Einde aan m opknappen 34 huizen Nederlaag voor schakers Vrouwen meer op barricaden Vergissing in feestvreugde? Vier generaties in de Bomenwijk Medische weekenddienst BURGERLIJKE STAND Lessen 50- plussers op andere plek Gevonden en verloren AGENDA BIOSCOPEN Verbouwing ”De Wadde” Weekblad voor Waddinxveen de kerken nodigen Er is meer Verloren Vrijgezel Weekenddienst dierenarts: Mannendorp Uitnodiging Schade aan uw auto vereist r—i deskundige jW reparatie. |*F0CW?fl Gevonden Onderlinge Pagina 5 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 11 NOVEMBER 1987 Gehuwd: M.H. de Zwart en M.L. van der Graaf. «rrmi Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801. ZONDAG 15 NOVEMBER 1987 Arts: G. Siemons, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). WADDINXVEEN - De woningbouwvereniging SSW gaat de groot-on- derhoudsbeurt aan 34 huizen in de Bomenwijk officieel afronden. Dat ge beurt komende zaterdagmorgen met een bijeenkomst in café Sport aan de Kerkstraat en met de bezichtiging van de opgeknapte woningen. GLASBEEK ZATERDAG 14 NOVEMBER 1987 Arts: W. A. van Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: Boskoopse apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 l'G U, gehouden? ZONDAG 15 NOVEMBER 1987 Geboren: Fouzia, d.v. M. El Hamari en H. Kalai; Joachim Pieter, z.v. A.J.C. Versloot en S.C.A. Sonneveld; Martine Elise, d.v. B.M. de Vries en S.U. Jensma; Sabine, d.v. H.B.J.B. Brinkhorst en S.R. van den Berg; Margaretha, d.v. P.J. de Pater en P. Ver sprille; Suzan, d.v. P.A. Verweij enT. van de Graaf; Youri Micha el, z.v. N.S. van der Lans en A. van Ardenne. Ondertrouwd: A.G.M. van Ooi en J.E.D. van der Klauw; J.M. de Vries en H.P.M. Groot; R.R. Deira en C.W. van de Linde; D.W. Lindhout en J. van Dam; H.C. Verlaan en P.C. Valk. Overleden: Kersbergen, Gerrit, oud 90 jaar; Loendersloot, Maria Johanna, oud 85 jaar; van Eijk, Leendert Cornelis, oud 75 jaar. Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. (Inlichtingen: Rijkspolitie Wad dinxveen) Tijdens de opening van het gebouw van de Kardinaal Alfrinkschool en de Ko ningin Beatrixschool maakte de heer L.J.W. Lazaroms van de Kardinaal Al frinkschool toch weer een fout. De verschillen zijn niet groot maar dat weet Vereniging voor Openbaar On derwijs (VOO) al meer dan 100 jaar. In de Zuidplas hebben we twee scholen die samen één gebouw gebruiken, maar ieder met een eigen organisatie en de kinderen zijn de gehele schooltijd ge scheiden. astraat. Daar ontmoetten elkaar de in Boskoop wonende overgrootmoeder Dina Marja van Pruissen-de Man (80), die in Nieuw-Lekkerland is geboren, grootmoeder Corry Bennemeer-van Pruissen (56) uit de Acaciastraat, moe der Dina Marja Angenent-Bennemeer Het duurt alleen lang tót ook de r.k.- en prot. chr. besturen dit eindelijk besef fen. (29) uit de Piet Heinstraat en dochter Natasja Angenent (geboren op 8 okto ber 1987). Het viertal vermaakte zich best in de Bomenwij k en had veel plezier rond het maken van de foto door Sjaak Note- boom. ninfg en wensen kunnen uitspreken over deze werkzaamheden. WADDINXVEEN - In Waddinxveen wonen bijna 12.000 vrouwen. Het valt niet precies te zeggen, maar zo’n 8.000 van hen zijn 20 jaar en ouder. Die zou den dus het ouderlijk huis uit kunnen zijn, op zichzelf kunnen wonen, ge trouwd zijn of kunnen samenwonen. Een leven als full-time of part-time huis vrouw is dan welhaast zeker. Zaterdag had de lokale radio RTW als thema al datgene wat de Waddinxveen- sen er naast het huishouden bij doen. Betaald en onbetaald werk. Dat laatste is vaak het geval. Ook hier wonende vrouwen vinden het heel plezierig zich buitenshuis in te spannen voor de meest uiteenlopende zaken. Vrouwen kom je in Waddinxveen dan ook volop tegen. Ze zitten in de ge meenteraad, in het verenigingsleven, in besturen van instellingen en in het be drijfsleven. Maar wordt er met de vrou- van het vrouwelijk geslacht is, nog altijd te veel een mannendorp is. Het zijn in grote lijnen de