I LEUK VOOR ONDERWEG c o A- f J - t I A I I WOENSDAG 24 APRIT »98c LEUK CADEAUTJE ’op u ANDERE TREND CREATIEF IS LEUK re zijn te verwerken tot een er mee ’oog in oog’. Dit is Borduren is heel makkelijk. Zelfs heel jonge kinderen kunnen het Natuurlijk laat u een kind van zes niet aan een ingewikkeld telpatroon beginnen. Maar u kunt ze wel een handwerk- pakketje cadeau doen dat is afgestemd op hun mogelijkheden. Met een beetje hulp maken kinderen zelf zo’n aardige pennezak. VOOR DE EIGEN KAMER heel is afgestemd op de kleu- <je handwerkpakketten neemt u als het ware ’aan de hand NIET DUUR mee’. En wilt u heel makkelijk Handwerkpakketten die bij zonder goed geschikt zijn om door kinderen te worden ge maakt zijn bijvoorbeeld wand versieringen voor de eigen kamer. Dat kan een voorstel ling zijn van bijvoorbeeld Donald Duck, Mickey Mouse, of een andere stripheld. Kin- DE VOORBEREIDING U helpt uw kinderen een heel eind op weg als u het stramien of iets om een ander blij te maken. U maakt iets waar u heden ten dage kan betekenen. Het is plezierig bezig zijn met een eigentijdse ontspanning. U kunt iets maken waar u uw Kinderen zijn tot veel in staat Zij kunnen vaak meer dan u voor mogelijk houdt Als u ze dan ook eens stuurt in een creatieve richting kunnen werk stukken ontstaan waar het kind zelf, maar u natuurlijk niet minder, trots op kunt zijn. Overleg eens met uw hand- werkwinkelier. De keus in handwerkpakketten afgestemd op kinderen is vrij groot Kinderen met creatief werk opvoeden is alleen maar toe te juichen. Ze leren ervan om hun handen te laten doen wat hun ogen zien. Ze leren er geduld door en ze leren iets waardevols tot stand te brengen. Ook als u maar een beetje tijd borduurwerkjes opgezocht die heeft kunt u toch ontspanning u in een zeer korte tijd kunt vinden in borduren. Wij heb- maken. Het zijn borduurwerk- ben speciaal voor u een aantal jes met een echt Hollandse Hier ziet u een bijna ovale vorm. De grote decoratie in het midden wordt prima ge steund door de kleinere lijs ten er om heen. Alle krijgen echter voldoende aandacht. GROEPEN SCHILDERIJEN voorstelling, maar toch niet al te souvenirachtig. De pakket jes die u in elke handwerkzaak kunt krijgen worden helemaal compleet geleverd met bor duurgaren, naald, en lijstje. EEN AARDIGE VORM Deze handwerkpakketjes zijn ook heel leuk om iemand cadeau te doen. Vooral aan iemand die zoekt naar een nieuwe hobby. Ze zijn echt gemaakt voor beginners, om snel tot een leuk resultaat te komen. Maar ook als u zelf graag borduurt kunt u bijvoor beeld uw treinreis er mee ver aangenamen. De tafereeltjes le nen zich bij uitstek om ze bij elkaar in een groepje op te hangen. Met andere woorden: u kunt de pakketjes bij elkaar sparen. U weet dan bovendien weer voor een lange tijd wat u, voor bijvoorbeeld uw veijaar- dag, kunt vragen. een enkel schilderijtje opge hangen boven de bank, het dressoir, of op de schoorsteen, nu vinden er veelal groupages ziet En moeilijk is het hele maal niet als u ze maar op weg Handwerken heeft niets meer te maken met een symbool van gezapigheid. Het is weer iets van het leven van nu. U zou kunnen zeggen: het is een goed tegenwicht voor de met computers gestuurde wereld ren van uw meubelen, gordij nen en vloerbedekking. De tijd staat nooit stil. In die zelfde tijd veranderen ook ideeën en smaken. Eigenlijk is dat juist heel fijn, want daardoor blijft alles in beweging en ervaren wij steeds weer iets als ’nieuw’. Is borduren echt iets voor alleen maar thuis? Eigenlijk is het een hobby voor altijd, net als lezen. U kunt letterlijk overal borduren: buiten in het zonnetje, in een caravan, boot of tent, onderweg