Maaien tot het Tuinhout mooi de winter in Vijver en vorst WEG MET GROENE AANSLAG gaat vriezen Sneeuw en ijs niet verwijderen DEZE TUINPAGINA EN WIN EEN MOOIE PRIJS Verticuteren voor een gezond gazon ■f Beknopte tuinkalender Veilig werken met kettingzaag Oktober November December B I w H» .1 Groen-Ex w r een f ALS DE BLAADJES VALLEN Als de r in de maand is wordt het tijd uw tuin voor te bereiden op het winterseizoen. In september hoef je je daar nog niet al te druk over te maken, maar oktober en november zijn dé maanden voor dit soort karweitjes. U weet natuurlijk dat de bollen voor het voorjaar in oktober de grond in moeten. En dat de niet winterharde dahliaknollen gerooid moeten worden. Daarna kunt u de tuin winterklaar maken. I w WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 11 NOVEMBER 1987 a At K x PagiiM 9 op peil blijven houden tot de eerste men. Beter snoeien met goed gereedschap Maaimachine van Sabo, geschikt voor bladverwijdering. A At A van i Naam: Adres: 1 «ACHS.OOLMAR. Zodra u mos opmerkt, bewerk de grond dan met een stevige (verticu- teerjhark. Als de viltlaag erg dik ge worden is, moet u hardere maatrege len nemen. Er moet een verticuteer- machine aan te pas komen. Er zijn machines met vangzak voor het afval. Ook zijn er gazonmaaiers waaraan je de messenbalk kunt verwisselen voor een verticuteermes. Een verticuteer- machine is een hele aanschaf. En in feite heb je hem maar twee keer per jaar nodig. In het voorjaar en in het najaar (niet later dan eind september verticuteren). Bij een tuincentrum of tuinafdeling van een doe-het-zelfzaak kun je zo'n machine soms huren. Na het verticuteren kunnen lucht, wa ter en voedingsstoffen weer de bo dem binnendringen en de wortels be reiken. En uw grasmat blijft daardoor gezond. Verste/bare bladhark van Gardena, waarbij de werkbreedte tussen 30 en 50 cm instelbaar is. Woonplaats: postcode) De gevonden zin luidt: Om afgesnoeide takken of een omgezaagde fruitboom snel tot hand zame houtblokken voor de open haard te zagen, is een kettingzaag een uitkomst. Maar het is wel een stuk gereedschap waarvoor je een zekere handigheid en ervaring nodig hebt om ermee om te gaan. Soms kun je voor een eenmalige klus zo'n zaag wel huren. Als u er zelf een aanschaft, koop dan vooral een type dat aan alle eisen van veiligheid voldoet. op het lichtnet. Doordat de domflB! laar het water ter plaatse verwarröL De informatie voor deze pagina werd ver strekt door leden van de Vereniging Be langenbehartiging Tuinbranche, de VBTB. Inzenden aan: VBTB Postbus 2139 2800 BG Gouda. Als de herfst nadert, hoeven we niet vorst zich aanmeldt. Op de juiste meer zo vaak te maaien. Niet zoals 's hoogte gemaaid gras overwintert be- zomers eenmaal per week, maar mis- ter. Wat is de juiste hoogte? Laat uw schien eens per veertien dagen of gazon bij voorkeur ongeveer 30 mm drie weken. In elk geval de graslengte hoog de winter ingaan. Naar uw vijver heeft u in de ko mende maanden niet veel omkij ken. Maar als u wilt dat alles wa daarin rondzwemt ook de winte overleeft, moet u de zaak wel ir de gaten houden zodra het gaa vriezen. Wanneer zich op het oppervlak een Voor je 't weet hebben we weer met sneeuw en ijs te maken. Een dikke sneeuwlaag op het gazon betekent een goede isolering van de grasmat en hoeft daarom niet weggeveegd te worden. Maar loop er dan vooral niet overheen. In het voorjaar kan dat kale plekken opleveren. Wanneer gesmol ten sneeuw weer bevriest en er ijs- vorming optreedt, dan die ijsplakken vooral niet met geweld verwijderen. Ook dat geeft kans op kale plekken. Het zal u bij het lezen van deze pagina opvallen, dat in een aantal artikelen één of meer woorden onderstreept zijn. Zet al die woorden op een rijtje en probeer er een goedlopende