Politie lost I DE KAASHAKKER 61 inbraken op daders gepakt Verkeersproef Waddinxveen is geslaagd VERSMARKT WINKELGALERIJ DE SNIEP WADDINXVEE oUioord ■wm DE KAASHAKKER Diner van zilveren markt Kleding- inzameling Be Fair B-l kampioen De Sperwer een succes Ra te:® 4 1/ POLITIENIEUWS WADDINXVEEN MET KWALITEIT EN PRIJZEN DIE ERIN HAKKEN! nfkAR MOET U b?o«‘>EBf”«sUE Onverzekerd A-l Geen schoolreisje Onder invloed Toch nog veel fouten Coördinator M. Moons van de afdeling onderwijs van de gemeentesecretarie constateerde bij de voorlopige telling een gemiddelde van 6,3 strafpunten per leerling op de 52 gekontroleerde ver- keershandelingen. Gelukkig niet alle maal even ernstig als het niet reageren op het rode stoplicht bij de oversteek plaats op de Kanaaldijk. Uitkeringsfraude Diefstal Acht fietsen afgekeurd Voor dat aan de proef mocht worden deelgenomen keurde Opperwacht meester Dortland en zijn medewerkers de rijwielen op veiligheid en deugdelij k- heid. En dat bleek niet overbodig. Acht fietsen bleken te gevaarlijk en moesten worden afgekeurd. Maar ook tal van an dere tekortkomingen werden op de uit gereikte ’’keuringsrapporten” aangete kend. Dat er ondanks zo’n grondige in- Aanrijdingen A/varen gratis Diploma I -"voordeboiwham 100 Gram Gebraden j 5,90 6,45 8,45 13,90 f S 1,39 5 7,90 10,90 2,00 TOT ZIENS BIJ: IEPLAAN 85 - WADDINXVEEN BROOD- EN KA AS SPECIAALZAAK Kg. Oud Belegen Goudse10,95 Kg. Maasdammer Gatenkaas 9,95 WIT BROOD, BRUIN BROOD, KNIP VASTE LAGE PRIJS 1,88 GRATIS GESNEDEN TEVENS HEBBEN WIJ DAGELIJKS VERS BROOD, MELK EN MELKPRODUKTENI! Heel kilo MAGERE VARKENSROLLADE Heel kilo FILETLAPJES 150 Gram SCHOUDERHAM 200 Gram OSSEWORST te te BETER VLEES VOOR 1,50 LAGERE PRIJZEN 100 Gram Gebraden VarkensroUade -■•••_•• I 100 Gram Leverkaas. l 100 Gram Katenspek I 100 Gram I Casslerrib I 500 Gram J Gekookte ^orst Heel kilo h.o.h. Gehakt [sSouderkarbonade I Heel kilo I Ribkarbonade 1 Heel kilo B Haaskarbonade B Heel kilo Malse Biellappen H Heel kilo I Rundergehakt HAMBURGERS 1 O 65PerSTU*SJE I DRUMSTICKS 500 Gram 7.7 500 Gram Shoarma 500 Gram l Varkensbiefstuk I 500 Gram I Oesters 1 500 Gram J 'mitatiehaas■- 0,89 1,05 GROTE SORTERIHG BAR' Wj verpakken uw vlees... Reklame t/m woensdag 11 juni EIG.: W. VAN DER PIJL, leplaan 81-83 Waddinxveen - Tel. 01828-16738 te/ j KS-- 5,45 7,45 6,45 6,90 6,95 6,95 7,90 4,45 r$j P'Tl A I Ti. kunnen opdoemen bleek toen een van de deelneemsters tijdens de rit een spat bord verloor. De "wegenwacht" van de Rijkspolitie schoot de gestrande kandi daat te hulp met een noodvoorziening. OPENINGSTIJDEN: ’s MAANDAGS GESLOTEN DINSDAG T/M VRIJDAG: 18.00 UUR ZATERDAG: 16.00 UUR KOOPAVOND GEOPEND. 3,90 4,75 WADDINXVEEN - Deze foto had u nog van ons tegoed. De Waddinxveense marktkooplieden die marktbezoekers in hotel-café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de weekmarkt een diner aanboden. WADDINXVEEN - Met de aanhouding van 3 Waddinxveners, respec- tievelij k 2126 en 28 j aar oudheeft de Waddinxveense rij kspolitie een se rie van 61 diefstallen van personenauto’s en diefstallen uit opengebroken personenauto’s weten op te lossenDe totale waarde van dit alles beloopt in de drie ton. de IJsermanweg was ingebroken. Ont vreemd werd een mengpaneel. A 1 Dinsdag 27 mei: Aanzienlijke materiële schade aan 2 voertuigen bij aanrijding op K.W. Plein. Er werd geen voorrang verleend. Eén van de auto’s moest wor den afgesleept. Woensdag 28 mei: Een bromfietser raakte licht gewond bij een aanrijding op de oprit van de Hefbrug. Twee bromfietsers botsten tegen elkaar. Kop- staart-aanrijding op de Henegouwer- weg nabij de hefbrug. Lichte materiële schade aan 2 voertuigen. Vrijdag 30 mei: Omstreeks 8.00 uur werd op de voetgangersoversteekplaats bij de kruising Kerkweg-West-Chopin- laan een 11-jarige jongen aangereden. Hij werd met letsel aan hoofd en been naar het Bleulandziekenhuis overge bracht. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 4 JUNI 1986 Waddinxveens oud-wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmees- ter was aanwezig om de leerlingen van de Rehobothschool moed in te spre ken bij het afleggen van de practische verkeersproef. Naast haar links direc teur AKunst, (foto: JHak). WADDINXVEEN - Terwijl de compe titie al weer enige weken voorbij is, kon bij Be Fair-voetbal toch nog onver wacht de vlag in top. Het B 1 elftal werd in Gouda kampioen door een overwin ning op Reeuwijk. Feest was het al op 3 mei toen B 1 door een 1-0 overwinning op Schoonhoven promoveerde naar de hoofdgroep. De laatste wedstrijd tegen Vep werd een week later in Woerden met 2-1 verlo ren, terwijl de wedstrijd tussen direkte concurrent Reeuwijk en Spirit werd af gelast. Die wedstrijd werd op 21 mei ingehaald en door Reeuwijk verrassend mét 1-2 verloren waardoor een beslissingswed strijd om het kampioensschap nodig was. Het werd een spannende wedstrijd op het sportpark Groenhoven in Gouda tussen de jongens uit Reeuwijk en Wad dinxveen. Zenuwen voor beide partijen speelden dan nog parten waardoor vooral in de eerste helft niet van hoog staand voetbal gesproken kon worden. Maar juist die eerste helft bracht Be Fair de overwinning. In de 27e minuut scoorde Rob Assche- man de enige goal van de wedstrijd. Vooral na rust was Reeuwijk gevaar lijk. Een schot binnenkant paal en voor langs hoorden daar allemaal bij. In de dug out, waar trainer L. Vugts, leider A. van Leeuwen en hulptrainers DJ. de Bruyneen B. Kraan zaten, was de span ning te snijden maar de jongens binnen de lijnen hielden het hoofd koel. Keeper Marcel Havenaar bleek op nieuw een uitstekende sluitpost. Arjan Herbert, Otto Kempkes, Michel Glas beek, Henk van Dorp, Harold de Heyer, Edwin Voskuilen, Rob Assche- man, Bram v.d. Spek, Johan Visser, John de Bruyne, Erik Valk klaarden het karwei en lieten de tientallen Be Fair supporters na het laatste fluitsignaal jui chen om de 1-0 overwinning en het daardoor behaalde kampioensschap. gefeest werd er in de kleedkamer en la ter op de avond in Waddinxveen. Het is A 1 niet gelukt zich te plaatsen voor de grote finale van het mini-Euro- pa-cup-tournooi. De wedstrijd op woensdag 28 mei, gespeeld op het ter rein van Waddinxveen werd een zeer spannende wedstrijd, waarin Nieuw koop tot tweemaal toe aan de leiding kwam. Maar Be Fair kwam door 2 doel punten van Marko Bakker weer even veel keer op gelijke hoogte, waardoor de eindstand 2-2 werd en dat betekende opnieuw strafschoppen. Het sterke punt van Be Fair A 1maar ook voor. Nieuwkoop. In één serie was het'al beslist in het voordeel van Nieuwkoop. Een trieste nederlaag daardoor voor Be Fair A 1 wat zo dicht bij het succes zat maar toch nog moest afhaken. Een beker voor de nummer twee, in hun groep, uitgereikt door competitieleider M. Moons was de troostprijs, maar één ding werd direct duidelijk afgesproken: de mini-Europa- cup komt eens naar Waddinxveen, naar de prijzenkast van Be Fair. Het mooie weer ten spijt werd de ver keersproef voor de deelnemers beslist niet als een uitstapje ervaren. Heel se rieus werd getracht het geleerde in praktijk te brengen op de 4 km. lange fietstocht door het hart van de gemeen te als volwaardig verkeersdeelnemer. Nadat de wethouders Van Schie (ver keerszaken) en Van Soest (onderwijs) de eersten woensdagmorgen hadden uitgezwaaid startte iedere minuut een deelnemer. De proef werd op elf ver keersknooppunten getest op 52 ver- keerhandelingen. Dat dit mogelijk was is te danken aan de spontane medewer king van 120 ouders, die de verrichtin gen van de scholieren een aantal uren kritisch