Rommelmarkt in Waddinxveen J. Venema BV 8.95 AMV voor jeugd Muziekschool Jongen (17) op Beijerincklaan verongelukt Geslaagde uitvoering Toi-Toi in AF-centrum Adviesgroep INTA Medische weekenddienst Gevestigd aan de Kerkweg-Oost BURGERLIJKE STAND Gevestigd aan de Noordkade AGENDA BIOSCOPEN HOOIKOORTS? bounrici Weekblad voor Waddinxveen POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Een boekenbon? TEMPO BABYHULPJES LAST VAN ROMMELMARKT ’85 ZATERDAG 27 APRIL Vuurwapen aangetroffen HOOIKOSIN Diefstal Weekenddienst dierenarts: Winkeldiefstal Aanrijdingen CK<4<4X<X4X 3 st. i DE KERKEN NODIGEN Ondertrouwd: C.A. Labordus en J.C. de Bruin; S. Marchand en H. de Vries; G.J. van Uden en C. Quist; J.P.A. de Koek en I. de Meer; B.A. Fortuin en A.A. van der Knaap; P.G.L. den Ouden en M.M. Kool; H. Brouwer en A.M. van der Wees; A. Kunz en R. van Trierum; P. Kavelaars en R.M. Niekoop. Geboren: Mireille Wilhelmina, d.v. N. van Vuuren en W.I. Versloot; Froukje Leonarda, d.v. P.L. van der Meulen en J.J. Crol; Manon Jacinta, d.v. L.P.A. van Dorp en A.A.P.M. van Dorp; Astrid, d.v. J.H.F.M. van Stijn en K. Stuker; Colin, z.v. P. van der Starre en M.G. van Willigen; Vincent Marinus Johannes, z.v. J. Vermeulen en E. A. van Bekkum; Jeroen, z.v. D. Grooten- dorst en J.H. van Hoven. Verloskundige voor het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 Overleden: Bontenbal, Jaco, oud 11 jaar; Brouwer, Adrianus Pie ter, oud 17 jaar. NEDERLANDS WADDINXVEEN - Op zaterdag 20 april is op nog geen tweehonderd me ter van zijn ouderlijk huis, de zeventienjarige Peter Brouwer op de Be ijerincklaan bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. Twee andere in zittenden liepen verwondingen op. Het ongeluk gebeurde om tien over half acht ’s avonds doordat-de bestuurder van de auto, een achttienjarige Waddinxvener, de macht over het stuur verloor bij een inhaalpoging. De auto kwam in de berm rechts van de weg terecht en reed twee bomen om ver. Peter Brouwer, die op de stoel naast de bestuurder zat, overleed ter plaatse. De veertienjarige F. de H. en de zeventien jarige J. D. C., beiden uit Waddinx veen, werden naar het Sint jozefzieken- huis overgebracht. Eén van hen ligt nog op de intensive-care. De bestuurder en nog een passagier kwamen met de schrik vrij mige kinderen volgen eerst een jaar amv en kiezen daarna pas een instru ment. FENJAL CREME DOUCE ZEEP in luxe geschenk- verpakking nu 8.95 (zolang de voorraad strekt) WADDINXVEEN - Kinderen tussen de zeven en twaalf jaar oud, die naar de muziekschool komen om een instrument te leren bespelen, wor den dringend aangeraden eerst één of twee jaar amv-les te volgen. Som- J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). ZATERDAG 27 APRIL 1985 Arts: P.J.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 14100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 ZONDAG 28 APRIL 1985 Arts: B. Glazer, Souburghlaan, 13/15, tel. 18742 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 DINSDAG 30 APRIL 1985 (KONINGINNEDAG) Arts: G. Siemens, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 WADDINXVEEN - Dit jaar organiseert de Ro mmelmarktcommissie van de Centrale Hervormde Gemeente uit Waddinxveen alweer voor de elfde keer de jaarlijkse grote Rommelmarkt, die gehouden wordt op za terdag 27 april a.s. Zoals uit de opbrengsten van de laatste jaren blijkt zijn deze Rommelmarkten nog steeds een groot succes, ondanks de concur rentie van de vele vlooienmarkten die vrijwel iedere zaterdag gehouden WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 24 APRIL 1985 GROTE SORTERING EN ATTRAKTIES gelukken deden zich niet voor. DOET 'T... ALTIJD! THALIA T SCHOUWBURG rt Via het vermoedelijk niet geheel af doende afgesloten bovenlicht van de achterdeur wist men deze deur te ope nen en zodoende binnen te komen. Curiosa Meubelen en kleding Boeken Speelgoed Huishoudelijke artikelen Koffie en stroopwafels Frisdranken Patat en kroketten Ballonnen wedstrijd Verloting De muziekschgool beschikt over een groot aantal Orff-instrumenten, dat zijn eenvoudige melodische en ritmische slaginstrumenten. Daarop wordt de leerlingen o.a. geleerd te improviseren, zelf melodietjes te verzinnen en gelijk te spelen, ze leren erop samen te spelen enz. ziekstukken beluisterd en besproken, zodat leerlingen verschillende soorten muziek leren kennen. Vanaf heden is de aanmelding van leer lingen mogelijk. De cursus start ingaan de het nieuwe schooljaar. Nadere in lichtingen worden gaarne door de Streekmuziekschool verstrekt. GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. P.C. de Vries, Den Haag 17.00 uur ds. T.M. Gilhuis, Amsterdam OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst Donderdag 2 mei 19.30 uur ds. W. Kamp van Grafhorst Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds.T.M. Gilhuis, Amsterdam 16.30 uur Jeugddienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Het Trefpunt Stationstraat 18 15.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie Zaterdag 19.30 uur Bijbelstudie voor de jeugd Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.30 uur ds. A. Elshout GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgeb.: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar Vr. 8 uur, Za. 3.30, 7 en 9.15 uur, Zo. 3.30 en 8 uur, Ma. 8 uur, Di. (Kon. dag) 3.30 uur, Wo. 8 uur. 2e week: BEVER LY HILLS COP a.I. Za., Zo. en Di. (Kon. dag) half tw'ee, Wo. half drie. DE GEKKE MAFFE DWAZE BUGS BUNNY FILM a l Koninginnedag Di. 8 uur. POLTER GEIST. 16 jr. Uitgeverij: VET A B.V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 29,75 per half jaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,43 (Exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. van 9.00 tot 16.00 uur op parkeerplaats Beukenhof naast de Rabobank aan de Kerkweg in Waddinxveen. ZONDAG 28 APRIL 1985 HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. L. Roetman 17.00 uur ds. J. Maasland De Hoeksteen: 9.30 uur ds. B.J. v. Vreeswijk, Slikkerveer 15.00 uur ds. L. Roetman (aangepaste dienst) 18.30uur kand. W. Markus. Waddinxveen Bethelkerk: 9.30 uurds. J. Maasland 17.00 uur ds. J.W. Goossen Immanuëlkerk: 9.30 uur ds.Th.H.G. Hulst 19.00 uur ds.Th.H.G. HUlst Zo. 4 en 8 uur, Di. 4 en 8 uur, Wo. 8.15 uur. COMMANDO (Les Morfalous). 12 jr. Zo., Di. en Wo. 2 uur. 4e week: Walt Disnevs SNEEUWWITJE EN DE ZEVEN DWERGEN. Nederlands ge sproken en gezongen versie. a.L Op 19 april werd in Uithorn een 22-jari- ge Waddinxvener aangehouden. Al daar had hij een personenauto ver kocht, waarbij een vals kentekenbewijs zat. Naar aanleiding hiervan werd door de Waddinxveense recherche een on derzoek in zijn,woning te Waddinxveen ingesteld. Hierbij werd een pistool aan getroffen, welke werd inbeslaggeno- men. Terzke verboden vuurwapenbezit zal tegen hem proces-verbaal worden opgemaakt. drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen De opbrengst van de Rommelmarkt is ten bate van het jeugd- en evangelisatiewerk van de Ned. Herv. Kerk te Waddinxveen. Preventieve