Kees en Mieke in Marokkaans 1 ravijn gestort nieuwe scholen re Buitenbad gaat toch snel open ’’Eerste steen” ELKRANT Energiekabel plotseling af gekeurd Informatie avond over Feestmarkt met muziek en prijzen In heteluchtballon van Toyota Vergadering Excelsior tot besluit Lunapark in sportpark STRAAT- COLLECTE RODE KRUIS 2e openbare school Zuidplas KA WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 Nieuwsblad Onafhankelijk 39,95 2 STUKS 99,- Man en macht Mr. A. de Roos 45 Mille [MASSA SPORT Klasseringen ALS WIJ HET WEGENS ENORM SUCCES NOG ÉÉNMAAL DIT WEEKEND: KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 I AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTSHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN i NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 JOGGING PAKKEN Topkwaliteit. 50% Polyester, 50% katoen. In de maten S, M, L en XL. SPIJKERBROEKEN Modellen strak, halfwijd. ECHTE BAKKER Weekblad voor Waddinxveen 43e JAARGANG - No. 2028 Een deel van de Oostpolderwijk. Links de Kanaaldijk en het Be Fair-voetbalcomplex. In het midden de Passage- Luchtdoop burgemeester RKK I’*- WADDINXVEEN - Er wordt op dit moment koortsachtig geprobeerd om het buitenzwembad aan de Sniepweg nog vóór donderdag 28 mei voor het publiek open te stellen. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal men vanaf de dag voor Hemelvaartsdag naar hartelust in het buiten bad kunnen zwemmen. flats en links bovenaan de Petteplas. De J. Henry Dunant van het Rodi Kruis. NESSE 40-44 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-19448-10126 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Kees en Mieke ondervonden de conse quenties van het moeilijk begaanbare woestijnzand vol keien en stenen aan den lijve toen zij de 10e dag in een ravijn stortten. De Pajero ging vijf keer over de kop en liep flinke schade op. Het ge volg was dat zij een aanzienlijk aantal plaatsen zakten in het klassement. De volgende dag reden de Tijstermannen echter een schitterende race, zodat zij opklommen naar een 10e plaats. Kees en Mieke Tijsterman hebben de zesde Atlas Rally in Marokko met hun Er zal een nieuwe kabel tussen het tra- fostation en het zwembadencomplex moeten worden getrokken. Voor deze noodzakelijke werkzaamheden wordt op 2 a 3 weken gerekend. De Amerikaanse Smith eindigde met een Buggy op de eerste plaats, terwijl Raymondis (Fr) tweede werd met een Range Rover. Derde werd Zaniroli (Fr) ook met een Range Rover. Op de vier de plaats eindigde Boubet (Fr) die ook meereed in het fabrieksteam van Range Rover. De overige Nederlandse deelnemers lieten het enigzins afweten. Hoewel Ar jan Brouwer een eervolle 17e plaats in het motorklassement behaalde, ging de équipe Verhagen met hun Toyota als 46e over de finish. Henk de Koel bezet te met zijn motor een plaats achterin het klassement. Kees en Mieke Tijsterman reden met dezelfde Pajero waarmee ze eerder dit jaar zo succesvol deelnamen aan de ral ly Parijs-Dakar. De Noordafrikaanse vingeroefeningen waaraan werd deelge nomen met het oog op deelname in ’88 zijn, een enkel incident daargelaten, uitstekend verlopen. Alweer heeft de équipe Pajero/Tijsterman zijn kracht weer ruimschoots bewezen. 2741 ma waddinxveen 01828-13822 AUTO aas -S— Beide ballonnen bleven zo’n vijf kwar tier in de lucht en kwamen uiteindelijk neer in de omgeving van Benschop. De bemanning en passagiers van beide ge sponsorde heteluchtballonnen beleef den een rustige vlucht, die zowel bij het vertrek als onderweg veel bekijks trok. De passagiers beleefden veel plezier van hun luchtdoop. Tussen henel en aarde heerst grote rust. Alleen de bran ders zorgden daar voor enig lawaai, waarvan in het landelijke gebied ook koeien en schapen schrokken. Omdat met de wind mee werd gevaren was er van koude geen sprake. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN - In het kader van de 42e Sportweek Waddinx veen wordt er tot en met zaterdag in het sportpark ”de Sniep” op het parkeerterrein aan de Sniepweg een groot lunapark gehouden. Diverse attracties zijn aanwezig zo als de draaimolen, botsauto’s en tal van attracties waarbij het de deel nemer door de buik zal vliegen. Het lunapark is een vast onderdeel van de Sportweek. In vroeger jaren stonden de attracties opgesteld in de Nesse en langs de Petteplas. Omdat de meeste evenementen zich in de nabijheid van de sport velden en het zwembad afspelen, is de plaats waar het lunapark nu staat een goede oplossing. Het pu bliek kan zich zekér vermaken, me de omdat er ook verschillende kra men zullen zijn opgesteld. Ver wacht wordt dat een groot aantal bezoekers van één of meer attrac ties gebruik zuilen maken. Mitsubishi Pajero 2,6 Itr turbo-benzirie uitgereden én met een uitstekend resul taat. De équipe uit Waddinxveen eindigde op een 5e plaats in het alge meen klassement en werd nummer één in de aangepaste staandaardklasse. Tevens waren zij de eerste privé-equipe die de finish in Marrakech bereikte. De ze positionering onder meer dan 106 te ams bewijst opnieuw dat de Tijsterman nen tot de groten behoren in dit soort Afrikaanse rally’s. Aan dit Noordafrikaanse avontuur heb ben nogal wat rijders deelgenomen die de 4000 kilometer beschouwen als een training voor de monsterrally Parijs- Dakar. Ook dit jaar is het weer een zeer zware rit gewordenvoor een deel in het donker verreden en bovendien met rotsachtige trajecten. WADDINXVEEN - Het Waddinxveense rally-echtpaar Kees en Mieke Tijsterman van de Tweede Bloksweg zijn tijdens de Marokkaanse Atlas Rally in een ravijn gestort maar hebben daarbij wonder boven wonder geen schrammetje opgelopen. Afgelopen weekeinde waren zij op de manifestatie ’’Renovatie ’88” van Be Fair-voetbal en komende week einde nemen ze deel aan aan 24 uur-rally in België. WADDINXVEEN - Aan het slot van de Be Fair-voetbalmanifestatie Re novatie ’88 gingen zaterdagavond twee heteluchtballonnen de lucht in. Aan boord bevonden zich in de Toyota-ballon burgemeester C.M. van der Linden en sponsorloopwinnaar Fred Klomp en in de Fiat-ballon de journalist Bert Woudenberg en plaatsgenoot Floor van Tol. WADDINXVEEN - Donderdagavond 21 mei om acht uur wordt er door het Waddinxveense gemeentebestuur in de Jan Ligthartschool aan de Sperwerhoek een openbare informatie-avond belegd over de in het nieuwe schooljaar van start gaande tweede openbare basis school in de wijk Zuidplas. Ouders, die overwegen hun kind(eren) op die school te plaatsen en ouders die reeds kinderen bij het openbaar basis onderwijs hebben en andere belangstel lenden krijgen daar uitgebreid informa tie over de nieuwe school die per 1 au gustus start. Zij kunnen tevens kennis maken met de leerkrachten die op de nieuwe school gaan werken. Directeur Bert de Rijke zal uitgebreid de plannen voor de school ontvouwen. Adviesprijs 64,95 Zojuist binnengekregen: Schitterende kollektie In alle maten. Adviesprijs per stuk 69,95. Burgemeester C.M. van der Linden vlak voor zijn vertrek met de hete luchtballon vanaf het Be Fair-voetbalveld. (Foto: Bert Woudenberg). WADDINXVEEN - Komende vrijdag is de eerste van twee feestmarkten van de 26 jaar oude Waddinxveense week markt in de Willem