Accord Kwijtscheldingsbeleid W’veen in discussie 280 Bejaarden ’’punterden” in Giethoorn Musical van Meeting heel bijzonder H v j d Bi. n In raadscommissie voor de financiën foi 828-17994 1 Gouwebos- aanrander W’veens meisje Lima- reis HONDA Dronken rijder verwondt Goudse ’’Michael Jackson” laat zich zien op Brugfestijn ’85 MUSICAL VAN MEETING GEB-taken van P.F.J. vanSchie Dag geen trein tussen Gouda-Alphen WADDINXVEEN/BOSKOOP - Een groot deel van de dag hebben er maan dag, geen treinen gereden tussen Gouda en Alphen aan den Rijn. De treinreizi gers werden tussen beide plaatsen in bussen van Westnederland vervoerd. Daartoe werden ze steeds bij de stations Boskoop, Waddinxveen-Noord en Waddinxveen opgehaald en gebracht. Lolobal wedstrijd in landelijk dagblad DONKER (16) gepakt Vrijdagavond uitvoering in de Ontmoetingskerk EEN LOLOBAL. HOE KOM JE EROP? É.-C Nieuwsblad Onafhankelijk OPHEFFINGS UITVERKOOP UAH DCR ICC schoenen WADDINXVEEN RIOOL UverstopttJ TOMA GERTHUIZER Elfstedentocht UUJis "Punters” Vrijdag 7 juni, Ontmoetingskerk, 20.00 uur 41e JAARGANG - Nr. 1928 de Waddinxveense zangeres Marina Noorlander zijn te zien gesprek at voor- ALS WIJ HET l WOENSDAG 5 JUNI 1985 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 P. F. J. VAN SCHIE (CDA) Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828- 12374 I van plaatselijke be- nderwerp van won ‘s morgens om kwart over acht op de Kerkweg-West. De Goudse Michael Jackson" (Erik Krijgsman) en en te horen op het Brugfestijn '85. WADDINXVEEN - De Gouwenaar Erik Krijgsman, die in heel Nederland de aandacht trekt met een geslaagde im- mitatie van het Amerikaanse popidool Michael Jackson, is aanwezig op het Brugfestijn ’85. WADDINXVEEN Het kwijtscheldingsbeleid lastingen in de gemeente Waddinxveen is oi geweest in de raadscommissie voor de financiën, die gezeten door CDA-wethouder P.F.J. van Schie. Kritische opmer kingen in deze vergadering kwamen van PCW-fractievoorzitter D. Uitbeijerse. Vandaag zijn de bejaarden uit Waddinxveen een dagje uit naar Giethoorn geweest. (Foto: Archief). Volop aandacht had de Waddinxveense jeugd voor het loloballen, waar van de eerste plaatselijke wedstrijden door het winkelcentrum Dorpstraat werden gehouden. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN Ongeveer 280 Waddinxveense bejaarden zijn in 6 autobussen en een aantal personenauto’s vandaag (woensdag) op reis geweest naar Giethoorn. Voor deze 53e bejaardenreis, ge organiseerd door het door de heer H.C. Kooyman voorgezeten Co mité Bejaardenreis Waddinxveen, verzamelden de deelnemers (sters), de reisleiders(sters), de comitéleden en de EHBO-sters zich I I 4 f i vb jW.iV I Weekblad voor Waddinxveen I S l.-Wll □E'V' ECHTE BAKKER De jongen werd vorige week woensdag door een wachtmeester van de Bos- koopse rijkspolitie aangehouden, dank zij het nauwkeurige signalement dat het slachtoffer van haar overvaller wist te geven. Na de aanhouding is de jongen overgebracht naar het bureau in Wad dinxveen. Dit openluchtgebeuren van het winkel centrum Brug in Waddinxveen wordt gehouden op vrijdag 14 juni (13.30- 21.00 uur) en op zaterdag 15 juni (10.00- 17.00 uur). "Michael Jackson" treedt vrijdagavond 14 juni op tijdens de wedstrijd om de Sterkste Man van ’t Hollands Hart. De Gouwenaar verzorgt dan samen met de Waddinxveense zangeres Marina Noor lander voor een muzikale onderbre king. Het bestuur van het winkelcentrum Brug vindt het bijzonder plezierig de Goudse playback-artiest aan de bezoe kers van het Brugfestijn ’85 te kunnen voorstellen. DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Winkelcentrum Groensvoorde 12 Waddinxveen Telefoon 01828-12289 ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD WADDINXVEEN - De laatste publi- katies over de reis naar Lima van een groep Waddinxvenérs zal volgende week in het Weekblad voor Waddinx veen worden gepubliceerd. De hoeveel heid tekst van deze afronding van de reeks artikelen noodzaakten ons dit ver haal nog een week uit te stellen. De Waddinxveense bejaarden hadden duidelijk oog voor de schoonheid en het karakter van de tot de gemeente Brederwiede behorende waterstreek- dorpen, die wel het “Venetië van het noorden” worden genoemd. Er is daar drie en een half uur verbleven voor de koffietafel in hotel-restau- rant Centraal en het maken van vaar- tochten in de bekende “punters”. Niet alle ouderen waagden zich daar overigens aan. Voordat in Giethoorn werd aange komen werd in Postiljon-restaurant Nulde de koffie met gebak gebruikt. Tevoren was de Leusderheide gepas seerd, de Pyramide van Austerlitz en het landgoed Den Treek. Daarna werd richting Zwolle gereden om ver volgens op de plaatsen Hasselt en Zwartsluis aan te stevenen. minderingsbepaling voor de honden belasting liever wachten tot na de evaluatie van het te voeren kwijt scheldingsbeleid. Aangezien knelpun ten zich in het bijzonder voordoen in gezinnen met 1 of 2 kinderen, denkt hij aan een verhoging van subsidie voor de jeugd in de sportsector. Hij heeft problemen met de verwerking van aanvragen in overwerk. Hij vraagt wat de kosten zijn van huis-aan-huis verspreiden van de folder. WADDINXVEEN - Met een op een speelterreintje in Groenswaard I ge maakte foto schonk het dagblad De Te legraaf zaterdag ruim aandacht aan de lolobal-rage in het algemeen en de lolo- balkampioenschappen tijdens de ’’ge zellige zaterdag in de Dorpstraat". Zes Waddinxveense kinderen brachten in beeld al druk aan het oefenen te zijn voor de plaatselijke wedstrijden. Vol gens de Amsterdamse ochtendkrant in een verhaal van de Waddinxveense Theo Jongedijk en Cor van Groningen worden op steeds meer plaatsen lolobal- oktober 1980 opgerichte koor een maandenlange voorbereiding vooraf gegaan. Met medewerking van organist Ben Kramer, slagwerker Martin Vos kuilen en een ensemble van het Leger des Heils zal het door Hedzer van der Giezzen geleide Meeting een heel bij zonder muzikaal spektakel gaan opvoe ren. Spirit is een musical van het Leger des Heils en heeft als uitgangspunt Hande lingen 1 tot en met 12. Het Waddinx- WADDINXVEEN - Vrijdagavond 7 juni om acht uur is het zover in de Ont moetingskerk aan de Groensvoorde. Dan wordt door het vijfjarige interker kelijk jongerenkoor Meeting de Musi cal Spirit opgevoerd. Dit wordt zonder twijfel een onvergete lijk hoogtepunt voor de 50 koorleden van 16-36 jaar, die natuurlijk hopen op een grote belangstelling. De toegangs prijs bedraagt 10,-(kinderen 5,-. Aan het lustrumconcert is door het in De heer J.B. Borger (VVD) kan zich wel vinden in het voorgestelde beleid, hoewel hij het jammer vindt dat het een individueel toe te passen regeling moet zijn. Hij spreekt zijn verbazing uit over het uitvoeren in overwerk en vindt de vraagstelling te uitvoerig. Dat laatste is nodig in verband met de bepaling van de vermogenspositie, antwoordt voorzitter P.F.J. van Schie. De heer drs. G. Blom (CDA) is blij dat “Den Haag” enig beleid toe staat en heeft te dien aanzien princi pieel een andere benadering van het Het treinverkeer kwam in de war door een verkeersongeluk in Boskoop. Een vrachtwagen met opstaande laadbak reed maandagmorgen rond kwart voor elf op de met knipperlichten beveiligde spoorwegovergang bij de Zijde de bo venleiding van het enkelsporig baakvak Gouda-Alphen kapot. Bovendien zijn vijf portalen ontzet. De vrachtwagen chauffeur liep een gebroken neusbeetje op. D» jarrn tachtig