CDA-wethouder DE SNIEP WADDINXVEEN VROEGOP KORTING! DE KAASHAKKER Medewerkers verrassen Maarten M. van Velzen ra start aanleg trainingsveld Schade aan uw auto vereist deskundige reparatie. ’Afc-ali r J DE KAASHAKKER Avondje uit en bowlen KILO smjcusjes ƒ6,90 Vrijdagavond 17 oktober om acht uur in de Ontmoetingskerk Jacob Verweij in koffiebar Tien jaar eigenaar van De Gouwe Dis VERSMARKT WINKELGALERIJ MET KWALITEIT EN PRIJZEN DIE ERIN HAKKEN! HEEL nfkAR MOET (j ftj^SNEL BIJ I biefstuk CREME DOUCHE r va 9,95 PER KILO VOOR- DELIGER BROOD- EN KAAS- SPECIAALZAAK Kilo Belegen Goudse voormaar Kilo Pittige Friese Nagelkaas 11,95 Normandische Camembert Kaasje van 250 gram voor maar2,98 i VooR. ±1. B>lf 6,95 5,90 5,15 9,50 5,95 14,90 10,45 9,90 1,38 1,69 4,75 ikken uw vlees’ Solisten j Ifocwa i 7,50 1,65 1,65 (Foto: De Gouwestem). KRUIDERIJ de peperboom Wijverpa' WOENSDAGMIDDAG 15 OKTOBER Heel Kilo SUCADELAPPEN13,50 Heel Kilo RIBKARBONADE8,50 Heel kilo SPEKLAPJES5,50 Reclame t/m woensdag 15 OKTOBER EIG.: W. VAN DER PIJL, leplaan 81-83 Waddinxveen - Tel. 01828-16738 Repertoire TOT ZIENS BIJ: IEPLAAN 85 - WADDINXVEEN - TEL. 01828-19140 GLASBEEK FOCWA, kenmerk voor vakwerk Vlaggetjes München yOORDEBOTERn^ lOOGram 5,38 schouderhma .-••••■ 100 Gram GEBRADEN WRKENSROUM I 100 Gram l BACOH I 500 Gram ZATERDAG VAN 9-11 uur VROEGKOOPKORTINGAKT IE -o- Heel Kilo Hee» bunder^1 Heel Kilo bieflappen Heel kilo HANH-APPêN 500 Gram SCHHI^tS 500 Gram 1&R1AAR I 500 Gram I SHOARMA 1 500 Gram ^t&WORST_ "OUÖ MOLLANbS MIX" heerlijk snee 'Al kilo Vón VOOR fl. -< y I «*-• «■BW* I W ..FENJAL.. Het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem dat het eerste lustrum gaat vieren op vrijdagavond 17 oktober in de Ontmoetingskerk. Lustrumconcert van 5-jarige ”De Gouwestem OPENINGSTIJDEN: s MAANDAGS GESLOTEN DINSDAG T/M VRIJDAG: 18.00 UUR ZATERDAG: 16.00 UUR, KOOPAVOND GEOPEND. lende solistische optredens te horen zijn. Het repertoire van het iHstrumconcert bevat veel klassieke werken van beken de componisten zoals G.F. Handel, F. Schubert, W.A. Mozart, P.T. Tschai- kowsky. J.S. Bach, Bortniansky maar ook geestelijke muziek bewerkt door Addie de Jong, Jan v.d. Waart en de di rigent van het mannenkoor Adriaan Verhoef. Een veelzijdig programma dat een bezoek aan dit concert zeker tot een muzikale belevenis zal maken. WINKELCENTRUM de 'Passage'' WADDINXVEEN. Tel. 01828-17689 WADDINXVEEN - Komende vrijdag avond vanaf kwart voor acht is in de her vormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse te gast de spreker Jacob Ver weij. Hij zal het hebben over een actu eel onderwerp. Iedereen is van harte welkom. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk. Autoschade reparatiebedrijf Noordkade 24 2741 EV Waddinxveen Tel. 01828-12588 Aan het lustrumconcert werken twee bekende solisten mee. Te beginnen met de sopraan Riet den Hertog, die in de afgelopen jaren al vele malen met het mannenkoor heeft samengewerkt. Zij geniet grote bekendheid door haar vele optredens en haar uitzonderlijk mooie stem. Daarnaast heeft het mannenkoor opnieuw de Belgische bariton Dirk La- vrysen aangetrokken, die ook op het mannenkoorconcert in oktober 1984 het publiek geweldig aansprak. Vanzelfsprekend zullen koor en solisten worden begeleid door Ben Kramer, die al enige jaren als vaste pianist/organist van ”De Gouwestem” optreedt. Extra muzikale omlijsting zal worden ver zorgd door het Rotterdams Koperen- semble ’’Susato” onder leiding van Frans Vreugdenhil en een hoornkwar- tet. Dit ensemble treedt regelmatig op met bekende koren in de Goudse St. Janskerk en in de Rotterdamse Lau- renskerk. De leden zijn muzikaal ge schoold op de Rotterdamse Muziek school en het Rotterdams Conservatori um. Het ensemble zal ook in verschil- op dat moment geen plaats, dus besloot hij naar