STELENDE JONGEREN BETRAPT 4 Jubileum van De Gouwe Dis smaakvol KOM KIJKEN 3 DAGEN OPEN HUIS UW PLAATSELJJKE makelaar is de juiste schakel KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 KLEUR OPKLEUR Wilde planten van Martina Pruijmboom Bijzondere fles Weekblad-wijn Weekblad voor Waddinxveen Startersavond in Boskoop Op expositie bibliotheek Ouderraad Waddinxveense motorrijder verongelukt Theo Thijssen ’’Overstag koffiebar De Schaapskooi Onafhankelijk Nieuwsblad ONZE WINKEL IS GEREORGANISEERD DAT WILLEN WE SAMEN MET U VIEREN!!! DAAROM ^NAAR 7 ONZE KOLLEKTIE in p Aangehouden Diefstal Aanrijdingen arwa apljtservlce i 2000e EDITIE rf 1 knaap kon ontfermen, wist de tweede zich uit de voeten te maken. 5 ALS WIJ HET x i PROJEKT- EN WONINGSTOFFERING GROENSVOORDE12 WADDINXVEEN Tel: 01828- 16119 EN WEL OP A.S. DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG. VOOR IEDERE BEZOEKER GRATIS 1 FLES WIJN!!! Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Het Echte Franse Stokbrood A 42e JAARGANG - Nr. 2001 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 makelaarskantoor;^) ana uSJLXJ.11^1 LrVJLM L/o nvm UAKSLAAR (ZIE OOK ONZE FOLDER) i V s, l. ■z> k Mi 9 WA - Weekblad voor addinxveen WOENSDAG 5 NOVEMBER 1986 SintwiMid 'VW. Martina Pruijmboom-van Beek exposeert in de bibliotheek aan de.Van N i f SI’ A •F Mecklenburg Schwerinlaan. (Foto: Sjaak Noteboom). EXPLOITATIE: F VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Een ervaren makelaarsorganisatie met vakbekwame mensen. En al jaren aktiefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper. Voor het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met Het verschijnen van de 2000e editie is een heildronk waard met relaties en medewerkers. Waar kan dit, voor een huis-aan-huis blad, beter dan in huiselijke kring....Proost! Directie Uitgeverij Veta b.v. PRODUCE OF FRANCE kregen de relaties van het Weekblad voor Waddinxveen een fles wijn aange boden, waarvan het etiket herinnerde aan het bijzondere nummer van deze krant. De bourgogne uit 1982 liet ieder een zich goed smaken. Niemand kent de huizenmarkt, de vraag én het aanbod, beter dan uw ploatselijke makelaar. Als u oan verkoop denkt, maak dan eerst een afspraak met de makelaar die ter plaatse het beste thuis is. Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. GERT HITZER de echle bakker Zmdkade 11 Tel 01828-12354 WmkelgaJenj Groensvoorde 8 Tel 01828-12382-Waödmxveen Staiensmgei 115-Gouda Te< 01820-15132 de vütre Vrai Boulanger* UdNVM WADDINXVEEN - De ouderraad van de openbare Theo Thijssenschool aan de Kerkweg-Oost is opnieuw samenge steld. HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN - In de nacht van vrijdag 31 oktober op zaterdag 1 no vember bemerkte de eigenaar van een zuivelwinkelwagen dat daarin werd ingebroken. Dit speelde zich af aan de Zuidkade. De eigenaar nam pools hoogte en betrapte 2 knapen op heterdaad. Terewijl hij zich over de ene Waddinxveen Kanaalstraat 12 tel. 01828-12028 De kleurpotlood-tekeningen van Marti na Pruijmboom zullen in de bibliotheek de aandacht van een groot publiek krij gen. En dat verdienen haar werkstuk ken ook ten volle. Ze zijn tijdens de openingsuren van de uitgebreide en ver nieuwde bibliotheek dan ook een be zoek waard. Van de ouderraad maken nu deel uit: voorzitter A. Hol, secretaris ipevr. R. v. Dodewaard, penningmeester mevr. G. Bitter, sportcommissie W. van Herk, culturele commissie mevr. E. Nieuw- land en J. Koster, evenementencom missie mevr. J. Hoeker, mevr. R. Hor- nis, mevr. G. Bitter en mevr. R. v. Do dewaard. WADDINXVEEN - Van vele kanten is het Weekblad voor Waddinxveen vori ge week gefeliciteerd met het bereiken van de 2.000e editie van deze krant. Al die gelukwensen hebben de uitgever en de redactie goed gedaan. Ter gelegen heid van het behalen van deze mijlpaal Tot en met 5 december toont ze in de nieuwe ruimte haar bijzonder gave kleurpotlood-tekeningen met het mo tief wilde planten. De aan de Schieland weg wonende oud-kleuteronderwijze- res heeft eerder in en buiten Waddinx veen geëxposeerd. Haar werk