ZATERDAG AANKOMST VAN SINT Sint Nicolaasactie met 28 geldprijzen NU OOK INNAME EN VERKOOP CURIOSA en ANTIEK z ELKRANT Bij Frans Maas Special transport BV aan de Bredeweg Donderdag 19 november van start In sportzaal heel bijzonder kindertheater Vreemde huisdieren bij RTW KA WADDINXVEEN Elke werkdag van 07.00-19.00 uur op BRT 2 EGAMB.V Sinterklaas in Bomenwijk op 2 december V Nieuwsblad Onafhankelijk MALSOVIT Succes Trekkingen Kleurplaten Eigen regie Fles I - Innamestop dames/herenkleding Voor inlichtingen tel. 5930 NISSAN Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 AANNEMERS BEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN ALLES OP HET GEBIED VAN NIEUWBOUW, VERBOUWEN ONDERHOUDSWERK TEL. 01828-18625 ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 5 r EET U SLANK MET ALLEEN BIJ ECHTE BAKKER officiële Mercedes-Benz dealer voor Boskoop en omstreken is: Burg, van Reenensingel 49 Gouda Tel. 01820-13955. B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 </j WOENSDAG 18 NOVEMBER 1987 Grootste koelhuis computergestuurd WADDINXVEEN - Morgen - donderdag 19 november - start de Sint Ni- AUTO In het blauw-gele fruit- en groentekoel- huis kunnen 8.500 pallets straks een plek krijgen. Gekoeld zullen voorna melijk worden kiwi’s, de Nieuwzee- landse vrucht die veel verzorging nodig heeft. vinden hun weg naar diverse landen in Europa, zoals West-Duitsland, Oosten rijk en Zwitserland. Het koelhuis zal de ene helft van het jaar met kiwi’s gevuld zijn en in de andere helft met groente van tuinders. Bij het transportbedrijf Frans Maas Special Transport BV, geleid door di recteur A.J. Janssen, werken inmiddels 45 mensen. Dit aantal zal met meer dan 20 worden uitgebreid als het fruit- en zondere aandacht vragen. Als deel van Nederlands tweede grootste transport bedrijf, met zo’n 2.500 medewerkers en meer dan 100 eigen kantoren binnen Europa, is Frans Maas Special Tran- naar een industriële recycling-installatie volgt. Iets bieden met een service die er nog niet was en dus speciaal naar de klant toe is ontworpen en die nieuwe technie ken in de markt toepassen, dit noemt Frans Maas nu Special Transport. Frans Maas kan ook voor kleinere bedrijven deze zelfde service bieden. Naast gewoon transport en expeditie kent men in Waddinxveen nog diverse andere bezigheden: koeltranpsorten en opslag van gekoelde en delicate goede ren als zuidvruchten, kiwi’s enzovoort. Dat gebeurt in het grootste koelhuis in Europa, geheel computer gestuurd en 24 uur per dag bewaakt. De trekkingsdata zijn: maandag 23 november woensdag 25 november vrijdag 27 november maandag 30 november woensdag 2 december vrijdag 4 december maandag 7 december WADDINXVEEN - Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten komen komende zaterdagmorgen om elf uur in Waddinxveen aan. Ze zetten dan aan de Nesse vaste voet op de bodem van dit Gouwedorp. Het hoge gezelschap arriveert met het motorschip Spanje en komt uit de richting Gouda naar Waddinxveen varen. De uitslagen van de trekkingen zullen in de winkelcentra worden gepubliceerd, op de Kabelkrant Waddinxveen en in het Weekblad voor Waddinxveen. Het is nu voor het zesde jaar dat op deze wij ze de Sint Nicolaasactie wordt gehou den. Het tijdschema ziet er zo uit: 13.30 uur vertrek van Luifelbaan 13.45 uur aankomst Oranjegalerij 14.10 uur aankomst Groensvoorde 14.25 uur aankomst Dorpstraat 14.55 uur vertrek naar de woonwijk Zuidplas voor een rondtoer via de Dreef, Zuidplaslaan, Graanakker 15.15 uur aankomst winkelgalerij le- plaan 15.30 uur naar winkelcentrum ”de Pas sage” 15.45 uur einde rondtoer. winkelcentrum Luifelbaan. Daar onderbreekt hij zijn rondtoer Door de winkeliers zullen met mede werking van het notariskantoor J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen zeven trekkingen worden gehouden. Elke GERTHUIZER ECHT JE PROEFT HET!! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 WADDINXVEEN - Komende za terdag zendt de lokale omroep RTW weer uit op de FM-band 101.1 Mhz in stereo. In het pro gramma Rondom de hefbrug zal ’s middags worden stilgestaan bij de huisdieren in Waddinxveen. De RTW heeft de oproep gedaan in contact te komen met Waddinxve- ners die er vreemde huisdieren op na houden. Het volledige RTW-programma ziet er zo uit: 00.00-01.00 uur: Dag weekHal lo weekend. Presentatie Jan Ku- per. 12.00-13.00 uur: Klassieke muziek. Presentatie Ben Evertse. 13.00-14.00 uur: Popexpress. Pre sentatie Anita Feenstra. Voor dit programma kan weer een plaat worden aangevraagd voor de ar- chief-lp van volgende week (tel. 10379). Nieuw is dat elke week aan het begin van het programma Po- pexpress een codewoord wordt ge noemd. Tijdens de uitzending wordt een willekeurig telefoon nummer in Waddinxveen gedraaid. Als degene die de telefoon op neemt het codewoord kan noemen krijgt hij of zij een leuke attentie thuisbezorgd. 14.00-15.00 uur: Hans van den Hoek duikt in de platenkast van de Goudse free-lance-fotograaf Her- 15.00-17.00 uur: Rondom de hef brug. Presentatie Nanny Vogelaar. Thema van de week is huisdieren. In de studio is Kees Witjes van de Waddinxveense Hondensportver eniging. Mensen met vreemde huisdieren die aan het programma willen meewerken kunnen hierover kontakt opnemen met Nanny Vo gelaar (tel. 12279). 17.00-17.30 uur: Sportinfo en mu ziek. 17.30-18.00 uur: Programma van Turks sprekenden. Presentatie Sa lih Hayranoglu en Aynur Gultekin. 18.00-18.30 uur: Programma voor Arabisch sprekenden. Presentatie Ahmed Sahli. Weekblad voor Waddinxveen Ter gelegenheid van de aankomst van Sint Nicolaas zullen er kleurplaten wor den uitgedeeld, die de kinderen kunnen kleuren en kunnen inleveren om voor een mooie prijs in aanmerking te ko men. Sint Nicolaas en zijn zes Zwarte Pieten zullen zaterdagmorgen van elf uur tot half twaalf aan de Nesse verblijven en vervolgens zich gaan opmaken voor een rondtoer in een open landauer door Waddinxveen. Via de Nesse gaat men naar de Zuidkade, Jan Dorrekenskade- Oost, Julianastraat, Kerkweg-Oost. Ju liana van Stolberglaan, Koningin Wil- helminasingel en Brederolaan naar het 43e JAARGANG - No. 2054 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN. KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 sprieten. Mug wordt geboren met men senhaar en is dus een buitenbeentje. Hij wordt heel erg geplaagd met zijn an derszijn en gaat op zoek naar sprieten. Na allerlei avonturen komt hij terug, uiteindelijk zonder sprieten. Dan be sluiten de mensen om Mug niet meer te plagen en leven ze samen op goede voet verder. WADDINXVEEN - De wijk- en speel tuinvereniging De Paddestoel houdt in het gelijknamige buurtcentrum aan de Lijsterbesstraat op woensdagmiddag 2 De actie gaat twee dagen voor de offi ciële aankomst van Sint Nicolaas van start. Een 75-tal winkeliers gaan op nieuw een dikke twee weken bij elke tien gulden die wordt besteed een lot uitreiken dat kans maakt op een prij zenpakket van zevenduizend gulden. WADDINXVEEN - Bij het complex van de Coöperatieve Tuiniersver- eniging Gouda en omstreken aan de Waddinxveense Bredeweg bouwt Frans Maas Special Transport BV het grootste fruit- en groentekoelhuis van Europa. De eerste fase van het pand is over een paar weken gereed. Na de winter wordt er verder gebouwd. Frans Maas is gespecialiseerd in het ver- Het koelhuis vergt een investering van zorgen van transporten die zeer veel bij- elf miljoen gulden. Er moest voor het pand een speciale koeltechniek worden ontworpen. Bijzonder is bijvoorbeeld de vloer die uit vijf verschillende isole rende lagen bestaat. De in Waddinxveen te bewaren kiwi’s sport BV vferreweg de grootste groupa- Een nieuwe activiteit bracht de moder ne PRTP-frisdrankenfles. Anderhalf jaar geleden ontwierp Frans Maas Spe cial Transport een systeem om deze fles sen retour te krijgen en tegelijkertijd de Nederlandse gebruiker milieubewust te maken. Frans Maas zorgt voor het totale retour van de flessen, volledig geautomiseerd, met 30 wagens die de in plastic zakken verzamelde flessen innnemen, in stuk jes snijden, samenpersen en naar Wad- ge-expediteur op Groot Brittannië. Via eigen kantoren in 24 steden overal in het Verenigd Koninkrijk worden transporten subliem geleid. Als resul taat een service, die er zijn mag: van