JULLIE BEHAALDE PRESTATIE! Westnederland meer bussen en chauffeurs kabouters r CEES EN MIEKE, GEFELICITEERD MET A. Boonstoppel jr. BV P Brommer I HAKKEN LERAAR M/V Schrijf hier uw tekst Zilver voor achterham GARAGE TEHUUR BESTELWAGEN HUREN v.a. 75,- per dag Fotocopieën Drukwerk CHOENMAKERIJ f Waddinxveens Coenecoop in brochure Midden-Holland Boekhandel Burger Dorpstraat 39 - Waddinxveen IttttnNimWHIlllHIIIIIIIINlimfllttiHlHmilillIllllltlIiHIlHUUNIlIlliJIIII slager Koot EVRAAGD MÉÉR KANSEN VOOR GEHANDICAPTEN AUTORIJSCHOOL ’’WEIMAR” AVO -DOET A SAUCIJZEN HAPPEN ,60 GERTHÜIZER de echte bakker GELD LENEN? Woningen Diversen Lessen en clubs De gestaalde perfektie heeft zich weer eens bewezen met jullie proefrit van 14.000 kilometer. Ook U kunt een proefrit maken in zo’n MITSUBISHI PAJERO, al lijkt ons 14.000 kilometer overbodig, kom langs en maak een afspraak. De terreinauto die de meest barre omstandigheden doorstaat is er al vanaf f 30.495,- exclusief B.T.W. Personeel gevraagd Auto’s en motoren Verzekeringen AUTOMOBIELBEDRIJF De Zilverberk T° Strategisch gelegen Hard getrokken j LCnMMn ivi/v STOFFEN 10 TOT 50% KORTING VELE SOORTEN WOL 10 TOT 50% KORTING DE ZILVERBERK STAAT VOOR KWALITEIT, SERVICE EN LAGE PRIJZEN i 01828-14996 I MITSUBISHI 1 (BOVAG-C.O.A.-RIJSCHOOL) WIJ LESSEN IN BMW 316 2 LESSEN GRATIS EN THEORIELES GRATIS Het bevoegd gezag vraagt voor z.s.m. een II II II 11 i.i Boekweitakker 7 - Waddinxveen Telefoon 01828-13359 -f ^'1 d D groensvoorde 74 waddinxveen tel. 01828-12887 P.C. Hooft- straat 25 Waddinxveen inl.: Tel. 02522-11726 Noordkade18 - Waddinxveen - Tel. 01828-19285 100 km vrij, meer kilometers 0,35 excl. 19% b.t.w. AUTOVERHUUR M. v. d. GRAAF Stationsstraat 6 - Waddinxveen Telefoon 01828-18283-12489 SCHOONHEIDSSPECIALISTE WIL VAN LEEUWEN Gerstakker 24 Waddinxveen Tel. 01828-15753 Behandeling volgens afspraak, ook ’s avonds. KORTING BIJ INLEVERING VAN DEZE BON iinmiiniiiniiinriimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiifimiiiiiiiiii Tuincentrum-Boetiek i I voetverzorgingscentrum v. d. haven Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Steun ln Waddinxveen zijn wij de enige leve rancier van de BIR- KENSTOCK-sandalen. Prima voetbed, sportief en vederlicht! In vele modellen leverbaar. J Godsdienst voor 22 lesuren per week d De aanstelling zal van tijdelijke aard S zijn tot het einde van dit schooljaar. Salaris en rechtspositie volgens rijksregeling. Van sollicitanten wordt verwacht dat j zij meelevend lidmaat zijn van een J van de prot. Christ, kerkgenootschap- j pen. Tel. 033 -63 5214. wat écht nodig is avo Antwoordnr. 2013800 VB Amersfoort. Inlichtingen bij de heer J. Willemstein, f direkteur van de scholengemeenschap, d tel. privé 01828-13427, aan wie u tevens - f binnen 10 dagen-uw sollicitatie kunt richten. j Koningin Wilhelminaschool d Christelijke scholengemeenschap voor 4 MAVO/LTO Sniepweg 57, 2742 AT Waddinxveen WOENSDAG 29 JANL'Akl 19S6 JJ KLAAR TERWIJL V WACHT!! z 1 r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 'b Adres Plaats L I letter per hokje. Cijfers, leestekens