Studio RTW geopend Rabobank CS MAKELAAR IS DE JUISTE SCHAKEL UW PLAATSELIJKE ELKRANT WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 BIJ ZIJN! fL J/L- Vrijwillige spuitgasten moesten er in 1986 93 maal op uittrekken Waddinxveense mensen in het nieuws Brandweer 93 keer geroepen rft\(nj( Nieuwsblad Onafhankelijk 12 SEPTEMBER kaï Verbakelmode r NISSAN ALGEMENE VERGADERING VAN DE RABOBANK TE WADDINXVEEN N 43e JAARGANG - No. 2044 f B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 ECHTE BAKKER Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 WADDINXVEEN - Het vuur verwoestte vorig jaar in Waddinxveen voor bijna 380.000 gulden, terwijl de vrijwillige brandweer in 1986 tot 93 keer uitrukte. ”Het jaar 1986 zal als een vrij rustig jaar de geschiedenis ingaan”, aldus stelt brandweercommandant P. Baan in het pasverschenen jaarverslag brandweer 1986. ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 I fr - Brandweer had rustig jaar Bijna 4 ton brandschade De hulpverleningen anders dan bij Burgemeester C.M. van der Linden stelt na zes maanden uitzenden de studio van de lokale omroep RTW aan de Het Bestuur. MAKELAARSKANTOOR 9 Waddinxveen Kanaalstraat 12 tel. 01828-12028 AUTO HET WITZOMERBAL VAN DE KROOSHAPPERS V WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1987 Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank ’’Waddinxveen” B.A. haar leden op tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering die gehouden wordt op vrijdag 2 oktober 1987 om 20.00 uur in het bankgebouw, Kerkweg-Oost 161 te Waddinxveen. HOOFDREDACTEUR; De Rabobank is een coöperatieve bank. Dus een bank met leden. Leden die door middel van leden vergaderingen en het door hun gekozen bestuur, invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun plaatselijke bank. Dat is een garantie voor u, dat bij elk advies dat de Rabo bank geeft het belang van de leden en cliënten zwaar weegt. dat met een bluseenheid tijdens de jaar wisseling moet worden uitgerukt, wordt daardoor beperkt. 14.00-15.00 uur: De ene week draait Hans van den Hoek de platen van een Waddinxvener. De andere week houdt Ted van de Valk zijn Country en Wes- temuurtje. 15.00-17.00 uur: Rondom de hefbrug met de vaste presentatoren Nanny Vo gelaar, Bert Westerman en binnenkort ook Stefan Neijssen. Niemand kent de huizenmarkt, de vraag én het aanbod, beter dan uw plaatselijke makelaar. Als u aan verkoop denkt, maak dan eerst een afspraak met de makelaar die ter plaatse het beste thuis is. Met Makelaarskantoor Rijnland bijvoorbeeld. GERTHUIZER £CHT JE PROEFT HET!! f Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 AANVANG 20.30 UUR - IN DE ROZENBURCHT KLEUR KLEDING UITERAARD WIT Een ervaren makelaarsorganisatie met vakbekwame mensen. En al jaren aktiefin het bemiddelen van onroerend goed, taxatie en hypotheken. Kortom, de juiste schakel tussen verkoper en koper. Voor het maken van een afspraak kunt u altijd bellen met eekblad voor addinxveen Uiteraard werd er ook geoefend he twelk, behoudens één grote oefening op 7 april, steeds in korpsverband plaats vond en waarvoor de maandagavonden werden benut. Bij eerdervermelde gro te gecombineerde oefening, waaraan deelnamen eenheden van Boskoop- Reeuwijk-Zevenhuizen-Moerkapelle, alsmede de Goudse ladderwagen, bene vens de plaatselijke E.H.B.O een aan tal Lotusslachtoffers, dokter P.C.W. den Hertogh en het voltalligen eigen korps inclusief de duikersploeg, was een vliegtuigramp geënsceneerd; een vlieg tuig was neergestort op het bedrijfsge bouwencomplex aan de Staringlaan en had voor een flink aantal ’’slachtof- De aan de Dotterweide wonende AN GELIQUE VAN DAM heeft een ra- dio-cassetterecorder ter waarde van ƒ800,- gewonnen door mee te doen aan de loterij rondom het AVRO-program- ma Sterrenslag. De in Waddinxveen wonende radiodi- agnost D.R. FRIES heeft zich op een receptie in het Goudse St. Jozef Zieken huis gepresenteerd als één van de nieu we medewerkers van dit hospitaal. De medische specialist nam aan de ontmoe ting deel met radiodiagnost F.R. Probst-van Zuylen, de internist S. Jans sen en de chirurg D.J. Swank. 