Visrecht in Coenecoop Waddinxveen leidt jonge bouwvakkers op 1 VAN EEUW,EN KS M 17e 14?55?5 3?5 I Claeryn Medische weekenddienst Trafostation In werkplaats aan Maarten Schoutenstraat Kohnstamm- school in het zilver Diefstallen uit huizen Bouw wil veel meer jongeren Verbouw van Julianaschool Gevonden en verloren voorwerpen Zonnige drankjes zuiniflflgprijsd Competitie start op 5/6 september Ophogen plek voor woningbouw Apollolaan AGENDA BIOSCOPEN 75° I 495 116501 995 S BURGERLIJKE STAND rs Weekblad voor Waddinxveen ‘B3 KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 DANSSCHOLEN J DE KERKEN NODIGEN WIJNHANDELLqJ s Weekenddienst dierenarts: Claeryn Jonge Jenever LATINO DANSSCHOOL MARTIN VISSER in samenwerking met dansschool Nieuwenhuijzen uit Leiden organiseert: DANSLES in BOSKOOP in de Rozenburcht. Vina Zara Aai c/mAeH- {BESSEN Gegarandeerd Slecht imago Samenwerkings verband Overeenkomst k NIEUWENHUIJZEN ^5 jk W- VISSER Voorspelling ram nliini WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1987 Gehuwd: M. de Baare en R.A. Kerkvliet. VACATUREBANK VRIJWILLI- Bols Bessen Ondertrouwd: R.A. van Leeuwen en A.L. Fabriek; J.A.P. van Wijk en V.F.L. de Haan; J.J. van Vliet en A.V.R. Koolmees. Overleden: Klatt, Max H., oud 61 jaar; Gouw ev Rupke, Trijntje A., oud 81 jaar. J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare. Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst" is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Verloskundige voor het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 Op de eerste wedstrijddag speelt Be Fair in het Warnaarplantsoen tegen HVO. WSE speelt uit tegen NSV '46. Een week later zijn de wedstrijden Die Haghe-Be Fair en WSE-Altior. Voor de districtsbeker speelt WSE uit tegen DONK en is Be Fair op pad voor de wedstrijd tegen Nico- laas Boys. WADDINXVEEN - Het nieuwe voetbalseizoen voor de amateurs begint op zaterdag 5 en zondag 6 september. Anderhalve week eer der is de eerste ronde van de dis- trictsbekercompetitie (dinsdag 25 augustus). Pisang Ambon coop-grond, kocht in mei 4.800 vierkan te meter voor ƒ648.000,-. In december kocht de Coöperatieve Vereniging Keurgroep 1970 U.A. uit Zoetermeer grond in het bedrijvenpark. Tio Mateo Fino ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 9.30 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want SCHOUWBURG Do. en vr. 8.15 uur, za. 7 en 9.45 uur, zo. 4 en 8.15 uur, ma. t/m wo. 8.15 uur: James Bond’s THE LI VING DAYLIGHTS, a I Za zo. en wo. 2 uur: de nieuwste Disney-tekenfilm TARAN EN DE TOVÉRKETEL. a l. FILMHUIS GOUDA Za. 9 uur: Orson Welles’ THE MAGNIFICENT AMBERSONS. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION’’ Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Qinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorënbespreking Ontmoetingskerk: Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 09.00 uur Woensdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur EVANGELISCHE GEMEENTE "DE HERE IS VREDE” Peppelhorst 17, Waddinxveen 10.30 uur samenkomst TIO MATEO THALIA Do. en vr. 3.30 en 8 uur, za. 3.30, 7 en 9.15 uur, zo. t/m wo. 3.30 en 8 uur: POLICE ACADEMY, deel 4, a.l. taCnanj rafjdr sherry sL2l jewez Aanvang: Woensdag 26 augustus a.s. Beginners jongeren 19.00 uur* Gevorderden 20.30 uur Beginners paren 22.00 uur Inschrijving: Telefonisch via de school in Leiden, Hogewoerd 87, Tel. 071-143705, of 30 minuten voor aanvang van de eerste les. Kom op tijd! Tot ziens. Rrsrrua 1973 ukutl I WADDINXVEEN - Dit najaar gaat de Prof. Kohnstammschool vooropenbaar MAVO aan de Mauritslaan het 25-jarig bestaan herdenken. De gemeente zal voor dit jubileum een financiële bijdra