteld Marcel van Grieken, Saskia de Heer, Natasja van Es; zittend v.l.n.r.: Petra van Dijk, Jeanette Smit en Carina Verwey. WADDINXVEEN Na de slechte berichten van vorige week omtrent TOOS-badminton valt er deze week heel wat beter nieuws te melden. In de eerste plaats het behalen van een eerste plaats door het 4e jeugdteam. Het behalen van het kampioenschap in klasse E afdeling 75 is een gewel dige opsteker voor dit meisjesteam, dat het vorige seizoen nog op moest tornen tegen meisjes die niet alleen qua spel maar ook fysiek sterker ble ken daar zij gemiddeld 3 a 4 jaar ou der waren. Ook dit seizoen speelden zij niet al tijd tegen leeftijdgenoten van 13/14 jaar, maar Natasja van Es, Saskia de Heer, Jeanette Smit en Carina Ver wey bleken ditmaal niet te stoppen. Vorige week zondag ontvingen zij thuis de zwaarste tegenstander in de ze competitie, het 6e team van BC Saturnus uit Woerden. In een boeien de en vooral spannende wedstrijd werd de concurrent met 5-3 verslagen en daarmee de titel veilig gesteld. Met nog één wedstrijd te gaan heeft men thans 5 punten voorsprong op de nummer twee Saturnus. Alhoewel de resultaten van de overi ge teams zeer uiteenliepen, werden ook hier aansprekende resultaten be haald. Het 2e team speelde zaterdag in Ca- pelle a/d IJssel tegen het 2e team van BC Capelle een gedegen wedstrijd en won met maximale cijfers: 8-0. Zondag gingen de teams 1 en 5 naar Oudewater voor de wedstrijden tegen respectievelijk het le en 3e team van BC Oudewater. Het le team had wei nig moeite met haar tegenstander en won overtuigend met 8-0. Het 5e team daarentegen stuitte op een op permachtige tegenstander en verloor helaas met 8-0. Het 3e team toog zondag naar Al- phen a/d Rijn voor de wedstrijd te gen het 2e team van ABC Zigo. Ook zij konden geen vuist maken tegen over hun tegenstanders en verloren eveneens met 8 0. De eerste periode van de wedstrijd werd gekenmerkt door een aanvallend De Gouwe-team dat verdiend kon uitlo pen naar 2-0 door doelpunten van Mare Faber en Leon van Beek. Vermey van Zeus bracht de stand terug tot 2-1doch ondanks het feit dat Leon van Beek zeer zwaar werd gedekt wist hij met één arm boven water de stand op 3-1 te brengen. De tweede periode was wat matig, Van Sas van Zeus bracht de stand op 3-2. De derde periode, vaak de zwakste van De Gouwe, was evenwel het aankijkeil dubbel waardNiek de Leeuw bracht de stand op 4-2 en Leon van Beek wist met een prachtig achterwaarts schot dé stand op 5-2 te brengen. Gaandeweg werd de druk op het Oude- water-doel groter en het wachten was op de openingstreffer. Na een half uur spelen kreeg Jan Verbakel een goede kans maar zijn schot ging net.naast. WSE moest wachten tot vijf minuten voor de rusttoen bij een goed genomen vrij e trap van Leo Wesseling de bal door Rob Verbakel in het net werd gescho ten, 1-0. lukkig had Waddinxveen deze avond di rect een antwoord klaar In dezelfde mi nuut wist Tom Pons het gaatje te vinden en speelde de vrijstaande Rein kreuk aan, die zich niet bedacht en gelaten scoorde. Hierna nog meer druk van de Waddinxveners. Tien minuten voor tijd was het wederom Tom Pons, die Arjan Brouwer goed aanspeelde. Met een dof fe knal schoot laatstgenoemde de gelijk maker in. De Waddinxveners roken ljun kans en deze kans werd dan ook benut. Rein Kreuk ging door tot aan de achterlijn en behield het overzicht door spits Brou wer goed aan te spelen waardoor hij de winnende