Onverzekerd fl Ton Segers hoort zware straf eisen W’vener weg bij Wereld handelscentrum rijden ook in W’veen probleem Medische weekenddienst Van Jan Toorop in Vlaardings museum BURGERLIJKE STAND KVO BINDT DE KAT OP HET SPEK GOED WERK BIJ NCVB AGENDA BIOSCOPEN Wilt u verzekerd op reis gaan... POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Weekblad voor Waddinxveen Onder invloed Auto te water Tuinman Weekenddienst dierenarts: Vernieling Illegale radiozender Verlichting Diefstal Geestelijke vader Aanrijdingen DE KERKEN NODIGEN ...wij hebben er de juiste polis voor. Wanneer u op wintersport gaat en natuurlijk ook wanneer u een andere bestemming kiest, kunt u zich via ons verzekeren, al vanaf de laagste premie’s. UW PERSOONLIJKE FELICITATIE OP TELEVISE? HEEFT U EEN JARIGE, JUBILARIS, BRUIDSPAAR ETC. IN FAMILIE- OF KENNISSENKRING? VOOR SLECHTS ƒ10,- KUNTU HEN FELICITEREN VIA HUN EIGEN T.V. BEL VOOR INFORMATIE 01828-14788 i WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 14 JANUARI 1987 Kaarsenfabrikage rond eeuwwisseling ZONDAG 18 JANUARI 1987 11.00 uur wachttorenbespreking BIOSCOPEN A Kabelkrant Bel ons even voor inlichtingen. Verloskundige voor het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Overleden: Straver ev van der Wal, Adriana Maria Petronella, oud 38 jaar. Gehuwd: P.W.J. Kouwenberg en M.T. de Haan; J.A. Hoonhout en I. Bernardo Trigueiros. maanden en 24 dagen onvoorwaardelij ke hechtenis. De rechterlijke uitspraak volgt op vrij dag 23 januari aanstaande. te zien in het Streekmuseum Jan An derson aan de Kethelweg 50 in Vlaar- dingen. Het is de eerste keer dat deze kunstwer ken (uit de eigen collectie) in Vlaardin- gen te zien zijn. Het museum (100 meter van de afslag Vlaardingen Holy, rijks weg 20) is iedere zaterdag en de eerste zondag van de maand open van 14.00- 16.00 uur). Jan Toorop werd op 20 december 1858 geboren op Java en overleed op 1928 in Den Haag. Hij studeerde op de acade- mies’s van Den Haag en Brussel en maakte ook veel religieuze voorstellin gen. ’s Zomers verkeerde hij veel in het schildersdorp Domburg. Hij wordt be schouwd als de meest veelzijdige kunst enaar van zijn tijd. Op de 12 grote litho’s is de grondstof- aanvoer, de fabrikage, het gieten en het verpakken van de kaarsen te zien in de oorspronkelijke bedrijfsruimte van Ste arine Kaarsenfabriek Gouda, die een paar jaar geleden naar Waddinxveen verhuisde. Weekblad voor 1 1 Waddinxveen Aad van der Wiel zelf wil over zijn plot selinge vertrek bij het WTC niets zeg gen. Zelfs de vraag of hij het ontslag ge nomen dan wel gekregen heeft, laat hij onbeantwoord. "Ik ben bang dat het mijn positie zou schaden. Het ontslag is Een in de J.W.Frisoweg staande auto was het doelwit van vandalisme. De voorbanden werden lekgestoken. De Jozefschool in de St. Victorwijk is de laatste weken ook doelwit van enkele vandalen. Muren werden beklad, deu ren vernield en er werd een ruit inge gooid. Er is aangifte van vernieling van een fiets gedaan. Op een schoolplein werd in de fietsenstalling een voorvork van een fiets doorgezaagd. In de nacht werd de bedrading van een auto, welke stond geparkeerd nabij de Peter Zuidlaan, doorgeknipt. Met deze is door een onbekende een eind gere den, waarna de auto is teruggeplaatst. Ook van een auto, welke bij de flat aan de Kerkweg-Oost stond, zijn de draden De illegale radiozender "Radio Thuis land" is het zwijgen opgelegd. Door de politie werd de zender met toebehoren aangetroffen en in beslag genomen in een schuur op een tuinderij aan de Kromme Esse. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt. ZONDAG 18 JANUARI 1987 Arts: P.C. W. Hertogh, De Akker 68, tel. 19239 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 ASSURANTIEKANTOOR DERKSEN ZN. PRINSES BEATRIXLAAN 64 - 2741 DH WADDINXVEEN TELEFOON (01828) 12213 FINANCIERINGEN VERZEKERINGEN - HYPOTHEKEN HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in Het Trefpunt: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst Donderdag 15 januari: 19.30 uur ds. A.D. Muilwijk, Dordrecht CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 09.00 uur Woensdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur EVANGELISCHE GEMEENTE DE HERE IS VREDE” Openbare Leon van Gelderschool, Essengaarde: 15.00 uur samenkomst GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: Geen opgave GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.45 uur ds. H. Scholten, Harderwijk 14.45 uur ds. D. Gratz, Pernis BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. R. Harland 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jul. van Stolberglaan (tel. 13141): maandag 14.30-17.30 en 18.30-20.30 uur, dinsdag 10.30-12.00 uur, woensdag 14.30-17.30 en 18.30- 20.30 uur, vrijdag 14.30-17.30 en 18.30-20.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): dinsdag 14.30-17.00 en 18.30-20.30 uur, woensdag 18.30-20.30 uur, vrijdag 14.30-17.00 en 18.30- 20.30 uur Bibliobus St. Victorstraat: dinsdagmiddag, donderdagmiddag STICHTING PEUTERSPEELZALEN Plaatsing mogelijk op één van de vier peuterspeelzalen. Twee- of drie ochtenden. Opgave: mevrouw I. Kraan, tel. 13422. VACATUREBANK VRIJWILLI GERSWERK WADDINXVEEN (Informatie over vrijwilligerswerk voor haanlozen). Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Fred Nieuwesteeg, tel. 14433, tst. 229 Dagelijks tijdens kantooruren. OPPASCENTRALE (telefoon 13604, Bilderdijklaan 20 te bereiken maandag t/m vrijdag van 16.30-17.30 uur THALIA Do. en vr. 8 uur, za. 7 en 9.30 uur, zo. 3.30 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: THE MISSION, a.l. Zo. half twee, wo. half drie: DE TROETELBEERTJES. Dinsdag 8 uur: SOPHIE’S CHO ICE, 16 jr. SCHOUWBURG Zo. 4, 7 en 9.30, ma. en wo. 8.15 uur: FLODDER, a.l. Zo. en wo. 2 uur: DE SPEUR NEUZEN, a.l. FILMHUIS GOUDA Vr. t/m zo. 9 uur: BELLE DE JOUR. WADDINXVEEN - Vanavond (woensdag 14 janauari) vergadert om kwart voor acht in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan de afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB). Op deze avond zal informatie worden gegeven over het werk van de ook in Waddinxveen actieve Stichting Goed Werk. WADDINXVEEN - Ook de Waddinxveense rijkspolitie blijkt meer en meer te merken dat automobilisten onverzekerd aan het verkeer deelne men. De afgelopen week zijn in verband daarmee twee personenauto’s in beslag genomen. Op rijksweg A 12 werd een auto uit het verkeer geno men. definitief. Maar de zaak moet nog afge wikkeld worden”. De beurswereld is ontevreden over de wijze waarop het wereldhandelscen trum wordt geleid. Vereniging voor de effectenhandel waarschuwde het WTC geen onderdak te geven aan malafide bedrijven. Dit gebeurde na een huizoe- king door de Amsterdamse recherche vorig jaar mei bij het in het WTC geves tigde effectenkantoor First Commerce. Deze ’nepmakelaar’ werd verdacht van oplichting en verduistering. Begin deze week is het bedrijf failliet verklaard. Volgens curator Mr. van Apeldoorn kunnen duizenden kleine beleggers en andere schuldeisers naar hun geld flui ten. Een tweede zaak die in het WTC kant oor houdt, de