daag gehaald - morgen afgeleverd. Waddinxveen doet de transporttech- nisch en qua mentaliteit moeilijke lan den. Frans Maas werkt daarbij van kantoor naar kantoor. Door een zeer geavanceerd automatiseringssysteem worden de inklaringsinstrukties direkt na vertrek van de betreffende wagen al doorgeseind naar het betreffende kant oor in Europa. Bij aankomst van de auto zijn de inklaringsprocedures zo doende al in een vergevorderd stadium. Er kan dus snel worden ingeklaard en direkt worden afgeleverd. Dat kan, want Frans Maas heeft alles in eigen re gie: eigen wagenpark, eigen chauffeurs en een naar het beeld van de klant toe gerichte communicatie tussen de kanto ren onderling. Soms is het werken met agenten moeilijk en stroef. Daarom heeft Frans Maas in alle noodzakelijke landen eigen kantoren. Zo is nu de or ganisatie in Spanje en Portugal in op bouw. Maar het is niet alleen vervoer, dat Frans Maas verkoopt: door de grote druk op het gebied van voorraadbe- heersing bij de grote bedrijven ging Frans Maas ertoe over, complete syste men te verkopen: de logistiek en de daarbij behorende last minute levering. De jaarlijkse Sint Nicolaasactie is tel kens weer een succes voor zowel de win keliers als het winkelend publiek. De geldprijzen blijken aantrekkelijk te zijn (28 prijzen van 250,-) en ook gemak kelijk, want bij elke tien gulden wordt een lootje uitgereikt. Het publiek wordt verzocht daarom te vragen als het ver geten als het vergeten mocht worden. trekking is goed voor vier briefjes van 250,- want de Sint Nicolaasactie 1987 draagt weer het motto ”4 x 250,- is 1000 piek om de dag”. z HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN - Komende zondag middag 22 november om half drie is het zover. Dan wordt in de sportzaal Groenswaard voor de Waddinxveense jeugd ”Het Sprietenverhaal” van Wim Akkermans door het Nederlands Jeugdtheater opgevoerd. De kaarten kosten een rijkdsaalder en zijn verkrijgbaar bij De Bonkelaar aan het Beukenhof (tel. 17272). De sporthal aan de Wingerd was vorige maand de lo- katie voor de zeer drukbezochte opvoe ring van het muzikaal kindertheater ’’Sneeuwwitje”. ”Het Sprietenverhaal” speelt zich af in het sprietenland waar iedereen een kaal december van 15.00-16.30 uur het Sint hoofd heeft met aan weerszijde ervan 2 Nicolaasfeest. Op die middag zullen 52 kinderen aan wezig zijn. De organisatoren zijn zeer verheugd dat Sinterklaas en Zwarte Piet nog een gaatje in hun agenda hebben gevonden om op deze middag de kinde ren met een bezoek te kunnen vereren. Het zal zeer zeker een fij ne middag wor den. Sint Nicolaas zal worden verwelkomd door burgemeester C.M. van der Lin den en voorzitter G. van Ringelenstein door Waddinxveen om de huldiging op van de Waddinxveense middenstands- de televisie mee te kunnen maken, vereniging. De middenstanders hebben Daarna bezoekt hij de andere plaatselij- de Goedheiligman weer voor een be- ke winkelcentra, waar ook kleurplaten zoek uitgenodigd en houden ter gele- zullen worden uitgedeeld, genheid van zijn verblijf van morgen -- (donderdag 19 november) tot en met za terdag 5 december (de verjaardag van de Spaanse kindervriend) de Sint Nico laasactie 1987 met 29 geldprijzen, die een totale waarde hebben van zevendui zend gulden. De rollende voorraad moet door de af nemer als voorraad kunnen worden ge zien: de aflevering moet dus gegaran deerd op tijd zijn. Binnenkort staat bij een groot aantal grote klanten een eigen terminal van Frans Maas. Op dat mo ment dat de klant een opdracht geeft, wordt deze ingevoerd in het FM-sy- steem en wordt de zending begeleid colaasactie 1987 van de middenstandsvereniging Waddinxveen, de plaat- vanaf de leverancier tot op het aflever- selijke afdeling van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond punt in de fabriek. (KNOV) groentekoelhuis klaar is. De omzet gaat dinxveen brengen om daar verder tot naar de 40 miljoen gulden. In het uit balen geperst te worden, waarna afvoer Rotterdam komende bedrijf zijn per- -'~J-->•-- manent vijf Goudse douaneambtenaren aanwezig. I UdNVM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 1