zin mee te maken. Denkt u de juiste zin te hebben gevonden, schrijf hem dan op de coupon en stuur deze naar het adres dat onderaan is vermeld. Onder de juiste inzenders worden mooie prijzen verloot. Biemans Beton stelt 140 m2 sierbestrating naar keuze uit het assortiment ter beschik king. Wolf Nederland stelt de op deze pagina's afgebeelde verticuteermachine met vangzak en de Multi Star boomschaar ter beschikking. En de firma Vledder de rechtsboven afgebeelde maaimachine. een prima snijtechniek en gemakkelij ke hanteerbaarheid een voorwaarde. En er is momenteel keus genoeg. Sommige takkenscharen werken zó licht, dat zelfs vrouwen er geen moei te mee hebben. En de meeste moder ne snoeischaren hebben een uitge kiende ergonomische vormgeving wat het werken ermee ook al gemak kelijker maakt. Een boom- of takken schaar gebruikt u voor takken tot een doorsnede van maximaal 45 mm. Worden ze dikker, neem dan liever een snoei- of boomzaag. Er zijn ver schillende handzagen voor dit doel. Over het algemeen hebben ze zowel een gekromd zaagblad als een krom me handgreep, waardoor je er prettig en gemakkelijk mee werkt. Er zijn kleine snoeizagen met opklapbaar handvat. Kun je zo in je zak steken. Zelfs wanneer een gazon na elke maaibeurt grondig wordt schoonge veegd, is niet te voorkomen dat resten maai-afval achterblijven. Samen met afgestorven gras, mos en bepaalde onkruidsoorten vervil- ten zij het gazon. Mos kunnen we bestrijden met speciale mosbestrij ders. Ook is er gazonmest dat bestrijdingsmiddel bevat. Beter is natuurlijk het zover niet te laten komen. kan men hiermee in feite niet. Er ontstaan kneusplekken. De bekende merkscharen werken alle volgens een Deze snoeischaar van Gardena heeft een trekkende snede. Het geharde -Ex. bovenmes is voorzien van een draad- afknipper, het smalle ondermes heeft een sapgeul. De schaar ligt fijn in de hand en knipt moeiteloos vrij dikke takken zonder ze te beschadigen. beste een behandeling geven met een schillende moderne buitenbeitsen be- beveiliging zorgt ervoor dat de ma- vatten conserveringsmiddelen, maar chine bij struikelen niet onverhoeds zijn over het algemeen veel minder wordt ingeschakeld. Binnen handbe- wak niet weer is dichtgevroren, kun: agressief en schadelijk voor het mi- reik moet een stopknop zijn aange- lieu dan produkten als carbolineum. bracht. Heel belangrijk is ook een Daarmee zorgt u in uw eigen tuin - goede vormgeving en het sche knipbeweging. Goed snoeien strooisel gewoon door de grond heen. Het staat niet alleen slordig al dat afgevallen blad op het gazon, het Tuinhout, zoals hier hek en vlecht- scherm, is meestal geïmpregneerd en hoeft alleen „voor 't mooi" een kwastje. INHOUD: 100 ML Q '//A' W/, 'A Wolf verticuteermachine met vang zak voor het afval. reedschap loop je al gauw de kans takken en stengels te kneuzen. Die kwetsuren kunnen broedplaatsen worden van insekten en ander ongedierte. De meeste hobby-tuinierders gebruiken voor snoeiwerk speciaal voor dit doel ontwikkelde scharen. trekkende beweging of hefboomprin- cipe. Ze knippen niet maar snijden. En hebben vlijmscherpe messen die lang scherp blijven. Vaak zijn de mes sen voorzien van een antikleeflaag. Ze worden dan door sappen uit tak of stengel niet plakkerig. Sommige snoeischaren hebben een sapgeul om dit euvel te voorkomen. Kleine scharen voor ééhhandbedie- ning hebben dikwijls een veer die de schaar in geopende stand houdt. Na gebruik wordt hij gesloten met een speciale veiligheidssluiting. Soms zit er een praktisch polsriempje aan. Voor het snoeien van dikkere takken zijn er boom- en takkenscharen, die met twee handen bediend moeten worden. Sommige boomscharen heb ben een lange, uitschuifbare steel, zodat je gemakkelijk tot drie meter boven je hoofd kunt