Zender Rabobank Q uitbreiding op 1 oktober Plantarium ’86 in Boskoop Curator Dankers BV Blues Line in’t Gemaal De Sperwer Kunstwerk bij bibliotheek maakt in gemeenteraad tongen los handen van wijk werkcommissie Aleid Abels exposeert in Hazerswoude Pastorie tijdelijk bewoond Rahda leert vegetarisch koken uit Zuid-India BARBECUE ZUIDPLAS ”HEB IK EEN TE OUDE KOP OF ZO” ’t Gemaal uit Een goede autoverzekering is maatwerk Sporthalvloer Raadscommissie Chartres Verkeersoefenterrein Bibliotheek Noordkade Gelach ■Ml JAN HAVENAAR PCW WIM DE WIT D’66 7» 4^ S VWEINSJLPAG U AVbVM US 1VSO De Rabobankadviseur Enkele gewassen in pol en container en toepassingen voor balkon of terras. WADDINXVEEN - In de gemeenteraad meende de PCW-fractie de in gang van de heropende bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerin- laan met een kunstwerk van 12 mille te kunnen voorzien, terwijl de fractie van D’66 veronderstelde dat de 20 mille die nu door de raadsleden voor dit doel is uitgetrokken wel eens te weinig zou kunnen zijn voor een ’’verant woord en herkenbaar kunstwerk” (Wim de Wit). De democraat stelde dat de bibliotheek een zeer centrale plaats in onze woonge meenschap inneemt en dat een betere plaats voor een kunstwerk op een plek waar veel mensen voorbij komen nau welijks denkbaar is. Daarom moet er iets kunstzinnigs komen dat die bijzon dere plaats waardig is. BOSKOOP - Tuinliefhebbers kunnen hun hart ophalen op de boomkwekerij- tentoonstelling Plantarium ’86, die van 28 t/m 31 augustus in Boskoop wordt ge houden. Het is een vakbeurs waar 90 Nederlandse boomkwekerijen en ex porteurs een schitterend overzicht bie den van het rijke assortiment tuinplan ten dat in pot wordt geteeld. De eerste twee dagen van Plantarium ’86 zijn uit sluitend voor het vak bestemd, maar op zaterdag 30 en zondag 31 augustus is ook de consument van harte welkom. Aan de voorlichting van de tuinliefheb ber wordt veel aandacht besteed. Een publikatie van de Rabobanken in Boskoop en Waddinxveen. WADDINXVEEN - In ’t Gemaal aan de Kanaaldijk wordt vrijdagavond 29 augustus een swingende bluesavond ge houden met de band Blues Line. Blues Line bestaat 3 jaar en beschikt over zeer ervaren musici. De band heeft al op verschillende festivals gespeeld waar ze nogal uitblonken. Drie weken geleden speelden ze nog op het interna tionale Bluesfestival in Giethoorn, waar het publiek de band hoog aansloeg. Kees van der Linden. ”Zie het als een brouwsel van het eerste uur om zoveel mogelijk in te kunnen spelen op de be stuurlijke veranderingen”. De Sperwer nam ook deel aan een con cours vanuit Chartres. Afstand 459 km. In concours 193 duiven. Gelost om 10.30 uur. Aankomst eerste duif 17.06 uur, laatste 17.58 uur. Snelheid eerste duif 1158 m.p.m. Uitslagen: M. Tollenaar 1-3; N. Hoogerdijk 2-7- 10-13-16-19-27; A.H. Kivits 4-5-18-29- 32; H. Metselaar 6-14-17-33-35-38-42- 46-48; J. Toor 8; Comb. C. en J. 9-26; J. Verbakel 11-15-20-31-34-44-45; J.W. Sekeris 12; N. v. Tol 21-23-25-41; R. v.d. Made 22-37-43; F. Rip 24; C.A. Bode 28-30; F. den Ouden 36; D. Heer- en 39-40; E. v. Beek 47. WADDINXVEEN - De grammofoon platenzaak in het winkelcentrum Groensvoorde bestaat nog altijd maar in de bedrijfsvoering zijn een aantal wij zigingen gekomen, zo blijkt uit het han- delsregister van de Kamer van Koop handel voor Midden-Holland. Dankers Grammofoonplaten BV, Rot terdam, die het zaakadres heeft gewij zigd in Westvoorstraat 6, Oud-Beijer- land, heeft namelijk op Oudejaarsdag 1985 de nevenvestiging aan de Groens voorde in Waddinxveen opgeheven. Het voordeel van de tijdelijk bewoonde pastorie is dat de kwaliteit van de wo ning gehandhaafd blijft, dat de tuin