HOCKEY SCHAATSEN Kees en Mieke blijven net buiten top tien - en 49,95 FM 88.4 Hm assa H ^SPORT^ Radio West is nog niet op de kabel Vrouwelijke huisarts in Waddinxveen erbij? 39 l Gemeente voert overleg over uitbreiding huisdokters Beste prestatie van Tijstermannen tot nu toe Beeldhouwer Joost Barbiers bij Ten Hoope Vrijdag rechtstreekse uitzending vanaf weekmarkt RADICJ^SÏÏ UW PLAATSELIJKE MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL Rijkspolitie verspreidt schoolbrochure KABELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 l W w w Vorst geeft ongemak en ruzie! SBilaili - Mensen in het nieuws Onafhankelijk Nieuwsblad DANSAVOND BOSKOOP Stokbrood/ lGROTE ZORGl z TREFFERS VERZEKERINGEN Uitgereden DE LAATSTE RESTANTEN I Ochtendblad Rijn en Gouwe vraagt een krantenbezorger/ster voor een gedeelte van de Snijdelwijk Verdiensten: f 50,- per week Inlichtingen: Rijn en Gouwe, tel. 01820-25388 HMiiiHhöHHi Uitbreiding zendtijd PROJEKT EN WONINGSTOF* FERING h ALS WIJ HET 4 r DUSA.S. ZONDAG 20.30 UUR DE ROZENBURCHT MARTIN VISSER V GÉÉN-997-MAAR MET LEDEREN SCHOEN, IN DE MATEN 27 T/M 37 Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Bet Echte Franse Aj B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN - Krijgt Waddinxveen er twee huisartsen bij Zit daar dan ook eens een vrouwelijke of alternatieve/ homeopathische dokter tussen z EEN W MINDER GOUDSE RIJWEG 180 g TELEFOON 01727-2080 EN 2850 BOSKOOP ssssssssssssssssssssssöó WOENSDAG 21 JANUARI 1987 42e JAARGANG - No. 2011 N WADDINXVEEN - De nieuwe regionale omroep Radio West verzorgt AUTOMOBIELBEDRIJF NOORDKADE 16 WADDINXVEEN TEL01828-10170 MAKELAARSKANTOOR f Waddinxveen Kanaalstraat 12 tel. 01828-I2028 I o rr:::::::::::: IV Bloemsierkunstenaar BEP BAELDE van de Kerkweg-Oost/Passage heeft in het Amsterdamse RAI-gebouw de eer ste prijs behaald met een Kerstflora- standdie hij met irissen in opdracht van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembolculturen had gemaakt. Secretaris G.H. VAN LOCHEM van de afdeling Waddinxveen van het Ne derlands Instituut voor Natuurvrien- denwerk (NIVON), waarvan een kleine 200 plaatsgenoten lid zijn, beveelt in de aandacht aan de NIVON-gids Vakan ties ’87. Het NIVON organiseert bij zondere vakanties en reizen tegen be taalbare prijzen. Verder zijn er natuur vriendenhuizen in Nederland en in het buitenland. Inlichtingen: G.H. van Lo- chem, Jan Luykenstraat 14, tel. 13579. (STEEDS LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND) EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Een ervaren makelaarsorganisatie met vakbekwame mensen. En al jaren akvefm het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper. Voor het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met Het programma bestaat uit gesprekjes die op de markt zullen worden gevoerd, een prijsvraag, muziek en opnamen die eerder op de dag in het Anne Frank- centrum zullen worden gemaakt. Daar zal onder meer gesproken worden met de mensen achter de Lokale Omroep Waddinxveen, over het bejaardenwerk en over het bijzondere kunstwerk dat langs de Dreef in de woonwijk Zuidplas moet komen. eniging, zo beweert de PCW-fractie. Op die manier zouden inwoners ook zelf suggesties kunnen doen over eventueel nieuw te werven artsen. De programma’s van Omroep West zul len heel sterk service-gericht zijn. Een dienstverlenende zender voor de hele regio. De stijl zal rustig en luistergericht zijn, zoals die van de succesvolle Radio