observeerden. De afgelopen week werd door de politie een bromfiets en een personenauto (BMW) van de weg gehaald en in be slaggenomen. De voertuigen bleken niet te zijn verzekerd. Tegen de be stuurders is proces-verbaal opgemaakt. WADDINXVEEN - Trillend als een espenblad telde Joke de seconden af voor ze aan de beurt was om te starten voor het afleggen van de praktische ver keersproef die deze week voor de eerste maal in Waddinxveen werd gehouden. Zij was één van de 370 komende school verlaters en werd op school zowel als thuis grondig voorbereid op de vele ver- keersfacetten waarmede wielrijders in het drukke verkeer van alle dag te ma ken krijgen. Alle 16 basisscholen na men aan, dit experiment deel, zodat er twee ochtenden en een middag nodig waren eer de laatste van de 370 scholie ren op de fiets mocht stappen. Door het mooie weer genoten ook de controleurs langs de weg van de ver keersproef. Hier ziet u de heer H. van Erk (rechts) met naast hem mevr, van den Berg, op dat moment in de bruidsdagen. De heer en mevr. v.d. Berg waren vorige week 25 jaar getrouwd. (Foto: J. Hak). WADDINXVEEN - De Waddinxveen se postduivenvereniging De Sperwer nam deel aan een concours vanuit Char tres. Afstand 459 km. In concours 303 duiven. Gelost om 6.45 uur. Aankomst eerste duif 12.16 uur. Laatste 12.41 uur. Snelheid eerste duif 1385 m.p.m. Uit slag: J. foor 1-4-14-25-26-27-34-36-39-45-54- 59-60-65-75; mevr. G.Twigt 2-52-74; J. Verbakel 3-7-51-76; H. Metselaar 5-6- 12-15-17-20-28-29-35-42-62-63-67H van Dijk 8; comb. C. en J. 9-19-49-50- 66-71; D. Heeren 10-13-68; J. Troost 11; N. Hoogerdijk 16-57; E. van Beek 18-23-72; J.'Jansen 21-22-55-73; A. Hofman 24-40-41; M. Tollenaar 30-69; C. Hofman 31-32-64; J.W. Sekeris 33- 46; D. Degenhardt 37-53: H. Vink 38- 47; P. Bonefaas 43: C.A. Bode 44; M. Verbeek 48-56-58; Th. Twigt en Zn. 61; A.H. Kivits 70. WADDINXVEEN - Dank zij de spon tane medewerking van de bewoners in Waddinxveen is de actie voor de Stich ting KICI (Kleding Inzameling Charita tieve Instellingen) een succes gewor den. De opbrengst van deze aktie wordt voor de helft aangewend om hulpbehoeven de gezinnen van Nederlandse afkomst in Indonesië met een maandelijkse on dersteuning te helpen (1370 gezinnen) en voor de andere helft voor projecten in het Afrikaanse Koninkrijk Lesotho. Reeds gerealiseerde projecten in Lesot ho zijn: De steun aan ziekenhuizen door het beschikbaar stellen van medische apparatuur, de bouw van een nieuw wa terreservoir en waterzuiveringsinstalla tie, landbouw- en veelteeltprojecten, bouw van scholen, bouw van een poli kliniek, installatie van waterpompen in dorpen, voedselhulp, kleding voor bergbewoners, kleding voor kinderen in het algemeen en voor gehandicapte kin deren in het bijzonder en financiële hulp aan leerkrachten. De gemaakte fouten worden naar de scholen doorgegeven zodat daarop nog eens in het bijzonder kan worden inge speeld. Eind 1985 werden in samenwerking met de rijkspolitie Hazerswoude huiszoe kingen verricht in een als garagewerk- plaats ingerichte loods in Hazerswoude en bij twee van de verdachten thuis in Waddinxveen. Hierbij werden diverse van diefstal afkomstige auto-onderde- len en auto-accessoires aangetroffen en inbeslaggenomen. Bekend werd, dat totaal 18 personen auto’s werden ontvreemd te Waddinx veen (een BMW en een Mercedes), Ut recht, Zoetermeer, Amsterdam, Zoe- termeer, Berkel en Rodenrijs, Oude- water, Reeuwijk en Nieuwkoop. In de buurt van Antwerpen (Belgie) werden 3 BMW-personenauto’s ont vreemd. De meeste auto’s werden in de loods in Hazerswoude omgebouwd, dan wel gedemonteerd om de diverse onder delen te kunnen gebruiken bij het om bouwen van de voertuigen. (Er werden o.a. nieuwe chassisnummers ingesla gen). Op tientallen plaatsen in de