350 deelnemers, 1000 partijen FC Grovo is versterkt Voetbal competitie 1.130 Deelnemers van start Schaatsclub De Gouwe Streek Titelstrijd van W’tennis. Met de nieuwe wintergidsen kanji» voorpret alvast beginnen! Drie weken lang tot ’s avonds laat op verlichte banen Profrenners WSV schaakt weer volop Klaverjassen Redelijke vangst WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE passeerden Waddinxveen Flyers en Canadians: Finaleplaats C/D-junioren van Antilope TRIMMEN OVERDAG BIJ TOOS gelijkspel E F-voetbalcup Igu 1 i Vier sterkten KNVB Junioren Franse stijl Kanshebbers Kleuteruur 12 Wilt u gaan wintersporten? ’t Is ónze sport om vakanties-op-maat uit te stippelen voor alpine-skiërs, langlaufers, maar zeker ook voor wandelaars en zon gen ieters. De nieuwste winterreisgidsen hebben we in huis. Uw voorpret kan dus nü al be ginnen. Ook voor uw winter-zon vakantie plannen hebben we de nieuwste reisgidsen. Uwfijnste vakantie voorde beste prijs! Dat is ons vak.u bent van harte welkom!. vJ' JL WEEKBLAD VOOR WADDINX VEEN - WOENSDAG 27 AUGLS LUS 1986 I- Kanshebbers op het kampioenschap ke Gammels en natuurlijk Henriëtte reisbureau amr WADDINXVEEN - Op de banen van het tennispark De Woerd aan de Alberdingk Thijmlaan is de tennisvereniging Waddinxveen zaterdag beg onnen met haar clubkampioènschappen. Ruim 350 deelnemers zullen in totaal 1.000 partijen spelen. Zij krijgen daar drie weken de tijd voor. De finale van deze titelstrijd, die wordt geleid door de wedstrijdcommissie met Ab Koppenaal. Adrie Hasselbach, Joske v.d. Berg, Rob v.d. Pol, Ton Oostendorp, Henk Hendriks. Peter IJpelaar en hun vele helpers, is op zondag 14 september. Doordat de kleuterlessen op dinsdag overvol zijn heeft het TOOS-bestuur gemeend een nieuw kleuteruur te star ten op donderdag van 16.00-17.00 uur in de gymnastiekzaal aan de Johannes Postlaan. Laan, die op een rijke carrière en erva ring kan bogen. Dat er een junior een spaak in een seniorenwiel kan steken is duidelijk - dit is bij tennis geen onge woon verschijnsel. WADDINXVEEN - Vanaf donderdag avond 11 september is er weer elke veertien dagen klaverjassen bij de auto/ motorclub "De Gouwe Rijders". De avonden worden gehouden in hotel-ca- fé-restaurant De Unie aan de Kerkweg- Oost en beginnen steeds om 20.00 uur. In verband met de grote opkomst bij de laatste twee puzzelritten waarbij ook vele kinderen aanwezig waren, houden De Gouwe Rijders op 25 oktober een najaarsrit, waarbij de kinderen zeker niet vergeten zullen worden. De start is vanaf het veilinggebouw aan de Bredeweg Waddinxveen. Men kan inschrijven vanaf 16.30 uur. Gestart tus- sen.17.99en 18.00 uur. WADDINXVEEN - Met een geani meerd onderling snelschaaktournooitje is vorige week donderdagavond het nieuwe schaakseizoen van de Waddinx- veense Schaak Vereniging WSV van start gegaan. Dat na deze mooie zomer nog niet alle hoofden naar schaken ston den bleek uit de helaas matige opkomst (19 deelnemers), terwijl ook het niveau van de gespeelde partijen soms wel te denken gaf. Dit laatste is echter niet on gebruikelijk en is één van de charmes van het snelschaken. Na een voorronde werd de finale in twee klassen, elk bestaande uit een A- en een B-groep, gespeeld. In de eerste klasse werd ex-clubkampioen E. Philip- se winnaar met in totaal 6 1/2 uit 8, ge volgd door L. Bloem met 6 punten. J. van Oort werd derde na een beslissings- match met de jeugdige Chr. Roosen daal, die na een bilksemstart in de voor ronde (4 uit 4) in de finalapoule slechts één puntje wist te veroveren. In de tweede klasse werd S. Asscheman winnaar met 6 uit 7. De beslissings- match om de 2e en 3e plaats tegen oud- secretaris Ritter, beiden hadden 5 pun ten. wist wedstrijdleider Torenbeek in zijn voordeel te beslissen Al met al een geslaagd en gezellig tour- nooitje om er weer