Waddinxveners solidair met eisen Alfrinkschool BEDANKT MORGEN OF VERKOPEN? Afscheids receptie van ds. Th.H.G. Hulst Kennismaking Kardinaal OP OP ERTIKALE JALOEZIEËN HUIS TE KOPEN 5 HANDJE-KONTANTJE-DAGEN BIJ VERBAKEL MODE. Verbakel mode Verbakel mode jjfMASSA M ggSPORTg Hefbrug in vlaggetjes gestoken f Croky Chips Stokbrood BIDT INSECTEN GEWOON BUITEN MET j BÉCÉ ROLHORREN 16 Fysiotherapeuten werkten vandaag beperkt SPDKTS Hoe u ook op vakantie gaat... vv 1 sö Eerst alles goed regelen bij de Rabobank O KABELKRANT AZADDINXVEEN s r I TRAININGSPAKKEN Sm Oscar voor Willem Ottespeer? Nieuwsblad Onafhankelijk Een boekenbon? BASIS MARKT ^644077 WEV M4¥<764W>/ F DOUANE arwa apljtservlce HET VOORDELIGE MERK om tien uur bent u van harte welkom bij onze feestelijke HEROPENING. U overweegt een Voor uw begrip en geduld tijdens de verbouwingsmaanden. Sluiscomplex Vraagt geheel vrijblijvend advies Patiëntvriendelijk boekhandel veldwijk w w At - KONTANT IN DE HAND! QC KONTANT IN DE HAND! Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 N j. i PROJEKT- EN WONINGSTOFFERING GROENSVOORDE 12 WADDINXVEEN Tel: 01828- 16119 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 Heren ”v. Gils” Kolberts 298,- nü 239,- Heren ”v. Gils” Pantalons v.a. 139,- nü 119,— Heren ”v. Gils” Pullovers/vesten v.a. 149,- nü 98,— en bovendien ontvangt U dan ook nog bij aankoop van elke 100kontante aankoop Deze week is er bij Verbakel op DO.-VR.-ZA.-DI.-WOE. een geweldige surprise. Bij elke 100.- gulden aankoop op afdeling dames- heren- en kindermode, ontvangt u Met uitritsmouw- Kindermaten 128 t/m 176 ADVIESPRIJS 169,-- ALLEEN DEZE WEEK NESSE 40/44 - POSTBUS 4 2740 AA WADDINXVEEN - TELLEFOON 01828-10126 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Medewerk(st)ers Albert Heijn Waddinxveen uitdeeldoos 12 x 25 gram Hel Echte Franse ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. sssss w w 7 7' 7 7 W 7 W w w 7 1 Tl 0 7 7 NU NOG VOORDELIGER Buitenlands geld, reisverzekeringen, reis- en/of Eurocheques, hulpverlening in het buitenland. Wees er dus snel bij, want op op. Wees er dus snel bij, want op - op. RABOBANK WADDINXVEEN Hoofdkantoor: Kerkweg-Oost 161 Bijkantoren Kon. Wilhelminaplein 2 Groensvoorde 14 Weekblad voor addinxveen WOENSDAG 18 JUNI 1986 42e JAARGANG - Nr. 1981 i Nesse 32, Waddinxveen ALTIJD WELKOM! PASSAGE 53 - TEL. 12620 i WADDINXVEEN - Donderdag avond van acht tot tien uur is in de hervormde Immanuëlkerk aan de Prinses Beatrixlaan de afscheidsre ceptie van ds. Th.H.G. Hulst. De predikant en zijn gezin nemen zon dag officieel afscheid van Waddinx veen. Ds. Hulst heeft namelijk een beroep aangenomen naar Apeld oorn. GERT HUIZER de echte bakker ZuiOnade 11 - Tel. 01628-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel 01828-12382 - Waddinxveen Statensingei 115 - Gouda Tel 01820-15132 CO có cn Zuidkade 6. Waddinxveen. Tel. 01828-14000. Elke donderdag koopavond. Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000. Elke donderdag koopavond. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN - Vanmiddag (woensdag) zijn bij de hefbrug aan de Henegouwerweg vlaggen gehesen ter onderstreping van het 50-jarig be staan van de vaste oeververbinding over de Gouwe. De uit 1936 stammen de Waddinxveense hefbrug is om die reden vorige week ai in de vlaggetjes gestoken. ^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfe Dit gebeuren vormde een onderdeel van een programma dat om half een in Gouda is begonnen met het inschepen in de salonboot Koningin Juliana in de voorhaven van de Goudse Juliana-sluis. Dit vernieuwde complex werd door Zuidhollands gedeputeerde T.p.J. Jan sen (VVD) officieel geopend. De daar na volgende vaartocht over de Gouwe hield het hijsen van vlaggen in in Wad dinxveen en Boskoop, terwijl rond half ij zes de vaartocht in Woubrugge eindig de. Onderweg werd de lunch gebruikt. Bij de hefbruggen in Waddinxveen en 'f Boskoop heeft het gezelschap korte tijd de wal bezocht om aandacht te besteden aan het hefbruggen-jubileum. In Wad dinxveen gaf burgemeester C.M. van der Linden met gedeputeerde Jansen het startsein voor een wedstrijd in cre atieve uitingen over bruggen en sluizen. Tijdens de vaartocht is de salonboot be geleid door enkele vaartuigen van de provincie, een vaartuig van de rijkspoli tie te Water uit Alphen aan den Rijn en vijf oude zeiltjalken van de ’’Stichting Historische Scheepsvaart” uit Delft. De provincie is in het