Familie Berichten rl RUIME PARKEERGELEGENHEID OVERSLAG 1 Slagerij Otterspeer Slagerij Van Wijk Slagerij Reas F/ t INLIJSTEN?? zijn zaterdag 2 januari a.s. de gehele dag gesloten - en wensen hun klantenkring een voorspoedig 1988 C. H. DE VRIES RIJKS AGRARISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP BOSKOOP DOCENT(EN) voor de volgende vakken: s= Orgel- en Z= pianolessen rjir BOSKOOP Familie J. J. A. Harderwijk wenst iedereen een goed en gezond 1988 fysiotherapie praktijk J. M. ten Hagen-van den Bosch GARAGE V. MARREWIJK WASAUTOMAAT Volautom. wasautomaat voorzien van alle programma’s. Toerental centrifuge 400. Adv. pr. f 749,- PANASONIC STOFZUIGER type MC-92 E 1000 watt, snoeroprolmechanisme, elektronische zuigkrachtregeling. Geheel wit uitgevoerd. 3 JAAR GARANTIE OP DE MOTOR. Metalen buizen. Incl. hulpstukken MIDISET MET BOXEN PIONEER BAU KNECHT PELGRIM VIDEORECORDER PHILIPS STEREO RADIO- f MOULINEX CASS.RECORDER f tMy^Ti??5NW FIETSPLEZIER in 1988 a De familie R. H. Leeuwenburgh dankt u voor de vele goede wensen en wenst ieder een goed en gezond 1988 Garage Van Marrewijk wenst zijn cliënten een gezond en voorspoedig 1988 toe Voor begrafenissen PHILIPS ZANUSSI VHS- teletekst |j| 1 Gevestigd per 4 januari 1988: KAREL VAN HEES WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN 1 3 jaar garantie op de motor Wij wensen u een fijn en goed jaar toe met veel Aan iedere lezer waar ook ter wereld maar vooral in S.G.A. Doorenbosstraat 1 te Boskoop, tel. 01727-5923 EVERDINA VAN ’T WOUT-ROSEBOOM weduwe van Willem van ’t Wout BEGRAFENISSEN Bij de verzorging van een uitvaart respecteren wij zoveel mogelijk persoonlijke wensen. Belangrijk is vooral dat u op ons kunt rekenen, niet alleen direct na het overlijden en op de dag van de uitvaart, maar ook daarna nog. 8 lu 8 lu 6 lu past, daalmanplnts. 43 2771 SH BOSKOOP tel. (01727) 2300 Alphen a/d Rijn Wilhelnunalaan 19 telef. 01720 72795 AGATHA GORISSEN AGATHA GORISSEN echtgenote van Joh. van den Hoek HENSTRA NATUURSTEENBEDRUF GRAFMONUMENTEN EN ZERKEN 11 UITVAARTVERZORGER Tel. 01828-14719 - Tesselsc hade laan 20 Waddinxveen Trouwplannen? Voorkade 26-27 - Boskoop Tel. 01727-3000 Wij hebben een ruime sortering aluminium wissellijsten en houten lijsten. SCHILDERSBEDRIJF ANDRÉ VAN VLIET DTO 2771 ZC Boskoop OPDRAC 5 -O 5 ’I) ;n ■o CMAPPSTERE0 KLEUREN-TV MET JIITUV TeLeTekST type SV-2577 63 cm beeldbuis met rechte hoeken, 39 voorkeuze- zenders, STEREO en TELETEKST. Incl. draadloze afstandsbediening. Prijs bij inruil nu slechts (Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting en Rijks Middelbare Tuinbouwschool) Azalealaan 115, Postbus 122, 2770 AC Boskoop Gevraagd per 1 februari 1988 of zo spoedig mogelijk daarna t.b.v. de Rijks Middelbare Tuinbouwschool, Engels Duits Landmeten 2e graads bevoegdheid vereist. Uitbreiding van het aantal uren Duits en Engels per 1-8-88 is mogelijk. Sollicitatie is mogelijk per vak of een combinatie van vakken. Sollicitaties richten aan de directeur van de Scholengemeenschap, de heer B. Kant, Postbus 122, 2770 AC Boskoop. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de adj.-directeur dhr. A. J. Blok, Azalealaan 115, 2771 ZV Boskoop, tel. 01727-4601. M bij u aan huis ■—Angela Mathot- Vermeulen -InL: 01727-6662 ii saai ui 5 Pagina 4 Dinsdag 29 december 1987 ■OSKOOR S-V. Psalm 116 Ber. ■J'. 2740 AB Waddinxveen, postbus 78, tel. 01828-12200 Ib Geen bloemen Zh. Pmnd. /a H//1 op de leeftijd van 20 jaar. De mooiste Morgen” geeft ons gisteren niet terug. W////////A 1 1 k i h stereo KTV gratis video-onderhoudskontrakt compact-disc magnetronoven dubbel cass. deck Iwitte uitvoering zuinig in verbruik _jl__ incl. boxen [extra goedkoop Jwitte uitvoering l^J" ijt-P''" lil Op 22 december j .1. ging naar haar Heiland onze innig geliefde altijd zorgzame dochter, zuster, schoonzuster en tante op de gezegende leeftijd van 82 jaar. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Vader en Moeder Gorissen Fopke en Jo Adry en Hans Piet en Cristel Annie en Jan Fien en Jan Corrie en Wil Dick en Cora Frans neven en nichten De begrafenis heeft op 2e Kerstdag plaats gevonden. Uit Psalm 23: De Here is mijn Herder, mij ontbreekt biets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijl bij mij. In dankbare herinnering wat zij voor ons allen is geweest, geven wij kennis dat na een ernstige ziekte rustig en vredig van ons is heengegaan, mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en oma op de leeftijd van 60 jaar. Joh. van den Hoek Letty en Ton Anneke en Adrie Hans en Gerda Peter en kleinkinderen 22 december 1987 Willem de Zwijgerlaan 15 2741 DA Waddinxveen De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden Correspondentieadres: D. van Doorn, Lede 7, 2741 MB Waddinxveen. Dinsdag 29 december is in de Ichtuskerk, Mendelweg 18 te Boskoop van 19.30 tot 21.0Ó uur gelegenheid tot condoleancebezoek De rouwdienst zal D.V. worden gehouden op woens dag 30 december in voornoemde kerk, aanvang 10.30 uur, waarna omstreeks 11.30 uur de begrafenis zal plaats hebben op de algemene begraafplaats aan de Roemer te Boskoop. Heden behaagde het de HEERE tot Zich te nemen onze geliefde en zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder Waddinxveen, 26 december 1987 Prins Bernhardlaan 2, „Souburgh” Na een ernstig ongeval is tot onze diepe droefheid van ons heengegaan, onze lieve zoon en broer, kleinzoon, neef en vriend 2741 BK Waddinxveen, 24 december 1987 Da Costaweg 23 De crematieplechtigheid heeft plaats gevonden op dinsdag 29 december in het crematorium „Ocken- burgh”, Ockenburghstraat 21 te ’s-Gravenhage - Loosduinen. ,,God heb ik lief: want die getrouwe Heer hoort mijne stem” Aart en Jannie van Hees Eric Familie van Hees Familie Klootwijk Hij was één met ons. Wij zullen hem missen. Antraciet, extraciet, eierkolen, bruinkoolbriketten, vlamkolen, futurex, houtskool, petroleum, alles schoon verpakt, azobe hardhout, gekloofd hout, haardblokken, turven, voorde lige afhaalprijzen. Ook zater dags geopend, Kolenhandel Van Zwieten Dorpsstr. 