0 1 16.90 2 a 5 •ie SCHAATSEN SLIJPEN p Na al de feestdagen gaat u natuurlijk weer aan uw volkoren dieet beginnen! Om dit te stimuleren, geeft echte bakker v. Rootzelaar op alz’n soorten volkoren brood 2O°/o KORTING! NU DOEN STRAKS STARTKLAAR VOORMAN UITVOERDER voor spoedige indiensttreding. DUBBEL GLAS VOORZETRAMEN INFORMATIE-BIJEENKOMST pos S': de pater ww ^WINTEpF KOST, 4.50 RENAULT OCCASIONS met BOVAG garantie u PEUGEOT 309 Ongehoord goed. lijdelijk t< ivoor 21.595,- Muziekvereniging Harmonie Excelsior Boskoop WMBF J&w VERWEIJ ►t VAN DE TOPSLAGER... DUS GOED! Aantrekkelijke extra’s. ns Standaard: de schone motor. De gezinsauto met allure die niet in een vakje past. DRIE EXTRA VOORDELEN GEVRAAGD: Provincie Zuid-Holland A w a ECHTE BAKKER P. V. ROOTZELAAR ANDRÉ VAN VLIET R.K. MAVO W. OTTERSPEER „DON BOSCO” KRABBETJES EN HAMSCHIJF Üh SIERVISHANDEL VERLOOP het ADRES voor uw aquariumhobby Pagina 18 Woensdag 20 januari 1988 ramen 4 7 IHiïïï SJ Aanvang 20.00 uur. laat het vakkundig dan bent u als het vriest PEUGEOT DYNAMISCH OP WEG. WADDINXVEEN, AUTOMOBIELBEDRIJF BOONSTOPPEL BV., ORANJELAAN 21, TEL.: 01828-12344. Agent: BOSKOOP, AUTOMOBIELBEDRIJF VOSKUILEN B.V., ZIJDE 450, TEL: 01727-2538. huis- en autosleutels klaar terwijl u wacht 1981 1985 1982 1980 1983 GELDERSE SCHIJVEN 6 HALEN - 4 BETALEN j f iF ■-mrj Trouwplannen? MAGERE RUNDER LAPPEN per kg 2 LU U) w Tel. 01727-6048. Bekendheid met utiliteitsbouw en woningbouw strekt tot aanbeveling. OPDRACHTFOTO Tel. 01727-5246 KANT EN KLARE ERWTENSOEP per liter 3.95 DINSDAG 2 FEBRUAR11988. INSCHRIJVING WOENSDAG 10 FEBRUAR11988 van 19.00-20.00 uur 01727-3912 Allure! Waar kom je dat nog tegen vandaag de dag, in een tijd waarin auto’s steeds maar saaier en grijzer lijken te worden? Vandaar een feeste lijk gebaar van ’n succesvol automerk. renovatie onderhoud bouw advies K':' Nu kunt u de Peugeot 309 tijdelijk in een zeer bijzondere uitvoering kopen: de Peugeot 309 Allure. Met vele attractieve extra’s, waarvoor u bij ons natuurlijk niets extra’s FILMAVOND „BEVALLEN” F* De Peugeot 309 Allure heeft een 65 pk motor, die zonder kostbare katalysator toch schoon is. Dit vermindert niet alleen de schadelijke uitlaatgassen, maar ook de Bijzon dere Verbruiksbelasting. Vandaar ook zijn interessante prijs en samen met zijn aantrekkelijke extra’s, betekent dit nu een prijsvoordeel van f 1.800,— LI zult gemerkt hebben dat deze Peugeot 309 een lampen achteruitrijlampen, mistachterlicht en achterruitver- warming neerklapbare achter bank en niet te vergeten het onna volgbare Franse zit- en rijcomfort 6e Boskoop m DEZE WEEK Lekker voor in de erwtensoep Q LEVERWORST O CERVELAAT betaalt En dat terwijl de Peugeot 309 stan daard al ongehoord compleet is uitgerust Standaard: de complete uitrusting Om maar iets te noemen: 5-versnel- lingsbak de geavanceerde, krachtige 1.3 liter motor, die in combinatie met de ongeëven aarde voorwielaandrijving van Peugeot voor een uitzonderlijke wegligging en soepel rijge drag zorgt het lage brandstofver bruik: 1:20 bij 90 km/u* en