treffer produceerde. Het goede vervolg lag in de wedstrijd te gen Unio. Qua spel was het een zeer matige wedstrijd, doch de Waddinxve ners wisten 10 minuten voor tijd de volle winst naar zich toe te trekken. Jan Mon ster gaf de voorzet waaruit Arjan Brou wer 1-0 scoorde en Rein Kreuk bleek wederom goud waard door dezelfde Ar jan Brouwer vlak voor tijd in stelling te brengen, hetgeen 2-0 betekende, a.s. Zaterdag spelen de Waddinxveners te gen Be Fair 4. Aanvang 14.30 uur in sportpark de Sniep. WADDINXVEEN - De start van de Tenniscompetitie 1985 viel voor de meeste spelers letterlijk in het water. Slechts enkele teams, met name de jeugd, slaagden erin hun wedstrijden uit te spelen. Ook waren er teams die hun heil in de hal gezocht hebben. Over het algemeen werden de wed strijden door de Be Fair-teams verloren. De afgelopen week was het weer eens geen spelbreker en de jeugd kreeg de smaak te pakken: 8 van de 12 wedstrij den werden in winst omgezet. De dames deden het nog beter: van de 7 wedstrijden behaalden 5 teams de over winning, zelfs driemaal met 5-0, het geen veelbelovend genoemd mag wor den. Bij de gemengde teams liep het nog niet zoals verwacht, maar bij de heren wer den 6 van de 8 wedstrijden in winst om gezet. De Veteranen tenslotte zullen èr flink tegenaan moeten want beide wedstrij den werden met 4-1 verloren. Door dit resultaat eindigt De Gouwe in deze competitie op de 7e plaats met 17 punten uit 22 wedstrijden. Als De Gom we dit team bij elkaar kan houden dan zal het volgend seizoen zeker een betere start hebben dan het nu beëindigde. WADDINXVEEN - De zaterdagploeg van Waddinxveen heeft zich de afgelo pen week op een bijzondere wijze ge manifesteerd. Gewonnen werd van ko ploper Bergambacht met 3-2 en het had een goed gevolg door met 2-0 van Unio te winnen. Tegen koploper Bergam bacht traden de Waddinxveners aan zonder Gijs Rupke, wiens plaats ver dienstelijk werd overgenomen door Rob Koele. Bergambacht had het betere voetbal, doch de Waddinxveners compenseer den dit met een enorme dosis inzet. Toch nam Bergambacvht na een tiental minuten de leiding toen een van richting veranderde bal onbereikbaar werd voor keeper Angenent. Op inzet creëerden de Waddinxveners diverse kansen wel ke echter geen succes hadden. Met 0-1 werd derhalve ook gerust. Na rust eenzelfde spelbeeld met aan valsgolven over en weer. Ondanks de vrij forse wedstrijd was deze er zeker een die het aanzien waard was. Halver wege de tweede helft leek de wedstrijd beslist te worden toen Bergambacht een zeer fraaie goal scoorde. De linksbuiten trok, geheel vrijstaand, de bal vrij voor en even fraai werd deze ingekopt. Ge in deze voor Be Fair zeer teleurstellen de wedstrijd heeft Lisse hard toegesla gen. Be Fair, dat startte tegen de lastige wind in had van meet af aan moeite met de verdedigingsorganisatie. In de 12e min. ging Erny Diekman in de fout waardoor Walter Schoone na een voor zet ongehinderd kon inkoppen. Het ge schokte Be Fair ging verwoed in de aan val, eerste was het Peter Konijn en daarna Rene v.d. Wilk die een doelrijpe kans kregen. Met goed veldspel drong Be Fair Lisse terug; uit een corner van Rene v.d Wilk kopte Peter Konijn net naast en werd een schot van HansWou- ter Valk na aangeven van Ed v.d. Brink met moeite gestopt. Toch hield dit aan dringen van Be Fair ook groot gevaar in, de door de strakke wind gedragen bal dwarrelde uit de doeltrappen van Lissers doelman