Familie Berichten VLOTTE NETTE- LEERGIERIGE JONGEMAN OVERSLAG 1-RUIME PARKEERGELEGENHEID BOEKHANDEL KRUISWIJK 1 g WW I s I I Exclusief veikrijgbaar in onze boekhandel! ECT YVONNE MATHOT OEFENTHERAPEUTE CESAR Voor begrafenissen C. H. DE VRIES f 7,50 begrafenisonderneming I I teletekst 'ÏB 7 r Boskoops I Boomkwekers Woordenboek Kaartspel-Kwartetspel Gemeente Boskoop dOOMSOa 31N33W39 GEMEENTE BOSKOOP WADDINXVEENSE KRAMERS -Orgel- en pianolessen bij u aan huis Angela Mathot- s Vermeulen 3 Int: 01727-6662 AKAI SUZUKI BUSJE b.j. '83, zilvermet., trekhaak, lichte schade aan deur, door garage onderhouden, prijs f 3850,-. Tel. 01727-2566 COMPACT-DISC VHS VIDEORECORDER fiTr MIELE ATAG TECHNICS MIDISET type 315-X 1 JEUGDDIENST in de Herv. dorpskerk op zondagavond 8 maart, SELECO STEREO KLEUREN-TV MET TELETEKST 63 cm flat-square beeldbuis, 30 voorkeuze-zenders, STEREO en TELETEKST. Draadloze afst. bed. II RANASON1C i 3 3 s 3 I I <s: DUBBELDEURS -—KOELKAST BEKEND MERK ...J Bruto-inhoud Boskoops Boomkwekers Woordenboek door P. E. Guldemond f 14,95 WASAUTOMAAT RUTON 1 ’«(©OW '•/©or/| 3 aigpji Illlllllllll Praktijk op dinsdag en vrijdag Tel. spreekuur: 11.30-12.00 uur 01727-8025 Wij hebben plaats voor een assistent balie medewerker. Onze gedachten gaan uit naar een van 20 jaar die het prettig vindt met klanten om te gaan. Alleen zij die denken dat te kunnen en willen waarmaken kunnen schriftelijk solliciteren. Diegenen met enige ervaring met boomkwekerij-artikelen genieten de voorkeur. Praktijkovemame van: Mevr. Veldhuyzen-Vercouteren. PETER DE VOS GERRIT JAN JANSSEN v/h E.J. Oskam Rouwcentrum Boskoop Gouwestraat 18 01727-3150 R.H. Kramer JVC MIDISET type W-22 Versterker, 2 x 40 watt en 5-BANDS EQUALIZER. Quartz synthesizer tuner met 16 voorkeuze-stations. DUBBEL CASS. DECK met auto- reverse. Incl. draadloze afst. bed. I Rouwcentrum Waddinxveen Jan van Bijnenpad 1 01828-12200 WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN HENSTRA NATUURSTEENBEDRUF GRAFMONUMENTEN EN ZERKEN NIEUW! Aluminium WISSELLIJSTEN GEVESTIGD met ingang van 1 maart 1987 Tel. 01828-14719 - Tesselschadelaan 20 Waddinxveen SONY type CDP-M 20 PRAKTIJ KADRES: ”De Loods” Zijde 11A 2771 EJ Boskoop S: 01727-8025 Fouragehandel G.J. Houtman B.V. BOSKOOP HENDRIK BOON echtgenoot van Jannigje Neven JANNETJE VERBURG-KARREMAN weduwe sinds 15 januari 1974 van Willem Verburg BURG. COLIJNSTRAAT 33 - 2771 GE BOSKOOP TELEFOON (01727) 7348 Thema: „ECHTE VRIENDSCHAP, BESTAAT DAT DAN?!” WILHELMINA MARIA MING- VAN GALEN DUUR???? Nee spotgoedkoop TERPENTINE 2 - bij ons Mia verfwinkelier HOGENDOORN BOSCH WASAUTOMAAT type ¥454^ ZANKER CONDENSDROGEr' Schitterende droger waar geen af- voer voor nodig is. Electronisch gestuurd. Geschikt voor 4,5 kg wasgoed. BROTHER mf 2100 HI-SPEED MAGNETRONOVEN Woensdag 4 maart <987 DANKBETUIGING P e. Guldemond DANKBETUIGING i 7 I I a ie*’ I. ,tnn< fiSii Is A? i Zoveel t u alleen bij zaak! stereo KTV ZXZZZZZZXZZ/ZZZZ’ZZZZZZ/ZZZZZZZZZ/XZZZXZXZZZZXZZ/ZZZX’ZXZZZ^XZZZZZX/XzVZZXZZJ I SONY nieuwste model DANKBETUIGING Voor de vele blijken van belangstelling en attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst, wil ik een ieder heel hartelijk bedanken. Stationsstraat 