Fryslan. De bedoeling is de regio met de WADDINXVEEN - Morgen - donderdag 22 januari - is op het strand in de Senegalese hoofdstad Dakar de finish van de negende woestijnrally Pa- rijs-Dakar. Er komt dan ook een einde aan het zwoegen van het Waddinx- veense rally-echtpaar Kees en Mieke Tijsterman van de Tweede Bloks- weg, die in hun Mitsubishi Pajero net buiten de top tien van het algemeen klassement zijn gebleven. Kees en Mieke Tijsterman hebben een goede én zware week achter de rug. Ze slaagden erin dicht bij de top vijf van het algemeen klassement te komen, maar de route door het voorlaatste Afrikaan se land Mauretanië zorgde ervoor dat ze waarschijnlijk op een 11e plaats zullen eindigen. Ze zijn dan ook niet meer de beste Nederlanders, want dat is de equi pe van vrachtwagenondernemer Jan de Rooy uit Son. De He plaats in het algemeen klasse ment is de het beste tot nu toe. In 1985 werden ze 12 en 1986 42e. Heel bijzon der is dat de Waddinxveners - die gere kend kunnen worden tot hele beste ral- lyrijders - Parijs-Dakar weer hebben uitgereden. Meer dan driekwart van de deelnemende equipes slaagde daar dit maal niet in. Bovendien is de concur rentie moordend geworden nu de rally steeds meer de aandacht trekt. Niemand kent de huizenmarkt, de vraag én het aanbod, beter dan uw ploatselijke makelaar. Als u aan verkoop denkt, maak dan eerst een afspraak met de makelaar die ter plaatse het beste thuis is Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. Groensvoorde 12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 NVM de votre Vrai Boulanger' Eind jan. '87 start de 1 ’/2-jarige cursus MIDDENSTAND ALPHENSE AVONDSCHOOL Inlichtingen: 01720-22450 OOK OP DE KABEL RADIO 1 FM DdNVM GERTHLIZER de echte bakker ZuOkade 11 - Tel 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Te< 01828-12382-Waddtfixveen Stalens, nge 115 - Gouda Té< 01820-15132 NESSE 40-44 - WADDINXVEEN - TEL. 01828-19448 apijtservice OPRUIMING COUPONS TAPIJT 30-60% KORTING/ HOOFDREDACTEUR: Omproep West wordt net als de andere regionale omroepen betaald uit de om roepbijdragen. Ómdat die vooralsnog bevroren zijn, zal de luisteraar niets van het in de lucht komen van deze zender merken. Maar met het in werking tre den van de nieuwe Mediawet zullen de regionale omroepen op een andere ma nier betaald gaan worden. regio kennis te laten maken aan de hand van ongekleurde informatie. Voor dat laatste is bij het samenstellen van de re dactie nadrukkelijk rekening gehou den: er werden ervaren medewerkers uit de regio aangetrokken maar ook uit kringen van Vara, NCRV, Nos en VPRO. bijvoorbeeld niet hoeveel inwoners hun medische zorg buiten het Waddinx- veense zoeken. De raadscommissie vond het overleg met de artsen tot nu toe te mager. Daarnaast wordt nu bekeken of er een overleggroep voor patiënten kan ko men. In ieder geval krijgt Waddinxveen binnen enkele maanden een eigen afde ling van de Nederlandse Patiënten Ver- Kees en Mieke Tijsterman zijn sinds ’’derde” Kerstdag uit Waddinxveen. Ze verlieten ons land via Amsterdam, gin gen naar de documentencontrole in Dat er in Waddinxveen werk zou zijn voor tien huisartsen blijkt uit de lande lijke normen voor de hoeveelheid pa tiënten die een arts onder zijn hoede hoort te hebben. Over het aantal Wad- dinxveense huisartsen is al gesproken in de raadscommissie voor volksgezond heid en milieu. Inmiddels is er overleg met de acht Waddinxveense huisartsen. Daaruit moet blijken of het inderdaad nodig is om twee extra huisartsen aan te trek ken. De gemeente Waddinxveen weet WADDINXVEEN - De strenge I vorst leidde ook in Waddinxveen tot ongemak en zelfs verhitte ge moederen. De plaatselijke rijkspo- I litie werd in enkele gevallen voor assistentie ingeschakeld, waarbij zowel aan mens als dier hulp werd verleend. 