Voor elke oriis wat lekkers! 0.98 0.98 0.49 PSP blijft nog wantrouwig 10?5 22?5 14?s 14?5 11?5 Raadsleden gaan moskee bezoeken Cox Orange 1 2.98 2.98 1.98 peren Heggewinde, Zuidplas en Zuidkade: 30 km vaneeuwen MARKTHALLEN JAN VAN DIJK U KUÏ1T HEÏ1 HELPEI1.1 nationale kallekte geestelijk gehandicapten 1 I TE HUUR Waddinxveen krijgt verkeersveiligheidsplan Prestige BESSEN De Waardt B.V. bietjes tomaten. Vrijwilligsters gevraagd in De Bonkelaar WADDINXVEEN - De Kerngroep Buitelanders van De Bonkelaar vraagt vrijwilligsters voor de dinsdagochten den. Voor inlichtingen kan gebeld wor den met mevrouw G. Goedraad (tel. 15752) en met Henry ten Zijthoff (tel. 17272). spitskool JONGE OLIFANT Hf lij’ NIEUWljj Diversen architectenburo stuurman b.v. boekhandel veldwijk Het boek van de eeuw is uit! Met pensioen? n BI I ADMINISTRATIEF j MEDEWERKSTER j «■WWV W3 - Tfc^ Kuw: n*ö Burgemeester Colijnstraat 28 - Boskoop Tel. 01828-14777 (toestel 15) Opleidingsnivo: MEAO. SPREEKUUR VOOR WONINGZOEKENDEN verplaatst naar vrijdag 11 OKTOBER 1985 Het tijdstip is ongewijzigd. Het bestuur. 3 voor 12 Olifant Jonge Jenever Bols Bessen Praktische ervaring in een soortgelijke funk- tie is gewenst, alsmede ervaring met tekst verwerking. WADDINXVEEN - Het verkeersveiligheidsbeleid is onderwerp van ge dachtenwisseling tijdens de vanavond (woensdag 2 oktober) te houden vergadering van de raadscommissie voor openbare werken en bedrijven. Dit gebeurt enerzijds in reactie op PSP-brieven over dit onderwerp en an derzijds omdat er in Waddinxveen op verkeersgebied het een en ander is gebeurd. Voor storingen van ernstige aard blijft ons kantoor telefonisch bereikbaar. In verband met de feestelijkheden rond de officiële opening van ons kantoor met maga zijn op 4 oktober a.s. is het Voorafgaande aan de officiële opening zal ons kantoor die dag gesloten zijn. Wij bieden een goed salaris, en prima secun daire arbeidsvoorwaarden. Binnen een klein team van administratieve medewerkers(sters) zal zij alle voorkomende werkzaamheden verrichten, zoals admini stratie, typen van korrespondentie en be stekken etc. Voorts zal zij, in voorkomende gevallen, de telefoniste dienen te vervangen. Stichting Samenwerkende Woningbouwcorporaties Mercuriusweg 27, 2741 TB Waddinxveen Telefoon 01828-17177 e. Sollicitaties te richten aan ons buro, Brugweg 119, Postbus 27, 2740 AA WADDINXVEEN Voor inlichtingen: Don Moore Pennypacker Rum Whiskey fantastisch te mixen. WADDINXVEEN - In september of oktober gaat de raadscommissie voor welzijnszaken een bezoek brengen aan de moskee van de Stichting Islamitische Moskee Alhyra in het voormalige ketelhuis aan de Busken Huëtlaan. I >-«■»< dl 1983 Ch. de Dracy Bourgogne Pinot Noir A.C. WEEKEND KNALLERS Blanc deTBLANG 1983 Domaine Rousseau Lirac A.C. ^BOÜRBON'A 'J In april open WINKELCENTRUM LUIFELBAAN WADDINXVEEN TEL. 14143 Op ons buro, met 40 medewerkers(sters), 1 I dat projekten heeft in alle sektoren van de j I bouw, is op korte termijn plaats voor een: Z9'r01122 22 utrecht, R X* t bank 707070331^ N±Z.doet u het? HU! Bourgogne Blanc A.C. Cépage Chardonnay Stro-geel met een hint van groen in z’n kleur. Een kruidig bouquet en een vruchtrijke smaak. Heerlijk bij krab, kaas of gevulde aubergines. 