wordt onderhouden en dat van ’’kra ken” geen sprake kan zijn. CDA (Jan Hielema) en PvdA (Bep Vermeij) waren niet onverdeeld geluk kig met het raadsvoorstel om een tweet al raddscommissies uit te breiden. De christen-democraat Gerrit van den Berg was zelfs falikant tegen, omdat de raadssamenstelling er geweld mee wordt aangedaan en de doelmatigheid er niet door wordt bevorderd. De PvdA repte zelfs over veel interne discussie en allerlei overwegingen. Toch werd met de uitbreiding van de twee commissies (van 5 naar 6 leden) in gestemd omdat in het gemeentehuis een bestuurlijke reorgansiatie aan de gang is waarvan de resultaten en het effect af gewacht moeten worden en omdat met de nieuwe situatie ervaring opgedaan kan worden. ’’Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd”, betoogde burgemeester WADDINXVEEN - De zelf nooit vlees etende Rahda Chandrasek har gaat in De Bonkelaar vanaf 20 oktober vier maandagvonden (19.30-21.00 uur) voor 47,50 (in clusief gerechten) de cursus ’’Vege tarisch Indiase keuken” geven. De uit Zuid-India komende docen te zal de cursisten alles leren over vegetarische Indiase gerechten, die heel voedzaam en smakelijk zijn. Rahda Chandrasekhar hoopt, zo schreef ze het Weekblad voor Wad dinxveen ter introductie van de cur sus, dat ook de Waddinxveners veel plezier zullen gaan beleven aan het (Oosters) vegetarisch ko ken. In Zuid-India is 60 tot 70 procent van de mensen vegetarisch. De twee belangrijkste redenen daar voor zijn de Hindoe-cultuur met re spect voor alle vormen van mense lijk en dierlijk leven (”Wij respec teren de heilige koe evenzeer als Moeder Aarde”) en de gezonde le vensstijl (’’Vegetariër zijn is een ook in het Westen populair wor dende trend”). Rahda Chandrasekhar: ”Bij het vegetarisch koken gebruiken we spijzen in verschillende combina ties en hoeveelheden. Het meest worden gebruikt asafoetida, ko mijn, kruidnagelen, kaneel, Griek se zaden, knoflook en gember. Ook gebruiken we saffraan en no ten”. ’’Wanneer we in olie gebakken voedsel klaarmaken gebruiken we veel Haldi, peper, gember en ko mijnzaden, die de vette zuren hel pen afbreken. Dus ook van belang voor een makkelijke spijsverte ring”. ”We doen Haldi in bijna alle scho tels omdat het medische kwalitei ten heeft om neus- en keelirritaties op te heffen. Veel mensen uit Zuid- India gebruiken verse kokosnoten om de smaak van hete kerriepoe der te verzachten. Ook yoghurt als slot van de maaltijd wordt veel op het menu gezet om verstoppings- problemen te vermijden. We ge bruiken yoghurt in de vorm van Raita wat hoofdzakelijk bestaat uit yoghurt en komkommer, wortels en tomaten”. Rahda Chandrasekhar weet dat de Indiase vrouw vele keren onver wachte gasten te eten moet geven. Ze moet dus in staat zijn vlug een gezonde en aantrekkelijke (vegeta rische) maaltijd te organiseren wat haar goede gastvrije kwaliteiten zal weerspiegelen. ”AIs koolhydraat gebruiken er rijst, tarwemeel en soms griesmeel. Voor de vitaminen en mineralen kiezen we voor verschillende soor ten groenten en kerriekruiden in salades. Voor proteïnen gebruiken we allerlei soorten bonen”. ’’Tenslotte is het een kunst om uit een totaal ander deel van de wereld te leren koken. Daar er geen harde en vaste regels zijn voor kwaliteit en hoeveelheid van gerechten moet men er open voor staan ander voedsel te willen proberen en daar mee te experimenteren”, aldus Rahda Chandrasekhar, die op 20 oktober, 27 oktober, 3 november en 10 november in De Bonkelaar les geeft. PvdA-raadslid Marie Boere drong er op aan dat de naar zijn oordeel terecht niet onbewoonbaar verklaarde woning Noordkade 215 van K.H. van der Loo bewoonbaar blijft. De