voor Lima op V Voorwaarts gaf een geslaagd concert Kerngroep collecteert i Hengelaars ruimen vuilnis Zaterdag rommelmarkt Beelden, schilderijen en aquarellen Medische weekenddienst Gremlins in De Bonkelaar Geen koffiebar Inde Kruiskerk en Het Trefpunt De Gouwestem werkt aan eerste lustrum Straf voor diefstallen Verweij naar GZC Gouda TOOS-turnsters naar nationale titelstrijd AGENDA BIOSCOPEN BURGERLIJKE STAND Weekblad voor Waddinxveen Uitgeverij: VET A B.V. Weekenddienst dierenarts: 01828- 12283 Majorettes Op eigen kracht r 'da’srr, DE KERKEN NODIGEN ZELF VERHUIZEN? LATEN VERHUIZEN? T LniihwlRgg NEDERLANDS WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 23 APRIL 1986 Edith Leclerq (cello), twee leerlingen van de Streekmu- later op het parkeerterrein Beukenhof. bereid en in staat zijn, hulp te bieden. Overleden: Stroot, Adrianus Johannes, oud 54 jaar; de Boer geb. van Halem, Josina, oud 61 jaar. Ondertrouwd: A. van Vuuren en M. Verblaauw; J.A.C. Luijten en A.W. van Es. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WADDINXVEEN - Komende vrijdag avond is er aan de Nesse geen koffiebar De Schaapskooi in verband met de or- Geconstateerd is namelijk, dat nog steeds een aantal inwoners zich niet ont- voorzien. j van r Giezen rondo uit pzart met de bedrijfjes uit te breiden: STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): ma., wo. envr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag- fend. Datzelfde kan ook gezegd wor den van de drumband. Want hoewel nog maar kort onder leiding van de nieuwe instructeur René van Eek was zeker in het laatste nummer “The Whitefoot Indian” toch al te merken dat een bekwaam instructeur aan het werk is. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Woensdag: 08.45 uur Zaterdag: 19.00 uur EVANGELISCHE GEMEENTE Openbare Leon van Gelderschool, Essengaarde: I5.OO uur samenkomst GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.15 uur ds. R. Kattenburg SCHOUWBURG Do. én vr. 8.15 uur, zo. 4en 8uur, ma. V m wo. 8.15 uur: ROCKY IV, 12 jr. Zo. en wo. 2 uur: SNEEUWWITJE EN DE ZEVEN DWERGEN, a.l. FILMHUIS GOUDA Vr. en za. 9 uur: SALO. GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgeb.: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v.d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ’’SIGN” Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking HAND- EN SPANDIENSTEN (noodhulp voor bejaarden en jonge gezinnen): elke werkdag van 8.30-9.30 uur, telefoon 15555. ZONDAG 27 APRIL 1986 Arts: W.A. v. Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 14162 Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 30,65 per halfjaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0.44 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. voorjaars- tempo af- W VERVOER - VERHUIZINGEN Natuurlijk kunnar we ook de gehele verhuizing voor uuitvoeren! WIJKVERPLEGING Gebouw: Stationsstraat 12, tel. 12455. Spreekuur: dagelijks van 11.30-12.30 uur, voor spoedgevallen telefonisch bereikbaar: op werk dagen tussen 8.00 en 17.00 uur, tel.rr. 17377. Buiten deze tijden en in het weekend bereikbaar via het Bleu- land Ziekenhuis, tel. 01820-19555. Zuigelingen- en kleuterbureau: vol gens afspraak en kraamcentrum: maandag van 14.00-14.30 uur. Uitle nen artikelen: dagelijks tijdens het spreekuur of maan-, dins-, donder- en vrijdag van 17.30-18.00 uur. Na de pauze werd de avond voortge zet in Het Trefpunt waar de majo rettes lieten zien dat zij deze winter niet voor niets hebben geoe- te makreel