werken. Het snij- mechaniek van de messen wordt met behulp van een trekkoord bediend. Omdat je dit soort scharen meestal gebruikt voor werk boven je hoofd, is De maand voor het planten van rozen, (fruit)bomen en bloembol len. Bloembollen zover mogelijk van de plaats van vorig jaar po ten. Na de eerste nachtvorst zo merbloemen en dahliaknollen rooien. Afgevallen blad verwijderen. Gun stige tijd voor het bestrijden van mos in het gazon. Bij verzuring van de grond kalk strooien. In de moestuin gevoelige groen ten beschermen of overbrengen naar kweekbak of kas. Fruit voor zichtig oogsten. Onbeschadigd fruit blijft langer goed. Houd de moestuin vrij van ongedierte. Vorstgevoelige planten een be schermlaag geven. Zwaardere grond omspitten en zonodig orga nische mest erin werken. Tuingereedschap tegen roest be schermen (geen vaseline op an- ti-kleeflaagI) en opbergen. Maaier opbergklaar maken en benzinemo- u dit openhouden met een zoget naamde ijsvrijhouder. Dit hulpmiddel uitgebalan- bestaat uit een polystyreen cirkel bij gemors onder de schutting - voor ceerd gewicht, zodat hij gemakkelijk vorm die u in het wak legt. Het dek sel dat de cirkel afsluit zorgt ervoq’ dat het gat niet meer k^n dichtvrie zen. Om afdrijven te voorkomen kan de ijsvrijhouder met een touwtje wor den vastgelegd. Ook zijn er dompe- zaag is echter dat de kabel aangeslo ten moet worden op een - geaard stopcontact en bij het werk in de wei kan zitten. Als een verlengsnoer op haspel wordt gebruikt, rol dan du kabel helemaal af, anders kan deze door de weerstand warm worden er misschien zelfs smelten. Om geer last te hebben van het snoer kunt n' dit met een speciale kabelklem aari riem of broekband bevestigen. On ongelukken bij het doorzagen van du kabel te voorkomen - een ongeluk zit in een klein hoekje - zijn goede ket tingzagen uitgerust met een beveili ging, die in zo'n geval de motor in een fractie van een seconde stopt. Multi Star boomschaar van Wolf voor het snoeien van takken tot 30 mm doorsnee op 3,5 tot 5 m hoogte. Hij is voorzien van telescopische Tussen twee haakjes: voor dikke tak- steel en viervoudige katrolwerking, ken kunt u natuurlijk ook een ketting- Benzinemotorzagen bediend via een koord. zaag gebruiken. leverbaar. tor conserveren (laat dat desge wenst aan de vakman over). Vorstbescherming voor de moes tuin aanschaffen en zodra de kou invalt aanbrengen. Wintergroen ten en overige planten tegen wild- schade beschermen. Bij droog weer kleigrond omspitten, zuur graad controleren en zonodig kalk strooien. Siertuin voorbereiden op strenge kou. Borders afdekken met turf- strooisel. Heestertakken en bloem bollen binnenhalen om ze in bloei te trekken. Waterleidingen buiten, evenals slangenwagen en sproeiers aftappen. Geef de moestuin een laatste schoonmaakbeurt. Laatste spit- en snoeiwerk verrichten, bescher mende afdeklagen zoals turf- strooisel nu definitief aanbren gen. gifgrond en dat zullen uw planten te hanteren en te bedienen is. Een niet leuk vinden. Er zijn ook (dekken- goede gewichtsverdeling hebben de) buitenbeitsen zonder conserve- vooral zagen met een niet te grote ringsmiddelen om uitsluitend het ui- bladlengte, omstreeks 30 cm, maar terlijk van uw tuinhout op te knap- bij voorkeur niet langer dan 40 cm. pen. Zulke beitsen heb je in verschil- Een elektrische zaag maakt minder laars te koop die worden aangesloten lende hout- en natuurtinten, maar herrie dan één met benzinemotor. En ook in wit. In de tuin heeft de witte hij geeft ook geen uitlaatgassen en golf inmiddels eveneens toegeslagen, stank. Een nadeel van een elektrische blijft er altijd een wak open. Voordat u aan een nieuw kleurtje of conserveringslaagje begint, eerst even alles nalopen op beschadigin gen. Kinderen rijden nog weleens