Mr. drs. Arthur Modderkolk wordt UB» IWt Mill» Luilak, ongein op onze kosten Lezers schrijven rechterhand van mr. Dries van Agt l O pi Waddinxvener hoogste ambtenaar van provincie Noord-Brabant Mr. A. de Roos- Medische weekenddienst Max met de zak weer op pad in Waddinxveen Klimopgroep ook bij nationaal waterkamp Clubmiddag voor kleuters AGENDA BIOSCOPEN BURGERLIJKE STAND kleuters naar ”0me Willem” E.N. Haagsman krijgt gouden legpenning Weekblad voor Waddinxveen g Beschikbaar Vondst van Dries lil» Weekenddienst dierenarts: Organisatie ’’Overlaten aan” '’Boosdoener” Geen verzwakking Locatie Programma 4 DE KERKEN NODIGEN interlübke eurohome Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. i WEEKBLAD VOOR WADD1NXVEEN - WOENSDAG 5 JUNI 1985 THALIA wor- SCHOUWBURG Do. en Vr. 8 uur, Zo. 4 en 8 uur, Ma. t/ Ondertrouwd: A. Baas en C. Ruitenburg; G.H. Heikamp en T.M. Bastable; C.L. Zwarteveld en M.J. van der Wouden; J. Colla en E.J.L. Droog; L. Voskuilen en B. Weidenaar. Overleden: Broer wv Ferwerda, Jannigje Geertruida, oud 85 jaar; Koster ev van Wilgen, Metje, oud 81 jaar; van den Bosch, Dirk, oud 74 jaar; Pol, Christiaan Jan, oud 59 jaar; de Visser, Frederik Jan, oud 21 jaar. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. Bronswijk, Zwolle 17.00 uur Geen dienst J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Gehuwd: J.P.A. de Koek en I. de Meer; J.H. Meijer en A.C.M. Minnes; J.J.R. de Jong en J.C. van den Berg; P. van Nieuwkoop en C.H.J. Sanner; P.J. Poot en I.S. Venlet; V.G. Driehuijs en R. Wiersma; P.J.A. Langbein en M.B. Binkhuijsen. De exclusieve programma’s voor de woon- en slaapkamer vindt u bij ons - en ook de service, die daarbij hoort: vakkundig advies, planning en opbouw van de meubelen. Brabant is voor mr. drs. Modderkolk nagenoeg onbekend gebied. Dat schrikt hem niet af, integendeel. Privé gaat zijn belangstelling vooral uit naar de Neder landse Hervormde Gemeente. In Wad dinxveen is hij onder meer vice-voorzit- ter van de kerkeraad. en dan natuurlijk de woning. ;’"Die mag gerust wat ou der zijn, want het opknappen van de kelder tot de zolder is mijn hobby. De deur van kamer 4156 stond open. Als het aan de nieuwe griffier ligt, zal dat straks ook met kamer 2 het geval zijn. ’’Uiteraard nog niet voor pietlut tigheden, maar ik streef naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid.” WADDINXVEEN - In het buurtcen trum De Bonkelaar aan de Beukenhof is er voor de kleuters van 4 tot en met 6 jaar elke woensdagmiddag een club middag. REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur ZATERDAG 8 JUNI 1985 Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 12078 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 ZONDAG 9 JUNI 1985 Arts: Th.G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 12112 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek ZOND AG 9 JUNI 1985 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. J.W. Goossen De Hoeksteen: 9.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. H. v.d. Pol, Boskoop Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur kand. W. Markus, Waddinxveen Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. Th.H.G. Hulst 19.00 uur ds. J. van Vliet, Amersfoort GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. J.C. de Moor CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. A. Bac Woensdag 12 juni 19.30 uur ds. P. Honkoop GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgeb.: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Het Trefpunt Stationstraat 18 15.