het buitenland te gaan. In Mün chen kreeg hij gedurende drie jaar een all-round opleiding, een gedegen basis waarmee hij zijn plannen kon verwe zenlijken. Nadat hij eerst als assistent-bedrijfslei- der werkzaam was bij Le Coq d’Or in Rotterdam werd hij in 1976 eigenaar van De Gouwe Dis in Waddinxveen. Hoewel Maarten privé graag kookt laat hij in zijn restaurant dit belangrijke ge beuren over aan zijn chef-kok Anton Eckhardt, die met veel vakmanschap in de keuken de scepter zwaait. Het res taurant is ondergebracht in een meer dan 150 jaar oud hoekpand dat na een intensieve verbouwing werd omget overd in een sfeervol eethuisje met 60 couverts. De avond wordt gehouden in de Ont moetingskerk aan de Groensvoorde, begint om acht uur en is toegankelijk te gen betaling van 8,- (kinderen tot 16 jaar 4,-). De voorverkoop van de kaartjes is in handen van de Rabobank Waddinxveen. Het christelijk Waddinxveens Man nenkoor De Gouwestem werd opge richt op 7 september 1981. Het telde toen veertig leden, maar is inmiddels gegroeid tot een bekend koor met een ledental van bijna 80. Doel van de ver eniging is het beoefenen van de zang kunst als ontspannende vrijetijdsbeste ding. Het repertoire omvat voornamelijk geestelijke muziek, maar ook klassieke muziek en volksmuziek. Er wordt naar gestreefd om alle werken zoveel moge lijk oorspronkelijk te brengen. Zo wordt enerzijds aan de leden veel zang- plezier en muzikale vorming geboden en kan enerzijds het publiek genieten van de werken van allerlei meer of min der bekende componisten. Hierdoor le vert ”De Gouwestem” een belangrijke bijdrage aan de culturele activiteiten in Waddinxveen. WADDINXVEEN - Het christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem gaat vrijdagavond 17 oktober het eerste lustrum vieren met een lustrumconcert. Aan dit door dirigent Adriaan Verhoef geleide eve nement werken mee het koperensemble Susato en hoornkwartet onder leiding van Frans Vreugdenhil, sopraan Riet den Hertog, bariton Dirk Lavrysen en organist en pianist Ben Kramer. Maarten van Velzen wist niet wat hij zag toen hij zaterdag naar zijn met vlagget jes versierde restaurant kwam kijken. De tafels stonden gedekt en iedereen die in de afgelopen tien jaar in dit eet huisje had gewerkt of nog werkt stond' klaar om hem met een ’’lang zal hij le ven” te verwelkomen. Bovendien kreeg hij vier flessen heerlijk geestrijk vocht uit het goede jaar 1976. Met hun vrouwen, vriendinnen, man nen en vrienden waren tijdens de brunch aanwezig Hans Hoogeveen (Brasserie, Alphen aan den Rijn), Ben v.d. Brink (Onder de Molen, Bergam bacht), Daam Scharloo (’t Baarsje, Waddinxveen), Angelina Planije (De Het Waddinxveense restaurant, voor komend in de Michelin gids, lid van Re lais du Centre en twee jaar geleden on derscheiden met de Hoffelijkheids- pluim van het Bedrijfsschap Horeca, stamt uit 1973. De officiële opening door burgemeester C. A. van der Hooft gebeurde toen in de raadzaal van het oude gemeentehuis aan de Zuidkade omdat De Gouwe Dis te klein was om alle gasten te kunnen verwelkomen. F Tien jaar eigenaar van de Gouwe dis: Maarten M. van Velzen met om hem heen medewerkers en oud-medewerk ers. Links naast hem bijvoorbeeld Daam Scharloo van restaurant ’t Baarsje. (Foto: Sjaak Noteboom). Kempers Roef),'Ciska Hilgers (De 6 Sterren, Gouda), André Boere (De Mallemolen, Gouda), Arjan Eikelen- boom (militaire dienst), Marga Engels (huisvrouw), Barbara Boreel (Heine ken, Zoeterwoude), Conny Movink, Marieke Spek, Jolanda van Greunin- gen, Gabrielle van Dijck, Arie Hen driks, Anton Eckhardt (chef-kok), Ed Nozemans (sous-cehf), Robert Smit (leerling-kok) en Henny den Boon. Maarten M. van Velzen (deze maand 35 jaar) was vroeger meer geïnteresseerd in het wijnvak dan voor de horeca, maar nadat hij een poosje gewerkt had bij