HALVE PRIJS SEIZOEN- GO 10 MARCHANT I OPRUIMING U»G' cu^Titer KORTING HET GOEDKOOPSTE ^benzinestation: TEL. 01828-12828 f WITTE 1 PHI.IZENHAL BIJ VAN DER LINDE STROOPWAFELS op- VAN DER LINDE BV Dorpstraat 38 - Waddinxveen - Tel. 01828-12373 Passage 21 - Waddinxveen - Tel. 01828-14132 Zijde 3-5 - Boskoop - Tel. 01727-2544 50°/ Vink Verzekeringen U ontvangt bij elke 5 liter benzine 1 zegelT^**^^ Als U de spaarkaart vol heeft (50 zegels) krijgt u bij' aankoop in onze levensmiddelenafdeling of slijterij: ZIEKTEKOSTEN VERZEKERING nu tegen O PREMIE ZONDER EIGEN RISICO Nü op de tóch al lage prijzen van n~oEfr ons benzinestation nóg eens: U^^^jQAOO C. A. ZWIJGERS Oranje-aanbiedingen Donderdag - Vrijdag - Zaterdag NU VEEL MODE EN SPORTKLEDING VOOR DE PAKKETVERVOER TAXICENTRALE WADDINXVEEN BIJ BAKKER KERVER DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG FIJNE BROSSE WAFEL NU 25 CENT VOORDEEL PER PAKJE (10 STUKS) ANJA SPORT - MODE PROFITEER NU NOG VAN DEZE GELEGENHEID ALLE WINTER DAMES- JAPONNEN - ROKKEN - DAMES BLOUSES NU VOOR HALVE PRIJS RESTANTEN KLEINMEUBELEN 40% KORTING DEKBEDDEN, SYNTHETISCH 1-persoons v.a. 55,50 VUREN LEDIKANT 90x200 NU 199,- PARTIJ GORDIJNSTOFFEN VOOR HALVE PRIJS 1905 Onze Weekendaanbieding 1986 j 1 Kg. Magere Runderlappen van 19.60NU VOOR 15,80 1 ^'5'3? PROVINCIE ZUID-HOLLAND TROUWAUTO’S ZIEKENVERVOER GROEPSVERVOER ROLSTOELVERVOER f' WOENSDAG 29 JANUARI 1986 O.A. SPIJKERBROEKEN, ALLE MATEN, v.a. 35,- 20 voor 2,50 GESPECIALISEERD IN: - -t PER LITER I1 7 TOPSLAGER H o 1*1- Adres Woonplaats Telefoon 500 Gram Magere 150 Gram Cornedbeef <1 <1 De gehele week: 150 Gram Gebraden Varkens- rollade WOENSDAG AANBIEDING ONS ALOM BEKENDE GEHAKT 500 GRAM MAGER RUNDERGEHAKT 500 GRAM HALF-OM-HALF GEHAKT SamenNU VOOR f8,90 TOPSLAGER VAN TILBURG HET IS VAN DE TOPSLAGER DUS GOED! Voor chemisch reinigen staan wij dagelijks voor u klaar. Spoedgevallen binnen 1 dag. WASSALON Tel. 01828-14094 Tevens in Boskoop Tel. 01727-4304 ZIJDE - BOSKOOP - TEL. 01727-4025 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER(STER) TYPIST(E) IEDERE WOENSDAG SLAGROOM TOMPOUCEN 1,35 PER STUK BAKKER KERVER Oranjegalerij 11, Waddinxveen, Tel. 01828-13118 REHORST BOUW DUURT TOT EN MET ZATERDAG 8 FEBRUARI ANTWOORDCOUPON Stuur mij documentatie over de No-Claim-polis Sturen naar aam Vink Verzekeringen Antwoordnummer 10206 2740 WB Waddinxveen Een postzegel plakken is niet nodig. •VvTtnnnhhmHnHHHnnHnnnhmnmR Overtoom 35 - 2741 MS Waddinxveen JABO ÜLPG-SERVICE HINDERWET Voorbeeld premie per maand (50% premie) Van 18 tot 40 jaar ƒ58,- Kinderentot 18 jaar29,- Vanaf 40 jaar ƒ70,- Kinderentot 18 jaar35,- VUL DE ANTWOORDCOUPON IN OF BEL VOOR INFORMATIE 01828-14996 Speklappen 4,68 rollade2,55 150 Gram Gebraden 150 Gram Gehakt 1,80 Cornedbeef 2,25 MAANDAGDINSDAGAANBIEDING J ►K GELDERSE SCHIJVEN 4 stuks 5,20 De 5e 6e GRATIS ◄34 43^ ◄34 V2 Kg. Rabarber (Champagne-rood) 1,25 2 Kg. Franse Golden Delicious 3,95 Marokkaanse Clementines zonder pit 10 voor 1,45 Hand/perssinaasappelen vol sap 10 voor 2,75 15 voor 3,75 Maandag: V2 Kg. gesneden Rode Kool0,69 Dinsdag: V2 Kg. gesneden Koolraap 0,69 Woensdag: V2 Kg. gesneden Groene Kool0,69 Kon. Wilhelminaplein 3, Waddinxveen I d’ H R k AAAAÏaYÏAA r 5/049 EN 4 10 GULDEN KORTING! "Alléén tegen inlevering van een volle spaarkaart! Ml D Ij] R [fl J B G El L R ri I liUfliWH Op de Oranjegalerij bent u van harte welkom bij 4 4 4 4 4 Zij die enige ervaring hebben en die in het bezit zijn van een type-diploma genieten de voorkeur. Indien u interesse heeft verzoeken wij uw schriftelijke sollicita ties te richten aan: De Direktie