Succes voor TWEEDE LUSTRUM beide WSV-teams DE GOUWE VIS Waddinxveense sportspetters Klaas de Redelijkheid schaatste clubrecord Sprokkelcross De Gouwe naar Instuifconcert muziekschool Verlies Korbis met slagwerk WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Zaterdag het Trefpunt- damtournooi Woerdenaar wint 8e 19e plaats in F-zwemcompetitie Florida sluit seizoen af met winst: 5-3 Sjoelers le en 2e in Aalsmeer Opbrengst kaartavond EBEN HAEZERSCHOOL 3-VOUDIG KAMPIOEN Volleybalsters gaan kop missen Twee eerste plaatsen voor Waddinxveense schutters Bedroefend slecht spel Flyers-Heren Zo blij als een vis bij aquariumvereniging 1 Poulewinnaars Onderlinge Antilope Galapagos Onderlinge De Wieden I i 5 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 29 JANUARI 1986 i i Waddinxveen bezette in de C-klasse de eerste plaats. In de D-klasse wist de plaatselijke club beslag te leggen op zo wel de eerste als de tweede plaats. Dammes Bunnik haalde in Den Haag zowel op de 500 als op de 1.000 meter Martine Broekman (derde bij meisjes D 1300 meter), Mariska Boom (2e bij meisjes B 2600 meter), Mariska Valk (le bij meisjes C 1300 meter), Mark Hil berts (le bij jongens D 1300 meter) en Robert Smaal (2e bij jongens D 1300 meter). In totaal waren 14 leden van Antilope bij de sprokkelcross vertegen woordigd. terwijl Greet den Haan de eerste plaats op de schoolslag dames voor zich opeis te. Tevens werden er 9 persoonlijke re cords verbeterd en 4 B-limieten be haald. Na de 4e en tevens laatste wedstrijd op 20 april zal blijken of de felbegeerde promotie, waaraan heihard is gewerkt, een feit zal zijn. Broer vestigde een PR op de 500 m. 49.0 sec.(1000 m. 1.46.3 sec). Een aantal schaatsers reed op deze avond voor het eerst een 500 en 100Q meter. Vooral de tijden van Jaap Vuyk waren opmerkelijk voor een debutant: In de competitie voor de Rotterdamse Schaakbond is de afgelopen week bijzonder gunstig geweest voor de beide teams van de Waddinxveense Schaak Vereniging WSV. 53.1 op de 500 m. en 1.50.4 sec. op de 1000 m. Henk Vink reed 56.1 en 1.58,6 sec. en Jan Benschop 59.9 en 2.05.6 sec. op de 500 en 1000 m. Erik Jan Broer kwam op de 500 ten val en reed 1.58.9 op de 1000 Eben Haëzerschool: Rosemarie Paauw, Arnold Schultink, Sandra Veldhuis, Al exander van Ofwegen, Sandra van Ho ven, Arno Gozen, Robert Jan Rooker, Anita v.d Knijf, Norman van Gent, Roosje v.d. Knaap, Kitty Gorissen, Dennis van Grieken. St. Paulusschool: Arnold Staarthof, Daan Meskers, Maureen Verwey, Ro bert Vermeulen. De Sav. Lohmanschool: Michael Wes- terink, Arjan Bennik. St. Jozefschool: Richard van Vliet, Joeri Kraaijstein. Leon van Gelderschool: Eke Westra, Esmeralda van Veen. Bethelschool: aul de Bruin. Mgr. Bekkersschool: Sidney Overgauw. Ger. Basisschool: Maurits Assink. m. De clubkampioenschappen van de ijs club Nooit Gedacht worden zondag 22 februari om 20.30 uur verreden op De Uithof in Den Haag. Toeschouwers zijn daarbij welkom. Komende zaterdag zal de uitgestelde derde cross van de KNAU-crosscompe- titie van de afdeling Gouda in het Gou- webos gelopen worden. Het aantal deelnemers zal daar aanzienlijk hoger liggen dan bij de sprokkelcross. In Gou da liepen bij de 2e cross indertijd een kleine 600 atleten. In Waddinxveen worden ruim 500 deelnemers verwacht. De KNVB