Willem van Es tournooi W’veen Camping-trainingsweek WSE-jeugd werkte goed Activiteiten- en bouwcommissie gevormd W’veen-tennis MIKE LUITEN EN IVONNEIVENS WINNEN Polsstok- Halve ton extra voor Waddinxveense voetbalclubs om E F-cup De Gouwebloem 2e fietstocht De Sperwer Joop van Uunen sponsort top- basketbal in Donderdag 4e Coopertest Verwachtingen Korbis-korfbal opknappen sporthalvloer Eerste jeugd- tournooi van hoogspringen komt later FLORIDA TRAINT BADMINTON OVERDAG NU EEN UUR LANGER de sporthal WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE F... DROPJAgI Selecties Be Fair Aeolus Waddinxveen-za. Uitbreiding Strandloop ZELF VERHUIZEN? LATEN VERHUIZEN? t MB da’swc Tel. 01828-18708 #X ^ASSCHEMAN FLA/y WACDINXVEEN Sm WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1986 ■Kg V De voorlopige A- en B- selecties van Be Erik v.d. Oest). nimaal drie maal spelen. De winnaars van de poules gingen vervolgens verder via het afvalsysteem. Er werd in ver- WADDINXVEEN - Zaterdag 23 augustus wordt door de voetbalvereni ging Waddinxveen in het sportpark ”de Sniep” het zevende Willem van Es-tournooi gehouden. Enkele dagen stond er een auto waar een groot aantal tennisballen inzaten. Niet alleen de deelnemers maar ook de ouders waren in de weer om het juiste aantal te raden. Daarnaast stond er ie dere dag een spelcomputer waarop men het tennisspelletje nog eens over kon doen. en de volgende series vervolgens om het kwartier. Het inschrijfgeld bedraagt 1,50. Nadere inlichtingen zijn verkrijg baar bij H.F. Kraan of H.M. Geuzen dam (tel. resp. 14008 en 17678). Het programma ziet er als volgt uit: 15 augustus te gast bij Waddinxveen; 22 augustus te gast bij Be Fair; 29 augustus te gast bij WSE en 5 september, de slot- avond, wederom bij Waddinxveen. De avonden beginnen steeds om 18.30 uur. WADDINXVEEN - Komende vrijdag avond om half zeven wordt in het sport park de Sniep het startsein gegeven voor de strijd om de E F-cup tussen de voetbalverenigingen van Waddinx veen, Be Fair en WSE. r^MeegutomeM... Fazantdreef 2 - 2743 DC Waddinxveen Natuurlijk kunnen we ook de gehele verhuizing voor u uitvoeren! WADDINXVEEN - Zaterdagmorgen 30 augustus om negen uur start bij het gebouwtje van De Gouwebloem aan de Toilenslaan de voor de tweede maal te houden fietstocht van deze Waddinx veense therapieclub. De afstanden die gereden kunnen worden zijn 30, 45 en 70 kilometer. ”De Gouwebloem” is een stichting die zich ten doel stelt hulp en ontspanning te bieden aan diegenen in de gemeente, die njet of niet meer op volwaardige wij ze aan l nen deelnemen. De gelden voor deze activiteiten, waarvoor velen zich be langeloos inzetten, verkijgt de stichting uit donaties en het organiseren van ba zars en een loterij van Rijn in de A-selectie - speelde ook gelijk en wel met 0-0. Daar de nieuwe B-trainer B. Koetsier z’n eerste wed strijd tegen Lyra 3 met een nederlaag van 1-4 afsloot, sloeg de winstbalans toch door naar Lyra. Op die dag begint de jeugd in sporthal ”de Sniep” met de wekelijkse speel avond (van 17.00 tot 18.30 uur). Voor de jeugd staat in dit seizoen een nieuwe activiteit op het programma. In de paasvakantie (april 1987) zal er voor het eerst een jeugdtournooi georgani seerd gaan worden, waaraan ok de jeugd van andere verenigingen deel zal kunnen nemen. Eén dag later, vrijdag 15 augustus, kun nen ook de senioren weer voor het eerst in actie komen in sportzaal ’’Groens- waard” van 19.30 tot 23.30 