ge van vijfduizend gulden verstrekken. Uit de gemeentekas is ƒ3.000,- gehaald voor de herinrichting van de lerarenka mer van deze zilveren school voor voortgezet onderwijs. Sangria 'Sol de Espagna’ Hen opwekkende mix van volle wijn cn fris-zoetc sinaas appels. Koud geser veerd met ijsblok jes, een verfrissende dorstlcsscr. WADDINXVEEN - In Waddinxveen is ingebroken aan de Zuidkade, aan de Nesse en aan de Peuleyen. In een bedrijf aan de Zuidkade werd bij een inbraak de sleutel van een kluis ge vonden, waaruit duizenden gtildens werden gehaald. Ze kwamen aan de achterkant binnen door een ruit te bre ken en vervolgden hun weg door het forceren van een deur met een koevoet van het bedrijf. Aan de Nesse werd uit een huis buiten lands geld en sieraden meegenomen en werd ook een bezoek gebracht aan de aangrenzende winkel waar ƒ150,- uit de kassa werd gestolen. Uit een woning aan de Peuleyen werd ƒ275,- uit een portemonnee gestolen. De bewoners waren vergeten de tuinka merdeur af te sluiten. J0,s G F. J EN EV ER j WADDINXVEEN - De verbouw van de protestants-christelijke Koningin Ju lianaschool aan de Peter Zuidlaan gaat voor ƒ130.000,- verbouwd worden. In dit bedrag zit ook het geld voor de aan vullende inrichting van een speellokaal (ƒ11.000,-). Gevonden: Diverse sleutels, Bouvier van 2 maanden oud, groen reiswiegje, Ierse Setter, Goudkleurige ring met ro de stenen, goudkleurig horloge. WADDINXVEEN - Waddinxveen heeft een goed functionerende plek waar jonge mensen worden opgeleid tot bouwvakkers, een beroep waar weer veel vraag naar is. Het gaat hier om de leerlingwerkplaats van de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw Gouwe en Rijnstreek aan de Maarten Schoutenstraat 6. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.30 uurds. D. Rietdijk GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.45 uur ds. D. Vreugdenhil, Berkel 14.45 uur ds. B. Gratz, Perm's BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek Ijqji k PISANG AMBOH WADDINXVEEN - De bouwnijver heid, waarvan de werknemers nu volop met vakantie zijn, blijft een bedrijfstak die schreeuwt om jongeren. Er zijn jaarlijks 6.000 nieuwe timmerlieden en metselaars nodig, die via het leerlingwe zen met een gegarandeerde baan en sa laris voor twee jaar aan de slag kunnen, zo blijkt uit de informatie van de voor- lichtingsactie ”Wie handig is, kiest voor een baan in de bouw”. Bij de actie heeft zich ook aangesloten de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw Gouwe en Rijnstreek, die aan de Maarten Schou tenstraat al een dikke anderhalf jaar een leerlingwerkplaats heeft. In de werkplaats worden de leerlingen onder leiding van enkele vakbekwame leermeesters de nodige basishandvaar digheden bijgebracht. De opleiding kan er ook worden voortgezet op momenten dat er bij de aannemingsbedrijven tijde lijk geen plaatsingsmogelijkheden zijn. {vinoloog van de wijnacademie WADDINXVEEN - Bij de invulling van de groenstroken op het bedrij venpark Coenecoop heeft PvdA-raadslid M. Boere B. en W. gevraagd re kening te houden met het verlenen van visrecht aan de hengelsportvereni- ging Waddinxveen in het aangrenzende water. 