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie Zaterdag 19.30 uur Bijbelstudie voor de jeugd Tesselschadelaan 28) JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespfreking ontwerp en realisatie Zijde 36 tel. 01727-4550 A. A. WINDT, Boekweitakker 9. Uitgeverij: VET A B.V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 29,75 per halfjaar. Advertentie-tarieven: Geboren: Saskia Maria, d.v. A.H.M. Captein en H.H. Both; Inge, d.v. J.G. Terhell en G. Smit; Twan, z.v. M.G.A. Verboom en M. Ververs; Michael Vincent, z.v. H.J. Bijsterbosch en A.D. Mole naar; Wouter, z.v. P.H. van Gessel en A. Steenmeijer; Audrey Anthonia Maria, d.v. L.P.A.M. Vollebregt en P.M. Vijverberg; Anke Mirjam, d.v. H. van der Burg en A. Toornstra; Nadihrska Prisilia, d.v. S.P. Pataca; Mariëtte Wiltina, d.v. W. A. den Haak en J. Kremer; Michael, z.v. W. van Mourik en C.J. Slagboom; Edith, d.v. C.N. de Rooij en A. Krijgsman; Raimon, z.v. C. Hogendoorn en J. Burghoorn; Sabine Johanna Maria, d.v. M.A.M. van der Poel en A.M.C. van Zoest; Michel Gerard Edwin, z.v. H. Nomen en C.C. Groenestein; Mark, z.v. J. van Veenendaal en G.A.M. Spit zen; Marlous Antonia Roelfien, d.v. F.A. Mulder en H.D. Hof man; Johannes Jacobus, z.v. C. van Tol en A. Treffers; Markus Ja cobus Maria, z.v. J.H.M. Wubbén en H.C.M. van Kester. Er worden dan allerlei leuke dingen gedaan zoals spelletjes, verhaaltjes ver tellen, knutselen en buiten spelen als het mooi weer is. Het begint om 14.00 uur en het duurt tot 15.30 uur. De kos ten zijn 1 gulden per middag. Tussend oor wordt ook nog samen limonade ge dronken. Vr. 8 uur, Za. 3.30 uur, 7 en 9.15 uur, Zo. 3.30 en 8 uur, Ma. en Wo. 8 uur FALLING IN LOVE,a.L Za. half twee, Wo. half drie BILLY TURF DEEL III, a 1 Di. 8 uur PARIS, TEXAS, a.L Mr. drs. A. Modderkolk hij het nest waaruit de kandidaat voort kwam, het Ministerie van Financiën, heeft leren waarderen als ”een goede machine”. Het gaat daar heel wat min der formeel en hiërarchisch aan toe, dan de meeste buitenstaanders denken, zo voegt Modderkolk er aan toe. WADDINXVEEN - Vanwege de gelukkige omstandigheid dat één van de ouders van de ouderraad een kennis is van "Ome Willem” (Edwin Rutten) kunnen de kleu ters van de openbare Mr. A. de Roosschool op vrijdag 7 juni in de bus stappen en vertrekken naar de NOS-studio’s in Hilversum. Dat wordt natuurlijk lachen bij de tv-opnamen met broodjes poep en dat soort zaken. De uitzenddatum van het populaire VARA-kinder- programma is nog niet helemaal vast: Op 17 of 24 juli kan iedereen kijken naar de rode koontjes van Waddinxveense kleuters bij ”Ome Willem”. teken staan van de ouderdag, al is er dan ook plaats ingeruimd voor de fi nales van de zeilwedstrijden. Voor dinsdag 30 juli staat een waterspek- takeldag op het programma. Tijdens deze dag zullen zo’n veertig verschil lende activiteiten op de Vinkeveense Plassen plaatsvinden. De officiële sluiting van het NAWAKA ‘85 zal zijn op woensdagmiddag 31 juli. Bij dit veelomvattende programma staat het Scoutingspel op en rond het water centraal en krijgt het eigen ini tiatief alle kans. Bovendien biedt het programma volop ruimte voor creativiteit en sportiviteit. Als vanzelfsprekend vraagt een derge lijk waterkamp goede voorbereiding. Vorig jaar al werd daarmee dan ook een begin gemaakt. De