1984 Blanc de Blancs Vin de Pays de Vaucluse Lekker sappig en fris smakende witte wijn met een fruitig H Grote flatwoning, Noordkade 88 te Waddinx- veen met 3 slaapkamers, luxe keuken, bad- kamer, open haard, groot dakterras met ber- ging en eigen parkeerplaats. •V r 1 kilo 1 kilo De Kroniek ligt bij: 500 gram PASSAGE 53-TEL. 12620 iicncwv/ w onc-uu' laatst gehouden vergadering afgespro ken. Elke dag vers gesneden groenten. kee nog niet over een eigen gebedsvoor- ganger (Iman). Om de moskee gerealiseerd te krijgen verleende het gemeentebestuur alle me dewerking, onder meer door het ketel huis - dat daarvoor het onderkomen was van een buurtcentrum van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Waddinxveen - voor de welhaast symbolische prijs van 20.000,- van de hand te doen, zij het dat de gemeente het eerste recht van te rugkoop heeft. Vooralsnog blijven wij wantrouwig, temeer dat B. en W. suggereren dat de gemeente al "één en ander” heeft uitge voerd, sinds de eerste brief van de PSP. ü- Rnnrhon Licht en ele8ant om nouruuii puur te drinken en "Het adres voor alle soorten glas Nijhofs Glashandel b.v. Tel. 01828-12864. Boekenkopers opgelet! 'De Kroniek van de 20ste eeuw" is uit Een opzienbarend boekwerk, waarin een realistisch beeld gegeven wordt van de 20ste eeuw. gekookte Geldig wo 9-10. MONTM-RAT. M.lfcny 2 kilo 2 kilo 1 kilo export hand Het gaat hier om een aantal dames die mee willen helpen bij de kindercrèche die tijdens de taal- en naailessen aan de buitenlandse dames in De Bonkelaar gehouden wordt. Daar er steeds meer baby's en peuters deze chrèche bezoe ken kunnen de huidige vrijwilligsters het niet meer aan. gingen houden. Op basis van de brief en de notitie mogen immers concrete voor stellen worden verwacht in de komende gemeentebegroting 1986, in de Nota van Toelichting en in de meerjarencij fers. 1934 Geldig ma 7-1 Geldig di 8-10. De commissie, waarvan deel uitmaken wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA- voorzitter), mevrouw A. Vermeij (PvdA), G. v.d. Berg (CDA). J. v.d. Berg (VVD), J.A. Hielema (CDA) en D. Uitbeijerse (PCW). heeft dat in de N. i januari I486129.50 CHARIX)ss>' /f/lllll Elegante rode wijn met een zacht karakter. Deze Bourgogne-wijn is gemaakt van de ’’Pinot Noir” druif en smaakt voortreffelijk bij klein wild of jacht schotels, mits hij fris wordt gedronken. EEN TYP-DIPLOMA ALTIJD HANDIG - per maand: b.v. 6 mnd. 340,- - SPOEDCURSUS 3-4 mnd. 30 lessen ƒ425,- incl. huurmachine Nu ook ’s-morgens. Steno Typ-school ’'Q/VVbtar Tesselschadelaan 15-13 Tel.: 01828 - 13038 Waddinxveen Ook STENO en TALEN: Ned., Fr., D.vEng., Spaans. vinoloog van de wijnacademie Geldig do 3-10, vrij 4-10 en za 5-10. TtSdeTAYS deWAUCUH Videotheek Zuidkade 56, veen. tel. 01828-13671. Uitsluitend legale Video films. VHS - Betamax - VCC. Geopend: ma.- di.- wo.- do.- vr.: van 13.00- 21.00 uur; zat.: van 09.00- 17.00 uur. Volle wijn met een mooie dieprode kleur, soepel van smaak en frisse tonen van fruit in zijn geur. Judo voor jeugd en seni oren. In Waddinxveen: gymzaal A. van Burenstr. In Hazerswoude: Gymzaal Michaelschool. In Bos koop: sportzaal Torenpad. Judo - Jiu Jitsu - Taekwon do - Body Building - Bok sen - Figuurvorming voor dames - Zonnebank - Sau na - Beat-, Jazz- en Klas siek Ballet. Inl. L. Mar chant, Boskoop 01727- 4025/3500. Boekhandel Veldwijk bv, Passage 53, Waddinx veen, Tel. 01828-12620. Alhoewel het wijzigen van de straat- indeling, ook bij herstraten, aanzien lijke extra financiële bijdragen ver eist, krijgen bewoners, zeker bij her- straatwerkzaamheden de mogelijk heid hun wensen kenbaar te maken. Indien (financieel) mogelijk wordt daarmee rekening gehouden. In de Bomenwijk is dat het afgelopen jaar het geval geweest. Voor ingrijpende wijzigingen in het gehele dorp zijn er echter onvoldoende financiële middelen. EXTRA ZACHT IV HIM* - A .»»aa GEEF EENS EEN BOEKENBON Dat geeft pas blijde gezichtenl BOEKHANDEL VELDWIJK Passage 53 - Tel. 01828-12620 I driet van een tedere cri- j mineel, paperback 27,50. 