reparatie. MITSUBISHI DEALERTEAM HOLMND Rabobank O I Schade aan uw auto vereist deskundige ’’Meedoen aan rally verandert je wel” fjf 9 n tn Weekblad voor In totaal twintig etappes Waddinxveen was bij finish in Dakar h Steun Weekblad voor Waddinxveen 1' w. van splunter transporten b.v. special airport deliveries Goede humeur Etappes A A. Boonstoppel jr. BV I I I a. van noort zn. b.v. TRANSPORTEN van noort - poldervaart b.v. FOCWA, - GLASBEEK <enmerk voor vakwerk St-' 94 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 29 JANUARI 1986 (Vervolg van de vorige tekstpagina) 59 seconden na nummer één. seconden na nummer één. 'S 5e etappe naar In Salah (Algerije): 140e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 4 uur, 15 minuten en 51 seconden na nummer één. 6e etappe naar Tamanrasset (Algerije): 113e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 5 uur. 27 minuten en 28 seconden na nummer één. 7e etappe in de buurt van Tamanrasset (Algerije): 89e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 6 uur, 51 minuten en 29 seconden na nummer één. 10e etappe naar Agadem (Niger): 61e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 18 uur, 1 minuut en 21 seconden na nummer één. 20e etappe naar Dakar (Senegal): 42e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op 52 uur, 37 minuten en 54 secon den na de winnaar. ’’Meedoen aan Parijs-Dakar verandert je overigens wel", ervaart Mieke Tijs- terman. ”Je gaat meer relativeren en je waardeert de dingen veel beter. Dat je ontberingen hebt doorstaan geeft je ook de nodige voldoening”. 12e etappe naar Niamey (Niger): 57e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 20 uur, 50 minuten en 38 seconden na nummer één. 14e etappe naar Bamako (Mali): 64e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 33 uur, 3 minuten en 37 seconden na nummer één. 15e etappe naar Labbe (Guinee): 60e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 47 uur, 52 minuten en 41 seconden na nummer één. 16e etappe naar Kayes (Mali): 52e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 50 uur, 51 minuten en 31 seconden na nummer één. 17e etappe naar Kiffa (Mauretanië): 52e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 51 uur, 20 minuten en 30 seconden na nummer één. 18e etappe naar St. Louis (Senegal): 43e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 52 uur, 10 minuten en 10 seconden na nummer één. 19e etappe naar Sali Portudal (Sene gal): 43e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 52 uur, 29 minuten en 8 seconden na nummer één. De 8e Parijs-Dakar-rally door Noord en West-Afrika omvatte 20 etappes. Ie etappe, proloog in Cergy (Frank rijk): 27e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 1 minuut en 18 secon den na nummer één. 3e etappe naar Ghardaia (Algerije): 25e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 1 minuten en 18 secon den na nummer één. 13e etappe naar Gourma Rharous (Ma li): 67e plaats voor Kees en Mieke Tijster- man op in totaal 33 uur, 3 minuten en 37 seconden na nummer één. WADDINXVEEN - Het Week blad voor Waddinxveen is in de ge legenheid geweest de Finish van de 8e rally Parijs-Dakar, vorige week woensdag in de Senegalese hoofd stad, volledig bij te wonen. Boven dien konden drie dagen worden doorgebracht in hetzelfde Meri- dien/Diarama-hotel aan de Atlan tische Oceaan, waar ook Kees en Mieke Tijsterman verbleven. De Waddinxveense journalist Bert Woudenberg was met foto-appara- tuur van Sjaak Noteboom op het strand bij Dakar - zo'n 25 kilometer van het centrum - aanwezig toen daar Kees en Mieke Tijsterman in hun Mitsubishi Pajero aankwa men. Direct na het passeren van de finish-Iijn sprak hij al met de twee aan de Tweede Bloksweg wonende Waddinxveners. VERHUIZINGEN I 2e etappe naar Sète (Zuid Frankrijk): 25e plaats voor Kees en Mieke Tijster man op in totaal 1 minuut en 