GOUDEN SPELD S. ROOSENDAAL fl 199 8 Spoor van vernielingen in Waddinxveen 298 649 7 CENCY. DE SCHERPSTE PRIJS DE BESTE KEUS! Marjan Berk opent ’’Vrouwenraadhuis” lip I Medische weekenddienst BURGERLIJKE STAND Directeur Kon. Julianaschool met de VUT Op zaterdagmiddag 7 februari Gevonden en verloren AGENDA BIOSCOPEN POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Weekblad voor Waddinxveen w Schoorsteenbrand Weekenddienst dierenarts: Gouden speld Inbraken Oplichting Aanrijdingen Grote opkomst I 0F SlJfWOffOG/Sr (voorheen de Spaarbank) Jp"DE KERKEN NODIGEN ti I anti-roos I badedas Crème douche WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 21 JANUARI 1987 Felicitaties en geschenken voor de met de VUT gegane schooldirecteur S. Roosendaal van de protestants-christe- Ondertrouwd: W. Bakker en M.B. Kruunenberg. ZONDAG 25 JANUARI 1987 Inlichtingen: Rijkspolitie Waddinxveen tERUG J l Si;' Gehuwd: P.L.J.M. Honig en M.H.K. Strik; D. Sterkenburg en A.J.M. Smits; W- Slingerland en A. Rooker. J lijke Koningin Julianaschool aan de Peter Zuidlaan. (Foto: Sjaak Noteboom). Verloren voorwerpen: Portemonnees, sleutels, stamkaart en maandabonnement West Nederland, blauwe want, corduroy jas, herenhorlo ge, linnen tas met schoolbenodigdhe- den, Friese doorlopers, blauwe rugzak, rode vulpen, double herenbril in koker. MARIA WIENTJES- VAN DER VELDEN VVD Tot slot dankte de Jteer Roosendaal een ieder die had meegewerkt aan dit groots afscheidsfeest en voor de bijdragen aan het afscheidscadeau, de wintersportreis naar Oostenrijk. Aanbiedingen geldig t m woensdag a s zolang de voorraad strekt. HFM wk 4 Hansaplast 20 strips assorti, Cencyprijs WADDINXVEEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is een spoor van vernielingen in Waddinxveen aangebracht. De Waddinxveense rijkspoli tie, nog op zoek naar de vandalen, doet speciaal een beroep op de bewo ners van de Nesse en de Kerkweg-Oost en Kerkweg-West om eventuele bijzonderheden over dit vandalisme. Met deze informatie wordt vertrou welijk omgesprongen. Er vond een schoorsteenbrandje plaats in een woning aan de Vondellaan. De brandweer bluste de brand. Er ontstond nagenoeg geen schade. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 09.00 uur Woensdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur EVANGELISCHE GEMEENTE 'DE HERE IS VREDE” Openbare Leon van Gelderschool, Essengaarde: 15.00 uur samenkomst PROBEERPRIJSJE NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. G.C. Kunz 17.00 uur ds. H. Jongerden, Veenendaal De Hoeksteen: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. G.C. Kunz Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. H. Schipaanboord Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Onstein, Amsterdam 17.00 uur ds. D.J. van Bart, Schoonhoven GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.30 uur ds. E. van Dalen, Den Haag 17.00 uur uur dhr. C.M. Cornelisse, Nieuwerkerk aan den IJssel Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur ds. A. de Jonge, Gouda HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want ZONDAG 25 JANUARI 1987 Arts: P.J.E. van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 14100 Apotheek: Boskoopse apotheek. Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 THALIA Do. en vr. 8 uur, za. 7 en 9.30, zo. 3.30 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: THE MISSION, a.l. Zo. half twee, wo. half drie: DE TROETELBEERTJES, a l. Dinsdag 8 uur: TESS, a.l. SCHOUWBURG Do. 8.15 uur, za. 7 en 9.30, zo. 4, 7 en 9.30 uur, ma. 8.15 uur: FLOD DER, a.l. Za. en zo. 2 uur: DE SPEURNEU ZEN, a.l. FILMHUIS GOUDA Vr. t/m zo. 9 uur: FORDS ON WATER. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.00 uur ds. G.J. van Aalst GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.45 uur ds. A. Kooij, Capelle aan den IJssel 14.45 uur ds. J. Room, Alphen aan den Rijn BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE "SION” Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking l. Uitgeverij: VET A B.V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 31,50 per halfjaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,45 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. Vrijdagmorgen speelden de leerlingen een levend ganzenbord op school. Daarbij boden zij hun voormalig direc teur een geldbedrag aan voor een win Het Vrouwenraadhuis in Waddinx- veen-Noord en de Vrouwenraad is een direct gevolg van de bijna een jaar gele den gehouden politiek vrouwenforum avond in het buurtcentrum De Bonke- laar in het kader van de gemeenteraads verkiezingen. Dit forum bestond uit Bep Vermeij (PvdA), Wil Waterreus (CDA) en Ma ria Wientjens (VVD) en werd geleid door Lottie van der Berg (Vrouwentref centrum). Tijdens de discussie bleek dat er nauwelijks overleg of samenwerking was tussen de diverse vrouwenorganisa ties. Het gevolg was dat opgezette acti viteiten vaak matig bezocht werden of niet van de grond kwamen. Op die avond in maart werd door de forumle den besloten om gezamenlijk te trach ten hierin verandering te brengen. Na de drukte van de verkiezingen werd op 29 mei door de vier forumleden een bijeenkomst in De Boog georganiseerd, waarvoor alle Waddinxveense vrou wengroeperingen werden uitgenodigd. Het doel was te komen tot de oprichting van een plaatselijke Vrouwenraad. WADDINXVEEN - De al op Nieuw jaarsdag officieel met de VUT gegane directeur van de protestants-christelijke Koningin Julianaschool aan de Peter Zuidlaan S. Roosendaal (50) heeft vori ge week vrijdagavond in de gemeen schapsruimte van ’’zijn” school afscheid genomen van bestuursleden, collega’s, ouders, leerlingen en oud-leerlingen. In de plaats van de vertrokken schooldi recteur had het schoolbestuur de van de Willem van Oranjeschool aan de Oran jelaan afkomstige heer P. van Zwet al benoemd. WADDINXVEEN - De journaliste en schrijfster Marjan Berk zal zater dagmiddag 7 februari om half twee de installatie verrichten van de nog in oprichting zijnde Vrouwenraad Waddinxveen. Deze Vrouwenraad heeft als thuisbasis de voormalige kleuterschool De Duiventil aan de Starin- glaan. Voorzitter van de Vrouwenraad Waddinxveen is het VVD-ge- meenteraadslid mevrouw M.C. Wientjens-van der Velden. NIEUWE ARIEL MET 2,- KONTANTE KORTING 2 kg pak, kost normaal 849, nu tegen inlevering van de bon op de ver pakking direkt 2,- korting bij de kassa. U betaalt dus slechts ANDY 750 ML J EN JIF CITROEN J 250 ML 1 NU SAMEN VOOREEN 1 EXTRA LAGE PROBEER- PRIJS... geerd bedrijf werd opgegeven en dat in het tweede geval het adres van een be staand bedrijf werd gebruikt doch dat men daar de bewuste pakketten nooit besteld of geleverd had gekregen. De totale schade wordt geschat op zo’n 13.000,-. Er wordt een onderzoek inge steld naar de daders. tersportvakantie in Oostenrijk, een lang gekoesterde wens van het echtpaar Roosendaal. Tijdens een koud buffet, voorafgaande Schwarzkopf 9 i I schsöma I shsn Jj Overleden: Janga, Alex Felix, oud'56 jaar; van Oord wv Martens, Woudina Dirkje, oud 77 jaar; van Helden, Ernst, oud 59 jaar; van Dorp, Willem, oud 88 jaar. Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801. VUT-gerechtigde leeftijd. Hiertoe was de gemeenschapsruimte in het school gebouw omgetoverd tot een gezellige feestzaal. aan de receptie en aangeboden door het Het hoogtepunt van de receptie was -voor de heer Roosendaal ongetwijfeld de uitreiking van de gouden speld van de protestants-Christelijke Onderwijs vakorganisatie (PCO). De heer Roos endaal kreeg deze onderscheiding we gens zijn grote verdiensten voor deze vakorganisatie, onderdeel van het CNV. Geboren: Wendy, d.v. J. Voorwinden en F. Reawaruw; Ilona, d.v. J.G. van der Kooij en M.J.W. Fokkens; Rob, z.v. G.J. van Uden en C. Quist; Nathalie, d.v. P. Noorlander en K.I. Nijbakker; Kirsten Manon, d.v. F. Opperman en J.M. Wassenaar; Johanna Aletta, d.v. C.N. de Rooij en A. Krijgsman; Mylène, d.v. J. de Cruijl en E.M. Mouthaan; Paula, d.v. R.B. van Beek en N. den Haan. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens. Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). bestuur van de Vereniging voor Protes- tants-Christelijk Onderwijs te Wad dinxveen, gaven de (oud)collega’s van de school in een tweetal sketches een humoristische terugblik op hun samen werking met de heer Roosendaal. Van 19.00 tot 21.00 uur hebben tijdens een druk bezochte receptie vele oud- leerlingen, ouders en andere belangstel lenden de heer en mevrouw Roosendaal geluk gewenst met het behalen van de Het doel van de Vrouwenraad is, met inachtneming van het eigen karakter en de zelfstandigheid van de aangesloten organisaties, de bewustwording en vol ledige medeverantwoordelijkheid van de vrouw in de samenleving te bevorde ren. Dat kan op velerlei manieren. Uit een inventarisatie van de diverse wensen bleek, dat er behoefte is aan cursussen met als onderwerp ’’Spreek vaardigheid”, ’’vergadertechniek” en ’’politieke vorming”. Waarna vrouwen meer deel uit kunnen gaan maken van diverse commissies, raden en besturen. Dit komend jaar zullen deze cursussen door de Vrouwenraad Waddinxveen georganiseerd worden. Bij dit werk ondervinden de vrouwen veel steun en medewerking van de pro vinciale Vrouwenraad. Daarnaast zul len er bijeenkomsten georganiseerd worden met als thema ’’vrouw en ar beid”. Ook actuele zaken die in Wad dinxveen spelen, kunnen onderwerp van zo’n bijeenkomst zijn. Een voor beeld is het verschenen CIMK-rapport over de winkelcentra in Waddinxveen en de daarbij aanbevolen ontwikkelin gen op dit gebied. In de discussie rond dit rapport is ook de mneing van de Waddinxveense vrouwen zeer belang rijk. In die nacht werden Op de Nesse ruiten vernield van een sportzaak, een kle dingzaak, een opslagruimte en een woonhuis. Op de Kerkweg-West moest een verkeerszuil het ontgelden: deze werd omgetrokken. Tenslotte werd een winkelruit aan de Kerkweg-West inge slagen. Hierbij werd vermoedelijk een uitlaat van een bromfiets gebruikt. De ze werd ter plaatse door de daders ach tergelaten. Verder werd een portierraampje van een geparkeerde auto op de Wingerd vernield. Van een geparkeerde auto op de Boekweitakker werd een ruitewisser vernield alsmede een buitenspiegel. Bij de vernieling werden tevens deukjes toegebracht in het portier van de auto. Eveneens werden de ruitewissers ver nield van een geparkeerde auto op de Tollenslaan. In de avonduren werd ingebroken in een geparkeerde auto op de Starin- glaan. Het portierslot werd geforceerd waarna een autoradio en een rijzadel uit de auto ontvreemd werd. De schade wordt geschat op 4.700,-. Een NS-jaarkaart, een Ajax-sjaal en een bankpasje werden ontvreemd uit een jas die in de garderobe van een school aan de Sniepweg hing. De afge lopen week werd er zesmaal aangifte gedaan van diefstal van een fiets. Vier fietsen werden ontvreemd vanaf het sta tion van de Ned.Spoorwegen aan het Stationsplein, terwijl de overige twee fietsen elders in Waddinxveen werden ontvreemd. Er werd aangifte gedaan van een ver moedelijke poging tot diefstal van een personenauto. De auto stond onafge sloten geparkeerd op het Raadhuis pleinDe eigenaresse vond haar auto te rug met doorgeknipte contactdraden en een kapotte startmotor. Men is niet met de auto kunnen wegkomen. Vorige week