Ambtenaar verrast m Directeur muziekschool Zorg voor huisdieren Stormloop op klopboor k Medische weekenddienst Video voor Beatrixschool van ouders Verloren en gevonden voorwerpen FNV huldigt jubilarissen Vrouwencafé FL»RIDk V erbazing over subsidie aan Concordia Bijstand in pastoraat AGENDA BIOSCOPEN BURGERLIJKE STAND 1 Weekblad voor Waddinxveen Goed opletten Inentingen T M. MOS 'PIANO’S Speelgoed Gevonden Lezing Keizer Kwartet Weekenddienst dierenarts: Verloren Bedankt Zindelijkheid ||FJdE KERKEN NODIGEN Restaurant A. P. van Neslaan 1 2771 DE Boskoop Telefoon 01727-4886/4283 Beheerder: C. W. Dufais Elke zondag geopend voor Diners a la carte a --Z- 9 M a H Pagina 5 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN-WOENSDAG 25 NOVEMBER 1987 tij Arts: P.J.E. Koninklijk goud voor de scheidende gemeente-ambtenaar, die er 40 jaar overheidsdienst heeft opzitten, O. van Geffen. Deko- Ondertrouwd: B.H.F. Kraaijveld en Y.A.M. Zonneveld. I I I I I I I I Overleden: Slierendrecht wv Hoogendoorn, Geertje, oud 91 jaar; van der Eijk, Dirk, oud 77 jaar; Bosloper ev Hagendijk, Johanna, oud 77 jaar. Gehuwd: H.W. Hordijk en J. Schrammeijer; G.D. Enderlé en E. Moree; D. W. Eindhout en J. van Dam. De in de aanbieding zijnde pop penwagen en radiografisch bestuur de auto van De Bas Speelgoed en Doe Het Zelf. (Foto: De Rooy). Hij volgt in die functie de deze maand Leiden en sedert 1982 tevens aan het ln- vertrokken directeur Krijn Koetsveld stituut Kunstzinnige Vorming Haarlem- wezigheid van wormpjes en dergelijke. Bovendien kijkt de arts aan de hand van het verkregen vaccinatiebewijs (vergeet niet daarnaar te vragen als het dier ing- CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur ds. N. v.d. Want 17.00 uur ds. N. v.d. Want Elke Woensdagavond: 19.30 uur ds. N. v.d. Want FILMHUIS GOUDA Vr. t/m zo. 9 uur: DE GROTE STILTE. GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.30 uur ds. B. v.d. Heiden GER. KERK (VRIJGEMAAKT) Kerkgebouw Kruiskerk, Passage 8.30 uur ds. D. Vreugdenhil, Berkel 14.30 uur ds. G. Gunnink, Krimpen aan den IJssel BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H.G. Koekkoek VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Tesselschadelaan 28: 10.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 9.30 uur Donderdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zqndag: 11.15 uur Dinsdag: 09.00 uur Woensdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur EVANGELISCHE GEMEENTE ”DE HERE IS VREDE” Peppelhorst 17, Waddinxveen 10.30 uur samenkomst Herhaald worden ook de aanbiedingen voor de kinderen: een poppenwagen van 99,- voor slechts 69,- en een ra diografisch bestuurde auto van 129,- voor 79,-terwi j 1 de hiervoor benodig de batterij-oplader met 6 batterijen geen 72,95 kost maar 50,-. THALIA Do. en vr. 8 uur, za. 3.30, 7 en 9.15 uur, zo. 3.30 en 8 uur, ma. en wo. 8 uur: URBANUS IS "HECTOR a.l. Di. 8 uur: 9 1/2 WEEKS, 16 jr. SCHOUWBURG Zo. 4 en 8.15 uur, ma. en di. 8.15 uur: BEVERLY HILLS COP II, a.l. Zo. 2 uur: EEN AVONTUUR MET EEN STAARTJE, a.l. Uitgeverij: VETA B V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144. 2742 ÉN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9, 2741 EP Waddinxveen Postbus 116, 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 31,50 per halfjaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0,45 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. Geboren: Linda, d.v. J.B. Borsboom en J.A.M. van der Meer; Johannes Christiaan, z.v. J. Voorberg en F. de Graaf; Tim Thies, z.v. T.H. A. Versluis en S.A. Burgmans; Stefan, z.v. W.J. Hooger- dijk en A.J. Rupke; Marco, z.v. J.H.W. van der Hut en E. van Son; Davey Jan, z.v. J.H. de Pater en B.R. van den Berg; Berry Richard, z.v. H.J. van der Klei en T.F. Hulskamp. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Mercuriusweg 29: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst werkzaam bij de belastingdienst in Wa- geningen en bij de dienst Gemeente werken van Capelle aan den IJssel. In het maatschappelijk leven was de heer Van Geffen actief als ouderling van de hervormde Immanuëlkerkge- meente en was hij administrateur van de vrijwillige brandweer van Waddinx veen. Diverse piano’s te koop Zowel nieuw als gebruikt. Op alle instrumenten 5 jaar garantie. St. Victorplein 2 Waddinxveen - Tel. 01828-17970 Open: donderdags en vrijdags van 9.00-17.00 uur of na telefonische afspraak. Ook voor STEMMEN, REPARAREN, VERHUUR, ACCESSOIRES, ENZ. WADDINXVEEN - De afdeling Wad dinxveen van de Industriebond FNV houdt komende vrijdagavond in hotel- café-restaurant De Unie aan de Ker- kweg-Oost een jubilarissenavond. Op deze om acht uur beginnende avond zullen zes FNV-leden worden gehuldigd in verband nmet hun langdurig lidmaat schap. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje en de vertoning van de videofilm ’’Industriebond FNV honderd jaar”. De FNV-jubilarissen die gehuldigd zul len worden zijn: H. Zoetekouw, H. Bresser, T. van Bu- eren, J. Oudendijk, H. van Doom en H. van Helden. Kanariepiet, gouden halsketting, bril in koker, bruine herenjas, wieldop Opel, sleutels, integraalhelm wit/rood en handschoenen, zilverkleurig quartzhor- loge, blauwe portemonnee met geldbe drag, geel/groene regenjas, blauw wol len handschoen. WADDINXVEEN - De ouders van de leerlingen van de protestants-christelij- ke Koningin Beatrixschool hebben het pas geopende nieuwe schoolgebouw aan de Zuidplashof in de woonwijk Zuidplas een videorecorder aangebo den. Dat gebeurde op de vorige week woens dagavond gehouden jaarlijkse ouder avond. Nadat de verslagen van de penning meester, de medezeggenschapsraad en de oudersommissies werden goedge keurd, werden de aanwezigen in de ge legenheid gesteld zich aan te melden als lid van de kascontrole-commissie als mede van de oudercommissies. Tevens werd door de penningmeester bekend gemaakt dat de opbrengst voor de Koningin Beatrixschool van de fancy fair, welke gezamenlijk met de Kardi naal Alfrinkschool op 31 oktober ter ge legenheid van de opening van het nieu we schooogebouw werd gehouden 1.288,88 bedroeg. gezicht van de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven had aangeboden. De heer Van Geffen nam niet alleen vervroegd afscheid als gemeente-amb tenaar, maar stond er ook bij stil 40 jaar in overheidsdienst werkzaam te zijn ge weest. Hoewel hij sinds 1966 in Wad dinxveen werkzaam is, was hij ook WADDINXVEEN - Het bestuur van de Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen heeft Roeland Paul van Schravendijk (30) uit Uitdam be noemd tot nieuwe directeur. HERVORMD GEREFORMEERDE GEMEENTE Elke donderdagavond in kerkgebouw Rem. Kerk, Zuidkade: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum uit Amersfoort op. Roeland Paul van Schravendijk zal zijn nieuwe werk zaamheden na de Kerstvakantie, doch onderwijs, uiterlijk op 1 februari, beginnen. hebben ze in het asiel of de kennel hon- dermaal gezegd dat het dier ingeënt is. De arts controleert het dier en schrijft het in als ’’patient”. Controle is vooral lang voorkomen. Op dezelfde wijze in de beginfase belangrijk voor de aan moeten we het dier er op straat aan wen nen zijn behoefte in de goot te doen. Ook deze gewoonte is snel aangeleerd, tenminste bij jonge dieren. Het scheelt een hoop narigheid voor de eënt is) welk vaccin is gebruikt, of een medegebruikers van de openbare weg. Hondepoep is en blijft vervelend. Een ergernis tot iedereen ervan doorgedron gen is dat het voorkomen ervan niet zo moeilijk is ais van jongs af aan wordt aangeleerd zijn behoefte in de goot te doen. WADDINXVEEN - De heer W. Groe nenboom, kandidaat in Capelle aan den IJssel, heeft de benoeming tot