18 secon den na nummer één b'FOCWA Een onderonsje tussen Kees en Mieke Tijsterman. Ze zijn dan nog maar enkele minuten gearriveerd op het strand B. Ii ’’Maar verschrikkelijk gevaarlijk is die zandvlakte wel. En onberekenbaar ook. We kwamen op plaatsen terecht waar nog niet eerder mensen zijn ge weest. De verschrikkelijke zandstor men en zandduinen die we halverwege hebben meegemaakt brachten ons dan ook wel even uit ons evenwicht. Op zul ke momenten vraag je je wel af waar je eigenlijk mee bezig bent. "Tijdens één van de etappes in de woes tijn hebben we 15,5 uur gedaan over 700 kilometer”, vult Kees Tijsterman zijn vrouw aan. ”Dat is een slechte zaak. Toen heb ik ook gezegd: Ik doe het nooit meer, maar daar ben ik alweer gauw van terug gekomen. En Mieke trouwens ook". 11e etappe naar Zinder (Niger): 61e plaats voor Kees en Mieke Tijster man op in totaal 19 uur, 54 minuten en Het Waddinxveense echtpaar heeft in de stoere rallykaravaan opnieuw aller- wege bewondering geoogst. Hun inzet, doorzettingsvermogen en goede hu meur dwongen respect af. In het zware rallyleven lieten ze niets aan het toeval over. Drie weken lang was het dagelijks rijden, sleutelen en dan pas slapen. Fa- brieksteams hebben het wat dit betreft een stuk gemakkelijker. ”Ook al zouden we in een fabrieksteam zitten, ik weet zeker dat Kees het sleute len niet kan laten”, denkt Mieke Tijs terman. Ze roemt de inzet en de stuur manskunst van haar manmet wie ze tij dens de rally tien jaar was getrouwd. Op zijn beurt is Kees heel erg ingenomen met de inbreng van zijn kordate en doortastende vrouw, die tijdens de rally ook drie keer zelf heeft gereden. ”Ze is een echte kameraad in dit werk”, zegt hij in het centrum van Dakar de arm om haar schouder heenslaand. In Dakar hebben Kees en Mieke Tijs- 1 meer getreurd, want de twee waren terman overigens minder rust gehad dan gedacht. Van lang uitslapen, zon nen en zwemmen kwam maar weinig. Eerst moest de auto worden inge scheept - en daar wilde het paar persé zelf bij zijn, want er zijn in Dakar veel "souvenirjagers” - en daarna werd er lekker gegeten in het huis van eerste ambassadesecretaris drs. B.W. van Gorkom. Bovendien waren Kees en Mieke Tijsterman bij de anderhalf uur in beslag nemende officiële prijsuitrei king in het congresgebouw van het Zeg Kees, mag ik terugrijden?”, stond er boven een bijna paginagrote ad vertentie in de landelijke dagbladpers over Kees en Mieke Tijsterman, die met hun Mitsubishi Pajero "als enige Nederlandse autocoereurs” de woes- tijnrally Parijs-Dakar uitreden. "Een ongelooflijke prestatie”. WADDINXVEEN - In het eindklasse ment (auto’s en vrachtwagens) van de 8e rally Parijs-Dakar zijn Kees en Mie ke Tijsterman in hun Mitsubishi Pajero een welverdiende 42e plaats ten deel ge vallen toen zij vorige week woensdag in Dakar (Senegal) aankwamen, na op Nieuwjaarsdag uit een voorstad van Pa rijs vertrokken te zijn. Bovendien pres teerden de Tijstermannen zer goed in het Marathonklassement (standaard wagens). De Marathonklasse werd ge wonnen door de Fransen Belveze/Gi- raud met een benzineversie van de Mit subishi Pajero. Kees en Mieke legden beslag op de 5e plaats, terwijl ze 3e in de dieselklasse werden. Bovendien bleek dat ze de beste mixed-equipe in de 14.000 km lange monsterrally werden. Een fantastische resultaat voor het Mit subishi Dealerteam Holland, dat zich als eenling, zonder serviceploegen, te midden van professionele fabriekste- ams staande wist te houden. Kees Tijsterman maakt contact met een Senegalees, die vertelt in Rotter dam gewerkt te hebben. Uit dankbaarheid voor die tijd daar krijgt de Wad- dinxvener voor zijn vrouw een zelfgemaakt sieraad. Óm de maag van de in- De trip van het Weekblad voor Waddinxveen is mogelijk gemaakt door een initiatief van de krant en dank zij financiële bijdragen van de Waddinxveense Mitsubishi-dealer