HELP ONS HELPEN. GEEE 1973 - P. van Blitterswijk 12 JAAR in Waddinxveen -1985 SUPER- LATEX 4 Kg. ƒ13,95 kabouters sa ZOALS NU BIJ DE VULKAANCATASTROFE IN COLOMBIA. I I 00^0. yn e Nissan Micra Compact,zuinig ruimtewondetBj 3 Dat feest vieren we met u van 28 november tot 5 december. BIJ AL UW AANKOPEN 22,50 10,00 10,00 Schrijf hier uw tekst UW SCHILDER - BEHANG GLAS - VERF - AUTOLAKKEN boekhandel veldwijk b.v. 8. l' BEKENDMAKING BISON DOE-KADO DOOS GELD LENEN? NISSAN BEHANGERS- SET 3 OPENBARE VERENIGDE VERGADERING WATERSCHAP NOORDWOUDE ALABASTINE ANTI CONDENS ONTWERP BEGROTING 1986. I j.oio:o:o Woningen Diversen ra Lessen en clubs Auto’s en motoren c a> Vink Verzekeringen Handmatig geselekteerde sigaren iJjg A. VAN DER KRANS lil® WOENSDAG 27 NOVEMBER 1985 ƒ8,95 ZEEP AFTERSHAVE DEPPER ƒ8,95 =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih 01828-14996 D 2 GRAND CORONA’S 50 WILDE HAVANA 41,- Plaats A) KJ CM X E X c GEDEEL TELIJKE Extra opening' tijden voor St. Nicolaas: BESTAANDE UIT: SCHAAR INBOEDEL TE KOOP KADOSET ’’FENJAL ZEEP CRÈME DOUCHE B Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 Q d> KABOUTER SPROOKJES TOT EN MET 31 DECEMBER ’85 14,50 DAARNA 35 - BEHANGBORSTEL INSMEER NESSE 22 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-12162 <l> E (U 50SENORITAS CLASSIQUE 41 KADOSET ”FRES UP” AFDEKFOLIE AFSNIJMESJE BEHANGBORSTEL UITSMEER 10,00 2 (0 V u Ij i Plaatsingsdatum(s) Naam Prijs v.a. 14.995- incl. BTW, af importeur. allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ DOELPUNT VOETBAL SPELLETJE 1 PRIJSVRAAG PUZZEL EN HEEL VEEL i INFORMATIE OVER VOETBAL KWASTINETTE Passage Waddinxveen Tel. 01828-12620 DRoG'$S 'I B (EXCLUSIEF AANBIEDINGEN) I NISSAN AKT IE van 7 tot 9 uur GIRO 777 J i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 'f Adres L 12% KORTING 5W Maandagavond 2 dec. Dinsdagavond 3 dec. Woensdagmiddag en ■avond 4 dec. 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor 1 letter. Hoofdletters twee hokjes per letter. OVERAL EN ALTIJD Dijkgraaf en heemraden maken voorts bekend, dat een - Afd. Boskoop: Galerij 7 (voor dinsdag 11.00 uur) - Afd. Waddinxveen: Oranjelaan 9 (voor dinsdag 15.00 uur) Donderdag van 09.00 tot 21.00 uur Henegouwerweg 55, Waddinxveen. Te huur: Sint en Piet. Tel. 01828-12521. Tesselschadelaan 15-13 Tel.: 01828 - 13038 Waddinxveen Ook STENO en TALEN: Ned., Fr., D., Eng., Spaans. a> Gedurende de termijn van terinzage ligging kun nen belanghebbenden hun bezwaren tegen de ontwerp-begroting indienen bij de Verenigde Ver gadering van het waterschap Noordwoude, Raad huisplein 12391 BJ Hazerswoude-Dorp. Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Noordwoude maken bekend, dat van 27 november tot en met 10 december 1985 op werkdagen tus sen 09.00 en 16.00 uur voor een ieder ter inzage ligt de AUTO aas I _^****^b I N D S I 7 9 4 N.B. De aandacht wordt erop gevestigd, dat na de ope ning van de vergadering de voorzitter de vergade ring schorst en belangstellenden gedurende een half uur - of zoveel korter als nodig blijkt - in de gele genheid stelt het woord te voeren over onderwer pen die op de agenda staan. Er vindt geen discus sie plaats tussen de sprekers en de leden van de Verenigde Vergadering rechtstreeks. Hierna wordt de vergadering hervat. Videotheek Zuidkade 56, veen. tel. 01828-13671. Uitsluitend legale Video films. VHS - Betamax - VCC. Geopend: ma.- di.- wo.- do.