kenmerkt zich door een gro te liefde voor het detail van het wilde plantenleven. Geheel door zelfstudie is ze er in geslaagd een tekentechniek on der de knie te krijgen, die haar hejemaal in staat stelt dit deel van de natuur lief devol, levendig en met een heel goed opg voor het detail op papier te krijgen. WADDINXVEEN - Vrijdagmorgen wordt op het rooms-katholieke kerkhof in Reeuwijk-Dorp ter aarde besteld de 23-jarige Piet Overdam van de Brug weg, die zondag 2 november bij een ver keersongeval in Bodegraven om het le ven is gekomen. Op de Goudseweg in deze plaats botste de Waddinxvener ’s avonds met zijn motor op zijn voor hem rijdende 26-ja- rige vriend uit Reeuwijk, die ook op de motor was. Deze remde voor een af slaande auto, maar Piet Overdam merk te dit te laat op zodat hij tegen de andere motor op reed. Beiden kwamen ten val. De Waddinxvener kwam daarbij te recht op de andere weghelft en werd ge raakt door een passerende personen auto. Op weg naar het ziekenhuis over leed Piet Overdam. De andere motor rijder raakte licht gewond aan de be nen. Donderdag 30 oktober: Een 17-jarige Waddinxveense bromfietser raakte ge wond bij een ongeval welke plaatsvond op de W. de Zwijgerlaan. hen zeer erkentelijk”. Het door De Gouwe Dis, waar het heer lijk toeven blijft in een sfeervolle omge ving, bedachte jubileummenu omvat boerenpaté met rode portsaus of salade met zwezerik en een kruidendressing, stukje licht gebakken zalm met een bie- slooksaus, kalfsbiefstukje met een ro mige kaassaus of gebraden runderrib met een heerlijke cognacsaus, fruitsala de met frambozensaus of vanille-ijs met bosbessen, creme de cassis en creme fraiche. Maarten M. v. Velzen (vorige maand 35 jaar) was vroeger meer geïnteresseerd in het wijnvak dan voor de horeca, maar nadat hij een poosje gewerkt had bij Pi- at in de Beaujolais voélde hij toch meer Op de hotelscholen in Nederland was op dat moment geen plaats, dus besloot hij naar het buitenland te gaan. In Mün chen kreeg hij gedurende drie jaar een all-round opleiding, een gedegen basis waarmee hij zijn plannen kon verwe zenlijken. De 19-jarige aangehoudene en uit Wad dinxveen afkomstige knaap werd over gegeven aan de politie en vervolgens in gesloten'. Zijn zakken en fietstassen wa ren geheel gevuld met uit de zuivelwa- gen afkomstige sigaretten en pakjes shag. De tweede verdachte, een 18-jari- ge Waddinxvener, kon later op de dag door de politie worden aangehouden. Bij nader onderzoek bleek een derde betrokkene bij de zaak te zijn geweest. Een 19-jarige Waddinxvener werd aan gehouden. Bij de inbraak had men reeds voor ca. 200,- rookartikelen buitgemaakt. Bekend werd dat twee van de aangehoudenen ca. 3 maanden geleden betrokken waren bij een in braak in dezelfde winkelwagen, waarbij voor ca. 800,- aan sigaretten werden ontvreemd. Verder werden door hen de volgende zaken bekend: diefstal brood (diverse keren), diefstal vla en slagroom, diefstal in 3 scholen, diefstal uit een sportkanti ne, diefstal verkeersbord en diefstal 3 vlaggen, diefstal uit enkele tuinhuisjes en uit enkele geparkeerd staande (onaf gesloten) personenauto’s werden diver se goederen weggenomen. Een van hen had 3 weken geleden 78 pakken melk vernield. Totaal 3 fietsen werden gesto len en daarna weggegooid. Ook werden enkele kleine winkeldiefstallen bekend. De afgelopen week werd aangifte van diefstal van een bromfiets gedaan. Ook werden 4 fietsen gestolen. Vier fietsen werden gevonden en twee daarvan wer den bij de eigtnaren afgeleverd. Op maandag 27 oktober werd tussen 19.30 en 24.00 uur ingebroken in de flat aan de Henegouwerweg. Een slaapka merdeur werd geforceerd. Ontvreemd werd een hoeveelheid geld. Op dinsdag 28 oktober werd van een na bij de Peter Zuidlaan geparkeerd staan de personenauto een achterruitjalouzie gedemonteerd en meegenomen. Op zondag 26 oktober werd een 26-jari- ge Waddinxvener op de Chopinlaan aangehouden. De man onderging een gevangenisstraf in de gevangenis in Alk maar. Hij was enkele weken tevoren niet teruggekeerd van weekendverlof. Hij is wederom ingesloten. Maandag 27 oktober: Op de kruising Prinses Beatrixlaan-Prins Bemhardlaan waren 3 personenauto’s betrokken bij een aanrijding. Aanzienlijke materiele schade. Geen persoonlijke ongelukken. Dinsdag 28 oktober: Op de kruising na bij het KW-plein vond een ongeval plaats tussen een automobilist en een fietster. De fiets werd geheel vernield. Donderdag 30 oktober: Te laat stoppen bij de kruising Kerkweg-Oost/Kanaal- straat was de oorzaak van een aanrij ding waarbij twee voertuigen betrokken waren. Lichte materiele schade was het gevolg. 