werd aangifte gedaan van oplichting. Bij een Waddinxveens be drijf* Werden vorige maand kerstpakket ten afgehaald op naam Van twee bedrij ven elders in het land. Na levering wer den de rekeningen niet betaald. Onder zoek leerde dat in een geval een gefin- Bij een aanrijding op de Apollolaan werd zware schade toegebracht aan de drie betrokken voertuigen. De aanrij ding ontstond doordat een automobilist vermoedelijk iets te ver naar de linker- weghelft reed bij het passeren van een geparkeerd voertuig. Er volgde een frontale aanrijding met een tegenligger waarbij ook nog schade werd toege bracht aan een geparkeerd voertuig. Geconstateerd is dat er schade was toe gebracht aan verkeersgeleiders op de kruising Beyerincklaan-Dreef. Gezien de aangetroffen sporen is de schade ver oorzaakt door een autobestuurder. De ze is echter doorgereden na de aanrij ding. Er vond een aanrijdinkje plaats op de kruising Kerkweg-Oost/Kanaalstraat/ Juliana van Stolberglaan. Een automo bilist verleende, komende vanaf de Ker kweg-Oost, geen voorrang aan een bromfietser die komende vanaf de Ka naalstraat richting Juliana van Stolber glaan reed. Het bleef bij lichte schade Een automobilist meldde zich op het politiebureau met de mededeling dat hij vermoedelijk betrokken is geweest bij een aanrijdinkje op de Piasweg. Hij was in eerste instantie van de schrik doorge reden doch meldde het voorval alsnog bij de politie. Tot op heden heeft zich nog geen tegenpartij bij de politie be kend gemaakt. Er vond een doorrijden na aanrijding plaats op de Eikenlaan ter hoogte van de Vijverlaan. Een geparkeerde Mitsu bishi personenauto werd beschadigd. Eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie. Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. ZATERDAG 24 JANUARI 1987 Arts: B. Glaser, Souburghlaan 13/15, tel. 14100 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 Gevonden voorwerpen: Diverse sleutels, portemonnees, bank biljet, bank- en giropas, handschoen, regenjas, herenbril, plastic siervelg, zil veren ringetje met inscriptie, kaplaar zen. De opkomst was enorm. Op die avond meldden een aantal organisaties zich al definitief aan als lid, anderen wilden de ontvangen informatie eerst nog door spreken met hun achterban. Ondertus sen stelde de initiatief groep (bestaande uit de vier forumleden) begrotingen op, zodat tijdig subsidies konden worden aangevraagd en overlegde met de ge meente. Het lokaal in de voormalige Duiventil, aanvankelijk door de gemeente toege zegd aan hget Vrouwentrefcentrum, werd - met volle instemming van deze groep - bestemd voor de Vrouwenraad. Inmiddels is een eenmalige subsidie voor de inrichting van het lokaal en een structurele subsidie voor een deel van de huur door de gemeenteraad goedge keurd. De subsidie voor het activitei tenprogramma wordt binnenkort toege kend. Bij de tweede bijeenkomst van de vrou wenraad in oprichting op 18 september bleek dat in ieder geval 12 groeperingen lid werden van de vrouwenraad Wad dinxveen en daar komen er nog een paar bij. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het opknappen en de inrichting van het nieuwe onderkomen, het opstellen van statuten en een huishoudelijk regle ment en de voorbereiding van de offi ciële opening van de nieuwe ruimte. Moest de bijeenkomst op 28 oktober nog gehouden worden in De Boog: de bijeenkomst op 27 november is de eer ste vergadering in onze eigen ruimte. ■citroen SCHWARZKOPF KRUIDEN- SHAMPOO 200 ml in diverse soorten, M MA super- fl W Cencyprijs... HANSAPLAST MET GRATIS WINIERKWARTET! Hansaplast M elastisch. fl 1mx6cm, Cencyprijs BADEDAS CRÈMEDOUCHE in diverse geuren. mm 250 ml van J 395 Cency- weekprijs Passage 15, Waddinxveen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 5