mannen de bepalen wat er hier gebeurt, die standpunten inne men en die meer dan nodig is hun zin doordrijven. In onze maatschappij is dat helaas nog niet zo’n schokkende constatering. Ie dereen constateert dat, spreekt vervol gens mooie woorden over hoe het ei genlijk zou moeten zijn en hoe onmis baar de vrouwelijke inbreng is, maar voor de rest blijft alles hetzelfde. Waddinxveense vrouwen komen naar mijn mening nog te vaak in beeld naast Ik vind dat de vrouw haar partijtje in Waddinxveen veel te weinig meeblaast. Natuurlijk, er zitten straks weer vier WADDINXVEEN - De eerste thuiswedstrijd van het eerste team van de Waddinxveense Schaak Vereniging WSV tegen het Rotterdamse Onesi- mus 1 is in een teleurstellende nederlaag (3-5) voor de Waddinxveners geëindigd. vrouwen veel te weinig van zich horen en timmeren ze nauwelijks aan de weg. Individueel en in hun organisaties. Als het openluchtzwembad om finan ciële redenen dreigt te worden gesloten, de jeugd aan een discotheek geholpen wil worden (een zaak die overigens maar niet wil vlotten, maar dat voor spelde ik u al eerder), gesleuteld wordt aan een hoofd winkelcentrum, er win kels in de woonwijk Zuidplas moeten komen en als de lokale groenvoorzie ning in bespreking is dan moet daarbij ook de stem van de Waddinxveense vrouw gehoord worden. In Waddinxveen zijn bijna eveneveel vrouwen als mannen. Ze hebben zich in hun specifieke organisaties goed geor ganiseerd. Er bestaat een Vrouwenraad Waddinxveen. Ik hoor daar allemaal veel te weinig van. Het begint tijd te worden dat meer vrouwen zich zichtbaar en hoorbaar gaan bezighouden met de Waddinx veense samenleving. Daarvoor mogen en moeten wat mij betreft heel wat vrouwen het huis uit. Want ook hier is er meer dan het huishouden alleen. drie boekten zij een overwinning. Alblas en Torenbeek voegden daar nog 2 halfjes aan toe. Aan het laatste bord bleef D. van Offeren niet achter en zorgde ook voor een punt. Een goede overwinning van het derde tegen het vo rig jaar uit de derde klas gedegradeerde Gouda/Bloemendaal (6-2). Grijs/lichtblauwe sportportemon- nee, zilveren broche ovaal model, zwart/blauwe damesportemonnee met 25,-, grijze plastic ster sier- velg, diverse sleutels, zwart doosje met drie diskettes. FILMHUIS GOUDA Vr. t/m zo. 9 uur: NEDERLANDS ANIMATIEFILMFESTIVAL. NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. G.C. Kunz 17.00 uur ds. J.W. Goossen De Hoeksteen: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. G.C. Kunz Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. H. Schipaanboord Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uurds. G. Westland, Scherpen/eel Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. A.A. v. Houwelingen 17.00 uur ds. A.A. v. Houwelingen GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.30 uur ds. P.A.C. Bongers 17.00 uur ds. P.A.C. Bongers Ontmoetingskerk: 9.30 uur uur ds. S. de Jong, Woerden 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: Geen dienst HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. -Want VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking THALIA Do. en vr. 8 uur, za. 7 en 9.15 uur, zo. 3.30 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: ZOEKEN NAAR EILEEN, 12 jr. Di. 8 uur: A ROOM WITH A VIEW, 16 jr. SCHOUWBURG Do. 8.15 uur, za. 7 en 9.15 uur, zo. 4 en 8.15 uur, ma. en wo. 8.15 uur: BEVERLY HILLS COP II, a l. Za zo. en wo 2 uur: EEN AVON TUUR MET EEN STAARTJE, a.l. Uitgeverij: VET A B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144. 