te koop. Voorts zijn er nog'een bloemen- en plantenkraam die vmr menig tuintje ze ker de juiste fleurijheid zal weten te brengen na deze koul: winter. Voorde kinderen zijn er attracjes zoals een bal lonnenwedstrijd (wairvoor enkele prij zen beschikbaar zijd. een grabbelton, een ballengooitent enenslotte een lote rij voor jong en oud mst een aantal prij zen. Tussen die kee mogelijkheden moet u vaak kiezen. De ene mogtijkheid kost veel tijd en moeite, de andere kost veel geld. Laat u eens liformeren over andere mogelijkhedfi Vraag vrijblijend informatie GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.30 uur ds. E. van Dalen, Den Haag 17.00 uur ds. A.D. Noordam, Bleiswijk Ontmoetingskerk: 10.00 uurdsi P.A.C. Bongers 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE middag van 14.30-17.30 uur, wo.rnor- (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Tijdelijk Het Anker: 10.00 uur ds. J. Wery, Rotterdam Elke woensdagavond in Het Trefpunt: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum Christelijk worden er nog en aantal nevenactivitei ten georganiseerd. Zo zijn er voor de hongerige kopers een oliebollenkraam, een snelbuffet en een echte Hollandse stroopwafelenbakker aanwezig. Voor de liefhebbers van vis en er vers gerook- zien. al datgene, dat ze kwijt willen, niet met het grof-vuil mee te geven doch zonder meer in het water te deponeren. Deze voor het milieu funeste en voor de hengelaar lastige gewoonte, die de ge meente Waddinxveen handen vol geld kost, heeft het H.S.W.-bestuur doen besluiten, de dienst Openbare Werken een handje toe te steken. Alle geïnteresseerden in deze actie, die verplaatsbaar bootje ter beschikkinj n I n to LUo/tor, etollor, rto nolo rc T.r'l STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZUIDPLAS Centraal buro Kerklaan 2 te Nieu- werkerk a/d IJssel, tel. 01803-4144. Buro maatschappelijk werk: Jan van Bijnenpad 1, 7e etage, Waddinxveen, telefoon 16044 of 16137. Spreekuren: elke werkdag van 9.00- 10.00 uur bereikbaar. Buro gezinsverzorging: Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. Aanvragen bejaardenhulp: 6e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 8.30-9.30 uur. Aanvragen gezinsverzorging: 5e etage, tel. 16044 of 16137 iedere dag tussen 9.00-10.00 uur Nieuwe expositie in gemeentehuis WADDINXVEEN Zaterdagmiddag 3 mei om vier uur wordt in het gemeentehuis de expositie van Fredy Wolf-Wubben (beelden) en Sjoerdtje Mulder-Hak (schilderijen en aquarellen) officieel ge opend. De opening zal worden verricht door PvdA-wethouder drs. aanbevolen. Het is de bedoeling, het opgeviste vuil op bepaalde punten te verzamelen, waarna het door de gemeente zal wor den afgevoerd, zodat de Waddinxveen- se wateren in zo schoon mogelijke staat het zomerseizoen tegemoet gaan. Mocht de actie het gewenste resultaat hebben, dan overweegt het H.S.W.-be stuur, elk voorjaar ’’grote schoon stenen, dan houden de hengelaars ziet S maak” te houden. onverschillig of zij H.S.W.-lid zijl of niet, kunnen zich ’s avonds na 19.0(iur hiervoor aanmelden op telefoonnim- mer 13954 of 13664. Hulpmiddelen als langstelige harkh, lang en sterk touw met haak of dr^>, sloothaken e.d. zijn welkom, terwijl lit gebruik van werkhandschoenen raai- zaam is; mocht iemand een gemakkeli} ganisatie van de rommelmarkt een dag be spullen voor al deze afdelingen zijn ingezameld via een grootscheepse op haaldag en via zogenaamde brengdagen waarop de mensen zelf hun nog voor de rommelmarktverkoop bruikbare spul len konden