hooikoorts druppels In de nacht van 14 op 15 april werden van een nabij de Peppelhorst gepar keerd staande personenauto de 4 velgen gedemonteerd en meegenomen. Op 17 april werd overdag (tussen 16.30 en 17.30 uur) vanuit een woning aan de Peuleyen totaal 13 video-cassettes ter waarde van ruim 400,- ontvreemd. vooraf op de vakbekwaamheid en de deskundigheid van de aangesloten on dernemingen, waarbij op de lange termijn gezien wel degelijk financiële risico’s voor de Stichting WWN kun nen bestaan. De aangesloten ondernemingen moe ten niet alleen van overheidswege hun premie-A woningbouw onder de garantieregeling verkopen en derhalve melden en laten controleren, doch ook de woningbouw voor eigen reke ning en risico die wordt gerealiseerd in de premie-B, premie-C en vrije sec tor. Wat is nu de total rol van de INTA- groep terzake van de woningbouw onder de garantieregeling? Na ontvangen opdracht tot beoor deling van een bouwplan kijkt men of dit in overeenstemming is met de garantieregeling. Zodra de INTA - groep van mening is dat in technisch opzicht aan alle te stellen voorwaar den is voldaan wordt aan de Stichting WWN gerapporteerd. Wanneer nadien door de Stichting WWN het ingediende en door de IN TA-groep gecontroleerde bouwplan onder de garantieregeling wordt ge accepteerd en de ondernemer daad werkelijk begint, dan heeft de IN TA-groep de taak regelmatig te con troleren of de onderneming zich houdt aan de van tevoren overeenge komen richtlijnen. Binnen de totale woningbouw onder de garantieregeling heeft de INTA- groep, na voltooiing van de betreffen de woning, een zeker niet te verwaar lozen taak. Zodra een koper van me ning is dat de woning niet geheel overeenkomstig de door de INTA- groep gecontroleerde omschrijvingen is gebouwd en men meent dat een aantal onvolkomenheden (nog) niet door de ondernemer zijn hersteld, dan zal de INTA—groep trachten één en ander tot tevredenheid van alle partijen op te lossen. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat deze “be middeling” door zowel ondernemer als koper op hoge prijs wordt gesteld. Naast de activiteiten voor de Stich ting WWN is de INTA-groep haar vanouds bekende stiel trouw geble ven; de expertise en de taxaties. Deze tak is volop in beweging en ont wikkeling en de veeljarige ervaring van de deelgenoten staat er borg voor dat men hier aan het juiste adres is. Want het taxeren van gebouwen, ma chinerieën en installaties is immers mede hun specialisme. het jeugd- en evangelisatie-werk binnen de Hervormde Gemeente van Wad dinxveen en ter ondersteuning van di verse projecten in binnen- en buiten land. WADDINXVEEN - Afgelopen vrijdag heeft de Waddinxveense toneel vereniging ”Toi-Toi” in het Anne Frank-centrum de uitvoering verzorgd van het toneelstuk Wat doen we met Tante” onder regie van Mieke Brui- ning en Paul Glasbergen. Een goed gevulde zaal en prima spel- prestaties bepaalden de prettige sfeer van deze geslaagde avond. Na het ope ningswoord van de voorzitter van Toi- Toi, Bert van Tiel, werd het publiek ge confronteerd met de ontwikkelingen in Hotel Schweizerhof. Het wat trage be gin van de kaartende bendeleden werd spoedig gevolgd door de onstuimige en tree van Mauricce Ferriby en het vernie tigende optreden van zijn tante Alice. Het verdere verloop van het stuk leidde herhaaldelijk tot heftige emoties, die met name door Bert Klein, als Herr Schneider de eigenaar van het hotel, voortreffelijk werden uitgespeeld. Gezien de korte voorbereidingstijd van 3 1/2 