@1® voorspoedig 1988 toe. Wij wensen Ueen «HEEMSKERK W.Weeiemanr ^^installatiebedriif|^F bV u J| o c-i s Wij wensen u allen een GEL UKKIG NIE UW JAAR. Direktie en mede- DeWit werk(st)ers van DRUKKERIJ VELDWIJK BV wensen u een voorspoedig 1988 - AUTOMOBIELBEDRIJF BOONSTQPPEL B.V. boekhandel veldwijk b.v. wenst u een voorspoedig 1988 FRANS VERSLUIS 5 UI 3 UI CL Wenst Cliënten, Vrienden en bekenden een gezegend Nieuwjaar Waddinxveen B.V. Drumband ’Cormula’s’ wenst u een voorspoedig 1988. - Wij wensen clientèle, vrienden en bekenden een gezegend en voorspoedig 1988. M.v.d.Graaf- Wij wensen u een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar Wij wensen al de lezers een voorspoedig 1988 1 i Autorijschool WEIMAR” ’’VOORWAARTS” LWeerheim TELEFUNKEN KLEUREN TV Wij wensen u een voorspoedig 1988. D. METSELAAR Fa. CAMMERAAT P. SEKERIS& ZONEN A. BOONSTOPPEL Jr. B.V. Wij wensen u een gelukkig 1988. Uitzendbureau Olympia - C. van Es Rabobank HarwaBoumaHuizer- C. Koot-Super v.d. Sluijs „Vink. Verzekeringen Ml Wenst allen een gelukkig nieuwjaar. ilUUl/Jii: sjaii: Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 Wenst u een Gelukkig Nieuwjaar Zalencentrum Het Trefpunt Waddinxveen Wij wensen u een Voorspoedig 1988 Wij wensen een ieder een gezegend 1988. FAMILIE TISSINK Wij wensen u een voorspoedig 1988 Accountantskantoor D. v. Doorn GERTHUIZER de echte bakker De familie Compeer wenst u een voorspoedig 1988 COMPEER RADIO-TV Apollolaan 40 Waddinxveen Tel. 01828-13125 „Hong Kong” DINSDAG 29 DECEMBER 1987 Pagina 8 De Akker 68, Waddinxveen. wenst alle donateurs ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih DORPSTRAAT 33 TEL. 01828-12218 Fourage en Mesthandel I Met dank voor alle goede wensen, wensen ook wij u een zeer voorspoe dig 1988 toe. en sympathisanten een voorspoedig 1988 toe. De heer en mevrouw v.d. Akker-Tholen zeg gen hartelijk dank voor de goede wensen met Kerstmis en Nieuwjaar ontvangen en bieden wederkerig hun beste wensen aan voor 1988. P.J.E. van der Linde B.B. van der Linde-Bauer Noordeinde 5,Waddinxveen, wenst cliënten en bekenden een voorspoedig 1988. Voor de vele goede wensen die wij mochten ontvangen zeggen wij hartelijk dank. Wederkerig bieden wij U onze beste wensen aan. De Heer en Mevrouw Hertogh-Vervat be danken een ieder voor hun wensen en wensen u een voorspoedig 1988 toe. Voor de vele goede wensen die wij voor kerstmis en de jaarwisseling van u mochten ontvangen, danken wij u heel hartelijk. Ook wij, wensen u een gelukkig nieuwjaar. J. Hemminga- H. Hemminga-Trapp Waddinxveen G. Boere M. Y. Boere-Oei TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF NIEUWBOUW - VERBOUW- ONDERHOUD Prunusstraat 11 - 2742 XJ Waddinxveen Telefoon 01828-19051-10997 Onderweg 37 - 2742 LA Waddinxveen Telefoon 01828-18853 Tel. 01828-12095 Waddinxveen Dagelijks geopend van 11.30 t/m 22.00 uur. Ook op 31 december t/m 20,00 uur Dorpstraat 45 Waddinxveen Tel. 01828-16505 MITSUBISHI FIETSEN EN BROMFIETSEN wenst een ieder een gelukkig en voorspoedig 1988. Beethovenlaan 72, Waddinxveen Tel. 01828-12264 U O o a MAARTEN BOTH TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF f Oranjelaan 13-2741 EP Waddinxveen Telefoon 01828-13608 illlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllU BESTUUR EN LEDEN VAN DE 8 BRASSBAND HANDEL IN OUD PAPIER EN METALEN Telefoon 01828-17538 - Kanaalstraat 9 Telefoon 01828-12478 - Lede 7 Waddinxveen Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Wij wensen onze donateurs en begunstigers een voorspoedig 1988. Waddinxveen AANNEMERSBEDRIJF NIEUWBOUW - VERBOUW SCHOORSTEENVEGEN RIOOL-ONTSTOPPING Zuidkade 97 2741 JE Waddinxveen Telefoon 01828-12791 AUTOMOBIELBEDRIJF NOORDKADE 18 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828-19285 AUTOBEDRIJF Waddinxveen wenst cliënten, bekenden en vrienden een voor- spoedig en gezegend 1988. NOORDKADE 267 SNIEPWEG 13a - De heer en mevrouw ALKEMA-BOTH zeggen hartelijk dank voor de vele goede wensen bij de jaarwisseling ontvangen en bieden wederkerig hun beste wensen voor 1988 aan. Ook dit jaar werden we weer verrast door zeer veel goede wensen. Graag willen wij iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Ook wij wensen een ieder alle goeds toe voor 1988. G. Siemons Th. Siemons-Bouwman De heer en mevrouw van Heel-van Duin wensen u een gezond en voor spoedig 1988. poooooeoooeooeoooaooooeoaeoooooocKweoooee ORANJELAAN 21 SHOWROOM: JUL. VAN STOLBERGLAAN WADDINXVEEN - TEL. (01828) 12344-12350 - SN-25 TT Pearl Grey/Noten Passage Waddinxveen Tel. 01828-12620 o i i o o —3 o t O 0 t i 0 t o t 1 0 t" O y CHINEES-INDISCH RESTAURANT Q f Bijkantoor Centrale Volksbank wenst klanten, vrienden en kennissen een Gelukkig Nieuwjaar. Wij wensen al onze vroegere, huidige en toe komstige leerlingen een Gelukkig Nieuwjaar Boekweitakker 7 - Waddinxveen - Tel. 01828-13359 154 8 sen I WENST U EEN VOORSPOEDIG 1988 MOTORS iJTJU -WADDINXVEEN- Kerkweg 183 - Waddinxveen - Tel. 01828-12303 63 cm f-sq Black Matrix beeldbuis Pal/Secam TV norm precise chroma system, betere kleuren 40 voorkeuze zenders 2 x 25 Watt muziek vermogen APD circuit stereo en teletext opgenomen vermogen 82 Watt adviesprijs 1998,-coMpEERpRlJS f 1 793^ EIGEN TECHNISCHE DIENST! wiiinilk©ll©©<ni^iyim=Sir©©in)^w©irdl©

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1987 | | pagina 8