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement ƒ31,50 per half jaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,45 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. Lezers schrijven Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. ROOMS-KATHÖLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 9.30 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.15 uur Dinsdag: 09.00 uur Woensdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur EVANGELISCHE GEMEENTE ”DE HERE IS VREDE” Peppelhorst 17, Waddinxveen 10.30 uur samenkomst Ik herinner me een bijeenkomst waar een belangrijk medewerker van een grote instelling in het zonnetje werd ge zet. Na heel veel waarderende woorden over die man te hebben uitgestort voer de ook de voorzitter het woord. Hij sprak over alles en wilde bovendien zijn toespraak heel menselijk houden. Hij betrok dus ook de echtgenote van de jubilaris bij de feestvreugde. Alleen: die man was niet eens getrouwd. Het was de voorzitter ontgaan dat tegenover hem een verstokte vrijgezel stond. Vrouwen als versiering, als randver schijnsel, is een beeld dat mannen nog te vaak hanteren. Gelukkig verzet de vrouw zich daar meer en meer tegen. Ze ontworstelt zich aan die indruk, verbe tert haar kennis op dagscholen, zoals die van het Gouwe College in Waddinx veen, en laat meer van zich horen. Z.C. V.D. WATER-KLINKERT- secretaresse van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO), afdeling Waddinxveen. Het afgelopen halfj aar hebben er aan de 14 eengezinswonigen leplaan 7 t/m 33 en aan de 20 etagewoningen leplaan 4t/ m 42 groot-onderhoudswerkzaamhe- den plaatsgevonden, waarbij tevens iso- latiemaatregelen zijn getroffen en een aantal woningverbeteringen is aange bracht. Nadat de betrokken huurders een com pleet informatieboekje hierover had den ontvangen zijn zij uitgenodigd voor een voorlichtingsavond op 17 februari 1987. Op die avond hebben zij hun me- Hij stelde dat dit samengaan in een ge bouw te vergelijken was met de samen werkingsschool. Dat is echter een flinke vergissing. Bij de samenwerkingsschool hebben we één school waarbij alle leer lingen bij elkaar in de klas zitten en al leen in de eerste twee jaar voor het vak kennis van het geestelijk leven gesplitst worden in drie groepen. Het bestuur is samengesteld uit drie ge ledingen: rooms-katholiek, protestants christelijk en openbaar. Er is één schoolorganisatie. Die vraag wil ik nu eens in deze weke lijkse rubriek proberen te beantwoor den. Want het gaat er natuurlijk niet al leen om dat vrouwen thuis mooie cre atieve dingen maken of heel wat avon den in een jaar op pad voor het vereni gingsleven. Hebben ze ook wat in de melk te brokkelen Wordt er voldoen de rekening gehouden met hun wensen Laten ze eigenlijk wel voldoende van zich horen Ik denk dat Waddinxveen, ondanks het feit dat bijna de helft van de inwoners G een Stuk. Maar toch word je in Waddinxveen heel weinig geconfronteerd met de visie van de inwoonsters van dit Gouwedorp. Zelden of nooit ligt er op tafel van de ge meenteraad een stuk waarin duidelijk wordt aangegeven hoe de Waddinx- veensen tegen een bepaalde zaak aan kijken. Een vrouwelijk protest heb ik ai jaren niet meer gehoord, terwijl er echt wel sprake is van heel wat vrouwon vriendelijke dingen. Ik zeg niet dat er in Waddinxveen bij mannen geen bereidheid zou bestaan om naar vrouwen te luisteren. De eerste hun man. Hun echtgenoot heeft dan een inspreekster, die eerder dit jaar de ge- koninklijke onderscheiding gehad of zijn gehuldigd wegens een trouw en langdurig dienstverband of lidmaat schap. Steevast wordt dan gezegd dat wat de man had bereikt nooit zou zijn Het bestuur van de woningbouwvereni ging ’’Samen Sociale Woningbouw” heeft gemeend allen, die op de een of andere wijze bij deze werkzaamheden betrokken zijn gewèest, te moeten uit nodigen om deze woningen te bezichti gen. Daartoe zijn onder andere uitgenodigd het college van Burgemeester en Wet houders, de leden van de gemeente raad, Openbare Werken en -Bedrijven en Bouw- en Woningtoezicht van Wad dinxveen, de Vrouwen Adviescommis sie voor de Woningbouw, architecten en ingenieursburo Treffers en Polgar BV uit Waddinxveen en aannemingsbe drijf Boogaerdt Schmidt BV uit Stol wijk. De genodigden worden om 10 uur in ca fé ’’Sport” verwacht, hier zal het project financieel en technisch worden toege licht. Daarna vindt de bezichtiging van het werk plaats waarna, wederom in ca fé ’’Sport” nog nader op het project kan worden ingegaan. meenteraad mocht toespreken over het landelijke onderwijsbeleid, was een vrouw. Mannen hebben meebeslist over de totstandkoming van het Vrouwen raadhuis aan de Staringlaan. Maar toch, gebeurd als de echtgenote niet naast of Volgens mij laten de Waddinxveense achter hem had gestaan. Voor die vrouw is er dan het gebruikelijke bloe metje. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel FOCWA, kenmerk voor vakwerk. AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk (Foto: Sjaak Noteboom), wen in dit dorp ook voldoende rekening ningen (Op bovenstaande brief kwam van de schooldirecteur Lou Lazaroms van de Kardinaal Alfrinkschool de volgende re actie: "Telkens weer valt mij op dat de VOO afd. Waddinxveen zich zeer nadrukke lijk bezighoudt met het wel en wee van het Waddinxveense bijzonder onderwijs. Ik denk niet dat begeleiding en advise ring vanuit de VOO met een bepaalde re gelmaat noodzakelijk is. Toch wil ik wel reageren op de inhoud van de brief: De Kardinaal Alfrink school en de Koningin Beatrixschool zijn meer dan twee scholen onder één dak. Op vele, ook zeer diepgaande pun ten, is er sprake van een gezamenlijke aanpak. We pretenderen niet dezelfde organisatievorm te voeren als de samen werkingsschool. Een gegeven overigens die voor alerte Waddinxveners al maan den duidelijk was na de vele perspublika- ties. In mijn toespraakjes heb ik een en ander ook als zodanig geformuleerd. In zijn algemeenheid wil ik stellen dat we prijs stellen op samenwerking met ande ren zonder onze uitgangspunten te ver loochenen of te verwaarlozen. Ook sa menwerking met de VOO is te prefereren boven polariserend denken. Ik vind dat de brief bijdraagt tot een po larisatie en aanscherping van bestaande verschillen. Wij hebben hieraan beslist geen behoefte. Wellicht verklaart dit ook mede de bloei van het Waddinxveense bijzonder onderwijs"). Dit is het persoonlijk commentaar dat Bert Woudenberg zaterdag in de, rubriek "Waddinxveense kantteke- i” voor de microfoon van d£ lokale omroep RTW uitsprak. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 en 18.00 uur leesdienst GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. D. Vreugdenhil, Berkel 14.45 uur ds. P. Houtman, Leiden BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uurds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek WADDINXVEEN - In verband met dubbelverhuur van de zaalruimte aan de Staringlaan zijn de door de gymnas tiekvereniging TOOS gegeven gymnas tieklessen voor 50-plussers uitgeweken naar de gymnastiekzaal van de Geref. Basisschool (de vroegere Jan Ligthart- school)\aan de Kerkstraat. Elke woensdag van 13.30-14.30 uur is iedereen hier welkom om, onder des kundige leiding van de heer R. Leunis, op allerlei manieren te bewegen. Deze lessen zijn zowel voor dames als heren en vooral bestemd voor mensen die lange tijd niet gesport hebben. Cen traal staat het ’’bewegen in zijn alge meenheid”. Daarnaast is er gezelligheid met leeftijdgenoten. Kom gerust een kijkje nemen of doe een keer mee, aldus TOOS. Voor ver dere inlichtingen kan men contact opne men met mevr. Leunis (tel. 15576) of mevr. De Ruyg-Schardam (tel. 14827). Ten tweede merkte hij op dat de ver schillen wel meevallen, want die zijn toch maar door mensen bedacht. Ja dat is zo en die worden tegen de maatschap pelijke ontwikkelingen in in stand ge houden door de besturen van stichtin gen en verenigingen op gebied van on derwijs en gezondheidszorg. Ze hebben hun eigen ingang en hun ei gen pleinen. Het is dus niet te vergelij ken met de samenwerkingsschool en de gedachte die er achter de samenwer kingsschool schuilt. Een roeibootje, horloge, poloshirt, mapje met papieren, diverse sleu tels, geel/groene parkiet, zwart/wit katje omgeving Vijverlaan, zwarte coltrui in stomerij-zak, driewieler- tje- WADDINXVEEN - Als de verbouwin gen in de christelijke scholengemeen