meldt dat voetballer L.M. Moling van Waddinxveen is overgesch reven naar Armando Sport. WADDINXVEEN - Zaterdagmiddag om half drie wordt in de Streekmuziek- school Waddinxveen aan de Zuidkade het tweede instuifconcert gehouden. De toegangsprijs bedraagt twee gulden, kinderen één gulden. De koffie en limo nade is gratis. Frans Leerdam en John May zullen ge zamenlijk een slagwerkuur verzorgen. Iedereen die op de Kerstuitvoering was herinnert zich het spectaculaire optre den van muziekschoolleerlingen en do cent Frans Leerdam met een Amadin- da. de Redelijkheid die over de kilometer 1.31.7 seconden deed. De 500 meter reed hij in 44.8 seconden. i WADDINXVEEN - De in de kantine van WSE-voetbal gehouden klaverjas- avond van de Stichting Vrienden van de Blinden uit Gouda en omstreken heeft f. 1.195.05 opgebracht. een persoonlijk record (PR) met resp. 52.2 en 1.42.1 sec. Klaas de Knikker (500 m. 49.0 sec) en Bertus Steenbergen (500 m.50.8 sec) verbeterden hun tijden op de 1.000 meter met resp. de volgende tijden: 1.40.6 en 1.41.6 sec. Willem WADDINXVEEN - Komende zater dag houdt de Waddinxveense dam-ver- eniging Excelsior voor de 33e keer Het Trefpunt-damtournooi, de jaarlijkse damdag. Er kan worden gespeeld in de hoofd klasse, le, 2e en 3e klasse en bij vol doende deelname een jeugdklasse. In poules van 4 dammers wordt gespeeld van 10-12 uur, 13-15 uur en 15.30-17.30 uur in Het Trefpunt aan de Stations straat. De kosten zijn voor senioren f5,-; jeugd t/m 15 jaarf 2.50; 65+ f 3.50. De organi satie en arbitrage is in handen van Jan Both, Jan de Heer en Cor Stolker. WADDINXVEEN - In een slechte wedstrijd heeft het eerste volleybalteam dames van Be Fair met 3-1 verloren van Sliedrecht Sport. De setstanden waren 10-15.10-15. 15-7 en 9-15. De volleybal sters schoten op het mentale vlak te kort. Er was spanning, wisselvallig spel en individuele fouten. De eerste twee plaatsen op de ranglijst zijn voor Be Fair bijna onbereikbaar geworden. Dit van oorsprong Oegandese muzie kinstrument zal zaterdag opnieuw te ho ren zijn. Slagwerk houdt niet op bij trommels, zodoende staan ef stukken voor vibrafoon en marimba op het pro gramma waarbij de ongekende moge lijkheden van het slagwerk als melodie- instrument tot hun recht komen. En na tuurlijk ook trommels (o.m. in Drum ming van Steve Reich). WADDINXVEEN - Vrijdagavond vierde de Waddinxveense aquariutn- vereniging De Gouwe Vis in Partyhome aan de Passage het tweede lu strum. Dat gebeurde tijdens een extra verenigingsavond met als twee bij zondere sprekers P. Steltman en F. de Graaf, beiden bekend van het NCRV-televisieprogramma "Ja, natuurlijk". Geen enkele vereniging is het gelukt beiden op één avond te krijgen. van Dijk, beiden al lid vanaf de geboor te van de vereniging, kregen een Gou den Vin opgespeld door districtsafge- vaardigde de heer Van Leest. De voor zitter zette de heer Van Strien in het zonnetje en ook de heer E. Innemee werd niet vergeten. WADDINXVEEN - Op de zaterdag in Het Trefpunt gehouden laatste schooldamdag van de damvereniging Excelsior en de Vereniging voor Openbaar Onderwijs wist de hervormde Eben Haëzerschool van de Jan Dorrekenskadé-Oost voor de derde maal aan het langste eind te trekken. Zoals bij de meeste jubileumfeesten werden ook hier enkele leden voor het voetlicht