bijstand in het pastoraat bij de Hervormde ge meente van Waddinxveen aangeno men. De heer Groenenboom werd 10 mei 1943 geboren in Rotterdam. Hij is evangelist-pastoraal werker in Capelle aan den IJssel geweest. Ook was hij evangelist in Rotterdam-centrum., In Waddinxveen zal hij bijstand verrichten in de wijk van ds. H. Schipaanboord. Hierna volgde een lezing door mevrouw Remmi Booy van de Schoolbegelei dingsdienst Midden-Holland en Rijn streek. Zij vertelde de aanwezigen over de werking en taken van deze dienst. Na afloop was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na deze interessante lezing werden er nog dia’s vertoond van de bouw van de school, vanaf het moment van het slaan van de eerste paal in maart tot en met het gereedkomen van het schoolge bouw in oktober. tweede inenting op kort termijn nodig is en hoelang een eventuele vaccinatie gel dig blijft. Tevens kan de dierenarts nuttige advie zen geven over voeding en andere zaken rondom de gezondheid van uw nieuwe huisgenoot. ZONDAG 29 NOVEMBER 1987 NEDERLANDS HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. G.C. Kunz 17.00 uur ds. G.C. Kunz De Hoeksteen: 9.30 uur ds. H. Schipaanboord 18.30 uur ds. H. Schipaanboord Bethelkerk: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 17.00 uur ds. J.W. Goossen Rehobothschool, Sperwerhoek: 9.30 uur ds. J. v.d. Meijden, Bleiswijk Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. A. A. v. Houwelingen 17.00 uur ds. A. A. v. Houwelingen GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.30 uur ds. Th. Weerstra, Berkel en Rodenrijs 17.00 uur ds. Th. Weerstra, Berkel en Rodenrijs Ontmoetingskerk: 9.30 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. E. van Dalen, Den Haag REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade: Geen dienst WADDINXVEEN - Blij verrast heeft de sinds kort in Boskoop aan de Otweg wonende Waddinxveense gemeente ambtenaar O. van Geffen (56) zich vori ge week woensdagmiddag in de raad zaal van het gemeentehuis de versierse len bij de hem toegekende gouden ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau door burgemeester C.M. van der Linden op de revers laten spelden. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst met collega’s, vrienden en familie en de daarop volgende openbare receptie, die het college van B. en W. het vertrouwde dikant in Waddinxveen, heeft bedankt voor een beroep. Dit was op hem uftge- bracht door de gemeente in Bameveld. Ds. Goossen is sinds 1983 aan Waddinx veen verbonden. 1 bezitters neemt daardoor ook ziendero- laat het gen toe *n de Waddinxveense samenle ving. Roeland Paul van Schravendijk heeft na de middelbare school van 1975-1983 aan het Sweelinck Conservatorium gestu deerd met als hoofdvak dwarsfluit. In 1982 slaagde hij voor docent b en in 1983 voor de bekwaamheid als uitvoe rend musicus. Van 1981 tot 1983 was hij verbonden aan muziekscholen in Amstelveen en ar j.' J. Slager, Kerkweg-Oost220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare, Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801. Cyperse poes met rood streepje op het kopj eplastic tas met gymspullenzwar te etui met zilveren letes en 2 sleutels, regenpak in hoesje, klein wollen deken- tje, diverse sleutels, dameshorloge zil verkleurig met witte wijzerplaat, bruine herenhandschoen, blauwe stoffen sjaal en blauw gebreide handschoen, gouden manchetknoop, donker blauwe kinder schoen, gouden armband met inscrip tie, doublé quartz horloge, tankdop van een Toyota Celica. WADDINXVEEN - Bij de speelgoed- en doe-het-zelf-zaak van De Bas aan de Jan Dorreks,nskade-Oost heeft het vori ge week donderdag, vrijdag en zaterdag storm gelopen voor de veertiendaagse spetteraanbieding van het winkelcen trum Brug, waarvan deze zaak lid is. Aangeboden werd namelijk een Bosch 500 Watt klopboormachine