4 Op de Overtoom/Molenring is nauwe lijks sprake van doorgaand verkeer. Vrachtverkeer is bestemmingsverkeer (bouwwerken). De meeste (te hard) rijdende automobilisten wonen in de wijk zelf. Als de weg wordt doorge knipt voor een woonwerf zal men “achterom” via de Molenring over het woonerf gaan rijden, zelfs als hier de 30 km-regeling wordt ingevoerd. De door de bewoners van de Brugweg voorgestelde verkeersmaatregelen worden onuitvoerbaar geacht, gege ven de vele functies die de weg heeft. Van overlast bij de Bethelkerk is bij juist parkeren geen sprake. De weg is ruim voldoende breed om eenzijdig te parkeren. De Waddinxveense moskee werd door wethouder drs. M. Kraaijestein op de laatste vrijdag van april officieel in ge bruik genomen. Het gebedshuis blijkt inmiddels in alle opzichten te voldoen. De moskee kon er komen door de inzet van vele vrijwilligers uit de plaatselijke moslimgemeenschap. De moskee is al uitgegroeid tot meer dan een gebedsruimte voor de Islamiti sche inwoners. In Waddinxveen wonen 174 Marokkanen en 143 Turken. De grondig opgeknapte ruimte is voorzien van witte muren, een dik tapijt op de vloer en een alleen op vrijdag gebruikte 'kansel”. Er is een aparte ruimte voor vrouwen en kinderen. Omdat de kosten daarvan te hoog zijn beschikt de mos- - overleg over herinrichting Zeehel- denwijk met bewoners; - overleg met HAVO-Atheneumbe- stuur en oudervereniging inzake de reconstructie van de Sniepweg voor de school; - overleg met de belangengroep Brug- centrum (CCBBW) ook over ver keerszaken in het kader van Plan Brugcentrum; - overleg met winkeliers Dorpstraat inzake Plan Dorpstraat; - overleg met moederbrigades inzake oversteekplaats aan de voet van de hefbrug; - overleg met bewoners Bomenwijk inzake herinrichting tijdens herstra ten. nen” af te wachten. In afwachting daar van gaat de voorbereiding van acties door bewoners door. De PSP: "B. en W. erkennen ruiterlijk hun getreuzel; hoewel véél te laat is de PSP-nota dan toch serieus in behande ling genomen. Het blijft triest dat de di- rekte aanleiding tot actie lijkt te schui len in de nieuwe reeks dodelijke onge vallen. De aangeboden verontschuldi gingen over het getreuzel kunnen wij al leen maar accepteren.” De PSP constateert dat B. en W. alsnog serieuze plannen maakt. Het college is teruggekomen op het afwijzen van 30 km/u; in 3 wijken wordt begonnen. Er komt nu toch een verkeerscirculatie plan, als voorgesteld. Ook enige andere suggesties en voorstellen lijken te wor den overgenomen. De PSP is hierover erg blij. De verwachtingen zijn nu hoog gespannen. Tegelijkertijd constateerd de PSP dat B. en W. nog geen enkel concreet be sluit hebben genomen of een concreet voorstel hebben ingediend bij de raad. De PSP zal B. en W. aan haar toezeg- Naar verwachting zal de Kanaaldijk in 1986 op de oude rijkswegbrug worden aangesloten. Voor de Juliana van Stolberglaan zijn uit dien hoofde geen situatiewijzigingen te verwach ten. Wellicht zal er een vermindering van verkeer optreden omdat het ver keer uit Groenswaard via Chopinlaan, Esdoomlaan en Dreef naar de Ka naaldijk zal gaan rijden in plaats van via Alexandertunnel en Juliana van Stolberglaan. De verkeerssituatie bij de scholen heeft steeds de aandacht. Incidenteel is wellicht nog iets extra te doen. De gemeente bereikt via het “hoofden- overleg” geen klachten meer. In het verkeersveiligheidsplan zal aan de ver keerssituatie rondom scholen en de verkeersveiligheid van het school gaande kind nogmaals aandacht wor den besteed. Verkeerslessen komen niet voor in het lesrooster van voortgezet onder wijs. Het college heeft terzake geen bevoegdheden. De landelijke tendens om ook op scholen voor voortgezet onderwijs verkeersonderwijs te ver zorgen (de noodzaak van aanvullende kennis op verkeersgebied van de mid delbare scholier is inmiddels aange- WADDINXVEEN - "Eerdere brieven van uw bestuur inzake de verkeersvei ligheid in Waddinxveen bleven tot op heden onbeantwoord. Hiervoor maken