maand voor dit moeilijke toneel stuk kunnen we terugzien op een uitste kende prestatie van alle medewerkers van Toi-Toi. Wij zijn ervan overtuigd dat alle aanwe zigen geen moment spijt van hun komst naar het Anne Frank-centrum hebben gehad en wij zien gaarne het volgende toneelstuk van Toi-Toi tegemoet. WADDINXVEEN Aan de Gouwe, schuin tegenover de weegbrug in Waddinxveen, ligt wat onopvallend tegen een grote autóverkoophal aan, het bedrijf J. Venema B.V. welke de importeur is van een compleet pro gramma van apparatuur en machines voor de spaanloze vervorming. Spaan- loze vervorming wil zeggen het per sen, zetten, walsen, buigen en knip pen van metaal; alle bewerkingen waar geen spaanders bij vrijkomen. Iedereen kent een facet van dit werk, want iedereen heeft in zijn naaste omgeving wel voorwerpen die op de ze machines gemaakt worden. De on derdelen van uw auto als bijvoor beeld carrosserie en uitlaat, de diver se apparatuur in de keuken als pan nen, eetgerei, de stalen aanrecht en de meeste onderdelen van het gas fornuis of de wasmachine, worden geproduceerd op de machines voor spaanloze vervorming. Maar natuurlijk zijn deze voorbeel den niet de enigen waarvoor derge lijke machines gebruikt worden. Er is vrijwel geen metaalverwerkende industrie in ons land die zou kunnen buiten het programma dat importeur J. Venema B.V. aan te bieden heeft. De grote en kleine scheepswerven, Volvo, Stork, Polynorm, ketelbou- wers en zo kunnen we nog wel een paar regels volschrijven met type rende bedrijven die gebruikmaken van deze apparatuur. Het gaat lang niet altijd om die kolos sale machines die de grote en zware industrie gebruikt, het aanbod vari eert van een kleine schaar van zo’n f 1.500,-- tot en met die giganten. J. Venema B.V. werd ruim zeventien jaar geleden opgezet door de heer J. Venema die begin dit jaar overleed. Momenteel is mevrouw Venema-Rit- ter directeur. Zij beheert met haar dochter en verdere assistentie het thuisbedrijf. Zoon en schoonzoon behartigen de verkoop en technische leiding van de b.v. Het bedrijf beschikt over een repara tie werkplaats, waar ook ingeruilde machines gereviseerd worden, dit is echter niet het hoofddoel. Het voor naamste accent ligt toch op plaatsing van nieuwe machines en apparaten. “We hebben het gevoel dat het ons in de komende jaren zal gelukken meer Nederlandse bedrijven te interesseren voor nieuwe machines. De computer gestuurde machines zijn in opmars. Die werken vanzelfsprekend goedko per. Nu kan het gebeuren dat een be drijf een order verliest omdat de con currentie in binnen- en buitenland goedkoper produceert en het derhal ve een noodzaak wordt om te moder niseren. Nee, het aantal bedrijven waarmee wij concurreren is niet groot, wel is de strijd om de order hevig geweest door het slechte inves teringsklimaat van de laatste jaren, Wat is nu eigenlijk precies amv? Het be tekent: Algemene Muzikale Vorming. Dat houdt in dat leerlingen in de amv- lessen kennis maken met allerlei vor men van muziek maken. Wat doen we dan in de amv-les? Er wordt vrij veel gezongen, maar niet al leen zomaar gezongen. Er wordt ook aan stemvorming gewerkt, een beter stemgebruik bij het zingen. De amv- ieerlingen worden gevraagd om aan het eind van het jaar op de grote einduit voering van de muziekschool een paar liedjes te zingen. Ze worden dan bege leid door het gemengde ensemble van de muziekschool. Op 15 april werden twee 15-jarige meis jes op heterdaad betrapt bij diefstal van goederen uit een winkel aan de