1975 Vina Zarra Valdepenas (Reserva 1975) Een springlevende rode wijn, mei een j lekker zachte smaak cn een "warm" bouquet. Geboren: Sanne, d.v. M.M. Heeren; Meindert, z.v. H. Donker en E. van den Heerik; Hendrika Maria, d.v. F. Boekhout en H.L. Verhagen; Stefanie, d.v. F.J. Brouwer en H.M.E. van Kesteren; Marlies Elsemieke, d.v. C.A. Swetsen C.L. Boer; Maurits, z.v. W. Steller en P. Op ’t Land; Ruben Sebastiaan, z.v. D.H.F. van Velzen en S. Dieke; Sharon, d.v. R.J.C. Kreeft en E.H. van der Starre; Hester, d.v. J.P. Happel en J.C. Radder; Tim, z.v. H.C.M. Willems en M.J. de Graaf; Arie, z.v. J. Krijgsman en W. van Dijk; Anne-Marit Dorenda, d.v. C. van Dam en S.A.G. Kedde; Anouk Stephanie, d.v. B. van der Hoeven en L.D.W. Dert. Verloren: Goudkleurige bril in blauwe stalen brillekoker, diverse sleutels, grijs-gele valkparkiet, Ikon fototoestel in hoes, bonte poes, grijze paraplu met schouderriem, bruin konijn, gouden he- renring met steen, beige halstas met bruin koord en groot geldbedrag, por- temonnaies, blauw regenpak (maat 50), zwart/wit poesje met scheurtje in het oor, witte berghond. len van het bouwvak. Tevens worden de basishandvaardigheden bijgebracht. De leer- en arbeidsovereenkomst is reeds van kracht. Gedurende deze periode verblijven de leerlingen afwisselend in de leerling werkplaats en op de bouwplaatsen van de aangesloten bedrijven. In die periode wordt één- of tweemaal een beoordelingsgesprek met leerling, ouders, consulent en werkgever ge voerd waarin wordt bepaald of de leer ling door mag gaan met de opleiding. Met leerlingen die de introductie- en oriëntatieperiode van zes maanden goed hebben doorlopen, wordt door het samenwerkingsverband de leer- en ar beidsovereenkomst gecontinueerd, waarmee hun primaire opleiding is ge garandeerd. De leerlingen volgen een opleiding tim meren of metselen volgens het HOE-sy- steem. In dit systeem is het opleidings programma verdeeld in 12 vakonderde len zowel voor de praktijk als voor de theorie. De volgorde waarin deze vak onderdelen worden doorgewerkt, wordt bepaald door de werkzaamheden die bij de deelnemende bedrijven aan wezig zijn. Dw theorie op school sluit aan op de werkzaamheden in de praktijk. Ieder vakonderdeel wordt door de leerling af gesloten met een praktijk- en een the- orietentamen. Het diploma "Primaire opleiding" wordt uitgereikt, als tenminste 8 van de 12 praktijk- en theorietentamens zijn afjfelegd. ZONDAG 16 AUGUSTUS 1987 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. G.C. Kunz 17.00 uur ds. J.W. Goossen De Hoeksteen: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. C.G. Kunz Bethelkerk: 9.30 uurds. B. Grisnigt, Bennekom 17.00 uur ds. W. Verboom, Hierden Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. H. Roest, Leiden 17.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. P.A.C. Bongers Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur geen dipnst REMONSTRANTSE GEMEENTE in samen werking met de j Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: geen dienst HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk. Zuidkade: GERSWERK WADDINXVEEN (Informatie over vrijwilligerswerk voor haanlozen). Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Fred Nieuwesteeg, tel. 14433, tst. 229 Dagelijks tijdens kantooruren. "Wie handig is, kiest voor een baan in de bouw” heeft werkgevers, werkne mers en het bouwonderwijs bij elkaar gebracht. Aan de weg wordt getimmerd met affiches, advertenties en brochures. De actie is niet alleen gericht op jonge ren die nog nooit met de bouw in aanra king zijn geweest. Merkwaardig genoeg weet namelijk slechts één op de drie leerlingen (28%), die in hun laatste stu diejaar bouwtechniek aan de Lagere Technische School zitten, dat hij of zij verder kan Ieren via de Stichting Vak opleiding Bouwbedrijf (SVB). Eén van de redenen voor de tanende be langstelling voor de bouw, blijkt het slechte imago van de branche te zijn. ”We beloven geen gouden bergen”, zegt de algemeen directeur van de SVB de heer J.L.M. Koekoek. "Werken in de bouw betekent soms modder, nattig heid en koude. Bovendien sta je de ene keer op deze bouwplaats, de andere keer heel ergens anders. Maar