\i Waddinxveense ’’Elegance” met werk van O’ Tweedaagse manifestatie in Bleiswijk trik 6.000 mensen NITE SONG VLIEGENDE DIEREN OP EXPOSITIE Pas de deux Reigersburgh Netto 1,5 mille van bridgedrive Nite Song in Boskoop De Gouwe strijdt om clubtitels SENIOREN REIZEN BOSKOOP Slechte vangst I (Antiekbeurs I in Boskoop V V DANSSCHOOL WADDINXVEEN NAGEKOMEN FAMILIEBERICHTEN Wintertitels Uitslagen Waddinxveen Baxmeier Klokken Ten Hoope Pagina 13 V’ Zaterdagavond 28 nov. a.s. 30 jan. ’88 „AH the King’s horses” o.l.v. José van Rijn MB MM WADDINXVEEN/BLEISWIJK - Op de vorige week in Bleiswijk gehou den tweedaagse bedrijvenbeurs ’’Ondernemen in Midden-Holland”, die door zesduizend mensen is bezocht, bevonden zich tussen de ruim 200 be drijven en instellingen uit deze streek ook Waddinxveense produkten en diensten. Op woensdag 6 januari 1988 starten wij een VOLLEDIGE beginnerscursus (paren). Lestijd 19.45-21.45 uur. inlichtingen of inschrijven: Dagelijks van 19.00 tot 22.00 uur. Telefoon 01828-16000 Staringlaan 19 - Waddinxveen H WOENSDAG 25 NOVEMBER 1987 KABELKRANT WADDINXVEEN ELKE WERKDAG VAN 7.00 UUR TOT 19.00 UUR OP BELGIË-VLAAMS 2 Aanvang 19.30 Entree 3.50 in het gebouw „Bethel” Burg. Colijnstr. 83/85 Boskoop Gemeente 7S i® Mi Ondernemersbeurs met 15-tal Waddinxveners Hij werd 82 jaar. Wij zullen hem met zijn opgewekte karakter missen. dansschool i ai t 'w ste vijf waren: 1H. Romeijn 2280 gr, 2. H. de Haan 1680 gr, 3. M.A.A. v. Leeu wen 1500 gr, 4. L. Pouwer 1420 gr. en 5. 'P. Grootendorst 730 gr. De eerstvolgende wedstrijd in deze competitie is op zaterdag 28 november. Vertrek vanaf het NS-station om 07.00 uur. Vandaag hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze vader en grootvader 24 november 1987 Groensvoorde 34 2742 DK Waddinxveen A. van den Hoogen-Bakker Ineke Klinkenberg-van den Hoogen Ger Klinkenberg Bob van den Hoogen Truusje van den Hoogen-de Jong Yolande Milani-van den Hoogen Nasser Milani Gerben, Saskia, Ingrid, Robbert, Jessica, Qiririjn, Molouk, Shirin, Nushin der Loo. Een kreatieve kok en een kreatieve or ganisatie kompleteren de inzet van Gert Jan van der Loo om iets anders te bren gen bij elke gelegenheid, was iets an ders is gewenst. WADDINXVEEN - Manege Reigers burgh aan de Piasweg was zondag de plek voor het rijden van een pas de deux. De uitslagen hiervan zijn: Pony’s licht: 1. Michel Hordijk en Pau line v. Rhijn, 2. Nina Hölzel en Patty Paling, 3. e.a. Ursula v.d. Made en Aletta v.d. Breggen, 3. e.a. Nanda Tim mermans en Aukje v.d. Graaf, 5. e.a. Cassandra Blom en Roos Galjaard, 5. e.a. Diana Overkamp en Annette v. Vliet. Paarden licht: 1. Bernadine Bertels en Monique Rose, 2. Karin v.d. Horst en Mady Ammerlaan. Pony’s zwaar: 1. Marjolein Bonte en Kim Born, 2. Bianca de Jong en Sandra v.d. Voort. Paarden zwaar: 1. Jane v. Es en Esther Veldstra, 2. Erica Buttler en Yvette Ribbens. Origineelste ideding: Pony’s licht: Ursula v.d. Made en Alet ta v.d. Breggen. Pony’s zwaar: Marjolein Bonte, Kim Born. Paarden licht: Joke Paling, Maarten Both. Paarden zwaar: Esther Veldstra, Jane v. Es. WADDINXVEEN - De aan de Kerkweg-West wonende Waddinxveense kunstenares Loes Huis in ’t Veld (38), is één van de 110 Nederlandse kunstenaars die hun werk verspreid zullen zijn met het maandblad Ele gance. Elegance wordt de complete collectie kunstwerken tentoongesteld in de Hol land Art Gallery van de Bijenkorf-fili- alen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Deze verkoop-ex- Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtigheid in de koffiekamer van het crematorium. ge van het bedrijf is naar die cliënten toe, noem maar op. LEENDERT VAN DEN HOOGEN echtgenoot van A. van den Hoogen-Bakker ogesteld en sfeervol verlicht, zodat de met veel enthousiasme