en woordtussenruimten tellen voor I letter. Hoofdletters twee hokjes per letter. Gevraagd: Hulp in de huis houding voor I a 2 midda gen per week. Mevr. Boe- re,tel. 01828-14437. Te koop: Stencilmachine, merk Roneo Vickens. Prijs t.e.a.b. F. Heerlien, Ring- vaartsingel 22, Tel. 01828- 18130, Waddinxveen. Te koop: Copieermachine 3M (droogsysteem). Tel. 01828-12090, na 19.00 uur. Sensationele opruiming in B-keus meubelen! Noord- kade 92a, Waddinxveen. Na een daling van het aantal reizigers in 1983, als gevolg van de toepassing van het tarievenplan en het optreden van stakings- en stiptheidsacties, in in 1985 het niveau van het topjaar 1982oversch reden. Ook voor 1986 verwacht West nederland een voortzetting van de groei van het aantal te vervoeren reizigers, en wel met circa 3%. De laatste jaren verandert het reiziger- spatroon, het vervoer op een gemiddel de werkdag neemt tijdens de spitsuren toe en tijdens de daluren af; het vervoer over het gehele jaar bezien neemt toe in de winter en neemt af in de zomer. Iers. Het reclame- en relationsbureau Data Gold BV in Moordrecht heeft met -,w&, Overtoom 35, Waddinxveen Het adres voor alle soorten glas Nijhofs Glashandel b.v. Tel. 01828-12864. Ook grote oplagen en op eigen briefpapier. Wij verzorgen het snel en correct V Noordelijke Dwarsweg 80 - Telefoon 01802-1463 Zevenhuizen Z.H. Kerkweg-oost 177, Tel. 01828-12012 ,1 3 2 EEN TYP-DIPLOMA ALTIJD HANDIG - per maand: b.v. 6 mnd. 340,- - SPOEDCURSUS 3-4 mnd. 30 lessen ƒ425,- incl. huurmachine Nu ook ’s-morgens. Steno Typ-school Tesselschadelaan 15-13 Tel.: 01828 - 13038 Waddinxveen Ook STENO en TALEN: Ned., Fr., D., Eng., Spaans. WADDINXVEEN - ’’Ruim baan in Waddinxveen” is één van de pagina’s in een nieuwe brochure over bedrijfsterreinen in Midden Elolland, ”de witte plek in het groene hart”. De kleurige uitgave is een product van de Stichting Midden-Holland Promotie, waarin deelnemen de Kamer van Koophandel en Fabrieken en het Intergemeentelijke Samenwerkingsorg aan. Video West maakt van on betaalbare herinneringen een betaalbare video-re portage. Tel. 01828-16331 01829-4189. '|<-Z G*1 MUNTEN Wie is geïnteresseerd in het ruilen van buitenlandse munten. Br. onder nr. 579 bur. v.d. blad. Hoofdpijn over een ziekte kostenverzekering? Goede informatie, kundig en ge heel vrijblijvend. Verzeke ring, hypotheken en finan cieringen. Assurantiekan toor Joop van Uunen, Neptunuspad 13, 2741 TG Waddinxveen, Tel. 01828- 16167. Te koop: Openhaard hout. Bij afname van 5 zakken 1 zak gratis. Vrijdags van 13.00-16.00 uur, zaterdags van 09.00-12.00 uur. Hout handel Houtex, W. de Zwijgerlaan 1, Waddinx veen. Er reizen dus steeds meer mensen met de bus, zij doen dit alleen korter dan voorheen. Waarschijnlijk is dit mede een gevolg van het tarievenplan; zodra het weer dit toelaat stapt men weer op de fiets omdat de buskosten toch een aanslag op het budget betekenen. Om het stijgend aantal reizigers op te van gen zal Westnederland meer bussen en chauffeurs moeten inzetten. Plaatsingsdatum(S) Naam Judo voor jeugd en seni oren. In Waddinxveen: gymzaal A. van Burenstr. In Hazerswoude: Gymzaal Michaelschool. In Bos koop: sportzaal Torenpad. Judo - Jiu Jitsu - Taekwon do - Body Building - Bok sen - Figuutvorming voor dames - Zonnebank - Sau na - Beat-, Jazz- en Klas siek Ballet. Inl. L. Mar chant, Boskoop 01727- 4025/3500. WADDINXVEEN - Het aantal door Westnederland vervoerde reizigers in 1985 bedraagt ruim 46 miljoen. Ten opzichte van 1984 is dit aantal met 3% toegenomen. Nog niet eerder werden zoveel reizigers vervoerd, aldus een mededeling van dit bedrijf. Videotheek Zuidkade 56, veen. tel. 01828-13671. Uitsluitend legale Video films. VHS - Betamax - VCC. Geopend: ma.- di.- wo.- do.- vr.: van 13.00- 21.00 uur; zat.: van 09.00- 17.00 uur. o o o o Een AUTOVERZEKE RING is niet duur. Vraagt toch eens wat u moet beta len bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelmi- nasingel 83, tel. 01828- 12539. No claim kortingen nemen wij mee over. Carpooler gezocht voor af wisselend meerijden en mee laten rijden van en naar Rijswijk - Plaspoel- polder. Tel. 01828-19456. 1,1 JJ Kennismaking, samenwo nen, huwelijk, alle relaties. Vraag brochure! Tel. 04160-40483. de Waal, Waddinx- Jongeman, 24 jaar, zoekt kennismaking met jonge vrouw van 18 t/m 25 jaar. Mijn hobby’s zijn: dansen, gezelligheid en lezen. Als je bent geïnteresseerd schrijf dan onder nr. 578 bur. v.d. blad. Voetverzorgings centrum V. D. HAVEN Groensvoorde 74 Waddinxveen Tel. 01828-12887 Behandeling volgens afspraak, eventueel bij u thuis. Meubelkoopjeshal Wad dinxveen Biedt aan: Grote partij 2-zits slaapbankjes nu vanaf 250,-, méér dan 40 2-zits bankjes in alle soorten, stijlen en vormen. Nu v.a. 298,-. Grote partij eiken kasten voor zéér spe ciale prijzen! Noordkade 92a. Voor onze steeds groeien de relatiekring met spoed te koop gevraagd WONIN GEN in diverse prijsklas sen. De Pater makelaardij b.v., Waddinxveen, tel. 01828-13581. Woonruimte gezocht met kost en inwoning voor jon geman van 20 jr., liefst te W’veen. Tel. 070-200782. INFORM*"*! i VRAAG ppp lID- 1 II GIRO 625.00° Kabouters kosten 1,60 incl. btw. per gezette n regel bij een minimum van vier regels, inclusief één regel vet gezet. Iedere vette regel extra: 2,-. Plaatsingen uitsluitend a contant. Con- I tractprijs op aanvraag. Brieven onder nummer 2,25 extra. Bewijsnummers 2,- extra. Kabouters opgeven bij de bureaus van dit bladB - Afd. Boskoop: Galerij 7 (voor dinsdag 11.00 uur) - Afd. Waddinxveen: Oranjelaan 9 (voor dinsdag 15.00 uur) Waddinxveen richt in de brochure de aandacht op het gloednieuwe bedrijf sterrein Coenecoop, waar Axis-Aan- de folder weer een goed en herkenbaar product afgeleverd”, aldus de heer Ban- dell. In de brochure staat dat de helft van Hollands koopkracht in een cirkel van 30 kilometer om Midden-Holland heen ligt. Onderzoek heeft uitgewezen dat Midden-Holland op dit moment één van de twee meest interessante vesti- gingsgebieden van heel Nederland is. Daar zijn goede redenen voor. Bijvoor beeld de ligging, de bereikbaarheid, het woon- en leefklimaat, het aanbod van bedrijfsterreinen en de bedrijfsvriende- lijke