voor 179,- in plaats van 326,-. Dat was maar liefst een voordeel van 147,- ofwel 45 pro cent korting. Het ging hier om een kwaliteitsboorma- chine van Bosch (type CSB 500 RLE), die niet alleen moeiteloos in beton boort, maar ook schroeven in en uit draait. Speelgoed en doe-het-zelf De Bas heeft besloten nog eenmaal drie dagen lang deze spetteraanbieding te handhaven. Voor komende donderdag, vrijdag en zaterdag wordt de Bosch-klopboorma- chine dus opnieuw met een korting van 147 gulden aangeboden. aantal boeken op het gebied van de Dominee J.W. Goossen, hervormd pre- tie -4-1-»» - XX/»» kazift TvzazJ Lrt Op de laatste vrijdag van de maand - tij dens het vrouwencafé - bestaat er gele genheid boeken te lenen. Inlichtingen bij Lottie van den Berg (tel. 14485). Mededeling: De regeling ’’medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachtenSpreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. WADDINXVEEN - Komende vrijdag avond wordt er weer een inloopavond voor vrouwen georganiseerd in het Vrouwenraadhuis ”De Vlieger” aan de Staringlaan. Men kan vanaf half 9 ’s avonds binnen lopen om in een ontspannen sfeer een praatje te maken, wat te drinken, naar muziek te luisteren of te lezen. Sinds kort is de Vrouwenraad in het bezit van een i Vrouwenemancipati Het is belangrijk dat een jonge hond zo snel mogelijk zindelijk wordt. Dat ge beurt het snelst door een consequente en rustige aanpak. Net als een baby heeft een jonge hond niet volledig de controle over zichzelf. We kunnen ervan uitgaan dat een hond sprankelend, helder staan. Wanneer we nooit zijn nest zal bevuilen. U kunt tegen de vacht instrijken, moeten de ha- daarvan gebruik maken door de hond ’s 1 j ren direct op hun plaats terugspringen, nachts telaten slapen in een kist of doos Soepelheid van de vacht is een kenmerk van gezondheid. Net als de mens hebben honden een tijdelijk en later een definitief gebit. Een jonge hond verliest zijn ’’melkge- bit” meestal wanneer het dier vier tot zes maanden oud is. mermeer. Naast zijn docententaak leidt hij de projecten muziekschool en basis- Tevens vervult hij enige bestuurlijke.ta- In de periode tot zijn komst wordt de ken zoals voorzitter Medezeggën- leiding van de muziekschool aan de schapscommissie I.K.V bestuurslid Zuidkade waargenomen door de piano- vakgroep uitvoerende toonkunstenaars docente Kitty Knijff. Zij doet dat op van de K.N.T.V. verzoek van het stichtingsbestuur. Hij is zakelijk leider van het Keiker Kwartet. In het verleden heeft hij circa 10 jaar meegedraaid in de professionele popmuziek. WADDINXVEEN - De muziekvereni gingen Voorwaarts en Cormula’s heb ben met enige verbazing kennis geno men van het vorige week in het Week blad voor Waddinxveen gepubliceerde besluit van B. en W. dat de muziekver eniging Concordia 5.000,heeft ge kregen als eenmalige subsidie voor de oprichting van een jeugd(opleidings)or- kest. Bij het besluit tot subsidiëring heeft het college evenwel overwogen dat het initiatief van de vereniging ge richt is op zowel vernieuwing van de op leidingsmogelijkheden, als van de uit voeringspraktijk. Burgemeester en Wethouders hebben dan ook gebruik gemaakt van de door de gemeenteraad geboden mogelijkheden experimenten en vernieuwingen op welzijnsterrein eenmalige financieel te ondersteunen. Nadat Concordia enige jaren geleden is overgegaan tot een harmoniebezetting, is het aantal leden, waaronder ook jon geren, aanmerkelijk gestegen. Om deze jongeren op een soepele wijze in het orkest te kunnen integreren, heeft de vereniging het initiatief tot het jeugd(opleidings)orkest genomen. Op die wijze wil men niet alleen een ver antwoorde opleidingsmogelijkheid creëren, maar de nieuwe leden ook vrij snel vertrouwd maken met het ensem- blespel. lokale omroep RTW uitsprak. Van WD-wethouder Karei van Soest weten we dat honden