I r 1 *7^ goed idee: een dagje 'sailen'' met de camera o I 1/ il i 4 K 'LÏ v ia la IRyBll ft B M MW O o Jïlp I I MH U L W hf J B K IWh H f® r rau ’ffi ■ls!l Oi i F Ika J il L F h j II BS r I i «4 Ik llfw ii^ MSTERDAMl i A* :.X»z B 11 ÜS1 ig v Ll/Ui I *- •- - c »1 2! r N AV fc 7 a* IF 7 A '-' f I I I t R Ook voor (video)filmers Zo’n parade van zeilschepen is ook een unieke gelegenheid voor het maken van een film. Een film waarin de schoonheid van die ou- zult wel een goed standpunt moe ten kiezen om dit schip compleet in beeld te krijgen, öf u moet ge bruik maken van een groothoek lens. die ook de thuisblijvers laat zien hoe mooi het was op ’’Sail ’85”. Het juiste moment Natuurlijk moet u geluk hebben om zo’n foto te kunnen maken, want matrozen staan niet de hele dag in het want. Maar als u op uw tocht langs de Amsterdamse ha- De weersvoorspelling is goed en u wilt best een dagje uit. Goed idee: maak een fotosafari naar ’’Sail ’85” in Amsterdam. U pakt uw fotospullen, neemt de trein (want auto’s zijn in het overvolle Amsterdam nu nóg moeilijker te parkeren) en u volgt de wandelroute die u voert langs een vloot van majestueuze zeilschepen - fraaie herinneringen aan de tijd van de Gouden Eeuw. Er worden weer vele honderden schepen verwacht; twee-, drie- en zelfs viermasters die hier een onvergete lijke vlootshow geven. Goed idee: ga tussen donderdag .1 en dinsdag 6 augus tus kijken naar ’’Sail ’85” in Amsterdam, en neem uw camera mee. U hebt maar eens in de vijfjaar de kans om op één dag zoveel mooie foto’s te maken! Op deze pagina is een aantal foto’s van ’’Sail ’80” afgedrukt, met daarbij enkele praktische fototips. Goede vlakverdeling Het zijn niet alleen de grote sche pen die de show stelen. Op ”Sail ’85” ziet u ook vele honderden kleine schoeners en tjalken, log gers en platbodems, waarvan vele een foto waard zijn, zoals deze op name laat zien. tails te fotograferen zoals op bij gaande twee foto’s is_gedaan. Om dat heEmoeilijk en vaak onmoge lijk is een schip vanaf verschillen de afstanden te benaderen, is een zoomlens dan ideaal. Hiermee is het mogelijk vanaf één standpunt een foto te maken zowel van het totaal als van een detail, door ver schillende uitsneden te kiezen. IMP" lichtere lucht, maken dat het schip op z’n voordeligst uitkomt. U ziet aan deze opname dat het straks in Amsterdam geen stralend weer TIP VOOR UW REIS De manifestatie ”Sail ’85” is zo’n unieke gebeurtenis dat ook de PTT en de Nederlandse Spoorwegen er extra aandacht aan schenken. Op elk postkantoor is in de maand juli een 64 pagina’s dik boek verkrijg baar met een compleet overzicht van alle programma-onderdelen, zoals de parade van de intocht, drie races, een luchtshow, een tocht door de Amsterdamse grachten, en een bloemencorso. Dit program ma kost f 5,— maar wie de ”per rail naar Sail”-reductiebon van de NS benut kan dit bedrag weer voor een deel terugverdienen. w X ◄Zoomlens ideaal A Wie dwaalt door dit paradijs voor fotografen zou een diaserie kun nen maken van de fraaie boeg beelden. Daarbij is het goed ze niet alleen compleet in hun omge ving te laten zien, maar ook de de- A.J 1 t; I 011 ven de Italiaanse driemaster Amerigo Vespucci ontdekt met zoveel mannen in het touwwerk, dan moet u zeker deze kans be nutten voor het maken van een bijzondere foto. Een hoog standpunt Wie mooie Sail-foto’s wil maken moet er iets voor over hebben, en bijvoorbeeld de omgeving afspeu ren voor een plekje waar je een overzicht hebt van de mensen die langs de schepen paraderen. Dat is óók nodig omdat je soms door de drukte niet de ruimte hebt om een onderwerp goed in beeld te krijgen. In tegenlicht Deze foto werd gemaakt met de lichte lucht als achtergrond. Daar door zijn de matrozen zwarte sil houetten geworden en ontstond er een opvallend spel van lijnen en vormen. BH fl lm Compleet in beeld Dit is het grootste zeilschip dat Amsterdam bezocht tijdens ’’Sail ’80”: de Russische viermaster Kruzersntem. Het wordt ook dit jaar in Amsterdam verwacht. U - - KB1 r A 1 i' z IW de schepen volop tot z’n recht komt. Die film kan gemaakt wor den met de smalfilmcamera of met de videocamera. In beide ge vallen ontstaat er een unieke film w H H A Ba|fe>W /O'®;.. Oog voor detail ’t Gaat bij foto’s van ’’Sail ’85” niet altijd om het massale. Ook zo’n foto van een marinier die vakkun dig een tros vastlegt geeft een ka rakteristiek beeld van dit zeilfes- tijn. Motieven herhalen y Het herhalen van een motief kan een geslaagde foto opleveren. De ze rij in de handen klappende be manningsleden van de fraai gelijn de ”Sea Cloud of Grand Cayman” zorgen voor een boeiende plaat. Ia V: W I A Zoek naar contrast Ook als u kleurenfoto’s maakt is het verstandig de volgende regel toe te passen: zoek naar contrast. De witte romp tegen het donkere hoeft te zijn om toch veel mooie water, en de grijze zeilen tegen de foto’s te kunnen maken. Woensdag 31 juli 1985 L* mv - I 4 A i 4 t ■j -i A: <i I .4. A 8; "T II t I I I I i V 4': ;.fi A fr- ''- R v [t -«■ 8 i: Kt rA’.A V K <v- ZZA e'^ 2®«gS ■i ,W II M ItH 1 A U 0 o W i A S.U1* A. w f I gar»-- 1 -X; i If i H.’ k I I f .’SB» - i Kr W- L A >X A'- V t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 13