provincie Zuid-Holland (o.a. Waddinxveen, Bos koop, Reeuwijk en Gouda) werden van geparkeerd staande personenauto’s di verse onderdelen gedemonteerd en meegenomen. Vele auto’s werden opengebroken. Gestolen werden 4 autotelefoons, ca. 10 autoradio-casset- terecorders en tientallen autobanden. Zowel uit een Waddinxveens als een Boskoops bedrijf werden stoomcle- aners (elk ter waarde van f. 4.000,-) ont vreemd. In Culemborg dieselmotor (f. 10.000,-) ontvreemd. Het onderzoek leidde verder tot de aan houding van een inwoner van Moord recht, die wordt verdacht van heling van diverse goederen. Twee inwoners van Rijswijk werden eveneens aangehou den en verhoord terzake diefstal van autotelefoons en diverse goederen. Eén van de autotelefoons werd gestolen op verzoek van één van de Waddinxve ners. Diverse goederen werden ver strekt aan één van de aangehouden Waddinxveners. De twee in december 1985 aangehou den Waddinxveners hebben geruime tijd in voorarrest gezeten. De 26-jarige Waddinxvener wist zich lange tijd voor de Waddinxveense rijkspolitie verbor gen te houden, doch eind januari dit jaar meldde hij zich aan het bureau aan de Mozartlaan te Waddinxveen. Hij is voorgeleid aan de officier van justitie te Rotterdam en is in bewaring gesteld. Op 22 mei jl. is tijdens de zitting van de Rechtbank Rotterdam tegen hem 1 jaar gevangenisstraf geëist. De overigen moeten nog voor de rechter verschij nen. Op dinsdag 27 mei werden twee Wad dinxveners (31 en 32 jaar) aangehouden terzake gepleegde uitkeringsfraude. Buiten de uitkering verdiende zij bij door auto’s op te kopen, op te knappen en te verkopen. Dit wist men een jaar lang vol te houden. De opbrengsten werden niet opgegeven. De aanhouding vond plaats in een loods (werkplaats) in Moordrecht. Tegen hen is proces-ver baal opgemaakt. Op donderdag 29 mei werd aangifte van diefstal van een zwarte integraalhelm gedaan. De helm werd ontvreemd uit een kelderbox aan de Peter Zuidlaan. Op zaterdag 31 mei werd van een in de Kon. Willem Il-straat geparkeerde auto een imperiaal gedemonteerd en meege nomen. In de nacht van vrijdag 30 en op zater dag 31 mei werden van een in de J.W. Frisoweg staande personenauto 4 chroomkleurige zilveren wieldoppen ontvreemd. Op zaterdag 31 mei werd ontdekt, dat in de kantine van de korfbalvereniging aan Op maandag 26 mei vond een aanrij ding plaats op de Henegouwerweg. Eén van de betrokken bestuurders ging er meteen lopend vandoor, doch kon kor te tijd later worden aangehouden. Hij bleek onder invloed van alcohol te ver keren. Hij moest de bloedproef onder gaan. Zijn auto moest worden afgeslee pt en werd inbeslaggenomen. Alle deelnemers kregen na afloop een button van Veilig Verkeer Nederland en een Nieuw Zeelandse appel voor de dorst. Als alle resultaten zijn beoor deeld ontvangen zij via de school nog een getuigschrift waarop de resultaten van de schriftelijke en praktische ver keersproef worden aangetekend. Zowel de leerkrachten als de mede werkers gaven blijk deze vorm van praktisch verkeersonderricht bijzonder nuttig te vinden. Dank zij de daad werkelijke en de financiële steun van de gemeente kon dit jaar een groepje vrij willigers zich met de organisatie belas ten. Oud-wethouder mevr. Ooster- brpek hoopt er echter in te slagen we derom een plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland te kunnen oprichten. Deze afdeling kan dan dit zeer geslaagde experiment voor de ko mende jaargroepen kontinueren. 500 Gram Ossestaart r f .v spektie toch nog onvoorziene gebreken De opgezette verkeersproef is een groot succes geworden, mede door de inzet van het politieapparaat en de hulp van ouders. Ook in Waddinxveen komt nu een WN-afdeling. (Foto: J. Hak). ««Mte ,.,1 I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 17