gehaald en geprezen. Voorzit ter P. Kortlever en vice-voorzitter J. A. van Velde van de voetbalvereniging Waddinxveen was uitgesloten voor 6 wedstrijden, terwijl hij tevens het recht was ontzegd om als aanvoerder te fun geren tot en met 10 november 1986. Door de commissie van beroep van de KNVB is de straf gewijzigd in uitsluiting voor 3 wedstrijden, maar hij blijft voor dezelfde periode het recht ontnomen om als aanvoerder te fungeren. Van de 13 gespeelde wedstrijden in de 22e ronde van Excelsiors onderlinge damcompetitie eindigden 7 onbeslist. Piet Swart won wat fortuinlijk van Ruud van Dijk. Laatstgenoemde stond beslist niet slechter dan de voorzitter, doch laatstgenoemde strafte een foutzet van Ruud meteen af. Daar diverse volgers punten verspeelden weet Piet Swart zich met zijn hoog moyenne nu reeds ze ker van een finaleplaats. De beide volgers Adriaan Blom en Kees Kramp kwamen een puntendeling over een. Fred<Zaadhof komt steeds meer opzetten, getuige nu zijn winst op Piet van Gils. Gerrit van der Zijden werd in zijn zegereeks van de laatste tijd een halt toegeroepen. Knap spel van Janne- ke Terpstra bracht haar een verdiend punt. Jan de Heer klopte Klaas Huizin ga en begint zich daarmee weer wat ho gerop de ranglijst te werken. Knap kan de winst van Gerrit Heeren op nestor Kees Blonk genoemd wor den. Bij het ingaan van het eindspel stond Gerrit een stuk voor en hij bouw de dat voordeel uit naar winst. Zaterdagavond houdt de voetbalvereni ging Waddinxveen in haar kantine aan de Sniepweg een disco-avond met me dewerking van Tineke’s Drive Inn Dis co Show. Begonnen wordt om half ne gen. De toegangsprijs is vijf gulden. Op zaterdagavond is er weer een bingo- avond, die om acht uur begint. WADDINXVEEN - Waddinxveense sjoelers hebben vrijdagavond in Aals meer meegedaan aan sjoelwedstrijden. Aan dit tournooi namen 53 koppels van drie personen deel. In de A-klasse eindigden als eersten Jan Kersbergen, Peter Sliedrecht en Kees Kuijpers en in de B-klasse eindigden als tweede Hank van Beek, Floor van Abs- hoven en Joop Breedijk. De sjoelers, die vanavond (woensdag 29 januari) aan de Alberdingk Thijmlaan weer hun maandelijkse sjoelavond heb ben, speelden eerder deze maand voor de eigen onderlinge competitie. De win naars waren Jan Kersbergen (klasse A), Rob Kuijpers (klasse B). J. Breedijk sr. (klasse C) en M.C. Taktor (klasse D). WADDINXVEEN - Aan de zaterdag in het Gouwebos door de Waddinx veense sportclub Antilope gehouden achtste editie van de sprokkelcross heb ben 90 atleten en een kleine 100 recre anten meegedaan. De slechte weersom standigheden zijn duidelijk van invloed geweest op het tegenvallende aantal inschrijvingen. Het parcours was in het Gouwebos uit gezet en liep daar slingerend doorheen. De organisatie van Antilope had haar best gedaan om het voor de toch ook veel jeugdige deelnemertjes niet al te zwaar te maken door hier en daar het parcours aan te passen. Bij de heren was het vanaf de start dat Rien de Wilt van Clytoneus uit Woer den de kop nam en slechts 2 van de 6 te lopen ronden op de 10 kilometer het ge zelschap dulde van D. de Graaf van Pro Patria. Ronde na ronde bouwde Rien z’n voorsprong uit op De Graaf, die in de laatste 2 ronden nog werd ingehaald door K. de Munck van Ilion uit Zoeter- meer en