Korte raad FEESTELIJKE HEROPENING FORUM- VERKIEZINGS- AVOND VOOR MODERNE KWALITEIT! Burg Colijnstraat 57 - Boskoop r Ifè I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I VAN LEEUWEN ba Thrantella jeans shop I’ Gerart Kamphuis’ sporen kosten f 160,-tot f 800,- was unaniem Zelf Oosterse gerechten maken in Gouda Burgemeester opent uitzend- buro Olympia Popworkshop voor jongeren Forum-avond van SGP Van Ginkel- kluis leeg teruggevonden vlU ^-RlSrOfy LIJST 6 S.G.P. LIJST 6 DE GEHELE DAG GESLOTEN ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER FIRMA C. v. d. HOEK UW BELASTINGAANGIFTE AAN HUIS VERZORGD VOOR SLECHTS 60,- Tel.: 01828-14684 (Harte) N 10% KORTING OP ALLE SPIJKERBROEKEN 29.95 69.95 39.95 WOENSDAG 11 MAART I boekhandel veldwijk b.v. NAGEKOMEN FAMILIEBERICHTEN i i i i i I •f SU ,’A V CORDUROY DAMES PANTALONS (bandplooi) in de kleuren kaky, lichtgrijs en crème voetverzorgingscentrum v. d. haven FANCY SWEATERS in de nieuwe modetinten DIVERSE HERENBLOUSES streep en ruiten HENDRIK BOON 22 APRIL A.S. VERSCHIJNT GEBONDEN 79,50 U KUNT NU INTEKENEN! I LANGS HET TUINPAD VAN MIJN VADER HET NIEUWE BOEK VAN RIEN POORTVLIET VOORWEG 57 - HAZERSWOUDE ALGEMENE PERIODIEK KEURINGS- STATION VOOR ALLE MERKEN AUTO’S. i AUTOBEDRIJF DUMNHOVEN NOORDEINDE 162-BOSKOOP boonstoppel b.v. 29.95 en FH I '"-f I i ■f Waddinxveen, 28 februari 1987. PROFITEER NU op de leeftijd van 79 jaar 1984 1984 1984 nSVG 1984 16.30-22.00 uur Hierna is er een forumdiscussie. Passage Waddinxveen Tel. 01828-12620 We denken met grote dankbaarheid aan de vader lijke liefde en zorg waarmee hij ons allen steeds heeft omringd. Met droefheid geven wij kennis dat de Heer uit ons midden heeft weggenomen onze onvergetelijke oom en oud-oom Boskoop, 3 maart 1987 Mendelweg 35 (kamer 118) Correspondentieadres: Fam. G. Schouten, Rijneveld 158, 2771 XP Boskoop. Neven en nichten en hun kinderen van de families Boon en Neven Onrustig is ons hart tot het rust vindt in U 's Zomers gelegénheid om te lunchen of dineren op ons terras met 40 zitplaatsen. WOENSDAG 4 MAART VANAF 13.00 UUR De expositie werd zaterdag geopend door de Haagse dichteres Johanna W.P. Heil. 12.00-14.00 uur 16.30-22.00 uur In de leeftijd van 16 tot 18 jaar, voor lichte administratieve werkzaamheden, zoals typen en telefoneren. Toyota dealer Van Leeuwen vraagt op korte termijn een D.V. donderdag 5 maart, Verenigings gebouw ”Het Trefpunt”, Stationsstraat 18 te Waddinxveen. Aanvang: 20.00 uur. AARTJE SCHOUTEN-BLAAUW weduwe van Arie Schouten groensvoorde 74 waddinxveen tel. 01828-12887 Wij kunnen ingegroeide nagels op vele manieren behandelen, zodat u er geen last meer van heeft. De mogelijkheid bestaat dat zij tezijnertijd in teamverband verder opgeleid zal worden tot all round administratief medewerkster op ons kantoor, Piasweg 16 te Waddinxveen. De werktijden zijn als volgt: Maandag t/m vrijdag 's middags van 12.00 tot 18.00 uur. Zaterdag ’s morgens van 9.00 tot 12.00 uur. Geïnteresseerden kunnen schriftelijk of telefonisch solliciteren t.a.v. Dhr. Modderkolk, tel 01828-16333. VOOR ALLE REPARATIES AAN ALLE MERKEN! RENAULT 5 GTL ’81 PEUGEOT 104 ’79 - TOYOTA COROLLA ’79 Telefoon 01727-7861, b.g.g. 01828-13772 INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK MEUBELKOOPJESHAL BIEDT AAN: GEBRUIKTE MEUBELEN Bankstellen v.a. 298,- Wandmeubels v.a. 150,- Eethoeken v.a. 100,- Fauteuils v.a. 95,- Salontafels v.a. 75,- Bedbakken inklusief matras 250,- Noordkade 92a, Waddinxveen. Lijstaanvoerder Ir. M. Houtman hoopt te spreken over: ”DE PROVINCIALE STATEN EN DE GOUDSE REGIO” 1 I I I I CITROÉN DEALER VOOR WADDINXVEEN E.O. Erkend bedrijf