BINGO WITTE PRUZENHAL ffillllllllllllllllllllllllllllllllllll Hinn 098 -1098.- ««feS SCHOUW VAN DE VEN Tandtechniek l 'ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖOÖÖOÖÖÖÖÖÖOÖl 7f /Lu LU oc boekhandel veldwijk b.v. W/77E PRIJZENHAL Op zaterdag 5 oktober a.s. in gebouw Toos-Soos, Frisoweg te Waddinxveen Contante geldprijzen Uitbetaling per ronde f 50- EEN SUPER- HOOFDPRIJS 200,- Zaal open 19.00 uur, aanvang 20.00 uur. Een hele avond bingo bij ons 15 ronde’s 25- ’pansscholen The Style WAARDEBON 1 WP KOFFIE ROODMERK WAARDEBON 3 BECKERS FRIKANDELLEN ENTHOUSIASTE JONGEMAN FLINKE JONGEMAN die deze afdeling wil komen versterken (18- 20 jaar) vrij van militaire dienstplicht. xy COMPEER F M RADIO-TV De brugweg in Waddinxveen wordt opgeknapt. Het weggedeelte is tussen 30 september en 8 november voor het doorgaande verkeer gesloten. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Dit omrijden belonen wij! GROTE PARTIJ BANKSTELLEN! WAARDEBON 2 CARNABY GROTE SLAGROOMTAART WW r KORTING^ 5^ F KINDERBOEKENWEEK ’85 Voor 3,50 verkrijgbaar jL Van 2 okt. t/m zaterdag 12 oktober a.s. Bij aankoop van een kinder- of jeugdboek MIDAS DEKKERS HOUDEN BEREN ECHT VAN HONING? RIEN POORTVLIET KALENDER 1986 29,90 Sollicitaties te richten aan: Tandtechnisch Laboratorium Corn, van de Ven b.v. Einsteinstraat 7, Reeuwijk Postbus 108, Gouda telefoon: 01829-3388 (2 lijnen) 6 dagen per week geopend ma-vr: 12.00-14.00 uur 16.30-22.00 uur Woensdag gesloten za-zo: 16.30-22.00 uur Gezellige Italiaanse muziek Vele soorten Pizza’s Heerlijke Italiaanse specialiteiten Ook afhaalservice. Tel: 01828-10295 - Zuidkade 3 Na de Kinderboekenweek ƒ8,95 WATERSCHAP DE GOUWELANDEN PAK 250 GRAM LEVERING VAN 20 STUKS is een gerenommeerd tandtechnisch labora torium dat hoog gekwalificeerde tandtechni sche produkten vervaardigd zoals kronen, bruggen, protheses, orthodontische appara tuur en dergelijke. Dit in opdracht en in samenwerking met tandartsen. REPARATIES VAN Tevens kunnen wij in opleiding nemen een (16-18 jaar) met een minimale vooropleiding van L.T.S.T. of MAVO. Voor beide funkties geldt dat men over vol doende handvaardigheid moet beschikken anders is het onnodig te solliciteren. Wij zoeken voor de gipskamer (vervaardi ging van modellen) een Dé Pizzeria van Waddinxveen ,Jba Tarantella 9 GULDEN 26 CM. 12 PUNTEN Mik 15 OKTOBER 1985 1 en omgeving BODEGRAVEN REEUWIJK BRUG De heer J. L. van Klaveren, tel. 01829-2642. BLOEMENDAAL GOUDA A/e I 0,75 m 1,75 m 0,50 m II II A UT Passage Waddinxveen Tel. 01828-12620 WADDINXVEEN HEFBRUG GOUWE AQUADUCT BOSKOOP HEFBRUG BRUGWEG AFGESLOTEN 3-1-1 ZITS 1 1 98.- 3-2-1- ZITS 1 298.- NOORDKADE 99 WADDINXVEEN schouw zal worden gedreven over het gewoon en dagelijks onderhoud van: Waterbreedte op het schouw- peil tenminste: N.B. Degenen die, ingevolge het "Reglement voor het waterschap De Gouwelanden", belast zijn met het baggeren van sloten, t.w. de eigenaren/- eigenaressen van aan sloten grenzende percelen (ieder voor de halve breedte), worden aangeraden ieder jaar een gedeelte van hun sloten te (doen) baggeren en niet te wachten tot 15 oktober 1986 op welke datum alle sloten gebaggerd en op de hieronder vermelde afmetingen moeten zijn ge bracht. De onderhoudsplichtigen worden verzocht te zor gen dat bovenomschreven te schouwen objecten op de schouwdatum voldoen aan de daaraan gestelde eisen. DISTRICT III (polders Oukoop en Negenviertel, Sluipwijk, Stein, Bloemendaal en Willens). Boskoop, 2 oktober 1985. Het dagelijks bestuur voornoemd, A. Oudijk, dijkgraaf. K. Heinen, secretaris-ontvanger Waterdiepte beneden het schouwpeil tenminste: Bodembreede tenminste: SCHOUWDISTRICTEN Ter informatie wordt medegedeeld dat ten behoe ve van de schouw, het beheersgebied van het wa terschap is ingedeeld in 4 schouwdistricten welke overeenkomen met de kiesdistricten van het wa terschap. Indien u informatie omtrent het schouwdrijven wilt hebben dan kunt zich wenden tot de voorzit ter van uw schouwdistrict, zijnde voor: TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON AAN DE KASSA: Radio, TV Video-apparatuur Wasautomaten, Koelkasten Stofzuigers enz. enz. TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON AAN DE KASSA: Radio, TV Video-apparatuur Wasautomaten, Koelkasten Stofzuigers enz. enz. 'PIZZERIA-RISTORANTE WlTl’E PKIJZENHAL Apollolaan Waddinxveen Aan alle inwoners van Waddinxveen Q O 1 re MET PIEPKLEINE SCHOONHEIDSFOUTJES Het dagelijks bestuur van het waterschap De Gou welanden maakt bekend dat er na 2. HOOFDWATERGANGEN, waaronder wordt verstaan het afhakken, afmaaien en opzetten van de taluds, wat mpet geschieden door de eigenaren van de aangrenzende landen, ieder voor zover zijn/haar eigendom strekt; met inbegrip van de daarin, daarlangs, daarop of daarbij behorende (kunst-)werken toestanden of beplantingen. DE WITTE PRIJZENHAL IS EEN KETEN VAN MODERNE SUPERMARKTEN DOOR GEHEEL NEDERLAND VESTIGINGEN IN: ALMELO - ALPHEN A/D RIJN - ARNHEM - BARENDRECHT - GOUDA - HENGELO - REEUWIJK - RAAMSDONKSVEER - TIEL - UTRECHT - ZALTBOMMEL REEUWIJK DORP 1. SLOTEN, waaronder wordt verstaan het schoonmaken en zuiveren door het verwijde ren van alle daarin aanwezige voorwerpen zo als hout, plastics, puin, planten, riet, biezen, vellen en andere ongerechtigheden, voor zover gelegen binnen het vereiste profiel, het afste ken en ophalen van kanten of het maaien van taluds wat moet geschieden door de eigenaren van de aangrenzende landen, ieder voor de halve breedte en voor zover zijn/haar eigen dom strekt; 3. BOEZEMKADEN, POLDERKADEN EN WATERSCHEIDINGEN, waaronder wordt verstaan het in goede staat houden (maaien) van het op de kaden aanwezige grasgewas, het snoeien van de op de kaden aanwezige houtgewassen, het aanvullen van wielsporen enz., TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON AAN DE KASSA: 795 6.00

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 4