gemaakte werk stukken goed uitkwamen. Veel mensen, ouders, kinderen, buurt bewoners, belangstellenden en leer krachten bewonderden de vaak fanta sierijke producten. Voor iedereen was het een leuke afsluiting van drie fijne crea-middagen. land werd en het bloemencorso in Am sterdam en het Zonnebloemgala deed. Een artistieke man, die ook de decors en andere kunstzinnige uitingen ont- ties van bedrijven wil men niet meer al leen de gasten culinair entertainen, maar vooral de gevoerde produkten of diensten zo gunstig mogelijk laten uit komen. In Dordrecht werden de nationale win- terclubkampioenschappen gehouden waaraan ook door De Gouwe werd deelgenomen. Deze wedstrijden wer den gevormd door een aantal estafettes. Tijdens de eerste dag werd er gezwom men door twee teams van De Gouwe. Het team met Marion v. Hooft, Ilse v.d. Dussen, Barbara Pouw en Sandra Berc- kenkamp werd tweemaal tweede, op de 4x100 m wisselslag en de 4x100 m vrij- WADDINXVEEN - Vorige week don derdag zijn in het zwembad ”de Sniep” de eerste wedstrijden voor de clubkam- pioenschappen 1987 gezwommen. De wedstrijden werden op wel zeer spectaculaire wijze geopend met een drievoudig record. Jaco de Jong, San der Klaren, Kjeld en Cees Boonstop- pel, Jan Willem v.d. Hoek, Roland Bakker, Remco de Frankrijker, Mark v.d. Zijden, Erwin Arnold en Dieter Hoofman vestigden op de 10x50 m vrij- eslag estafette heren een nieuw kringre- cord op de 4x50 m en de 10x50 m in resp 1.41.5, 2.08.2 en 4.24.0. Tijdens deze wedstrijden ging het er soms zeer heet aan toe omdat het hier in de eerste plaats om een directe kracht meting tussen de leden onderling gaat. Dit bewezen na afloop ook de uitslagen, er werden in deze eerste ronde op de 100 m schoolslag en de 200 m vlinder slag maar liefst 80 nieuwe persoonlijke records gezwommen. en 7e waardoor zij uiteindelijk op de vierde plaats eindigde 3,5 sec achter de Stormvogels. De jongens kwamen deze eerste dag niet verder dan een 6e plaats op de 4x100 m wisselslag en 8e op de 4x100 m vrijeslag. Met een 1 le en 6e plaats op de 4x100 m rug-en 4x100 m schoolslag wer den zij uiteindelijk tiende. Zondag werden de wedstrijden voort- 1- De officiële uitslag van de wedstrijd, die door 58 paren verdeeld naar (vermoe delijke speelsterkte) over 4 groepen is gespeeld, is als volgt: Groep A: 1. echtp. Verwoerd (60.07%), 2. echtp. Straver (59.72%), 34. mevr. Ebens/hr. Schutte (58.33%). Groep B: 1. echtp. Kool (67.71%), 2. mevr. Plomp/hr. Hennes (62.15%), 3. mevr. Van Alphen/mevr. Schuttelaar (57.29%). Groep C: 1. mevr. Menger/mevr. Ko- nings (61.01%), 2. mevr. Oudshoorn/ mevr. Sauerbrij (61.01%), 3. mevr. Brinkhuis/mevr. Van Delft (60.41%). Groep D: 1. mevr. Verwaal/hr. Ver waal (63.54), 2. mevr. Ossen/mevr. Tuik (59.72%), 3. mevr. Grootendorst/ mevr. Boonstoppel (56.22%). BOSKOOP - Komende zaterdagavond 28 november om half acht wordt in Be thel aan de Burgemeester Colijnstraat 83/85 door de jeugdgroep Bethel de film Nite Song gedraaid. De toegangsprijs is 3,50. Nite Song, de tweede film uit de reeks, gaat over twee jongens uit één van de binnensteden van Amerika. Drugs, chantage en criminaliteit. De twee jpn- gens zijn gelovig en proberen door hun geloof de machten te bestrijden, waar bij één van de twee zijn leven verliest. Een film van het begin tot het eind vol van Gods geest. Waar mensen op de moeilijkste plaatsen hun geloof uitdra gen en de overwinning behaald wordt. Het naakt van de kunstenares Loes Huis in 't Veld (38), dat ze zelfde titel ”Cry me a river over you" heeft gegeven. (Foto: Maandblad Elegance). Gelegenheid tot afscheidnemen op donderdag 26 november tussen 19.00 en 19.30 uur in het rouwcentrum, achterzijde Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1 te Waddinxveen. jes