KOMT U OOK FEESTVIEREN BIJ CENCY? naar borstkanker 299 649 JUBILEUM AANBIEDING Voor de prijs van toen Vrouwen vragen om onderzoek KW-plein krijgt tóch verkeerslichten contactpersonen Zwakzinnigenzorg Waddinxveense 49 *569 Chic I Medische weekenddienst BURGERLIJKE STAND RPF-Kamerlid Gevonden en verloren voorwerpen Nieuwe organisatie provincie Thema-avond over hyper ventilatie M. Leerling in W’veen AGENDA BIOSCOPEN B. en W. reageren op Weekblad-artikel QQ Weekblad voor Waddinxveen Folder CENCY FEEST-SPAARAKTIE MET KONTANT VOORDEEL! Weekenddienst dierenarts: CENCY FEEST SPAAR 'AKTIE!. ÜF SUFF/WFOG/SF DE KERKEN NODIGEN ARTIKELEN VAN NU VOOR DE PRIJS VAN TOEN! i i I Cency is jarig. 50 jaar jong, om precies te zijn. Dat wordt groot feest in alle 35 Cency drogisterijen. Met maandenlang speciale superkoopjes, gratis zegels en nog veel meer. Wij zijn jarig, maar profiteert. Want wij gaan alle klanten extra verwennen. Komt u ook? L-iirh- DE KLANT IS ALTIJD KONING BIJ CENCY: r isr» Sr 1 ZONDAG 8 MAART 1987 i F 99 GROENE YÏN0L1A 150 Overleden: Karreman, Jannetje wv Verburg, oud 70 jaar; Boon, Hendrik, oud 70 jaar. Ondertrouwd: G. de Bruin en J. Smeenk; L.C. van Ommeren en S.M. Nenhekhan; A. de Feij en N.J. Karemaker; J. Sanchez Baena en P.R.M. Thomas. Gehuwd: R.H. Piso en E.M. Brenkman; H.A. Ruijter en J.M. Alblas; K.J.J.J. Franssen en F.A.M. Heggelman. Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 Gevonden voorwerpen Diverse sleutels, bagagedrager met re genjas, jongenshorloge, rood kinder- wantje, sleutelhanger-horloge met par- keerpieper, blauwe kinderwant, her dershond, grijs-oranje robot. Gesteld werd dat de gemeente Wad- dinxveen het plan om het gevaarlijke WADDINXVEEN - Het Koningin Wil- helminaplein zal toch van een verkeers lichteninstallatie worden voorzien. Dit hebben B. en W. geschreven aan het Weekblad voor Waddinxveen, dat vori ge week op basis van een betreurens- waardige verkeerde conclusie berichtte dat de gemeente door geldgebrek van het plaatsen van een dergelijke installa tie heeft moeten afzien. heden zijn er voor dagopvang; waar moet ik met de overige vragen naar toe. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). ZONDAG 8 MAART 1987 Arts: Th.G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 12112 Apotheek: D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 14162 Passage 15, Waddinxveen Donderdag Koopavond (voorheen de Spaarbank 2 BLOKKEN GLORIX voor een schoon en fris toilet Nu bij Cency voor maar... HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: 10.00 uur Streekdienst in Zwammerdam GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.30 uur ds. J.D. Kraan, Putten 17.00 uur ds. J.D. Kraan, Putten Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur geen dienst OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. H. Visser, Katwijk aan Zee 17.00 uur ds. C. Boer, Bilthoven De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 18.30 uur ds. W. Vroegindeweij Eemnes Bethelkerk: 9.30 uur ds. G.C. Kunz 17.00 uur J.W. Goossen Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. H. Onstein, Amsterdam 17.00 uur ds. D.J. van Dok, Alphen aan den Rijn THALIA Do. en vr. 8 uur, za. 7 en 9.15 uur, zo. 3.30 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: RUNNING SCARED, 12 jr. Do. t/m za. 3.30: TOP GUN, a.l. Do. t/m zo. half twee, wo. half drie: DE TROETELBEERTJES, a.l Dinsdag 8 uur: GANDHI, a.l. SCHOUWBURG Do. 4 en 8.15 uur, vr. 8.15 uur,za. 7 en 9.15 uur, zo. 4 en 8.15 uur: FLODDER, a.l. Do, za. en zo. 2 uur: DE SPEUR NEUZEN, a.l. ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 09.00 uur Woensdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur EVANGELISCHE GEMEENTE ”DE HERE IS VREDE” Openbare I.e'Wn van Gelderschool, Essengaarde: 15.00 uur samenkomst FILMHUIS GOUDA Do 9 uur: DUENDE en HIBER NIA. Vr. t/m zo. 9 uur: LUDWIG. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.00 uur ds, A. Bac VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking Uitgeverij: VET A B.V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 31,50 per halfjaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,45 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. schors w<^ thuishulp; wie past er eens op mijn kind en waar kan ik mij n kind eens een dag of een weekend laten logeren; waar kan ik mijn verhaal eens kwijt; waar kan ik het sociaal Pedagogisch Centrum (gespeci aliseerd maatschappelijk werk t.b.v. geestelijk gehandicapten) vinden; zijn er vakantieplaatsen en vakantie-activi- teiten; waar kan ik mijn kind zijn/haar vrije tijd doorbrengen; waar vind ik Geboren: Linda, d.v. J.C. Cok en J. Hogerbrug; René Carel Johan, z.v. E.C. Vermeulen en D.C. Nelisse; Marvin Leonard, z.v. A.J. Pelupessij en A. de Lang; Claudia Maria, d.v. J.F.M. van der Zwet en E.J.T.M. van der Louw; Stefanie, d.v. T.G.C. de Veld en E. Braaf. Als resultaat van deze actie hebben zich in elke gemeente van de regio een aan tal mensen aangemeld als contactper soon (over het algemeen Ouders van verstandelijk gehandicapten). Het Re gionaal Zwakzinnigenzorg ZHO kan op veel vragen al een antwoord bieden. In een folder, verspreid tijdens de Regi onale Ronde Thuiszorg, vindt men hier over uitgebreide informatie. Wie deze folder wil hebben kan contact opnemen met een van de contactadressen. Het Koningin Wilhelminaplein. (Foto: Archief). (Inlichtingen: Rijks politie Waddinxveen) VINOLIA Trés Chique zeep uit de Vlaardingse zeepfabriek van Unilever Normaal 199. nu twee weken voorde supergekke prijs van. In elke Cency-advertentie vindt u voortaan een bekend artikel voor de prijs van vroeger. Soms zelfs net zo goedkoop als 50 jaar geleden. Let dus goed op deze ouderwetse koopjes, want het kan u vele guldens schelen! WADDINXVEEN - Ook Vrouwen uit Waddinxveen - één van de plaatsen uit het gebied van het Integraal Kanker centrum West (IKW) in Leiden - vragen de laatste dagen om spoed bij het opzet ten van een bevolkingsonderzoek naar borstkanker. De regio van het IKW om vat het gebied tussen Leiden, Delft, Gouda en Den Haag. Alvorens van start te gaan moeten goe de afspraken worden gemaakt met zie kenhuizen, specialisten, huisartsen en basisgezondheidsdiensten en afspraken over de financiering van het bevolkings onderzoek. Het overleg tussen betrok ken partijen is in een vergevorderd sta dium. De bedoeling is allereerst te star ten in de regio Delft, waarschijnlijk herfst 1987. Vrouwen tussen 50 en 65 jaar in die re gio zullen een persoonlijke oproep krij gen voor het onderzoek. Daarna wordt WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 4 MAART 1987 (Cency wil zoveel mogelijk mensen laten profiteren, daarom slechts 2 stuks per klant). I I NEEM MEE ZO N LEKKERE NUTS van 80 nu tijdelijk bij Cency... TUBE HANDCREME met Aloë Vera, zacht en verzorgend. Aanbiedingen geldig t/m 18-03 87 zolang de voorraad strekt. HFM/wk 10 WADDINXVEEN - Met het oog op de komende verkiezingen voor de provin ciale staten houdt de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) volgende week dinsdagavond 10 maart één van de provinciale RPF-vergaderingen voor de regio Gouda in Waddinxveen. Op deze RPF-vergadering, die zal wor den gehouden in de zaal van het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnen- pad (aanvang 20.00 uur) zal spreken de fractievoorzitter in de Tweede Kamer van deze partij Meindert Leerling. Het belang van christelijke politiek ”ook in de provincie” zal hier aan de or de worden gesteld. Een ieder die in poli tiek en zeker hen die in christelijke poli tiek zjn geïnteresseerd, is op deze avond van harte welkom om te horen ’’waar het op aankomt”. Koningin Wilhelminaplein van ver keerslichten te voorzien heeft laten va ren. Dit is pertinent onjuist. Het college ■van B. en W. hecht nog steeds veel waarde aan een veilig Koningin Wilhel minaplein met verkeerslichten. In de planning is derhalve opgenomen dat in de loop van dit jaar een verkeerslichten installatie ter plaatse zal worden aange bracht. Het vorenstaande impliceert dat het ar tikel van vorige week feitelijk onjuist is. Bovendien dekte de kop de lading niet. 50 jaar geleden was Cency al een echte ’’vakdrogist” waar elke klant persoonlijk advies kreeg. En dat blijft zo. Want klantenservice staat bij ons bovenaan. Wij bieden u bovendien keus uit een assortiment, dat veel groter is dan in supermarkten en andere drogisten. Kortom: als Cency ’t niet heeft, zoek dan maar niet verder! ZATERDAG 7 MAART 1987 Arts: P.C. W. Hertogh, De Akker 68, tel. 19239 Apotheek: D.C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 14162. GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. J.J. Verweij, Blokzijl 14.45 uur ds. J.J. Verweij, Blokzijl BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraar: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek DEN HAAG - De provincie Zuid-Hol- land heeft een nieuwe organisatie. De provinciale waterstaat, de provinciale planologische dienst en de provinciale griffie bestaan vanaf 1 januari 1987 niet meer. Na een ingrijpende reorganisatie, die zo::n anderhalf jaar duurde heeff“cie provincie Zuid-Holland nu vijf diensten en een aantal centrale afdelingen en bu reaus. Er zijn nu diensten voor: Ruimte en Groen, Water en Milieu, Verkeer en Vervoer, Welzijn, Economie en Be stuur en de Facilitaire Dienst. Doel van deze reorganisatie was een klantgerich te, heldere organisatie te vormen, die is afgestemd op de eisen van deze tijd. Waddinxveen is terecht gekomen in het district Rijnveen van het provinciaal be stuur. De districtenorganisatie omvat vier soorten districten die in de diensten Ruimte en Groen, Water en Milieu en Verkeer en Vervoer zijn onderge bracht. De districten voeren regio-gebonden ta ken uit die onder drie categorieën val len: beheers- en onderhoudstaken, pu bliekrechtelijke taken en nieuwbouwta- ken. De districtorganisatie is geënt op de Wet Gemeenschappelijke Regeling- grenzen en is ingedeeld in vijf regio’s. Het gaat om een tijdelijke situatie want het is de bedoeling dat de taken voor de districten in de toekomst gezamenlijk ondergebracht worden in regio-kanto- ren, één in elk van de vijf regio’s. WADDINXVEEN - Vier Waddinx- veensen, mevrouw Westmaas (Peppel- horst 17, tel. 17841), mevrouw H. Ok- kes (Chopinlaan 26, tel. 16078), me vrouw A. van Dam (Wikkeveld 16, tel. 17898) en mevrouw Sekeris (Kerkstraat 27), tel. 12085), fungeren als contacta dressen van het Regionaal Overlegorg aan Zwakzinnigenzorg Zuid-Holland Oost in Gouda. In de eerste maanden van £986 is er aangepast speelgoed; welke mogelijk- door het Regionaal Overlegorgaan Zwakzinnigenzorg Zuid-Holland Oost in alle gemeenten van de regio een actie Regionale Ronde Thuiszorg geweest. Het doel daarvan was bekendheid ge ven aan de mogelijkheden die in de re gio voorhanden zijn ten behoeve van verstandelijk gehandicapten en hun ou- ders/verzorgers. Wie