AANMELDING VAN LEERLINGEN VOOR WADDINXVEENSE SCHOLEN VERKOOPSTER I ^25 SUPER-WEEKKOOPJES x Keurslager C. Koot 3 STERREN SHOWROOM LINNAEUSWEG 98 - BOSKOOP TELEFOON 01727-2622, b.g.g. 01712-8860 SCHOOLJAAR 1986-1987 Toelating tot basisschool. Datum eerste schooldag basisonderwijs: 11 augustus 1986. VOORTGEZET ONDERWIJS Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen voor onderwijs naar de leer van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Openbaar Onderwijs VAN ZWIETEN Vereniging tot stichting en instandhouding van Ned. Herv. Chr. Scholen Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Stichting voor Katholiek onderwijs ”St. Victor” F VOORLICHTINGSAVOND BESPAAR OP UW ENERGIEREKENING!! If J «I De Keurslager Verstand van lekker vlees ALLE AUTO’S VOORAF APK GEKEURD MvRürlxidv PW» PI »»>1 VOOR HET IN AUGUSTUS A.S. AANVANGENDE SCHOOLJAAR VAN DE ONDERVERMELDE SCHOLEN KUNNEN LEERLINGEN ALS VOLGT WORDEN AANGEMELD. Uit eigen keuken 250 gram 3,75 PAMPASCHIJF ”DE WADDE” ooo-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- o SUPERMARKT DICK PAK HEEFT PLAATS VOOR EEN LEEFTIJD: 17-19 JAAR. mA a Het PROGRAMMA vermeldt o.a. - inleiding door de directeur, de heer J. Willemstein. - vertoning van het klankbeeld van de nieuwe scholengemeenschap. - informatie over de school. - rondleiding door het schoolgebouw. U kunt o.a. kennis nemen van: - leerlingenbegeleidingssysteem - lesmateriaal - doorstromingsmogelijkheden - burgerinformatica DIKKE RIBLAPPEN HALS- KARBONADE Christelijke Scholengemeenschap voor MAVO-LTO-LH NO te Waddinxveen - ouderparticipatie - schoolleven - dekanaat - boekenfonds gevuld met rauw ontbijtspek en pikante kruiden 100 gram 1,80 De praktijk wordt waargenomen door de artsen Th. G. Blom en C. N. Vreeken. 1. Voor de openbare basisscholen van 3 t/m 7 februari door schriftelijke aan melding bij het college van burgemeester en wethouders. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de directeuren van de basis scholen. Voorts zijn aanmeldingsformulieren verkrijgbaar ter gemeentese cretarie, afdeling onderwijs (geopend van 08.30 tot 12.30 uur). Om als leerling tot een basisschool te worden toegelaten, moeten de kinderen de leef tijd van 4 jaar hebben bereikt. In het algemeen is toelating mogelijk op de dag waarop kinderen 4 jaar worden. Aan gedrongen wordt op aanmelding van kinderen die in het schooljaar 1986-1987 4 jaar worden en waarvoor basisonderwijs wordt verlangd. Opgemerkt wordt, dat de leerplicht ingaat op de eerste schooldag van de maand volgende op die waarin de n ri ri i,i i.i EERSTE SCHOOLDAG VOORTGEZET ONDERWIJS: IN DE WEEK VAN 11 AUGUSTUS. - minderjarige de leeftijd van 5 jaar bereikt. Mocht u voordat u uw kind aanmeldt nader kennis willen maken met één of meer ba sisscholen, dan zijn de scholen ook na 7 februari a.s. gaarne bereid om u nadere infor matie te verstrekken. Daarvoor kunt u zelf de school bezoeken, eventueel na een af spraak te hebben gemaakt met de directeur of directrice. De AANMELDING vindt plaats via de directeur van de basisschool of rechtstreeks bij de school. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met de directeur (01828-18744) Adre<> ,’n de school: Sniepweg 57, 2742 AT Waddinxveen. Profiteer hiervan 250 gram NU 6,75 1. OPENBARE MAVO: PROF. KOHNSTAMMSCHOOL, Mauritslaan 55, tel. 13548. Directeur: de heer J.M. van Hofweegen. 2. CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR MAVO/L.T.O./L.H.N.O. ”DE WADDE”, Sniepweg 57, tel. 18744. Directeur: de heer J. Willemstein. 