Jan Jansen van De Bataven uit Leiden. Rien de Wilt finishte tenslotte als eerste in een goede tijd van 33 minuten en 35 seconden (21 seconden sneller dan Aart Stigter uit Alphen aan den Rijn, de win naar uit 1985), de Munck werd goede tweede in 33.55 terwijl Jan Jansen in 34.20 beslag legde op de derde plaats. Van de Antilopers die in de verschillen de klassementen één van de eerste plaatsen bezetten noemen we Mariska Smaal (le bij meisjes D 1300 meter), derslag de eerste plaats wist te behalen. WADDINXVEEN - De badminton club Florida heeft het seizoen dit week einde afgesloten met een gedegen 5-3- overwinning tegen BCH uit ’s Herto- genbosch. Team 2 won eveneens, ter wijl team 3 gelijk speelde. Na afloop van de wedstrijden werden de diverse teams in de bloemetjes gezet door het bestuur van Florida bij monde van A.P. van Nes en werd er onder het genot van een hapje en een drankje gezellig het seizoen afgesloten. Eerste heer Ronald Struys opende te gen BCH meteen 15-4,12-15 en 15-7ze ge. Eveneens winst voor Conny v.d. Hijden met 11-8 en 11-3. Daartegen over verloren Erik de Frankrijker en Herma Schwiebbe hun enkelpartijen, waarbij Erik strijdend in drie sets net ten onder ging. Tussenstand 2-2 derhal ve. Aangezien alleen de mix-partij van Herma en Martien Kuyf nog verloren ging konden de 2 winstpunten mee nar huis worden genomen. Team 2 was in hun thuiswedstrijd tegen Leyton 1 uit Leidschendam ook goed op dreef en schreef een 6-2 zege op de ere lijst bij. De beide heren Bert Wijnber gen en Dick van Teijlingen lieten het een beetje zitten in hun enkelpartij en verloren dan ook. Gelukkig konden de twee dames Ilona Groeneveld en Lies- beth van Bergeijk hun tegenstandsters wel de baas en trokken daarna de heren mee naar een duidelijke 6-2 zege. Team 3 eindigde met een 4-4 gelijkspel als Florida’s enige kampioen. Het 4e te am noteerde een 6-2 overwinning en te am 5 handhaafde zich in 2e klasse door een 4-4 gelijkspel (na een 4-0 achter stand na de enkelspelen). Team 6 be zorgde Mata Hari 1 uit Zoetermeer hun enige nederlaag met 5-3 en eindigde als 2e in de 4e klasse met promotie naar de 3e klasse. Team 8 won ook en wel met 6-2 en team 9 met 8-0 en verdiende hiermee promo tie naar de 4e klasse. Verlies voor de laagste teams 10 en 11 wat waarschijn lijk degradatie betekent. Het badmintonseizoen begint voor de gemengde competitie in september en eindigt eind januari. Nadien vindt nog plaats de dames- en herencompetitie voor aankomende spelers en speelsters en de jeugdcompetitie gaat dan volop van start. Tevens worden er regionale en nationale tournooien georganiseerd. Een seizoen bestaat uit 14 wedstrijden en die worden nagenoeg achter elkaar afgwerkt. Florida 1 speelt hierin in de 2e klasse landelijk wat hoger is als bijv. Be Fair om het eens met voetbal te vergelij ken. Tussen de ongeveer 180 deelnemers (leerlingen van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs) bleek het eerste te am van deze school als beste uit de bus te komen en legde met 5 punten voor sprong beslag op de le plaats. Het win nend schoolteam bestond uit Robert Jan Rooker, Roosje v.d. Knaap, Cora de Mos, Sandra Veldhuis en Arno Goozen. Goede klasseringen waren verder weg gelegd voor De St. Paulusschool, de Le on van Gelderschool en twee andere te