Verlies schakers De Gouwe domineert WSE moeizaam van start 0-3 verlies Prestatie WSE BI Zaterdag is de 19e Langs de Gouweloop Vorig jaar waren er ruim 330 deelnemers Jeu de boule start weer Slechte vangst WEEKBLAD-SPORT EN RECREATIE Verrassingen in onderlinge van Excelsior Avond over borstvoeding Judoka’s van Den Edel in de prijzen Schoolvolleyballers in finale geplaatst Ton Cozijnsen jr. leidt sjoelers Primeur: le Nederlandse mini-biathlon gebruikshonden Reigersburgh bij finale van wintertitels Kees Balvers nieuwe trainer WSE-voetbal SPANNEND VERLOOP AEOLUS-WEDSTRIJDEN ADVERTEREN? BEL 01828-14788 Derde team A-klasse Cursus MINI-HONDENBIATHLON Nacompetitie Voorjaarscompetitie Prestatielopen Schade aan uw auto vereist r~r a deskundige reparatie. PROJEKT EN WONINGSTOF* FERING WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 4 MAART 1987 'focwa lapijtservice arms PAST IN IEDER INTERIEUR VAN 199,-PER METER VOOR 149r PER METER. GLASBEEK WADDINXVEEN - In een bijzonder gezellige en sfeervolle sporthal ”De Sniep” plaatsten de 6 volleybalteams van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum zich voor de finale van de wedstrijden om de ”Nashua”-cup. XÓA’S MOOI GOEDKOOP!! X. TAPIJT TAIGA 100% SYNTHETISCH ’’HARWA” Kgfcf VAKKUNDIGE UcsL VLOER VERWENNERS ft I M Kabelki'ant De strijd om de vier plaatsen in de jia- WADDINXVEEN - Komende zaterdag wordt in Waddinxveen-Noord door de sportclub Antilope de 19e Langs de Gouwe-loop gehouden. De organisatoren verwachten een stijgend aantal deelnemers, hoewel het met de voorinschrijvingen nog niet storm loopt. Om 13.00 uur is de wed- strijdloop over 10 kilometer, om 14.00 uur de prestatieloop over 1,6 kilo meter en om 14.15 uur de prestatielopen over 3.6,5.8,10,13.2 en 16.4 ki lometer. Deze wedstrijden kunnen worden be schouwd als het officieuze scholenkam pioenschap van Nederland. Zij worden dan ook georganiseerd in samenwer king met de vereniging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoe ding. Weekblad voor 1 Waddinxveen competitie, die op 19 maart van start gaat, begint zich toe te spitsen. Van Vuuren en Philipse zijn al vrijwel zeker van hun plaats. De twee overige plaat sen worden betwist door Van Deelen, Eric Claassen, Chris Roosendaal en Hans van Woudenberg. De jeugd doet dus nog volop mee. De Bock en Torenbeek. Egbert Schro ten brak zijn partij tegen Van Vuuren af in een remise-achtig toreneindspel. Van Deelen en Wolfs tenslotte deelden het punt. In de klasse L: (Esther Veldstra op Roanna, Mischa van de Kraats op Tristar, Bianca de Jong op Ginger, Leonie van Rhijn op Rakker. In de klasse M: Yvette Ribbens op Arco. Groensvoorde12 2742 DJ Waddinxveen Tel. 01828-16119 arwa WADDINXVEEN - Volgende week woensdagavond om half acht is er in het clubgebouw van de schuttersvereniging aan de Alberdingk Thijmlaan weer een sjoelavond. De uitslagen van de laatste competitie- avond zijn: klasse A: Ton Cozijnsen jr. (1414 punten), klasse B: Joop Breedijk (1311 punten), klasse C: Jack van Ofwe- gen (1240 punten), klasse D: Floor v. Abshoven (1138 punten) en klasse E: Henry Pijpers (1018 punten). Ook de gevorderden van de vereniging, waaronder geleiders die vorig jaar no vember met hun hond slaagden voor het G en G-diploma, hebben hun trainin gen hervat. Voor verdere informatie omtrent de cursussen G en G kan men zich wenden tot de secretaresse van de HSVW, tel. 01827-5190. Deze