organisatie en de vele daaraan verbonden acti viteiten - een opsomming is nauwe lijks te geven - is in handen van de kampadmiraliteit. Daarbij geholpen door een groot aantal vrijwilligers van Scouting Nederland. in deze parel aan de Gouwe nog meer van die ’’grapjes” zijn uitgehaald weet ik niet, maar voor mij is de lol er goed af. Misschien zijn die zeven jongens ’’stoer” genoeg om de man 125,- te komen brengen? Weten alle ouders wat hun kroost heeft uitgespookt, want die zijn toch eerst verantwoordelijk! Of is dat ook veranderd? Gedurende tien dagen zullen de 3.500 deelnemers driemaal per dag moeten eten. Er moet een kampad ministratie, een gastendienst en een ordedienst worden ingesteld, een kampcentrum worden opgezet en een communicatiecentrum voor de telefoon- en radioverbindingen wor den ingericht. Licht en geluid moeten worden geregeld, het NAWAKAfé en de speciale scout-winkel moeten kun nen draaien, het centraal programma moet nader worden uitgewerkt en er moet een ouderdag worden georgani seerd. Niets mag tijdens zo’n kamp aan het toeval worden overgelaten. Er komt dan ook een ziekenboeg waar een dokter, verpleegsters en een ziekenauto iedere dag paraat zullen zijn. Een brandweerploeg met varend materieel, een dienst voor het afvoe ren van het dagelijkse vuil en tevens belast met de zorg voor het milieu, een dienst voor materiaalvoorziening enzovoorts. En tenslotte moet iedere dag de kampkrant - het “Allemans- endje” - verschijnen met berichtge ving over de grote en kleine gebeurte nissen tijdens het waterkamp. Deze kampkrant zal in eigen beheer den geredigeerd en gedrukt. De opening van het NAWAKA ‘85 staat gepland op dinsdagmiddag 23 juli. Zeilwedstrijden worden gehou den op donderdag 25 juli, surfwed- strijden op zaterdagmorgen 27 juli en een spectaculaire vlootschouw die zelfde dag in de middaguren. Bij deze vlootschouw - ongetwijfeld één van Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Het NAWAKA ‘85 belooft een even groots als sfeervol onderdeel te wor- mijn vertrouwdheid met deze organisa- tie-vorm heeft gekeken. Een griffier op maat dus. De reorgani satie past bij het streven van onder an deren commissaris Van Agt, overbodi ge omwegen (zoals van de vak-diensten naar de griffie en terug) af te snijden. De duur van de besluitvorming zou daardoor wel eens aanzienlijk korter kunnen worden. Ook is er Van Agt’s bekende filosofie van ’’laat dat nou eens over aan...” De opvatting die Modder kolk daarover heeft sluit naadloos aan bij die commissaris. Hij verklaart zich voorstander van ’’vergaand delegeren” tot wat hij noemt ”het passende ni veau”. Onwillekeurig denkt men daar bij aan de ’’passende kwaliteit” van de provinciale ambtenaar, waarover Van Agt ook heet een an ander heeft gedebi teerd. De nieuwe griffier kon als sollicitant persoonlijk door de commissaris uit het hem zo bekende Haagse zijn gerecru- teerd, maar dat blijkt helemaal niet het geval. Wat eerder in het oordeel van Van Agt zal hebben meegespeeld is, dat WERKGROEP VROUWENEMANCIPATIE Inlichtingen V.O.S.