ams van de Eben Haëzerschool. De prijsuitreiking geschiedde door wethou der drs. M. Kraaijestein, waarmee te vens een einde kwam aan de 3 door damvereniging Excelsior en de Vereni ging voor Openbaar Onderwijs in Het Trefpunt georganiseerde schooldamda- gen. Uitslag: 1. Eben Haëzerschool 1 (65 pnt), 2. St. Paulusschool (60 pnt), 3. Eben Haëzerschool 2 (60 pnt), 4. De Leon van Gelderschool (58 pnt) en 5. Eben Haëzerschool (56 pnt). Na floop van het schooldamtournooi werd door Excelsior een damdemon- stratie/instructie verzorgd en speelden twee Excelsiordammers simultaan te gen enkele tientallen scholieren. Totaal 7 scholieren verdienden hierbij een prij sje. Winst werd behaald door Alex van Ofwegen, Lianne Bos, Arthur van Pruissen, Lonneke Nieuwenhuyse en Inge Kruyt. Remises bereikten Janneke v.d. Knaap en Marco Oosterom. H. van de Bor, eveneens van de voet balvereniging Waddinxveen, was ge schorst tot 1 maart 1986. De commissie van beroep van de KNVB wijzigde de straf. Hij mag nu tot en met 31 januari 1986 niet meer voetballen. hele mooie veelzijdige begroeiing kan hebben. Men denkt gauw bij mooie bloemen aan goed eten geven, niets is minder waar. Dit bewijst de orchidee die in de voedselarme gronden van "De Wieden" voorkomt. Met dia-series werd bewezen dat wan neer de natuur in Nederland zijn gang zou gaan, heel Nederland zou verbos sen, De watergeulen in dit gebied wor den goed onderhouden om de verlan- ding tegen te gaan. Eerst groeien er massaal waterplanten, ertussen nestelt zich veenmos. er ontstaan drassige ei landen die drijven. Zodra meerdere eilanden tegen elkaar aan liggen kunnen el en wortelen en het verlandingsproces is kompleet. Dich terbij is dit te zien in doodlopende kre ken van de Nieuwkoopse Plassen. Hierna volgde de pauze met een verlo ting waarin prachtige prijzen waren te winnen. Vervolgens was het woord voor de heer F. de Graaf. In Nederland ont staat zonder ingrijpen het bos, zo begon hij. In de tropen grijpen geen mensen, maar de dieren in om totale verbossing te voorkomen. Bijv, in Afrika waar de dieren door te grazen de vlakten open houden (niet tot ieders plezier in Mali). Hij nam iedereen mee naar de Galapa- gos-eilanden. Een zeer bijzonder na tuurgebied. Darwin werd er door geïn spireerd tot het opzetten van zijn evolu tietheorie. Uit één stam vinken hebben zich daar op ieder ander eiland weer an der soorten ontwikkeld. Ieder vinkes- oort heeft daar op zijn eigen eiland een eigen "ecologische nis”. Een andere bijzonderheid die deze ei landengroep kenmerkt is de tamheid van de dieren. Mensen worden daar niet als vijanden gezien. Dit leverde aan doenlijke tafereeltjes op van leguanen die rustig op schoot zaten bij de heer de Graaf. De kusten zijn voorzien van mangrovebossen. Deze bomen staan in De uitwedstrijd van WSV 1 tegen Ca- pelle 2 was afgebroken bij een stand van 2 1/2-3 1/2 in het voordeel van WSV. Nadat E. Claassen zijn partij winnend had afgesloten in tweede zitting, gaf de tegenstander van A. Kardol zijn partij gewonnen en werd voor de partijen van P. van Deelen en W. v. Oort tot remise besloten. Daarmee heeft WSV de wed strijd (tegen nummer twee van de com- petitie-ranglijst) fraai met 3 1/2-6 1/2 gewonnen. Ook met het tweede team van WSV gaat het goed. Het won zijn uitwedstrijd tegen