wordt op 18 maart in ”De Maas poort” in ’s-Hertogenbosch georgani seerd. De SWS-teams zijn beslist van plan om door een laatste trainingsspurt in ieder geval revanche te nemen voor deze nipte nederlaag. Vorige maand hervatte de honden sportvereniging Waddinxveen haar cur sussen Gedrag en Gehoorzaamheid. Wegens de grote belangstelling voor de ze cursussen bij de HSVW is er nu ook op de zaterdagochtend van 9.00-10.15 uur een cursus G en G. Chris Roosendaal behield zijn kans op plaatsing via een knappe remise tegen Philipse. Ook Smitskamp, vorige week ten onrechte in deze kolommen een re mise toebedeeld, hij won echter, kwam tegen V.d. Hoek remise overeen. Bloem boekte een nuttige zege op Bese- mer. Ellers-van Woudenberg en Van Bergwijk-Smit werden afgebroken. Zaterdag waren De Gouwe zwemmers ook al actief geweest. In het Vijf Mei bad te Leiden zwommen zij een A-klas- se wedstrijd van de kring Gouwe Rijn streek. Ook hier werden er zeer goede presta ties geleverd waarbij Mark v.d. Zijden op de 100 mtr vrije slag een limiet voor de Nederlandse kampioenschappen wist te behalen in 1.00.3. Deze tijd le verde hem tevens een le plaats op dit nummer op. Ook een le plaats was er voor Jan Willem v.d. Hoek op de 200 mtr vrije slag jongens onder de 16 en op de 100 mtr kwam hij op dit nummer tot een 2e plaats. Bij de dames werd Astrid Cornelissen 3 x derde op de 50, 100 en 200 mtr schoolslag. Ook het seniorenteam (Aeolus A), dat dit jaar deel neemt aan de voorjaars competitie, speelde zondag een thuis wedstrijd. Zij kregen Charmant A uit Boskoop op bezoek. Het werd een boei ende en vooral spannende wedstrijd waarin de Boskopers een 3-0 voor sprong wisten op te bouwen. Hierna kwam het team van Aeolus echter sterk terug en wist zelfs de stand gelijk te brengen op 3-3. Zowel in de heren- als de damesdubbel moest men echter na hevig verzet het hoofd buigen voor het team uit Boskoop dat daarmee het moe gestreden team van Aeolus met 5-3 het nakijken gaf. WADDINXVEEN - Met nog drie ron den te gaan in Excelsiors onderlinge damcompetitie blijft het ongekend spannend. Naast vrijwel zekere plaat sing van Dick Dibbets en Piet Swart in de finalepoule zijn nog 9 spelers in de race om bezetting van de 4 resterende plaatsen in de eerste finalegroep. Cor Barelds, Kees Kramp, Ruud van Dijk, Tijmen den Ouden en Fred Zaad- hof wonnen hun partijen en consoli deerden, c.q. verstevigden hun positie. Verrassende nederlagen vielen te note ren voor Adriaan Blom en Teun Twigt. Teun Twigt had in zijn partij een gelijk waardige tegenstander aan Kees Sloot weg. Teun had zich verkeken op de be perkte speeltijdduur tegen jeugdspeler en moest op de klok capituleren. Kees Blonk reageerde meteen op een foutzet van Adriaan Blom en middels een een voudige 3 om 3 kreeg hij doortocht. Teun en Adriaan zakten hierdoor terug naar de 10 en 11 plaats. Gert Dankers remiseerde tegen Fred van Beek doch bleef toch op een gedeel de 5e plaats staan. Gert leek aanvanke lijk een positioneel superieure stand te hebben, doch hij kon niet verhinderen, dat Fred in de centrumpositie kon ver eenvoudigen. Perry de Leeuw den Bouter weerde zich dapper en boekte een verdienstelijke puntendeling op Gerrit Heeren. Dik Heeren I bezette en beheerste tegen Jan Both de centrumpositie. Waar velen dachten, dat hij ging winnen, deed hij een foutzet, wat hem duur kwam te staan. Jan buitte het meteen uit en stel