van Bouw- en Aanrtemingsmaatschappij P. Rehorst b.v. Postbus 109 - 2740 AC WADDINXVEEN ALLEEN GELDIG IN REEUWIJK: DORPSWEG 36 - TEL: 01829-4633 REHORST BOUW bestaat uit een aantal ondernemingen, die- ruim 70 jaar een vooraanstaande positie innemen in de bouw nijverheid. Op korte termijn hebben wij piaats voor een: De kandidaat zal o.a. belast worden met: - het zelfstandig invoeren van gegevens ten behoeve van ver werking op ons computersysteem - voorkomende administratieve werkzaamheden op onze boekhouding en inkoopadministratie - type werkzaamheden iiniiii Meubelkoopjeshal Noord- kade 92a, Waddinxveen. Grote partijen gebruikte meubels, bankstellen, eet- hoeken, salontafels, vi- deokasten, slaapbankjes, slaapkamers enz. Nu alles voor weggeefprijzen! Stop toch met rijden op die onbetaalbaar gewor den benzine en ga over op LPG. Dan tankt u voor zo'n 70 cent p. Itr. Dat is ruim 1,10 goedkoper (p. Itr.) oftewel u bespaart el ke keer zo'n f 40,- bij tan ken Kassa! I Kies wel voor zekerheid en kwaliteit en ko.m naar Gabo. Al jaren de beste en voordeligste. PROFITEER! Wij' bouwen nu vrijwel el ke auto om op LPG met een bekend merk LPG- apparatuur incl. btw vanaf f 1295,- Desgewenst een leenauto en RDW-keuring ver zorgd. 3 ERKEND INBOUWSTATION 1 Kalkovenweg 7 - Alphen a/d Rijn Telefoon 01720-43301 OOK GEVESTIGD IN ZOETERMEER j Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben op 19 december 1985 een aanvraag krachtens de Hinderwet ontvangen. Het gaat om een aanvraag om vergunning van burgemeester en wethouders van Boskoop voor het oprichten en in werking hebben van een sporthal aan Puttelaan 136 te Boskoop, kadastraal bekend gemeente Bos koop, sectie D, nr. 2815. U kunt de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken van 27 januari 1986 tot en met 26 februari 1986 op werkdagen tijdens de werkuren inzien in de gemeente secretarie van Boskoop, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, Raad huisplein 3 te Boskoop. Tevens kunt u de stukken gedurende deze periode aldaar buiten de werkuren inzien na hiertoe telefonisch een afspraak met de gemeentesecretarie te hebben gemaakt (telefoon (01727) 95 14 (de heer Smulders)). Schriftelijke bezwaren kunt u toten met 26 februari 1986 indienen bij gedeputeerde staten van Zuid-Holland, Koningskade 1,2596 AA ’s-Gravenhage. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daarom in een aparte brief bij het bezwaarschrift vraagt. Erzal geen openbare zitting worden gehouden. Indien u met vertegenwoordigers van de aanvrager en van gedeputeerde staten over de aanvraag van gedachten wilt wisselen kunt u hiervoor tot 19 februari 1986 telefonisch een afspraak maken (070) 11 69 86. Tijdens de daarop volgende bijeenkomst kunt u tevens mondelinge bezwaren naar voren brengen. Na bovengenoemde periode is tot en met het einde van de termijn, waarbinnen tegen de beslissing op de aanvraag beroep kan worden ingesteld, inzage van de stukken mogelijk in de gemeentesecretarie op werkdagen tijdens de werkuren. U kunt te zijner tijd alleen bezwaar tegen het ontwerp-besluit maken als u bezwaar tegen de aanvraag heeft ingediend, of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het maken van bezwaar in staat bent geweest. Voor nadere inlichtingen en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken (dit laatste tegen betaling) kunt u zich wenden tot het Provinciehuis, Koningskade 1, 2596 AA ’s-Gravenhage, telefoon (070) 11 69 86, de heer M. Vaal. N.B. U wordt verzocht op het bezwaarschrift nr. B108571 te vermelden. -tl 1 I 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 4