4995 De bouwmarkt die voor’t zelfde geld wel een goed advies geeft KORTING!!! (VIDEOTHEEK CORNE M. v. d. GRAAF JE BLIJFT JE TOCH NIET BLAUW BETALEN AAN STOOKKOSTEN ALS JE VOOR F24,95 AL EEN THERMOSTAATKRAAN HEBT? NU V.A. 27,50 PER DAG u AUTOHUREN I iffl s» .4995 O89 FJiïï ,„2995 ll95 1750 O69 r 2495 VAN MULLEM I C. VAN BERKEL 2795 Diversen Woningen GEMEENTELIJKE HERINDELING GEMEENTE WADDINXVEEN WATERSCHAP NOORDWOUDE Kerstboek i 1 BEKENDMAKING OPENBARE VERENIGDE VERGADERING 1 1 0095 POLYST YREENPLAAT TINTRAPLAST GLASSOL RADIATORFOLIE INTERCOM TUBELINE GELD LENEN? 01828-14996 boekhandel veldwijk b.v. II AUTOVERHUURBEDRIJF PERMANENTE RECLAME 1 JUMPER OF VEST 3,50 5 STUKS 10,- TOT 15 NOVEMBER ƒ20,- KORTING OP HET REINIGEN EN BIJVULLEN VAN DONSDEKBEDDEN I I I I I I I I I I I I ƒ5,- KORTING OP HET REINIGEN VAN ELK SUEDE KLEDINGSTUK Verzekeringen Op alle andere goederen die vrijdag of zaterdag gebracht worden 10% KORTING 100 KM VRIJ. MEER KM 0,18 EXCL. BTW CHEMISCH REINIGEN I I t GOEDE EN GOEDKOPE B KLEIAARDAPPELS i •'1 KUNSTGLAS I I I I I I I I I I I I I I I I I I I GLOEILAMPENSET SL-LAMP HANGLAMP 252 1/1/4- WW* fcl BUISISOLATIE RADIATORKRAAN BISON VOCHTVRETER KLAPSTOEL 1.2 FIX! VULSCHUIM RIBTAPIJT SPIEGELKASTJE ■w WOENSDAG 22 OK s'SER 1986 (I ÉLKE DAG -HET GEHELE JAAR DOOR- GEOPEND! IEPLAAN 65 (de ’’Sniep”), WADDINXVEEN. TEL. 18910 1 F CURSUSBOEK TEKENEN EN SCHILDEREN - Geb. 49,50 TELEACCURSUS TEKENEN EN SCHILDEREN ENKHUIZER ALMANAK 1987-4,95 SCHILDERSPAKKET 98,-(VERF ETC.) TEKENPAKKET (MATERIAAL) 23,75 van verschillende bekende schrijvers en illustratoren. De opbrengst gaat geheel naar het Rode Kruis. 27,50 I OOK PEULVRUCHTEN, UIEN, WINTERPEEN, KNOLRAPEN, (J RODE- EN WITTE KOOL. 2 •V Een verhalenbundel met bijdragen 60 stee 25 I n AUTOBEDRIJF DUIJNHOVEN Noordeinde 162 Boskoop VOOR ALLE RÉPARA TIES AAN ALLE MERKEN!!! Diverse auto’s APK gekeurd Telefoon 01727-7861b.g.g. (H 828-13772 Inruil en financiering mogelijk 60 Alléén 9%: "1 PERM2 1795 cc I I Passage Waddinxveen Tel. 01828-12620 IIKIMT HUI Fornïïdo I VERKEERD HAAKSE UITVOERING 28,95 ^HAAKSE WkEN RECHTE 1 UITVOERING Witte metalen lamp met rasterkap, 30 cm 0. Voor 60 watt lamp, inclusief pendel. LET OP DE NIEUWE FORMIDO KRANT. NIET ONTVANGEN? KOM EVEN LANGS, ER LIGT ER ÉÈN VOOR U IN DE ZAAK. De burgemeester van Waddinxveen maakt inge volge artikel 161 van de gemeentewet bekend dat ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, vanaf donderdag 23 ok tober 1986, gedurende twee weken, voor een ieder ter inzage ligt de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vervaardigde ontwerpregeling, met bijbehorende stukken, voor de gemeentelijke her indeling van noord-oostelijk en midden Zuid-Hol land. Bij deze streeksgewijze herindeling is de ge meente Waddinxveen betrokken. Tot 23 november 1986 kan een ieder tegen de ont- werp-regeling schriftelijk bezwaren inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Konings- kade 1Postbus 90602, 2509 LP ’s-Gravenhage. Waddinxveen, 22 oktober 1986. De burgemeester van Waddinxveen, Van der Linden. Met Komo-keur. Niet vlamdovend. Af meting per plaat: 100 x 50 cm. Diverse diktematen. ll ll Na de opening schorst de voorzitter de vergade ring en stelt hij belangstellenden gedurende een half uur - of zoveel korter als nodig blijkt - in de gele genheid het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Er vindt geen discussie plaats tussen de sprekers en de leden van de Verenigde Vergadering rechtstreeks. Hierna wordt de verga dering hervat. Hazerswoude, 16 oktober 1986- De dijkgraaf, A.J.M. Jacobs. De secretaris, J. Ruijgrok. I I I I I I I I fitting of knel- HIU koppeling. y?" Aansluiting. Video West maakt van on betaalbare herinneringen een betaalbare video-re- portage. Tel. 01828-16331/ 01829-4189. Overtoom 35, Waddinxveen Kerkweg-West 3-5 - Waddinxveen INSTMT IMItKOM EIGENHEIMERS - MEERLANDERS R BINTJE-IRENE C Noordeinde 102-Waddinxveen S k I 11 I zeer geschikt oneffenheden Voor iso atie achter radiatoren en gevelkachels, enz. Vel van 2,5 meter lang en 50 cm breed. Lichte kunststof platen, 2 mm dik. Weerbe stendig, slag- vast, laat veel licht door. In diverse afmetingen. Mooi en sterk ribtapijt met foamrug, dus los te leggen. Kleur: bruin. Breedte 400 cm, dus kamerbreed. Set van 6 lampen met normale fitting, nr. E 27. Keurslager C. Koot. Beter v/d verzorging van uw koud buffet en/of bitter garnituur. Bestel vroeg tijdig. Groensvoorde 6, W’veen.Tel. 01828-12937. Voor onze steeds groeien de relatiekring met spoed te koop gevraagd WONIN GEN in diverse prijsklas sen. De Pater makelaardij' b.v., Waddinxveen, tel. 01828-13581. De energie besparende lamp. In 3 sterkten: 40 watt (SL 9), 60 watt (SL 13), 75 watt (SL 18). Leerl. pedicure zkt. mo dellen, di. 19.30-21.00 u. Gratis geholpen aan lik doorns, eelt e.d. Bel Wad dinxveen: 01828-17678. B. Geuzendam. &SC Buisvormige lamp met energie besparende 18 watt buis en schakelaar. Lengte: 90 cm. Kleuren: wit en grijs. Te koop: 2-zits bankje, modern, z.g.a.n. 100,-. Vierkante poef (wit) 1 m x 1 m, hoogte 28 cm 50,-. Matras, z.g.a.n. 200 x 125 75,-. Kindermatras 150x 80 50,-. Tweep. bed (zonder matras) 125,-. Tel. 01828-18242. PER METER W Met wit n cunststof afge werkt kastje met spiegel op beide zijden van de deur en 2 legplankjes. Afmeting: 50 x 40 x 17 cm. I Dijkgraaf en heemraden van het waterschap Noordwoude maken bekend dat een zal worden gehouden op maandagavond 27 okto ber 1986 om 20.00 uur in Hotel-Restaurant Groe nendijk, Rijndijk 96 te Hazerswoude-Rijndijk. In deze vergadering komen onder meer aan de orde: - functiewaardering; - voortgang revisie gemaal Palenstein en uitbreiding gemaal De Omringdijk - verkiezing hoofdingelanden en -plaats vervangers in kiesdistrict II per 1987; - benoeming drie heemraden per 1987; - aanbieding jaarverslag 1985. Type BF 9. Voor diverse communicatie doeleinden. O.a. zeer geschikt als babyfoon. Met 15 meter kabel en kabel- schoentjes. Werkt op batterijen. AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M 29 OKTOBER A.S. EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. Bodegraven, Overtocht 48a, tel. 01726-1 5566. Gesloten op maandagmorgen, koopavond op vrijdag. Waddinxveen, Noordkade 149, tel. 01828-1 2235. Gesloten op maandagmorgen, koopavond op donderdag. Voor koude- en warmte-isolatie. Wanddikte: 13 mm. Lengte: 100 cm. Voor buizen met een diameter van 12 mm. KOEL- EN DIEPVRIEj ZERS serie 1986, o.a. Es- ta, Marijnen, Zanussi, Lin de, A.E.G. Ook weer vol op 2e keus tegen lage prij zen. Diepvriezers 5 jaar ga rantie en 5 jaar inhouds- verzekering. Keuze uit 200 a 300 stuks van 50 tot 600 li ter. J. Spruit, Dorpsstraat 53, Bleiswijk, tel. 01892- 12563, b.g.g. 16054. esc ra - Als u eens wist hoe makkelijk het is om een thermostatische radiatorkraan te monteren, begon u ook vandaag. Dan is 't uit met die hoge stookkosten. De thermostaat regelt zelf de temperatuur van de radiator. Kom eens langs. Ook over andere klusjes. Thermostatische radiatorkraan. Inclusief uni versele koppe ling voor fitting of knel- (100 METER VERWIJDERD V.A. HET ZWEMBAD) RUIME PARKEERGELEGE N H EID SPUITBUS A fiEfi 600 ML --- Bestrijdt condens, schimmel en fy- miJffe geurtjes (in alle ruim- i tes). Houdt ■Look de voch- 2*jtigheids- graad op peil. Decoratieve wandpleister, voor het wegwerken van en scheuren. Kleur: wit. EMMER A10 KG Z 'S Van wit gelakt metaal met ======3'j kunststof zitting en rug. Polyureth aan schuim voor het opvullen en dichten van na den en kieren. PER PLAAT VANAF \Z STATIONSSTRAAT 6-WADDINXVEEN 5 TELEFOON 01828-18283 J Te koop: Onbespoten moesappelen, 5 kg. voor 2,59. Mevr. Eeden-Pe- tersman, Piasweg 20. 1995 IZ PER METER 3995 u C

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 12