-cursus Anja Dirks, tel. 01727-7758 en Anneke Kuiper, tel. 01820-29170. Inlichtingen overige activiteiten van de werkgroep bij Trudy Kraay, tel. 01828-19234. STICHTING BEHARTIGING BELANGEN WADDINXVEENSE PEUTERSPEELZALEN (4 peuter speelzalen met 2- en 3-ochtend- groepen) Inlichtingen inzake plaatsing van peuters bij: mevrouw I. Kraan, Sparrengaarde 29, 2742 DM Waddinxveen, tel. 13422, uitsluitend van 10-16 uur. CONTACTAVOND ALLEEN STAANDEN - NVSH-Trefcentrum De Ruimte - Regentesseplantsoen 8a te Gouda, tel. 01820-15070. Iedere le en 3e zaterdag van de maand, 20.30 uur. is de Waddinxvener nog werkzaam op het ministerie van Financiën in Den Haag. Naar de Brabantse griffiersfunctie, zo melden de kranten in deze provincie, hebben 94 personen op tijd gesollici teerd. De Waddinxvener Modderkolk moet de 95e zijn geweest. Hij stak naar eigen zeggen veertien dagen te laat zijn hand op, wat niet wegneemt dat deze kandidaat naar het unaniem oordeel van Gedeputeerde Staten en de selec tie- commissies met kop en schouders boven de andere gegadigden uitstak. Zo ontstond het tamelijk zeldzame fi guur, dat Provinciale Staten afstand deed van hun wettelijk recht op een meervoudige voordracht. Officieel heet het, dat men de privacy van andere kan didaten wilde ontzien. In de wandelgan gen klink de toevoeging: als Modder kolk iets zou overkomen zouden we voor het vinden van een goeje griffier weer terug moeten naar af: ’’Sjonge, da’s toch wel een compliment”, re ageert de betrokkene. Van kamer 4156 in het Ministerie van Financiën aan de Korte Voorhout naar kamer 2 (vrijwel naast die van de Com missaris der Koningin) aan de Brabant- laan; dat lijkt al niet zo’n gebruikelijke sprong. Het ligt meer in de lijn, dat een griffier voortkomt uit het ambtelijk ka der van een provincie, gewest of grote gemeente, eventueel uit waterschaps- kringen. Modderkolk is echter geen vreemdeling in Jeruzalem. Hij is op het ministerie di recteur Financiën Publiekrechtelijke Lichamen. ”Dat betekent”, legt hij uit, ”dat ik de financiën van de lagere over heden, in het bijzonderde provincies en gemeente, in mijn pakket heb. Het beheer van Provincie- en Gemeen tefonds, de eigen belastinggebieden van die overheden en de vierhonderd soor ten specifieke uitkeringen, die het grootste deel van hun inkomen bepa len.” Hij heeft er dus ook toe bijgedragen dat het geld uit de Provinciefonds op een andere manier wordt verdeeld. Een nieuw systeem dat voor de provincie Noord-Brabant erg ongunstig is uit pakt. Zitten we tegenover de boosdoe ner? Modderkolk lacht wat verlegen: ”Als u het op de persoon wilt toesplitsen...." Volgens de toekomstige griffier ben je ”als ambtenaar altijd afgeleid politiek bezig. Het regeerakkoord is een gege ven dat de rijksambtenaar in zijn loyali teit vele malen naar voren schuift. Straks zal ik mijop een heel andere ma nier, maar even consequent, inzetten voor de belangen van de overheid die ik dan dien.” Een omschrijving, waaruit blijkt dat na de reorganisatie van het provinciaal ambtelijk apparaat, de griffier een wat minder centrale plaats zal innemen dan tot nu toe het geval was. De voorganger van Modderkolk ziet dat niet zo zitten en vertrekt. ”Ik vind een nieuwe structuur juist aan trekkelijk. Ze komt eigenlijk overeen met de organisatie van het departement van financiën en de griffier is dan een soort secretaris-generaal. Ik vind dat zijn positie na de reorganisatie niet aan gewicht heeft ingeboet. Alleen de ac centen komen wat anders te liggen. De griffier blijft de secondant van Gedepu- teerdfe Staten en Provinciale Staten en hoofd van de griffie.” Het nieuwe zit volgens Modderkolk in de voorwaarden die zijn geschapen, op dat diensten als waterstaat en planologi sche dienst hun voorwerk rechtstreeks bij Geeputeerde Staten kunnen