uur. Daarna is er ook iedere maandagavond van 20.00 tot 23.30 uur gelegenheid een shuttle te slaan, eveneens in sportzaal ’’Groenswaard”. Bij de senioren vormen de districtscom- petitie en het invitatietournooi voor re creanten (ook van andere verenigingen) belangrijke hoogtepunten het komende seizoen. Met name het debuut van het le team in de 2e klasse district en het 3e team in de 6e klasse district tonen de vooruitgang aan van de competitietoe- spe(e)l(st)ers in de districtscompetitie. ”De kleedruimte is gebouwd in een tijd dat de gemiddelde lengte van de leden niet meer dan 1.60 meter bedroeg, de voetballer thuis wel onder de douche kroop (het was immers toch zaterdag) en het merendeel achter in de sloot plas ten”, aldus de activiteitencommissie over het door de voorjaarsvergadering van Be Fair goedgekeurde bouwplan. Bouwplan Be Fair van 100.000 WADDINXVEEN - De Waddinxveen se postduivenvereniging De Sperwer heeft meegedaan aan een concours van uit Chantilly. Afstand 353 km. In con cours 338 duiven. Gelost om 7.15 uur, aankomst eerste duif 12.37 uur, laatste 13.13 uur. Snelheid eerste duif 1095 m.p.m. Uitslagen: J. Verbakel 1-6-7-8-11-19-23-26-40-56; F. Rip 2-29-52-61-77; N. Hoogerdijk 3- 9-10-33-44-66-69-74; R.v.d. Made 4-15- 18-20-34-46-71-83; C.A. Bode 5-22-27- 36-60; M. Tollenaar 12-65; A. Hofman 13-17; Comb. C. en J. 14-72; A.H. Vink 16-21-28-42-47-54-57-63-73-76; H. Met selaar 24-31 -37-45-48-50-51 -$3-59-68- 79; J. Jansen 25-35-49-67; D. Heeren 30-41-43-70; M. Verbeek 32-38-81; Th. Twigt en Zn. 39-85; J. Dijkstra 55; N. v. Tol 58-80; J. Toor 62-78; J.W. Sekeris 64-84; E. v. Beek 75; P. Bonefaas 82. WADDINXVEEN - De laatste week van de zomervakantie werd door de Al-jeugd van WSE-voetbal gebruikt voor een camping-trainingsweek in Noordwijkerhout. De leiding was in handen van trainer Willem den Be sten en alleskunner André Disseldorp. Dicht bij bos en duinen werd in tensief gebruik gemaakt van het trainingsveld van VVSB. de Waddinxveense tennisspeler Mike Luiten die de eerste prijs in ontvangst mocht nemen. Hij versloeg in de finale Gé Schepers met 7-5 en 6-4. Bij de meis- schillende leeftijdsklasse gespeeld: t/m WADDINXVEEN - Zo’n 150 meisjes jes tot en met 17 jaar won Ivonne Ivens en jongens van 22 verschillende clubs hebben de afgelopen week gezorgd voor een geslaagd open jeugdtournooi, dat de tennisvereniging Waddinxveen voor het eerst heeft gehouden. De op de finaledag aan de Alberdingk Thijmlaan gespeelde partijen werden gadegesla gen door zeer veel toeschouwers. Een barbecue en een rad van avontuur ver hoogden de sfeer. uit Waddinxveen met 6-3 en 6-2 van Pa tricia Vuijk uit Capelle aan den IJssel. Uniek bij dit open jeugdtournooi was dat de deelnemers in poules speelde. Zowel wat betreft de enkelspelen als de dubbels. Gebruikelijk is het bij tennis- tournooien om via het afvalsysteem te spelen. Dit betekent dan echter voor een groot aantal deelnemers een vroeg tijdig einde van het tournooi. Daar dit open jeugdtournooi in poules Bij de jongens tot en met 17 jaar was het werd gespeeld konden de kinderen mi- De eerste serie van maximaal 25 perso- het maatschappelijk leven kun- nen start donderdagavond om 19.00 uur De juniorenselektie is kwalitatief erg goed. Zij zullen ’’zeker alles uit de kast halen” om het gewenste resultaat te be reiken, aldus hun nieuwe trainer John Hamer. De Korbis juniorenselektie zal het moeten opnemen tegen de volgende ploegen: Maassluis, Reeuwijk, Oranje Nassau (Vlaardingen) en Vrienden schaar (Bodegraven). Korbis Junioren 2 komt uit tegen Jodan Boys (Gouda), IJsselvogels (Moord recht) en De Kapellen (Capelle a/d IJs sel). De aspirantenselektie is een nieu we, enthousiaste groep, die nog de no dige ervaring moet opdoen in de hoog- ste aspirantenklasse. Hun tegenstan ders zijn: de Bermen (Capelle a/d IJs sel), Bolnes (Ridderkerk), KOAG (Krimpen a/d IJssel), Sagitta (Ridder kerk), Vitesse (Barendrecht), IJsselvo gels (Moordrecht) en Het Zuiden (Rottserdam Vreewijk). WADDINXVEEN - De op zaterdag 23 augustus te houden openingsdag van het nieuwe Flyers-basketbalseizoen zul len in de sporthal ”de Sniep” tegen el kaar spelen de teams van Flyers en Sportlife Canadians, een basketbaltop- club uit Amsterdam. Deze door het Waddinxveense assuran tiekantoor Joop van Uunen van het Neptunuspad (assurantieadviseur, fi nancieringen, hypotheken) voor de tweede gesponsorde ontmoeting is gra tis toegankelijk. De dag duurt van 10.00-18.30 uur. De sportieve ontmoeting tussen Flyers en Canadians, voorheen Landlust gehe ten, kan het nodige basketbalvuurwerk opleveren. Immers, Canadians is al ja- ren één van de beste clubs van Neder land. Zo werd afgelopen seizoen het landskampioenschap in de dames-ere- divisie behaald. Flyers zal er dus alles aan doen om tegen zo’n gerenommeer de tegenstander goed uit de bus te ko men. De ontmoeting behelst wedstrijden tus sen alle eejpte teams van Flyers en hun Canadians’ evenknieën. Vanaf 10 uur ’s morgens spelen de meisjes- en jongen- steams van alle leeftijdsgroepen tegen elkaar. Daarna, om 4 uur ’s middags, spelen de dames- en herenselectie tegen de 2e teams van Canadians, teams wel ke van hetzelfde kaliber zijn zodat ook hier spannende duels verwacht mogen worden. De dag wordt afgesloten met de om half zes startende wedstrijd tussen Oud- Landlust en Oud-Oranje. Dit wordt een wedstrijd waarbij elke basketballief- hebber kan genieten van het kunnen van vele rotten in het basketbalvak wel ke goed zijn voor vele interlands. WADDINXVEEN - Ook bij de Wad dinxveense badmintonclub Florida vangt binnenkort het seizoen weer aan. De eerste zweetdruppels kunnen te voorschijn worden getoverd bij de voor bereidende conditietrainingen, welke worden gehouden op het sportcomplex van atletiekvereniging AV’47 in Bos koop. Vrijdag 15 augustus is de eerste avond, vervolgens iedere vrijdag, aanvang 8.00 uur, toegankelijk voor alle leden, da mes en heren gelijktijdig. In de week van 19 augustus beginnen in de sporthal ”de Sniep” de speelavonden op de gebruikelijke tijden. Zo€t£ 2OÜT€ OT sio gram J?5 KRUIDERIJ "de peperboom -«e ‘W. «-W De prijswinnaars bij elkaar van het door de tennisvereniging Waddinxveen gehouden open jeugdtournooi. Foto: WADDINXVEEN - Donderdagavond om zeven uur wordt alweer door de sportclub Antilope de vierde uit een se rie van vijf georganiseerde Coopertes- ten gehouden op de atletiekbaan aan de Alb. Thijmlaan. Deze testen van het uithoudingsvermogen zijn 'bij vele sportleiden populair geworden. De laatstgehouden test had maar liefst ruim 80 deelnemers. Het ligt in de be doeling van Antilope het houden van deze testlopen voort te zetten. Bij de Cooperstest wordt de afstand ge meten die men in 12 minuten aflegt. Op deze wijze kan men zijn of haar conditie testen en/of opvoeren. Een jury houdt het aantal ronden bij dat men gelopen heeft en noteert de totale afstand die is afgelegd. Tussen die