A. Boonstoppel jr. BV van de Noordkade, het transportbedrijf A. van Noort Zn. BV aan de Tuinbouwweg, de Rabobank Wad dinxveen (afdeling reizen), Mitsu- bishi-importeur Hart, Nibbrig Greeve in Sassenheim en de Wad dinxveense zakenman Peter van Duijn, directeur van W. van Splun ter Transporten BV op Schiphol. De Mitsubishi Pajero, waarin Kees en Mieke Tijsterman in totaal zo’n vier weken mee op pad zijn ge weest, is een standaardwagen, dus zo te koop bij A. Boonstoppel BV aan de Noordkade. Dat was ook het, bijzondere van de sponsoring van het Waddinxveense tweetal door het Mitsubishi Dealerteam Holland. De Waddinxveense bedrijven zien in de geleverde prestatie door mens en voertuig een onderstreping van wat inzet, doorzettingsvermogen en kennis vermag. Om daarvan verslag te doen werd ondersteuning gegeven aan het journalistieke ini tiatief om de Finish in Dakar mee te maken. Bovendien gaven daartoe de prestaties van de twee ook alle aanleiding. LIL—t - 8e etappe naar Agadez (Niger): 70e plaats voor Kees en Mieke Tijster man op in totaal 11 uur, 17 minuten en 7 seconden na nummer één. drukke Dakar. Bij het noemen van hun prestaties juichte de zaal hen daar ent housiast toe. ”Dat is natuurlijk wel leuk, maar het doet toch zeer dat ik tweemaal tien uur straftijd heb opgelopen, omdat we te laat binnenkwamen”, aldus Kees Tijs terman. Maar daarover werd niet lang na drie dagen Dakar blij weer naar huis te kunnen. "Bij elkaar zijn we vier weken van huis geweest, dus zo kan het wel weer”, gaf Kees Tijsterman op de dag van het ver trek te kennen. In de straten van Dakar had hij zojuist nog even gauw een staal tje van zijn stuurmanskunst ten beste gegeven. Het verlangen naar huis had het eind vorige week duidelijk van het rallyavontuur gewonnen. Maar de prak tijk leert dat dit maar van korte duur zal zijn. 9e etappe naar Dirkou (Niger): 70e plaats voor Kees en Mieke Tijster man op in totaal 16 uur en 19 seconden na nummer één. 4e etappe naar El Golea (Algerije): 193e plaats voor Kees en Mieke Tijster man op in totaal 2 uur, 35 minuten en 37 V SsfW j"—V3fl| - - en langste rally in Noord- en West-Afrika. Kees Tijsterman heeft zijn Mitsubishi Pajero in een container laten zetten voor verscheping naar Nederland. van Dakar, zo’n 25 kilometer van^het centrum. Vaxhet ecToaar Keas er Wöe 1 aiFgrjsOafef e‘ w 3:: A$- rfcs-ias te $£CÜ kin M ars® wecs&iddêg Kaes er ve? »tg n hel Hasainent ?*•.•”:-£ jAk MITSUBISHI fjstem ï-w' ah ce P-ist?. Grfc-k.teex’ IXGSIAAJXPERFSdE rETMnSLBSHIÏXALERIEAM HOüJWViOTKEESENME^ Voor de camera van de NOS vertellen kees en Mieke Tijsterman over hun belevenissen tijdens ’s werelds zwaarste Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk. Autoschade reparatiebedrijf Noordkade 24 2741 EV Waddinxveen Tel. 01828-12.588 De aankomst van de winnende Porches op het strand van Dakar. Alle aandacht is op deze voertuigen gericht. Zij wonnen een verschrikkelijk zwa re rally. Dat Parijs-Dakar kan worden als een spel met de dood - elk jaar vallen er do den en gewonden - bestrijden Kees en Mieke Tijsterman. ”Je kunt de rally toch niet de schuld geven van de dode lijke ongevallen die zijn gebeurd? Je bent er zelf bijWat wel moet gebeuren is dat de etappes korter wordenDe ver moeidheid heeft dan veel minder kans toe te slaan. Anders wordt het een echte uitputtingsslag en verdwijnt alle gezel ligheid”, vinden Kees en Mieke Tijster man. ’’Maar als je oplettend blijft en geen onverantwoorde risico’s neemt kom je verder. Wij hebben heus geen spel met de dood gespeeld. Onze door Mitsubishi gegeven opdracht was ge zond en heel in Dakar aan te komen. En die opdracht hebben we met alle beper kingen die het rijden in een standaard terreinwagen geeft, uitgevoerd x AUTOMOBIELBEDRIJF Noordkade 18 - Waddinxveen - Tel. 01828-19285 lUlIj I 14^.7- 7'

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 11