voor periodieke keuringen APK en veiligheids inspecties WN. Inbouwstation voor LPG, NECAM en LAND) HARTOG Staringlaan 4 Waddinxveen Tel. 01828-15788* auto noordegraaf waddinxveen b.v. noordegraaf’s automobiel bedrijf waddinxveen b.v. woensdag gesloten za. zo. De rouwdienst zal D.V. worden gehouden op za terdag 7 maart in de Aula van de algemene begraaf plaats aan de Roemer te Boskoop, aanvang 11.00 uur. waarna de begrafenis zal plaatshebben. ”Na verloop van tijd komt er steeds meer op te staan. Vaak zie je dan dat de eigenaar van zo’n muur die sporen laat weghalen of overkalken. Niet lang daar na staan ze er weer. Het resultaat (in mijn ogen althans) is een prachtig door leefde muur, een uiting van een bepaald tijdsbeeld en van menselijke aanwezig heid. Het gaat er niet om deze sporen zo nauwkeurig mogelijk te imiteren, maar om ze intuïtief im te zetten in bèelden”. Staringlaan 4, Waddinxveen 01828-15788 Geopend: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Koopavond 7-9 uur Zaterdag 9-16 uur Na 7 uur b.g.g. Koen Noordegraaf 01727-6629 M. Noordegraaf 01820-17114 TOYOTA-DEALER Piasweg 16 2742 KC Waddinxveen Net opgespoten ligt hij er spierwit bij maar na verloop van tijd zie je het weg dek er weer doorheen sluimeren, waardoor er een beeld vol spanning ont staat. Ook op muren kun je dat waarne men. De opgekliederde namen en sym bolen tasten het grote vlak van de muur aan”. Alphen aan den Rijn, J. H. H. Verseput-Schouten Boskoop, H. M. Koster-Schouten Beverwijk, A. Schouten A. Schouten-van Herk Boskoop, G. Schouten A. M. Schouten-de Wit H. Ravenhorst-Schouten J. Ravenhorst A. Straver-Schouten A.J. Straver Klein-en achterkleinkinderen ZUIDKADE 3,2741 JA WADDINXVEEN TEL. 01828 - 10295 De keuken is geopend: ma. t/m vr.: Videotheek Zuidkade 56, veen. tel. 01828-13671. Nieuw! Voor het overzet ten van super 8, single 8 en dubbel 8-film naar alle vi deosystemen. Ook voor dia’s. Verhuur van Video camera’s en Videorecor ders. i i I 8 I 8 I I I I I I I I I I 9 I I i I I I I I I 8 I I I I I I S I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I winkelcentrum "de Passage”. De wo ning met aanbouw, serre, houten ber ging en ondergrond omvat 250 vierkan te meter. Nu de woning Passage 9 is aangekocht door de gemeente komt ook de gerefor meerde Kruiskerk in beeld. Al geruime tijd gaat het gerucht dat dit Godshuis ook aangekocht zal moeten worden voor uitbreiding van Waddinxveens winkelhart. Het kerkgebouw is nog ge heel in handen van de Gereformeerde Kerken. Het bedrijf van C.P. Broer BV (bakke rijgrondstoffen) zal in ieder geval kun nen blijven staan. ’’Sporen zijn, een visualisering van de abstracte ’’Tijd”. Neem bijvoor beeld een ’’haaietand” op het wegdek. Met diepe droefheid geven wij u kennis dat, na een lange lijdensweg van ons is heengegaan onze innig geliefde zorgzame moeder en allerliefste oma de Waal, Waddinx- WADDINXVEEN - Van 160,- tot 800,- kosten de schilderijen die Ge- rart Kamphuis tot het einde van deze maand exposeert in Galerie 58 aan de Dorpstraat. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden opent volgende week donderdag 12 maart om vijf uur Olympia Uitzendburo in het winkelcen trum Groensvoorde. Op die dag wordt er ook tussen vier en zes uur een receptie gehouden door de Waddinxveense vestiging van Olympia, waar Petra Schoen, Helga Bey en Ido Tamming werken. Olympia Uitzendbureau is al geopend. Vrijdag 6 maart is in "De Mendelhof". Mendelweg 35 te Boskoop, van 19.30 tot 20.30uur, gelegenheid tot condoleancebezoek. "Vrije Tijd Zuid-Holland". Deze gratis krant heeft een grote overzichtskaart, met een korte beschrijving van 34 recre atiegebieden in Zuid-Holland en het provinciale programma voor sportieve recreatie 1987. Daarnaast besteedt de krant aandacht aan onder andere wan delen, fietsen, trekkershutten, plank- zeilen, kanoën en zwemmen ih Zuid- Holland. De beurs is een initiatief van het Rotter dams Tentoonsteliingsbureau (RTB) en wordt dit jaar voor het eerst gehouden: van 5 t/m 8 maart. De openingstijden zijn op donderdag en vrijdag van 14.00 tot 22.