Dordrecht 5 met 3 - 5 en staat nu met 10 punten uit 5 wedstrijden aan de kop in zijn groep. Vooral invaller T. "Goor speelde een indrukwekkende par tij, waarmee hij zijn tegenstander in korte tijd” tot opgeven dwong. Winst was er verder voor L. Ellers en G. Bese- meren remise voor J. Muit, F. Ritter en A. Littooy verloren evenwel, zodat de stand 2 1/2-3 1/2 stond bij het afbreken. Zowel P. van Deelen als H. van Wou denberg stonden toen op winst, zodat de uitkomst van het onderhandelen van de teamleiders (1/2 punt voor de thuis club en 1 1/2 voor WSV) voor de Dord- tenaren nog geflatteerd was. In de onderlinge competitie van WSV heeft Wolfs zijn plaats aan de kop be houden door W. v. Oort te verslaan in de 18e rondeVan Deelen zit hem op de hielen, doordat Van Vuuren zijn afge broken partij tegen hem uit de 17e ron de opgaf. Hoewel Van Vuuren in de 18e ronde won van Kardol en Claasen remise te gen Van Deelen wist te behalen, heeft Van Vuuren toch iets terrein aan Van Deelen moeten prijsgeven. Van Wou denberg is sterk in opmars en heeft door winst op De Bock kans gezien in de top tien op te klimmen naar de 7e plaats. Ook Schroten, v.d. Hoek, Smitskamp, Torenbeek, Versluis en Van Sandijk verbeterden hun positie in de midden groep door te winnen van resp. Muit, J. v. Oort, J.P. Kleiweg, Goor, D. van Of feren en Littooy. Wat lager op de ran glijst speelden Retel Helmrich en Ponsi- oen gelijk en behaalden Alblas en Bos een zege op P. van Offeren en Van de Ree. Stand aan de kop na de 18e ronde: 1. Wolfs 1266, 2. Van Deelen 1254,3. Van Vuuren 1188, 4. Ellers 1049, 5. Bloem 1012. WADDINXVEEN - De vijf dagen ge duurd hebbende districts-kampioen- schappen luchtpistool in het clubhuis van de schuttersvereniging Waddinx veen aan de Alberdingk Thijmlaan zijn uitstekend verlopen. Er waren 116 deelnemers (waaronder 9 vrouwen), 22 deelnemende korpsen, 21 deelnemende verenigingen en er wer den 7.415 schoten afgevuurd op 4.800 kaarten. ”Een goede baan, prima verlichting en een goede organisatie”, complimen teerden de enthousiaste regio-schutters de organiserende schuttersvereniging, die de districtskampioenschappen hield van donderdag tot en met maandag. Van de regio-schutters behaalde de Waddinxvener Henk Groen met zijn tweede plaats de meest in het oog lopen de klassering. De schuttersvereniging WADDINXVEEN - Na de tweede wedstrijd in de F-competitie is de zwem ploeg van De Gouwe van de 27e naar de 19e plaats gestegen. Aan deze competitie, waaraan door 172 verenigingen wordt deelgenomen, zijn 4 wedstrijden verbonden. Om te kun nen promoveren is een plaats bij de eer ste 15 nodig. Onlangs werd in zwembad "De Does” te Leiderdorp de 3e wed strijd verzwommen. Ook hier werden voor De Gouwe weer mooie successen behaald door de 14-ja- rige Gillian van den Berg, die op de per soonlijke nummers school- vrij en vlin- Wegens bijzondere verdiensten voor de jubilerende aquariumvereniging kreeg A. van Strien de Zilveren Vin opgespeld. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De korfballers van Korbis gaan het wat beter doen. In het weekeinde werd met 7-9 van Uni cum verloren, maar er is toch een stij gende lijn merkbaar. Als het geluk nu ook nog een beetje meewerkt komen waarschijnlijk ook de overwinningen. Bij rust stond Korbis met 3-4 achter. De Waddinxveners kwamen nog tot 6-8 in de tweede helft, maar het verschil kon niet worden weggewerkt. Na het officiële gedeelte kreeg de P. Steltman het woord. Om een beetje in de natte sfeer te blijven koos hij het on derwerp van "De Wieden", een moe rassig natuurgebied in Noord-West Overijssel. Met prima dia’s legde hij uit dat ook voedselarme gebieden juist een zout water op steltwortels. De modder - is zuurstofarm waardoor de wortels met hun uiteinden omhoog staan om zuur stof op te nemen. Dit geeft een vreemd beeld, vooral als er een zeehond tussen ligt. Zeer karakteristiek zijn de cacteeën die daar boomhoog voorkomen. De heer de Graaf, een zeer makkelijke spreker, kon nog wel uren doorgaan. Eén plaatje levert voor hem gauw toen minuten in teressante gespreksstof op. WADDINXVEEN - Een serie records, waaronder een clubrecord, vielen de schaatsers van de ijsclub Nooit Gedacht ten deel, die zondagavond op de Haagse ijsbaan De Uithof de 500 en 1.000 meter reden. Het clubrecord was voor Klaas WADDINXVEEN - Vrijdagavond speelde het eerste herenteam van Fly- ers-basketbal tegen het Haagse Jum pers 1, waarvan met 67-81 werd verlo ren. Was het voor de Waddinxveners in de vorige ontmoeting met deze club al moeilijk gebleken goed te spelen, dit keer bleek het onmogelijk. Deze wed strijd was voor Flyers dan ook het abso lute dieptepunt van dit seizoen. Na een gelijk-opgaand eerste kwartier leek Flyers haar krachten al verbruikt te hebben. Goed, het zat in de aanval no gal tegenveel ballen draaiden net uit de ring maar de verdediging was gewoon onafdoende, even voor rust was Flyers op een zóne overgeschakeld en dat werd door de overal vandaan scorende Jum pers met open armen ontvangen. Zowat vanaf de middellijn gooiden enkele Jumpers de ballen over de toekijkende Flyers heen er in. Misser 1 verzilverde Jumpers nog in de aanvalsrebound. Flyers speelde de gehele wedstrijd meer tegen zichzelf dan tegen het absoluut niet zo sterke Jumpers. Jumpers was en bleef echter "on the jazz” en toen het 57-78 stond dachten de Waddinxveense supporters aan een ordinaire veegpar- tij. Toen kreeg echter de lol de over hand bij Jumpers zodat de schade voor Flyers met 67-81 nog wat ’’beperkt” bleef. Scores: Dirk Rijnsburger 18, Re ne Hazelaar 14, Klaas Bruins Slot 12, Rijk Meuleman 9 pnt. Na de afgelopen weken met 2 overwin ningen goed gepresteerd te hebben moesten de meisjes-junioren vrijdag te gen het sterke Rijnvalken spelen. Pas na rust moesten de Flyers de voorrang geven aan de Rijnsburgen. Eindstand: 30-51. Scores: Mirjam Akkerhuis 11, Carolien Rahms 9. Hoge teams- en individuele scores bij zowel jongens-kadetten 1 en jongens- adspiranten teams welke vaak oogstre lend basketbal laten zien. De kadetten vlogen met 151-33 over Grasshoppers heen. Scores: Walter Zwijnenburg 33. Robbert Kaufman 32, Mark van Es 30, Mike Heerkens 28 pnt. De adspiranten wisten Lokomotief te verslaan met 100- 36. Scores: Eric Zwaan 412, Rudo van Loo 37 pnt. Felicitaties voor de heer P. Kortlever (rechts) van De Gouwe Vis. Hij kreeg de Gouden Vin voor 10 jaar bestuurslidmaatschap. (Foto: Sjaak No- teboom). Tien jaar bestuurslidmaatschap vanJ. van Dijk (rechts) betekende het op spelden van de Gouden Vin. (Foto: Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 21