twee mogelijkheden moet u vaak kiezen. De ene mogelijkheid kost veel tijd en moeite, de andere kost veel geld Laat u eens informeren over andere mogelijkheden. Vraag vrijblijvend informatie ‘jBF VERVCE® VERHU'ZtNGEH De E en F-pupillen ontmoeten elkaar niet alleen tijdens voetbalwedstrijden, er staan ook diverse spelletjes op het programma. De organisatie is in handen van I. Rehorst, R. Brandwijk en A. de Groot. WADDINXVEEN - Be Fair-voetbal heeft een ambitieus plan gemaakt om één ton 100.000,-) op tafel te krijgen om het clubgebouw in het Warnaarplantsoen grondig te moderniseren. Het streven is om al in het komende seizoen, door allerlei activiteiten, een groot deel van dit bedrag bij elkaar te halen. Er is een activiteitencommissie geformeerd, die ten minste drie grote activiteiten aan het voorbereiden is. Het naar het oudste zaterdaglid en te vens erelid van Waddinxveen-voetbal genoemde tournooi werd vorig jaar ge wonnen door het Oudewaterse Unio. Niet alleen deze vereniging doet weer mee maar ook Botlek (Spijkenisse), Waddinxveen en - vóór het eerst - Jodan Boys uit Gouda. De scheidsrechters van het Willem van Es-tournooi, georganiseerd door de za- terdagcommissie van Waddinxveen- voetbal, zijn J. Pons, P. Koedam en A.W. Wieman. Begonnen wordt om 10.00 uur. Het einde is omstreeks drie uur. Er wordt gespeeld in twee poules. De speeltijd is 2 x 20 minuten zonder rust. 10 -12 -14 en 17 jaar. De hele week was er op het zonovergo ten tennispark ”De Woerd” te genieten van prachtig tennisspel. Naast de banen was er voor de deelnemers ook iedere dag iets te doen. Zo kon men ballen gooien op bekende tennissers, panne- koeken bakken, pop-corn eten. WADDINXVEEN - Evenals in het vorige seizoen bieden de beide Wad- dinveense badmintonverenigingen Aeolus en Florida, in samenwerking met de gemeente Waddinxveen, iedereen de mogelijkheid tot het beoefe nen van ’’badminton overdag”. Donderdag 14 augustus gaat Aeolus of ficieel van start in het seizoen 1986/87. Dit plan voorziet in uitbreiding van de kleedaccomodatie, het aanbrengen van douchemogelijkheden en het laten ver dwijnen van de stankoverlast door een beter rioleringssysteem. Naast de activi teitencommissie met Rein v.d. Brink, Jan v.d. Neut, Tom Glasbeek, Ronald Brandwijk en Willem Slagboom is er door het bestuur een bouwcommissie gevormd. Deze laatste commissie regelt de organisatie van de verbouwing, waarbij rekening zal worden gehouden met zoveel mogelijk zelfwerkzaamheid. Be Fair gaat het nieuwe seizoen in als derde klasser. Het eerste team degra deerde in het afgélopen voetbaljaar uit de tweede klasse. Be Fair’s enige kam- pioensploeg was B 1 (junioren). Het tweede heeft zich kunnen handhaven en het derde werd net geen kampioen. Met vijf trainers L. Vugts, A. Rozendaal, B. Koetsier, C. van Triet, D. Vleggeert, elftalleiders, verzorgers en de suppor tersvereniging (die het seizoen afsloot met een flink winstsaldo) werd gepoogd van het nieuwe seizoen een nog beter voetbaljaar te maken. Met de serie oe fenwedstrijden wordt op zaterdag 9 au gustus begonnen (thuis tegen Lyra). De trainingen zijn al gestart. Elke middag stond er een voetbaltrai ning op het programma. Mocht men denken dat na het zware ochtendpro gramma de pijp uit was, dan kwam men bedrogen uit. Een groot doorzettings vermogen is de WSE-jeugd niet vreemd en de trainingen werden met een voor beeldige inzet gevolgd. Toen de jongens dachten op donderdagmiddag de week