inleve ren. Dat voorwerk wordt besproken in een managersteam, waarvan de griffier voorzitter is. Hij heeft de algemene coördinatie in WADDINXVEEN - De Max Tailleur Stichting (Beter met Max) gaat in Wad dinxveen weer op pad voor goede ge dragen kleding. Dat gebeurt deze maand. De Waddinxveners zullen op dinsdag 11 juni weer de vertrouwde gele zakken van de Max Tailleur Stichting in de brie venbussen vinden. Gezien het feit dat er zoveel stichtingen zijn die kleding inza melen voor liefdadigheid, legt Max Tailleur nog eens uit waarom hij al 15 jaar deze actie doet. De Max Tailleur Stichting probeert de patiënten met reuma en Bechterew via zijn kleding-inzamelingsakties minden pijnen en meer levensvreugde te geven, zodat zij vooral wanneer het jonge men sen betreft, weer aan het normale leven kunnen deelnemen. Het is voor de pa tiënten een hele verlichting om 4 maan den, en langer zonder pijn te zijn. Haar enige bron van inkomsten is de op brengst uit de kledinginzamelingen. Daarom, hoe meer goed zij ontvangt, hoe meer goed zij kan doen. De Max Tailleur Stichting - Postbus 5, Amster dam, tel. 020-460011 wordt voorgezeten door Max Tailleur, in het stichtingsbe stuur hebben zitting: W. den Toom, F.J.F. Steiner, E. van Thijn, W. Vene- ma, N.M.A. ter Wolbroeken dr. J. Zijl- stra. Wat ik mij herinner van de luilakviering vroeger was herrie en lol om de mede mens ’s morgens om 4 uur wakker te maken. Inderdaad: ’’dolle pret”. Lui lakviering anno 1985 is mijns inziens ontaard in ongein op kosten van de ge meenschap. Zeven "stoere" knapen hebben het ge presteerd om trottoirtegels stuk te smij ten (eigendom van de gemeente) en een stuk daarvan door mijn dubbel ruit te gooien. (Kosten 900,-). Of er verder Kent hij de opvatting die commissaris Van Agt verkondigt over de rechten van Brabant met zijn twee miljoen inwoners op een evenredige deel van de staats ruif? ”De redenering dat die rechten een-zes- de van de middelen zouden bedragen? Ik vind dat op zich een vondst. Een meetlat om aan te tonen, dat je te wei nig krijgt. Die redenering blinkt uit door simpelheid in de goede zin. Ieder een begrijpt het. Maar het is natuurlijk de vraag, of zij voor elk onderdeel op gaat. Je kunt deze formule benutten voor gepaste gelegenheden. Of ze door slaggevend is, zal van de situatie afhan gen.” Aan de voorbeelden van geval len, waarin de redenering op zou moe ten gaan waagt hij zich niet. ”Ze zouden het best een politieke ingang kunnen hebben.” Arthur John Modderdolk heeft een eenvoudige verklaring voor zijn gooi naar het brabantse griffierschap. Hij is er naar toegegroeid. Hij studeerde om te beginnen economie en Nederlands recht in Rotterdam, in de richtingen openbare financiën, bestuursweten schappen en staatsrecht. ”Ik ben 10 jaar in rijksdienst en had me voorgenomen, het nu eens bij een ander overheidslichaam te zoeken. Maar de keus aan functies was niet zo groot. Di recteur van een ambtelijke dienst of griffier. De omschrijving van de nieuwe functie in Brabant trok me aan.” WADDINXVEEN - De aan de Zuidka de wonende Waddinxvener E.H. Haagsman heeft wegens zijn pensione ring als procuratiehouder van het Goudse bedrijf Veratio BV door voor zitter T. Hopman van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland de gouden legpenning uit gereikt gekregen. Dat gebeurde tijdens een drukbezochte receptie, afgelopen vrijdagmiddag in café-restaurant De Unie aan de Ker