naastliggende panden Noordkade 217 en 219 werden wel onbewoonbaar verklaard, maar die zijn dan ook al ontruimd. "Dat andere huis moet geschikt bljjven om in te wonen”, vond de socialist. ”Ik hoop dat dit huis niet onbewoonbaar wordt gemaakt door de sloop van de an dere twee huizen, omdat de slopers niet al te voorzichtig zouden kunnen zijn. Kan de gemeente garanderen dat zo lang als het duurt - al klinkt dat wat rauw - de woning bewoonbaar te houden?” CDA-wethouder Paul van Schie voerde aan dat de huizeneigenaar ter plekke de woningbouw in stand wil houden, wel licht met een ander soort huis dan er nu staat. ”Hij had de drie huizen onbe woonbaar verklaard willen hebben, maar dat kan niet gezien de bewoonba re staat van Noordkade 215.-We zullen er op letten dat dit huis bewoonbaar blijft”, aldus de wethouder. Een paar jaar gelden moest de heer Van der Loo in een beroepsprocedure overi gens ook al worden gesommeerd nood zakelijk onderhoud aan deze woning uit te voeren. Hij koos toen eieren voor zijn geld zodat gemeentelijk ingrijpen achterwege kon blijven. Dat zei CDA-wethouder Paul van Schie in de vorige week woensdagavond ge houden gemeenteraadsvergadering in antwoord op een vraag van PvdA-frac- tievoorzitter Bep Vermeij. De raadsleden stemden unaniem in met een aanvullend krediet van 130.000,- om nu voor 630.000,- het programma pakket te kunnen uitbreiden en over te gaan tot gedeeltelijke renovatie van de Centrale Antenne-Inrichting. In anderhalf uur hadden de gemeente raadsleden vorige week woensdag de 31 agendapunten afgehandeld. Alle voor stellen van het college van B. en W. haalden het. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Op de expositie is veel informatie over tuinplanten te verkrijgen en beantwoor den vakkundige mensen graag allerlei vragen op tuingebied. Bovendien kan de tuinbezitter er de PH-waarde (zuur graad) van zijn tuingrond laten onder zoeken. Dat is van belang om te weten welke planten het beste bij die gronds oort passen. Boomkwekerijgewassen zijn niet alleen geschikt om in de tuin te WADDINXVEEN - Op woensdag 1 oktober - over vijf weken dus - is de zenderuitbreiding (BBC en commerciële stations erbij BRT Frans en Duitsland 3 eraf) van het Waddinxveense kabelnet te verwachten. Wim de Wit: "Ons staat echter geen rui terstandbeeld voor ogen, al dan niet met de burgervader op ware grootte”. Burgemeester Kees van der Linden: "Zonde hoor. Heb ik een te oude kop of zo?” Wim de Wit: "Waddinxveen behoeft overigens ook niet het Madurodam van de beeldende kunst te worden". Deze discussie tussen de democraat en de raadsvoorzitter werd met bulderend gelach aangehoord. Ook de bijdrage aan het debat van de PCW-fractie bij monde van Jan Havenaar deed iedereen de oren spitsen. De afgevaardigden van de Protestantse Combinatie Waddinxveen (SGP/HKV/ RPF/GPV) hadden zelfs een schorsing nodig om uiteindelijk te kunnen instem men met de 20 mille uit de gemeentekas voor een kunstwerk bij de bibliotheek. Jan Havenaar: "Voor het kunstwerk is nu 20.000,- nodig. Dat is 66 procent meer dan de 12 mille waarvan in de be grotingsbehandeling van vorig jaar sprake was. Op zich kan dat wel maar dan zal er toch wel behoorlijke informa tie bij moeten zijn waarom. Van onder bouwing is totaal geen sprake”. ”De wethouder zei: "Het college wil kwaliteit en de ervaring leert dat er al tijd geld bij moet. Wat je voor 20.000 gulden voor kunstwerk kunt krijgen kwam echter niet uit de doeken. Over de aard van het kunstwerk wordt gezwe gen. Wat het gaat worden? Wij weten het niet. Er wordt ons voorgeschoteld hierop maar ”ja” te zeggen”. ”Wij zijn bereid ”ja” te zeggen, maar alleen indien deze zaak wordt