gaan de bewegingstijdperk beatballe gen. breakdance en aerobic Ad van den Elshout - gemoedelijke Brabantse beweging aan toegesr kangoeroe op een bal. Hoe kom je erop’ .Toeval. zegt de roöuz» te Brabander *a> aJ eer. tijdje uec echt iets te geks op de meetgoedmarkt serie hé nee. Dar ga jt nat proberen Dtf orobemr. wedstrijden gehouden, ’’zoals in het Zuidhollandse Waddinxveen, waar de jeugd in competitieverband de lolobal beklimt". De lolobal is bedacht door de rolschaatsfabrikant Ad van den Elshout uit het Brabantse Cuyk. Het lolo-en kan omschreven worden als het springen als een kangaroe op een bal, die van een (plastic) schijf is voorzien. De nieuwe rage is zo groot dat menige speelgoe- dwinkelier wachtlijsten heeft moeten aanleggen om de kinderen van de tussen hun voeten in te klemmen loloballen te kunnen voorzien. veense interkerkelijk jongerenkoor for meerde een speciale jubileumcommis sie, bestaande uit Anneke Huijzers, Je anne Kastelein, Edith Schut en Jan van Straalen, om dit project te laten slagen. Alles en iedereen, is dan ook in de weer om de musical - die voor Waddinxveen echt heel bijzonder genoemd kan wor den - een diepe indruk te laten bezor gen. Wie met leden van Meeting spreekt valt op het grote enthousiasme en de inzet Verrassend voor de Waddinxveense bejaarden was het passeren van het Overijsselse dorp St. Jansklooster, de woonplaats van Evert van Ben- them, de winnaar van de dit jaar op donderdag 21 februari gehouden Elf stedentocht. Via de Noordoostpolder - waar ook nog het oude plaatsje Blokzijl werd bekeken - en de Fle- vopolders werd koersgezet naar de Amsterdamse Bijlmermeer om van daar langs de luchthaven Schiphol de weg naar Alphen aan den Rijn op te zoeken voor het traditionele slotdiner in het parkrestaurant van Avifauna. Het is voor het eerst in de lange his torie van Waddinxveens enige en grootste jaarlijkse bejaardenreis dat Giethoorn werd bezocht. De 350 ki lometer lange trip naar de water- streekdorpen Giethoorn, Dwars- gracht en Jonen viel bijzonder in de smaak. Dit gebied is dan ook sinds kort een beschermd dorpsgezicht vanwege het historisch herkenbaar patroon van waterlopen, paden, brug gen, verkavelingen en beplantingen in samenhang met de structuur van het omringende veenontginningsland- schap. AUTOMOBIELBEDRIJF WADDINXVEEN/BOSKOOP - In verband met de op zaterdag 25 mei in het Gouwebos te Waddinxveen ge pleegde aanranding ten opzichte van een 14-jarig meisje uit Boskoop, werd op woensdag 29 mei een 16-jarige jon gen uit Boskoop aangehouden. Bij ver hoor bekende hij het feit te hebben ge pleegd. Hij werd op vrijdag 31 mei voor de officier van justitie te ’s-Gravenhage geleid. WADDINXVEEN/GOUDA - Het college van beheer van het Gemeen schappelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken (GEB) heeft de portefeuil les opnieuw verdeeld. Van dit college maakt ook deel uit de Waddinxveense CDA-wethouder P.F.J. van Schie. Binnen het GEB, dat wordt voorgeze ten door de Goudse PvdA-wethouder en oud-Waddinxvener drs. R. Harms, heeft de heer Van Schie de volgende ta ken: de vertegenwoordiging van het be drijf bij de VEGIN en het VEG-Gasin- stituut; technisch werkplan gasbedrijf; de aanleg, uitbreiding, wijziging en ver vanging van gasnetten met toebehoren; de service-verlening aan de gasverbrui kers, waaronder inspectie en periodieke keuring; de ontsluiting van gasloze ge bieden. Ecnte speeigoadrages np to nldzum aa eer perei n een oeeter Ze komen riechts een enkele keer «i een decen- ongedecftt kom» oe naau n DeoeQrig «oor een bepute W« hennnert rvet Oe hoete-hoep mt d» ^r«n rosrig Oe H ongaarne kubus, de kleef krukkers. de zwa»Jiandaes al de «cnaanoaane’ Rages «en het