1 Op de De Genestetlaan, de Sniep- weg en de Nic. Beetslaan sprongen 1 waterleidingen ten gevolge van de 1 vorst. De brandweer verleende in dit soort gevallen eveneens assis- 7 tentie. Dat ondanks het koude weer de ge- 1 moederen verhit kunnen raken on- dervond een vrouw tijdens het schaatsen op de Gruttodreef. Na een woordenwisseling kreeg zij 1 klappen van een 16-jarige Wad- 1 dinxvener waardoor haar kunstge- 1 bit in vijf stukken brak en zij een 1 gezwollen gezich opliep. Tegen de 1 knaap is proces-verbaal opge- maakt. WADDINXVEEN - Interieurprojec- ten Ten Hoope aan de Staringlaan houdt volgende week vrijdagmiddag 23 vrijdagmiddag tussen twaalf en twee uur een rechtstreekse radio-uitzen- ding vanuit Waddinxveen. De streekradio zendt uit van de weekmarkt in de Willem de Zwijgerlaan. Brussel en lieten hun auto keuren in Rouen. In een Parijse voorstad was op Oudejaarsdag de proloog. Op Nieuw jaarsdag werd de eerste etappe naar het Spaanse Barcelona gereden, vanwaar een dag later de boottocht naar Algerije werd gemaakt. Kees en Mieke Tijster man zijn steeds in de voorste regionen van de etappes terug te vinden geweest, maar hebben wel met alle vormen van pech te maken gekregen. Deze wisten ze overigens steeds weer met vakman schap te overwinnen. ySSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS z ti' januari vanaf vier uur een gezellige bij- eekblad voor waddinxveen eenkomst om samen op het nieuwe jaar te klinken, terwijl in het bedrijf tegelij kertijd een expositie van beeldhouwer Joost Barbiers van start gaat. Joost Barbiers, die bij Ten Hoope expo seert tot en met vrijdag 30 januari, werd in 1949 geboren en studeerde aan de Rijksakademie voor beeldende kunsten te Amsterdam. Hij werkt sinds 1976 zelfstandig als beeldhouwer. Hoewel er ook beelden in hout en brons zijn, is steen duidelijk zijn favoriete materiaal. Omdat Nederland geen eigen natuur steen kent, maakt Joost Barbiers regel matig werkreizen naar Joegoslavië (1980, 1981 en 1983), Italië (1982) en Portugal (1985 en 1986). Aanvankelijk werkte hij figuratief, met van meet af aan een voorkeur voor het statische beeld. De interesse van Joop Barbiers is minder het specifieke dan het algemeen herkenbare, wat het dui delijkst tot uiting komt in beelden met als onderwerp de relatie tussen figuren; de sculpturale aandacht is daarbij ge richt op ritme en onderlinge plaats in de ruimte. Mede door de groeiende belangstelling voor vroege vormen van beeldhouw kunst, hebben sinds 1983 abstrakte beelden de overhand. Steen, ritme en het statische blijken de constanten. De produktie van het Waddinxveense radioprogramma is in handen van Alet- ta Oosten. De presentatie verzorgt Thijs Lieffering. Radio West is in Wad dinxveen nog niet op de kabel is ontvan gen, dus zal door de radioluisteraars uit de lucht geplukt moeten worden en wel op de kansel FM 88,4. Dat is links op de schaal, vlak bij de politieradio. Dat zijn de vragen die te beluisteren zijn op het Waddinxveense gemeentehuis, omdat de omvang van de gemeente de komst van twee nieuwe huisartsen toe laat. Op dit moment zijn er in het bijna 24.000 inwoners tellende Waddinxveen