en hapjes of desnoods een maaltijd verstrekt,-maar een bedrijf dat sfeer le vert bij elke gelegenheid. Dat is party service Gert Jan van der Loo. De totale organisatie, inclusief wanden, 7 bv verlichting, bloemen- en plantenarran- Stuurman Partners BV gementen, kortom alles wat met aankle- stand heeft Ten Hoope Interieurprojek- Sfeer maken vraagt kreativiteit, interes se van de cateraar voor het bedrijf waar mee hij bezig is, welke cliënten zo’n be- Op de tentoonstelling was alles met zorg gezet door de oudere zwemmers. On- danks de zeer goede tijden kwamen de meeste ploegen niet veel verder dan een elfde tot vijftiende plaats. Opmerkelijk waren de prestaties van de ploeg bij de dames op de 10x100 m vrijeslag. Zij zwommen een nieuw clubrecord in 11.13.5. Ook de 10x100 m vrijeslag heren leverde een nieuw clubrecord op in 10.05.3. WADDINXVEEN - In de hal van de protestants-christelijke Groen van Prin- sterschool aan de Tollenslaan was maandagavond een tentoonstelling te bekijken van allemaal vliegende dieren en apparaten die door de kinderen ge maakt waren. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Na vier jaar proefdraaien is in Boskoop de Vereniging Senioren Reizen Boskoop, gevestigd aan de Zijde, een officiële sta tus aangegaan, zo meldt Kate Goudri- aan van de vereniging. Het doel van de vereniging is voor de le den en met de leden vakantie reizen te creëren voor iedereen ouder dan 45 jaar. Speciaal zal worden gerekend op de oudere welke niet zo graag meer met een gewone reis mee wil omdat daar ex tra begeleiding ontbreekt. Senioren Reizen stuurt met elke groep een bege- leider/ster mee welke in het dagelijks le ven in de verzorgende sector werkzaam is. De vereniging probeert zoveel mogelijk service te geven door een aantal speci fieke punten te hanteren. Bijv, zo mo gelijk van huis ophalen van de gasten en naar het vertrekpunt te brengen. Voor echtparen van 65 jaar en ouder is er een speciale kortingsregeling. De reizen zijn geschikt voor licht gehandicapten en de meest stringente voorwaarde is wel dat men een trapje moet kunnen lo pen. De vereniging is beslist geen plaatselijk gebeuren voor Waddinxveners en Bos kopers. Ze willen zich voorlopig richten op de Randstad met latere uitbreiding naar een landelijk gebeuren. Om dit alles te kunnen verwezenlijken zoekt de vereniging vrijwilligers die zich willen in zetten op diverse terreinen. Ze zoekt mensen die zich willen bezighou den als plaatselijk contactpersoon, ver pleegkundigen en ziekenverzorgenden voor het begeleiden van de reizen, chauffeurs welke de gasten ophalen en wegbrengen naar de vertrekplaats. De eerste reis voor 1988 staat reeds gep land. Het betreft een zevendaagse Crui se door Nederland welke vertrekt vrij dag 15 april. De reis is inclusief volledi ge verzorging en een hut met badkamer en toilet. Tevens zijn bij de prijs inbe grepen begeleidingskosten en de verze keringen. Voor een uitgebreide infor matie kunt u de folder aanvragen. Wie nu lid wordt van de Vereniging Seni oren Reizen ontvangt op bovenge noemde reis een korting van 25,-. Men kan zich opgeven als lid en tevens alle informatie krijgen op het kantooradres van de Vereniging Senioren Reizen. Te- lefoonnr. 