regelmatig in Be Fairs doelgebied neer. Zo ook in de 35e min. met Be Fair in de aanval, werd toen die onderbroken werd, snel naar voren ge speeld. de volkomen vrijstaande Arie Schalk passeerde Marcel Straver voor de tweede maal. Nadat Rene v.d. Wilk nog eenmaal naast kopte, was het na so- lowerk van HansWouter Valk dat Peter Loef uithaalde en via een Lisse-speler de bal voor de voeten van Rene v.d. Wilk kaatste die hieruit scoorde. Op ap pelleren van de grensrechter besloot de scheidsrechter het doelpunt alsnog af-te keuren. Dus geen aansluitende treffer maar zelfs nog een tegendoelpunt voor rust. Nu was een vrije trap de inleiding waar Be Fairs verdedigingslinie niet alert op reageerde en Arie Schalk Lisse op 3-0 bracht. Een wedstrijd die werd gespeeld voor de belangrijke punten, WSE voor het eventuele kampioenschap en Oudewa- ter vocht voor het behoud in de 4e klas. Oudewater begon de wedstrijd aan- vannkelijk furieus maar reeds na vijf minuten had WSE de zaak goed onder controle en kon de kampioenskandi- daat rustig gaan bouwen. Er volgden enkele mooie combinaties van onder andere Rob Verbakel en Rene Moons. Direkt na rust problemen voor Oude water; na een serie hoekschoppen waar bij de bal slecht werd weggewerkt nam de druk op het doel toe. Uit een van die hoekschoppen werd de bal tot vier keer toe van de lijn weggehaald tot de bal uit eindelijk hoog in het doelgebied werd geschoten waar Kees Mourits klaar stond om de bal in te koppen; 2-0. Hier na ging WSE terug op eigen helft en dat had de ploeg beter niet kunnen doen want Oudewater streed voor elke centi meter waardoor WSE onder druk kwam te staan. Toch kreeg WSE nog enkele grote kansen vanuit de counter. Eerst dook Jan Verbakel vrij voor het doel op maar hij schoot recht in de handen van keeper Koster. Wat later kreeg Kees Mourits de kans van de wedstrijd toen hij na een lange uittrap van Ton Kling enkele spelers omspeelde inclusief de keeper waarna hij de bal wat knullig over het doel schoot. Oudewater ging alles of niets spelen waardoor WSE en kele keren goed wegkwam. Vijf minu ten voor tijd werd Arie Vlasman in stel ling gebracht maar hij knalde net naast. Twee minuten later had Oudewater toch resultaat van het doorzetten; een stuiterende bal ging over de WSE-ver- dediging heen en bereikte de ijverige Aart Verhagen, die pikte de bal op en scoorde de aansluitende treffer. WSE liet niet meer toe en de ploeg speelde de resterende tijd op zeker uit. Op zondag 28 april speejt WSE de uit wedstrijd tegen Lekkerkerk, vanouds een moeilijke tegenstander voor dc Oranjezwarten. Aanvang 14.30 uur. WADDINXVEEN - De uitslag van de op woensdag 17 april gehouden sjoel wedstrijd is als volgt: Klasse A1. Jan Kersbergen 1400 pnt., 2. Kees Kuypers 1348 pnt.. 3. Peter Sliedrecht 1347 pnt.. 4. Ton Cozijnsen 1310 pnt. Klasse B: 1A. v. Leeuwen 1296pnt., 2. Jan Harkes 1275 pnt., 3. Rob Kuijpers 1268 pnt., 4. G. v. Renesse 1256 pnt. Klasse C: 1. Henk v. Beek 1205 pnt., 2. Hannij Harkes 1191 pnt., 3. Mevr. Th. v. Helden 1140 pnt., 3. Pascal v. Gils 1140 pnt. Klasse D: 1. Mevr. C.G. Cozijnsen 1161 pnt.. 2. C. v. Gils 1113 pnt., 3. Ties v. Kleef 1029 pnt 4. M.C. Taktor 968 pnt. De volgende sjoelavond is op woens dagavond 1 mei in het gebouw van de Schuttersvereniging Waddinxveen aan de Alberdingk Thijmlaan. wegende kogel maar liefst 8.22 meter ver stootte. Hij verbeterde daar het West-II-districtsrecord mee met maar liefst 