3. SAMENWERKINGSSCHOOL VOOR HAVO-ATHENEUM, Sniepweg 61, tel. 16665. Rector: de heer M. Verhoog. Telefoon 01793-1355 Dorpsstraat 19 - Moerkapelle Waddinxveen, 29 januari 1986. DE BESTUREN VAN BOVENVERMELDE SCHOLEN, HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WADDINXVEEN. Op WOENSDAG 5 FEBRUARI 1986 wordt er een informatie-avond gehouden voor toekomstige leerlingen van de school en hun ouders. GEREFORMEERDE SCHOOL, Kerkstraat 13, tel. 12341. Directeur: de heer Th. de Vries. J. HEMMINGA, Arts WADDINXVEEN VAN 10 T/M 14 FEBRUARI IS DE PRAKTIJK GESLOTEN GLOBALE WIJKINDELING: Om in het belang van het openbaar onderwijs een zo goed mogelijke verdeling van de kinderen over de scholen te verkrijgen, wordt een globale wijkinde- ling gehanteerd. Voor deze indeling wordt verwezen naar de aanmeldingsformulieren. s->.^ 500 Gram NU 8,98 Stukje ROSBIEF 500 gram 12,48 (Heerlijk mals, een succes aan tafel) 500 gram NU 4,98 VARKENSHAAS NASI of BAMI 500 gram NU 3,75 BAMI PANGANG 3. KLAAS DE VRIESSCHOOL, H. Heijermanslaan 15, tel. 14476. Directeur: de heer D.E. van der Weide. De aanmelding van leerlingen voor vorengenoemde drie scholen kan geschieden via de directeuren van de basisscholen en bij de directeuren/rector van de scholen vóór 1 maart. Aanmeldingen voor de vierde klas HAVO van de Samenwerkingsschool kan plaatsvinden bij de rector van deze school of via de MAVO-scholen vóór 15 maart a.s. 2. Voor de bijzondere basisscholen van 3 t/m 7 februari na schooltijd (15.30 uur). Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de directeuren van de basis scholen. 3. Voor het voortgezet onderwijs wordt verwezen naar de betreffende gege vens vermeld onder ’’Voortgezet onderwijs”. 2. EBEN HAËZERSCHOOL, Jan Dorrekenskade-Oost 22, tel. 17847. Directeur: de heer G. van den Berg. 3. BETHELSCHOOL, Heggewinde 22a, tel. 17811. Directeur: de heer J. Veldhuijzen, 1. JAN LIGTHARTSCHOOL, Sperwerhoek 6, tel. 14406. Directeur: de heer L. Smit. 1REHOBOTHSCHOOL, Sperwerhoek 4, tel. 17846. Directeur: de heer A. Kunst. 4. LEON VAN GELDERSCHOOL, Essengaarde 3, tel. 12189. Directeur: de heer H. Rottschafer. 2. THEO THIJSSENSCHOOL, Kerkweg-Oost 230, tel. 14421. Directeur: de heer J.M.W. Keus. 5. Mr. A. DE ROOSSCHOOL, Wingerd 45, tel. 16576. Directeur: de heer A. de Rijke. 2. St. PAULUSSCHOOL, Jac. Catslaan 3, tel. 13707. Directeur: de heer L.J.W. Lazaroms. 3. Mgr. BEKKERSSCHOOL, Peter Zuidlaan 2-4. tel. 14226. Directeur: de heer T.M. Tesselaar. In de wijk Zuidplas zal, waarschijnlijk per 1 aug. 1986, worden gestart met een school voor Katholiek basisonderwijs. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot de heer T.M. Tesselaar, directeur van de Mgr. Bekkersschool. 2. KONINGIN JULIANASCHOOL, Peter Zuidlaan 1, tel. 14055. Directeur: de heer S. Roosendaal. 3. GROEN VAN PRINSTERERSCHOOL, Tollenslaan 163, tel. 13679. Directeur: de heer J. Dijkhuizen. 4. DE SAVORNIN LOHMANSCHOOL, Lindengaarde 17a, tel. 15142. Directeur: de heer B.J. Vroegop. In de wijk Zuidplas zal, waarschijnlijk per 1 aug. 1986, worden gestart met een school voor Protestants-Christelijk basisonderwijs. Voor informatie hierover kunt u zich wenden tot de heer S. Roosendaal, directeur van de Kon. Julianaschool. 