houding van de plaatselijke over heden. De unieke ligging is al eerder ter sprake gekomen. Midden-Holland is een relatieve ’’leegte” in bet centrum van één van de dichtst bevolkte gebie den ter wereld: de Randstad. De onder nemer in Midden-Holland verkeert dan ook in een wonderlijke positie. Op een half uur rijden van de vier groot ste binnensteden kan hijzelf beschikken over alle parkeer-, los-en laadmogelijk heden, die bij de meeste van zijn afne mers en leveranciers zo schaars zij nDe meeste van zijn afnemers en leveran ciers bevinden zich namelijk in de over- volle stedengordel. Of iets ander gefor muleerd: meer dan 50% van de koop kracht in Nederland is geconcentreerd in de Randstad. Dit benadrukt nog eens de strategische ligging van Midden-Hol land. KOEL- EN DIEPVRIE ZERS serie 1986, o.a. Es- ta, Marijnen, Zanussi, Lin de, A.E.G. Ook weer vol op 2e keus tegen lage prij zen. Diepvriezers 5 jaar ga rantie en 5 jaar inhouds- verzekering. Keuze uit 200 a 300 stuks van 50 tot 600 li ter. J, Spruit, Dorpsstraat 53, Bleiswijk, tel. 01892- 12563, b.g.g. 16054. drijvingen BV uit Moerkapelle zich als eerste bedrijf gaat vestigen. Coenecoop omvat 23 hectare met de prijs van f. 135,- vierkante meter. Verder is er aan de Maarten Schoutenstraat nog onge veer 6.000 vierkante meter bedrijfster rein beschikbaar, tegen dezelfde prijs. Bij de presentatie van de nieuwe bro chure zei Midden-Holland-voorzitter en Moordrechts burgemeester drs. R.J.G. Bandeil dat de Waddinxveense wethouder P.F.J. van Schie (CDA) er in zijn functie als Midden-Hollands por tefeuillehouder economische zaken en ruimtelijke ordening hard heeft moeten trekken om het jawoord van de ge meenten te krijgen voor een financiële bijdrage om de brochure mogelijk te maken. Het drukwerkje over de vestigingsmo- gelijkheden voor bedrijven in Midden- Holland kent dan ook een lange periode van voorbereiding. Ambtelijk is er veel werk verzet, maar het resultaat mag er dan ook zijn. ’’Hulde aan de samenstel- WADDINXVEEN - Keurslagerij C. Koot in het winkelcentrum Groens voorde is door, het Instituut voor Ambachtelijke Slagersprodukten I.A.S. onderscheiden. Slager Koot kreeg zijn onderschei ding voor achterham. Hij kreeg daar voor zilver. LEEF VANDAAG en BETAAL MAAR LA TER: Dooreen persoonlij ke lening te sluiten krijgt u contant geld in handen. Voor het kopen van uw droomwens, zoals een auto, bromfiets, meubelen etc. Vraagt inl. bij Ass. kantoor D. Verwey, Kon. Wilhelminasingel 83, W’veen, tel. 01828-12539. Een handicap betekent: extra afgekeurd. Daarom vragen wij méér kansen op sociaal contact, werk, studie, vorming, k wonen, vervoer, recreatie, enz. J Tel. 01828-18744 Gezocht: verzorgster voor onze dochter (5 mnd.) voor 4 a 5 middagen per week. Ervaring met (eigen) kin deren, strekt tot aanbeve ling. W. Luining, Tel. 01828-18194, bellen na 19.30 uur. Sport voor het hele gezin: JEUGDJUDO v.a. 4 jaar; JUDO jr./sr.; JU1-JITSU jr./sr.; TAEKWON-DO jr./sr.; AEROBIC DAN CING. Inl. Sportschool Den Edel, tèl. 01828- 13659.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 10