met een verstandelijk gehandicapt kind wordt geconfronteerd kan immers met allerlei vragen te maken krijgen zo als bijvoorbeeld: Waar vind ik informatie en documenta tie; waar vind ik deskundige hulp die mij op weg helpt, bijvoorbeeld pedago gische gezinsbegeleiding of praktische WADDINXVEEN - De werkgroep Vrouwenemancipatie Waddinxveen houdt dinsdagavond 17 maart om acht uur in het Vrouwenraadhuis De Vlieger aan de Staringlaan (voormalige kleuter school De Duiventil) een thema-avond over hyperventilatie. De toegang is gra tis. Op deze avond zal erover hyperventila tie gesproken worden en geprobeerd worden wat meer inzicht in dit ver schijnsel te krijgen. M. Langereis, oe fentherapeute Cesar, zal tevens vertel len over de mogelijkheden van het be handelen van hyperventilatieklachten door middel van deze oefentherapie. Hyperventilatie komt veel meer voor dan men denkt. Hyperventilatie is geen ziekte maar een symptoom, dat kan ont staan bij grote spanningen en emoties en vermomt zich in allerlei ziektebeel den. De lichamelijke verschijnselen als gevolg van hyperventilatie zijn uiterst onaangenaam en dikwijls beangstigend. De klachten kunnen onmogelijk wor den afgedaan als ”mode-verschijnsel”. Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot dë eerstvolgende werkdag kan wachtenSpreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. snel gewerkt ook in de rest van de regio van het IKW een bevolkingsonderzoek naar borstkanker van de grond te krij gen. De vraag van de vrouwen naar een be volkingsonderzoek is terecht. Eén op de twaalf vrouwen in Nederland krijgt borstkanker. Voor vrouwen waar in de familie in de vrouwelijke lijn 2 of meer vrouwen (oma, moeder, zuster, doch ter) borstkanker hebben, is de kans zelfs één op zeven. Voor deze risico groep is het van belang regelmatig een mammogram (borstfoto) te laten ma ken. De huisarts kan iedereen daarover informeren. Vrouwen die bepaalde klachten hebben, moeten natuurlijk niet wachten tot het bevolkingsonder zoek van start gaat. Een bezoekje aan de huisarts is dan de aangewezen weg. Vrouwen zonder klachten kunnen na tuurlijk zelf ook iets doen, zolang het bevolkingsonderzoek niet is geregeld. Borstzelfonderzoek. Eén keer per maand is genoeg om eventuele verande ringen op te sporen. U kunt een folder over borstzelfonderzoek halen bij uw huisarts of aanvragen bij het IKW. Het' Integraal Kankercentrum West heeft een voorlichtingscentrum waar ie dereen ook terecht kan voor meer infor matie over kanker. Bel gerust als u met vragen zit. Ook vrouwengroepen die dit thema eens willen bespreken, kunnen een voorlichtingsbijeenkomst aanvra gen. Eén telefoontje is genoeg. Tel. 071-769359, afdeling voorlichting. Verloren voorwerpen Digitaal zwart horloge met ingebouwd rekenmach, bankpasje, rose kinder want, lapjeskat, strippenkaart, sleutels, schop, parelketting, broodmes met gra vure, rode portemonnee. WELLA HAARLAK FORTE Royale spuitbus van 850. Cency- feestpnjs. MILIEUVRIENDELIJKE PERSIL zonder fosfaat. 2 kg pak kost normaal... 799 u krijgt tijdelijk terug bij de kassa;.. u betaalt dus slechts Haal snel een spaarkaart in onze winkels, want de komende maanden krijgt u een gratis spaarzegel bij elke f5,- die u bij Cency besteedt. En wat levert dat op? 1 Voor een kaart met 50 zegels ontvangt u een Cency-waardebon van f5.-. 1 Een kaart met 100 zegels levert u zelfs een Cency-waardeborrvanf. 15,'7 Cency helpt u voordeliger het voorjaar door en maakt ook uw vakantie- A aankopen straks goedkoper. Want u kunt zoveel kaarten volsparen - - als u maar wilt!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 5