de Zwijgerlaan. De tweede en laatste feestmarkt is vrijdag 29 mei. Op de feestmarkt is muziek en zijn met een verloting (één lot bij besteding van 5,-) volop prijzen te winnen, zoals een koffiezetapparaat, rubberboten, wasmanden, tostiroosters en gourmet stellen. De trekkingen zijn om 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 en 17.30 uur. Bij de eerste vier trekkingen is een speciale hoofdprijs. De winnaar mag met een kruiwagen de markt op en bij de marktkooplieden le vensmiddelen halen met een totale waarde van 175,-. Voorwaarde hier bij is wel dat de winnaar nog op de markt aanwezig is. Zoniet wordt na 10 minuten een andere winnaar getrok ken. De tweedaagse manifestatie Renovatie '88 trok zo'n 3.500 mensen naar het Warnaarplantsoen. Ondanks de minder goede weersomstandigheden bedroeg de netto-opbrengst 40.000,-. Hierbij kon worden gevoegd een gift van 5.(XX),- van de supportersvereniging, zodat de eerste 45 mille op weg naar de kwart miljoen gulden - die nodig is voor het opknappen van de kleedkaccommo- datie van de derdeklasser gebleven Be Fair - binnen is. Renovatie '88 ging van start met een sponsorloop die bij de senioren werd gewonnen door Fred Klomp, bij de da mes door Henny Goudriaan en bij de junioren door Gilbert Both. De laatste was te jong om met de heteluchtballon mee te mogen, hetgeen natuurlijk een grote teleurstelling was. Algemeen kampioen bij het rodeo-kampioenschap werd Esther Glasbeek. De tweedaagse manifestatie omvatte ook een braderie en een autoshow van de gezamenlijke Waddinxveense auto dealers, die op het Gebakoveld voor zo'n 6,5 miljoen gulden aan auto’s had den uitgestald. Kees en Mieke Tijster man ploegden samen met de DAF van Jan de Rooy in een mini-Parijs-Dakar het hoofdveld om, dat zal worden gere noveerd. Renovatie ’88 was mogelijk dank zij de inzet van zo’n 80 medewerk ers. Vrijdag 15 mei keurde het Energiebe drijf Rijnland plotseling de energieka bel naar het zwembadencomplex aan de Sniepweg af. Bij het opstarten van de verwarming en de waterzuivering van het buitenbad bleek bij metingen dat, vermoedelijk door breuken in de bijna 20 jaar oude, energiekabel, stroomver- lies optrad. WADDINXVEEN - Met de in Het Trefpunt gehouden ledenvergadering heeft de Waddinxveense damvereni ging Excelsior het seizoen 1986-1987 be ëindigd. Naast de onderlinge competitie hadden de Waddinxveense dammers hun aan deel in talrijke damevenementen. Met twee achttallen en een viertal werd deel genomen in de diverse competities van de Dambond Midden Holland. Het tweede achttal en het viertal pres teerden redelijk. Het eerste damteam wist na een spannend competitiever- loop het kampioenschap van de le klas se te behalen en treedt daardoor voor de 3e keer de Hoofdklasse van de Dam bond Midden-Holland binnen. Het afgelopen seizoen werd voor de 15e keer in samenwerking met de Vereni ging voor Openbaar Onderwijs het jaar lijks terugkerend en 3 zaterdagen om vattend schooldamtournooi gehouden. In verband met het 3e lustrum werd een extra feestelijk tintje hieraan gegeven. WADDINXVEEN - Zaterdag 6 juni wordt in Waddinxveen de jaarlijkse straatcollecte van het Rode Kruis ge houden. Onder de inwoners wordt ook een stortings-acceptgiroformulier ver spreid waarmee giften voor dit doel kunnen worden overgemaakt. Dag in, dag uit wordt het Rode Kruis geconfronteerd met verzoeken om hulp. Niet alleen hulp op grote schaal en ver van hier, maar ook kleinschalige hulp ”om de hoek”, in eigen land. Hulp aan zieken, bejaarden, gehandicapten eenzamen en vele anderen die op een of andere manier een