wat in te komen en waaraan de prijswinnaars een flesje wijn of een kaasje overhielden. Alleen jammer dat enkele erkende snelscha kers door vakantie niet van de partij konden zijn. Donderdag 28 augustus om 20.00 uur houdt pe WSV in het Anne Frankcen- trum haar Algemene Ledenvergadering waarop de gang van zaken in het ko mende seizoen besproken zal worden. stopt met het zaalvoetbal. FC Grovo. met Teun Bron als coach en shirtspon sor, en Maarten Hoogenboom als team leider. is in het Goudse zaalvoetbal de enige club die van het begin af aan de zelfde naam heeft gehouden. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Cor van Triet (Waddinxveen), Rien van Elk (Alphen aan den Rijn), Sjaak Hoppe- zak (Boskoop) en Harold Groeneveid (Boskoop) zijn de nieuwe spelers uit de ze regio van het Boskoopse zaalvoetbal- WADDINXVEEN - De zaterdag in de sporthal "de Sniep”gespeelde basket- balwedstrijd tussen de Waddinxveense Flyers en Sportlife Canadians is een ge slaagd gebeuren geworden. Door de prima prestaties van zowel beide vereni gingen als ook de medewerking van sponsor assurantiekantoor Joop van Üunen is de basketbaldag ter opening van het nieuwe seizoen uitstekend ver lopen. Ab Koppenaal die pas in de derde set met 7-5 Jos kon terugwijzen. Ook het nieuwe lid Martin Sanders (zou de naam een aanwijzing zijn?) kon Wouter Kleist (toch ook inmiddels een route- nier) een derde set opleggen. Donderdag 28 augustus. 18.00-20.30 uur: verkoop artikelen met speciale aandacht voor bloemen 18.00-20.30 uur: Disco: Radio Centraal uit Waddinxveen. Met een optreden van Waddinxveens play-back specialist Joost Kuper. 18.00-20.30 uur: rad van avontuur, di verse spelletjes, kindervrijmarkfop het lange pad. Leer zelf kanovaren. Ver zorgd door kano-vereniging 't Schouw tje uit Boskoop. 18.30-18.45 uur: bekendmaking van de jongste en oudste deelnemer. 19.45-20.00 uur: deelnemersloterij. De prijs, een abonnement van 4 maanden voor het overdekte zwembad, wordt aangeboden door de gemeente Wad dinxveen. team FC Grovo. De versterkte formatie speelt woensdagmiddag 10 september in de Waddinxveense sporthal "de Sniep” de eerste competitiewedstrijd tegen Neptunus. In het team ontbreken Jan van Rijn en Wim Bron. Zij zijn ge- WADDINXVEEN - Een 25-tal schaat sers hebben vorige week maandag avond in De Unie aan de Kerkweg-Oost de nieuwe schaatsvereniging De Gouwe Streek opgericht. Waarnemend voorzit ter van deze schaatsgroep. die eerst deel uitmaakte van de ijsclub Nooit Ge dacht, is Klaas de Redelijkheid. Van de nieuwe vereniging zijn ook lid geworden Erna Gerts, Benno Gerts, Klaas de Knikker en Bert Steenbergen. Trainer is Dick v.d. Starre. De schaat sers houden elke week op maandag avond conditietraining bij de voetbal vereniging Waddinxveen in het sport park "de Sniep”. De oprichting van De Gouwe Streek is een gevolg van het feit dat de groep schaatsers zich niet helemaal thuisvoel- de bij de ijsclub Nooit Gedacht, die Zaterdag speelt Flyers” jongens juni oren team tegen de Springers uit Gouda de eerste ronde van de bekerstrijd. De wedstrijd wordt gespeeld in sportzaal Groenswaard en vangt aan om 19.00 uur. Na deze wedstrijd speelt Flyers heren I hoogstwaarschijnlijk een oefenwed strijd. De tegenstander is nog niet be kend. De jeugdafdeling van de Waddinxveen se Schaakvereniging gaat eveneens don- derdagavod om 18.45 uur weer van start met een onderling tournooitje. Alle jongens en meisjes die op school kennis gemaakt hebben met het schaakspel en hun krachten ook wel eens met andere leeftijdgenoten (plm. 8-15 jr) dan hun broertje, zusje of schoolvriendje willen meten, zijn van 18.45-20.00 uur van harte welkom in het Anne Frank-cen- trum. Voor de winnaars zijn er enkele prijsjes beschikbaar. Omdat spelgenoegen voorop staat en niet zozeer het winnen van de partij is