01727-3707 of b.g.g. 01720- 33426 (tussen 18.00 en 19.00 uur). De Dienst Openbare Werken en het Grondbedrijf van de gemeente Wad dinxveen ontwikkelden het Bedrijven park Coenecoop in het centrum van Midden-Holland. Met goede aan- en afvoer(rijks)wegen, in een prettige woonplaats (ca. 24.000 inwoners) met allerhande voorzienin gen gelegen, biedt Coenecoop met 16 ha bedrijfsterrein (waarvan reeds 4 ha uitgegeven) aan vele branches een ge paste en goedkope vestigingsmogelijk- heid. Er is plaats voor opslag-, overslag- en distributiecentra, voor lichte industrie, voor assemblagebedrijven, high-tech- centra en showrooms op eigen grond van 140,- tot 160,- per m2. Ook erf pacht is mogelijk, zowel in grote als kleine percelen vanaf zo’n 800 m2. Het gemeentebestuur is bedrijfsvrien- delijk: door korte overleglijnen zijn snelle beslissingen mogelijk. Inlichtin gen: Directeur Dienst Openbare Wer ken, ing. S. van Houten, Waddinxveen. ers. Een groot scale aan projekt(kant- oorjmeubilair zoals stoelen, bureaus toelen, buro’s en kastensystemen, lam pen en een speciaal schuifdeursysteem zoals fronten voor kasten e.d. staat ter beschikking. Voor stoffering, aankle ding, wandbespanning, vloerbedekking en zonwering kan worden teruggevallen op de kennis en deskundigheid van Van der Linde Interieur, eveneens te Bleis wijk. Meubelindustrie Baxmeier te Waddinxveen is gespecialiseerd in be timmeringen. Een indrukwekkende lijst met referenties geeft aan, dat het bedrijf dat ook goed doet. Met circa twintig medewerkers, een ultramodern machinepark en grote deskundigheid werkt Baxmeier vooral speciale op drachten uit, in lak- en spuitwerk, for mica of gebeitst. Het bedrijf kent eigenlijk geen beper kingen: het kan alles aan, tot massief en zelfs draaiwerk, en dat tegen aantrekke lijke prijzen. Ook het speciale Baxmei er scheidingswandensysteem vindt meer en meer ingang. halen van de Bijenkorf in Nederland reizen. In het decembernummer van Elegance is een catalogus opgenomen met gege vens over de kunstenaar en de prijzen van hun werk. De verkoopprijs van de ze bijzondere Elegance blijft hetzelfde als voorgaande nummers: 8,65. WADDINXVEEN - Zaterdag hield de Waddinxveense Hengelsportvereniging HSW haar vierde wedstrijd in de win tercompetitie. Er werd gevist in de Haarlemmerringvaart De vangst was slecht, 12 vissers wisten slechts 9 810 gram vis te vangen. De eer- aparte architectenhoek ingericht De stand van Van der Linde Interieu rarchitectuur BV uit Bleiswijk was sa mengevoegd met die van meubelindu strie Baxmeier uit Waddinxveen om hun presentatie wat ruimer van opzet te maken. De twee bedrijven, die soms over en weer opdrachtgever en afnemer zijri, hebben méér gemeen: hun opvat ting over het begrip kwaliteit. Van der Linde is met drie interieurar chitecten in vaste dienst een van de gro tere interieurarchitectenburo’s en pro- jektinrichters. Men werkt zowel voor partikulieren als voor bedrijven, instel lingen en Overheden. Meestal neemt Van der Linde de totale uitvoering van de projekten in handen. Ook veel puur adviserend werk, veelal met begeleiding van de bouw, wordt op gedragen aan dit zeer flexibele bedrijf. De vaak originele ideeën kunnen in ei gen beheer worden uitgevoerd en afge werkt. Afbouwen, monteren en plaat sen van speciaal gefabriceerde betim meringen (dikwijls door Baxmeier gele verd) geschiedt met eigen medewerk- WADDINXVEEN - De vorige week voor de vierde maal door de Lionsclub in samenwerking met de bridgeclub Waddinxveen gehouden bridgedrive heeft etto 1.500,- opgebracht. Dit geld wordt overgemaakt aan de SOS Kinder dorpen. Hoewel iets minder druk dan vorig jaar werd er toch aan 30 tafels fel gestreden om de punten. Gelukkig is de gezellig heid altijd troef op deze avonden, zodat alles zeer soepel verliep. Het netto resultaat 1.500,- komt ten goede aan de Stichting ’’Kinderhulp Ac tie Waddinxveen” die regelmatig be dragen schenkt aan SOS Kinderdorpen of andere kinderprojecten. Volgend jaar zal zeker weer deze suc cesvolle bridgedrive georganiseerd wor den en in dat lustrumjaar hopen we op een nog grotere deelname dan dit jaar. De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 27 november om 15.00 uur in het crematorium Noorderveld, Structuurbaan 1 te Nieuwegein. Deze keer brengt Interpart extra