teruggek oppeld naar de gemeentelijke commis sie kunst en cultuur. Die geven advies over de aard en de gschiktheid van het kunstwerk. Alleen op die manier kan de raad verantwoording nemen voor het kunststuk dat er geplaatst gaat wor den”. PvdA-wethouder drs. Martin Kraaijes- tein: "Er zijn twee opvattingen. De één zegt maak het niet te duur, de ander zegt maak het niet te goedkoop. Trek een bedrag uit voor iets fatsoenlijks”. Jan Havenaar: "Dat heb ik niet ge zegd”. Drs. Martin Kraaijestein: "Fatsoenlijks tussen aanhalingstekens. Een kunst werk bij de ingang van de bibliotheek is een goede plek. Het uit te trekken be drag is vau 12 op 20 mille gebracht om dat de ervaring leert dat als je iets wilt hebben van enige betekenis dat dat geld kost”. ’’Daarbij gaat het ook om een goede fundering, want in Waddinxveen zakt alles weg. Een kunstwerk dat een beetje schuin staat is best aardig maar als het van richting verandert en onder de grond zakt heb je er ook niets aan. Dus onderbouwen”. Jan Havenaar: ”Ik kreeg de indfuk dat mijn betoog verkeerd is overgekomen. Alsof onze fractie het beeld wilde zien omdat zij bang was dat het "schuine” cultuur wordt. Dat heeft niet één mo ment in onze gedachten gespeeld, want wij hebben er zoveel vertrouwen in dat mén zo’n beeld voor geheel Waddinx veen niet zal neerzetten”. ”Het kernpunt is dit: Hoeveel mensen gaan morgen naar een garage en zeg gen: Hier heb je 20.000 gulden en lever er maar een auto voor. We geven nu 20 mille uit en weten niet waarvoor”. Tot zover de discussie in de raad, die leidde tot het aannemen van het raads voorstel. ’’Mosterd na de maaltijd”, noemde VVD-er Jaap van den Berg het voorstel om 49.000,- uit te trekken voor het op knappen van de sporthalvloer in de sporthal ”de Sniep". Dit karwei is al uit gevoerd in verband met het van start gaan van het nieuwe schooljaar. De liberaal maakte duidelijk dat een jaar geleden al duidelijk was dat de vloer gerenoveerd moest worden. Hij sprak van een onzorgvuldig verkeerde conclusie daar een jaar mee te wachten en toonde niet veel waardering te heb ben voor de gevolgde procedure. Maar omdat het werk voor het nieuwe seizoen klaar moest zijn legde hij zich neer bij zijn eigen bezwaren. Marie Boere (PvdA) bepleitte herin voering van maatregelen om het pu bliek de schoenen uit te laten doen bij het betreden van de sporthalvloer. Dit is noodzakelijk om de schade te beper ken, want het zijn de toeschouwers ge weest die reparatie van de sporthalvloer deze zomer noodzakelijk heeft ge maakt. CDA-wethouder Paul van Schie zou laten nagaan wat er voor bescher mende maatregelen getroffen zullen kunnen worden bij grotere manifesta ties. ”We moeten daar scherper op gaan letten!". Door de gemeenteraad werd verklaard dat er een wijziging wordt voorbereid van een deel van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West om de rijschool houder mr. H.A.M. Stegemann uit het Gelderse Vaassen zijn uit 1983 stam mende plannen voor de aanleg van en verkeersoefenterrein aan de Zuidelijke Dwarsweg uit te kunnen laten voeren. Volgens de laatste gegevens zou met de aanleg van dit terrein - waarop begin nende autorijsschoolleerlingen het rij den en sturen onder de knie proberen te krijgen - in de lente van J987 begonnen kunnen worden. Op die plek komen di verse wegenstructuren, hellingen, bochten efl kruisingen. Ter plaatse van de oude rijkswegbrug wordt een controlegebouwtje neerge zet. Stegemann Autorijscholen heeft 60 rijscholen met 250 medewerkers en 25.000 leerlingen. Verkeersoefencentra worden geëxploiteerd in Eindhoven, Gorinchem en Vassen. WADDINXVEEN/HAZERSWOU- DE - De Waddinxveense Aleid Abels- de Jong laat