beëindigd te hebben, bleek de leiding nog een verrassing te hebben. Men moest ’s avonds om half acht aan treden in de complete W'SE-uitrusting in Noordwijk voor een strandloop van 8 km. Eerst 4 km. windkracht 6 tegen en daarna mee. Ontzettend zwaar, na een toch al erg intensieve trainingsweek. Zonder morren begon men aan de tocht en na afloop kon een ieder de medaille in ontvangst nemen van het organisatie comité van NOVO (een Noordwijkse volleybalvereniging). De speaker sprak zijn lof uit over de in het oranje gestoken voetbaljeugd en hij kreeg zelfs een brok in zijn keel toen de voltallige selectie, de laatste twee lopers tegemoet ging en daarna de laatste 500 meter gezamenlijk volbracht. Moe en voldaan en dankzij de charmes van de trainer mocht de groep gebruik maken van één van de douches van hotel Noordwijk. De vrijdagmorgen werd gebruikt voor het opruimen, ouders kwamen met kof fie en de trainer met gebak. Aan een zeer geslaagde week was een einde ge komen. Mede dank zij de hulp van ou ders, die voor de tenten en het vervoer zorgden en ook voor het opzetten van de tenten. En ook dank zij de hulp van "Lady WSE” Irma Siebrecht, die twee verschrikkelijk heerlijke avondmaaltij den verzorgde. (Voor de andere twee zorgden de jongens zelf, namelijk spits kool en zuurkool). ”Van mijn kant is gebleken dat zo’n kamp niet alleen goed is voor de condi tie maar ook voor discipline en karak ter. Als het dan gebeurt op een manier zoals wij dat deze keer gedaan hebben dan blijkt dat jongens, die de naam heb ben moeilijk te zijn, juist het tegenover gestelde zijn. Tenminste de WSE-jon- gens hebben zich prima gedragen en een prima inzet getoond. Daarnaast is er tussen de jongens ook een kameraad schap waar menig andere vereniging ja loers op kan zijn. Wil een andere ver eniging ook eens zoiets proberen dan kan ik er alleen maar positief op reage ren. Voor informatie mogen ze WSE en mij altijd bellen”, aldus André Dissel dorp. Dat het trainingskamp zijn vruchten zal gaan afwerpen, bleek afgelopen zater dag wel. Na een 1-0 achterstand kwa men de oranje-zwarten terug tot een 2-4 overwinning tegen het Al team van Haastrecht (groep 1). Vooral als men Derdeklasser Be Fair startte het nieuwe voetbalseizoen met oefenwedstrijden vart de drie KNVB-elftallen tegen de derde klasser Lyra uit De Lier. Be Fairs nieuwe hoofdtrainer, A. Rozendaal, die door vakantie nog niet over alle ba sisspelers kon beschikken, had route- nier Piet Koele teruggehaald in de hoofdmacht. De als laatste man spelende Koele haal de een dikke voldoende en dit vooral door zijn dirigerende aanwijzingen aan zijn medespelers. Voor rust bedwong Be Fair al snel een veldoverwicht maar wist dit niet in doelpunten uit te druk ken. In de tweede helft was het Fred Klomp die na een fraaie combinatie met Peter Both Be Fair op voorsprong bracht. Ly ra gooide er hierna een schepje boven op en nu bleek ook dat de gasten al aan hun vierde oefenwedstrijd bezig waren. Terwijl Be Fair naar adem begon te smachten namen de Westlanders door tempoverhoging een veldoverwicht. Hoewel keeper Marcel Straver enkele goede reddingen verrichtte en Ed v.d. Brink de bal eenmaal van de doellijn haalde was het vijf minuten voortijd dat Lyra verdiend gelijk maakte. Be Fair 2 - met het heroptreden van Klaas Angenent, Siem Bos en Koert Henk Heykoop, Arjan Taal, Marco Noordhoek. Piet Koele, Siem Bos, Fred Klomp, Marco Bakker, Klaas Ange nent, Koert van Rijn, Ronnie