inleveren op het centrale verzamelpunt. Tevens is er een rommelmarktservice- dienst beschikbaar voor het ophalen van grotere spullen (meubels enz) bij mensen die niet over geschikt vervoer de beschikking hebben. Naast de reeds genoemde afdelingen De expositie duurt tot en met za terdag 24 mei. De openingstijden zijn tijdens kantooruren en donder dag van 19.00-21.00 uur en zaterdag van 13.00-16.00 uur. Donderdag 8 en maandag 19 mei gesloten; maandag 5 en vrijdag 9 mei geopend als op zaterdag. Fredy Wolf-Wubben uit Leiden werd geboren in Den Haag (1940). Ze stu deerde aan de Vrije Academie te Den Haag (schilderen en beeldhouwen), woont in Leiden en werkt in Leiden en Den Haag. Ze exposeerde veelvul dig in binnen- en buitenland, zowel in groepsverband als alleen, onder an dere in Basel, Rovaniemi (Finland), Amsterdam, Den Haag, Dordrecht. THALIA Do. en vr. 8 uur, za. 7 en 9.15 uur, zo. ma. wo (Kon.d) en do. 8 uur: PLEN TY, a.l. Za zo. en wo (Kon.d) 3.30 uur: MA MA IS BOOS, a.l. Za zo. en wo. half twee: SJORS EN SJIMMIE EN DE REBELLEN, a.l. Dinsdag 8 uur: HET BITTERE KRUID, a.l. Huggens. In dit stuk konden de beide drummers René van Eek en Sjaak Stubbe aantonen dat het slagwerk niet alleen een begeleidende functie heeft maar ook solistisch een belang rijke rol kan spelen. In de Fantasie uit de Nieuwe Wereld, een stuk met vele tempo-overgangen wist dirigent Hedzer v.d. Giezen het corps bekwaam in de hand te hou den. In dit nummer komt ook een ge deelte van het bekende Largo uit de 9e symphonic van Dvorak voor wat door de componist oorspronkelijk geschreven is voor alt-hobo, ook wel Engelse hoorn genoemd. Omdat een dergelijk instrument in een brassband niet voorkomt werd het hier gespeeld door de bugel, een aanvaardbare omzetting, en door de solist op een prachtige manier ver tolkt. Meer moeite had Voorwaarts met het populaire “Mac Arthur Park”. Door de steeds wisselende maatsoort een lastig stuk, waardoor helaas de zuiverheid en het samenspel nogal eens in het gedrang kwamen. WADDINXVEEN - Het C’ Mannenkoor De Gouwestem kijkt al uit naar het komend najaar, waarin met een concert op vrijdagavond 17 oktober in de Ontmoetingskerk aan de Groens- voorde het eerste lustrum zal worden gevierd. Getracht wordt de medewerking te ver krijgen van enkele solisten die in het verleden reeds aan concerten van het mannenkoor hun bijdragen hebben ver leend. De GouwestenPs vaste sopraan Riet den Hertog heeft al toegezegd te zullen komen. Met de gewaardeerde Belgische bariton Dirk Lavrysen wordt thans correspondentie gevoerd. Mede ter voorbereiding op dit concert heeft het mannenkoor een deskundige ingeschakeld die wekelijks een half uur onderricht geeft in zang- en stemoefe ningen. Dit is de heer Malcom Hund- Davies, een Engelse zangpedagoog, die verbonden is aan de Streekmuziek- school te Waddinxveen. Het mannenkoor telt thans ongeveer tachtig leden. Het streven is honderd le den, waarbij vooral eerste tenoren welkom zijn. De wekelijkse repetities worden elke maandagavond gehouden in de christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO Koningin Wilhelmi na aan de Sniepweg. Eerst om half acht zang- en stemoefeningen en dan om acht uur de repetities met dirigent Adri- aan Verhoef en pianist Ben Kramer. de pauze in Het Trefpunt een gezellig bal na werd ZATERDAG 26 APRIL 1986 Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 12078 Apotheek: D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 14162 Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. WADDINXVEEN - Drie TOOS-turn sters gaan naar de Nederlandse kampi oenschappen A. Zij plaatsten zich voor die titelstrijd afgelopen zaterdag in Pur- merend, waar de voorwedstrijden wer den gehouden. Aan die voorwedstrijden deden voor TOOS 5 turnsters mee: Chantal Dom- manschet, Tamara Hamer, Warni v.d. Goot, Paola v. Bergen en Wendy Ne genman. ’s Morgens waren de jeugdturnsters aan de beurt. Chantal viel vier keer van de balk af, maar draaide verder een rede lijke wedstrijd. Ze werd 29e met 24.15 pnt. Warni draaide over het geheel best redelijk, maar door een aantal fouten op balk en brug werd ze 15e met 27.45 pnt. Tamara draaide een prima wed strijd. Ze had vooral een mooie balkoe- fening zonder wiebels, werd 8e met 28.20 pnt. en plaatste zich als enige van de drie voor de finale. De eerste tien turnsters van elke categorie gaan name lijk door naar de finale. ’s Middags hadden de turnsters-juni- oren en turnsters hun wedstrijd. Paola draaide goed, ze viel niet van de balk en vooral de vrije oefening was mooi. Ze eindigde als He met 30.20 pnt. bij de turnsters-junioren. Dit betekent dat ze reserve is bij de Nederlandse kampioen schappen. Ze mag dan in ieder geval meedoen en als er een turnster uitvalt tellen haar punten ook mee. Wendy deed bij turnsters mee. Ze had een paar foutjes op de brug en vrije oe fening maar dankzij een schitterende balkoefening eindigde ze als 10e met 31.70 pnt. WADDINXVEEN - In het buurtcen trum De Bonkelaar aan de Beukenhof draait komende vrijdagavond om acht uur de film Gremlins. De toegangsprijs bedraagt f. 3,50. In de Gremlins heeft Steven Spielberg goede scenes ingebouwd, die de toe schouwer meerdere keren voor verras singen zet. De belangrijkste plaats in deze film neemt een teddybeerachtig wezentje in met grote flaporen en intel ligente oogjes, de gremlin. Alleen mag je de gremlin niet voeren na midder nacht, want anders En natuurlijk ge beurt dat toch met onvoorziene gevol gen. WADDINXVEEN - Het bestuur van de hengelsportvereniging ’’Waddinx veen” heeft besloten op zaterdag 10 mei en donderdagavond 22 mei een zo groot mogelijk opgezette actie te organiseren ter verwijdering van vuil uit de Pette- plas, de ringvaart en mogelijk enkele singels. ■'T'' Zaterdagmiddag w expositie van Fi Sjoerdtje Mulder-Hak (schilderijen ipend. De opening zal worden verricht door PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein, en wordt muzikaal omlijst door Henriëtte Both (piano) en F ztekscnool Waddinxveen.1 Haar werk is in talrijke collecties ver tegenwoordigd. In 1977 ontving zij de Geert Bouwmeester Kunstprijs in Gouda. Zij is lid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers en de Haagse Kunstkring. Ze geeft les aan kreativiteitscentra en de Vrije Acade mie te Den Haag. In haar, abstracte, beelden gebruikt ze metaal in combinatie met andere materialen, waardoor een specifiek spanningsveld ontstaat en getracht wordt de zwaartekracht op non-ak- tief te stellen. Op het moment dat het metaal uit balans dreigt te raken, wordt het “opgevangen” door ogenschijnlijk zacht materiaal, dat wordt gefixeerd in bijvoorbeeld brons of cement. Ruimte en tijd versmelten in haar objekten. Sjoerdtje Mulder-Hak uit Wijhe (Overijssel) werd geboren in Lemmer (1945), Ze volgde cursussen illustra tie- en reclametekenen en kreeg schil derlessen bij Jos Lussenburg, woont en werkt in Wijhe (Overijssel). Ze exposeerde veelvuldig in binnen- en buitenland, onder andere in het Provinciehuis in Zwolle, het Singer museum in Laren, Museum' Van Bommel van Dam, Venlo, Kasteel Groeneveld, Baarn, Gallerij “de Eik”, - ZONDAG 27 APRIL 1986 HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uurkand. A.J. Plaisier, Oegstgeest 17.00 uur ds. W. Dekker, Rotterdam De Hoeksteen: 9.