de winst veilig. Cor Stolker verbeterde zijn gemiddel de. Tegen de steeds beter spelende Ben Guedda voerde hij een slagzet, welke meteen winnend was, uit. Jaap van der Eist had moeilijk spel tegen Koert Zwa nenburg. In de eindfase kon hij remise bereiken. Analyse zou uitmaken, dat Koert mogelijk zou hebben gewonnen. Gerrit van der Zijden en Teun Driesse speelden vanuit een ongeveer gelijkop- gaande opening sterk onregelmatig ver der. Teun had twee ver opgespeelde schijven, doch de meest dreigende kon worden afgeruild. Gerrit voerde een damcombinatie uit, doch hierbij kwam Teun ook op dam en ontstond een ge lijkwaardige eindstand, waarna remise werd overeengekomen. In een iets eer der stadium had Gerrit een winstcombi- natie kunnen nemen. In 1986 gingen een 80-tal wedstrijdlo- pers en loopsters van start, terwijl ruim 250 prestatielopers de dag verder op sierden met hun deelname. Het par cours loopt traditionaal vanaf de Bos boom Toussaintsingel naar de Alber dingk Thijmlaan, Wilgenlaantje, Lin- naeusweg, Noordkade, Staringlaan en weer rond. De finish is gepland ter hoogte van de begraafplaats. Met de rijkspolitie is weer de afspraak gemaakt, dat wegens de veiligheid van de lopers zij op de Noordkade aan de rechterkant van de weg dienen te lopen, alwaar een afgezette strook met pilonen van een meter breed wordt aangegeven. De lijst van winnaars van de laatste ja- ren laat een aantal prominente namen zien. 1978: Rob Strik (BAV Baarn), 1979: Jan Dijkkamp (Metro R’dam), 1980: Louis Polak (PAC R’dam), 1981: niet gelopen, 1982: Kees v.d. Heul (Avantri Schoonhoven), 1983: Theo WADDINXVEEN - Zondagmiddag is na ruim twee maanden stilstand het eerste team van WSE-voetbal uiterst moeizaam uit de startblokkeh gekomen. Er werd met 0-3 verloren van De Musschen uit Rotterdam. De Rotterdammers bleken een te grote hindernis voor de Waddinxveners om weer eens twee puntjes erbij te krijgen. WADDINXVEEN - Ook in de tweede ronde van de zwemvierkamp hebben de zwemmers van de Boskoops/Waddinx- veense zwemclub De Gouwe hun eerste plaats met succes weten te verdedigen. In De Thermen te Alphen a/d Rijn ble- vA zij met 3671.2 punten ook nu weer AZC/Intervam voor met 3739.8 pun ten, gevolgd door Nautilus met 3990.3 en VZC Vlaardingen met 4019.8 pun ten. Aan deze overwinning hebben deze keer zeker de estafette ploegen van de jongste zwemmers een belangrijke bij drage gehad. Op de 4 x 50 mtr wisselslag meisjes 0/10 jaar werden Mirelle Zijder- hand, Jolanda Spoel, Tamara Spoel en Sjarlotte Beek le in 3.27.6 en bij de jon gens 0/16 jaar werd het zelfde resultaat behaald door Sebastiaan Jockheere, Mark Nahon, Rogier Wegeriff en Gijs Hietkamp met een eindtijd van 3.03.7. Verder zetten De Gouwe zwemmers de record regen voort die zij de laatste tijd ontketend hebben. In totaal behaalden zij in deze wedstrijden 21 medaille plaatsen llx een eerste, 6x een tweede en 4xeen derde plaats. Opmerkelijk in deze ronde was het feit dat er twee zwemmers hun persoonlijke recordlop de 100 mtr vrije slag verbeterden tot on der de magische 1 minuut grens. Dat waren Remko de Frankrijker met 0.59.8 en Mark v.d. Zijden met 0.59.2. Volgende week zondag wordt in Dord recht bij de zwemclub Nautilus de derde ronde van dit vierkamp toernooi ge zwommen. ternationalezklassieker van 15 en 20 km te Alphen aan den Rijn. Om 14.00 uur is er een jeugdprestatie- loop over 1,6 km terwijl de