in de trein, of waar dan ook. iets aan hebben. Een voor- ook overtrekken. Als u dat beeld daarvan is de pennezak gedf tan heeft maakt u het die u_bij dit artikel afgebeeld pla; itje iets duidelijker door dez :e op de stof zelf nog eens ov< er te tekenen met een balpen, of met inkt Het etui is op deze w ijze tot stand gekomen. Uit e en tijdschrift is de roze pan- t .er met behulp van carbon overgebracht op het linnen. Kinderhanden hebben het ge borduurd en het in elkaar zetten van het etui is door de van heden. Aan handwerken kunt u veel plezier beleven, zowel bij het doen, als daarna, wanneer u het gebruikt of er naar kijkt Borduren verdient uw belangstelling. Ook voor de kinderkamer zijn handwerkpakketten ver krijgbaar die passen in deze tijd. Al door de eeuwen heen zijn allerlei ontwikkelingen te be speuren in normen, gewoon ten, kleurgebruik en stijlen. Vaak zijn die veranderingen het gevolg van historische om standigheden. We leven nu in een tijd waarin sommige ver anderingen elkaar snel opvol gen. Met het wonen valt dat nogal mee, alhoewel het kleur gebruik in het interieur zich snel kan opvolgen. Al die veranderingen beperken zich niet alleen tot het kleurgebruik of de vorm van meubelen. Ook aan de wand zijn ver nieuwingen te bespeuren. O g 9'C,B h W’A': fluit 5 tot een subliem re: sultaat ko men dan kiest u voor een voorbedrukt moti/ef op stra mien. 4^ VOOR GEVORDERDEN Handwerkpakketi ;en zijn er voor beginners e n gevorder den. U kunt kiez en voor een zogenaamd telpal troon of een voorbedrukt stramien. En in die twee soorten 1 mnt u weer kiezen uit verschill ende moei- 1 bepaalt Dr it kan op een aantal manieren. U borduurt de con touren, of u tekent deze op de ondergro; .id. Dat kunt u overi gens he el makkelijk doen. Warmee ;r u heel goed met de tekensti ft overweg kunt te kent u net figuur direct op het linnen Mist u die gave, hele maal niet erg, u kunt met d e Orti7»^ VOORGEDRUKT A .t t deren kunt u uiteraard ook iets Speciaal voor kinderen zijn er laten maken waar ze praktisch carbc mpapier de voorstelling handwerkpakketten ontwik- iets aan hebben. Een voor- ook keld. De kleuren en de voor stelling zijn al op stof gedrukt Het invullen van de voorstel lingen hoeft voor geen enkel kind, als u ze in het begin maar helpt en misschien assisteert een beetje op weg helpt, geen bij het in elkaar naaien ervan, enkel probleem te zijn. Een borduurpakket voor kinderen kenmerkt zich door het grove stramienweefsel. De grote mazen daarvan hebben een aantal voordelen. In de eerste plaats vordert het werk lekker snel. En in de tweede plaats worden er nagenoeg geen foutjes door gemaakt Een kind levert zo dus snel en makkelijk een goede prestatie. Een prestatie waar het met recht trots op kan zijn, en zeker bij draagt aan de crea tieve ontwikkelingen van het kind. Als u meerdere handwerken wilt gaan ophangen is het een uitdaging om ze zodanig te groeperen, dat ze één geheel vormen, en niet overkomen als een aantal lijstjes die toevallig bij elkaar hangen. Hiervoor zijn geen vaste regels te geven, maar wel is te stellen dat u naar een bepaalde vorm kunt toewerken. Een aantal voorbeelden illustreren het Het biedt de handwerklief- hebster een ideale mogelijkheid om met haar werk te ’spelen’, ontdekken met zeg maar tien er mee ’oog in oog’. Dit is En natuurlijk om een grote jaar geleden. De verhoudingen echter niet de enige verande- verscheidenheid aan kunst- tussen de totale wand en alles ring die valt te bespeuren, werkjes te presenteren, wat daarop hangt is veranderd. Werd vroeger zo hier en daar En ook het aantal decoraties heeft een duidelijk stempel ge kregen op het