verschillende technieken zien op de tentoonstelling die tot en met zondag 14 september in Huize Driehof aan de Dorpsstraat in Hazerswoude- Dorp wordt gehouden. De expositie is een initiatief van de Cul turele Raad Hazerswoude. De opening ervan was zaterdagmiddag in handen van bestuurslid Dick Onderwater. Op de expositie, dagelijks open van 10.00- 22.00 uur, hangt ook werk (plastieken en penningen) van Taeke Friso de Jong uit Kamerik. Aleid Abels-de Jong woont in Wad dinxveen. Zij ontving haar opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, waar zij de akten MO A en B tekenen behaal de. Daarna studeerde zij nog enige tijd keramiek aan de Vrije Academie Psy- chopolis te Den Haag. De eerste jaren na de academie heeft zij lesgegeven op verschillende scholen (Bonifatius Colle ge te Utrecht en Marnix College Gym nasium te Rotterdam). Daarnaast gaf zij les in tekenen en schilderen aan de Volksuniversiteit te Bodegraven. Naast haar deeltijdbaan hield zij tijd over om thuis te schilderen, meestal in olieverf. Aleid maakte veel figuurkomposities op paneel. Het aantrekkelijke daarvan is voor haar dat bij het schilderen van mensen veel uitdrukking in houding en gezicht te leggen is. Dit aspekt van het schilderen bracht haar ertoe om trek poppen te gaan schilderen omdat die, in tegenstelling tot figuren op een schilde rij, kunnen bewegen. In het begin wa ren de beschilderde trekpoppen fanta- siefiguren, later portretteerde zij vrien den en familie als trekpop. Op het ogenblik geeft Aleid een teken en schilderkursus in het buurtcentrum De Boog. De overblijvende tijd wordt besteed aan het uitvoeren van op- odrachten voornamelijk portret- en fi- guurtekeningen met kleurpotlood in lichte kleurnuances. De werkstukken van Aleid vormen een overzicht van heer werk over de afgelopen jaren. Eer der exposeerde Aleid ondermeer in Al- phen aan den Rijn, Gouda, Ameron- gen, Amsterdam en Weesp. WADDINXVEEN - De kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente van Waddinxveen heeft de door ds. J. Maasland en zijn gezin verlaten pastorie aan de Stationsstraat 55 tijdelijk ver huurd aan een gemeentelid. De nieuwe huurders zullen het pand weer hebben verlaten zodra een (overi gens nog te beroepen) dominee heeft la ten weten de vacature in wijk Oost on gedaan te zullen maken. Ds. Maasland maakte zich op zondag 30 maart los van Hervormd Waddinxveen en is nu als predikant werkzaam in Capelle aan den IJssel. WADDINXVEEN - De gemeentelijke commissie voor sociaal-cultureel werk heeft besloten de verantwoordelijkheid voor het centrum voor randgroepjonge ren 't Gemaal aan de Kanaaldijk niet meer te kunnen dragen. Het door PvdA-wethouder voorgezeten dagelijks bestuur is gemachtigd een en ander met het college van Ben W. af te wikkelen. Besloten is verder de wijk- en speeltuin verenigingen De Paddestoel/Zonnig Zuid en De Overkant per 1 januari 1987 zelf het beheer voor de activiteiten te la ten voeren. Voor De Boog en De Bon kelaar wordt op de oude wijze voortgeg aan. WADDINXVEEN - Komende za terdag vanaf zes uur ’s avonds wor den de succesvolle zomeractivitei- ten van de Stichting Wijkwerk De Zuidplas op het schoolplein van de openbare Jan Ligthartschool aan de Sperwerhoek afgesloten met een feestelijke barbecue. De barbecue is georganiseerd voor de bewoners en toekomstige bewo ners van de Zuidplas. Aan dit fes tijn zullen 200 volwassenen en kin deren deelnemen. Ook zal wethouder drs. M. Kraai jestein even een bezoekje aan dit feestelijk gebeuren brengen en zal dan ook met de bewoners een hap je en een drankje nuttigen. ’’Gezien de grootte van het terrein is het tot onze spijt niet mogelijk om meer inschrijvingen