veel antieke, geloogde, blank-eiken meube len en een verzameling Hollandse en Franse meubelstukken. Opvallend is ook het grote aanbod van klokken, waaronder Engelse staande klokken, regulateurs (hangende klokken met ko peren gewichten) en enkele bijzondere achttiende-eeuwse ’’Comtoises”. Er zijn zelfs exemplaren met een orna ment in de vorm van een omkijkende haan, die typerend zijn voor comtoises van na de Franse revolutie. Liefhebbers van schilderijen kunnen te kust en te keur terecht; er zijn doeken uit de acht tiende, negentiende en twintigste eeuw. Verder is er een antiquair met een unie ke verzameling gesigneerd plateel in on dermeer Art-Déco en Jugendstil. Kort om: een beurs die liefhebbers van mooi antiek niet mogen missen. De beurs in beurshal Florida te Bos koop is op vrijdag 27 november ge opend van 16.00 tot 21.00 uur en op za terdag 28 en zondag 29 november van 11.00 tot 17.30 uur. Kinderen onder de zestien jaar hebben onder begeleiding van een betalende volwassene, gratis toegang. Op vrijdag en zaterdag geldt een verlaagde toegangsprijs. Het aan bod van gratis taxatie geldt alleen op vrijdag en zaterdag. In een blok van drie crea-middagen gin- gen de kinderen aan de slag met het the- eslag. Verder werden de meisjes nog 4e ma: ”Je ziet ze vliegen”. - Het resultaat was een scala van vlinders, kevers, vogels, vleermuizen, vliegma chines, helicopters, raketten, maan landers en nog veel meer vliegends. Alles was gemaakt van afvalmateriaal zoals fineer, oude panty’s, oude para- pluies, hout, ijzerdraad, wol, perspex en dergelijken. Tot de Waddinxveense deelnemers be- dat de medewerkers er efficiënt en pret- hoorden bijvoorbeeld Axis-Aandrijvin- tig kunnen werken. Daardoor wordt bijvoorbeeld ook het ziekteverzuim aantoonbaar minder. Behalve de presentatie op de eigen C r. nr._ -j1- ten ook een grote bijdrage geleverd aan de expositie ’’Kantoor van de Toe komst”, op het middenterrein van de drijf heeft, hoe de uitstraling is, het ima- beurs. Hier staat een deel van het zeer attrak- tieve en exclusieve Köpnig Neurath- De eigenlijke catering is tegenwoordig programma in organisatie- en direktie iets meer naar de achtergrond gedron- kantoormeubelen. Gecompleteerd met gen bij de firma Van der Loo. Het is een de uitgebreide stoelenlijn van Fröscher. Party Service bedrijf dat de gehele party Ten Hoope verzorgt de complete kant- verzorgt. Een voorbeeld daarvan is het oorinrichting: buro’s, kasten, tafels, geweldig goed verzorgde restaurantge- stoelen, lampen en, indien gewenst, deelte van deze Beurs. Hier kan men vloerbedekking, gordijnen, plafonds en zien en proeven wat de opvattingen van (werkplek)verlichting worden geleverd Gert Jan van der Loo zijn over zijn vak. in alle prijsklassen. Van een eenvoudig Wat hij bedoelt met sfeer maken en hoe stalen, tot het meest luxueuze, massief- hij meent, dat gasten moeten worden houten buro, met bijbehorende stoelen, bediend. tafels en organisatiemeubelen. Iedere opdrachtgever wil iets anders. Ten Hoope voert naast Konig Neu- Van der Loo brengt iets anders, bij be- rath en Fröscher nog meer bekende drijfsopen-huisdagen of produktpre- merken als Midden-Brabant, Kinnarps, sentaties. Bij jubilea en grote familie- Kontrakt, Renz, First Place, Vepa en feesten. Bij elke festiviteit. Grion. Goede fabrikaten met een prima Sinds kort is er een gelukkige samen nazorg. werking met Bep Baelde, de bloeme- In de moderne buro’s is de bekabeling narrangeur die pas kampioen van Duits- van computer en andere apparatuur volledig weggewerkt. Kabelstrengen over de burobladen behoren tot het ver leden. Vele kleuren zijn leverbaar en aanpasbaar. Met koppelbladen kunnen werpt en uitboer voor Partyservice Van complete buroblokken worden ge vormd. In de