met een fietsje „bang" tegen een hek of schutting aan. Zet losse latten of planken vast, uiteraard met niet roes tende gegalvaniseerde schroeven of spijkers. Wanneer een lat van een vlechtscherm het heeft begeven door dat geros en gerij, kunt u bij de leverancier van uw schermen voor reparatiedoeleinden meestal wel een of twee losse latten aanschaffen. Als ai het blad gevallen is en de de duurzaamheid niet beslist wat door de invloed van het zonlicht struiken kaal zijn, zie je opeens aan te doen. Maar ook zo'n te- grijs geworden hout is niet om dat de schutting er minder fraai gen schimmels en weersinvloe- aan te zien. bijstaat. Is schutting of vlecht- den beschermde afscheiding kan scherm van geïmpregneerd een opknappertje nodig hebben, hout? Dan hoef je er in feite voor Alleen voor 't gezicht. Want dat De grond wordt tegen vorst afge- is ook niet goed voor de grasmat dekt. Waarom eigenlijk? Omdat als het er op blijft liggen. Het anders de groeikracht van de bo- dem vermindert. Wordt de grond 's winters goed in conditie ge houden, dan is hij in het voorjaar vroeg tot produktie in staat. Alles gaat eerder en beter groeien. De water- en luchtcirculatie moet op peil blijven. Dat lukt alleen als vorst niet te ver in de bodem kan dringen. Afdekken met turfstrooi- sel is een prima bescherming. Voor u daar aan begint eerst de bodem nog wat extra voedsel ge ven in de vorm van compost, In de maanden oktober, november en december moet het laatste gedroogde koemest en organi- snoeiwerk aan fruitbomen, -struiken en rozen worden verricht. Ge- sche mest. Voor grote vlakken is bruik hiervoor vooral goed gereedschap. Met ondeugdelijk knipge- een laagje turfstrooisel van 1 tot 11/2 cm dik voldoende, maar bo ven boomwortels en rond de voet van struiken is een laagje van zo'n 3 cm dikte gewenst. Te- Voordelige scharen hebben een typi- gen het voorjaar harkt u Sachs Dolmar. Ook in elektrische uitvoering Staat niet mooi, groene aanslag op tegelpaden, terras en muren. Maar met speciale middeltjes kunt u een dergelijke aanslag snel en gemakkelijk verwijderen. Eén van die middelen is Groen- Winter” laar**^ Een veilige kettingzaag heeft een be- schermkap bij de voorste handgreep en bovendien een kettingriem. Die zorgt ervoor dat bij terugslag de ket ting onmiddellijk wordt gestopt. Een veilige zaag heeft een ketting met zogenaamde veiligheidsschakels. De leverancier kan u daarover meer ver tellen. Verder een kettingvanger, die Een schutting van niet geïmpreg- bij breuk de ketting opvangt. Een ver- neerd hout kun je in het najaar het brede onderzijde van de achterband- gesloten ijslaag heeft gevormd, is het greep voorkomt verwonding van de noodzakelijk hierin een wak te ma- houtconserveringsmiddel. Ver- handen bij kettingbreuk. Een speciale ken, zodat de vissen voldoende zuur stof krijgen. Om te voorkomen dat u elke morgen moet gaan kijken of he gras verstikt, waardoor kale plek- chine met vangzak. Als u ken kunnen ontstaan. Ook wordt maaimachine heeft met een goed het optreden van schimmels er- opvangsysteem kunt u deze ook Bladstofzuiger met vangzak en door bevorderd. En schadelijke gebruiken voor het verwijderen draagriem van Brill. insecten vinden onder afgevallen van het blad in uw tuin. Een an- -- bladeren een beschut plekje. U dere mogelijkheid is een speciale, worden gebruikt om een terras of kunt afgevallen blad - en ook bladstofzuiger, bestaande uit een pad schoon te blazen. Maar dan maairesten - het beste regelmatig kunststof buis waaraan een vang- moet je de weggeblazen rommel verwijderen. Met een gazonhark zak met draagriem is bevestigd, natuurlijk nog wel weer oprui- bijvoorbeeld of met een veegma- De zuigbuis kan ook omgekeerd r-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 9