effectenfirma Green Tree, is eveneens in opspraak geraakt. Het VPRO-televisieprogramma Gou den Bergen onthulde dat Green Tree nauwe banden onderhoudt met First Commerce, ondermeer omdat zijn eige naar, de Canadees Irvin K ook rnede- eigenaar zou zijn van Green Tree. Van der Wiel ontkent dat deze affaire aanleiding is tot zijn ontslag. Hij zegt al leen "leergeld" betaald te hebben. Bij het selecteren van nieuwe huurders laat het WTC zich nu adviseren door de Ver eniging voor de effectenhandel, veront schuldigt hij zich. Ook in januari zullen wederom extra politie-controles op de verlichting wor den gehouden. Afgelopen week zijn bij een kleine controle 6 fietsers bekeurd. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. G.C. Kunz De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J. Kommers 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk: 9.30 uur ds. W. Vroegindeweij Eemnes 17.00 uur ds. J.W. Goossen Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. K. van Middendorp- Sonneveld, Reeuwijk 17.00 uur ds. H. Onstein, Amsterdam GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.30 uur uur ds. P.A.C. Bongers Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE 10.00 uur openbare toespraak (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: Geen dienst Na Ton’s verklaring en de pleidooien volgde het requisitoir van de officier van justitie. Deze was van mening dat Ton’s weigering niet te vergelijken viel met de daden van echte criminelen. Toch eiste hij de (veel te) zware straf van twee WADDINXVEEN - Tegen oud-WaddinxvenerTon Segers is vrijdag een criminele straf geëist van twee maanden en 24 dagen celstraf omdat hij als dienstweigeraar werk heeft geweigerd. Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. doorgeknipt en de startmotor is ver nield. Een nabij de Passage geparkeerd staan de personenauto was eveneens doelwit van vandalen. Van deze auto werd een windruitje vernield. Geboren: Adrianus, z.v. J.P. van der Zon en A. van Wijk; Jordy, z.v. R.D. Langendam en A.W.M. van Dijk; Jane Ashley, d.v. W.C. A. van Kerkhof en J.M.A. Calis; Ronaldus Franciscus Johan nes Antonins, z.v. A.J.F. ten Hengel en J.J.M. Kapel. Een 63-jarige Waddinxveense automo bilist raakte van de Beijerincklaan, ramde een verkeerspaaltje en kwam tot stilstand tegen een trottoirrand. De auto werd zwaar beschadigd en is voor technisch onderzoek uit het verkeer ge nomen. De man bleek enigszins onder invloed van medicijnen. In de nacht werd op rijksweg A 12 een automobilist aangetroffen die niet meer op zijn benen kon staan. Van hem is een bloedproef afgenomen en hem werd een rijverbod opgelegd. Een 25-jarige Waddinxvener werd weer eens in een onverzekerde auto aange troffen op de Onderweg. Van de man is tevens bekend, dat hij geen rijbewijs heeft. De laatste 5 jaren blijft deze man stug vol houden en is reeds meer dan 20 keer bekeurd terzake het rijden zonder rijbewijs en onverzekerd te rijden. Uitgeverij: VET A B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 31,50 per halfjaar. Advertentie-tarieven Losse mm-prijs 0,45 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. De afgelopen week is 5 keer aangifte van diefstal van een fiets gedaan. Eén fiets werd als gevonden voorwerp aan gegeven en twee fietsen konden aan de eigenaren worden teruggegeven. In de nacht werd ingebroken in een wo ning aan de Prunusstraat. Via braak aan de achterzijde kwam men binnen. Ont vreemd werden twee portemonnees. Aangifte van diefstal werd gedaan van een zwart fokschaap, waarde 250,-. Het