Pi- at in de Beaujolais voelde hij toch meer voor de restaurantwereld. Op de hotelscholen in Nederland was WADDINXVEEN - Eigenaar Maarten M. van Velzen van restaurant De Gou we Dis aan de Zuidkade is zaterdagmid dag in zijn eethuisje door medewerkers en oud-medewerkers verrast met een brunch. Hij werd onder meer met zijn lievelingsgerecht gebakken eieren met spek onthaald omdat het die dag tien jaar geleden was dat hij De Gouwe Dis van restaurateur Christiaan G. Keij overnam. voormalige hockeyveld) verkeert in een zeer slechte staat, terwijl de onder houdskosten voor dit veld zeer hoog zijn. Voor de gebruikers is het veld zeer blessuregevoelig. Hierdoor wordt weer veel op de wedstrijdvelden getraind, hetgeen de kwaliteit van deze velden niet bevordert. Tot de aanleg van een tweede Gebako- oefenveld is besloten gezien de positie ve ervaringen met het Gebako-oefen- veld bij de voetbalvereniging Be Fair van zowel de gemeente als van het be stuur van de vereniging. Een Gebako- oefenveld, waarvoor meer huur moet worden betaald, is een zandtrainings- veld met een speciale toplaag, waardoor de bespelingsintensiteit zeer hoog is en bespeling onder bijna alle weersom standigheden mogelijk is. WADDINXVEEN - CDA-wethouder Paul van Schie start vrijdagmiddag om half vijf officieel de aanleg van het ’’Gebakoveld” op het terrein van WSE-voetbal aan de Willem de Rijkelaan. De voetbalclub maakt gelijk van de gelegenheid gebruik om een gerenoveerde kantine en een nieuw parkeerterrein aan het publiek te tonen. Het nieuwe zandtrainingsveld is het tweede van dat type in Waddinxveen. Eerder werd voor Be Fair-voetbal in het Warnarplantsoen een ’’Gebakoveld’;; aangelegd. Het realiseren van een tweede veld is in de gemeenteraadsver gadering van september besloten door het op tafel leggen van een krediet van 320.000,-. De komst van een tweede Gebakoveld loopt vooruit op de al aangekondigde nota ’’Groene Velden”, maar het schrij ven daarvan duurt langer dan gedacht, fn de nota gaat het niet alleen over meer Gebako-oefenvelden, maar ook om de aanleg van een kunstgrasveld en een korfbalveld en een onderzoek naar de kwaliteit van de tennisbanen en het on derhoud daarvan op lange termijn. Het huidige WSE-oefenterrein (het WADDINXVEEN - De wijk- en speel tuinvereniging De Paddestoel is met de kinderen van de leden een avondje uit geweest in Schevingen en de leden en donateurs zijn een avondje gaan bow len. Aan het avondje uit voor 10-17-jarigeri namen 32 kinderen deel. Ze vertrokken ’s avonds om kwart over zes in zeven auto’s en één busje naar Scheveningen waar tot tien uur heerlijk werd gezwom men in het golfslagbad. In Gouda werden een dag later alle ba nen van de kegelbaan afgehuurd voor de leden en donateurs van De Paddes toel. Omdat de wisselbeker al tweemaal in de handen van een dame terecht was gekomen, stonden de heren ditmaal op scherpDat dit ook vruchten af heeft ge worpen, blijkt wel uit de stand. Bij de heren werd le Kees Droog. Hij verzamelde in totaal 241 punten, 2e Ni co Noorlander (224 pnt), 3e Jan Dolfing jr. (217 pnt). Bij de dames werd le Jan- ny Scheuierman (211 pnt), 2e Trudy v.d. Berg (184 pnt), 3e Jacqueline van Klaveren (178 pnt). Algemeen winnaar is geworden Kees Droog, die dus dit j aar de wisselbeker in ontvangst mocht nemen van de voorzit ter. Een verrassing was er voor de laat ste dame Truus Tuwanakotta (14 pnt) en de laatste heer Cor van Klaveren (120 pnt), die beiden nog een poedel prijs tegemoet kunnen zien (beschik baar gesteld door Deka sportprijzen. 50 «gfe 2ATEgQA£» \/AH <200-1100 uu«. Op de achtergrond restaurateur Maarten M. van Velzen temidden van hui dige en oud-medewerkers en -sters. (Foto: Sjaak Noteboom). VAN Z-X n r—- 4* ».-t X» S v m i x i: .4^ «ft. 9 i i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 11