29 OKTOBER 1986 K ARFI KR A MT I I WADDINXVEEN - Het Waddinx veense klasse-restaurant De Gouwe Dis viert al een poosje feest omdat Maarten M. van Velzen tien jaar exploitant/res- taurateur van dit eethuisje aan de Zuid kade is. Tot 15 december serveert hij en zijn staf een jubileum-menu voor 50,- per persoon, inclusief een aperatief van het huis. Voor dit smaakvolle jubileummenu zijn onlangs huis-aan-huis waardebonnen verspreid die recht geven op het speci ale jubileummenu voor de prijs die 17,- lager ligt dan normaal. Maarten van Velzen: ”De afgelopen tien jaar hebben wij meer dan 150.000 gasten mogen ver welkomen, toch zijn er nog mensen in Waddinxveen die ons restaurant niet kennen. Deze aanbieding is voor hen hopelijk een aanleiding om met ons en met ons bedrijf kennis te maken. Onze vaste gasten weten het culinaire niveau van onze keuken en de spontane gast vrijheid van de bediening al jaren op waarde te schatten, daarvoor zijn wij WADDINXVEEN/BOSKOOP - De informatieve avonden voor startende ondernemers van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden-Hol- land zijn niet alleen bekende maar ook zeer druk bezochte avonden geworden. In een tijdsbestek van ruim een jaar be zochten 2000 belangstellenden 7 bijeen komsten. Op dinsdagavond 9 december om zeven uur zal in de Florida Beurshal aan de A.P. van Neslaan in Boskoop als ver volg op de drukbezochte avonden in Gouda, Schoonhoven, Woerden, Ne- derlek en Bleiswijk in Boskoop een praktische (nformatie-avond worden gehouden voor mensen, die erover den ken voor zichzelf te beginnen. De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland organiseert deze avond in nauwe samenwerking met het Verbond van Nederlandsche Ondernemingen (VNO), het Regionaal Dienstverleningscentrum Kleinbedrijf (RDK) alsmede de Amrobank, de Al gemene Bank Nederland en de Rabo bank. Op het programma staan onder meer welkomstwoord door de heer J.H. Reinders, burgemeester van Boskoop; film ”Praat-show”-interview met zo juist gestarte ondernemers onder lei ding van Koos Postema; inleiding door een adviseur van het VNO ’’Waar haalt de starter zijn informatie vandaan”; L.J. Poot van het Regionaal Dienstver leningscentrum Kleinbedrijf ”Hoe wordt een ondernemingsplan opge steld”; gelegenheid tot het stellen van vragen aan een forum van deskundigen en de mogelijkheid tot een kort per soonlijk gesprek met diverse aanwezige adviseurs van betrokken instanties. Belangstellenden kunnen een gratis toegangsbewijs aanvragen/afhalen bij het gemeentehuis te Boskoop, Raad huisplein 3, tel. 01727-9500 of bij de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland, Westhaven 52 Gou da, tel. 01820-26056/14877 mevr. G. Schellaars. Gezien de te verwachten op komst is het aan te raden bijtijds een toegangsbewijs af te halen. .'Jïï J WADDINXVEEN - Oud-wethouder mevrouw Lous Oosterbroek- Waagmeester opent vrijdagavond 7 november om half negen in de open bare bibliotheek aan de Van Mecklenburg Schwerinlaan de tentoonstel ling van de Waddinxveense Martina A. Pruijmboom-van Beek. U j. WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse zal vrijdagavond de groep ’’Overstag” optreden. Op eigentijdse en originele wijze willen zij het evangelie van Jezus Christus uitdragen. Iedereen is vanaf kwart voor acht harte lijk welkom achter de Brugkerk. De koffie staat klaar. Maarten M. van Velzen, tien jaar eigenaar van het Waddinxveense restaurant De Gouwe Dis. (Foto: Sjaak Note- boom). 75 cl. Alc. 12,5% vol.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1986 | | pagina 1