wij onze verontschuldigingen. Het uit blijven van antwoord vond echter ener zijds zijn oorzaak in personele proble men. anderzijds werd het uitblijven van een reactie onzerzijds veroorzaakt door de intentie om op uw brieven te reage ren met concrete uitvoerbare plannen". Dit schrijven Burgemeester en Wethou ders aan de PSP-afdeling Waddinxveen over het plaatselijke verkeersveilig heidsbeleid. De brief is een reactie op de PSP-nota Verkeersveiligheid 1983, een nota die door de PSP werd opge steld op basis van een openbare thema- avond. Op de talrijke suggesties en voorstellen van inwoners van Waddinx veen is B. en W. pas ingegaan nadat de PSP nog twee maal een brief schreef” aldus PSP’er Paul van Gessel. Deze niet in de gemeenteraad vertegen woordigde politieke partij zegt de be sluiten over de in de B. en W.-brief ge noemde "concrete uitvoerbare plan- In de notitie wordt even verder zelfs ge steld dat er ’’nogal wat gebeurd is”. Die akties bleven - zie de nota van Ben W. - echter beperkt tot studie, onderzoek, beraadslagingen en adviezen. Aan eni ge belangrijke problemen worden wel erg weinig woorden gebruikt. Treffend is in dit verband het gestelde ”Er zijn geen block spots waar regelmatig ernsti ge ongevallen gebeuren, behalve de be kende punten” Zo is het altijd mooi weer! Welke die adviezen zijn, waar over B. en W. kunnen besluiten, blijft ons eveneens onduidelijk,” meent de PSP. over de te treffen maatregelen kun nen besluiten. Onlangs is vernomen dat op het ver zoek om te worden aangewezen als proefgemeente voor deelname aan het Nationaal Plan voor de Verkeers veiligheid door de direkteur van de Direktie Verkeersveiligheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat positief is beslist. Dank zij de in dit kader toegezegde rijksbijdrage van f. 25.000,-- kan voor Waddinxveen een verkeersveiligheidsplan worden opge steld waarin in het bijzonder aan dacht zal worden besteed aan een systematische aanpak van de ver keersonveiligheid. Buiten deze beleidsmatige aanpak hebben ook individuele gevallen waaruit objektief danwel subjektief verkeersonveiligheid bleek de aan dacht gehad. In zijn algemeenheid wordt in Waddinxveen te weinig re kening gehouden met het voet- en fietsverkeer en het openbare vervoer. Met name de automobilisten reali seren zich onvoldoende dat zij zich vanuit hun comfortabele positie te brutaal gedragen en daardoor, veelal onbewust en ook als er geen ongelukken gebeuren, door hun veelal (te) hoge snelheid- een onvei lig gevoel bij de langzaam verkeers deelnemers opwekken. Veelal zijn zij ook nauwelijks bereid het openbaar vervoer voorrang te verlenen. De oorzaak van de onvei ligheid voortvloeiend uit dit wegge drag is niet primair gelegen in een onjuiste inrichting van straten en we gen maar veel meer in de mentali teit van de gemotoriseerde wegge bruiker. Deze realiseert zich vaak on voldoende hoe het langzame verkeer dat verkeer ervaart. Sinds ongeveer twee jaar functioneert de ambtelijke werkgroep verkeer be staande uit verkeersdeskundigen van de Rijkspolitie, de dienst Openbare Werken en de gemeentesecretarie. In bepaalde gevallen vormen bewoners belangengroepen om gezamenlijk hun belangen te behartigen. In het verle den konden bijvoorbeeld in de vol gende gevallen de bewoners bij de plannen nauw betrokken worden: Een document Ruim 50 gerenommeerde journalisten en historici leverden hun bijdrage aan de totstandkoming van dit boek. De Kroniek van de 20ste eeuw is daardoor een document van onschatbare waarde geworden. Nieuw verschenen: Vrou wen en het binnenhof, paperback 10,-; D. Dol- - Van de stoel af ge- paperback Lapide Slaloom, toond) wordt met belangstelling gevolgd. Ook dit facet zal in het ver- keersveiligheidsbeleidsplan nader