in eerste instantie gekozen voor een inde ling in vier sterktecategorieën: A voor de zondag-, de zaterdag en de dinsdag top-competitiespelers: B voor de rest van de competitie-spelers in district; C voor de gevorderden en de woensdag- avond-competitie spelers en D voor de beginners. vm Amtell Passage 222, WADDINXVEEN. Tel 01828-17522. I Flyers en Canadians bleken inderdaad aan elkaar gewaagd. De meeste wed strijden waren spannend en er was dan ook veel prima basketbal te zien. Uit eindelijk werd de ontmoeting een ge lijkspel. Beide clubs wisten 5 duels te winnen. De wedstrijd tussen Oud-Oranje en Oud-Landlust was als verwacht een leu ke wedstrijd waar heel wat basketbal- klasse om de hoek kwam kijken. Oud- Landlust bleek toch wat sterker en won dan ook: 94-75. De KNVB in Gouda heeft laten weten dat geen der partijen schuldig is aan de gestaakte wedstrijd Linschoten 4-Be Fair 8. De bereikte 4-2 stand wordt aan gemerkt als einduitslag. B. v.d. Flier van Waddinxveen 2, die zich zag uitgesloten van drie wedstrij den, heeft zijn straf gewijzigd gezien in een boeking. D. Bremmer heeft zich la ten overschrijven van Lens naar Be Fair. De strafzaak betreffende de wedstrijd Gouda pupillen D 5-Waddinxveen pu pillen D 2 is geseponeerd. WADDINXVEEN - Komende vrijdag avond wordt in de kantine van WSE- voetbal in de Oranjewijk de tweede ronde gehouden om de E F-cup tus sen de voetbalclubs van Waddinxveen. Be Fair en WSE. De spelronde E begint om half zeven en de spelronde F om half acht. De eerste ronde werd gehouden bij Waddinxveen. De ronde daarvoor bij Be Fair ging wegens de hevige regenval niet door. Op 5 september wordt de 3e ronde gehouden bij Be Fair en de slot- avond een week later bij Waddinxveen. De stand op dit moment: Be Fair en WSE 4 puntèn en Waddinxveen moet het eerste puntje nog halen. WADDINXVEEN - Zaterdag hield de hengelsportvereniging Waddinxveen HSW haar zesde wedstrijd in de zomer competitie. Er werd gevist in de Haar- lemmerringvaart. De vangst was rede lijk: 17 vissers vingen 31320 gr. vis. De eerste vijf in de A-groep waren: 1. J.Verhoef (4540 gr). 2. M. Reichard (4100 gr), 3. A. van Leeuwen (3360gr), 4. R. Jenner (2760 gr) en 5. H. de Haan (1640 gr). De eerste vijf in de B-groep waren: 1. D. Heeren (3620gr), 2. J. Dekker(2700 gr), 3. M.C. Kers (1500 gr), 4. H. de Kwaatsteniet (1020 gr) en 5. P. Hofman 680 gr). De eerstvolgende wedstrijd is er één in de zondagcompetitie. Deze wordt ge vist op zondag 31 augustus in de Gouwe aan het lege eind. Trekking van de kant- nummers is om 7.00 uur aan de water kant. 20.30-21.30 uur: waterpolowedstrijd met doelschieten De Gouwe tegen ZPB-Unico uit Bafendrecht en doel schieten tegen André de Jeu van AZC. Dat er om het tennis de nodige speciale activiteiten zijn spreekt voor zich. Hoe wel de sfeer, op initiatief van de jeugd commissie, in de "Franse stijl” is gehou den, met veel stokbrood, wijn en kaas, komt de haringkar van Jacques Wer kendam geen aandacht tekort: regelma tig zijn de verse maatjes uitverkocht en moet men zijn toevlucht zoeken in een ’’broodje gezond” (door sommigen om gedoopt in ’’broodje gazon"). Drie weken lang zal het op en rond de acht banen van Waddinxveen-termis aan de Alberdingk Thijmlaan erg druk zijn. Op zondag 14 september zullen de nieuwe kampioenen hun prijs in ont vangst nemen en het toernooi met een daverend feest besloten worden. We hopen u op de hoogte te houden. WADDINXVEEN - De Waddinxveen se sportclub Antilope heeft zaterdag met vier teams in de tweede klasse mee gedaan aan de in Gouda gehouden der de en laatste competitiewedstrijden voor C/D-junioren van de KNAU, dis trict Zuid-Holland-Zeeland. Door An tilope werden alle estafettes goed gelo pen en dat leverde een behoorlijk pun- tenaantal op. Opvallende prestaties wa ren er van Gudo Swarts (C-junior) die 1,60 mtr. hoog sprong en daarmee het ruim 10 jaar oude clubrecord van 1.55 mtr. verbeterde. Gudo, de in in het voorjaar nog 1,40 mtr. sprong, bewees daarmee zijn grote vooruitgang in dit seizoen. Ook met de speer verbeterde hij zich van 22,70 mtr. vroeg in het seizoen naar 31,70 mtr. nu. Jeroen Groot (D-junior) sprong 1,40 mtr. hoog en met een persoonlijke re- cordafstand 4,57 mtr. ver.’ Mark Hil berts, eveneens D-junior, liep op de 1.000 mtr. 3,05.6 min. De D-jongensploeg verzamelde ruim 3.700 punten en dat waren 150 punten meer dan in de voorgaande wedstrij den. Ze hebben zich hierdoor geplaatst voor de finale die op 13 september in Zeeland zal worden gehouden. De ove rige teams plaatsten zich niet voor een finaleplaats, maar eindigden in deze wedstrijd op verdienstelijke tweede plaatsen. In deze teams leverden Patrick Staring (C-junior) met 14,4 op de 100 mtr Ma- riska Valk (C-juniore) met 1,30 mtr. hoog, Henriette Crielaard (D-juniore) met 4,07 mtr. ver en Mariska Smaal (D- juniore) kogel. 6,47 mtr. en de 1.000 mtr. 3.47.2 min. weliswaar geen uitzon derlijke prestaties maar toch van een 'goed niveau. Alle spelers zijn in poules ingedeeld en spelen dus in ieder geval enige partijen voordat de afvalseries beginnen. Opti male speelmogelijkheid dus. Door een loting zijn deze poules bepaald en uiter aard zijn er spelers, die zich veel te hoog ingeloot achten of juist veel te laag, maar dat is een kritiek die elke wed strijdcommissie naast zich neer kan leg gen. WADDINXVEEN - De trimcursussen voor dames van TOOS-gymnastiek gaan woensdagmorgen 3 september weer beginnen in de TOOS-soos aan de J.W. Frisoweg. Deze lessen worden elke woensdagmor gen van 9.00-10.00 uur of van 10.00- 11.00 uur onder de enthousiaste leiding vam mevr. W. Dicker gegeven. Bij deze lessen is men ingespannen en ontspan nen bezig de spieren weer soepel te ma ken. De maten van de muziek maken het bewegen gemakkelijker. De kosten zijn 47,50 per 4 maanden, te betalen per kas of per giro op num mer 1298855 t.n.v. de contributiereke- ning TOOS, met de vermelding ’’cursus TOOS-soos”. vooral tot leven komt als er in de Pette- plas natuurijs ligt. De op prestaties ja gende groep zag daarom aanleiding van de al een jaar of zes draaiende trainings groep een nieuwe schaatsersvereniging te maken. Zeker in de B-categorie kunnen er nog "koppen rollen”. De eerste verrassin gen zijn in het weekeinde al geweest. De 16-jarige Gé Schepers pakte Erik Hoefnagels in drie sets. Dat belooft voor de B-toppers als Johan van Heek, Basto Nieuwenhuizen en Herman de la Croix nog heel wat problemen. Verder versloeg een zeer sterk spelende Jos van de Born bijna een wat beduusde Vrijdag 29 augustus 18.00-20.30 uur: verkoop artikelen met speciale aandacht voor de bloemen, dis co: Radio Centraal uit Waddinxveen, rad van avontuur, diverse spelletjes, kindervrijmarkt op het lange pad. Het verstrekken van een heerlijke bol aan een ieder die heeft afgezwommen Leer zelf kanovaren. Verzorgd door kan overeniging ’t Schouwtje uit Boskoop. Uitslag missverkiezing. De twee Wad dinxveense missen worden gekozen door een deskundige jury bestaande uit B. Woudenberg, H. Scholtes en W.A. van Minnen. De foto’s zijn voor een aangepaste prijs te koop in het zwem bad. De foto’s van de Waddinxveense winnaars gaan door naar de Nationale Zwemvierdaagse Missverkiezing. Bei de winnaars komen in ieder geval in aanmerking voor een rondvlucht boven Zuid-Holland. aangeboden door het or- ganisatie-comité. 19.30- 19.45 uur: deelnemersloterij. De prijs, een NS-reisje in Nederland voor twee personen, wordt aangeboden door het organisatie-comité. 