Groens voorde. Zij werden overgegeven aan de politie. Voor ongeveer 55,- aan goe deren was meegenomen en niet bij de kassa afgerekend. In de nacht van 13 op 14 april vond kort na middernacht een aanrijding plaats op de Dorpstraat tussen een bromfiets en een geparkeerde auto. De bromfietser merkte te laat de auto op. De hiel van zijn van zijn rechtervoet bleek te zijn gebroken. Een aanrijding tussen een bestelauto en een racefietser vond plaats op 15 april omstreeks 14.30 uur op de Henegou- werweg. De aanrijding ontstond bij een afslaande beweging. De fietser raakte licht gewond en werd naar het Bleu- landziekenhuis overgebracht. Op 20 april omstreeks 15.30 uur vond op de Henegouwerweg een aanrijding plaats waarbij 3 personenauto’s waren betrokken. Aanzienlijke materiële schade was het gevolg. Persoonlijke on- Er worden veel muzikale spelletjes ged aan om het muzikaal gevoel van de leer ling te ontwikkelen en te versterken. Eén keer per jaar wordt, op woensdag middag, een instrumenten-parade ge houden. Dat betekent dat alle instru menten waarop les wordt gegeven aan de muziekschool geïntroduceerd wor den door leerlingen die al les hebben op die instrumenten. Er wordt dan iets ver teld over het ontstaan van de instrumen ten, de werking en de manier van bespe len, er wordt een stukje muziek op ge speeld en soms mogen de amv- leerlin gen zelf even proberen op de instrumen ten te spelen. In het algemeen is dit zo ongeveer wat er in de amv-les gebeurt. Het belang rijkste van die lessen is echter het spelen met muziek. Muziek is het leukste als je het zelf maakt. De instrumenten zijn ook handig bij het aanleren van noten. De leerlingen kun nen de noten die geleerd zijn al vrij snel op de Orff-instrumenten spelen. In de amv-les worden ook verschillende mu- Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. worden. Ongetwijfeld is één van de charmes het feit dat alles gesorteerd naar categorie aangeboden wordt, wat het overzicht voor de bezoeker en degenen die iets in een bepaalde categorie zoeken aanmer kelijk vergroot. Voor elke bezoeker is er dan ook wel iets leuks te vinden. Een greep uit het assortiment: huishoudelij ke artikelen, radio en t.v., lampen, meubels, kleding, boeken, grammo foonplaten, schilderijen en reproduc ties en niet te vergeten de afdeling curi osa (spullen uit grootmoeders tijd), een afdeling ongeregeld goed enz. enz. Ver der zijn er een goed gesorteerde plan ten- en bloemenkraam aanwezig. De spullen voor deze Rommelmarkt wor den ingezameld via een grootscheepse ophaaldag en zgn. brengdagen waarop de mensen zelf alles wat zij kwijt willen kunnen komen brengen. Tevens is er een ’’rommelmarktservicedienst” pa raat voor het ophalen van grotere spul len zoals bijv, meubels bij mensen die niet over geschikt vervoer de beschik king hebben. Naast de Rommelmarktverkoop wordt uiteraard ook de inwendige mens niet vergeten. Zo zijn er voor hongerige ko pers en bezoekers een patatkraam, een snelbuffet en een siroopwafelbakker aanwezig. Voor de liefhebbers van vis is er haring en vers uit zee gerookte ma kreel verkrijgbaar tegen een luttele ver goeding. Ook de kinderen komen niet tekort: als attractie zijn er een ballonnenwedstrijd (met diverse prijzen), een grabbelton, een pijltjesgooitent enz. aanwezig. Voor de ouderen zijn er-tenslotte nog enkele leuke prijzen te winnen in de speciale Rommelmarkt-loterij (en deze prijzen zijn geen rommel). Het gehele gebeuren vindt plaats op het centraal in de gemeente gelegen par keerterrein ”de Beukenhof” tegenover de Rabo-bank. Voor automobilisten is er in de directe omgeving voldoende parkeergelegenheid. De weg naar de plaats van de Rommelmarkt wordt bo vendien gemarkeerd door diverse bor den. De Rommelmarkt wordt om 9.00 uur geopend en zal duren zolang de voorraad strekt of tot 16.00 uur ‘s mid dags. De opbrengsten van de Rommelmarkt wordt gebruikt ter ondersteuning van WADDINXVEEN De Waddinx veense BV INTA werd in augustus 1984 opgericht door een jong en enthousiast team van experts op het gebied van techniek en bouwkunde in de meest uitgebreide zin. De IN TA-groep,' welke tevens is voor zien van een deskundige op het ge bied van computers en in het verleng de hiervan eventuele computerscha- den kan regelen, ontvangt haar op drachten onder meer van de Stichting Waarborgfonds Woninggarantie Ne derland (WWN). Bij laatstgenoemde organisatie zijn circa 550 ondernemers uit de bouw nijverheid aangesloten, welke voor de bij haar aangesloten ondernemers in samenwerking met de Stichting Ga rantie Instituur Woningbouw te Rot terdam, de garantieregeling voor koopwoningen verzorgt. Om volledig en juist geïnformeerd te zijn, met name voor wat betreft de bij de Stichting WWN aangesloten ondernemingen, heeft de INTA-groep alle technische gegevens van deze aangesloten ondernemingen inge voerd in haar computerbestand, dat gelet op de intern aanwezige deskun digheid geheel in eigen beheer wordt geactualiseerd. De Stichting WWN biedt de koper van een nieuwbouwwoning niet slechts de vereiste financiële en tech nische waarborgen, maar streeft er ook naar bij eventuele calamiteiten bij het uitvoerende bedrijf, de wonin gen af te laten bouwen door een an dere bij de Stichting WWN aangeslo ten onderneming. Nu blijft de INTA-groep, voor wat betreft de financiële beoordeling van aangesloten ondernemingen bij de Stichting WWN, buitenspel. Het fi nancieel aspect van de woningbouw onder garantregeling wordt in op dracht van de Stichting WWN ver zorgd door een financieel extern deskundige (registeraccountant). Wat overblijft is een even zo belang rijk aspect, namelijk de beoordeling maar we bieden een goed produkt en een goede service en dat is en blijft toch een belangrijke beslissingsfactor. Om op die automatisering terug te komen, deze heeft’zijn intrede bij de spaanloos vervormende machines wat later gedaan dan bij de verspanende machines, gezien ook de grote inves teringen die dergelijke machines vra gen. De computergestuurde pijpen- buigmachine en afkantpers hebben hun intrede al volledig gedaan. Een nieuwe richting die zich op dit mo ment steeds duidelijker aftekent, is de automatisering van plaatwals en profielijzerbuigmachine. Wij houden uiteraard die nieuwe ontwikkelingen grondig bij. De vervanging zal in de komende jaren een grote rol blijven spelen, vooral omdat hierin de laatste jaren weinig geïnvesteerd is,” zegt een van de heren verkopers. De machines komen uit diverse Euro pese landen: Zweden, West-Duits- land, de D.D.R., Italië en Portugal. J.Venema B.V. heeft hiervan de al leenvertegenwoordiging en voert de inbedrijfsstellingen, service en het on derhoud volledig in eigen beheer uit. De laatste aanvulling op het leverings programma vormt de Oostduitse ma- chine-industrie. De Oostduitsers zijn gerenommeerde bouwers van machi nes en apparaten, geconcentreerd in het oude koninkrijk Saksen, rond Leipzig, Karl-Marx-Stadt (het vroe gere Chemnitz) en Jena. Deze hebben hun reputatie bewaard en leveren hun traditionele