in Waddinxveen moeder missen en de kennel, waar het jaarlijks zo’n 90.000 kilogram honde- ninklijke onderscheiding wordt de oud-Waddinxvener op de revers gespeld door burgemeester C.M. van der Linden, terwijl de temidden van echtgenote van de gedecoreerde toekijkt. (Foto: Sjaak Noteboom). nootjes opgroeide. in dit dorp geen wandeling te maken Belangrijk bij het in huis nemen van een valt of je komt die uitwerpselen volop jonge hond is dan ook de begeleiding ‘egen. De agressiviteit jegens honden- gedurende de eerste dagen. Ga met het J J jonge beest het huis rond, en rustig snuffelen. Een puppy moet van jongs af aan leren waar zijn slaapplaats is. Zo’n plaats is niet zo moeilijk in te rich ten. Een oude doos of een mand, met Of een jong dier goed gezond is, valt op daarin een deken of katoenen lap, zijn veel manieren te controleren. Een jong voldoende, De plaats waar dit bedje dier is actief, speelt veel en slaapt dfer- komt te staan moet warm en droog zijn, halve ook veel. Lusteloosheid is een re en in ieder geval tochtvrij. Een klein den voor een controlebezoek bij de die- verhoginkje is zeer geschikt. renarts. Vooral vlak na het ontwaken moet een dier weer actief worden. Duurt dat te lang, of blijft de activiteit uit, dan is er wat mis. Over het algemeen zijn de ogen, de huid en de vacht de belang rijkste plaatsen waaraan een eventuele ziekte geconstateerd kan worden. Huid en vacht van een pup horen zacht en glanzend te zijn. De ogen moeten ZATERDAG 28 NOVEMBER 1987 Arts: W.A. v. Heel, Mozartlaan 2-4, tel. 12676 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 Henk de Bas met de 45 procent goedkopere klopboormachine. (Foto: De Rooy). waaruit hi niet kan ontsnappen. Laat het hondje ’s avonds zo laat mogelijk uit ern breng het ’s morgens direct naar bui ten. Na de maaltijd en na ieder slaapje moet de pup in ieder geval plassen. Zet hem dan op de gewenste plek en prijs het hondje als het zijn behoefte heeft ged aan. Mocht uw hondje toch een vergissing Wanneer de hond zijn inentingen heeft begaan, bestraf hem dan door op hem te gehad, kunnen we er mee de straat op. mopperen. Sla nooit. Er zijn speciale af- Wat die inentingen betreft nog het vol- weersprays in de handel waarmee de gende: het verdient aanbeveling altijd plaats van het ongelukje bespoten kan bij de dierenarts langs te gaan, ook al worden; de hond zal daar zijn behoefte niet meer doen. Als u de zaak goed en consequent aan pakt, zullen dit soort vergissingen niet ZONDAG 29 NOVEMBER 1987 van der Linde, Souburghlaan 15, tel. 14100 Apotheek: F.F. van Dijk, Kerkweg-West 64, tel. 17255 WADDINXVEEN - Huisdieren zijn voor veel mensen een bron van gezellig heid en vriendschap. Dat is ook in Wad dinxveen zo. Hoewel de voorkeuren voor een bepaald dier sterk uiteen kun nen lopen zijn de Waddinxveners in het algemeen goed bekend met honden, katten, konijnen, kanaries, duiven en vissen. Omdat de lokale omroep RTW vandaag huisdieren als thema heeft gekozen haak ik in deze kanttekening daarop in door is te spreken over de verzorging van de Waddinxveense huisdieren. Over het omgaan met huisdieren blij ken de meningen soms erg te verschil len. Laat ik eens wat dit betreft de hond als voorbeeld nemen. En dan vooral voor die mensen die aan een huisdier gaan denken. Dit is het persoonlijk commentaar De zorg voor de gezondheid begint bij dat Bert Woudenberg zaterdag in de een huisdier al op zeer jonge leeftijd, rubriek ’’Waddinxveense kanttefye- Dat begint met ervoor te zorgen dat het ningen” voor de microfoon van de dier zich op zijn gemak voelt. n'"'' Een jonge hond, die we voor de eerste dag in huis hebben, voelt zich onwennig en zelfs een beetje angstig. Het zal zijn een aantal leeftijdsge- PoeP produceren. Geen wonder dat er - - ■I p vZ/Z' |g|

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 5