aan te ne men”, zo laat voorzitter Joop Waalboer van de stichting Wijk werk De Zuidplas ons weten. Hij is leraar bouwtechniek van beroep en woont sinds een jaar aan de Kore nakker 25. In de gemeentelijke commissie so ciaal-cultureel werk is deze zomer afgesproken dat de Stichting Wijk werk De Zuidplas zal worden uit genodigd een permanente verte genwoordiger als waarnemer naar de commissievergadering af te vaardigen. Zoals bekend staat in Waddinx- veens nieuwste woonwijk de bouw van een buurtcentrum - als onder deel van een groter complex - op het programma. In een brief aan de gemeente heeft het stichtingsbe stuur al aangegeven wat er allemaal in een wijkcentrum zou kunnen ko men: een sportzaal voor recreatieve sportbeoefening, een toneelruimte met verduisteringsmogelijkheden, zaaltjes voor clubactiviteiten, een ontmoetingsruimte voorzien van bar en keuken, die tevens gebruikt kan worden als feest- en expositie ruimte, een peuterspeelzaal met opslagruimte, een jeugdbibli otheek. WADDINXVEEN - De Waddinxveen se postduivenvereniging De Sperwer nam deel aan een concours vanuit Haas donk. Afstand 101 km. In concours 385 duiven. Gelost om 12.45 uur. Aan komst eerste duif 14.21 uur, laatste 14.34 uur. Snelheid eerste duif 1056 m.p.m. Uitslagen: N. Hoogerdijk 1-44-48-55-85-90; R. v.d. Made 2-32; J. Verbakel 3-4-9-10- 12-15-16-19-31 -34-35-36-38-46-50-53- 58-59-65-67-70-74-75-76-78-79- 80-87- 89-94; D. Heeren 5-56-96; J. Toor 6-7- 17-20-21 -22-24-25-27-30-33-37-43-47- 49-54-57-71-92-93; P. Bonefaas 8; Mevr. Twigt 11-73; M. Tollenaar 13-23- 42; H. Vink 14-61-69; H. Metselaar 18- 39-45-63-68-77-86-95; Comb. Wibo 26; C.A. Bode 28-29-66-82-83-91; D. De genhardt 40-52-72; J. Jansen 41-60; A.H. Kivits51-85; Comb. C. en J. 62; F. Middelkoop 64; F. Rip 81; A. Hofman 88. Een auto koop je op een andere manier dan een pakje boter. Het is een kwestie van vergelijken van merken, types, motorinhoud e.d. Als het op het verzekeren van die auto aankomt, zijn er ook keuzemogelijkheden. Denkt u bijvoorbeeld maar aan het onderscheid tussen W.A.-dekking, beperkte en volledige casco-dekking. Wie een nieuwe auto koopt, doet er verstandig aan om een all-risk-verzeke- ring af te sluiten. Men is dan niet alleen verzekerd voor schade die aan ande ren wordt toegebracht (de wettelijk verplichte W.A.-dekking), maar ook voor schade aan de eigen auto (het ’casco’). De beperkte casco-dekking om vat schaden die het gevolg zijn van bijvoorbeeld brand, diefstal, storm en ruitbreuk; de uitgebreide cascoverzekering keert ook uit als de auto door ei gen schuld schade oploopt. Natuurlijk is de premie voor de cascQ.-dekking ieder jaar weer een aanzien lijke uitgave, maar toch lijkt het willen uitsparen hiervan in veel gevallen verkeerde zuinigheid. Het is echt geen uitzondering dat een auto door een klein foutje van de bestuurder total-loss raakt en lang niet iedereen heeft dan duizenden guldens klaarliggen om de wagen te kunnen vervangen. Een meer verantwoorde bezuinigingsmogelijkheid is het aanvaarden van een hoger eigen risico. In ruil voor een flinke premiekorting op de casco verzekering betaalt men zelf een groter bedrag bij eventuele schade aan de eigen auto. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid om na enkele jaren - als de restwaarde van de auto inmiddels flink is gedaald - over te stappen naar uitsluitend W.A.