Voer man, Razi Licoumine, Vermulm. Voorlopige B-selectie: Ad Jansen, Lou Vos, Bert Monster, Chris Boer, Hugo den Boon, Hans Blok, Kees Noordhoek, Gerard Reym, Gert van Woudenberg, Hans Visser, R. v.d. Brink, Ad Geers, Peter Immerzeel, Jan van Rijn, Leon Hogenelst, Rens Overdijk, Ed Hofman, Gerard Pellé- grom, Kees Alblas, Ton v.d Boogaard, Ed v.d. Kant, Cor van Triet, Nico van Vuuren, Bert van Oosten. WADDINXVEEN - Er is op duizend gulden na een halve ton extra nodig om de vloer van de sporthal ”de Sniep” aan de Sniepweg op te knappen. De facelift- behandeling is al uitgevoerd door Des col BV uit Deventer, de leverancier van destijds, zodat de vloer tijdig voor het nieuwe schooljaar weer pico bello kon zijn. De raad zal volgende week woens dagavond het geld achteraf beschikbaar stellen. Al in maart vorig jaar heeft Descol BV, leverancier van de sportvloer in de sporthal én sportzaal, een advies en of ferte uitgebracht over de vloer in de sporthal en sportzaal. De firma advi seerde in de zomer van 1986 tot een fa- celiftbehandeling (renovatie) van de sportzaalvloer en tot reparatie van de sporthalvloer (een faceliftbehandeling was niet nodig). Voor beide behande lingen zijn door de raad reeds kredieten verstrekt. Tijdens de reparatie van de sporthal vloer in de eerste week van juli bleek dat er veel meer gerepareerd moest worden dan in eerste instantie door Descol was voorzien. Een faceliftbe handeling bleek ook hier de beste oplos sing. Om tijdig voor het nieuwe school jaar gereed te zijn hebben B. en W. Descol BV inmiddels opdracht gegeven de faceliftbehandeling uit te voeren. op tempo ging spelen, kwam de Haa- strecht-defensie in grote problemen. Alleen de afwerking haperde nog iets, maar dat zal in de toekomst nog wel ver anderen. Bl van WSE won trouwens met 8-2 en Cl won met 6-1 van de Haa strechtenaren. WADDINXVEEN - Bij de korfbalver eniging Korbis zijn de verwachtingen voor de nieuwe veldcompetitie erg hoog. Korbis 1, vorig seizoen gedegradeerd, zal dit jaar trachten het verloren gegane terrein terug te winnen, o.a. met behulp van enkele spelers/speelsters als Truus Visser, René van Eek en Jan Minekus, allen terug van weggeweest. ZKV (Zuidland), Reeuwijk, GDI (Schie dam), Argento (Schoonhoven), Vanota (Rozenburg) en Bernisse (Heenvliet) zullen rekening moeten houden met een strijdbaar Korbis. De zaterdagvoetballers van Waddinx veen hebben inmiddels de training her vat. Een flink oefenprogramma staat voor de deur. De club kon zich verheu gen in enkele nieuwe gezichten. Van de zondagafdeling kwamen over Rob Koele en Hans van Offeren en Herman de Bor. Oud oud-jeugdlid Raymond Plaisier trekt de schoenen weer aan terwijl van elders kwamen F. Hilgeman (Soccer Boys) en R. de Lange (Quick Steps). Daarnaast vond er een trainerswisseling plaats. Hans Murk vertrok naar Ber gambacht (za) en Cor Honkoop, selec- tiespeler van de zondagafdeling van Waddinxveen is inmiddels als trainer begonnen. Wanneer C. Honkoop zijn mentale en fysieke kracht bij de selec- tiegroep kan overbrengen, dan kan men nog veel van deze groep verwachten. De verenigingen denken daarbij aan de al dan niet tijdelijk niet-werkende vrouw of man en de vrouw of man die in continudienst werkt en zodoende niet in de gelegenheid is in de avonduren de badmintonsport te beoefenen. Vanaf donderdag 14 augustus kan men iedere donderdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur terecht in sportzaal ’’Groens