zuiverste water Goed voor ongekende m^oenen- proAAbes en lange ryen in de «enkels ..Een gewone Br» bent» jongener «erant- noordek^ «oor det het grote outéek «roer massaal n bewe- gng s gekomen «oor een weelgoedartAei de totebel Een magech spmgenrtouut «erpoert de wereld «en Cuvck tor Canada beleid dan de heer Uitbeijerse. Hij wil de uitvoering zo simpel mogelijk houden en, wanneer blijkt dat over werk noodzakelijk is, een kwart man kracht aantrekken. Spreker zou de jeugdsubsidie hier buiten willen la ten. Voor sommigen is f 100,- mis schien wel niet veel, maar toch moet de lijn nu doorgezet worden en moet na een jaar het gebruik ervan worden bezien. De voorzitter is bereid het nog niet intrekken van de bepaling hondenbe lasting ter sprake te brengen in het college, evenals het stellen van de mi- nimum-restitutie op f 50,-. Omtrent de jeugdsubsidie is hij van mening dat de toekenningsnorm daarvan bij de verenigingen zou moeten liggen. Het overwerk kan worden bezien als bij de eenmalige uitkering. In ieder geval moet het beleid worden geëvalueerd na één jaar. De heer Blom meent dat het te voeren beleid ook in de com missie sociale zaken nwet worden be handeld. WADDINXVEEN/REEUWIJK - Een 29-jarige dronken automobilist uit Waarder, reed zondagochtend op het kruispunt Kaagjesland-Middelburgse- weg in Reeuwijk in op een groepje van vier jongelui, waaronder een 16- jarig meisje uit Waddinxveen. Na een lange rit aan één stuk van 150 kilometer arriveerden daar de be jaarden en hun begeleiders(sters). Het ligt in de bedoeling dat zich daar ook burgemeester C.M. van der Linden bij het gezelschap voegt. Zijn echtge note had de gehele reis opnieuw mee gemaakt. Tijdens het diner werden diverse toespraken gehouden. Voor zitter H.C. Kooyman wijdde enkele woorden aan de financiële organisa tie van deze reis, waaraan de deelne- mers(sters) elk f 36,- bijdroegen. die aan de dag wordt gelegd om van Spi rit een vlekkeloze en aandachttrekken de gebeurtenis te maken. Voorzitter Je anne Kastelein vertelde ons dat zo’n 60 mensen voor de opvoering nodig zijn. Het jubilerende koor hoopt natuurlijk Spirit - waarvoor de gemeente een ga- rantiesubsidie van 1.250,- verstrekte - ook elders in de streek te kunnen laten zien. De lustrumactiviteiten omvatten verder nog een feestavond op zaterdag 21 september in Haastrecht. De heer D. Uitbeyerse (PCW) heeft problemen met het voorgestelde be leid. Het kost veel werk en het resul taat (f 100,- maximaal) is summier. Een minimum bedrag van f 10,- is te laag in verhouding tot het werk. Het helpen in noodgevallen acht hij juist, doch in wezen is het onjuist dat de gemeente op deze toer gaat. De voor zitter wijst er op dat het parlement discussiert over f 150,- eenmalige uitkering. Dan is f 100,- toch ook belangrijk, vindt hij. De heer P. Lont (PvdA) spreekt zijn waardering uit over het gebodene. Hij vindt het logisch dat gekozen is voor kwijtschelding op een heffing die ie dereen wordt opgelegd. De socialist zou met het afschaffen van de ver- Het meisje werd zeer ernstig gewond in een ziekenhuis opgenomen. De bestuurder rende na de botsing hard weg, maar werd een uur later in een weiland gevonden. „Gewone Brabantse jongen" bedenker nieuwste rage CUYK. utenlag it ge«hie4eni» m eb bet «Bei. disro. trimmen. jof- (37). ro(izh».tJ»brik»nt in bet _lae Cuyk beeft er een nieuwe loegd lolo-en Springen als een die van een vthijf t» loorzien dat t> 3e»e «pr-.ngbai oobe- 'vi' omüt hij voldoet »ar alie vnoewaarden die ken merkend rijn voor een rage De totoba! komt preoes op bet juste momer.t. r.amebjk LjdNBM. Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 m R

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1