23 september 1987 20.00uur UKUNT ER NOG Fantastische modeshow van Verbakel mode in de Tuinzaal van het Hobofaam gebouw aan de Antwerpseweg 2 te Gouda. 17.00-17.30 uur: De ene week een Jeugd-scholenprogramma van Ton Jan sen. De andere week non-stop muziek, afgewisseld met sport-info. 17.30-18.00 uur: Ahmed Sahli met een programma voor etnische minderhe den. Elk heel uur de ANP-nieuws-uitzendin- gen. WADDINXVEEN - Vorig jaar J werd 93 maal de hulp van de Wad- dinxveense brandweer ingeroepen voor brandbestrijding, het verle- nen van hulp in andere gevallen dan bij brand of voor het houden van toezicht bij voorstellingen c.q. 1 het uitvoeren van controles. Zeven maal werd assistentie aan naburige gemeenten verleend, nl. eenmaal voor een grote uitslaande brand aan de Zuidkade in Bos- koop, eenmaal voor een grote brand in de Witte Prijzenhal te Reeuwijk, tweemaal voor een ver- keersongeval op de Henegouwer- weg onder de gemeente Reeuwijk, eenmaal voor duikalarm in Moer- kapelle, waarbij overigens niets werd gevonden en tweemaal voor duikalarm in Boskoop, waarbij in beide gevallen het alarm voor of tij- dens de uitdruk werd ingetrokken. De gevallen waarbij de Waddinx- 1 veense brandweer wel uitrukte be- troffen: 21 x voor loos alarm of geen dienst (meer) behoeven te 1 doen; 3 x voor begin van brand; i 6 x voor schoorsteenbrand; 1 7 x voor autobrand; 6 x voor binnenbrand; i 13 x voor buitenbrand; 1 4 x voor uitslaande brand, incl. het dichtspijkeren van de woning wel- i ke daags tevoren was uitgebrand; 1 2 x assistentie bij een grote brand in naburige gemeenten. i De totale geraamde directe brand- 1 schade bedroeg ƒ379.200,-. Voorts werd uitgerukt: i 30 x voor hulpverlening anders dan bij brand; 1 x voor het houden van toezicht. In totaal werden 62 brandrappor-, 1 ten en 30 hulpverleningsrapporten aan het centraal bureau voor de sta- tistiek ingezonden. 1 Staringlaan officieel in gebruik met het laten horen van de nieuwe begintune. Op de achtergrond zittend van links naar rechts de vertrokken hoofdredacteur Bert Westerman (die als presentator aan de RTW verbonden blijft), pre sentatrice Nanny Vogelaar en de nieuwe hoofdredacteur Peter v.d. Meerschaut. (Foto: Sjaak Noteboom). Verkorte agenda Opening Notulen vorige vergadering Verslag 1986 Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht Mededelingen en rondvraag. De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede het verslag 1986 liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. brand varieerden ook vorig jaar weer behoorlijk. Trieste boventoon voert daarbij wel het bevrijden van bekneld geraakte verkeersslachtoffers, waarbij in het totaal 5 dodelijke slachtoffers - 4 aan de Piasweg en 1 aan de Henegou- werweg -, alsmede een aantal gewonden waren te betreuren. Voor het overige varieerden de hulp verleningen van wateroverlast tot stormschade verhelpen en van vervuil de wegdekken schoonspuiten tot perso nen uit liften bevrijden. Maar mag dan 1986 waar het brandbe strijding en andere hulpverlening be treft een vrij rustig jaar genoemd wor den, gestudeerd werd er driftig. Henk van Vliet jr Cees de Rooy en Peter de Vos voltooiden in het voorjaar 1986 hun studie voor brandwacht le klas en zagen die moeite beloond met een bevorde ring tot die rang per 1 juni. In september daaraanvolgend stoom den zij samen met Cor van der Hoorn en Hans Spruyt gelijk door naar de cursus voor hoofdbrandwacht, Jan Neeleman en Teus Esveldt behaalden in april het diploma hoofdbrandwacht, terwijl