dier is uit een weiland aan de Hene- gouwerweg weggenomen. Een personenauto, staande op het par keerterrein bij de Passage, is openge broken. Een tochtraampje werd inge slagen, waarna een paar bruine hand schoenen werden ontvreemd. Getracht werd goederen uit een tweede auto weg te nemen. Het dashboard is losgemaakt, echter uit de auto wordt niets vermist. ’s Morgens omstreeks 08.30 uur raakte een 34-jarige Waddinxveense bestuur ster in de berm langs de IJsermanweg, begon daarbij te slippen en kwam daar bij in het water terecht. De bestuurster wist zichzelf en haar 3 kinderen uit de auto te halen. De total loss geraakte auto moest uit het water worden geta keld en werd afgesleept. De IJserman weg werd wegens takelwerkzaamheden tot 10.30 uur afgezet. Behalve Ton Segers, die een eigen ver klaring voorlas, waren te zinner verde diging aanwezig zijn advocaat en twee getuigen-deskundigen. Eén deskundige plaatste Ton’s weigering in een lange traditie van vredesdenken en in een wat kortere van vredesactivisme. De andere expert was een ethicus en rechtsfilosoof, verbonden aan de Uni- versiteit van Utrecht. Hij plaatste een aantal vraagtekens bij de starre hante ring van het begrip "burgerlijke onge hoorzaamheid” door de overheid. Hij pleitte voor een ruimere uitleg van dit begrip, waardoor Ton’s daad niet door de strafrechter kon worden veroor deeld. De advocaat pleitte voor schuldigver klaring zonder strafoplegging, omdat de dienstweigeraar niets verkeerds had gedaan. Op de publieke tribune was grote belangstelling voor de zaak-Se- gers. Ook een aantal Waddinxveense inwoners waren getuige van het proces. Ton Segers verrichtte zijn vervangende dienstplicht tot 14 november 1985 als tuinman bij een onderwijsstichting. Dat werk was nuttig en niet onprettig maar zelf had Ton liever werkzaamheden ver richt, waarmee hij tijdens zijn vervan gende dienstplicht het vredesdenken had kunnen bevorderen. Hij legde zijn tuingereedschap pas neer, toen de Tweede Kamer besloot de kruisraketten te plaatsen op de vliegba sis Woensdrecht. Op dat moment moest hij nog vier maanden en zes dagen ver vangende dienstplicht vervullen. Ton Segers was tot zijn vervangende dienstplicht lid van het Waddinxveense Vredesplatform. Hij vertegenwoordig de daarin de Sociale Verdediging en ge weldloze weerbaarheid. Daarbuiten was hij ook actief: hij demonstreerde in Amsterdam en Den Haag tegen de kruisraketten, protesteerde in Woens drecht, woonde de Franciskaanse Vre deswacht bij en bezocht vredesactie- kampen. Kortom, met woord en daad nam hij stelling tegen de plaatsing van kruisra ketten. Deze wapens waren voor hem en vele anderen een symbool geworden van de wapenwedloop, de verdergaan de militarisering van de samenleving en van het hardnekkige vijanddenken. Ton Segers heeft door zijn werkweige- ring de daad bij het woord gevoegd, daardoor mede aangespoord door grote maatschappelijke groeperingen en en kele parlementsleden. Met zijn werk- weigering wil Ton bereiken dat anderen zich bewust worden van de huidige poli tieke situatie, dat ze daarnaar gaan han delen en zich gaan inzetten voor gerech tigheid en vrede. Hij eindigde zijn ver klaring met twee retorische vragen: Want als wf’j het niet doen, wfé dan wel? En als we het nü niet doen, wan neer dan wel? Twaalf van deze grote litho’s uit 1905 zijn de eerste drie maanden van dit jaar WADDINXVEEN - ”De kat op het spek” is de naam van het toneelstuk dat vanavond (woensdag 14 januari) in De Bonkelaar om acht uur wordt opge voerd door en voor leden van de afde