helpende hand kun nen gebruiken. Voor deze kleinschalige hulp in eiger land kan het Rode Kruis rekenen op tienduizenden deskundige medewerk ers. Het is hun inzet die het uitvoerei van de Rode Kruis-taken mogelijl maakt: het vrijwillige welfarewerk, d( vakantieprojekten voor zieke, bejaardi en gehandicapte mensen, het sociaa vervoer voor gehandicapten, de hulp posten langs de wegen, de telefooncir kels, de bloedtransfusiediensten, he jeugd- en jongerenprogramma, de eer ste hulpverlening bij manifestaties ei evenementen, de inzet bij rampen in ei gen land, de thuiszorg, de radio-medis che dienst. Al deze vormen van hulpverlening kos ten geld. Daarom vraagt het Rode Krui ieder jaar of het ook kan rekenen op d< goedgeefsheid van de Nederlandse be volking. Op vrij dag 12 j uni wordt er op de te slui ten openbare mr. A. de Roosschool aan de Wingerd een groot slotfeest gehou den. Voor die avond, die om 19.30 uur begint, zijn alle oud-leerlingen en hun ouders, de oudercommissieleden en (oud)leerkrachten uitgenodigd. Er zijn brieven verzonden naar de nog op school bekende adressen maar soms zijn mensen verhuisd en kan de feest commissie het nieuwe adres niet achter halen. Toch wil deze commissie graag iedereen uitnodigen die avond nog één keer naar het schoolgebouw aan de Wingerd te komen om oude herinneringen op te ha len. Dus eenieder die geen bericht heeft ontvangen is toch van harte welkom op vrijdag 12 juni vanaf 19.30 uur. Met de zomerse dagen in het vooruit zicht probeert de gemeente met man en macht het buitenbad toch op zo kort mogelijke termijn open te stellen. De electriciteitsvoorziening zal voorlopig met een generator worden geregeld. Daardoor kan deze week nog worden begonnen met het verwarmen en zuive ren van het zwemwater. De dag voor Hemelvaartsdag ligt het zwembad dan uitnodigend op de eerste bezoekers te wachten. Zolang het buitenbad nog niet open is, kan men op de gebruikelijke tijden zwemmen in het binnenbad. Daarvoor gelden dan de (oude) tarieven van voor 16 mei. Informatie over openingstijden en tarieven kan men aan de kassa van het zwembad (tel. 12570) krijgen. Over de daadwerkelijke openstelling van het buitenbad zal de gemeente nog mededelingen doen als daarover zeker heid bestaat. W ADDINXVEEN - Vrijdagmiddag omstreeks twee uur zal bij de nieuw bouw van de rooms-katholieke Kardinaal Alfrinkschool en de protestants- christelijke Koningin Beatrixschool aan de Gerstakker in de woonwijk Zuidplas de "eerste steen" worden onthuld. Beide bijzondere scholen zijn aan het begin van dit schooljaar van start gegaan. Het wordt een feest vooral voor de kinderen, waarvan velen de in de voor jaarsvakantie geslagen Te paal" hebben gemist. Vanaf kwart over één zul len de kinderen voor elkaar feestmutsen maken, waarna ze om twee uur naar het bouwterrein gaan. Symbolisch zal een plaquette worden ingemetseld waarna deze - om kwart over twee - zal worden onthuld. De plaquette is een idee van de beide te ams, waarin de samenwerking tussen beide scholen wordt uitgedrukt. Hij is uitgevoerd in geel (Kardinaal Alfrinkschool) en blauw (Koningin Be atrixschool). Het ontwerp werd geperfectioneerd door architectenbureau Stuurman Partners BV, de bekisting werd gemaakt door leerlingen van scholengemeenschap De Wadde. Bouwbedrijf Vink tenslotte verzorgde de beton vulling. WOENSDAG 20 MEI 1987 GERT HUIZER „ECHT JE PROEFT HETtt'^ Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 J. Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda J ^^^^^^820^5132^^^^^ LkJNVM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1