Mar co van Vliet met goed gevolg het eerste deel van de cursus brandwacht 2e klasse afsloot en in september aan het tweede en laatste deel begon. Fred Alblas, Marco Hilgers en Andy Pelupessy deden hetzelfde voor de cur sus brandwacht le klas, waarbij Jan Meyer afhaakte vanwege drukke werk zaamheden. i u In juni maakten Hans Spruyt en Ad De steno-typ-school Arriba in Wad dinxveen meldt 13 geslaagden. Voor het praktijkdiploma machineschrijven slaagden M. v.d. Berg-Harzing, C.J. Esser, M.J. Duivesteijn, J.W. Geers- Achterberg, M.W. van Putten, A. Schoemaker, T. Slingerland-Vierstra, M.W. Verboom, C.C. Vermey, R.P. Vink, M. Woudenberg-Giphart en A.C. de Rooy. Voor het praktijkdiplo ma stenografie slaagde H. J. Ravensber- gen. ALPHENSE AVONDSCHOOL nieuwe cursussen: Praktijkdiploma Boek houden in 10 m. 3 sept. Middenstand 7 en 15 sept., 1 of 2 jaar met examengarantie gratis doorstuderen als u zakt Boekhouden basis kennis Engels, Frans, Duits, Spaans Informatieavond Talen maandag 7 september Inl. 01720 - 22450 De nieuwste kollekties Dames-, Heren- en Kindermode en La Lingerie voor u geshowd door charmante modellen. Toegangsbewijs show f 15,-. Drankjes en hapjes gratis. Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij Verbakel Mode. U bent van harte welkom! Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000’. Elke donderdag koopavond Smit het duikerskwartet weer vol door het brevet brandweerduiker te behalen. Samen met Loek Wallaart en Mart de Bas vormen zij nu de duikersploeg. Verder behaalden Gerrit Huizer, Wil lem van der Wees, Maarten Koetsier, Teus Esveldt, Gert van der Spoel en Pe ter de Vos het certificaat gasmeten en Dirk van Vliet, Jan Mulder, Willem van der Wees, Ries van der Stelt, Loek Wal laart, Henk van Vliet jr Jan Meyer, Mart de Bas, Hans Spruyt en Ad Smit het certificaat hartreanimatie. Naast de hiervoor reeds gemelde nieu we lichting (vervolg) cursisten voor het cursusjaar 1986/1987, begonnen Marcus Boersma en Peter van der Kley in sep tember aan de cursus brandwacht 2e klas. ANNEMIEKE VERKLEIJ uit Wad dinxveen is één van de winnaressen van de door de ABN-Bank gehouden wed strijd, die was verbonden aan de ten toonstelling Jaar te kijk van Nederland se fotojournalisten. De Waddinxveense werd met vier anderen gekozen uit 150 inzendingen en kreeg van ABN-regiodi- recteur E. Post in Gouda een geldprijs aangeboden. Van de Goudse Culturele Raad kreeg Annemieke Verkleij een CJP-paspoort aangeboden. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 fers”, waaronder ook ’’verkeers- en ver- drinkingsslachtoffers” en een ’’uitslaan de brand” gezorgd. Ondanks het feit, dat lang niet alles vlekkeloos verliep, viel er toch heel veel te leren van deze oefening. In kleiner (korps) verband werd op alle mogelijke onderdelen geoefend zoals lage druk, hoge druk en/of perslucht, hulpverlening en pompbediening, ter wijl de thans weer complete duikploeg zich bijzonder weerde, zowel in open water als in het zwembad en voorts in groter verband met de duikers van Gou da. Bij de wedstrijden waren de Waddinx- veners dit jaar minder gelukkig. Er werd maar één wedstrijd deelgenomen nl. de wedstrijd in de kring 10 gemeen ten Gouwe-IJssel, welke dit jaar op 27 september in Boskoop werden gehou den en waaraan nu eens voor de veran dering door 11 ploegen werd deelgeno-, men. Helaas was Maarten Koetsier met zijn ploeg bijzonder onfortuinlijk en eindig den zij als elfde. Echter de jaarlijkse re- gio-tourtocht, waaraan ook een bepaald wedstrijd-element verbonden is, gaat steeds meer toenemen in populariteit. Dit evenement, dat het afgelopen jaar op zaterdag 23 augustus plaatsvond en waarvoor in ons instructie-lokaal door burgemeester Van der Linden de prijs uitreiking werd verricht, geniet althans bij ons korps, steeds meer belangstel