295, Hazerswoude tel. 01728-9176 Zand, grint, tuingrond/bielzen, geïmpregneerd tuinhout, vele soorten tegels en ander be- stratingsmateriaal: speelzand in zakken. Alles voordelig ge- prijst. Bij voldoende afname geen bezorgkosten. Ook za terdags geopend. Van Zwie ten, Dorpsstraat 295, Hazers woude, tel. 01728-9176. Toch overwint eens de genade en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in ’s Vaders Licht verheerlijkt voor zijn aangezicht. Lied 297 echtgenote van Johannes van den Hoek Piëteitsvolle gedenktekens in natuurlijke materialen met verantwoorde vormgeving. Restauratie van bestaande grafmonumenten. Goudserijweg 28, Boskoop, tel. 01727-5794. Reijerskoop 265, tel. 01727-6397. FotografenGilde j Stap eerst eens bij de Gilde- fotograaf binnen. Hij heeft een prachtig boek vol wetenswaar digheden van 52 pagina’s dik voor u klaar liggen. Gratis. STOFZUIGER type HR-6510 1000 watt, snoeroprolmechanisme en elektronische zuigkrachtrege- ling. Metalen buizen. Incl. hulp stukken nu bij Expert Gouwestraat 10 BOSKOOP tel. 01727-5246 gratis video-onderhoudskontrakt -x;: 3- Voorkode 68o, 7" Telefoon; 01727 - 2310. Lid van het Fotografen Gilde Tuner/versterker, DUBBEL CASSETTE DECK, platenspeler. INCL. BOXEN nu slechts JU O O E COMPACTDISC type PD4050 Voorzien van tal van moge- 'rtl lijkheden. Natuurlijk volop programmeerbaar en met digitaal filter. Nu bij de Expert Vakzaak voor .R^.S./R-V-S. het best getest IVf VHS-VIDEORECORDER -’•'-type HR-D210 JVC VIDEORECORDERS: HET BEST GETEST! 48 voor- keuze-kanalen, draadloze af- stands-bediening. Uniek zoek systeem voor al uw opnamen. Nu bij de Expert Vakzaak voor KOMBIKAST Koel/vries- kombinatie. Koelgedeelte van liefst 175 liter. Diep- vriesgedeelte^ van 75 liter. Vier sterren |l Met vriesladen. laag ver- WASDROGER type TRA-862 Geschikt voor liefst 4,5 kilo was goed. R.V.S. TROMMEL en reverserend. Nu bij Expert slechts Illi IIIHIII een winkel zoveel Voordeel AFZUIGKAP Krachtige motor, regelbare snel heid. Met filter en...ook zonder afvoer te gebruiken. Nu bij de Expert Vakzaak voor slechts VHS-frontloader, 12 kanalen en 6 programma’s vooraf program- meerbaar. Nü extra goedkoop geprijsd bij Expert voor slechts Nog nooit zag u in 149^1499? DftaCf L| WASAUTOMAAT type WMV-454 13 Wasprogramma’s w.o. bio-en wolwas. Spaarprogr. R.V.S. KUIP en TROMMEL. Toerental centri- fuge 800. Adviesprijs f 1629,-. 54%-/7299-J 769- *-H AG OORT GOUWESTRAAT 20 -BOSKOOP-TEL. 01727-7388 55 cm flat-square beeldbuis, 40 voorkeuze-zenders, TELETEKST. Incl. draadloze afstandsbediening prijs bij inruil bij Expert 7==; **In deze prijs is f 100,- II opgenomen bij inruil van uw oude, spelende JjLi KTV. En...u ontvangt nog meer als uw KTV niet ouder is dan 5 jr! t39Stl798t AM/FM en LG. Kontinu-af- W Ontdek nu bij Expert de nieuwe I spelen van 2 cassettes. DUB- manier van koken met deze fan- BEL CASS. DECK met high- tastische magnetronoven. Advies- speed. Nu bij Expert slechts W prijs f 649,-. Expert prijs 40 C/5 Q.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 4