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur ds. L.W.Ch. Ruijgrok, Arnemuiden Betheikerk: 9.30 uur ds. J.W. Goosen 17.00 uur ds. J. Kooien, IJsselstein Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. Th.H.G. Hulst 19.00 uur ds. Th.H.G. Hulst De opbrengst ervan wordt gebruikt ter ondersteuning van het jeugd- en evangelisatiewerk binnen deze kerk en ter ondersteuning van diverse projecten in binnen- én buitenland. Zoals uit de opbrengsten van de afgelo pen jaren blijkt (1983T.39.000,-, 1984:f.38.000,-, 1985:f.37.000,-) zijn deze rommelmarkten een groot succes en trekken ze de belangstelling van zeer veel mensen. Op de rommelmarkt is er voor iedereen wel wat te doen of te halen. Een greep uit het assortiment: huishoudelijke arti kelen. lampen, radio's en TV’s, meu bels. kleding, boeken, platen, schilderi jen, curiosa (spullen uit grootmoeders tijd), antiek en een afdeling ongeregeld goed. Geboren: Martin, z.v. J.G.M. Droog en C.J.M. van Rijn; Cornelis Martijn, z.v. P. de Jong en M.A. Noorland; Barbara Anita, d.v. A.M. Chün en M.C. Roelofswaard. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Twee Waddinxveners zijn door de Haagse politierechter bij verstek ver oordeeld tot geldboetes van 500 gulden en voorwaardelijke gevangenisstraffen van een maand. Zij werden schuldig bevonden aan een diefstal in Zevenhuizen en een inbraak in Zoeterwoude. De officier van justitie had twee maanden cel voorwaardelijk tegen de beide Waddinxveners geëist. Het tweetal had in 1984 drie dozen met kantoorbenodigdheden gestolen uit een vrachtwagen te Zoeterwoude. Enkele maanden later ontvreemdden de twee 20 rijplaten in Zevenhuizen. Deze wa ren eigendom van de gemeente. De Waddinxveners moeten de schade (1500 gulden) vergoeden. De dagvaar ding tegen een 23-jarige medeverdachte werd nietig verklaard. WADDINXVEEN - De jaarlijkse zwemwedstrijden van De Gouwe om de Verweij-wisselbeker zijn ditmaal ge- wonneb door GZC uit Gouda. Vooral de zwémmers en zwemstertjes onder tien jaar presteerden goed. De uitslag 1. GZC 122 pnt; 2. Boskoop 107 pnt; 3. Donk 89 pnt; 4. De Gouwe 68 pnt; 5. Barracuda (Nieuwerkerk) 50 pnt; 6. De Plas (Nieuwkoop) 27 pnt. Antwerpen, gebouw “Noord-Hol- land”, Haarlem en Galerie K 318, Amsterdam. Haar werk bevindt zich in overheids- en particuliere verza melingen. Ze geeft les akn het Creatief Centrum in Zwolle als docente aquarelleren. Ze schildert in olieverf en aquarel. Ze kiest bij voofkeur landschappen als onderwerp, waarbij vooral de luchten belangrijk zijn: deze bepalen sfeer en kleur. De melst favoriete landschap pen zijn die lings de IJssel, in Fries land en Engelaid. Het programma van he concert werd in een vlo gewerkt. De verschillen e muziek stukken werden vooraf d or Ank de Ruiter van enige uitle; Hoogtepunt van dit ondei eiding dirigent Hedzer van c staande concert was hetl het 4e hoornconcert van 5 als soliste Monique La Grai Met een prachtige volle tooi,gepaard aan een gave techniek, speent dit 15- jarig meisje geheel uit het Ipofd dit door zijn grote intervallen t<l<h waar lijk niet gemakkelijk stuk. LLt is al leen jammer dat de mogelijkkid die Mozart overigens in bijna ale solo concerten geeft om een cadans (een heel kort tussenspel waarin <L solist zonder