93 cm! Jeroen Schildt ontmoette in Lisse z’n ri vaal Niels Reinders van Haarlemmer meer. Reden voor beide jongens om te proberen ondanks het winderige weer een prima tijd neer te zetten. En het lukte voor Jeroen. Niels moest helaas vanwege een misstap de strijd opgeven, maar Jeroen presteerde het helemaal al leen om de grandioze tijd neer te zetten van 3.18.3 min. Hiermee verbeterde hij het 1984-record van Theo Brave met maar liefst 6.5 sec. Zo langzamerhand wordt wel duidelijk dat de nieuwe trai- ningsaanpak van Antilope steeds meer vruchten gaat afwerpen. De club is in middels in de regio een geduchte tegen stander aan het worden. Dat zal volgen de week waarschijnlijk ook weer gaan blijken in Schoonhoven. Hier is de ver eniging vertegenwoordigd met een gro te en wellicht sterke ploeg. Leon van Beek maakte het feest voor De Gouwe compleet door nogmaals 2s te doelpunten. Eenmaal op een manief waarbij het publiek de bal in het doel van Zeus dacht te schreeuwen. Zonder door een Zeus-verdediger te worden aangeraakt dreef de bal zeer langzaam het doel in. Eindstand 7-4 in het voor deel van De Gouwe. Na een reeks van overwinningen kan de Be Fair-vlag misschien over enkele we ken in de top gehesen worden voor het A-2 elftal, dat met nog 2 wedstrijden te spelen de eerste plaats deelt met hun concurrent Lekkerkerk A-2. op zater dag 27 april speelt Lekkerkerk een wed strijd in Zevenhuizen tegen Groene weg, terwijl Be Fair dan vrij is en op za terdag 4 mei speelt Be Fair A-2 in en te gen Woerden A-2 en dan is Lekkerkerk vrij, hetgeen betekent dat op zaterdag 11 mei de beslissing moet kunnen vallen maar wie weet zit er nog een beslissings wedstrijd in het verschiet. A-2 won af gelopen zaterdag thuis in een matige wedstrijd, die pas om 18.00 uur begon, met 3-1 van Spirit. WADDINXVEEN - In de laatste wedstrijd van de waterpolocompetitie 1984-1985 trad De Gouwe afgelopen zaterdagavond aan tegen het Nij meegse Zeus. In de uitwedstrijd in de eerste helft van deze competitie wist Zeus De Gouwe met een nederlaag en een fikse kater naar huis te sturen Mede gezien de verrichtingen van het De Gouwe-team gedurende de laat ste wedstrijden waren de Waddinxveense verwachtingen eigenlijk toch wel gespannen in positieve zinDe Gouwe heeft er dan ook geen gras over laten groeien en liet door een goede inzet Zeus, onder coaching van oud-1 Waddinxvener Nic Brouwer, met een 7-4 nederlaag huiswaarts keren. Gesteld kan worden dat de competitie WADDINXVEEN De dames maak ten een zeer aarzelende start. Team 24, debuterend in de hoofdklasse B verloor met 3-2 van Capelle. De sing les werden dóór Lydia Koop en Lot tie Keijser rap gewonnen, maar de dubbels werden even rap verloren. Team 25 begon hoopvol in de 3e klasse, maar werd meteen door Moer- kapelle met beide benen op de grond gezet: 5-0 verlies. Team 26, eveens in de 3e klasse be haalde hetzelfde resultaat. Team 27. moest - in de 4e klasse - 4 partijen in 2 sets aan de tegenstander laten. Ank Derks en Alie Kapaan wonnen hun partij echter met 6-0, 6-0! Team 28 bracht het zonnetje op “de Woerd”. Met 3 debutanten in dit team werd een 5-0 overwinning be haald. Een goed begin voor Suze Fransen, Trudy Looyen, Eveline Rui ter en Jannie Wesselo! Team 29, in de 5e klasse, moest in de Reeuwijkse “Sluipers” hun meerdere erkennen. Alleen de dubbel van Noor de la Croix en Corrie v.d. Vlies werd in 3 sets gewonnen. Het resultaat van team 30 mag