voorjaar van 1985 begonnen met de vernieuwing van het Julianasluiscomplex. Dat was nodig omdat de twee smalle ophaalbruggen het verkeersaanbod niet meer goed konden verwerken; hierdoor ontston den soms gevaarlijke situaties voor fiet sers. Ook verkeerde het bewegingsme- chanisme van de bruggen in zeer slechte staat en moesten de houten brugdekken worden vervangen door stalen dekken. De nieuwe bruggen hebben een wegdek van 6.60 meter breed en aan weerszij den een fietspad van twee meter breed. Om deze bruggen te kunnen plaatsen zijn de betonnen landhoofden verbreed en aangepast. De bruggen, die nu bere kend zijn op het zwaarste verkeer, zijn voorzien van nieuwe bewegingswerken. Ook zijn er nieuwe afsluitbomen bij de bruggen geplaatst, voor elke weghelft één. De aandrijving van de roldeuren (sluisdeuren) is vervangen. De bruggen en de sluis kunnen nu cen traal worden bediende vanuit het mid delste bedieningshuisje. Daar kan het bedienend personeel met behulp van camera’s en monitoren de situatie op en rond de bruggen en in de sluis in de ga ten houden. Incidentele bediening van uit de beide brughuisjes blijft mogelijk. MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN WADDINXVEEN Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 OS De totale kosten voor de uitvoering van het project bedragen ruim 5,5 miljoen gulden. 1 2.89 de votre Vrai Boulanger’ De aktie geldt uitsluitend voor de afdeling dames-, heren- en kindermode en bij kontante betaling, en op dezelfde dag van aankoop. Deze goederen kunnen niet worden geruild. WADDINXVEEN - De praktijken zijn vandaag (woensdag) open geble ven, maar er is wel beperkt gewerkt en spoedgevallen konden gewoon worden afgehandeld. Dat was op deze landelijke protestdag de situatie bij de in Waddinxveen werkzaam zijnde 16 fysiotherapeuten, die vijf groeps- en individuele praktijken in dit Gouwedorp runnen. Vandaar dat de patiënten van de Wad dinxveners via gesprekken, affiches en folders nader werden geïnformeerd over de pijn bij deze beroepsgroep. De Waddinxveense fysiotherapeuten menen, zo kort na de op dinsdag 27 mei gehouden actiedag van de Nederlandse huisartsen, op deze wijze patiëntvrien delijk bezig te zijn geweest en dat de overheid voldoende duidelijk is ge maakt dat voor de fysiotherapeuten de maat vol is. In landelijke advertenties is dat nog een keer onderstreept. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 7 7 71- SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSfi j, 7 ’’Sinds 1980 worden de fysiotherapeu ten en hun patiënten bij de regelmaat van de klok geplaagd met beperkende maatregelen. De verlaging van de parti culiere tarieven en het voornemen tot invoering van een eigen bijdrage fysiot herapie voor ziekenfondsverzekerden is de druppel die de emmer doet overlo pen”, aldus de fysiotherapeuten. Tegen de vorige week opgelegde ta riefsverlaging hebben zich vijf landelij ke verenigingen van fysiotherapeuten (in dienstverband en vrijgevestigd) zich verklaard. Het Centraal Orgaan Tarie ven Gezondheidszorg (COTG) meent jaarlijks tot 25 miljoen gulden te kun nen besparen. De tarieven voor massa ge en oefentherapie zijn verlaagd van 26,20 gulden naar 23,40 gulden en de toeslag voor behandeling aan huis is verlaagd van 20 gulden naar 15.25 gul den. WADDINXVEEN - Leerlingen van de nieuwe Kardinaal Alfrinkschool en hun ouders kunnen nog voor de schoolva kantie kennismaken met hun nieuwe school. Op woensdagmiddag 25 juni a.s. is er om twee uur een bijeenkomst, speciaal voor de leerlingen, waarbij kennis gemaakt kan .worden met de leerkrachten die het komend schooljaar de nieuwe school zullen starten. Om acht uur 's avonds is deze gelegen heid er ook voor ouders, waarbij dan te vens nader wordt ingegaan op de schoolorganisatie. Beide bijeenkomm- sten vinden plaats in de Mgr. Bekkers school aan de Peter Zuidlaan. Het aan tal aanmeldingen voor deze nieuwe school van de Stichting voor Katholiek Onderwijs "Sint-Victor" is inmiddels zo groot dat gestart gaat worden met 3 groepcombinaties, 1-2, 3-4 en 5-6. De organisatie van de kennismaking is in handen van de ouderwerkgroep. Gezamenlijk onderschrijven ze van harte de actie van de 16.000 fysiothera peuten in ons land, zo iaat Marianne Bakker, voorzitster van de Fysiothera peuten Vereniging Gouda en Omstre ken ons weten. Maximaal 2 dozen per klant Geldig t/m zaterdag 21 juni 1986. ■3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1