20.30- 21.30 uur: "Auto te water” door Antilope's C/D-junioren. Op de steeple balk v.l.n.r.: Wendy Bradshaw, Cindy Helbers, Petra Vletter, Annelies Dekker, Ruiger Lueks, André Hilberts, Marcel Roosenhoff, Jeroen de Groot, Gudo Swarts. Knielend v.l.n.r.: Henriëtte Crielaard, Frederike Doornbos. Mariska Valk, Richard Haverkamp, Mark Hilberts, Robert Smaal, BartMeys. Voorv.l.n.r.: Mar tine Broekmans. Mariska Smaal. de Leiderdorpse Reddingsbrigade. Aangeboden door: Citroen Dealer Noordergraaf. Rehorst en bakkerij G. Huijzer. WADDINXVEEN - De derde etappe van de Ronde van Neder land voerde vorige week donder dag de profrenners door Waddinx veen. Vanaf Boskoop reed een ge sloten peloton over de Henegou- werweg, Kerkweg-Oost, Kanaal straat, Kanaaldijk, Sniepweg en Piasweg naar Zevenhuizen, waar onderweg weer kon worden gege ten en gedronken. Tientallen Waddinxveners konden in een flits renners als Ad Wij- nands, Eric Vanderaerden, Johan van der Velde, Gerrie Knetemann en Geert Lubberding voorbij zien gaan maar ook de ploegleiderswa- gens met Peter Post, Jan Raas en Roy Schuiten. De derde etappe van de zes dagen geduurd hebbende Ronde van Ne derland was met 247 kilometer tus sen Schagen en Den Haag de lang ste. In de residentie werd Ad Wij- nands de winnaar in 6.23.36. Pas in en na Rotterdam kwam er leven in de brouwerij want het tempo van het peloton was zo hoog dat alle ontnappingspogingen op niets uit liepen. In Waddinxveen zorgde de rijkspo litie voor een compleet vrije door gang voor de renners door op de kruispunten het verkeer tegen te houden. Om de etappe door Wad dinxveen te laten gaan hadden de organisatoren van het gemeentebe stuur de daarvoor benodigde ver gunning gekregen. Het GROVO-zaalvoetbalteam met staand van links naar rechts: Harold Groeneveid, Nico de Bruin (grensrech ter), GijsVerwey, Richard Klein, Maarten Hoogeboom (teamleider), Willem Groeneveid (sponsor), en Teun Bron (coach). Zittend v.l.n.r.: Sjaak Hoppezak, Rien van Elk, Ron Bekooy, Cor van Triet en Cees Vermeer. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Aan de deze week in het zwembad "de Sniep" gehouden Na tionale Zwemvierdaagse nemen 1.130 mensen deel. Rond ditrecreatie-cvenement is er sprake van een aantrekkelijk programma met nog de volgende onderdelen. WADDINXVEEN - Dinsdagavond werd de eerste ronde voor de KNVB- ,voetbaibeker afgewerkt, zodat de voet balclubs hun oefenperiode konden af sluiten met de eerste officiële wedstrij den. komende weekeinde gaat de com petitie van start. Derde klasser Be Fair speelt dan zaterdag in het Warnaar- plantsoen tegen VVGZ en zondag komt WSE uit tegen DHS binnen de lijnen. In de afgelopen dagen speelde Be Fair met 1-1 gelijk tegen tweedeklasser Des- to in De Meern. De Waddinxveense za- terdagclub won ook met 1-0 van het Goudse Donk. Andere uitslagen: Be Fair-Jodan Boys 3-0, Be Fair-PPSC 0-1. Waddinxveen-GSV 1-4. Afgelopen weekend werden er al 80 partijen afgewerkt. Ook als het weer meewerkt zal er druk gebruik gemaakt moeten worden van de twee verlichte banen, die tot in de late uren nog spelen mogelijk maken. Niet alleen de senioren strijden om het clubkampioenschap maar ook de jeugd zal op zondag 14 september zijn sterkste spelers kennen. Van de 350 deelnemers zijn er zo’n 100-tal junioren. Deels zijn de toernooien geïntregeerd. De sterkste jeugd mag bij de senioren meedoen. Het is dus niet ondenkbaar, dat straks een junior zowel bij de jeugd worden ook reeds genoemd. Bij de als bij de senioren als de clubkampioen heren zijn dat Ron Groot, Frank v.d. tevoorschijn komt. Berg, Erik Haafs en Ab Koppenaal. Bij De jeugdcommissie, die voor een deel de dames Marie-José Rutten, Stepha- in de wedstrijdleiding zit (Cees Okker- nie van Munster, Mei Yin Boere, Enne- se, Els Luiten, Ingrid Goedhard) geeft Yvonne Ivens, Mireille van Wegen, Willem Frederiks en Nike Luiten een goede kans om in de bovenste laag te eindigen. '■k Vb

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 17