ling Waddinxveen van de Katholieke Vrouwen Organisatie '80, die tegen woordig wordt aangeduid als KVO’80 gezien de nieuwe toneelactiviteiten. "De kat op het spek” handelt over een pas getrouwd stelletje. De man (Dick) volgt een cursus Italiaans en heeft ook een Italiaanse penvriend (Mario). Als de vrouw van Dick met haar moeder naar haar oma gaat voor een paar da gen, wordt Mario uitgenodigd een paar dagen bij Dick door te brengen. Dan blijkt dat Mario niet Mario maar de beeldschone Maria is. De Waddinxvener is de geestelijk vader van het Amsterdamse Wereldhandel- centrum (kosten 330 miljoen gulden) waarover hij tegen het dagblad opmerk te: ”Met de opbouw van het World Tra de Center ben ik acht jaar bezig ge weest. In het begin wilde helemaal nie mand er in geloven. Langzamerhand hebben we er de overheid en het be drijfsleven voor warm weten te maken. We hebben een ambitieus project van de grond getild. Ik ben er trots op”. WADDINXVEEN/AMSTERDAM - De aan de Weidezoom in Wad dinxveen wonende algemeen directeur van het Wereldhandelscentrum Amsterdam (WTC), AaÖ H.G. van der Wiel (57), is uit zijn functie opge stapt. Dit ontslag stond vorige week vrijdag in alle Nederlandse kranten vermeld, om dat er sprake zou zijn van een verschil van inzicht over het te voeren beleid. De Friesch-Groningsche Hypotheek bank (FGH) heeft namens de Beheer- smaatschappij Wereldhandelscentrum bekendgemaakt dat Van der Wiel al op 19 december ’86 is opgestapt omdat hij zich niet kon vinden in de uitkomsten van een een organisatie-onderzoek van een extern bureau. WADDINXVEEN/VLAARDINGEN - Voordat de Stearine Kaarsenfabriek Gouda BV naar de Mercuriusweg in Waddinxveen verhuisde werden de kaarsen tientallen jaren in onze buurge meente gemaakt. Uit die tijd rond de eeuwwisseling stammen de litho’s die de beroemde schilder en tekenaar Jan Toorop heeft gemaakt van deze kaar senfabrikage. Op de parkeerplaats tegenover de sporthal aan de Sniepweg werd een personenauto aangereden met gevolg een deuk in het rechter achterportier. De veroorzakende bestuurder heeft zich nog niet gemeld. Op de kruising nabij het K.W.-plein wérd weer eens geen voorrang ver leend. Eén van de voertuigen moest worden afgesleept. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. Lichte materiële schade was het gevolg van een kop-staart-aanrijding, welke plaats vond op de Beethovenlaan. Eén van de bestuurders stopte om een fietser te laten voorgaan en de andere bestuur der merkte dit te laat op. Op de Staringlaan vond een ongeval plaats. Uit een inrit naast een bedrijf kwam een bestuurder achteruit de weg oprijden, waarna de aanrijding volgde. De op de Staringlaan naderende auto raakte total loss en werd afgesleept. De kentekenbewijzen zijn ingenomen. Op de Wingerd vond een aanrijding plaats waarbij 2 personenauto’s waren betrokken. Lichte materiële schade was het gevolg en persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Op de Apollolaan vond een aanrijding plaats waarbij 3 personenauto’s zware materiële schade opliepen. In de rich ting van de Kanaaldijk reed een be stuurder, die door aan de rechterzijde geparkeerd staande personenauto’s iets links moest aanhouden en in aanraking kwam met een tegenligger. Door klap werd tevens een geparkeerd staande personenauto geramd. Er raakte nie mand gewond. De rond de eeuwwisseling gemaakte litho’s van de vroegere kaarsenfabriek in Gouda door de bekende schilder en tekenaar Jan Toorop. ZATERDAG 17 JANUARI 1987 Arts: W.A. v. Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 5