ling In de personele sfeer veranderde er ook zo het een en ander. Op hun verzoek werd aan de hoofdbrandwacht Roel den Haag en Nico Vink resp. per 1 januari en per 1 mei eervol ontslag verleend. Daarentegen kwamen resp. per 1 april en per 1 mei Marcus Boersma en Peter van der Kley de gelederen versterken. Voorts was het feit, dat binnen een tijdsbestek van drie jaar aan een vijftal leden functioneel leeftijdsontslag (FLO) zal moeten worden verleend in verband met het bereiken van de 55-ja- rige leeftijd, aanleiding om tegen het einde van het verslagjaar aan het colle ge van burgemeester en wethouders voor te stellen per 1 januari 1987, be houdens medische goedkeuring, een drietal nieuwe leden te benoemen te weten Cees de Bil, Rik Kobrua en Ad Hofman. ’’Rustig, omdat het merendeel van het aantal malen, dat voor brand moest worden uitgerukt, gelukkig beperkt bleef tot kleine buiten- en binnenbran djes, enkele schoorsteen- en autobran- djes, maar voornamelijk loos alarm (21 x) waarbij storingen in automatische brandmeldinstallaties ook dit jaar weer een groot aandeel hadden”, aldus bran dweerman Piet Baan. ’’Twee branden in de maand februari, een slaapkamerbrand aan het Noorde- inde en een woonhuisbrand aan de Jan Dorrekenskade-Oost, alsmede een as sistentie aan Boskoop bij een grote brand in een weegwerktuigenfabriek daar (eveneens in februari) zorgden voor het meer omvangrijke bluswerk. Vervolgens waren er de rest van het jaar de eerdergenoemde ’’kleine klussen”, totdat in de Kerstnacht wederom groot alarm moest worden gegeven; ditmaal voor een uitslaande brand in een woon huis aan de Burg. Trooststraat en om het jaar vol te maken vroeg Reeuwijk in de nacht van 27 op 28 december assis tentie aan Gouda en Waddinxveen voor de grote uitslaande brand in de Witte Prijzenhal daar. Hoewel de beide jaarwisselingen, zowel 1985/1986 als 1986/1987 vrij rustig zijn verlopen, met alleen zo hier en daar de gebruikelijke kerstboombrandjes, moet gezegd worden, dat de laatste ja ren, gedurende de luilakviering, in de nacht van vrijdag op zaterdag voor Pinksteren, de brandweer steeds vaker in actie moet komen voor uit baldadig heid gestichte brandjes. De werkwijze, welke sedert een aantal jaren gevolgd wordt, dat tijdens de jaar wisselingen door een viertal (kader) le den in hun privé-auto en voorzien van een portofoon, onopvallend elk een deel van de gemeente in het oog wordt gehouden, voldoet daarbij zeer goed. Zij staan daarbij in nauw contact met de rijkspolitie en uiteraard met de alarm centrale in Gouda en het aantal malen, WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft zaterdag morgen de studio van de lokale omroep RTW officieel in gebruik gesteld. Hij deed dat door het laten horen van de nieuwe begintune. De RTW is vrijdag nacht en zaterdag 10 uur in de lucht ge weest. Voor de inwoners was er ’s mid dags een feestelijk open huis. De RTW zendt het komende week einde weer uit op de FM-band 101.1 Mhz met het volgende programma: Vrijdagnacht 24.00-01.00 uur: Dag week, hallo weekend met Jan Kuper. De SAMENWERKINGSSCHOOL VOOR HAVO-ATHENEUM heeft met ingang van 1 augustus en 1 septem ber het vast dienstverband opgezegd van mevrouw M.A.M. v. Otterdijk, H.J.A. Verheijen, mevrouw F. Ver geer, G. Ros (op eigen verzoek), W. Schuurman (op eigen verzoek) en J.A. Wolters (VUT). In tijdelijke dients zijn benoemd mevrouw C.P. Smit (Frans), G.G.P. T’Hooft (wiskunde), mevrouw D.H.C. Verbruggen (kgl) en C. Boort- man (economie). Zaterdag: 12.00-13.00 uur: De ene week het oude renprogramma ”Van toen naar nu”, door mevrouw Jongerden en Bert Wes terman. De andere week klassieke mu ziek door Ben Evertsen. 13.00-14.00 uur: Popexpress onder lei ding van Ron Menke, Gert Voogd en Anita van Berkel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1