slechts iedere 20.000 km een grote onderhoudsbeurt plus auto met allure is. Alleen verkrijgbaar in de speciale kleu- standaard een gelaagde voorruit ren rood, wit en blauw, waarbij de kleur van de extra’s tel- van binnenuit te openen tank- Lens precies is afgestemd op de kleur van de carrosserie, dop 11 controlelampjes luxe Dat alles maakt de Peugeot 309 Allure tot een stoffen bekleding moquette exclusieve gezinsauto, die in geen enkel hokje is in te vloerbedekking halogeen kop- delen. Alle reden om vandaag nog bij ons langs te komen. SOO" LEKTUUR EN ALLE BENODIGDHEDEN VOOR KLEIN EN GROOT VS F' keuken carpert loodt AFVALSTOFFENWET •II •3=:":::üiüSüjHSH F 6/014 a STANDAARD 5 VERSNELLINGSBAK. I’l\ TOPSLAGER serre bad 1 MM» 7 Ischuur T A A X UNKS LN RECHTS EEN AËRODYNAMISCHE BUITENSPIEGEL SIERSTR1PPEN (MEI BIES) IN CARROSSERIEKl EUR. ALI URE SIGNERING I N SPI C IA!1 STRIPING. RIJ SCHOON RIJ PEUGEOT voor het orkest. Drumstel is aanwezig. Repetitie-avond op woensdag van 19.30 tot 21.45 uur in ons gebouw aan de Biezentocht (eind Nieuwstraat). Bel voor inlichtingen 01727-4930 NOORDEINDE 349 - BOSKOOP TELEFOON 01727-5569 VRIJDAG KOOPAVOND VERSTELBARE HOOEDS TEUN! N EN RADIO INBOUW V(X)RZIENING (MET AM l NNI l P. Daalmansplantsoe.n 43 tel. 2300 Stap eerst eens bij de Gilde- fotograaf binnen. Hij heeft een prachtig boek vol wetenswaar digheden van 52 pagina’s dik voor u klaar liggen. Gratis. BC STRAAT 12. LINNAEUSWEG 100. TEL: 01727-7159. BOSKOOP De ochtendbladen De Volkskrant en Trouw zoeken in Boskoop BEZORGERS/STERS I VooHtode 68a, 2771ZC BoskoopTfAl# Telefoon: 0I727 23I0. Lid van het Fotografen Gilde en Scherpe prijzen. Vraag vrijblijvend offerte. SCHILDERSBEDRIJF Gouwestraat 10 BOSKOOP Wel trek maar geen tijd om de erwten soep zelf te maken? Neem dan de Wij hebben óók kippe-, tomaten-, groente-, kalfs- en bruine bonensoep Kievitstraat 54 2771 TD Boskoop (tel. 01727-2071) Voor belangstellende ouders en kinderen houden wij in ons schoolge bouw een informatie-avond op Aanmelding kan geschieden, voor zover het niet gebeurt via de direk- teuren van de basisscholen, persoonlijk bij de schoolleiding op: Ook kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen. Aanvang nieuwe cursus: maandag 29 augustus 1988. vraagt met spoed een DRUMMER I 250 gr 2.25 100 gr 1,40 U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ UW AMBACHTELIJK TOPSLAGER NASSAUSTRAAT 10 - 01727-2537 U BOSKOOP Burg. Colijnstraat 17b, tel. 7249 rob streng rijneveld 33 2771 xx boskoop 1 ACHTI RSPOll l R IN C ARROSSl RJI Kil UR I N II N ZWARII STRIPING OVER Dl HUMP! R. RENAULT 5 TL RENAULT 5 TL super RENAULT 9 GTL MET GAS RENAULT 18 TS Stationcar RENAULT 18 GTL AVENUE RENAULT 18 GTL STATIONCAR 1984 RENAULT 25 GTS 1984 RENAULT 25 TS GAS 1985 CITROËN 2CV6 1982 Linnaeusweg 4, Boskoop Tel. 01727-3268 Renault-dealer Waddinxveen - Boskoop APK II keuringsstation Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben op 30 juni 1987 een aanvraag om vergunning krachtens de Afvalstoffenwet ontvangen. Het gaat om een aanvraag van Van Lint BV te Boskoop om vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het dempen van een sloot met lompen c.q. boomschors en/of houtvezel aan de Insteek te Boskoop. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergun ning te verlenen. Aan de vergunning zullen voorschriften worden verbonden. U kunt de aanvraag, het besluit en de overige van belang zijnde stukken van 25 januari 1988 tot en met 24 februari 1988 op werk dagen tijdens de werkuren inzien in de gemeentesecretarie van Boskoop, afdeling bestuurszaken, Raadhuisplein 3 te Boskoop. Tevens kunt u de stukken gedurende deze periode buiten werktijd aldaar inzien na telefonische afspraak (01727) 9514. U kunt alleen tegen de beslissing op de aanvraag van 25 januari 1988 tot en met 24 februari 1988bij de Raad van State beroep instellen als u bezwaar heeft gemaakt tegen de aanvraag en/of het ontwerp-besluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het maken van bezwaar in staat bent geweest. Het beroepschrift moet binnen de beroepstermijn worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, Kneu terdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in twee voud worden ingediend. Indien tegen de beslissing op de aanvraag beroep wordt ingesteld kan op grond van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek worden gedaan tot schorsing van het besluit en/of tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht tot de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Voor nadere inlichtingen en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken (dit laatste tegen betaling) kunt u zich wenden tot de heer J.L. Brand, tel.nr. 01720-76541. Van den Berg voor rolgordij nen, meer dan 350 verschillen den. Julianastraat 24, tel. 3890-3248. BOUWEN IS VERTROUWEN Bouw-en Aannemingsbedrijf B.V. Plankier 20. 2771 XL Boskoop Telefoon 01727-6904 iJ I Verwacht U een baby en wilt U een film zien over aspecten van de zwangerschap en de bevalling? Wij bieden U die gelegenheid op donderdagavond 4 februari 1988 om 19.30 uur in het wijkgebouw van de Kruisvereniging op de Overslag 10 te Boskoop. Enkele wijkverpleegkundigen en zo mogelijk een verloskundige zullen aanwezig zijn om op even tuele vragen en reacties in te gaan. De toegang is vrij voor leden van de Kruisvereniging. Heeft U interesse, meldt U dan aan bij het kantoor van de Kruisvereniging. Telefoonnummer: 01828 - 17377 tussen 9.00 en 17.00 uur. - SPORTIEVE ZII.VERKLEÜÜGr TURBO-WIELPLATEN (wit op de wrrn allurex f::d: I r f -■ f i FIRSTiïMAK 'ÓP- o o 30 Ook verzorgen wij plaatsing, inrichting en 2 onderhoud ipoiMJ 1:14?» BIJ 120 k\| II 1:12 S|\I)(ICI \()RM). AKiLBLH.D )O9 AH URL I’RIJZI N INCL B I'W. I XCL AHEVHUNGSKOSTEN f475,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. 11 U/ .l OI I I ASI I I ASI 11 Gl M I N AANI KI KM I IJKI PRIJS. V\NAI f596.-l’l R MAAND II XC IBTW) Ol’ BASIS VAN 48 MAANDEN EN 20000 KM PER JAAR. In onze showroom een mooie collectie AQUARIA, KASTEN EN TAFELS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1988 | | pagina 18