57 Waddinxveen Aansluitend op bovenstaande advertentie willen wij onze dank uitspreken aan de artsen P. J. E. van der Linde en B. Glaser voor de geweldige medische zorg. Tevens de zusters van het Groene Kruis bedankt voor de fijne verzorging. Het meeleven, persoonlijk of schriftelijk tot uitdruk king gebracht, was voor ons een grote troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven. Annie Janssen-Neeleman Kinderen en kleinkinderen Maart 1987, Waddinxveen. Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedan ken willen wij u op deze wijze onze hartelijke dank betuigen voor het meeleven betoond tijdens het ver blijf in het ziekenhuis en na het overlijden van mijn man, onze vader en opa zenders. Incl. draadloze afst. bed. Prijs bij inruil nu slechts 13 Wasprogramma’s w.o. bio- en wolwas. Spaarprogr. R.V.S. KUIP EN TROMMEL. Toerental centri fuge 800. Adviesprijs f 1629,-. Waddinxveen, 28 februari 1987 Jan van Bijnenpad 209 Correspondentieadres: J. M. Russcher-Ming, Hertespoor 14, 6713 JD Ede Geen bloemen - Geen toespraken Gelegenheid tot condoleren woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in het rouwcentrum, Jan van Bijnenpad 1. Een dienst van Woord en Gebed zal D.V. worden gehouden donderdag 5 maart in de aula van de alge mene begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 2, aan vang 10.45 uur. Aansluitend daaraan zal de teraarde bestelling plaats hebben. Te huur voor meisje: ruime woongelegenheid. Tel. 01727- 2225. Piëteitsvolle gedenktekens in natuurlijke materialen met verantwoorde vormgeving. Restauratie van bestaande grafmonumenten. Goudserijweg 28, Boskoop, tel. 01727-5794. Reijerskoop 265, tel. 01727-6397. in alle maten en kleuren. SCHILDERSBEDRIJF ANDRÉ V. VLIET Gouwestr. 10 - tel. 5246 STEREO RADIO/CASS. RECORDER type AJ-201 AM/FM-stereo. Uitstekende opname- en weergave. Adviesprijs f 188,-. Nu bij Expert voor slechts 1150 watt TE KOOP: Allernieuwste model! Met digitaal filter en voorzien van shuffle-play toets voor een willekeurige volgorde van afspelen van nummers. Volop programmeerbaar. Nu bij Expert VHS-frontloader, 12 kanalen en 6 programma’s vooraf program meerbaar. Nu bij Expert extra goedkoop geprijsd voor slechts Halve Raak 99 - Tel. 01727-5640 Handel in Tuinbouwbenodigdheden Ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het gedaan. Psalm 39:10b Bedroefd geven wij kennis dat na een geduldig gedra gen lijden door de Heere van ons is weggenomen mijn geliefde, zorgzame man, onze lieve broer, zwager, oom en oud-oom op de leeftijd van 70 jaar. Waddinxveen: J. Boon-Neven Gouda: N. Groeneveld-Boon Bergambacht: A. Boon-de Haan Waddinxveen: J. Boon W. Boon-Broer C. C. Boon-Mijderwijk Woudenberg: H. Broer-Boon J. Broer Zierikzee: E. P. Schot-Boon C. Schot Waddinxveen: H. Verkade-Neven Hamilton, Canada: G. Neven E. Neven-Groen Waddinxveen: C. Neven Joh. Neven J. Neven-Sira A. Neven J. P. Neven-Rietveld C. J. Neven-Terlouw neven en nichten en hun kinderen Waddinxveen, 28 februari 1987 Elzenhorst 13 De begrafenis heeft op woensdag 4 maart te Waddinx veen plaats gehad. In dankbare herinnering wat zij voor ons allen is geweest, geven wij u kennis dat van ons is heengegaan onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot moeder op de leeftijd van 70 jaar. Gouda: J. Verburg J. G. Verburg-van Vliet Wim en Gerda, Nancy en Pascalle Elly en Peter Jaco Bleiswijk: L. Verburg M. J. C. Verburg-Blonk Leo en Thea Lia en Ron Pim Waddinxveen: A. Pijpers-Verburg J. G. Pijpers Evertjan Harriet Waddinxveen: A. Verburg Nieuwerbrug a/d Rijn: P. v.d. Akker-Verburg I. v.d. Akker Anita Diana Rijk Petra Waddinxveen: D. van Reede-Verburg C. A. van Reede Natasja Michel Waddinxveen: W. Verburg Waddinxveen: J. Koole-Ver burg J. J. Koole Dave Daniëlle 28 februari 1987 Wilgenhorst 71, 2742 DE Waddinxveen Gelegenheid tot condoleren op woensdag 4 maart tussen 19.00 en 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 te Waddinxveen. Donderdag 5*maart zal er om 12.00 uur een rouwdienst worden gehouden in de aula van de algemene begraafplaats, Alberdingk Thijmlaan 2 te Waddinxveen, waarna de begra fenis zal plaats vinden. !I49h STOFZUIGER type S-227 Zeer krachtige 1150 watt motor. Slang geheel draaibaar. KEMA- keur. Adviesprijs 529,-. Incl. hulpstukken- nu voor GAS/ELEKTRO- FORNU1S type KFF-252 Schitterend gas/ elektrofomuis met infra-oven. Kompleet met grill en afdek- plaat nu voor slechts T.k. gevr. singles met origi nele hoesjes uit de jaren '60. Tel. 01856-2582. Tuner/versterker, 2 x 20 watt. AM/FM. 5-BANDS EQUALIZER. Volautom. platenspeler. DUBBEL CASS. DECK fV| voor moeiteloos kopiëren. Adviesprijs GOfa f1238,-. Bijpass, boxen leverbaar. I II I - I aanvang 18.30 uur zangdienst 18.15 uur Voorganger: ds. J. Stelwagen uit Rijswijk Organist: Dirk van Vliet Medewerking verleent het Herv. Kerkkoor o.l.v. Aat van Vliet en „Jong Leven” Iedereen is hartelijk welkom! Namens de Herv. Jeugdraad A.G. Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig, in de hemelen. ”2 Corinthiërs 51 Op Zijn tijd, maar voor ons onverwacht, heeft God tot Zich geroepen onze lieve, zorgzame moeder en oma weduwe van Willem Johannes Antonie Ming op de leeftijd van 80 jaar. Ede: Hanny Russcher-Ming Cor Russcher Ellen Henk en Ageeth ’s-Hertogenbosch: Ria Slootweg-Ming Gerard Slootweg Geert-Jan Susanne Utrecht: Wim Ming Wieke Ming-van Duin Reineke Willlemijn Bleiswijk: Fred Ming Joke Ming-Hordijk Arjan Marco 4 3 JAAR GARANTIE OP ONDERDELEN, OOK OP DE BEELDBUIS. Prijs bij inruil bij Expert A. v. Solmsstr. 31 Waddinxveen - - gratis video-onderhoudskontralrt KLEUREN-TV type TC-1665 42 cm beeldbuis. 30 Voorkeuze- 9 s o W~H AG RÏ GOUWESTRAAT 20 - BOSKOOP - TEL. 01727-7388 250 liter, waarvan 30 liter diepvries. Vier sterren****. Volautom. ont- dooiing. Advies prijs f799,-. Nu bij Expert voor slechts 'err I **In deze prijs is f 100,- I opgenomen bij inruil van uw oude, spelende KTV. En...u ontvangt nog meer als uw KTV niet ouder is dan 5 jr! Kombinatie van microgolven-ener- gie en hete lucht. Zonder hulpmid delen worden uw gerechten bruin. 3 Standen. RVS binnenwancL^^ Volautom. wasautomaat voorzien van alle programma’s. Toerental centrifuge 400. Adv. pr. f 799,-. STOFZUIGER type RO-3660 700 watt motor. Grote wielen, dus uiterst zwenkbaar. Incl. i’ hulpstukken nu voor slechts B I- $indfil866

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 4