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. De toegangs prijs is vijf gulden per persoon, senioren (65-plus) betalen vier gulden. WADDINXVEEN - De Stichting Mu zikanten Kollektief Waddinxveen start op woensdag 1 april met een popworks hop voor jongeren van 14-19 jaar. Deze popworkshops wordt gehouden in sa menwerking met De Bonkelaar en de Stichting Streekmuziekschool Wad dinxveen. De kosten bedragen 7,50 per maand en 22,50 voor de hele cur sus. Voor instrumenten en versterkers wordt gezorgd. Een popworkshop is een soort cursus waarin iedereen die nog niet of nauwe lijks een muziekinstrument heeft be speeld, kan leren drummen, kan leren spelen op basgitaar, gitaar en keyboards of saxofoon spelen in een popgroepje. Tesamen met de musici komen er ook zangers en zangeressen bij. Aan het begin van de cursus wordt er kennis gemaakt met alle instrumenten en daarna maakt iedereen een keuze uit het instrumentarium. Onder begelei ding van de ervaren popmuzikant Adri Hilhorst, worden er dan een aantal nummers uit de popmuziek ingestu deerd. Aan het einde van de cursus zal er een optreden worden gegeven door de popgroepjes. Het is de bedoeling dat er met twee groepjes van 5 tot 8 personen drie maanden lang elke woensdag een uur gerepeteerd gaat worden. Het tijdstip waarop dit gebeurt wordt tesamen met de deelnemers bepaald, of van half 2 tot half 4 of van 5 tot 7 uur. De ene groep uiteraard het eerste uur daarvan en de andere het tweede. Wie interesse heeft kan zich opgeven of om meer inlichtin gen vragen bij Jenny Roost of Gijs de Wit in De Bonkelaar (telefoon 17272). WADDINXVEEN - Donderdagavond 5 maart om acht uur is er in Het Tref punt aan de Stationsstraat een forum- verkiezingsavond van de SGP-kiesver- enigingen in Gouda, Moordrecht en Waddinxveen. De lijstaanvoerder voor de verkiezin gen voor de Provincale Staten van Zuid- Holland, ir. M. Houtmn, hoopt dan te spreken over: "De Provinciale Staten en de Goudse Regio". Na de pauze is er een forumdiscussie. Hieraan zal naast ir. Houtman worden deelgenomen door de heren H.É.J. Boon (Gouda) lid Provinciale Staten, J. Havenaar (Waddinxveen) lid gemeen teraad en M. Uitbeyerse (Moordrecht) lid gemeenteraad. Gerart Kamphuis werkt - zoals zijn werk ook laat zien - graag met sporen van mensen, zoals zichtbare slijtage in straatmarkeringen en op muur gekalkte namen en symbolen, die aan het verva gen zijn. Uw Televisiedokter S. At- tema. 24 uur service, 3 maanden garantie. Tel. 01828-13500. Ook voor vi deo, radio, wasmach., koelkast, enz. (r 1 1 Te !.nj4 oe*ir« voos w«oo<n>vecn tx onerving GOUDA - De Volksuniversiteit in Gouda start op donderdag 19 maart een cursus Oosterse keuken. In deze cursus wordt men vertrouwd gemaakt met het bereiden van Oosterse gerechten. Voor deze cursus zijn nog enkele plaatsen vrij. De cursus bestaat uit drie lessen van twee en een half uur, die op donderdag avond worden gegeven in de nieuwe keuken van Scholengemeenschap "De Rietgors", Winterdijk in Gouda van 19.30-22.00 uur. In deze lessen leert men verschillende gerechten maken, zowel uit Indonesië als uit China. Vooral de bijgerechten bij een rijsttafel krijgen veel aandacht, maar ook visgerechten