kweg-Oost. De vandaag (woensdag) 65 jaar wordende heer Haagsman is 20 jaar in dienst geweest van Veratio BV. Daarvoor was hij werkzaam bij carosse- riefabriek Verheul aan de Henegouwer- weg in het toenmalige deel van Wad dinxveen. Een zoon van de toenmalige eigenaar van de al jaren geleden opgeheven ca- rosseriefabriek is de oprichter van Ver atio geweest. De heer Haagsman is der halve in totaal 48 jaar in dienst geweest bij familie Verheul. Het komende NAWAKA wordt - voor de vierde achtereenvolgende keer - gehouden op en rond de Vinkeveense Plassen. Een water- sportgebied bij uitstek met een totale oppervlakte van vijf bij acht kilome ter. Een ideale locatie ook om te kamperen. De tenten van de deelnemende sea- scouts zullen tijdens het waterkamp worden opgeslagen op de zandeilan- den in de Noorderplas, de grootste van de drie Vinkeveense Plassen. Bo vendien zullen deze eilanden een lig plaats bieden aan zeker vijfhonderd lelievletten en lelieschouwen, sleep- vaartuigen, wacht- en hulpschepen. Door het Recreatieschap Vinkeveen se Plassen is voor het verblijf van de ze gigantische zeeverkennersvloot speciaal vergunning verleend. Doel van dit waterkamp van Scouting Nederland is het leggen van contac ten, het uitwisselen van ervaringen en het gezamenlijk ondernemen van een veelheid aan activiteiten. Het pro gramma van dit internationaal getinte NAWAKA ‘85 geeft daarvoor ruim schoots de mogelijkheden aan. Zo zal er, naast de presentatie van allerlei takken van watersport zoals zeilen, surfen, roeien, kanoën en zwemmen, een groot kampvermaakcentrum wor den ingericht met mogelijkheden voor cabaret, toneel en muziek. WADDINXVEEN De Waddinxveense Klimop-scoutinggroep neemt deze zomer deel aan het Nationaal Waterkamp van Scouting Nederland NAWAKA ‘85. Voor dit evenement op en rond de Vin keveense Plassen zijn de plaatselijke zeeverkenners actief van dins dag 23 tot en met woensdag 31 juli. De Waddinxveners maken in die da gen deel uit van zo’n 3.500 sea- scouts, want NAWAKA ‘85 is een na tionaal waterkamp met deelnemers uit binnen- èn buitenland. Omdat dit NAWAKA wordt gehouden in het ka der van het 75-jarig jubileum van Scouting Nederland zijn scouts uit alle delen van de wereld uitgenodigd. Aanmeldingen zijn inmiddels binnen uit Engeland, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Portugal, Italië, Noorwegen en Liechtenstein. WADDINXVEEN - De aan de Kerkweg-West wonende Waddinxvener mr. drs. Arthur John Modderkolk (36) is door de provinciale staten van Noord Brabant benoemd tot hun griffier. De nieuwe hoogste ambtenaar van deze door oud- premier Mr. A. A.M. van Agt als commissaris der Ko ningin bestuurde provincie treed op 1 oktober in functie. Op dit moment T Zo. en Wo. 2 uur Walt Disney’s ROBIN HOOD, Nederlands gesproken - a.L BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. ’’Alles bij elkaar zie ik geen verzwak king. Ik denk ook dat men bij het zoe ken naar een geschikte kandidaat naar de hoogtepunten van het nationaal waterkamp - zullen vele genodigden aanwezig zijn. De daaropvolgende zondag zal in het De aan de Zuidkade wonende Waddinxvener E. N. Haagsman met de aan hem door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland overhandigde gouden legpenning. (Foto: Sjaak Noteboom). ting in Nederland. Een evenement onder het jubileumthema “Scouting, natuurlijk... avontuurlijk”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 5