showroom te Waddinxveen is een t met kleuren en stalen op alle gebied, om bij voorbeeld een kleurenplan samen te stellen. Ten Hoope maakt zelf of in sa menwerking met de diverse fabrieken en de architekten lay-outs voor projek ten. Ten Hoope is gespecialiseerd in advise ring, om kantoren zodanig in te richten Een ’’naakt” van de Waddinxveense, die haar zeefdruk zelf ’’Cry me a river over you” noemt, siert ook de landelij ke advertenties van Elegance, het maandblad dat elk nummer voorziet w r van een gesigneerd en genummerd positie zal tot februari 1988 langs alle fi- kunstwerk op formaat van dit tijdsch- J rift. Bijgesloten in de hele oplage en be schermd in pastic verpakt. Zo’n genum merde zeefdruk (maximale oplage 900) is al gauw honderd gulden waard. Het decembernummer van Elegance is in een oplage van 100.000 exemplaren verschenen en is in feite een wereldpri meur op tijdschriftengebied. In dit nummer, dat bijna geheel is gewijd aan kunst, zijn in de gehele oplage, origine le kunstwerken van bekende kunst enaars èn jonge, talentvolle kunst enaars meegebrocheerd op het formaat van Elegance (21x30 cm). Hondertien Nederlandse kunstenaars hebben voor dit doel 148 kunstwerken afgestaan, die door de gerenommeerde meester-zeefdrukker Wouter van der Vet zijn gedrukt op 280 grams Trucard- papier. Het is wereldwijd nog niet eerder voor gekomen dat een blad op een dergelijke schaal kunst van zo hoge kwaliteit ver spreidde. Elk kunstwerk is genummerd en gesigneerd door de kunstenaar en vertegenwoordigt een waarde van mini maal 100,-. De sortering van de kunstwerken over de gehele oplage is zodanig dat de kans op twee dezelfde zeefdrukken bij één verkooppunt, vrijwel nihil is. Tegelijkertijd met het verschijnen van I BOSKOOP-Op vrijdag 27, zaterdag 28 J én zondag 29 november komt Interpart I Antiekbeurzen Organisatie voor de I tweede keer dit jaar naar Boskoop. In I de beurshal Florida presenteren tiental- I len antiquairs uit het hele land hun I mooiste objecten, variërend van meu- I beien en schilderijen tot allerhande sier en gebruiksvoorwerpen van goud, zil ver, koper, tin, porselein, kristal en pla teel. De kunst- en antiekbeurs biedt echt voor elk wat wils: zéér oude, zeldzame kunstobjecten uit binnen- en buiten land, maar ook kleine, redelijk geprijs de antieke voorwerpen. Zelfs Sinter klaas zal op deze beurs wel iets van zijn gading kunnen vinden. Maar de boeien de verhalen van de standhouders zijn op zich een bezoek aan de Floridahal al meer dan waard. Bijzonder aantrekkelijk is de activiteit ’,’tussen-kunst-en-kitch-in-’t-klein” op de beurs in Boskoop. Het publiek kan gratis en vrijblijvend antieke voorwer pen laten taxeren door diverse experts. Vanwege de te verwachten grote toe loop op zondag, wordt dze activiteit al leen op zaterdag gehouden. Een mooie I gelegenheid voor iedereen die nog er gens op zolder een vergeten erfstukje heeft liggen. gen BV (Coenecoop), Meubelindustrie Baxmeier (Willem de Zwijgerlaan), Banketbakkerij-partyservice Van den Berg (Passage) Aardewerkfabriek ’t Qer{ Jan van fier poo Delftsche Huys BV (Henegouwerweg), HG Reklame (Alpherbrink), Ten Geen cateringservice die alleen drank- Hoope Interieurprojecten v.o.f. (Sta ringlaan), Frans Maas (Bredeweg), A. van Nóort Zn. BV (Tuinbouwweg), Plastic Mappen Centrum en Zeefdruk- kerij Midden-Holland (Zuidkade), Platform Computersystemen LV (Brugweg), Siuuiiiiau ur o----- (Brugweg), Vink Verzekeringen (Over- ding wordt omschreven, is bij Van der toom), Gemeente Waddinxveen Loo in één hand. (Raadhuisplein) en NV Verenigd Er blijkt duidelijk behoefte aan pro- Streekvervoer Westnederland (Hoog- duktpromoties. Bij openhuis mamfesta- eveenseweg). 4 w a»

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 13