schap voor MAVO/LTO/LHNO achter de rug zijn zal iedereen in de gelegen heid worden gesteld een kijkje te ko men nemen. De directie en het school bestuur hebben dat laten weten. In het schoolcomplex aan de Sniepweg is de situatie op dit moment als volgt. De tekenlessen worden vanaf het begin van de cursus in de verbouwde teken zaal gegeven. Het is een grote, prettige en doelmatige werkruimte geworden. Bovendien is er een extra computer ruimte gemaakt, die zal ingericht wor den als het NI VO-project van het minis terie van Onderwijs van start gaat. De opdracht voor de verbouw van het tekenlokaal tot keuken is verleend. De apparatuur is besteld, ook de entree zal verbeterd worden. IJs en wederdienen- de zal deze klus 6 a 8 weken in beslag gaan nemen. Het voormalige gebouw van ”De Rank” aan de Esdoornlaan zal per 1 ja nuari 1988 in gebruik worden genomen door de ’’Stichting Vakopleiding Schil ders” te Rijswijk. Het derde team van WSV deed het aan zienlijk beter. Het versloeg Gouda/ Bloemendaal 1 met 6-2. De drie afge broken partijen uit de wedstrijd WSV2- NRSG/Wilhelm Steinitz 2 werden, zo als verwacht alle drie remise gegeven. De einduitslag werd daardoor 41/2-31/ 2 voor WSV 2. De wedstrijd van het eerste tegen One- simus begon zeer hoopgevend. Kopman Van Vuuren kwam al vrij snel tot een puntendeling. Van Deelen, Claassen, Van Woudenberg en Bloem waren goed tot zeer goed uit de opening gekomen en hadden allemaal ’’spel”. Alleen Chris Roosendaal stond moeilijk. Naarmate de wedstrijd vorderde keerde echter het tij. Van Deelen ging in de fout en kon opgeven. Claassen, ge plaagd door de klok, vond niet de juiste weg en ging ten onder, evenals Roosen daal. Hans van Woudenberg wist echter zijn voordeel wel vast te houden en boekte, als enige, een keurige overwin ning. Ook Bloem moest het initiatief uit han den geven, doch wist nog een remise te bewerkstelligen. Hiddink en W. van Oort boekten, weinig risico’s nemend, gedegen remises. Einduitslag 5-3 voor Onesimus. De wedstrijd WSV 3 - Gouda/Bloemen daal 1 had een veel gunstiger verloop voor de Waddinxveense schakers. De topborden, bemand door Ellers en Muit, boekten beide remise. Het ’’mid denrif’ bestaande uit Prins, Ritter en Goor kwam zeer sterk voor de dag. Alle vrouwelijke raadsleden in de raadzaal' van het gemeentehuis mee te praten over het gemeentelijke beleid. We hebben - ik noem maar een paar voorbeelden - een Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw (VAC) en is er een Stichting Vrouwen raad Waddinxveen met een Vrouwen» raadhuis aan de Staringlaan. De vrou wen bundelen zeker hun krachten en kunnen als ze dat willen een grotere vuist maken. In de onderlinge competitie vermocht ook V.d. Hoek niet de overwinnings- reeks van Hennink te doorbreken. Smitskamp hield Philipse op remise. Wolfs bleef V.d. Wouden de baas. Ver sluis versloeg Van Sandijk. Hugo Ze venbergen leverde knap werk door Be- semer op remise te houden. In de ontmoeting V.d. Starre-Littooy was de witspeler aan de beurt om te win nen, wat hij dan ook deed, V.d. Geer hield lang stand tegen J. van Oort, doch liep tenslotte in een valletje dat hem een vol stuk, en daarmee de partij, kostte. Stam en Faay deelden het punt. V.d. Ree werd een punt rijker via een zege op D?J. van Offeren. P. van Offeren deed het beter. Hij versloeg Van Berge- ijk. Bisschop poetste zijn score wat op door Van Egmond te verslaan. De afge broken partij Van Vuuren-Ket werd zonder verder te spelen remise gegeven. Zo niet die tussen V.d. Born en Kardol. Na nog een hele avond spelen, in totaal bijna 90 zetten, werd het remise, een uitslag waarbij naar achteraf bleek, zwart niet mocht mopperen. WADDINXVEEN - Het gebeurt te genwoordig wel vaker, maar vorige week vrijdag waren in een Waddinx- veens gezin weer vier generaties bij el kaar voor het maken van een foto. Dit alles speelde zich af in het huis van de heer Th. Bennemeer aan de Acaci- 4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 5