begeleiding de vrije hand wordt gelaten) in te vullen, net be nut werd. Gezien de technisch kwa liteiten van de soliste hoeft di toch geen probleem te zijn. Solistisch kwamen de ledéi van Voorwaarts toch goed voor tb dag deze avond. Henky Purcell’s “Trumpet Tule and Air”, een uitstekend voor eert trass band geschikt stuk, kreeg dóa de comettist Wouter Boeschoteii een prachtige vertolking. Van een r<heel andere, meer eigentijdse, stijl k het “Choral and Rockout” van Ted .......J - WADDINXVEEN Voor de volgende week te houden jaarlijkse col lecte van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen wordt aan de weg getimmerd met een op het eerste gezicht eenvoudige foto van een vrouw die wijst op een bordje met de tekst: “El pueblo lo hizo 1980-1985” (Door het volk zelf gebouwd...). De foto, gemaakt door één van de kerngroepleden die vorig jaar om streeks deze tijd een bezoek brachten aan het vanuit Waddinxveen ge steunde ontwikkelingsproject in de Peruaanse hoofdstad Lima, is door de kerngroep uitgekozen om de Waddinxveners duidelijk te maken, hoe hard de arme mensen in Lima financiële steun nodig hebben en wat ze er zelf mee tot stand kunnen brengen. De foto is gemaakt in één van de krottenwijken van Lima en toont een door de wijkbewoners zelf gebouwd gemeenschapshuis. Een ste nen gebouw tussen de huizen van rietmatten in een stoffige straat. Dit simpele bordje geeft uiting aan de intense trots die de bewoners van een krottenwijk voelen als zij op eigen kracht, met hun eigen handen, iets tot stand brengen, dat de gehele gemeenschap ten goede komt. Iedere steen is zelf verdiend en gemetseld. Op overheidssteun of voor zieningen hoeven de 4 miljoen Limenen, die in krottenwijken wonen, niet te rekenen want die zijn er niet of nauwelijks. De gemeente Lima heeft niet eens geld om de meest elementaire zaken in het stadsdeel, zoals wegen, stroomvoorziening en riolering, in stand te houden. Wie in Lima uit de armoede omhoog wil komen, zal het helemaal op eigen kracht moeten doen. En dat proberen ze. Met inzet van al hun krachten proberen de mensen in de krottenwijken aan een betere toe komst voor hun kinderen te werken. Ook voor de mensen in de bedrijfjes van het door Waddinxveen ge steunde project is dit de reden waarom zij alles doen om draaiende te houden en zo mogelijk te moderniseren en een betere toekomst voor hun kinderen! Zonder financiële en technische steun is dit een bijna onmogelijke op gave. Daarom zijn de mensen, die werken in de bedrijfjes, ontzettend blij met de financiële steun, maar misschien nog wel meer met de ge toonde solidariteit van de Waddinxveense bevolking. Ze hebben dit keer op keer laten blijken aan de leden van de groep, die hen in Lima bezochten. “Wij vragen u daarom ook dit jaar weer: blijf die moedige mensen in Lima uw steun geven. Zij zijn het waard!!”, aldus de Kerngroep Ont wikkelingssamenwerking Waddinxveen aan de vooravond van de van maandag 28 april tot en met zaterdag 3 mei te houden collecte. TL 1 1 j WADDINXVEEN Voor een vrijwel geheel gevulde Kruiskerk aan de Passage hield de trass- en showband Voorwaarts vrijdagavond het jaarlijkse voorjaksconcert, dat na aan de Stationsstraatverd voortgezet. Met de zeer geslaagde uitwering besloten. WADDINXVEEN - Zaterdag van 's morgens negen uur tot ’s middags vier uur wordt op het parkeerterrein Beukenhof voor dejvaalfde maal de grote rommelmarkt gehouden van de Centrale Hervormde Gemeente in Waddinxveen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 5