overige pres tatielopen van3,6t/m 16,4 km om 14.15 uur.van start zal gaan. De organisatie zal aan iedere deelnemer een fraaie vaan uitreiken, terwijl er voor de eer sten bij de wedstrijdcategorieën bekers beschikbaar zijn. Tevens is er een uitge breide prijzentafel in natura. Direct na de start van de prestatielopen wordt een nummer bekend gemaakt. Alle startnummers van de wedstrijd- en prestatielopen die eindigen op het uit gelote nummer ontvangen een leuke at tentie. WADDINXVEEN - Zaterdag hield de hengelsportvereniging Waddinxveen HSW haar zevende wedstrijd in de win tercompetitie. Er werd gevist in de Haarlemmerringvaart nabij Badhoeve- dorp. De vangst was zeer slecht. Er werd slechts 7550 gr vis gevangen. De eerste vijf waren: LM. Reichard (3130 gr), 2. J. Rupke (1440gr), 3. H. Rpmeyn (1100 gr), 4. T. Verbree (820 gr) en 5. D. Heeren (440 gr). Zaterdag 7 maart is de achtste wed strijd. Deze wordt gevist in De Zaan. Vertrek hiervoor is om 6.30 uur vanaf het NS-station. goede hoek uit te zoeken: 0-2. Toen in dezelfde fase van de wedstrijd John van Leeuwen zijn hattrick mocht volmaken na een mooie uitgespeelde combinatie was het gedaan met de Oranje-Zwar- ten. Het laatste kwartier probeerde WSE nog de stand een dragelijker aanzien te geven en de kansen waren er ook. René Moons op de lat, Kees Mounts net over en een bal vanaf de onderkant van de lat in de handen van de keeper zouden nor maal gesproken ook doelpunten ge weest zijn maar vrouwe Fortuna was de ze middag niet goedgezind voor WSE. Het 2e team diende in de wedstrijd te Oudewater tegen het 4e van BC Oude- water echter de mouwen op te stropen. Het team bestaat uit een mengeling van ervaren en onervaren jeugdspe(e)l- (st)ers, te weten: Carina Verwey, Lau- rien Kraaijestein, Miranda Lichten berg, Marcel Rodenburg en Davy de Boer. Men komt deze kompetitie uit in klasse D, afdeling 41. Het werd een gelijkopgaande wedstrijd tegen Oudewater waarin beide teams wisselend een voorsprong namen. Uit eindelijk werd het een 4-4 gelijkspel. De teams 3 en 4 speelden thuis in sport zaal Groenswaard. Het 3e team had aan het 3e van BV Zevenhuizenuit de gelij knamige plaats, de handen meer dan vol. Na de herenenkelspelen keek men aanvankelijk tegen een 2-0 achterstand aan. Doch de dames brachten beide partijen weer op gelijke hoogte. Daarna WADDINXVEEN - De rooms katholieke voetbalvereniging WSE in de Oranjewijk is dezer dagen rondgekomen met een nieuwe trai ner voor het komende voetbalsei zoen. Besloten is dat Kees Balvers uit Berkel en Roderijs de trainingen van de WSE-selectie zal overne men van de vertrekkende Douwe Oppedijk. Balvers is drie seizoenen trainer geweest bij Bodegraven en heeft als voetballer gespeeld bij TOGB en Leonidas. In de laatste partij lijkt Van Bergeijk de grootste problemen te hebben. Van Eg- mond nam revanche op V.d. Ree voor de eerder dit seizoen tegen hem geleden nederlaag. Van Sandijk klopte Bis- schop. Ook Tol, nu tegen Hugo Zeven bergen, kwam weer eens tot winst. De partij Goor-Muit werd afgebroken. J. van Oort en Versluis wonnen van resp. WADDINXVEEN - De hondensport vereniging Waddinxveen (HSVW) komt met de primeur van de organisatie van een mini-hondenbiathlon op zater dag 30 mei in het kader van de Spor tweek Waddinxveen 1987. Een werkgroep bereidt dit evenement, dat wordt gehouden op het oefenterrein aan de Middelburgseweg, voor. Er is dan sprake