produktenscala, maar staan bovendien open voor ver nieuwing. Om te tonen wat men zoal levert, somt mevrouw Venema op: “Uit Zweden komen de volhydrau- lische platenrondwalsen en profiel- ijzerbuigmachines. De D.D.R. levert schroefdraadwalsmachines, hydrau lische en mechanische persen in zeer vele uitvoeringen alsmede platen- richtwalsen. De meeste besturings- apparatuur betrekken we van bedrij ven in de Bondsrepubliek. De hy draulische afkantpersen en guillo- tinescharen kopen we in Portugal en zijn van een uitzonderlijk goede kwaliteit. Het voeling houden met de markt doen we bij voorkeur via beurzen. We nemen daar sedert jaar en dag regelmatig aan deel. Zo hebben we onlangs nog met onze Zweedse ma chines, waarvoor we de vertegen woordiging hebben voor Nederland en de Bondsrepubliek, geëxposeerd op “Blech 84” in Essen. Om de twee jaar is er een beurs in Utrecht waar we altijd aan deelnemen. Dan sturen de fabrikanten ook de deskundigen om de apparatuur aan de potentiële koper te verklaren. Wij zijn dan na tuurlijk bij de hand voor de contac ten. Dat levert het nodige op. Jat met ons leveringsprogramma iS" het prettig en goed werken”. STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): ma.wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. GEMEENTEHUIS Spreekuur mevr. G. G. Pellicaan- Jager, maatschappelijk werkster regionale indicatiecommissie bejaardenoorden: donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. ANNE FRANK-CENTRUM Maatschappelijk werkster: donderdag 16.30-17.30 uur. Pedicure/Schoonheidsspecialiste: eerste dinsdag van de maand 9 tot 12.00 uur. Dames- en herenkapper: donderdag 9 tot 12 uur. Men kan op de INTA-groep een be roep doen voor het taxeren van ge bouwen ten behoeve van bijvoor beeld een brandverzekering. Artikel 275-van het Wetboek van Koophan del laat immers weten dat taxaties vooraf de afwikkeling van schaden zodanig dienen, dat het vooraf be paalde waardebedrag zal worden uit gekeerd. Ook het inspecteren van gebouwen, installaties ter bepaling van het ver zekerd bedrag ten behoeve van CAR-verzekering (Construction All Risk) en doeleinden als brand- en inbraakbeveiliging en waardebepaling bij bedrijfsovername vallen onder het dienstenpakket dat de INTA-groep aanbiedt. De taxaties van machinerieën en fa- brieksinstallaties tot en met grote en zeer grote energiecentrales is een apart specialisme waarvoor de INTA- groep tekent. Dat geldt zowel voor een brandverzekering als een machi- nebreukverzekering op werktuig bouwkundig, elektronisch en elektro technisch gebied. Andere aspecten van het diensten pakket omvatten het bepalen van schaden ontstaan tijdens transport en bij het gebruik van landmaterieel, bulldozers, draglines, heistellingen enzovoorts. De INTA-groep heeft met geen en kele verzekeringsmaatschappij of an derszins een binding. De INTA- groep is geheel onafhankelijk en ob jectief en voert dit hoog in het vaan del. Alleen door deze onafhankelijk heid kan men objectief de belangen van partijen behartigen. De INTA-groep mag op zichzelf een jonge onderneming zijn, maar de er varing en deskundigheid van de deel genoten staat borg voor de te leveren kwaliteit. Rest ons nog de lezer attent te ma ken op een in de naamgeving ver werkt aspect: de INTA-groep werkt niet alleen binnen onze grenzen, maar ook internationaal. Ook in dit opzicht biedt zij een jarenlange er varing, waarmee bestaande en poten tiële opdrachtgevers hun voordeel kunnen doen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 5