EEN JAARTJE WADDINXVEEN -1987 1987 1 test 1 ENE STICHTING NA ANDERE WERD OPGERICHT I! „SOUBURGH” HUIZE f I V «O I f?' N J W SBH WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - DINSDAG 29 DECEMBER 1987 Pagina 11 JC zachte receptie en afscheidsbijeenkomst. In het voorjaar stelde de Waddinxvener L. D. Burger zich beroepbaar als predi kant van de Nederlands Hervormde Kerk. De hulpprediker, pastoraal mede werker en godsdienstleraar slaagde op 24 maart voor zijn colloquium. Op de foto staat hij met zijn echtgenote. Hier worden op maandag 9 februari de handtekeningen gezet voor de Stichting Wad- dinxveense Kunstdagen, die in oktober worden gehouden. Voorzitter W. G. van Baarle vertelde bij de lokale omroep RTW in april over de Waddinxveense Kunstdagen 1987. De herdenking van de oorlogsslachtoffers sinds het begin van de Tweede Wereldoor log was zoals gebruikelijk weer op maandagavond 4 mei bij het monument aan het Stationsplein. Felicitaties voor C. de Bas nadat hij op donderdag 7 mei op het bedrijvenpark Coene- coop de eerste paal had geslagen voor het nieuwe bedrijfspand van de inkoopcombi- natie Keurgroep '70. Het pand wordt neergezet op 3.584 m2 grond dat f 437.480,- Op vrijdag 4 december werd in de Rot terdamse Doelen directeur T. W. Verweij van het architectenbureau Stuurman Partners BV uitgeleid na een dienstver band van 42 jaar. Hiervan was hij 26 jaar directeur. Op zijn afscheid was ook oud- directeur mr. A.G. Smallenbroek. I, waar zij zich bij de eerder gearriveerde Rob Lapaer kon voegen. Rob had er een wereldreis van anderhalf jaar opzitten en was onderweg met< bankboekje van haar oma had meegekregen en dat mocht niet van de douane. Met een boete van f 200,- kwam ze er van af. Druk en gezellig was het op zaterdag 23 mei tijdens de zonovergoten braderie van het winkelcentrum Dorpstraat in de gelijknamige straat. Onder toeziend oog van notaris“mr. P. L. van der Meulen wordt hier de acte van de Stichting Vluchtelingenwerk Waddinxveen getekend in januari van dit jaar. Schrijver en componist Michel van der Plas opende vrijdag 2 oktober een God fried Bomans-expositie in de Openbare Bibliotheek. Het was één van de vele ac tiviteiten van de Waddinxveense Kunst dagen in de eerste volle week van okto ber. een 15-tal vrouwenorganisaties De nieuwe contactvrouw gemeente-be- drijven werd drs. Barbara van der Zouw. Zij volgde in die functie de naar Woubrugge vertrokken E.S. ten Cate op. In 1987 kwam er een einde aan de LHNO-afdeling De Rank aan de Es- doornlaan. Dit onderwijs maakt nu ook gebouwelijk deel uit van de christelijke scholengemeenschap De Wadde aan de Sniepweg. Adjunct-directeur van de LHNO-afdeling, met 160 meisjes, is de Waddinxvener J.D. Geel. In 1987 werden tenminste drie nieuwe stichtingen opgericht: - de Stichting Vluchtelingenwerk Wad dinxveen, - de Stichting Vrouwenraad Waddinx veen en - de Stichting Waddinxveense Kunstda gen. Bij de oprichting van deze stichtingen verleende het notariskantoor J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen vaak belan genloze medewerking. Rustend huisarts P. van der Linde opende donderdag 2 april de tweedaagse huisvlijt- tentoonstelling voor ouderen in het Anne Frank-centrum. Hier staat hij temidden van de exposerende ouderen. Op zaterdag 31 januri kregen 15 Waddinxveense Molukkers in de raadzaal van het gemeentehuis een herdenkingspenning en een jaarlijkse toelage van f 2.000,- uit waardering voor hun verzet van destijds. Op donderdag 19 maart schroefde VVD- wethouder K.W.Th. van Soest "Max Milieu" op één van de Waddinxveense vuilniswagens bij wijze van opening van het Waddinxveense Jaar van het Milieu, dat onder meer ook een gemeentelijke milieumarkt omvatte. In februari kreeg Waddinxveen er weer vier zenders bij. Dat aantal werd in mei uitge breid met het abonee-tv-kanaal Filmnet, waarvoor adjunct-directeur Hans Klap ge- meente-ambtenaar C. C. van der Klauw een oorkonde kwam aanbieden in De Unie. Notaris J. in 't Hol ziet toe als het latere CDA-raadslid Wil Waterreus tekent voor de nieuwe Stichting Vrouwenraad Waddinxveen, die 'overkoepelt. De Prof. Kohnstammschool voor openbaar MAVO aan de Mauritslaan vierde het 25-jarig bestaan met een aantal activiteiten voor leerlingen, ouders en leerkrachten. De jubileumreceptie was op zaterdag 26 september. Op zaterdag 16 mei gingen twee heteluchtballonnen ter opluistering van de manifestatie Renovatie '88 van Be Fair-voetbal het luchtruim in. In de één zat burgemeester C.M. van der Linden, in de ander de journalist B.J. Woudenberg. In de buurt van Ben schop kwamen ze weer neer. De manifestatie trok 3.500 bezoekers en leverde f 40.000,- op. Begin januari werd Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan voorzien van 13 te verlichten letters en aanhalingstekens, een geschenk van medewerkers en bewoners aan het bestuur van het in 1986 het 20-jarig bestaan gevierd hebbende tehuis. Huize Souburgh sloot op 22 december een samenwerkingsovereenkomst met het Goudse Actrice en schrijfster Marjan Berk open de op zaterdag 7 februari het vrouwen raadhuis De Vlieger aan de Staringlaan. De wijkschool St. Jozef nam in juni vlak voor de schoolvakanties afscheid van schooldirecteur J.M. Zandbergen. Bijna 36 jaar was hij op deze school werkzaam Van VVD-wethouder K.W.Th. van Soest kreeg de geliefde leraar een ge- de Australische“getrouwd. Helen’s terugkeer stuitte op problemen omdat ze bij haar vertrek uit Tsjechoslowakije een spaar- schenk aangeboden tijdens een drukbe- Na de nodige strubbelingen kwam de Australische Helen Rysavy op disndag 5 mei uit Tsjechoslowakije in Waddinxveen aan, I. L J J •- J O L. II- D k L d I d n IF i n n f rt-ri tfnyi OU m C V)/I 'f Ir M’ö V 'J HM 1 Slt f 1 kostte. sc

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 11