dat zijn nou juist ook de aantrekkelijke kanten. Het is iets heel anders dan de hele dag achter een bureau”. Uitgeverij: VET A B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 ÉN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen /Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 31,50 per half jaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,45 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. vakopleiding zodanig te verbeteren dat de conjunctuurgevoeligheid tot een mi nimum wordt beperkt en dat de jonge ren de garantie krijgen dat zij hun eerste (primaire) opleiding zonder meer kun nen afmaken. Eén van de belangrijkste elementen uit het nieuwe beleidsplan is het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden tussen aannemingsbedrijven in de re gio. De gedachte hierachter is dat waar één aannemer moeilijk een opleiding van twee jaar kan garanderen, een groep van aannemers dat gezamenlijk wél kan. Het samenwerkingsverband heeft als belangrijkste doelstellingen de bedrijf stak te voorzien van voldoende goed op geleide vakmensen om in de toekomsti ge behoeften te kunnen voorzien, als mede de opleiding van de leerlingen te garanderen gedurende de totale duur van de primaire opleiding. In navolging van andere regio’s in het land is ook in de Gouwe en Rijnstreek door de georganiseerde bouwbedrijven een samenwerkingsverband opgericht. Het samenwerkingsverband in de Gou we en Rijnstreek beschikt over een ei gen leerlingwerkplaats in Waddinx veen. In de werkplaats worden de leer lingen onder leiding van enkele vakbe kwame leermeesters de nodige basis handvaardigheden bijgebracht. De op leiding kan er ook worden voortgezet op momenten dat er bij de aannemings bedrijven tijdelijk geen plaatsingsmo gelijkheden zijn. Schoolverlaters die een vakopleiding timmeren of metselen in het kader van het leerlingstelsel willen volgen, kun nen in principe in dienst treden van het samenwerkingsverband. Voordat een dienstverband wordt aan gegaan, worden de leerlingen medisch gekeurd door de Bedrijfsgeneeskundi ge dienst waarbij wordt gekeken of men lichamelijk wel geschikt is voor de bouw. Tussen het samenwerkingsver band, de leerling en zijn ouders wordt een leer- en arbeidsovereenkomst afge sloten. De leerlingen worden tewerkgesteld bij één van de deelnemende aannemings bedrijven. Na het in dienst treden bij het samenwerkingsverband krijgt de leerling vierwekelijks loon uitbetaald. Dit loon is gebaseerd op de bepalingen in de CAO voor het Bouwbedrijf. Het eerste halfjaar van de opleiding is de zogenoemde introductie- en oriënta tieperiode. Tijdens deze periode maken de leerlingen kennis met alle onderde- Hij deed dit verzoek in de raadscommis sie voor de ruimtelijke ordening, waar een herziene exploitatie-opzet van het bedrijfsterrein in Waddinxveen-Zuid aan de orde was. De grondprijzen zul len er omhoog gaan om er de financiële eindjes aan elkaar te kunnen blijven knopen. 1986 Bereich Bernkastel Q.b.A. Een hcldcr-blankc 1 wijn met de typi- sene geur van bloe men. Hij is boven- dien Jruitig cn mild- droog van smaak met een fris "zoetje" op de achtergrond. Lambrusco Tmpero’ Een levenslustige rode wijn. Licht mousserend, enigs zins zoet cn toch heerlijk fris van smaak. 