-dekking. De waarde van een auto vermindert in de loop der jaren en de verzekeringsuitkering bij total-loss-schaden past zich daarbij aan. De diverse verzekeraars denken echter nogal verschillend over de mate van waardevermindering. De dezer dagen geïntroduceerde Ra- bopolis-autoverzekering biedt op dit punt uitstekende voorwaarden: voor nieuwe auto's wordt gedurende het eerste jaar bij total-loss de volledige nieuwwaarde uitgekeerd, terwijl in de jarën daarna gunstige afschrijvings percentages van toepassing zijn. Een goede autoverzekering biedt evenwicht tussen de gewenste dekkingen de hoogte van de premie. In overleg tussen cliënt en adviseur kan zo'n ver zekering op maat worden gemaakt. Daarmee is de rol van onze assurantie adviseur niet ten einde..Ook bij onverhoopte schade zal hij zich inzetten voor een vlotte afwikkeling. Die afwikkeling is echter mede afhankelijk van het optreden van de verze kerde op het moment dat hij met een schade wordt geconfronteerd. Zo moeten direct na een ongeval de nodige gegevens worden genoteerd. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het Europees Schadeformulier, dat in elke auto hoort te liggen. Vul dit foitnulier samen met de tegenpartij in en onder teken het beiden (het zetten van een handtekening houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in). Hoewel de politie niet voor elk krasje zal uitrukken, is het in een aantal ge vallen verstandig om de 'sterke arm' in te schakelenDat geldt met name als er sprake is van lichamelijk letsel, als de schade vermoedelijk groter is 1000,—, als het ongeval veroorzaakt lijkt door een verkeersovertreding en en ’’beeld burgervader” planten, ook in bakken op balkon of ter ras komen ze zeer goed tot hun recht. Plantarium '86 wordt gehouden in Beurshal Florida, A.P. van Neslaan 1-3 te Boskoop. Op donderdag 28 en vrij dag 29 augustus is de vakbeurs uitslui tend voor vakbezoekers toegankelijk, op zaterdag 30 augustus van 10.00-21.00 uur en zondag 31 augustus van 11.30- 18.00-uur is de particuliere consument van harte welkom. De toegangsprijs be draagt ƒ5,- voor volwassenen en 2,50 voor kinderen tot 12 jaar. Geen ’’schuine cultuur” WADDINXVEEN - De Waddinx veense advocaat mr. M.L. Groen is be noemd tot curator in het uitgesproken faillissement van BV Nederlandse Fa- briken van Muziekinstrumenten Kone- fa, Rotterdam. als het voertuig van de tegenpartij een buitenlands kenteken heeft. De politie moet ook worden gewaarschuwd als door een onbekende schade wordt toegebracht aan uw geparkeerde auto. Het voertuig mag niet ver plaatst worden totdat de politie de gelegenheid heeft gehad sporenonder zoek te doen (glasplinters en stukjes verf zijn bewijsstukken). Mocht de da der niet kunnen worden achterhaald, dan kan de schade wellicht worden verhaald op het Waarborgfonds Motorverkeer. Het komt voor dat de afwikkeling van een autoschade uitmondt in een juri disch steekspel met de tegenpartij. Met een rechtsbijstandsverzekering staat men in zo’n situatie sterker. Rechtsbijstand kan worden meeverzekerd als onderdeel van onze autoverzekering. Bij de goedkeuring van de jaarrekening 1985 van de Stichting Openbare Bibli otheek Waddinxveen vroeg VVD-frac- tievoorzitter ir. Karei Warmenhoven zich af wat de zin is dat B. en W. voor de tweede maal laten weten dat grote aan schaffingen gespreid moeten worden af geschreven, terwijl het bibliotheekbe- stuur dat in één keer wil doen? "Heb ben wij strafmaatregelen?”, aldus de li beraal. CDA-wethouder Paul van Schie: ’’Eerst geven wij onze visie, vervolgens dringen wij met ernstig op aan daar re kening mee te houden en straffen wor den uitgedeeld naarmate overtredingen ernstiger worden. Uiteindelijk hebben wij een flink stuk subsidie in handen maar ik ben er vrij gerust over dat het bibliotheekbestuur in 1987 onze wensen zal volgen, dan wel met dermate sluiten de redeneringen komt dat wij ons daar bij zullen neerleggen”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 7