interieur van nu. Hingen vroeger de schilderij tjes op een dusdanige hoogte datje er nekkrampen van kreeg als u ze zou gaan bewonderen, nu hangt alles op ’ooghoogte’ en krijgt daardoor precies de juiste aandacht U kijkt als het ware ’in’ het tafereel. U staat Van alle hobby’s en bezighe den is handwerken een van de goedkoopste. Voor ma' ar wei nig geld koopt u veTie uren ontspannend plezier. Boven dien maakt u iets wa ar u nog lang iets aan heeft Jf het nu een versiering is vo< of aan de wand, of een werl ,<stuk met een uiteindelijk pr; aktisch ge- bruiksdoel. Een tafelkleed, een servet met ir Jtialen, een randversiering vo or een wieg- lakentje, een gebc >rduurde pan- nenlap, een schc xalétui, of een wandtafereel m .aakt u alleen maar zoals u he ;t wilt En voor I een bedrag d at slechts een hoort een eigentijdse wand versiering. U kunt met een klein beetje inspanning zelf ken kan beslist zonder die het pakket dat een decoratie maken die ge- creativiteit De instructie bij maat’ is gemaakt. CREATIEF? Handwerken is creatief bezig zijn. Maar zelf hoeft u aller- J minst iets van een naaldkunste- nares te hebben. Iedereen is in staat om iets moois te maken. Natuurlijk is het een Bij een eigentijds interieur pré als u handig bent. Het lijkheidsgraden. Laat n er in eindprodukt zal er zeker iets een goede handwerkzas i k over extra’s door krijgen. Handwer- voorlichten, en u krijgt j3 irecies voor Handwerken leek even uit de mode te zijn. Maar nu wijst alles er op: Handwerken is weer helemaal in! Overal om u heen vindt u mensen die weer plezier beleven aan borduren en andere handwerken. Het leuke is dat jong en oud er een aangename ontspanning in vinden. Handwerken is echt iets van deze tijd. De dessins, de kleuren, de technieken zijn afgestemd op het interieur van nu. U vindt in de handwerkwinkel frisse ontwerpen die verwerkt zijn tot borduurpakketten. Grote namen staan soms garant voor het ontwerp. Zo iemand is bijvoorbeeld Sarah Moon. Wie borduurt is bezig met een ontspannende hedendaagse vrijetijdsbesteding. VOOR IEDEREEN Borduren wordt nog wel eens gezien als iets voor goed geconserveerde grijze dametjes, die gezeten in hun fauteuil al interieur mee op kunt vrolijken, kruisstekend nog enige zin aan het leven trachten te geven. En toch is handwerken met recht trots op kunt zijn, veel meer dan ’kleedjes voor aan dt wand maken’. Het vast geroeste imago van het oude dametje blijkt overigens allang niet meer te kloppen. Wie de handwerkzaak van nu binnen stapt ervaart wat handwerken fractie is van de prijs die u voor een kant-en-klaar pro- dukt zou moeten betalen. En wat dacht u van de kwaliteit? U kiest immers voor eersteklas materiaal. In de handwerk pakketten vindt u niet anders. moeder gedaan. Borduurwerk verwerkt tot plaats van schilderijen. Deze een rechthoek. In deze vorm groepen van schilderijen mo- is het zelfs mogelijk om vier- gen dan ook nog verschillend kante en ronde lijsten met el- van afmeting zijn, zodat er een kaar te combineren. levend geheel ontstaat Deze - vorm van home-decoratie Als u kijkt naar de wijze Een grote wanddecoratie ge- geeft natuurlijk ruimte voor waarop we heden ten dage flankeerd door enkele kleine- speelse mogelijkheden. leder- onze wanden aankleden, dan re zijn te verwerken tot een een kan en mag naar eigen kunt u daar enorme verschillen evenwicht geheel. inzicht groupages maken. O- I Vg. I J'-"X GW iw w .•.w.%v»w.v HET WONEN VERANDERT iiMiiiiMii»iiaM v b is een beer s 1P t ?bc v tl dSffe v kü” 'f I A HANDWERKEN IS WEER IN! KINDEREN BORDUREN OOK vu pokS 1 - X q’ r queue 3 x xylofoon jj 2

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 9