waard” aan de Wingerd. Gezien de gro te belangstelling in het eerste jaar heeft men besloten de beschikbare tijd met één uur uit te breiden. De kosten aan de deelname zijn echter hetzelfde geble ven: 3,50 per keer dat men wenst deel te nemen. De begeleiding is opnieuw in handen van twee dames van Florida (Liesbeth van Bergeijk en Joke Hoogendoorn) en twee dames van Aeolus (Marjo Appel en Annie v.d. Stoel). WADDINXVEEN - Voorzieningen voor het polsstokhoogspringen staan niet heel erg hoog op het verlanglijstje van de Waddinxveense sportclub Anti lope. Daarom is aan het opknappen van het binnenterrein voorrang gegeven. Dit gebeurt in het kader van een gefa seerde verbetering van de atletiekbaan aan de Alberdingk Thijmlaan. Met de tweede opknapbeurt was een halve ton .gemoeid. Van dit bedrag ging 16.000,- op aan het opknappen van het binnen terrein en 34.000,- voor het opknap pen van de baan. Fair-voetbal telt 52 namen. Voorlopige A-selectie: Arjan Blom, Aart Bos, Peter Both, Ed v.d. Brink, Eric Jan Codee, Ernie Dieckman, Ronald van Dodewaard, Leon Konijn, Peter Konijn, Marcel Straver, Cees Verhoef, Eric Verkerk, Arjan Versloot, Rene v.d. Wilk, Ruud Willemstein, Frans van Woudenberg, Elke morgen moest de 14-koppige groep om half acht het bed verlaten om korte tijd later aan een duurloop van pim. 45 minuten te beginnen in het bos rijke Waterwingebied. Was deze duur loop nog kinderspel, de ochtendtrainin- gen van half elf logen er niet om. ’’Af zien”, ’’doorbijten” en ’’blik op on eindig” waren de reacties van de jonge ren, die trouwens in deze week geen al cohol mochten drinken, niet mochten roken en ook geen patat mochten eten. Tevens eindigde de dag niet in de kleine uurtjes maar werd de nachtrust op tijd aangevangen. "Dit alles, om de jeugd aan het denken te zetten, hoe ze het voetbal moeten be leven. Wil je iets bereiken, dan moet je bepaalde offers kunnen brengen. Trou wens, een vrije vakantieweek inleveren vind ik op zich al een groot offer maar een aantal leefgewoonten mogen ook wel aangepast worden. Hoewel een groot deel van onze jongens niet drinkt en niet rookt, zet het de anderen mis schien op de goede weg om dat voor beeld te volgen. Kwaad kan het zeker niet’:, aldus trainer Wim den Besten. WADDINXVEEN - De tennisvereni ging Waddinxveen heeft voor de eeste maal in haar bestaan op de banen aan de Alberdingk Thijmlaan een open jeugd tournooi gehouden. In totaal deden er 150 kinderen van 22 verenigingen uit de omstreek aan dit tournooi mee. Alle wedstrijden werden gespeeld in poules. Normaal is het ech ter de gewoonte dat men speelt via een afval-systeem. Het voordeel van poules is echter dat de deelnemers dan meerde re prijzen kunnen spelen. In de week t/m 10 augustus werden er in totaal ongeveer 200 partijen gespeeld. Er kon in vier leeftijdscategorieën wor den ingeschreven. Kinderen t/m 10, 12, 14 en 17 jaar. Behalve de wedstrijden die de kinderen óp de banen spelen was er ook naast de banen het een en ander voor hen te doen. Zo konden ze zelf pannekoeken bakken, popcorn maken of slaatjes ver sieren. Ook konden de kinderen ballen gooien en grabbelen. Als -ze de wedstrijd nog eens wilden overspelen dan stond er in het clubhuis een home-computer waar een tennis spel ingeprogrammeerd was. Zaterdag werden de halve finales gespeeld en zondag de finales. Door de week werd er van 9.00 uur tot 18.00 uur gespeeld. iVj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 17