- vr.: van 13.00- 21.00 uur; zat.: van 09.00- 17.00 uur. Een AUTOVERZEKE RING is niet duur. Vraagt toch eens wat u moet beta len bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelmi- nasingel 83, tel. 01828- 12539. No claim kortingen nemen wij mee over. Te huur: Zolderverdie ping, eventueel gemeubi leerd ca. 45 m2 met gebruik van badkamer. Tel. 01828- 17212, na 19.00 uur. de Waal, Waddinx- zal worden gehouden op dinsdag 10 december 1985 om 20.00 uur in hotel-restaurant Groenen dijk, Rijndijk 96 te Hazerswoude. In deze vergadering komen onder meer aan de or de: - begroting 1986; - afwikkeling verbouwing waterschapskantoor; - reservefondsvorming inzake revisie gemaal Pa- lenstein en uitbreiding en automatisering ge maal De Omringdijk; - aanwijzing van een waarnemend heemraad y voor 1986; Hazerswoude, 22 november 1985. De dijkgraaf, W.P. Lievaart De secretaris-ontvanger, J. Ruijgrok Afgebeeld Micra GL Voor onze steeds groeien de relatiekring met spoed te koop gevraagd WONIN GEN in diverse prijsklas sen. De Pater makelaardij b.v., Waddinxveen, tel. 01828-13581. Overtoom 35, Waddinxveen Kabouters kosten 1,55 incl. btw. per gezette k regel bij een minimum van vier regels, inclusief één regel vet gezet. Iedere vette regel extra: I 2,-. Plaatsingen uitsluitend a contant. Con- tractprijs op aanvraag. Brieven onder nummer 2,25 extra. Bewijsnummers 2,- extra. Kabouters opgeven bij de bureaus van dit blad. 1 T De Hollandse sigaar is wereldberoemd. Reeds in de 18e eeuw maakte men in Nederland voortreffe lijke sigaren. Met name Justus van Maurik is zo’n produkt waarmee het oude ambacht alle eer wordt aangedaan. Heerlijke, handmatig gesorteerde sigaren met een specifiek aroma. Zo’n produkt vereist aandacht bij het maken en bij het roken. Het is geen sigaar om achteloos te roken, maar een edel stukje vakman schap, waard om met aandacht te genieten. De Justus van Maurik sigaren zijn opgedekt met het allerfijnste Sumatra Deli zandblad (eerste afla- ding). Het omblad is speciaal geselekteerd uit de beste Java tabakken, een garantie voor een milde smaak. Het binnengoed bevat onder meer Havana uit het Vuelta Abajo distrikt, Brazil uit Mata Fina Cruz das Almas en Java uit het Besuki distrikt. Al deze gebieden staan bekend om hun konstante uitmuntende kwaliteit. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de verpakking hierop afgestemd is. Cederhout en sigaren, een verrukkelijke kombinatie. Wij garanderen dan ook dat de Justus van Maurik sigaren stuk voor stuk voldoen aan de eisen die aan de allerfijnste Hol landse sigaren gesteld mogen worden. Jongen, 22 jaar, zoekt dringend woonruimte in Waddinxveen. Tel. 01820- 36249. KOEL- EN DIEPVRIE ZERS serie 1985, o.a. Es- ta, Marijnen, Zanussi, Lin de, A.E.G. Ook weer vol op 2e keus tegen lage prij zen. Diepvriezers 5 jaar ga rantie en 5 jaar inhouds- verzekering. Keuze uit 200 a 300 stuks van 50 tot 600 li ter. J. Spruit, Dorpsstraat 53, Bleiswijk, tel. 01892- 12563, b.g.g. 16054. Judo voor jeugd en seni-; oren. In Waddinxveen: gymzaal A. van Burenstr. In Hazerswoude: Gymzaal Michaelschool. In Bos koop: sportzaal Torenpad. Judo - Jiu Jitsu - Taekwon do - Body Building - Bok sen - Figuurvorming voor dames - Zonnebank - Sau na - Beat-, Jazz- en Klas siek Ballet. Inl. L. Mar chant, Boskoop 01727- 4025/3500. EEN TYP-DIPLOMA ALTIJD HANDIG - per maand: b.v. 6 mnd. 340,- - SPOEDCURSUS 3-4 mnd. 30 lessen f425- incl. huurmachine Nu ook ’s-morgens. Steno Typ-school Er is maar één zaak in Waddinxveen waar je een werkelijk schitterende poppenwagen kunt kopen en dat is bij Wielaard, afd. speelgoed, en zelfs daar ge ven ze service en garantie op. Dorpstraat 22-28, Tel. 01828-12009, Waddinx veen. DÉPOSITAIRE VOOR (Vni WADDINXVEEN/BOSKOOP Kerkweg-Oost 175, Waddinxveen, tel. 01828-12275 Te koop: i.pr.st. heren-ski- jack rennhose (d.blauw), maat 56/100,-. Rood dames-ski-jack, maat 40 35,-. Compact ski’s T.60 mtr. lang, merk Fischer, met Tirolia.b. 125,-. Z.g.a.n. hockey schaatsen, maat 40, halve prijs, 60,-. Souburghlaan 12, tel. 01828-12875. ■BS -gj. LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA TER: Dooreen persoonlij ke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het kopen van uw droomwens, zoals een auto, bromfiets, meubelen etc. Vraagt inl. bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelminasingel 83, W'veen, tel. 01828-12539. Sport voor het hele gezin: JEUGDJUDO v.a. 4 jaar; JUDO jr./sr.; JUI-JITSU jr./sr.; TAEKWON-DO jr./sr.; AEROBIC DAN CING. Inl. Sportschool Den Edel,tel. 01828- 13659. •i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 12