alles zins bevredigend genoemd worden. Captain Elly Oostendorp gaf haar team het goede voorbeeld door zowel met Nel de Ruyg als met Jette Clé ment de dubbels te winnen. Een to- taaluitslag van 2-3 biedt nog alle per spectieven. Team 31 heeft het zwaar gehad op de hardcoartbanen in Zevenhuizen. Met 1-4 verlieten ze het slagveld. Al leen Penny van Doornik won met Lydia Nicodem haar partij. Al met al geen geweldige start dus voor de “Waddinxveense” dames, maar evenals vorig jaar zal in de loop van de komende weken het resultaat vast beter worden. WADDINXVEEN Onder zeer gun stige weersomstandigheden kon af gelopen zondag een compleet pro gramma worden afgedraaid. Hetgoe- de weer heeft echter de prestaties niet gunstig beïnvloed. Het eerste team kreeg met 6-2 op de broek. Het le team, dat overgangsklasse 3 speelt, werd het slachtoffer van KSVV uit Schiedam. Het werd 6-2, maar er had wat meer ingezeten, daar beide herensingles (Ron Groot en Frank v.d. Berg) net in 3 sets verlo ren. Het 2e team (2e klasse) kampte nog met gebrek aan wedstrijdritme en verloor onnodig met 7-1 van De Mun- nik (Leiderdorp). Het ene puntje werd binnengehaald door routinier Rob Kreder, die altijd wel goed is voor een paar puntjes. Het 4e team (4e klasse) deed het on der leiding van de jarige Mireille El- berse iets beter en wist het Zoeter- meerse Seghwaert een gelijkspel af te dwingen (4-4). Dit vooral dankzij het goede spel van Eric Naafs en Sas kia Elberse. Het 5e team (4e klasse) heeft duide lijke titelaspiraties en droogde hun tegenstanders af. Het werd tegen de Baanbrekers 8-0, waaronder een paar 3-setters, die niet echt nodig waren. Het 2e herenteam (6e klasse) had to taal geen problemen met Ter Aar en maakte er 6-0 van. Ook hier zijn nog titelkansen. Het 3e herenteam (6e klasse) zorgde deze zondag voor spectaculaire mo menten en dit jonge team kreeg de handen van de toeschouwers meer malen op elkaar. Hun tegenstanders uit Bodegraven waren ook vrij sterk, zodat de terechte stand van 3-3 op de formulieren kwam te staan. De kam pioenskansen zijn na de overwinning (5-1) van vorige week ook nog ruim schoots aanwezig. Al met al een matige zondag voor de T.V. Waddinxveen. Vooral de hoog ste teams hebben het laten afweten, maar de jeugd heeft voor enige licht puntjes gezorgd. tet”, Kelly Rogers en Dolly Parton en niet te vergeten John Denver en Mary-Lou (playback). ‘s Zondags werden culturele plaatsen bezicht in o.a. Amsterdam, Hillegom, Lisse, Volendam, Scheveningen, Rot terdam, ‘s-Gravenhage, Voorburg en Kinderdijk. Die zondagavond wer den, met tranen in de ogen Farewell- geschenken en speeches uitgewisseld in Café Sport waar een uitgebreide Chinese dis werd opgediend. WADDINXVEEN - De dames-seni- oren I van TOOS namen zaterdag al snel een ruime voorsprong op Elmex 2 uit Leiden. Rust: 29-16. Een sterk begin van de 2e helft liet het krachtsverschil duidelijk zien. Het werd 67-36. Scores: Carla Baan 25 pnt. en Ineke Kuypers 17 pnt. Dames-senioren 2 had tegen Zoebas 2 een uitstekende generale repetitie voor de komende toppers: 77-29. Scores: Hannie van de Loo 28 pnt., Addy Ruts 25 pnt. Heren 3 verloor, ondanks redelijk goed spel, beide thuiswedstrijden. Tegen Blitz 5 werd het 48-65 en tegen Dunkinn 2 32-52. Topscorers resp. Bart Mole naar 21 pnt. en Harry Weck 12 pnt. De jongens-junioren liéten hun sterkste tegenstander, Lokomotief 1, vaak alle hoeken van het veld zien: 95-66. Tops