1. WILLEM VAN ORANJESCHOOL, Oranjelaan 3, tel. 16894. Directeur: de heer P. van Zwet. II Mazda 1300 77 Opel Manta 76 Opel Manta 76 Opel Ascona 4-drs. 77 Opel Ascona LPG ’83 Opel Kadett’75 Opel Kadett aut. 77 Opel Kadett 3-drs. ’80 Opel Rekord ’78 allllillllail Pontiac Grand LeMans ’80 Peugeot 305 79 aaaaaaaaaaaaal Peugeot 504 Tl ’80 Peugeot 504 Stat. 76 Renault 5 TS’81 aaaaaaaaaaaaal Renault 14 LPG 79 Simca Chrysler 1308’80 Saab 99 GL LPG 78 Toyota Corolla 30 79 Volvo 343 Aut. M 77 Volvo 343 aut. 77 VW Passat L 79 aaaaaaaaaaaaal VW Golf Diesel 77 VW Golf Diesel 78 VW Golf 76 VW Golf 77 VW Derby LS 78 1. WIJKSCHOOL St. JOZEF, Kanaalweg 4, tel. 13706. Directie: mevrouw M.H. Ton-Buitelaar en de heer J.M. Zandbergen. Vj kalfsrollade 'gebr."gÊhakt 2350,- aaaaaaaaaaaaa .350,- ƒ4.350,- 4950,- ■■■■■■Uil 3.750,- 4750,- 950r 5.450,- 6.250,- aaaaaaaaaaaaa .450,- 950,- AMC Hornet aut. 78 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 3750,- BMW 3181’8112.750,- BMW 3206 cil. 788.950,- BMW320 78 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 8.950,- BMW316LPG776950,- BMW31677 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 6950,- Chevrolet Malibu aut. LPG ’805950,- Citroën 2 CV 6 79 3750,- Datsun Cherry ’81ƒ7950,- Datsun 120 AF II Coupé 79 ■(■■■■■■■lil 4950,- FiatRitmo75CLLPG’829850,- Fiat 127’79 llallaaaaallllaaallalaaaaaaeaaaallla 3950,- Ford Escort 1300 795.350,- FordTaunus Bravo’818.950,- Ford Taunus 1600 L aut.’806750,— Ford Taunus 1600 L aut. 773450,- Ford Taunus 2.0 L LPG 78ƒ3950,— Ford Taunus 1600 L LPG’80 6750,— Honda Civic 77 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 3250,- Honda Civic L’806950,- Honda Civic aut. 78 ealaaaalllllalalaaaalal 3450,- Honda Prelude aut. ’81 9750,- Honda Accord LPG 79ƒ4950,- Mitsubishi Galant 2.0 L’807250,- Mazda 929 Station 773.950,- Mazcta616gas’79 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 4.950,— Mazda323’78 aaaaaaaaaaaaaaaallaaaaaaaaaaaaaa 4950,- INKOOP - VERKOOP - INRUIL - FINANCIERING VRIJDAG KOOPAVOND WOENSDAG WOENSDAG 29 JANUARI 1986 i K 1 11 Kies de Keurslager Passage 15, Waddinxveen Donderdag Koopavond (voorheen de Spaarbank) aanbiedingen geldig t/m woensdag as. zolang de voorraad strekt. HFM/wkS GLORIXTOILETBLOKvoor een altijd schoon en fris toilet. Enkel blok van 1,99 nu bij Cency1,79 Dubbel blok van 3,79 nu bij Cency 3,29 HALF POND DROP daar blijf je van eten. Nu geen 1,99 maartijdelijk 1,49 Antraciet, extraciet, bruinkoolbriketten, eierkolen, vlam- hout, fireblocs, gekloofd hout, petroleum. Alles schoon verpakt. Voordelige afhaalprijzen ook op zaterdag Dorpsstraat 295 - Hazerswoude 01728-9176 GRATIS BADSPONS BIJ NIVEA CREMEBAD halve literfles, schuimt en verzorgt. Bovendien: van k7,95 tijdelijk bij Cency4,25 CENCY HUISMERK AANSTEKER j voor vele vuurtjes. Nu slechts QQctB1 Meubelkoopjeshal Wad dinxveen biedt gebruikte meubelen aan: Bankstel len v.a. 300,-; Bergmeu bels v.a. 300,-; Eethoeken v.a. 300,-; Slaapkamers v.a. 300,-; Salontafels b.v. eiken met plavuizen v.a. 225,-. Volop radio en t.v.- meubels. Kom, kijk en ver gelijk! Noordkade 92a. Laat uw TEGELWERK door de vakman doen. Uw tegelzetter is H. W. van Oudheusden, Am. van Solmsstraat 6, W’veen. tel. 01828-15794. >ï:s MC UW BARBECUE-, FONDUE- EN GOURMET SPECIALIST GROENSVOORDE 6 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-12937 Grote partij nieuwe eiken slaapkamers. Meeneem- prijs: 898,-. Meubelkoop jeshal, Waddinxveen, Noordkade 92a. GROTE, LUXE BUS MY FAIR LADY TALKPOEDER speciaal W geïmporteerd uit Engeland. Van 4,99 tijdelijk slechts 4,49 Uw Televisiedokter S. At- tema. 24 uur service, 3 maanden garantie. Tel. 01828-13500. Ook voor vi deo, radio, wasmach., koelkast, enz. 100 gram 2,49 100 gram 'partyworst 200 gram 2^90 11? STERADENT binnen 3 minuten een schoon kunstgebit. Buisje met 26 tabletten Cency weekprijs... 1,69 aaaaaaaaaaaaa .250,- 4950,- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 850,- aaaaa 950,- 7950,- aaaaaaaaaaaaa .975,- 950,- 950,- aaaaaaaaaaaaaa 950,- 3450,- 4950,- 5350,- 950,- aaaaaaaaaaaaa .750,- aaaaaaaaaaaaaa 950,- 'x* A4Y j p p

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 7