van de eerste Nederlandse mini-hondenbiathlon. De HSVW-werkgroep, bestaande uit drie instructeurs en drie gevorderde le den van de HSVW, houdt de mini-hon denbiathlon voor gebruikshonden. Tij dens deze biathlon wordt er door de ge leider met zijn hond een zwaar parcours afgelegd. Tevens dient de geleider schietproeven te doen en dient hij weer met zijn hond zware gehoorzaamheids- proeven af te leggen. Deelnemende verenigingen aan dit eve nement zijn HSVW uit Waddinxveen, DES uit Ter Aar en Stichting Honden sport Centrum Vijfsluizen uit Schie dam. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij* kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk. AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk WADDINXVEEN - Van de Waddinx- veense sportschool Den Edel zjn 14 ju doka’s in de prijzen gevallen tijdens een judotoernooi in Nieuwerkerk aan den IJssel. Er kwamen daar 300 wedstrijdju- doka’s op de mat. De Den Edel-judoka’s die in de prijzen vielen waren: op de eerste plaats Len- nard Bron, Ricardo v.d. Krans, Ivo Bennema, Patrick Tjon en David de Jong. Op de tweede plaats: Marieke v. Rhijn, Ronald Vink, Richard Zijde- man, Martijn Vos, Louis Kers, Martijn Ooms en Bart Jan Vries. Op de derde plaats: Barry v. Bommel en Leendert Vos. Per school nemen zes teams aan de wed strijden deel. Het aantrekkelijke hier van is dat een indiviuele prestatie slechts belangrijk is als deze wordt on dersteund door de prestaties van de an dere teams. Alleen het totaal resultaat per school telt namelijk. Van de samenwerkingsschool viel voor al het team van de meisjes uit klas 28 op. Zij wonnen dan ook al hun wedstrijden. De tegenstanders kwamen uit Limburg (Scholengemeenschap St. Ursula uit Hom), Noord-Brabant (Marcopedius College uit Gemert) en uit Oegstgeest (Rijnlands Lyceum). Andere poule-winnaars van de Samen werkingsschool waren de jongens tweede klas (klas 28) en de meisjes vier de klas (klas 4H3). De einduitslag bleef de St. Ursula de samenwerkingsschool nipt voor. Zij kregen 19 wedstrijdpun- ten en de SWS 18. Beide ploegen gaan over naar de finale. De wedstrijd begon hoopvol voor WSE, vanuit een mooie combinatie met Jan Willem van Triet en René Moons schoot de laatste hard tegen de paal. De Musschen kreeg echter al snel meer greep op de westrijd en de druk op het WSE doel werd groot. Jan Verbakel moest tot twee keer toe de bal van de lijn redden en daarmee kwam WSE erg goed weg. Na twintig minuten spelen was Ruud Rijsdijk goed doorgebroken maar zijn schuiver ging net voor het doel van Ton Kling langs. Een inzet van John van Leeuwen werd met een uiterste kracht- sinpanning door Kling tot hoekschop verwerkt waarmee duidelijk was dat al le zeilen bijgezet moesten worden om de nul te handhaven voor de ploeg van de scheidende WSE-trainer Douwe Op pedijk. De tweede helft begon als de eerste met een grote kans voor René Moons maar wederom stond het houtwerk in de weg. Even later kreeg Moons weer een sco ringskans na een goed opgezette aanval met Jan Willem van Triet maar ditmaal ging de bal net naast. Hierna was het echter gedaan met de aanvallende aspi raties van de Waddinxveners. De Musschen nam het initiatief en gaf dit niet meer uit handen. Een doelpunt kon niet uitblijven en kwam dan ook. De manier waarop moet voor de WSE- verdediging te denken geven. Een hoge voorzet kwam in het drukke strafschop gebied terecht alwaar de hele