acht huisartsen werkzaam. De laatste, P.C.W. Hertogh, vestigde zich enkele jaren geleden in de woonwijk Zuidplas, waar nog altijd met weinig succes gepro beerd wordt een gezondheidscentrum te stichten. Oud-Waddinxvener drs. TIJME BOU WERS, sinds 1976 burgemeester van het Friese Ferwerderadeel, heeft ook alles te maken met de Elfstedentocht, want het gehucht Bartlehiem ligt in zijn gemeente. De oud-CDA-fractievoor- zitter in de Waddinxveense gemeente raad zei daarover in de landelijke pers: ’’Twee jaar geleden vierden wij hier een familiefeest, vorig jaar mondde het Elf stedenfestijn uit in een chaos. De ko mende Elfstedentocht willen wij vooral gezellig houden”, verklaarde Tijme Bouwers van wie het beroemde brug getje bij Bartlehiem tijdens een Elfste dentocht verboden is voor het publiek, terwijl schaatsliefhebbers met drank worden geweerd. In de loop van het jaar zal Omroep West de zendtijd van een uur per dag uitbrei den tot drie a vier per dag en zo tot een volwaardige regionale zender komen, ’s Morgens een uur met verkeers-, weer- en andere informatie, ’s Middags een lunchprogramma en ’s avonds een infor matief programma over dingen die op de dag zijn gebeurd en voor ’s avonds nog op het programma staan. Informa tie over culturele en andere activiteiten dus. ft WADDINXVEEN - In deze eerste maanden van het jaar zal ook de Wad dinxveense rijkspolitie worden inge schakeld bij het op alle scholen uitdelen van de brochure ’’Inbraak op scholen, een effectief preventieplan”. De bro chure, gemaakt door de regionale bu reaus voorkoming misdrijven van de politie in deze provincie, is volgende maand ook op het groepsbureau aan de Mozartlaan verkrijgbaar. De in kleur gedrukte brochure fungeert als eerste aanzet om een preventieplan op te zetten voor scholen. De brochure is in principe bestemd voor schooldirec ties en/of schoolbesturen die iets aan preventie willen gaan doen. De advie zen die in de brochure voorkomen zijn in de praktijk al met succes toegepast. In de brochure wordt ingegaan op het preventieplan, het afsluiten van de school, waardeberging, de werking van een alarmsysteem, een inbraakwerend lokaal etc. Tevens wordt aandacht be steed aan het merken en registreren van waardevolle goederen, zoals geluidsap paratuur, video’s en computers. Een enquete in het najaar van 1987 zal uitwijzen of ”3e brochure geholpen heeft, d.w.z. of de adviezen uit de bro chure zijn opgevolgd en of het aantal in braken in scholen hierdoor zichtbaar is teruggelopen. Met dit initiatief pro beert de politie aan te geven dat voorko ming van misdrijven een zaak is van de politie en van iedereen. OPRUIMING BEHANG, ALLE SOORTEN 7,50 p. rol "HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS Mevrouw K.P. DE KONING-WAPE- NAAR van de Bilderdijklaan 12 meldt namens de werkgroep Waddinxveen van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) dat het landelijke VBOK-werk een snelle ont wikkeling doormaakt. Het ledental groeide van 16.000 naar 40.000 en het aantal medewerkers van het Diensten centrum in Amersfoort groeide van 5 naar 20. Ook in Waddinxveen blijft de VBOK aan de weg timmeren. Kees en Mieke Tijsterman, sleutelend in hun garage aan de Tweede Bloksweg, vlak voor hun vertrek naar Parijs- Dakar. Met veel sleutelwerk en allerlei reparaties bereikten ze een topprestatie in deze langste en zwaarste rally ter wereld. (Foto: Sabel en Daniels). u&j uX; HH F

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1