0,7 liter WADDINXVEEN - Voor woning bouw langs de Apollolaan zal de grond daar integraal worden opgehoogd. Dat was ook het geval voordat met de bouw in de Oostpolderwijk werd begonnen. Woningbouw bij de hoek Mercurius- weg-Apollolaan is mogelijk geworden omdat deze grond niet meer vrij behoeft te worden gehouden voor een eventuele nieuwe rijksweg tussen Rotterdam en Amsterdam (A3). Over de wijze van de beste manier van bouwrijpmaken zijn rapporten gemaakt door de Grontmij. BV en de gemeente lijke dienst van Openbare Werken en - Bedrijven. De lokatie wordt in het ge meentehuis steeds omschreven als het "voormalige A-3-terrein in Zuidkade II en III”. Aan de orde hierbij waren zaken als voor- en nadelen, kostenvergelijkingen van de systemen, toekomstig onder houd en problemen met betrekking tot de nutsbedrijven, riolering en particu liere tuinen. WADDINXVEEN - Het Energiebe drijf Rijnland in Leiden heeft toestem ming gekregen voor de plaatsing van een trafostation op en het leggen van electriciteitskabels in het binnentalud van de langs de oostzijde van de Gouwe in Waddinxveen/Reeuwijk gelegen boezemkade (Henegouwerweg). Dat blijkt uit een bekendmaking van het waterschap De Gouwelanden, waarvan de Waddinxvener A. Oudijk dijkgraaf is. Het gaat hier om een ver leende ontheffing door het schap. ZATERDAG 15 AUGUSTUS 1987 Arts: Tli.G. Blom. Jacob Catslaan 1. tel. 12112 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 ZONDAG 16 AUGUSTUS 1987 Arts: J. Hemminga, Dorpstraat 66, tel. 12078 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 Van burgemeester C.M. van der Linden is de voorspelling dat Coenecoop, met het bouwrijpmaken waarvan in 1983 werd begonnen, in 1989 vol zal zijn. Een dergelijke voorspelling deed vijf maan den geleden ook al de Waddinxveense bedrijfscontactvrouw op het gemeente huis, drs. Barbara van der Zouw. Er zouden tientallen -belangstellende be drijven zijn om zich daar te vestigen. Al die jaren gold een prijs van ƒ135,- per vierkante meter voor een stukje Coenecoopbrug. Die prijs gaat binnen kort met één of twee tientjes omhoog. De acquisitie voor het bedrijventerrein is in handen van Waddinxveens eerste burger, omdat aan de contracten daar voor met twee landelijk erkende makel aardijen geruisloos een einde is geko men. Er zou te weinig zijn bereikt. De Coenecoopbrug en een nieuwe recla mezuil moeten het bedrijventerrein meehelpen te promoten. De laatste grond die werd verkocht ging naar Satcom Nederland BV van de Mer curiusweg. Dit bedrijf, dat ook optie kreeg op een aansluitend stuk Coene- Deze leerlingwerkplaats, die geleid wordt door de heer P. Langeveld, werd in november 1985 officieel geopend doorir. C.J. Vriesman, directeur van de Directie Coördinatie Bouwbeleid van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube heer. In het bestuur van de stichting zitten de aannemers J.F. Groenevelt (voorzit ter), A. van Reeuwijk (secretaris). A. Groen (penningmeester), R.A. van Leeuwen, S. van der Vlies en D. van Wichen. De economische situatie in de bouwnij verheid is de laatste jaren verre van rooskleurig, waardoor de werkgelegen heid drastisch is afgenomen. Daardoor waren steeds minder bouwbedrijven be reid of in staat jongeren op te leiden. Grootste struikelblok om tot de oplei ding over te gaan, bleek de lange duur (twee jaar) van de leer- en arbeidsover eenkomst. Gelukkig is de situatie de laatste tijd verbeterd, maar de vakopleiding blijft afhankelijk van de conjunctuur. De Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf heeft zich gerealiseerd dat deze con junctuurgevoeligheid sterk belemme rend werkt op de vakopleiding van jon geren. Daarom heeft men in 1983 het plan "Vakopleiding op Middenlange Ter mijn" geformuleerd. Dit plan beoogt de Het gaat hier om een integratieverbou- wing. De kleuterlokalen aan de over kant van de straat zullen worden afge stoten en in handen komen van de ge meente. Het speellokaal komt in het hoofdgebouw, waarvoor een aantal bijkomende voorzieningen moeten worden gemaakt. --KMI

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 5