verdedi ging stond toe te kijken hoe John van Leeuwen het balletje met een zacht schuivertje in het doel deed belanden. Vijf minuten later was de WSE-verdedi- ging weer niet attent na een knullige overtreding op de rand van het straf schopgebied werd de vrije trap voor de voeten gelegd van dezelfde John van Leeuwen die rustig alle tijd kreeg om de WADDINXVEEN - Op zondag 15 maart zal de finale voor de winterkam- pioenschappen 1987 springen plaats vinden in Wijde Wormer. Van manage Reigersburgh mogen de volgende com binaties meedoen. In de klasse'B: Simone Osse op Rodey, Henk-Jan Ol- denbanderingh op Shyla, Robbie Hoog- endoorn op Topsie, Mariolein Bonte op Puckey, Pauline van Rhijn op Reinhil- de, Manuela Bikbergen op Sonia. v.d. Veer (AV Holland Leiden), 1984: Aart Stigter (AAV Alphen), 1985: Emiel Puttemans (DCL België), 1986: Cees Kraayeveld (Sliedrechtsport). Het parcoursrecord stamt uit 1978 en staat op naam van Rob Strik (29,14 min). De tijden die de lopers kunnen neerzetten zijn erg afhankelijk van het wel wat windgevoelige parcours. De Langs de Gouwe-lóop is een aardige test voor de op 14 maart te houden in- WADDINXVEEN - Zondag parelden er zowel in de jeugd- als de voorjaars competitie badminton heel wat zweet druppeltjes op de voorhoofden van de speelsters en spelers. Het le jeugdteam van Aeolus had in de wedstrijd tegen het 2e van ABC Zigo te Alphen a/d Rijn als enig team een ’’makkie”. In een een zijdige wedstrijd werd het team van Zi go vrij eenvoudig met 8-0 aan de kant gezet. WADDINXVEEN - De wedstrijd van het eerste team van de Waddinxveense Schaak Vereniging WSV tegen het Goudse team van Messemaker 2, die bij de stand 11/2-11/2 werd afgebroken, is uiteindelijk toch nog voor de Waddinx veners verloren gegaan. Door deze on verwachte eerste nederlaag zijn de kam pioenskansen weliswaar nog niet verke ken, doch de Waddinxveense schakers hebben het niet meer geheel in eigen hand. Het begon in Gouda vrij hoopvol. Van Deelen en Smitskamp wisten hun parti jen naar verwachting remise te houden. Ondanks aanvankelijk een materiële achterstand wist Hans van Woudenberg met knap spel eenzelfde resultaat te be halen. W. van Oort kwam echter steeds meer in de verdrukking en verloor. Daarmee werd een 3-4 tussenstand be reikt. De laatste partijdie algemeen als gun stig voor WSV werd beoordeeld zou het gelijkspel veilig kunnen stellen. Het mocht echter niet zo zijn. Kardol dacht in plaats van rustig af te wikkelen naar een gewonnen eindspel de vijandelijke Koning in een matnet te kunnen weven. Zeer nauwkeurig tegenspel deed de Ko ning echter ontsnappen, waarna remise het hoogst bereikbare werd. Eindstand derhalve 4 1/2-3 1/2 voor Messemaker. WSV heeft nu twee ver- liespunten evenals Reeuwijk II dat nog tegen Messemaker, dat er drie heeft, fnoet aantreden. Met de wedstrijden te gen Nieuwerkerk I en Alblasserwaard I nog voor de boeg zijn de kansen zeker nog aanwezig, doch dan zullen deze wedstrijden wel gewonnen moeten wor den. nam Zevenhuizen nog tweemaal de lei ding, maar telkens kwam het team van Aeolus weer op gelijke hoogte en eindigde de wedstrijd tenslotte in een 4- 4 gelijkspel. Het 4e team kreeg het 7e van plaatsge noot BC Florida op bezoek. Beide heren hadden een zware dobber aan hun tegenstander maar wisten in een be slissende 3e game toch de partij naar zich toe te halen. De dames waren ech ter oppermachtig en bouwden