corer: Marcel Vermeer 38 pnt. Jongens-kadetten 1 speelden in Rijns- burg tegen Rijnvalken 1. Ondanks dat de niet-objectieve scheidsrechters TOOS benadeelden door enkele TOOS-spelers er uit te fluiten won TOOS overtuigend met 59-85. Topsco rer: Robbert ”100 Kaufman met 32 pnt. Meisjes-adspiranten 1 won ruim van het toch sterke Voorburg dat gewoon te kort kwam. Resultaat: 43-68 voor TOOS. Topscoorster: Babette Heer kens 24 pnt. De meisjes-welpen konden niet zoveel inbrengen tegen Dunkinn en verloren met 25-70. Topscoorster: Elsa Verweij 8 pnt. WADDINXVEEN - Het door de badmintonclub “Florida” georgani seerde internationale tournooi werd voor het eerst in de geschiedenis door “Florida” gewonnen. Hun tegenstanders Rolls Royce, ko mend vanuit het engelse Derby moes ten voor het eerst, sinds de eerste kennismaking in 1983, de 30 cm. ho ge wisselbeker afstaan aan de Flori- dianen. De totaal-uitslag was 25 pun ten voor Florida en 13 punten voor Rolls Royce. Het in de sporthal De Sniep gespeel de tournooi werd voortgezet met een zeer smaakvol “warm en koud-buf- fet”, verzorgd door Loes en Dick Roos. In dezelfde accommodatie werd aansluitend een feest gegeven in Country en Western-stijl met het optreden van o.a. “Het Florida-tig- WADDINXVEEN De tweede com- petitiedag is voor de jeugdteams van tennisvereniging Waddinxveen min der succesvol verlopen als de eerste. Bij de gemengde teams t/m 17 jaar speelde team 20 uit tegen Triomf (Bergschenhoek) en behaalde een ruime 4-1 overwinning. Team 21 trad aan i.i Gouda tegen Ad Astra en verloor na een aantal goede partijen met 4-1. Het enige winstpunt vormde de dubbel van Coen van Wilgen en Rolf Oostendorp in deze sportieve en gezellige ont moeting. Bij de gemengde teams t/m 14 jaar won team 18 thuis tegen TSN (Schie dam) met 4-1. De single van Rob Lui ten ging na een goede partij verloren. Lex Gerts en Rogier van Duyn trok ken de stand recht door hun dubbel in 3 sets te winnen. Rosaline van Tol had niet veel moeite met haar tegen standster: 6-1, 6-0. De mixed van Monique de Vries en Lex werd met 2-maal 6-1 zeer overtuigend gewon nen. Miranda Baan en Rosalina zorg de voor het vierde'punt door de dub bel in een vreemde partij te winnen (6-1, 1-6 en 6-0). Team 19 trof in Krimpen een te ster ke tegenstander: 5-0 verlies. Alleen de dubbel van Yvonne Wiebes en Jorrien Kapaan had enig uitzicht op een overwinning; er werd nipt in 3 sets verloren. WADDINXVEEN/POORTUGAAL - De districtskampioenschappen Lucht Geweer Schieten, welke in Poortugaal bij de Schietvereniging Trefpunt wer den gehouden, zijn een groot succes voor de Schuttersvereniging ’’Waddinx- veen” geworden. Jan Holleman werd met 547 punten nummer één in de A-klasse. Het Korps van SV Waddinxveen bestaande uit Werner v. Loenen, Wim Straver en Jan Holleman wist ook beslag te leggen op de eerste plaats. Dirk Broere wist door een prima score de eerste plaats in de D- klasse te veroveren. Zijn korpsgenoten Wim de Winkel en Tom v.d. Berg vorm den samen met Dirk Broers het D-korps van de Schuttersvereniging Waddinx veen; ook zij wisten de eerste plaats bij de korpsen te veroveren. De Veteraan-schutter Tom v.d. Berg behaalde een derde plaats en bij de jeugdschutters tot 21 jaar werd het hele maal een Waddinxveens gebeuren. Werner van Loenen en John van Vliet eisten respectievelijk de eerste en tweede plaats bij deze D.K. op.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 23