zullen niet ont breken. De recepten krijgt men samen met in formatie over produkten en materialen, mee naar huis. Iedere leerling maakt zelf alle gerechten klaar. Enkele ge rechten die aan bod komen zijn: Suma- traanse rijstschotel. Loempia Djakarta, tjap-tjoy, mie met broccoli en garnalen, seroendang en atjar. De Volksuniversi teit van Gouda heeft al drie van deze cursussen gegeven, gezien het enthousi asme heeft men toch besloten een vier de team te starten. Wie interesse heeft voor de cursus kan vanaf maandag 9 maart tussen 10.00-13.00 uur inlichtin gen vragen of zich opgeven bij de Volk suniversiteit. tel. 01820-24540. r L 'f - WADDINXVEEN - Langs een sloot bij de Vijfde Tochtweg in Moordrecht is de kluis gevonden die was gestolen uit het kantoor van reis- en passagebureau Van Ginkel BV aan de Tweede Bloks- weg. De zware kluis was nagenoeg leeg. Ver dwenen waren spaarbrieven ter waarde van 25.000,-, sieraden en munten. Een aantal voor de dieven onbelangrij ke paperassen was achtergebleven. De dieven hadden de kluis, die een cij ferslot had, opengezaagd. WADDINXVEEN - De Waddinxveense gemeenteraad hield vorige week woensdagavond een korte vergadering.'Met de tien agendapunten hadden de Waddinxveense volksvertegenwoordigers weinig of geen moeite. Alle voorstellen van B. en W. werden aangenomen. Het was de tweede raadsvergadering van dit jaar. Waddinxveen krijgt een fonds, waaruit geld kan worden gehaald om ouders met een minimaal inkomen de vereni- gingslidmaatschappen van hun kinde ren te kunnen laten betalen. In dit fonds is de eerste tien mille door de gemeente raad gestort. Kinderen (5-17 jaar) van uitkeringsgerechtigden kunnen maxi maal 75,- tegemoet zien als bijdrage in het lidmaatschapsgeld voor sport en spel. De gemeenteraad heeft de Passage-wo- ning van mevrouw M.F.B. Albada Jel- gersma-Buenk voor 225.000,- aange kocht. Dit huis zegt de gemeente nodig te hebben voor de versterking van het drs. J. Borgman opent beurs WADDINXVEEN/ROTTERDAM - De Zuidhollandse gedeputeerde voor recreatie, natuurbehoud en landschapszorg - drs. J. Borgman - ver richt donderdag 5 maart om 14.00 uur in het Ahoy-complex in Rotterdam de-officiële opening van de voorjaarsbeurs ’’Vrij en actief”. Op deze beurs krijgt de bezoeker infor matie over allerlei vakantie-bestemmin- gen in binnen- en buitenland. Daar naast besteedt de beurs veel aandacht aan (nieuwe) vormen van sportieve vrije-tijdsbesteding. Op zo'n 5.000 m2 ruim geven ruim 50 presentaties infor matie over vakantie en vrije tijd. De provincie Zuid-Holland staat op de beurs met de recreatietentoonstelling, waarop via een groot aantal kubussen met kleurenfoto’s een overzicht wordt gegeven van de mogelijkheden voor openluchtrecreatie in Zuid-Holland. Daarbij komt naast recreatie ook de zorg voor het landschap en de natuur aan bod. Bij de provinciale stand is allerlei infor matiemateriaal verkrijgbaar, waaron der de nieuwe uitgave van de krant Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 7 maart a.s. Citroen 2 CV 6 Club rood Citroen 2 CV 6 wit Citroen Visa groen-metallic1982 Citroen Visa Super E. blauw 1981 Citroen Visa Super E beige1983 Citroen GSA X3 rood 1981 Citroën 16 TRS wit 1984 Citroen BX16RS rood 1984 Citroen BX16RS wit 1985 Citroen BX 19 D wit Citroen BX19TRD rood 1984 Citroën BX19TRD grijs1985 Citroën BX16RS break grijs-metallic 1986 Citroën CX 2400 Pallas zwart1981 Citroën CX 2000 beige1981 Mini 1000 HLE grijs Talbot Horizon blauw1983 Fiat Panda 45 beige1984 Fiat Argenta 2000 Inj. metallic grijs1982 Renault 11 RTX rood 1985 2* - i - Rl WF

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 14