de voor sprong vrij gemakkelijk verder uit. De wedstrijd eindigde tenslotte in een 8-0 overwinning. WADDINXVEEN - Voor de jeu de boulevereniging Waddinxveen staat het nieuwe speelseizoen op het gravelveld van de korfbalvereniging Korbis aan de IJsermanweg weer voor de deur. Begonnen wordt komende zaterdag morgen om elf uur met een tournooi- voor leden. Iedereen kan komen kij ken. Voor inlichtingen mevrouw C. de Ruijter, tel. 15865. Het derde team van de Waddinxyeense Schaakvereniging heeft in de uitwed strijd tegen Moerkapelle III met 51/2-1 1/2 een beslissende voorsprong geno men. Na de wat tegenvallende presta ties nu een opsteker voor het team dat toch minstens in de middenmoot moet kunnen eindigen. De Waddinxveners begonnen zeer voortvarend. Prins liet het eerste punt aantekenen. Binnen het uur had hij zijn tegenstander van het bord geveegd. Zijn goede voorbeeld werd niet veel la ter dooy Ket gevolgd. Via een regelma tige overwinning van D. van Offeren en een zege van Torenbeek die zijn partij met een mataanval besliste kwam WSV op 4-0. Alblas stelde met een gedegen remise de teamoverwinning veilig. Invaller Van Sandijk kwam na een aan vankelijke achterstand goed terug. Na pionpromotie wist hij de partij in zijn voordeel te beslissen. De topborden, bezet door Ritter en V.d. Starre, ver ging het echter minder voorspoedig. Ritter kwam nog niet tot een beslissing. De afgebroken stand lijkt hem echter niet veel kans meer te bieden. V.d. Starre, aan bord twee, beleefde een heel moeilijke avond. Constant on der zware druk werd hij regelmatig naar een nederlaag gespeeld. De voorlopige stand werd hiermee 5 1/2-1 1/2 in het voordeel van WSE III. Met de wedstrijd tegen Nieuwerkerk II nog voor de boeg moet het team toch wel op 50 procent kunnen eindigen. WADDINXVEEN - Dinsdagavond is er ten huize van Mirjam Arkenbout aan de Willem de Rijkelaan 126 weer een avond van de Waddinxveense afdeling van de borstvoedingsorganisatie La Le- che League. Op deze avonden praten moeders en zwangere vrouwen, die zich willen oriënteren, met elkaar over allerlei din gen die van belang kunnen zijn bij het geven van borstvoeding. Het blijkt dat moeders vaak geholpen kannen worden door ervaringen van andere moeders. De groepsavonden kunnen ook erg waardevol zijn voor wie geen moeilijk heden heeft of verwacht en daarnaast is het erg gezellig. Er is reeds eeti’ bibli otheek aanwezig met boeken over borstvoeding en aanverwante onder werpen. Het onderwerp van dinsdagavond is ”Het gezin en de kraamtijd”. Wanneer men belangstelling heeft, problemen of vragen, kan men altijd contact opne men met de leidsters van La Leche Le ague: Mirjam Arkenbout (tel. 19949), Willy Evelein (tel. 16694) en Lilian Kok (tel. 14618). WADDINXVEEN - Vorige week woensdag speelde het Bl-elftal van WSE-voetbal een oefenwedstrijd tegen de geselecteerde jeugd van Excelsior uit Rotterdam. Het publiek werd getrakteerd op een boeiende en enerverende wedstrijd die resulteerde in een 5-3 overwinning voor WSE. Met deze uitslag bewezen de WSE-ers ook met sterke regionale te ams te kunnen wedijveren. De doelpunten voor WSE werden ge maakt door Eric Bron (lx) en Marco Schèurwater (4x). In de competitie staat WSE BI ongeslagen bovenaan in de hoogste klasse van de afdeling Gouda en promotie naar de regionale klasse lijkt dan ook haalbaar.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 13