aan dacht krijgen. Overigens wordt op dit moment onderzocht of het theore tisch verkeersexamen op de basis scholen kan worden aangevuld met een praktisch examenonderdeel. Fietspaden (vrijliggend) zijn door de gemeente aangelegd langs het Noord- einde, Beijerincklaan, Kanaaldijk, Sniepweg-Oost en gepland langs de Dreef. De situatie bij de Henegou- werweg is verbeterd. Een poging om middels demping van de Brugweg- sloot ook daar in de toekomst voor fietsers een eigen veilig fietspad te maken stuit tot heden op verzet van de Brugwegbewoners. Binnen de bebouwde kom vergt de aanleg van fietspaden of fietsstroken aanzienlijke reconstructies en/of grondaankopen van particuliere voor tuinen (bijv. Kanaalstraat). Het aan leggen van aparte fietstroken werkt soms snelheidsverhogend voor de au- torijstrook. Op basis van effekten van aparte fietsvoorzieningen op het weg gedrag van automobilisten zullen in het gemeentelijk verkeerscirculatie plan de wenselijkheid van de schei ding van verkeerscategorieën worden geïnventariseerd. Afsluiting van de Juliana van Stol berglaan, of eenrichtingsverkeer, ver legt de problemen naar andere stra ten. Hetzij de andere hoofdaders (Chopinlaan, Oranjelaan), hetzij de binnenstraten door optredend sluip- verkeer. de Waal, Waddinx- man zien, paperback 25,-; Pinchas Lapide Sja- loom, Slaloom, paper back 22,50; Hernariene de Graaf - De zeevlam, 29,50; Sernin - De dokter van Sumatra 24,90; Do minique Lapiene - De stad der vreugde, geb. 39,50; Yvonne Keuls - Annie Berber en het ver- Sport voor het hele gezin: JEUGDJUDO v.a. 4 jaar; JUDO jr./sr.; JUI-J1TSU jr./sr.; TAEKWON-DO jr./sr.; AEROBIC DAN CING. Inl. Sportschool Den Edel, tel. 01828- 13659. CfPACE /7FS«5* bouquet. Drink hem koel als apéritief of laat hem een gebakken forel begeleiden. De huidige stand van zaken wordt ge schertst in een ambtelijke notitie. Daar in komt aan de orde dat er 30-km-gebie- den gerealiseerd zouden kunnen wor den in de Heggewinde, Zuidplas en Zuidkade I. dat de drie gevaarlijkste kruispunten op de noord-zuid-route zijn geanaliseerd, dat gewerkt wordt an de opstelling van een verkeerscircula tieplan en dat Waddinxveen van het rijk financiële steun krijgt om een plaatse lijk verkeersplan op te zetten. Sinds de PSP voor het eerst proble men op verkeersgebied aanstipte is er in Waddinxveen nog al wat gebeurd. De inrichting van de wijk Zuidplas en de wegenstruktuur daaromheen vormen daarvan het duidelijk zicht bare bewijs. Op diverse andere lo- katies in Waddinxveen zijn maatre gelen getroffen ter verhoging van de verkeersveiligheid. Ondanks aanvankelijke terughou dendheid over het toepassen van de 30 km/uur-maatregel is verder on derzocht welke gebieden in Waddinx veen, zich door hun inrichting, zou den kunnen lenen voor een proef. Op basis van dit onderzoek is geadviseerd in een drietal gebieden een maxi- mum-snelheid van 30 km/uur in te voeren. Indien tijdens de wettelijk verplichte inspraak-procedure geen bezwaren binnenkomen, zullen 30 km/uur-zones kunnen worden inge steld in de Heggewinde, de Oostpol- derwijk en in delen van de wijk Zuid plas. Door het verkeerskundig adviesburo is, met subsidie van de Direktie Ver keersveiligheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, een analyse uitgevoerd van de verkeersongevallen op de kruispunten Stationsstraat/Ka- naalstraat, Juliana van Stolberglaan/ Kerkweg-Oost/Kanaalstraat en Ko ningin Wilhelminaplein/Juliana van Stolberglaan/Willem de Zwijgerlaan. De maatregelen die ter voorkoming van verkeersongevallen op deze kruis punten zijn voorgesteld zijn bestu deerd door de werkgroep verkeer, die zijn advies inmiddels heeft afge rond. Het college van B. en W. zal

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 11